ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/08/2012

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 08808812)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1187>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"א באלול התשע"ב (29 באוגוסט 2012), שעה 11:20
סדר היום
<אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 08808812)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מוזמנים
>
יהודה מונסוניגובנימין למקין - רשם העמותות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 08808812)>
היו"ר משה גפני
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46. אני לא רוצה לעכב את זה. יהודה מונסוניגו, שאחראי על העניין, צריך ללכת, וזה לא נושא ארוך. בבקשה.
יהודה מונסוניגו
:

בוקר טוב. אני מתכבד להציג רשימה שמספרה 08808812. העמותות האלה קיבלו את המלצתנו המקצועית, שר האוצר חתם ואישר אותן, וכעת נשאר שכבודכם תאשרו את הרשימה הזאת.
היו"ר משה גפני
בנימין למקין, רשם העמותות, בבקשה.
בנימין למקין
אין בעיות.
היו"ר משה גפני
יש הערות בעניין הזה?

מי בעד אישור המוסדות, כפי שהוצגו על-ידי יהודה מונסניגו?

הצבעה

בעד - פה אחד
המוסדות אושרו.
היו"ר משה גפני
האישור ניתן. אם אפשר, יהודה, יש בקשות נוספות שנמצאות אצלכם – אם אפשר לאשרן לפני החגים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:25.>
רשימה
08808812שם העמותה
מספר

1.
עמותת שמ"ש – שווה מול שווה (ע"ר)
580490142

2.
העמותה שליד בית הספר בית הצייר (ע"ר)
580383529

3.
"אל רם ונישא" – בית-כנסת (ע"ר)
580095776

4.
דרכי שלום – נתניה
580502524

5.
חסדי ערן ע"ש ערן אלכאוי ערן הי"ד
580502086

6.
אורות קרית השרון בית יהודי נתניה (ע"ר)
580521466

7.
תהילת ה' עפ"י נוסח האר"י ז"ל והקבלה – כפר יונה (ע"ר)
580465292

8.
עמותת ע"ש משה הס (ע"ר)
580485100

9.
קהילת נעם שיח בשכונת חומת שמואל (ע"ר)
580401495

10.
כולל עזרת תורה ביאלא – אשדוד (ע"ר)
580546877

11.
ליהי – העמותה לטיפול בילדים מחוסרי הכרה המטופלים בביתם (ע"ר)
580491892

12.
העמותה לקידום בי"ס סביבתי בחיפה (ע"ר)
580248037

13.
ארגון ביקור חולים יד אברהם ירושלים
580485910

14.
אגודת עזרת ישראל ינדיל תורה (ע"ר)
580508323

15.
חדוות נעורים (ע"ר)
580508398

16.
בית הכנסת עזרת אחים (ע"ר)
580207942

17.
מרכז מעלה עזרה תרבות וחינוך ע"ש ג'נין רבקה (ע"ר)
580535417

18.
חיי יעקב (ע"ר)
580241271

19.
משכן חיה (ע"ר)
580394674

20.
בית כנסת בית אל עולי הודו (ע"ר)
580355915

21.
ראם – העמותה למען החבר הוותיק באזור מנשה (ע"ר)
580159978

22.
מכון שפילמן לצילום בע"מ (חל"צ)
514424704

23.
זוהר האידרא (ע"ר)
580376192

24.
בית החולים ביקור חולים ירושלים (ע"ר)
580485506

25.
שירת נפתלי – אלעד (ע"ר)
580463255

26.
מעשר מלאכי לרש (ע"ר)
580504280

קוד המקור של הנתונים