ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/08/2012

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בכל הקריאות

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הכנסת
06/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 304>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ח באב התשע"ב (06 באוגוסט 2012), שעה 10:00
סדר היום
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, בכל הקריאות>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר
אורי אורבך

ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם

שכיב שנאן
משה גפני

דב חנין
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
אבי כהן - לשכת מנכ"ל, משרד ראש הממשלה

ליאת גרבר - ממונה (חקיקה), רשות המסים, משרד האוצר

סיון שומרון - עוזרת שר המשפטים, משרד המשפטים

יוני בן-מנחם - מנכ"ל רשות השידור, רשות השידור
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רחלי הכהן (מתמחה)
רכזת הוועדה
נועה בירן-דדון
רשמת פרלמנטרית
הדר אביב
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, בכל הקריאות>
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה של ועדת הכנסת. הנושא שעל סדר-יומנו בישיבה הזאת הוא למעשה בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה, בכל הקריאות, של ארבע הצעות חוק – הצעת חוק לצמצום הגירעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית; הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה; הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69); והצעת חוק איסור הלבנת הון.
אברהם מיכאלי
זה ניקיון פסח?
היו"ר זאב אלקין
ניקיון סוכות או ניקיון ראש השנה. כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה.
אברהם מיכאלי
חשבתי, בגלל זה אני שואל.
היו"ר זאב אלקין
מי נציגי הממשלה כאן? מאיזה משרדים?
ליאת גרבר
רשות המסים.
סיון שומרון
משרד המשפטים.
היו"ר זאב אלקין
נתחיל עם משרד המשפטים. יכול להיות שהוא ייתן לנו הסבר על כל ארבעת החוקים בשם הממשלה, ונראה אם נצטרך עוד.
סיון שומרון
אני סיון, אני עוזרת של שר המשפטים.

לגבי חוק איסור הלבנת הון – ההצעה נועדה לסייע בהתמודדות עם תופעת ההסתננות, כמו ההצעה שאוסרת הוצאת כספי מסתנן.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו פחות עוסקים כרגע בתוכן – אלא מה שמעניין אותנו הוא הסיבה לבקשת הפטור.
דוד רותם
לא צריך פטור במקרה הזה. אפשר לעשות את זה בצו, לפי סעיף 220 לחוק הלבנת הון. לא צריך בכלל חוק. זה ניסיון פה לכופף לכנסת את הידיים.
היו"ר זאב אלקין
תמשיכי, אל תתפלאי.
אברהם מיכאלי
יש פה הצהרה דרמטית. תקשיב, אני עכשיו הולך לתמוך בו.

מתי שמכופפים ידיים לכנסת, דודו, אני אתך. יאללה, בוא נלך.
רוברט אילטוב
רגע, אז החוק לא עובר - - -
אברהם מיכאלי
גמרנו, יש פה קואליציה. אלקין יכול להתחלף - - -
היו"ר זאב אלקין
הדבר הכי מצחיק, שהחוק הזה כבר עבר ומביאים אותנו - - - תיקון אחד קטן. אבל כן, בבקשה.
דוד רותם
החוק לא עבר.
היו"ר זאב אלקין
עבר בקריאה ראשונה ונמצא בוועדת הפנים, למי שלא מכיר. אפילו יושב-ראש ועדת החוקה רצה את זה אליו כדי לגמור את זה תוך יום.
דוד רותם
לא רצה את זה אליו. תעשה לי טובה - - -
היו"ר זאב אלקין
מה זאת אומרת? היתה מונחת אצלי פה בקשה, שהבנתי שבסוף משכת אותה חזרה.
דוד רותם
היא לא היתה שלי, הבקשה.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, יש כל-כך הרבה חוקים של הלבנת הון בוועדת החוקה. אנחנו כבר מלבינים מרוב החוקים.
היו"ר זאב אלקין
אז לכן, כנראה, יושב-ראש ועדת החוקה משך את הבקשה שלו, להעביר את זה מוועדת הפנים לוועדת החוקה.
ישראל אייכלר
תגיד לי, מתי את המוציא את היומנים של כל מה שאתה זוכר, זה ביקש, זה רצה.
היו"ר זאב אלקין
בעוד 15 שנה או 20. יחד עם ועדת החוץ והביטחון, עם הפרוטוקולים שלה.

