ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/09/2012

חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
36
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
09/09/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 777>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום ראשון, כ"ב באלול התשע"ב (09 בספטמבר 2012), שעה 12:15
סדר-היום
<הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב–2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
דן אורן - ממונה בכיר, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שרית שפיגלשטיין - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עדי גולדינר - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מורן רוזנבלום - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אייל שני - עו"ד, לשכה משפטית, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

שלום בן משה - ר' האגף להכשרה, משרד התמ"ת

לימור ניסן - מנהלת מה"ט, משרד התמ"ת

דוד ימין - עו"ד, לשכה משפטית, משרד התמ"ת

רפי רייש - מנהל, אגף בכיר לבנייה, משרד הפנים

דרורי שפירא - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

ברק טייכמן - יועץ השר, משרד החינוך

אמנון צרניקה - מנהל, אגף השכלה על תיכונית, משרד החינוך

לירון דרשני - עו"ד, לשכה משפטית, משרד החינוך

אילן שי - עו"ד, לשכה משפטית, משרד החינוך

בישארה פראן - עוזר ליועמ"ש, לשכה משפטית, נציבות שירות המדינה

ד"ר ורדה בן-שאול - ממונה בכירה, תחום מכללות להוראה ומכללות טכנולוג, המועצה להשכלה גבוהה

נדב שמיר - עו"ד, לשכה משפטית, המועצה להשכלה גבוהה

אורי רשטיק - יו"ר, התאחדות הסטודנטים הארצית

יערה קורן - רמ"ח אקדמיה, התאחדות הסטודנטים הארצית

יצחק שטיינר - יו"ר, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל

כהן אליהו - יו"ר חטיבת ההדרכה, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל

עמוס ברנהולץ - חבר מזכירות, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל

תמיר גרינברג - מנהל, "שנקר" הנדסאים

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב - מנהלת, המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל

ד"ר רענן הר-זהב - עו"ד, משרד עורכי-דין ד"ר רענן הר-זהב ושות'

אביבית הדר - דוברת פורום המכללות הטכנולוגיות, "מורל ושות' תקשורת"
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב–2012>
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, היום יום ראשון בשבוע, כ"ב באלול, ה-9 לספטמבר 2012, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא – הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים. הצעת חוק פרטית שלי שבאה לעשות סדר בלימוד הטכנולוגי, שלדעתי היום הוא מקופח ביחס ללימודים האקדמאים האחרים של מדעי החברה ומדעי הרוח. 1,800 שעות לימוד שמספיקות לקבלת תואר בגיאוגרפיה, בהיסטוריה ואפילו בעריכת-דין לפעמים, לא מספיקות בשביל להיות הנדסאי. ואני לא רוצה להיכנס לרמת הלימודים; לא רוצה להיכנס למתמטיקה שצריך לדעת בשביל להיות הנדסאי אלקטרוניקה, מול המתמטיקה שצריך ללמוד כדי לקבל תואר בהיסטוריה; וההשקעה והלימודים בבית – לא רוצה להיכנס לזה בכלל.
ישבו עשרות דיונים או עשרות ישיבות ועשרות מפגשים, והעניין הזה הולך להיגמר במושב הזה, ואני מבין שאפילו יכול להיות שיהיו בחירות. ואללה, אז נעבור היום למתכונת הזאת, אחרי שדנתם ודשתם. נקריא היום את החוק – כל מה שמסכימים עליו, והיו הסכמות ביניכם – אנחנו מצביעים על זה; כל מה שלא מסכימים – יש לכם התדיינות נוספת.
הדיון הבא יהיה ביום חמישי אחרי יום כיפור, 27 בחודש, 11:00 בבוקר פה. יהיה לכם זמן לסיים את כל המחלוקות שלכם, אבל נגמרו המשחקים. ואם אראה שהיום אתם מדברים על דברים שכבר סיכמתם ואתם לא מסכמים, אז אולי נעשה היום ג'סטה ונגמור הכול היום. אם למישהו נדמה שהוא הולך להרוויח ממה שלא סוכם, אז נגמור הכול היום, ואחר כך ניפגש במליאה ונראה איך העסק עובד.
אז כל אלה שבאים לעצב את החוק, זה בסדר. המחוקק זה אני. והחוק יצא מפה כמו שאני רוצה. אף אחד פה חוץ ממני, אין פה אף חבר כנסת, הוא לא המחוקק. רוצה לחוקק, יתמודד בבחירות, ייבחר, יהיה מחוקק, ואז יעשה מה שהוא רוצה. אני לא מדבר על דברים שהם לא חוקתיים. אם הם לא חוקתיים, יש לי את היועצת המשפטית, תגיד, חיים, זה לא חוקתי – זה בסדר.
אני מקווה שלאף אחד לא יצוץ פתאום משהו בעניין כל ההסכמות שהגעתם אליהן כי במושב הזה, בפגרה הזאת החוק גמור, תכניסו לכם טוב-טוב לראש. ואני רוצה שזה יבוא בהסכמה, אבל למה שאני התכוונתי. אם זה לא מה שהתכוונתי, אז לא צריך כלום. ואללה, לא צריך כלום. אז ניפגש במליאה, ונראה אם יהיה מה שאני התכוונתי או מה שאתם רוצים לעצב. ואני מקווה שאתם מבינים על מה אני מדבר פה. נעבור להקראה של החוק.
נירה למאעי רכלבסקי
אפשר רק הערה לסדר קודם שאקריא?
היו"ר חיים כץ
כן, מה שאת רוצה.
נירה למאעי רכלבסקי
שלום לכולם, על השולחן היום יש את הנוסח שאנחנו קוראים, במקביל יש את הנוסח עם הערות של משרדי הממשלה, חלקם גם הערות שלי. חלקם, אגב, כבר הוטמעו בנוסח שנמצא מולכם, אז כך ש - - -
היו"ר חיים כץ
מספיק שפה אחד יגיד: אני מתנגד לסעיף הזה – עוברים הלאה. לא רוצה הסברים, לא רוצה כלום, מישהו אומר: מתנגד אני, תודה רבה, להתראות, לא מצביעים על זה. כל מי שיש פה לא צריך להסביר מה, מו, למה ואיך. מתנגד – אומר: מתנגד אני, הולכים הלאה. אני רוצה לראות על מה בכלל אנחנו מסכימים פתאום כשכולם יסכימו. איפה שיש התנגדויות, מזיזים הצדה.
נירה למאעי רכלבסקי
כן, יש מקומות עם הערות קטנות שלי שאני חושבת שהן - - -
היו"ר חיים כץ
לא נעשה פה דיון. מה שנקריא עובר הלאה.
דוד ימין
- - -
היו"ר חיים כץ
עוד לא התחלנו להקריא.
דוד ימין
הוא מקדמי והוא בדיוק קשור למקרה. יש לנו מחלוקת פנימית, היא לא אמורה לייצר שום התנגדות. זו מחלוקת פנימית שלנו רק כל נוסח שבו כתוב "המכון להכשרה טכנולוגית". המשרד שלנו עוד מתלבט אם זה יהיה "האגף להכשרה מקצועית באמצעות המכון" או לא, זה לא אמור להקרין בכלל, שוב פעם, על האישור, זו בעיה פנימית שלנו, רק שזה יהיה ברור ולפרוטוקול. את הניסוח נקבל, את זה נשנה אחר כך. זה הכול.
היו"ר חיים כץ
זה דברים שאתם צריכים לסיים.
נירה למאעי רכלבסקי
זה ממש חדש. לא שמעתי את זה עד עכשיו.
דוד ימין
כן, זה חדש. זה חדש גם עבורי. גם אני שמעתי את זה ביום חמישי.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, כל הניסוחים שאין בהם ממש – איך יקראו לילד, אם יקראו לו יעקב או משה – תעשו את זה אחר כך, זה לא מעניין. יש פה כמה מחלוקות עקרוניות שיסוכמו ביני לבין שר התמ"ת לבין שר החינוך. אני מקווה שגם פה, אם הם לא יגיעו להסכמה, אז מישהו יקבל על הראש. שיהיה ברור, אני לא הולך לשחק. יש זמן למשחקים ויש זמן לקבל החלטה. שיחקנו מספיק שנים, קבלו החלטות לטוב ולרע. אם אפול במליאה – נפלתי. אז יהיה לנו זמן אחר כך לשחק כמה שאנחנו רוצים. תעברי להקראה, בבקשה.
נירה למאעי רכלבסקי
אני מתחילה להקריא.

"חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב–2012
פרק א'
הגדרות

הגדרות
1.
בחוק זה –"הארגון היציג" – כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957‏, המייצג את המספר הגדול ביותר של ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בישראל;"הנדסאי" – מי שהוא בעל תעודת הנדסאי או בעל תעודה, תואר או הכשרה ממדינת חוץ שהוכרו על-ידי ועדת ההסמכה לפי סעיף 14;"


אני כבר אומרת שכל סיפור הסיעוף נתון עדיין לשינוי – בסוף נוסח החוק נדון בזה.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אין בעיה.
נירה למאעי רכלבסקי
"
"טכנאי מוסמך" – מי שהוא בעל תעודת טכנאי מוסמך או בעל תעודה, תואר או הכשרה ממדינת חוץ שהוכרו על-ידי ועדת ההסמכה לפי סעיף 14;"המועצה" – מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים שמונתה לפי סעיף 2;"המינהל למדע ולטכנולוגיה" – היחידה המקצועית במשרד החינוך המופקדת על השכלה והכשרה מדעית־טכנולוגית;"המכון להכשרה טכנולוגית" – המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה;"


בסוגריים – זאת ההערה שקיבלנו.
היו"ר חיים כץ
כן, בסדר.
נירה למאעי רכלבסקי
"
"מכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים" – מכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים שאינה מכללה טכנולוגית להכשרת צעירים".
דוד ימין
זה - - -
היו"ר חיים כץ
היא דיברה, אתה לא מקשיב. היא אמרה את מה שאמרת.
דוד ימין
לא, לא.
נירה למאעי רכלבסקי
לא. יש להם גם הערה לסעיף.
דוד ימין
לא, הערה לסעיף הבא בעניין חלוקת הסמכויות בין המשרדים.
היו"ר חיים כץ
הסברתי שפה לא נצביע על מה שבין השרים. אשב עם שר התמ"ת ושר החינוך ונראה איך אנחנו מסכמים את המחלוקת. אז איזה מספר סעיף זה?
נירה למאעי רכלבסקי
זו הגדרה 7 בסעיף ההגדרות, כשמשרד התמ"ת מבקש להוסיף - - -
היו"ר חיים כץ
7 ו-8 – "המכון להכשרה טכנולוגית" ו"מכללה טכנולוגית להכשרת צעירים".
נירה למאעי רכלבסקי
לא, למרות שהמחלוקת היא לגבי מבוגרים, שם רוצים להוסיף - - -
היו"ר חיים כץ
אז איפה שיש מחלוקות תגידי, אנחנו לא מצביעים.
נירה למאעי רכלבסקי
כן, אבל זו הגדרה בתוך הסעיף. זה אומר שעל סעיף ההגדרות אנחנו לא מצביעים כרגע.
היו"ר חיים כץ
לא, נצביע על הכול, להוציא את הגדרת הסעיף הזה.
דוד ימין
זה קשור גם בסעיף של מכללה להכשרת צעירים - - -
היו"ר חיים כץ
מה שאת יודעת שעליו אנחנו לא מצביעים – את עוזבת. איפה את עכשיו?
נירה למאעי רכלבסקי
ב"צעירים".
היו"ר חיים כץ
פה יש מחלוקת?
נירה למאעי רכלבסקי
בשבילכם זו מחלוקת?
דוד ימין
זה סלע המחלוקת.
נירה למאעי רכלבסקי
המבוגרים זו המחלוקת.
קריאה
זה שני צדדים של אותו עניין.
היו"ר חיים כץ
נירה, בשביל מה את מתווכחת אתם? את לא מתווכחת עם אף אחד.
נירה למאעי רכלבסקי
כבר התווכחתי מספיק, אתה אומר.
היו"ר חיים כץ
מי שאומר שיש לו הסתייגות, הולכים הלאה, נקודה. לא משחיתים זמן.
נירה למאעי רכלבסקי
אוקיי.


"

"מכללה טכנולוגית מוכרת" – מוסד להכשרת הנדסאים או טכנאים מוסמכים שהמכון להכשרה טכנולוגית או שר החינוך הכירו בו, בהתאם להוראות סעיף 15;"המרשם" – מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים כמשמעותו בסעיף 16;"הרשם" – רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים שמונה לפי סעיף 16;"השר" – שר התעשייה המסחר והתעסוקה;"השרים" – שר התעשייה המסחר והתעסוקה ושר החינוך;"תעודת הנדסאי" – תעודה מטעם מכללה טכנולוגית מוכרת המעידה על השלמת לימודי הנדסאות, לרבות עמידה בבחינות גמר ממשלתיות, אשר אושרה או נחתמה על-ידי המכון להכשרה טכנולוגית או על-ידי שר החינוך, או מי שהסמיכו, לפי העניין;"
אלי כהן
פה יש לנו הערה.
היו"ר חיים כץ
כיש הערה היא הולכת הלאה.
נירה למאעי רכלבסקי
לא, זו הערה מוסכמת.
היו"ר חיים כץ
אה, הערה מוסכמת.
אלי כהן
שיהיה "מטעם המדינה", זה הכול, במקום "מטעם המכללה".
נירה למאעי רכלבסקי
כן, בדיון האחרון אמרנו שאנחנו מורידים את "מטעם מכללה טכנולוגית מוכרת", כי היתה הסכמה בין כל הגורמים שלא רוצים שהתעודה תהיה מטעם מכללה, אלא בסופו של דבר מטעם המדינה. אז נגיד שאנחנו מורידים את ההיגד הזה – "מטעם מכללה טכנולוגית מוכרת", וזה בהסכמה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, שמעתי.
קריאה
אלי, הניסוח ש - - -
היו"ר חיים כץ
הלו, השכונה נגמרה. אנחנו לא בשכונה. מה זה הצעקות האלה?
נירה למאעי רכלבסקי
לגבי הניסוח, נעשה Fine-tuning. כולם מתכוונים לאותו דבר, אנחנו צריכים פשוט למצוא דרך לנסח את זה, אבל מה שברור שאנחנו לא רוצים שזאת תהיה תעודה מטעם מכללה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
נירה למאעי רכלבסקי
אז אני מקריאה בלי ההיגד הזה, אוקיי?

