ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/08/2012

חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
18
ועדת הכספים
06/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1183>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ח באב התשע"ב (06 באוגוסט 2012), שעה 15:00
סדר היום
<הצעת חוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

פיצול – הצעת חוק לצמצום הגירעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
אורי אורבך

דוד אזולאי

רוברט אילטוב

טלב אלסאנע

אורי אריאל

אבישי ברוורמן

זהבה גלאון

מגלי והבה

יצחק וקנין

נסים זאב

שי חרמש

חיים כץ

גאלב מג'אדלה

שלמה מולה

חנא סוייד

ציון פיניאן

עמיר פרץ

פניה קירשנבאום

מירי רגב

שכיב שנאן
מוזמנים
>
דורון ארבלי - מנהל רשות המסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין - סגן ראש אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר, תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר - מנהלת מחלקה בכירה, שוק ההון, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי - סגנית היועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד טלי דולן - משרד האוצר

דב בארי - אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד דלית זמיר - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד רועי קרת - המשנה ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

חיזקיה ישראל - מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי, התאחדות התעשיינים

ניר קלינגר - מנכ"ל התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

ליאת גור - מנהלת הסברה והדרכה, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

יהודה טלמון - לה"ב, ארגון העצמאים

רו"ח עופר מנירב - יו"ר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון בישראל

אברהם יוסף סלומה - יו"ר עמותת אנש"ים

אורן רונדל - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
הצעת חוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

פיצול – הצעת חוק לצמצום הגירעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית
(תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012.

אני מבקש להציע את סעיף 2 בחוק – תיקון חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע של דירות מגורים) (הוראת שעה) – לפצל אותו ושנדון עליו בנפרד בספטמבר או במועד הקרוב כשלדיון הזה נביא את משרד השיכון כי זה קשור לנושא הדירות.
שכיב שנאן
אפשר לקבל את הצעת החוק?
שגית אפיק
תכף. נעבור על הסעיפים וכל אחד יגיד את ההסתייגויות שלו.
היו"ר משה גפני
לאופוזיציה יש התנגדות לפצל את זה ולדון על זה בנפרד?
שלמה מולה
לא. אין לנו התנגדות. להפך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הפיצול.

הצבעה
בעד אישור הפיצול – פה אחד

הפיצול אושר
היו"ר משה גפני
הפיצול אושר.

אני חוזר לחוק עצמו.