<כן, בבקשה.>
נסים זאב
יאללה, חבר'ה. נו, צריכים לסיים את הישיבה.
סיון שומרון
לגבי הסיבה לבקשת הפטור – זה בעצם נוסף להצעת החוק של איסור הוצאת כספי מסתנן, אבל יש פה תיקון שהוא כן משמעותי, ולכן הוחלט לעשות את זה בהצעת חוק ולאחד את - - -
היו"ר זאב אלקין
ולחבר את זה להצעת חוק שקיימת כבר בוועדת הפנים ומחכה לדיון, ולכן אתם מבקשים להביא את זה היום. הבנתי.

מי מייצג את האוצר? את שני החוקים, נכון?
ליאת גרבר
כן, 1 ו-3.

לגבי ההצעה הראשונה – ההצעה מציעה לערוך מספר שינויים בדיני המס ובביטוח הלאומי. אני יכולה לפרט.
היו"ר זאב אלקין
לא. השאלה היא למה אתם מבקשים את הפטור.
ליאת גרבר
ההצעה נדרשה לאור המחסור בהכנסות המדינה ממסים בשנת 2012 והמחזור הצפוי בשנת 2013, לשם שמירה על יציבות הכלכלה הישראלית ולשם דירוג האשראי של מדינת ישראל.
יש חשיבות שהיא תעבור בהקדם האפשרי. כמובן שהיא צריכה להיות לפני סוף שנת המס על-מנת שניתן יהיה לתפעל אותה.

לגבי הצעת חוק לעידוד השקעות הון - - -
היו"ר זאב אלקין
ומה שקוראים: הרווחים הכלואים, בשפת העם.
ליאת גרבר
נכון.

זה מאותה סיבה – ההצעה נועדה להגדיל את הכנסות המדינה, ומאחר שהממשלה כבר החליטה שהדבר הזה ייעשה, החברות בעצם נמצאות בחוסר ודאות. יש חשיבות ליצור לחברות ודאות לגבי העניין הזה, ומאחר שאנחנו רוצים להחיל את זה עוד בשנת 2012, אז כמובן שיש סיבה לעשות את זה.
היו"ר זאב אלקין
ולמעשה, אם אני מבין נכון, אישור של כל הצעדים האלה, גם 1 וגם 3 – הדחיפות נובעת גם בגלל שאלת דירוג האשראי של מדינת ישראל והצורך של הממשלה להפגין יציבות. ולכן גם הרצון להעביר את זה בכנסת מהר, ולא להסתפק רק בהחלטה בממשלה.
ליאת גרבר
נכון מאוד.
דוד רותם
תסביר לי את המשפט שאמרת.
היו"ר זאב אלקין
אני הבהרתי. אם יש לך שאלה, תשאל. אתה יכול לחזור על אותה שאלה, תקבל אותה תשובה.
דוד רותם
אני לא הבנתי מה שאלת.
ליאת גרבר
לא, אני אמרתי את זה אבל אתם כנראה פספסתם. אמרתי שלצורך דירוג האשראי - - -
רוברט אילטוב
למה הוא חוזר?
היו"ר זאב אלקין
אני תופס לאט, רוברט. אתה מכיר אותי כבר הרבה שנים. אני מנסה להבין אם הבנתי נכון.
ליאת גרבר
כן, נכון מאוד.
רוברט אילטוב
מה שכן, אתה תופס יותר מהר ממני.
היו"ר זאב אלקין
לא, לא, לא. זה רק בלגנוב כלים מהלוח, רק בזה.


עוד הצעת חוק אחת שלא קיבלנו עליה הסבר, ממה שם נובעת הדחיפות להביא את זה דווקא עכשיו, בפגרה, זו הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה. בבקשה.
אבי כהן
אבי כהן, משרד ראש הממשלה, באתי להסביר את הדחיפות.