"

"תעודת הנדסאי" – תעודה מטעם השלמת לימודי הנדסאות, לרבות עמידה בבחינות גמר ממשלתיות" - - -
קריאה
יש לנו - - -
נירה למאעי רכלבסקי
שנייה.
היו"ר חיים כץ
אל תצביע. אתה לא מסכים לסעיף הזה?
קריאה
יש לנו הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אין את הסעיף הזה. עכשיו גמרנו את ההגדרות. יש לנו הסתייגויות על - - -
אמנון צרניקה
סליחה, אפשר לומר משהו? אני נציג משרד החינוך. אנחנו מתנגדים לפרק א' שמדבר על ההגדרות. היות ואין כאן סעיפים שמסמנים כל אחת מההגדרות, אנחנו מתנגדים באופן גורף לכל סעיף ההגדרות מפני שיש לנו הסתייגויות והערות לגבי כמה מתת-הסעיפים שמופיעים פה בהגדרות, כולל הסעיף הזה שכרגע תיקנתם, שהתעודה תהיה מטעם המדינה, יש לנו גם הסתייגות לגבי התוכן הזה.
נירה למאעי רכלבסקי
זו היתה הערה שלך. בעקבות ההערה שלך עשינו את זה.
אמנון צרניקה
כן, אבל לא ראיתי את הניסוח הזה שמופיע פה.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה מתנגד לכל סעיף ההגדרות.
אמנון צרניקה
לכל סעיף ההגדרות.
היו"ר חיים כץ
מצוין. הלאה. חבל שלא אמרת את זה בהתחלה, לא היינו מקריאים.
נירה למאעי רכלבסקי
אתה רוצה להצביע עכשיו?
היו"ר חיים כץ
לא. הוא מתנגד לכל סעיף ההגדרות.
אמנון צרניקה
ביקשתם קודם להקריא, לא?
היו"ר חיים כץ
לא. אל תשחית את זמני.
אמנון צרניקה
אני יכול מראש?
היו"ר חיים כץ
כן, מראש תגיד לי.
אמנון צרניקה
אין בעיה. בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
אני לא משחית את הזמן. אני לא בדיונים שלכם. אני לא רגיל להשחית זמן. רק תזכרו מה שאמרתי, שאם על מה שהיה לכם פה הסכמות תגידו לא, אאשר פה את הכול היום, ותקבלו על הראש על הכול. רק שתדעו את זה, קחו את זה בחשבון.
נירה למאעי רכלבסקי
"
פרק ב'
מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
2.
השרים ימנו את מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים; במועצה יהיו 13 חברים, ואלה הם:"
אמנון צרניקה
אנחנו מתנגדים לפרק ב', 2(1) קטן בסוגריים.
היו"ר חיים כץ
לזה אתם מתנגדים?
אמנון צרניקה
כן.
היו"ר חיים כץ
ו"השרים ימנו את מועצת ההנדסאים" – ל-2 ראשי אתם גם מתנגדים?
אמנון צרניקה
לא.
אורי רשטיק
גם להתאחדות הסטודנטים יש התנגדות לסעיף 2. צריך להוסיף לו סעיף קטן.
היו"ר חיים כץ
עזוב, לא ביקשתי שתסביר.
נירה למאעי רכלבסקי
הם רוצים להוסיף נציג סטודנטים.
אורי רשטיק
רוצים להוסיף נציג סטודנטים.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. מצוין. שאלתי אותך מה אתה רוצה? אתה מתנגד. בסדר. הלאה.
נירה למאעי רכלבסקי
היתה גם פנייה של הצבא. אני לא יודעת אם אני מדברת בשמם.
היו"ר חיים כץ
לא מעניין. אנחנו עכשיו ב-(1א). בינתיים אני רואה שלא עשינו כלום, ואלו עשרות הישיבות שלכם.
נירה למאעי רכלבסקי
לא. תדע לך, זה שונה.
אמנון צרניקה
יותר מעשרות ישיבות – שנתיים פלוס.
נירה למאעי רכלבסקי
שנה דרמטית, אבל אנשים נזכרו ברגע האחרון בדברים מכאן.
היו"ר חיים כץ
טוב, אוקיי.
נירה למאעי רכלבסקי
"
(1)
אדם בעל השכלה גבוהה, מוניטין וניסיון מעשי של עשר שנים לפחות, והכל בתחום המדעי־טכנולוגי ובהכשרה בתחום זה במדינת ישראל - - - "
היו"ר חיים כץ
לא, הוא מתנגד לזה. הוא אמר שהוא מתנגד.
נירה למאעי רכלבסקי
אה, אז לא לקרוא. אוקיי.
אמנון צרניקה
2(1), כן, אני מתנגד.
נירה למאעי רכלבסקי
(1א) – הנציג הבא: "
(1א)
מנהל המכון להכשרה טכנולוגית;(2)
נציג השר מקרב עובדי משרדו;(2א)
מנהל הגף להשכלה על־תיכונית במינהל למדע ולטכנולוגיה;(3)
נציג שר החינוך מקרב עובדי משרדו;(4)
נציג שר הביטחון שהוא קצין צבא-הגנה לישראל, בעל ניסיון בתחום השמת כוח אדם למקצועות טכנולוגיים בצבא, לרבות השמת הנדסאים וטכנאים מוסמכים בצבא;(5)
שני נציגים חברי הסגל האקדמי הבכיר ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, בעלי ידע וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה המדעית־הנדסית, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏ (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);(6)
שני נציגי הארגון היציג ובהם יושב-ראש הארגון היציג;(7)
נציג התאחדות התעשיינים בעל מעמד מקצועי, ידע וניסיון בתחום התעשייה הטכנולוגית;(8)
נציג המכללות הטכנולוגיות להכשרת צעירים, לפי המלצת המינהל למדע ולטכנולוגיה;"
תמיר גרינברג
ל-(9) אנחנו נתנגד. פורום המכללות הטכנולוגיות רוצים להגדיל את כמות הנציגים.
נירה למאעי רכלבסקי
אולי אציין הערה לגבי (1), או שנשאיר את זה כבר להמשך?
היו"ר חיים כץ
לא, תצייני הערה.
קריאה
אתם יכולים להתייחס רק לפסקה (9), כי אתם שייכים למשרד התמ"ת.
היו"ר חיים כץ
תסלח לי, הלו, שמעתי אותך. אנחנו מצביעים על (1א) עד (8). מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
פרק ב', סעיף 2, פסקאות (1א) – (8) אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הסעיף אושר על-ידי כל חברי הכנסת שנמצאים פה, ויש להם זכות הצבעה. ואנחנו עוברים ל"תפקידי המועצה".
נירה למאעי רכלבסקי
"תפקידי המועצה 3. תפקידי המועצה הם - - - "
אורי רשטיק
סליחה, אני רק עכשיו - - -
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אדוני, זה לא מעניין. הקריאו, לא רוצה.
אורי רשטיק
אבל אמרתי לפני.
נירה למאעי רכלבסקי
לא הצביעו על כל פרק ב'.
היו"ר חיים כץ
תקשיב.
אורי רשטיק
אני מקשיב.
היו"ר חיים כץ
לא מעניין מה שאמרת. הצבענו, נגמר. בבקשה, תמשיכי.
נירה למאעי רכלבסקי
"