היה נושא שעמד במרכז הדיונים של הוועדה בנושא של שיעורי המס והוא מעמד הביניים. בנושא של מעמד הביניים, גם בשינוי חוק נטל המס, הורדנו שני אחוזים לבעלי הכנסות בינוניות שנחשבים מעמד הביניים. אני הגעתי לסיכום עם הממשלה שלא יביאו העלאת מס באחוז אחד, מה שהם מתכוונים לעשות,בין 5,200 ל-8,880 שקלים. התחילו דיונים לגבי הנושא של עד 14 אלף. נכנס לעניין חבר הכנסת חיים כץ, יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
אבישי ברוורמן
אדם חזק ביותר בכנסת ישראל עם המתפקדים שלו, שולט בליכוד, שולט ברווחה, שולט בכל הארץ.
מירי רגב
מישהו כאן מקנא?
אבישי ברוורמן
לא. אני אומר עובדה.
היו"ר משה גפני
נכנס לעניין חבר הכנסת חיים כץ והגיע להסכמות עם ראש הממשלה ועם שר האוצר. אז הוא ביקש שאני אברך על זה ובירכתי על זה.
ציון פיניאן
מצטרפים לברכות.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת כץ, תאמר לוועדה את ההצעה.
חיים כץ
ההצעה שגיבשנו. אי העלאת המס במדרגה השלישית. רצו להעלות את המס מ-8,800 שקלים עד 14,430 שקלים באחוז אחד. עד 14 אלף לא יעלו את המס, מדרגה לצורך העניין של 14,430 שקלים. מ-14 עד 20 אלף שקלים תהיה מדרגה חדשה. בין 21,880 שקלים, המדרגה שהייתה תרד לעשרים אלף והשאר יישאר אותו הדבר.
ערן יעקב
זאת לא מדרגה חדשה. אותה מדרגה.
חיים כץ
מדובר כאן באופן כללי על אלה שמרוויחים עד 14 אלף שקלים, ההעלאה שלהם לא תהיה והם ירוויחו כל אחד כחמישים שקלים, אחוז אחד על הפער בין 8,880 עד 14 אלף. מעל 14,430 שקלים ירוויחו רק עשרה שקלים כך שבמקום שיעלו להם את המס, הם יקבלו עוד עשרה שקלים. נקודת האיזון היא מעל עשרים אלף שקלים כאשר אז אנשים ישלמו תוספת של כ-36 שקלים. אני חושב שזה ייתן מענה למעמד הביניים שברובו הגדול משתכר עד 14 אלף, כ-421 אלף עובדים. מעל הסכום הזה יש עוד 400 אלף.
שכיב שנאן
בין 14 ל-20 אלף יש עוד 400 אלף?
חיים כץ
כן. אם אתה רוצה, אני אתן לך את הנתונים המדויקים.
ערן יעקב
לא. 230 אלף.
שלמה מולה
מדובר בהכנסת יחיד או הכנסה של שני בני הזוג שמגיעים ל-14 אלף?
ערן יעקב
יחיד.
שלמה מולה
זאת אומרת, אם בני הזוג מרוויחים 28 אלף שקלים, זה לא נוגע להם.
ערן יעקב
נכון.
שלמה מולה
מצוין. אני מברך אתכם.
חיים כץ
אני יודע. אתה גם תצביע בעד זה.
שלמה מולה
תקיים את הדיון אצלך ואז נשקול את זה.

אני רוצה לשאול את אנשי האוצר. האם כתוצאה מזה אתם בעצם יצרתם בור חדש או שבעצם הכול בסדר? האם בסופו של דבר מה שאמרתם, אותו הדבר? אתם מקבלים את מה שאתם רוצים?
זהבה גלאון
אבל יש חישוב מס מאוחד, 14 ו-14.
ציון פיניאן
אם הם היו מקבלים את זה כמובן מאליו, חיים לא היה מתערב. בגלל שחיים התערב,, הם קיבלו את זה.
היו"ר משה גפני
אתה שואל האם כתוצאה מהצעתו של חבר הכנסת חיים כץ יש בור חדש במערכת של הכספים.
שלמה מולה
כן.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שיכול להשיב?
זהבה גלאון
אפשר להשלים את השאלה?
היו"ר משה גפני
כן.
זהבה גלאון
אמרו 14 אלף, אבל אם יש בני זוג ששניהם ביחד משתכרים 14 ו-14, אז יש חישוב מאוחד.
היו"ר משה גפני
אף אחד לא שואל יותר. עם כל הכבוד, אני כאן במרתון של דיונים מהשבוע שעבר ועוד מעט אני מגיע ליום כיפור.
שלמה מולה
מותר לנו לשאול שאלות.
היו"ר משה גפני
בטח, אבל לא שכל אחד יענה על השאלות. מי שעונה, אני מבקש לענות בקצרה. נשאלו שתי שאלות. האחת, שאל חבר הכנסת מולה, האם יש בור בתקציב כתוצאה מהצעתו של חיים כץ.
דורון ארבלי
אין בור בתקציב. בסך הכול זה מאוזן. בסך הכול יש הפרש של מספר עשרות מיליונים.
שלמה מולה
לא הבנתי.
היו"ר משה גפני
אני אענה לך. אומר האיש המוסמך ביותר במדינת ישראל, מנהל רשות המסים דורון ארבלי שכתוצאה מהצעתו של חבר הכנסת חיים כץ, לא נוצר בור בתקציב.
דורון ארבלי
יש הפרש של מספר עשרות מיליונים. בתמונה כללית של התקציב, זה לא נורא.
שלמה מולה
אדוני הרב גפני, אני אומר לך, תראה מה אתה עושה.
חיים כץ
אתה אמרת בור, אבל מאה מיליון זה לא בור.
שלמה מולה
רק רגע. היו כאן דיוני תקציב דו שנתי ואנחנו אמרנו שיש בעיה עם התקציב של המדינה ועם סדר העדיפויות. התעוררנו יום אחד עם שלושים מיליארד שקלים בור. אני שואל אותך שאלה ברצינות. אני רוצה לדעת מה הם ההפרשים, גם אם מדובר בשלושה שקלים. אני רוצה לדעת לטוב ולרע.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מולה, אני משיב לך. הוא ענה. אני אגיד לך למה אני משיב לך. אמר דורון ארבלי, מנהל רשות המסים, שיש פער של כמה עשרות מיליונים לכאן ולכאן.
שלמה מולה
מה זה לכאן ולכאן? אני לא מבין לכאן ולכאן. אני רוצה שיגידו לנו מבחינת התחשיב המדויק שלהם מה כן. אולי תשכנעו אותי להצביע בעד. למה להגיד לכאן ולכאן?
היו"ר משה גפני
אם זה הנימוק, אני מאפשר.
דורון ארבלי
מספר עשרות מיליונים, זאת הטבה לאותה אוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה.
שלמה מולה
הטבה?
דורון ארבלי
כן. זאת הטבה.
היו"ר משה גפני
אתה מצביע בעד.

