ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/09/2012

מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
10/09/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 305>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ג באלול התשע"ב (10 בספטמבר 2012), שעה 12:30
סדר-היום
<מינוי ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רכזת בוועדה
עאליה עודה
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<מינוי ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. על סדר-יומנו בחירת ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

הודיעה לי מזכירת הכנסת כי יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום ג' בתשרי התשע"ג, 19 בספטמבר 2012, ולשוב ארצה ביום ט' בתשרי התשע"ג, 25 בספטמבר 2012.
אנחנו נדרשים, בהתאם לחוק, למנות סגן שיכהן כממלא-מקומו של היו"ר בעת היעדרו בתקופה האמורה.

יושב-ראש הכנסת ממליץ בפני הוועדה כי את מקומו ימלא סגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יצחק וקנין.
הצבעה

בעד – פה אחד
מינוי חבר הכנסת יצחק וקנין כממלא-מקומו של יושב-ראש הכנסת אושר.
היו"ר יריב לוין
אנחנו מאשרים את בקשת יושב-ראש הכנסת פה אחד, תרתי משמע, וקובעים שהבקשה אושרה וחבר הכנסת יצחק וקנין יכהן כממלא-מקומו בתקופה האמורה, ובכך הישיבה נעולה. שנה טובה וחג שמח.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:35.>

קוד המקור של הנתונים