(1)
להמליץ לשרים בכל עניין הנוגע ליישום חוק זה, ובכלל זה בעניין קביעת כללים להכרה במכללות טכנולוגיות, ובעניין הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים לפי צורכי המשק, בהתאם למדיניות שתגבש המועצה;(2)
לקדם איכות ומקצועיות במקצוע ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ואת מעמד המקצוע בתחום ההכשרה והלימודים, לרבות המשך לימודים במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה והן בתחומי העיסוק במקצוע;(3)
להנחות את ועדות המשנה שהוקמו לפי סעיפים 12 ו-13 ולאשר את פעולותיהן."
תמיר גרינברג
אין לי בעיה עם הסעיפים האלה אם רוצים להוסיף סעיף - - -
היו"ר חיים כץ
לא יודע מה אתה הולך להוסיף. עם הסעיפים האלה אין לך בעיה?
תמיר גרינברג
עם אלה אין לי בעיה.
היו"ר חיים כץ
יש מישהו שיש לו פה בעיה? אנחנו מצביעים על סעיף 3. מי בעד – ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 3 אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הסעיפים אושרו.
נירה למאעי רכלבסקי
"סדרי הדיון במועצה
4.
(א)
המועצה תתכנס ארבע פעמים בשנה לפחות.(ב)
רוב חברי המועצה ובהם היושב-ראש, הם מניין חוקי בישיבות; נבצר מיושב-ראש המועצה להשתתף בישיבת המועצה, רשאית המועצה למנות לו ממלא-מקום מבין חבריה לאותה ישיבה, וינהלה על פי סדר-היום שנקבע מראש; מינתה המועצה ממלא-מקום כאמור, ייחשב ממלא המקום כיושב-ראש גם לעניין המניין החוקי.(ג)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.(ד)
המועצה תקבע את סדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו בחוק זה."


אני מוסיפה כאן "ובתקנות לפיו", כי זה עניין טכני משפטי שיכול להיות שסדרי-הדין יהיו גם בתקנות.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. יש למישהו הערות על 4? מי בעד סעיף 4 – ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 4 אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. סעיף 4 אושר. 5.
נירה למאעי רכלבסקי
"סייגים למינוי ולכהונה
5.
לא ימונה אדם ולא יכהן כחבר המועצה אם הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השרים, לכהן כחבר המועצה.

פקיעת כהונה והשעיה מכהונה
6.
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים.(ב)
חבר המועצה שנתקיים בו סייג מהסייגים האמורים בסעיף 5, יודיע על כך לשרים מיד בכתב; הודיע חבר המועצה כאמור או שנודע על כך לשרים בדרך אחרת, יעבירו אותו מכהונתו ויודיעו לו על כך.(ג)
נבצר מחבר המועצה, דרך קבע, למלא את תפקידו או שהוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאים השרים, בהתייעצות עם יושב-ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב; היעדרות בשל שירות מילואים ובשל חופשת לידה לא תובא במניין ההיעדרויות.(ד)
הוגשו נגד חבר המועצה כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השרים, לכהן כחבר המועצה, רשאים השרים להשעותו מכהונתו עד למתן פסק-דין סופי בעניינו; חבר המועצה שהוא עובד משרדו של אחד מהשרים – יחליט בדבר השעייתו השר שהוא עובד משרדו."


זה כדי לייעל. זהו, זה 6.
היו"ר חיים כץ
תמשיכי, 7. יש הערות על 5 ו-6? אין הערות. מי בעד סעיפים 5 ו-6 – ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד
סעיפים 5, 6 אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. גם הסעיפים האלה אושרו. 7.
נירה למאעי רכלבסקי
"תקופה כהונה

7.
תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא ארבע שנים, והוא יוכל לשוב ולהתמנות לשתי תקופות כהונה נוספות ואולם, מנהל המכון להכשרה טכנולוגית, מנהל הגף להשכלה על־תיכונית במינהל למדע ולטכנולוגיה ויושב-ראש הארגון היציג יוסיפו לכהן כחברי המועצה כל עוד הם ממלאים את תפקידיהם כאמור.

חילופי גברי ומינוי ממלא מקום
8.
(א)
התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר וליתרת תקופת כהונתו.(ב)
נבצר מחבר המועצה למלא את תפקידו תקופה העולה על שישה חודשים או הושעה חבר המועצה לפי סעיף 6(ד), רשאים השרים למנות לו ממלא-מקום באותה הדרך שבה נתמנה, לתקופה שבה נבצר ממנו למלא את תפקידו או לתקופת ההשעיה, לפי העניין.

ניגוד עניינים
9.
(א)
לא ימונה אדם ולא יכהן כחבר המועצה אם הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.(ב)
חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו כחבר המועצה, בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי או לבין תפקיד אחר שלו.(ג)
התברר לחבר המועצה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב-ראש המועצה וימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בנושא האמור.(ד)
על אף האמור בסעיף זה, חבר המועצה רשאי להביא בחשבון גם את ענייניה של האוכלוסייה שהוא נציגה, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(ה)
בסעיף זה –
"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות
בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם
בעלי עניין בו במישרין או בעקיפין;
"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של
חבר המועצה. "
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים מ-7 עד 9, כולל. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיפים 7 – 9 אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הסעיפים האלה אושרו.
נירה למאעי רכלבסקי
"תוקף פעולות
10.
קיום המועצה, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

ועדות משנה
11.
בלי לגרוע מהוראות סעיפים 12 ו-13, המועצה רשאית למנות ועדות משנה לעניינים שונים, ולאצול להן מסמכויותיה, ואולם החלטותיהן של ועדות משנה יובאו לאישור המועצה; בוועדת משנה יכול שיכהנו חברים שאינם מקרב חברי המועצה.

ועדה מכינה
12.
(א)
מוקמת בזה ועדת משנה קבועה שתשמש ועדה מכינה..."