מה אתם עונים לחברת הכנסת זהבה גלאון?
דורון ארבלי
אנחנו מחברים את ההכנסות של בני הזוג במידה והם עובדים באותו עסק שלהם. רק אז יש חישוב מאוחד. אם הגבר עובד במקום עבודה אחד והאישה במקום עבודה אחר, כל אחד עם המס השולי שלו ועם ההכנסה שלו.
שכיב שנאן
לא שמענו את התשובה.
זהבה גלאון
קיבלתי. זה בסדר.
דורון ארבלי
האיחוד מתבצע רק במידה ושני בני הזוג עובדים באותו עסק, באותו מקום. אם הם עובדים בשני מקומות עבודה נפרדים, אין חישוב מאוחד.
שלמה מולה
למה כששני בני הזוג עובדים באותו מקום?
היו"ר משה גפני
לא.
זהבה גלאון
זאת סוגיה נפרדת.
חיים כץ
הוא רוצה לתקן את בריאת העולם.
היו"ר משה גפני
אי אפשר עכשיו לתקן את בריאת העולם. בשלב הזה אין סיכוי.
ציון פיניאן
אם חברת הכנסת זהבה גלאון תצטרף לליכוד, זה בריאת העולם.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת מירי רגב.
מירי רגב
קודם כל אני רוצה לברך את חיים על המהלך שהוא עשה מול האוצר. זה מראה שפקידי האוצר, כשהם רוצים, הם יכולים לשנות.
חיים כץ
זה גם ראש הממשלה.
מירי רגב
רגע. הם הבינו שכאן היום שני חברי כנסת יצביעו נגד, חיים כץ ומירי רגב.
שי חרמש
לא מאמין.
מירי רגב
אתה לא מאמין? תאמין.
מגלי והבה
בקריאה הראשונה היא הצביעה בעד.
שי חרמש
אף פעם היא לא תצביע נגד.
שכיב שנאן
אני מודיע שאני מצביע נגד.
מירי רגב
כשהם מבינים שאנחנו נצביע נגד, עובדה שהאוצר מתעורר מהאטימות שלו ומהנתק שלו.
שלמה מולה
מה עם האטימות של ראש הממשלה? למה את תוקפת את פקידי האוצר? לא נעים לך כי הוא ראש ממשלה מהמפלגה שלך?
מגלי והבה
אתה מגן על הפקידים. למה היא צריכה להגן על הפקידים?
מירי רגב
אני ראיתי ניהול אחר של ישיבת ועדה של מישהו מקדימה, שכמעט הוציא את יושב ראש ועדת הכספים מישיבת הוועדה הבוקר.
היו"ר משה גפני
תגידי את האמת, מה את רוצה לראות מולך? איזה יושב ראש את רוצה לראות מולך? טוב, לא חשוב, נשאיר את זה לפעם אחרת.
מירי רגב
רק את השותפים הקואליציוניים.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, עזבי קואליציה. לא קשור לעניין הזה בכלל. יש באופוזיציה אנשים נחמדים ויש לא.
זהבה גלאון
תודה חבר הכנסת גפני.
מירי רגב
עובדה שאפשר לשנות חוקים שנוגעים לציבור ולמעמד הביניים, ואם הייתם עושים את המאמץ הזה עוד קודם לכן.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה מהם?
מירי רגב
חבל שזה קורה ברגע האחרון.
היו"ר משה גפני
תודה. אני מודיע בזאת שלאנשים שעוסקים במלאכה, אנשי המקצוע והפקידים, אין קשר לעניין של קבלת ההחלטות. ההחלטות מתקבלות על ידי ראש הממשלה, על ידי שר האוצר, על ידי ועדת הכספים ואנחנו מברכים את ראש הממשלה ואת שר האוצר שנעתר לבקשתו של חבר הכנסת חיים כץ.

תקריאי בבקשה. תקריאי ונצביע.
שגית אפיק
החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב-2012

1.
תיקון פקודת מס הכנסה

בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) –
(1)
בסעיף 120א, בהגדרה "תקרות הכנסה", במקום "ולענין שיעורי הזיכוי על פי סעיף 121א" יבוא "וכן הכנסה החייבת במס נוסף, כמשמעותה בסעיף 121ב".

למעשה מדובר בתיקון טכני שמכניס את מס היסף החדש שנקבע בסעיף 1(3) לחוק הזה כסעיף שגם הוא יוצמד לפי תקרת ההכנסה שקבועה בפקודת מס הכנסה.

(2) בסעיף 121 -

סעיף 121 זה הסעיף עוסק במדרגות המס.

בסעיף קטן (א), בפסקה (1), במקום "261,360" יבוא "240 אלף" - זה למעשה התיקון של המדרגה שתהיה עד עשרים אלף – ובמקום "30 אחוזים" יבוא "31 אחוזים".

בפסקה (2), במקום "261,361" יבוא "241 אלף" ובמקום "33 אחוזים" יבוא "34 אחוזים".

בסעיף קטן (ב1), בפסקת משנה (ג), במקום "173,160" יבוא "168 אלף".
זאת המדרגה של ה-14 אלף. במקום 14,430 יהיה 14 אלף.

בפסקת משנה (ד), במקום "האמור בה" יבוא "על כל שקל חדש מ-168,001 שקלים חדשים עד 240 אלף שקלים חדשים, 31 אחוזים".

זאת המדרגה של ה-14 אלף עד עשרים אלף שתהיה 31 אחוזים.
מגלי והבה
לסעיף 1 יש הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
יש הסתייגויות לשם החוק?
זהבה גלאון
כן. יש לי שורה של הסתייגויות. הסתייגויות של קבוצת מרצ – גלאון, גילאון והורוביץ – לשם החוק. אנחנו מציעים שייקרא: החוק להגדלת הנטל על מעמד הביניים והשכבות המוחלשות, 2012. החוק להגדלת הנטל כאשר הדגש הוא על הגדלת הנטל.

לגוף החוק. לפני סעיף 1, אני מבקשת להוסיף את הסעיף הבא: תיקון לחוק מס ערך מוסף. בחוק מס ערך מוסף, בסעיף 2, במקום הניסוח "כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת", אני מציעה את הניסוח הבא: "כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר אישור ועדת הכספים של הכנסת". לא התייעצות אלא אישור.