יש כאן הערות.
עדי גולדינר
יש לנו הסתייגויות לנוסח.
היו"ר חיים כץ
נאשר את 10 ו-11. מי בעד – ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד
סעיפים 10, 11 אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. 10 ו-11 אושרו. נלך ל-13.
נירה למאעי רכלבסקי
גם ל-13 יש הערות.
היו"ר חיים כץ
אז נעזוב את 13. נלך לפרק ג': "ועדת ההסמכה", 14.
נירה למאעי רכלבסקי
גם כאן יש הערות.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. נלך לפרק ד', 15.
קריאה
ל-(א), (ב) ו-(ג) אנחנו מתנגדים.
היו"ר חיים כץ
יופי. אז נלך ל-16.
קריאה
גם. יש לנו הערה ניסוחית ל-16 - - -
היו"ר חיים כץ
ניסוחית?
נירה למאעי רכלבסקי
לא, כל הרישום במרשם נמצא ב - - -
היו"ר חיים כץ
נלך ל-17.
נירה למאעי רכלבסקי
לא, כנ"ל. 16, 17 – כל הסעיפים של המרשם.
היו"ר חיים כץ
נלך ל-18.
נירה למאעי רכלבסקי
גם ב"ייחוד התואר" יש הערות – אלו פשוט הסעיפים של ההחלטות העקרוניות.
היו"ר חיים כץ
מה עשיתם כל השעות האלה? נלך ל-19.
נירה למאעי רכלבסקי
"הוועדה המשותפת" – על זה אני כבר לא יודעת מה העמדה שלהם. עדי, יש לכם הערות על 19?
היו"ר חיים כץ
על 19 יש מחלוקות?
עדי גולדינר
כן. להגיד אם יש לנו הערה רק לאחת מהפסקאות?
היו"ר חיים כץ
לא. תגידי רק שיש הערה. לא מעניין אותי מה ההערה שלכם.
עדי גולדינר
אז כן, יש לנו הערה.
היו"ר חיים כץ
על 19 יש הערה. 20.
נירה למאעי רכלבסקי
20 זה בסדר.
עדי גולדינר
הערת נוסח.
דוד ימין
זה מתווה להמשך, שנייה, אני רק רוצה להגיד - - -
היו"ר חיים כץ
תשמעו, לא יכול להיות שאתם יושבים כל כך הרבה שעות ואתם מעירים פה הערות נוסח.
דוד ימין
לא, זה לא הערות נוסח.
היו"ר חיים כץ
לא יכולים להיות כאלה דברים. אני לא מבין איך העסק הזה עובד אצלכם.
מורן רוזנבלום
גם לנו אין הערה לסעיף הזה. סליחה, לא ראיתי שקיבלו.
עדי גולדינר
אין לנו הערה לסעיף הזה.
נירה למאעי רכלבסקי
אתם חוזרים בכם?
עדי גולדינר
כן.
נירה למאעי רכלבסקי
אוקיי, אני מקריאה.
דוד ימין
אני רק רוצה להעביר משהו קטן שקיבלתי הבוקר מהמשרד שלי. עבדנו על הפרק המשמעתי, בעיקרון הסכמנו על כולו. אבל במשרד היום הבוקר, חצי שעה לפני, אמרו לי שיש להם ספק בכלל אם הם מעוניינים בכל הפרק המשמעתי הזה. לכן, זה לא שלי, אני כפוף למי שנמצא מעלי - - -
היו"ר חיים כץ
תשמע, אנחנו הולכים להצביע על כל הפרק המשמעתי, ואני הולך לאשר אותו.
מורן רוזנבלום
יש לנו התנגדויות בתוך הפרק המשמעתי.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אתם לא יכולים לעשות צחוק. סליחה, נגמר, אין דיונים. הדיונים נגמרו. תעברי לפרק ז'.
נירה למאעי רכלבסקי
עברנו לפרק ז' – "עונשין ודין משמעתי". 20 זה עונשין. על 20 אין מחלוקת. אני מקריאה.
מורן רוזנבלום
לא, אין מחלוקת ב-20.
נירה למאעי רכלבסקי
"עונשין
20.
העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שנה
(1)
משתמש בכינוי "מכללה טכנולוגית מוכרת", או בתואר אחר הדומה לזה עד כדי להטעות, בניגוד להוראות סעיף 15;(2)
משתמש בתואר "הנדסאי", "הנדסאי רשום", "הנדסאי בעל רישיון", או תואר המנוי בתוספת הראשונה או בכל תואר אחר הדומה עד כדי להטעות, בניגוד להוראות סעיף 18;"
מורן רוזנבלום
לזה אנחנו מתנגדים.
היו"ר חיים כץ
לְמה?
מורן רוזנבלום
לפסקה הזו – (2).
נירה למאעי רכלבסקי
"
(3)
עושה פעולה שיוחדה לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, בניגוד להוראות לפי סעיף 19. "
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אנחנו מצביעים על פסקאות 20(1) ו-(3). מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
פסקאות 20(1) ו-(3) אושרו.
היו"ר חיים כץ
פסקאות (1) ו-(3) אושרו. עכשיו אנחנו ב-20א. משרד המשפטים, איזה התנגדויות יש לכם? אין להם התנגדויות. תקריאי את 20א.
נירה למאעי רכלבסקי
"כללי אתיקה
20א.
השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע כללי אתיקה מקצועית להנדסאים ולטכנאים מוסמכים שפעולותיהם יוחדו לפי הוראות חוק זה (בפרק זה – בעלי מקצוע) ."


בסדר?
עדי גולדינר
כן.
היו"ר חיים כץ
תלכי ל-20ב.
נירה למאעי רכלבסקי
לדעתי ב-20ב יש להם איזושהי הערה.
מורן רוזנבלום
ההערה שלי לסעיף 20ב(ב) קטן.
היו"ר חיים כץ
תקראי עד 20ב(ב), אל תקראי את (ב) קטן. נרוויח קצת זמן.
נירה למאעי רכלבסקי
"עבירות משמעת
20ב.
(א)
בעל מקצוע כאמור בסעיף קטן (ב) שעשה אחת מאלה, עבר עבירת משמעת:
(1)
נהג בדרך שאינה הולמת את עיסוקו;
(2)
הפר כלל מכללי האתיקה שנקבעו לפי סעיף 21א;"


זה בעצם סעיף 20א רבתי.
"


(3)
גילה חוסר אחריות או רשלנות בעת עיסוקו במקצוע;
(4)
הורשע בפסק-דין סופי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק בביצוע פעולות שיוחדו לו לפי חוק זה."
היו"ר חיים כץ
מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 20ב(א) אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. 20ב(א) אושר.
קריאה
סליחה, ב-20א באיזה שר מדובר?
קריאה
איזה שר?
נירה למאעי רכלבסקי
השר הוא תמיד שר התמ"ת. השרים הם שר החינוך ושר התמ"ת. פשוט לשר התמ"ת יש כאן נתח גדול יותר מהסמכויות, אז הוא מוגדר. עדי, אתם מסכימים ל-19?
קריאה
- - -
נירה למאעי רכלבסקי
אומר לי בונדי שהסכמתם ל-19. אם יורדים מהעניין של משרד הפנים, אז לא נשארה פה מחלוקת.
עדי גולדינר
ל-19 התנגדנו.
נירה למאעי רכלבסקי
התנגדתם.
היו"ר חיים כץ
ואללה, הם יקבלו על הראש בדיון הבא.
נירה למאעי רכלבסקי
ב-20ג יש גם מחלוקת.
היו"ר חיים כץ
מחלוקת, אז נלך הלאה.
מורן רוזנבלום
ל-20ג אנחנו מתנגדים.
עדי גולדינר
מתנגדים לסעיפים קטנים – (א), (ב) - - -
היו"ר חיים כץ
בסדר, עזבי. 20ד.
עדי גולדינר
סליחה, הוא שאל אותי, חשבתי שהייתי צריכה להשיב.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב, אז הוא שאל.
נירה למאעי רכלבסקי
"הגשת קובלנה" יש כאן גם בעיה, נכון?
עדי גולדינר
התנגדות.
נירה למאעי רכלבסקי
כל אחד רוצה להוסיף חוקר.
היו"ר חיים כץ
20ה.
נירה למאעי רכלבסקי
20ה אמור להיות בסדר.
עדי גולדינר
אין התנגדות.
נירה למאעי רכלבסקי
"פסילת חבר ועדת המשמעת
20ה.
(א)
תובע או נקבל רשאים לבקש את פסילת חבר ועדת המשמעת מלישב בדין אם קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בבירור הקובלנה.(ב)
לא תישמע בקשה כאמור בסעיף קטן (א) אלא בתחילת הדיון או מיד לאחר שנודעו לתובע או לנקבל הנסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים כאמור באותו סעיף קטן.(ג)
נטענה טענת פסלות נגד חבר ועדת המשמעת, תחליט בה ועדת המשמעת לאלתר ולפני שתיתן כל החלטה אחרת."