ההסתייגות השלישית והאחרונה, תיקון לחוק יסודות התקציב. בחוק יסודות התקציב, סעיף 11, אני מבקשת להוסיף: "הממשלה לא תבקש מוועדת הכספים של הכנסת לאשר קיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה בסכום העולה על מיליארד שקלים שלא באמצעות חקיקה ראשית".

אדוני, לא התרכזת בהסתייגויות החשובות שלי.
היו"ר משה גפני
אני יכול לחזור על הכול. את לא מסכימה שתהיה התייעצות של ועדת הכספים אלא אישור ועדת הכספים. הלאה.
חיים כץ
מעל מיליארד שקלים חקיקה ראשית.
זהבה גלאון
יפה. יש לכם חלוקת קשב. תודה רבה.
מירי רגב
למרות שהם גברים.
זהבה גלאון
בהחלט. תודה אדוני.
מגלי והבה
אדוני, גם לנו יש הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
אבישי.
אבישי ברוורמן
בשם סיעת העבודה – מלבדי חברי הכנסת שלי יחימוביץ, יצחק הרצוג, עמיר פרץ, גאלב מג'אדלה, בנימין בן אליעזר, דניאל בן סימון ואיתן כבל – אנחנו מציעים לשנות את שם החוק, לפי מדיניות יהדות התורה ו-ש"ס, לחוק שנקרא: החוק להעמקת הפערים ולהרס מעמד הביניים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. קדימה.
מגלי והבה
אתה לא הולך לפי הסיעה הגדולה באופוזיציה?
היו"ר משה גפני
נצביע לפי הסיעה הגדולה.
מגלי והבה
כך צריך גם לעשות. הסתייגות לשם החוק. אנחנו מציעים לקרוא לחוק: הצעת החוק לפגיעה במעמד הביניים והשכבות החלשות.
שלמה מולה
זה בשם כל סיעת קדימה.
מגלי והבה
כן.
היו"ר משה גפני
תודה.
חנא סוייד
בשם סיעת חד"ש וחבר הכנסת טלב אלסאנע, יש לי שתי הסתייגויות. האחת לשם החוק. החוק ייקרא: הצעת חוק התחמקות משינוי חברתי כלכלי אמיתי.

הסתייגות שנייה. אני מציע להוסיף סעיף מטרה לחוק: מטרת חוק זה היא להטיל עלויות המשבר על שכבות הביניים והשכבות המוחלשות.