כאן לי יש איזו הערה קטנה למשרד המשפטים. ברוב החוקים חבר ועדת משמעת פוסל את עצמו.
עדי גולדינר
לא. דווקא בחוק בתי-המשפט השופט פוסל את עצמו. בהרבה חוקים בוועדת המשמעת כל הוועדה מכריעה יחד.
נירה למאעי רכלבסקי
כי בחלק שאני ראיתי, חבר ועדה - - -
מורן רוזנבלום
אבל הסכמנו על זה.
אייל שני
אבל הסכמנו על זה.
עדי גולדינר
הסכמנו שזו תהיה כל הוועדה.
אייל שני
הסכמנו שכל הוועדה תהיה, כן.
קריאה
נדמה לי שדילגנו על 20ד.
עדי גולדינר
אמרנו שיש התנגדות.
נירה למאעי רכלבסקי
לא, אני מקריאה.


"
(ד)
על החלטת ועדת המשמעת בעניין פסלות חבר הוועדה, רשאים תובע או נקבל לערער לפני בית-המשפט המחוזי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה."
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 20ה – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 20ה אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. סעיף 20ה אושר.
נירה למאעי רכלבסקי
"סדרי-דין ודיני ראיות
20ו.
(א)
המניין החוקי בישיבות ועדת המשמעת הוא כל חבריה.


20ז.

(ב)
החלטות ועדת המשמעת יתקבלו ברוב קולות חבריה.
(א) על אף האמור בסעיף 20ו נעדר חבר ועדת המשמעת שאינו יושב-ראש הוועדה, מישיבה, יתקיים הדיון באותה ישיבה לפני חברי הוועדה הנוכחים, אם הסכימו לכך הצדדים, אלא אם כן החליט היושב-ראש לדחות את הדיון.

(ב) דיון שנערך במותב חסר כאמור בסעיף קטן (א), לא יסתיים אלא לפני ועדת המשמעת בהרכבה המלא.20ח

(א) נבצר מחבר ועדת המשמעת שאינו יושב-ראש הוועדה לסיים את הדיון, יצרף יושב-הראש חבר אחר במקומו שמתקיימים בו אותם תנאי כשירות, אלא אם כן החליט, מטעמים שיירשמו ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם, כי צירוף חבר אחר עלול לגרום לעיוות דין.

(ב) צורף חבר אחר כאמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדת המשמעת להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיעה בהרכבה הקודם, אם סברה שלא ייגרם עיוות דין, לאחר שניתנה לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם; החליטה הוועדה להמשיך בדיון, רשאית היא לנהוג בראיות שגבתה בהרכבה הקודם כאילו גבתה אותן בעצמה או לחזור ולגבותן, כולן או חלקן.

(ג)       על אף האמור בסעיף 20ז(ב) נותרו שני חברים בוועדת המשמעת ונחלקו בדעותיהם, תכריע דעתו של יושב-ראש הוועדה.(ד)
דיון משמעתי יתנהל בנוכחות התובע והנקבל, אך ועדת המשמעת רשאית לנהל דיון שלא בנוכחות הנקבל, באחד מאלה:
(1)
סניגורו של הנקבל התייצב במקומו;
(2)
הנקבל נעדר מהישיבה בלא סיבה מספקת, לאחר שהוזהר שאם ייעדר בלא סיבה מספקת תהיה רשאית הוועדה לדון בעניינו שלא בפניו.(ה)
ועדת המשמעת תדון בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורתה לקיים את הדיון, כולו או מקצתו בפומבי.(ו)
על דיון בדלתיים סגורות ועל דיון בפומבי לפי סעיף זה יחולו ההוראות לעניין איסור פרסום לפי סעיף 70 לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984, בשינויים המחויבים.(ז)
שר המשפטים, לאחר התייעצות עם השר, יקבע את סדרי-הדין לפני ועדת המשמעת, ובערעור לבית-המשפט, לרבות הדרך להגשת הערעור; בעניין שלא נקבעה לגביו הוראה בתקנות כאמור, תפעל הוועדה בדרך הנראית לה כצודקת וכמועילה ביותר.(ח) הסמכות להחליט בעניינים שבסדרי-דין הנוגעים לקובלנה מסוימת נתונה ליושב-ראש ועדת המשמעת, שעה שהוועדה אינה יושבת בדין.
(ט)
ועדת המשמעת אינה כפופה לדיני הראיות, למעט לדינים בדבר ראיות חסויות, אלא אם כן קבע שר המשפטים לאחר התייעצות עם השר, כי על ועדת המשמעת יחולו חלק מדיני הראיות כפי שיקבע.(י)
הממצאים והמסקנות בהכרעת הדין שבפסק-דין סופי במשפט פלילי המרשיע את הנקבל, יראו אותם כמוכחים בהליך משמעתי נגד אותו נקבל."
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 20ח מ-(ו) עד (י), כולל. מי בעד – ירים את ידו.
הצבעה

בעד – סעיפים קטנים 20ח)ו) – (י), כולל אושרו.
היו"ר חיים כץ
סעיפים 20ח(ו) – (י) אושרו.
נירה למאעי רכלבסקי
עכשיו מצביעים על 20ו, 20ז ו-20ח רבתי.
היו"ר חיים כץ
20ו – 20ח רבתי. מי בעד –ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד
סעיפים 20ו – 20ח אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. גם הסעיפים האלה אושרו. נעבור ל-20ט.
נירה למאעי רכלבסקי
20ט – "סמכויות עזר של ועדת המשמעת", אין לכם התנגדות.
היו"ר חיים כץ
תאמיני לי, יש ועדות משמעת וועדות חקירה, רק אין הנדסאים.
נירה למאעי רכלבסקי
למה? בעזרת השם יהיה להם ייחוד פעולות, יהיה רציני.
קריאה
זה כמה דפים רק על משמעת.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
עדי גולדינר
זה מאוד חשוב.
נירה למאעי רכלבסקי
זה מאוד חשוב, כי אם יהיו כאן הנדסאים עם תפקידים מאוד חשובים, עם רישיונות, אז בהתאם צריך גם - - -
עדי גולדינר
כדי לשלול להם את הרישיון צריך שיהיה להם הליך הוגן.
נירה למאעי רכלבסקי
זה גם נותן מעמד, זה גם נותן יוקרה למה שהולך להיות.

"
20ט.
(א)
ועדת המשמעת רשאית ביוזמתה או לבקשת בעל דין –
(1)
לזמן אדם לבוא לפניה כדי להעיד או להציג דבר;
(2)
להזהיר או להשביע עד בהתאם לחוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם–1980;
(3)
לבקש מבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה, ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971, לשם גביית עדות;
(4)
לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו לפי סעיף זה, כמו לעד שהוזמן להעיד בבית-משפט.(ב)
דרשה ועדת המשמעת מאדם להעיד או להציג דבר כאמור בסעיף קטן (א)(1), והוא סירב לעשות כן בלא הצדק המניח את דעת הוועדה, רשאית היא לצוות על הבאתו לפניה בזמן שתקבע בצו, ובלבד שהזהירה אותו כי בכוונתה לעשות כן; על צו הבאה לפי סעיף קטן זה יחולו ההוראות לפי סעיף 73א לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984, בשינויים המחויבים.הסמכות להחליט בעניינים לפי סעיף זה הנוגעים לקובלנה מסוימת נתונה ליושב-ראש ועדת המשמעת, שעה שהוועדה אינה יושבת בדין."
עדי גולדינר
יש לנו התנגדות לסעיף 20י, סעיף קטן (ב).
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 20ט – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 20ט אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. סעיף 20ט אושר. ננסה את 20י עד סעיף (5) בלי (ב). תקריאי.
נירה למאעי רכלבסקי
"אמצעים
משמעתיים
20י.
(א)
מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת, רשאית היא לנקוט נגדו אחד או יותר מאמצעים אלה:
(1)
התראה;
(2)
נזיפה;
(3)
קנס בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977;
(4)
התליית הרישיון או הרישום במרשם לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים;
(5)
ביטול רישיון או מחיקת הרישום במרשם."
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 20י(א). מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 20י(א) אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. סעיף 20י(א) אושר.
נירה למאעי רכלבסקי
על 20י(א) אין להם הערות, מורן, נכון?
היו"ר חיים כץ
נגמר. עכשיו יכולות להיות להם הערות עד מחרתיים. אנחנו ב-(ב). על (ב) יש להם הערות.
נירה למאעי רכלבסקי
"אמצעי משמעת
על-תנאי
20יא.
(א)
החליטה ועדת המשמעת לנקוט נגד נקבל אמצעי משמעת של קנס או התליית רישיון או רישום במרשם לפי הוראות סעיף 20י(א) (3) או (4), רשאית היא להורות שאמצעי המשמעת האמור יהא, כולו או חלקו, על-תנאי.(ב)
החליטה ועדת המשמעת כאמור בסעיף קטן (א) לא יופעל התנאי אלא אם כן עבר הנקבל, בתוך התקופה שנקבעה בהחלטת ועדת המשמעת (בסעיף זה – תקופת התנאי), אחת מעבירות המשמעת שנקבעו בהחלטתה (בסעיף זה – עבירה נוספת) וועדת המשמעת מצאה, בתוך תקופת התנאי או לאחריה, שהנקבל עבר עבירה נוספת כאמור.(ג)
תקופת התנאי תימנה מיום מתן החלטת ועדת המשמעת בדבר נקיטת אמצעי משמעת על-תנאי נגד נקבל, אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת.


על ערעור גם אין לנו הערות, נכון?
עדי גולדינר
אין.
נירה למאעי רכלבסקי
"ערעור על החלטת ועדת המשמעת
20יב.
(א)
על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה רשאים התובע והנקבל לערער לפני בית-משפט מחוזי בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה המסיימת את הדיון בקובלנה, ואם ניתנה ההחלטה שלא במעמד הצדדים – בתוך 45 ימים מיום המצאתה.(ב)
פסק-דין של בית-משפט מחוזי בערעור לפי סעיף זה ניתן לערעור לפני בית-המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית-המשפט העליון או מאת שופט אחר של בית-המשפט העליון שנשיאו קבע לכך, או אם ניתנה רשות לכך בגוף פסק-הדין.


עיכוב ביצוע – כנ"ל.
"עיכוב ביצוע של החלטת ועדת המשמעת
20יג.
(א)
אין בהגשת ערעור כדי לעכב את ביצוע החלטת ועדת המשמעת שעליה הוגש הערעור, אלא אם כן החליטה ועדת המשמעת אחרת, ואם הוגש ערעור – אם החליט בית-המשפט שלערעור אחרת.(ב)
על החלטה של ועדת המשמעת לפי סעיף זה רשאים הנקבל והתובע לערער כשם שמערערים על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה, לפי סעיף 20יב.

"העמדה לעיון הציבור של החלטות ועדת המשמעת
20יד.
(א)
ועדת המשמעת רשאית להעמיד את החלטותיה לעיון הציבור, ללא ציון שם הנקבל ופרטים אחרים שיש בהם כדי לזהותו (בסעיף זה – פרטים מזהים).(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), ועדת המשמעת רשאית להעמיד לעיון הציבור את החלטתה, כולה או חלקה, כאמור באותו סעיף קטן, בציון פרטים מזהים, בדרך ולתקופה כפי שתורה, ולאחר ששמעה את התובע ואת הנקבל ושקלה בין היתר את הפגיעה בפרטיותו של הנקבל או של צד שלישי ואת הצורך באזהרת הציבור.(ג)
החלטות ועדת המשמעת לא יועמדו לעיון הציבור כל עוד ניתן לערער עליהן, ואם הוגש ערעור – כל עוד לא תמו ההליכים בערעור, אלא אם כן החליט בית-המשפט שלערעור אחרת.(ד)
על החלטת ועדת המשמעת לפי סעיף זה רשאים הנקבל והתובע לערער כשם שמערערים על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה, לפי סעיף 20יב.

התליה עד לסיום הליכים
20טו.
(א)
היה לוועדת המשמעת יסוד סביר לחשד שהנקבל עבר עבירת משמעת או שמתנהלים נגדו הליכים פליליים בשל עבירה כאמור בסעיף 17(א)(4), רשאית היא, אם ראתה שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבות זאת, לאחר שנתנה לנקבל הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות זמנית את רישיונו או את רישומו במרשם.(ב)
התליה כאמור בסעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה" - - -
עדי גולדינר
לסעיף קטן (ב) אנחנו מתנגדים.
היו"ר חיים כץ
ל-(ג) גם יש לך התנגדות?
עדי גולדינר
לא.
היו"ר חיים כץ
נעבור ל-(ג).
נירה למאעי רכלבסקי
(ג)
ועדת המשמעת רשאית להתלות רישיון או רישום במרשם כאמור בסעיף קטן (א), אף בטרם הוגשה קובלנה בשל אותה עבירה, מיוזמתה, או לבקשת התובע, לאחר שנתנה לבעל המקצוע הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם, לא הוגשה קובלנה בשל העבירה כאמור בתוך שלושה חודשים מיום שהותלה  הרישיון או הרישום, בטלה ההתליה; ואולם - - - "


כאן יהיה ניסוח.
"

"רשאית ועדת המשמעת להורות על הארכת ההתליה הזמנית לתקופות נוספות ובלבד שתקופת ההתליה הכוללת לא תעלה על 12 חודשים מהמועד שבו הותלה הרישיון או הרישום במרשם לראשונה.