יש לי הערה אדוני היושב ראש. נאמר כאן שבעצם השינויים האלו יגרמו לכך שתהיה יתר גבייה של כמה עשרות מיליוני שקלים. אני שואל למה צריך לגבות יותר דווקא בתקופה הזאת?
זהבה גלאון
שיגבו, אבל מהעשירים.
חנא סוייד
לא, למה בכלל? למה צריך לגבות יותר?
שלמה מולה
לנשל את האדם העובד הנושא בנטל.
חנא סוייד
אם רוצים לגבות אחוז מסוים, בסדר, אבל לגבות יותר דווקא עכשיו?
שלמה מולה
הממשלה הזאת, כמה שיותר לקחת כסף ואחר כך לייצר בור. לחלק את זה לשותפים הטבעיים, כולל ההתנחלויות. הכול בסדר. אחר כך יחסר כסף.
זהבה גלאון
אדוני, מה זאת ההתייעצות הסיעתית?
חנא סוייד
אני מבקש תשובה על השאלה שלי.
זהבה גלאון
יש להם התייעצות סיעתית. אני רואה שאין רוב לקואליציה.
אבישי ברוורמן
מציעים הצעות שהן חסינות. אותו תקציב של מה שאתה מוריד, זה מה שאתה מוסיף. שואל חבר הכנסת סוייד אם זה לא נטרלי מבחינת התקבולים, מה ההיגיון לכך?
חנא סוייד
אם זה פחות, אז אנחנו נשארנו עם חור. אם זה יותר, למה יותר?
היו"ר משה גפני
מה הבעיה עם החור או יותר? מה זה משנה?
חנא סוייד
למה יותר? למה לגבות מהציבור יותר?
היו"ר משה גפני
אתה יכול להצביע נגד. לא נשארים עם יותר.
חנא סוייד
אני שואל למה ומה ההיגיון.
היו"ר משה גפני
אבל לא נשארים עם יותר.
חנא סוייד
זה מה שנאמר.
היו"ר משה גפני
לא. הוא אמר ההפך.
דורון ארבלי
אמרתי הקלה. אמרתי פחות.
חנא סוייד
הוא אמר פלוס-מינוס כמה עשרות מיליונים.
דורון ארבלי
אמרתי הקלה.
היו"ר משה גפני
הוא אמר הקלה לטובת הציבור.
חנא סוייד
בסדר. מילה שלך.
זהבה גלאון
הקואליציה כבר גייסה רוב?
היו"ר משה גפני
עוד לא.
קריאה
עד שאלקין יבוא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגויות לשם החוק.
שגית אפיק
הסתייגות ראשונה לשם החוק של קבוצת מרצ. במקום שם החוק יבוא: החוק להגדלת הנטל על מעמד הביניים והשכבות המוחלשות.
מגלי והבה
אמרת שאתה מתחיל קודם על קדימה.
היו"ר משה גפני
נכון.
זהבה גלאון
לא אדוני, זה הולך לפי מה שהציג קודם את ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
זה לא חשוב.
זהבה גלאון
זה חשוב. הייתי כאן לפני יומיים. אל תשנו את החוקים. יש חוקים. מי שמגיש ראשון, מסתייג ראשון.
היו"ר משה גפני
מגלי, מכאן ואילך ההסתייגויות שלכם יהיו קודם.
זהבה גלאון
לא, מה פתאום? מי שמגיש ראשון.

עשו גיוס. הביאו את נסים זאב.
שלמה מולה
נסים זאב, אתה יודע למה אתה כאן? אתה יודע על מה אתה בא להצביע?
נסים זאב
אני יודע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של מרצ לשם החוק.
הצבעה
בעד קבלת ההסתייגות של סיעת מרצ לשם החוק – 6

נגד קבלת ההסתייגות של סיעת מרצ לשם החוק – 10

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה. אני מתנצל בפניך זהבה גלאון.
זהבה גלאון
אדוני, אני רוצה להתנצל, הרווחים הכלואים תכף מתחילים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של סיעת קדימה לשם החוק.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות של סיעת קדימה לשם החוק – 6

נגד קבלת ההסתייגות של סיעת קדימה לשם החוק – 10

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.

מגלי, לא רשום לשם החוק הסתייגות. תעבירו אותה. אמרת אותה רק בעל פה.
מגלי והבה
נעביר.
היו"ר משה גפני
תעביר אותה בכתב כדי להקל על הלשכה המשפטית.

אנחנו מצביעים על ההסתייגות של סיעת העבודה.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות של סיעת העבודה לשם החוק – 6

נגד קבלת ההסתייגות של סיעת העבודה לשם החוק – 10

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מצביעים על ההסתייגות של סיעת חד"ש וטלב אלסאנע לשם החוק.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות של סיעת חד"ש וטלב אלסאנע לשם החוק – 6

נגד קבלת ההסתייגות של סיעת חד"ש וטלב אלסאנע לשם החוק – 10

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להצבעה על שם החוק לפי הצעת הוועדה.

הצבעה
בעד אישור שם החוק כהצעת הועדה – 10

נגד אישור שם החוק כהצעת הוועדה - 6

שם החוק התקבל כהצעת הוועדה
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף 1 בהצעת החוק. הסתייגויות.


ההסתייגות שלכם נרשמת ואתם גם יכולים להביא אותה במליאה. ההסתייגות שלכם תוצבע - היות שאתם מבקשים למחוק את הסעיף - כאשר נצביע על הסעיף. אם אנחנו מצביעים נגד הסעיף, אנחנו תומכים בהסתייגות שלכם, ואם אנחנו מצביעים בעד הסעיף, אנחנו נגד ההסתייגות שלכם, אבל אתם תוכלו לנמק את זה במליאה. אין צורך להצביע בנפרד.
מגלי והבה
בסדר. אין בעיה.
היו"ר משה גפני
זה סיעת קדימה. לפי הגודל אנחנו בסיעת העבודה. מה יש לכם בהסתייגויות?
חיים כץ
אין להם. הוא אמר שיש להם הסתייגות רק על שם החוק.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אנחנו הצענו להוסיף סעיף מטרה.
היו"ר משה גפני
על סעיף 1 יש לכם הסתייגויות?
אבישי ברוורמן
לפי תיקון פקודת מס הכנסה, כן.

ההסתייגות שלנו אומרת שאנחנו מאמינים שמסים עקיפים הם טעות ואפשר לעשות את הדברים אחרת, אבל כאפשרות הגרועה ביותר, אנחנו מעדיפים להעלות את מס ההכנסה ולא לשים מסים עקיפים ומציעים מדרגות מס.
שגית אפיק
אני אגיד אותן. מ-489,480 שקלים חדשים עד 804 אלף – 49 אחוזים. מ-804,001 עד מיליון ו-200, 53 אחוזים. ממיליון ו-201 עד מיליון ו-800, 63 אחוזים. מעל מיליון ו-801 אלף, זה יהיה 68 אחוזים. אלו מדרגות המס שאתם מציעים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

הצבעה
בעד קבלת ההסתייגות – 6

נגד קבלת ההסתייגות – 10

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אני הצעתי הסתייגות, להוסיף סעיף מטרה. אני מבקש להצביע עליה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שגית אפיק
אנחנו עכשיו מצביעים עליה. הסתייגות של חד"ש וטלב אלסאנע, להוסיף סעיף מטרה: מטרת חוק זה היא להטיל עלויות המשבר הכלכלי על שכבות הביניים והשכבות המוחלשות במקום לקדם שינוי סדרי עדיפויות פוליטי וחברתי אמיתי בישראל.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, יש עכשיו הצבעה במליאה.
היו"ר משה גפני
אני מסיים את ההסתייגויות ואנחנו נלך להצבעה.
שלמה מולה
לא, מה פתאום? אנחנו רוצים להצביע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חד"ש וטלב אלסאנע.

הצבעה
בעד קבלת ההסתייגות של חד"ש וטלב אלסאנע – 6

נגד קבלת ההסתייגות של חד"ש וטלב אלסאנע – 10

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה. יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
לא לסעיף הזה. אפשר להצביע על סעיף 1(1) ו-1(2).
היו"ר משה גפני
לפי הצעת הוועדה. מי שמצביע בעד, מצביע נגד ההסתייגות של סיעת קדימה. מי שמצביע נגד, מצביע בעד ההסתייגות של סיעת קדימה.

אנחנו מצביעים על הצעת הוועדה בסעיף 1(1) ו-1(2).

הצבעה
בעד אישור סעיף 1(1) ו-1(2) – 10

נגד – 6

הסעיף אושר
היו"ר משה גפני
סעיף 1(1) ו-1(2) אושר כהצעת הוועדה. ההסתייגות של סיעת קדימה נפלה. אני מתנצל בפני סיעת קדימה אבל הסעיף התקבל. אני רק לא מבין למה אישרתם את השם מכיוון שאנחנו לא פוגעים עכשיו במעמד הביניים.
שלמה מולה
אדוני, יש הצבעה במליאה.
חיים כץ
אפשר להתקזז. אתה סתם רוצה למשוך זמן.
שלמה מולה
לא.
זהבה גלאון
חצי שעה הפסקה.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, אתה חייב להפסיק. יש הצבעה במליאה.
זהבה גלאון
יש עכשיו הצבעה על הרווחים הכלואים. זה יחכה עוד חצי שעה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו עושים הפסקה עד אחרי ההצבעה במליאה.
<הישיבה ננעלה בשעה 15:40.>

קוד המקור של הנתונים