(ד) על החלטת ועדת המשמעת לפי סעיף זה רשאים הנקבל והתובע לערער כשם שמערערים על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה לפי סעיף 20יב."
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על 20יא עד 20טו, להוציא סעיף 20טו(ב). מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיפים 20יא – 20טו, להוציא סעיף 20טו(ב) אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הסעיפים אושרו.
נירה למאעי רכלבסקי
20טז גם אין לכם הערות, נכון?
"דיון משמעתי ודיון פלילי
20טז.
(א)
ענישה או זיכוי בהליכים פליליים אינם מונעים נקיטת הליכים על-פי חוק זה נגד בעל מקצוע בשל אותו מעשה או מחדל, ונקיטת אמצעי משמעת או זיכוי על ידי ועדת המשמעת בשל אותו מעשה או מחדל אינם מונעים נקיטת הליכים פליליים.(ב)
הוגש כתב אישום נגד בעל מקצוע בשל מעשה או מחדל המשמש גם עילה לדיון לפני ועדת המשמעת לפי חוק זה, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק-דין סופי בהליך הפלילי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על 20טז. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 20טז אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. סעיף 20טז אושר. עוברים לפרק ח': "הוראות שונות".
אייל שני
יש לנו התנגדות.
היו"ר חיים כץ
לכל הפרק?
אייל שני
לא. לסעיף 21.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
נירה למאעי רכלבסקי
ב-22 לא צריכה להיות בעיה, נכון?
היו"ר חיים כץ
ל-22 מישהו מתנגד?
רפי רייש
תוספת.
נירה למאעי רכלבסקי
לא, אבל הבעיה שלך היא בסעיף 12. לא פה, נכון? זה בסעיף של הוועדה המשותפת.
רפי רייש
סעיף 22 על חוק המהנדסים, מוסיף סוגיה שם - - -
נירה למאעי רכלבסקי
כן, אבל זה לא פה. זה התיקון העקיף. אתה מדבר על הסעיף שמקים את הוועדה המשותפת, שם יש לך בעיה. אתה רוצה - - - אותה.
רפי רייש
לא. הסעיף הזה תלוי בוועדה המשותפת. אם הוועדה המשותפת - - -
נירה למאעי רכלבסקי
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
עזוב. אתה מתנגד?
רפי רייש
כן.
היו"ר חיים כץ
ואללה, לפחות תהנה עכשיו עד ה-27 בחודש, אז החגיגה נגמרת.
קריאה
אתה גם תעשה משהו טיפשי.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אתה צודק, אני עם הטיפשויות אסכים. לטיפשויות אסכים, ארצה שהנדסאי יוכר ויוכל לתת ולתרום למדינת ישראל, וכל המסביב, כל אלה ששומרים – יהיה להם קצת פחות עבודה. העיקר שאת העונשים גמרנו. אין עוד את מי להעניש, אבל את זה כבר גמרנו. ואללה, זה קרקס.
נירה למאעי רכלבסקי
לא, אבל חשוב שיש כאלה סעיפים.
היו"ר חיים כץ
בסדר, נו, אוקיי.
נירה למאעי רכלבסקי
בסוף, אתה יודע, גשר המכביה - - -
היו"ר חיים כץ
ואללה, תני להם לחגוג, יש להם כמה ימים לחגוג, שיחגגו.
נירה למאעי רכלבסקי
חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים לא צריכה להיות בעיה, נכון? אני מקריאה.

"תיקון חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים
23.
בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏, בתוספת הראשונה, בפרט 21 - - "


כמובן, זה יכול להשתנות לפי תיקונים שיהיו בחוק הזה.
" - - אחרי פסקה (26) יבוא:

"(27)
החלטה של רשות לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב–2012."


"ביצוע ותקנות
24.
השרים ממונים על ביצועו של חוק זה, והם רשאים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, למעט בעניינים הנתונים לסמכותו של השר בלבד לפי חוק זה, ולגביהם רשאי השר להתקין תקנות, באישור הוועדה כאמור.


אגרות
25.
השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע כי פעולות לפי סעיפים 15, 17 ו-19, ובכלל זה עמידה בבחינות לפי סעיף 19, טעונות תשלום אגרה, וכן רשאי הוא לקבוע כאמור את גובה האגרה ודרך תשלומה.

תחילה
26.
תחילתו של חוק זה בתום 60 יום מיום פרסומו" - - -
היו"ר חיים כץ
באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נירה למאעי רכלבסקי
גובה האגרה?
היו"ר חיים כץ
כן.
וילמה מאור
יש לך את זה מההתחלה.
נירה למאעי רכלבסקי
כן, בהתחלה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
נירה למאעי רכלבסקי
"תחילה
26.
תחילתו של חוק זה בתום 60 יום מיום פרסומו".
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אמנון צרניקה
ל-(א) ו-(ד) אנחנו מתנגדים.
נירה למאעי רכלבסקי
רגע, קודם תאשר את זה.
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיפים 23 עד 26?

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיפים 23 – 26 אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אושר. ל-27 אתה מתנגד.
אמנון צרניקה
ל-(א) ו - - -
היו"ר חיים כץ
עזוב. בשביל מה? נקריא את הכול אחר כך. לא צריך.
אמנון צרניקה
אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
28.
נירה למאעי רכלבסקי
"שמירת תוקף
28.
הסדרים הקבועים בחיקוק, המייחדים פעולות להנדסאים או לטכנאים מוסמכים רשומים, ובכלל זה התוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז–1967‏, שהיו בתוקף ערב יום התחילה, ימשיכו לעמוד בתוקפם גם אחרי יום התחילה, אלא אם כן בוטלו או שונו לפי כל דין."


זה חשוב מאוד.
היו"ר חיים כץ
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 28 אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. סעיף 28 אושר.
נירה למאעי רכלבסקי
בתוספת יש גם בעיה.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אוקיי.
נירה למאעי רכלבסקי
יש לכם הצעות?
היו"ר חיים כץ
עברנו הקראה ראשונית. כל אחד קיבל את מה שהוא רצה. יש לכם עד ה-27 בחודש זמן להתכנס, לסיים, לדון, לבוא לפה ב-27 עם הסכמות נוספות, ואז אלך אתכם עם ההסכמות. אם לא, לא קרה כלום. באמת לא קרה כלום. תאמינו לי, מניסיונם של אלה שיושבים בוועדה. תבואו עם הסכמות, תתפשרו. לא תתפשרו, גם אם נדמה לכם שיש לכם משהו, לא יהיה לכם. תודה רבה, הישיבה נעולה. שתהיה לכולם שנה טובה וחג שמח.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:20.>

קוד המקור של הנתונים