אתמול נחתמו הסכמי הרפורמה, בשעה טובה, עם רשות השידור, אחרי שנים של דיונים - - -
ציון פיניאן
אה, נחתמו? מזל טוב, מברוק.
אברהם מיכאלי
אז למה אין שידורים ברדיו?
אבי כהן
את זה אתה יכול לשאול אחר-כך את המנכ"ל.
ציון פיניאן
זה הוועד.
רוברט אילטוב
יש שידורים.
אורי אורבך
הממשלה שואלת למה יש שידורים, בדרך-כלל.
אברהם מיכאלי
הבנתי. תלוי מאיזו תחנה אתה משדר, אתה אומר.
אבי כהן
לכללי הרפורמה יש תנאי מתלה, ואחד מהתנאים המתלים שלו, שהוא הדחוף ביותר, זה העברת פקודת התעבורה, תיקון אגרת הרדיו. זה מהווה את אחת הרגליים הפיננסיות של כל הרפורמה.

מצד אחד, בחתימתה אתמול, הרשות כבר חייבת כלפי העובדים, כלפי טכנולוגיות, להתחיל להוציא כספים. מצד שני, היא לא יכולה לקבל כסף עד שאין לה את התיקון הזה. ולכן הדחיפות.
היו"ר זאב אלקין
האם אני מבין נכון, שהתיקון הזה מאפשר למעשה לממשלה לעמוד בהתחייבות של הורדה הדרגתית של האגרה? שזה בא למלא את החוסר מההורדה ההדרגתית של 5% מאגרת רשות השידור.
אבי כהן
זו נקודה נוספת. הפחתת האגרה בטלוויזיה תימשך.
ישראל אייכלר
למה אתה קורא לזה הורדה? זו הוספה על הרדיו.
אבי כהן
לא, זו הורדה.
היו"ר זאב אלקין
הממשלה מוסמכת, לפי החוק הקיים שהעברנו, להוריד, נדמה לי, כל שנה 5% באגרת רשות השידור.
אבי כהן
בטלוויזיה.
היו"ר זאב אלקין
בטלוויזיה.

היא יכולה גם לא לעשות את זה. היא לא רצתה לוותר על ההעלאה, ולכן היא הציעה כאן מקור חלופי כדי שהיא תוכל להוריד את האגרה לכולם.
ישראל אייכלר
מי זה המקור?
היו"ר זאב אלקין
הרדיו.
אבי כהן
בסך הכול נשלם פחות. בסך הכול זה יורד בכ-20 שקלים, וזה עולה חזרה ב-9. זאת אומרת, האזרח בסוף משלם פחות.

הרדיו עולה פחות ממה שהטלוויזיה.
היו"ר זאב אלקין
המוצר בא ביחד – זה רשות השידור. הצעת החוק הזאת מאפשרת לממשלה להחליט – והיא לא חייבת להחליט את זה, החוק רק מסמיך אותה ונותן לה את האפשרות – לעשות את ההורדה השנתית של 5%. זה חוסך לך, כמה אמרת, כ-20 שקלים השנה.
ישראל אייכלר
אבל מי שאין לו טלוויזיה משלם את האגרה של מי - - -
היו"ר זאב אלקין
הוא משלם את האגרה בכל מקרה.
ישראל אייכלר
אז הוא מוסיף כרגע.
דוד רותם
אנחנו, החרדים, אין לנו טלוויזיה, ולכן אתה מעלה לנו - - -
היו"ר זאב אלקין
לא, הוא מוריד 20 שקל, ואם יש לו רכב, מוסיף 9.
דוד רותם
אין לנו טלוויזיה. אנחנו, החרדים, אסור לנו שתהיה לנו טלוויזיה.
היו"ר זאב אלקין
זה ברור, אבל עדיין משלמים. זאת הבעיה.
דוד רותם
מה פתאום משלמים?
נסים זאב
אנחנו משלמים כדי שאתה תראה טלוויזיה, מה אתה רוצה?
דוד רותם
אתה משלם כי יש לך טלוויזיה.
ציון פיניאן
אני משלם כדי שיהיה לך רדיו.
אורי אורבך
הם מסבסדים אותנו בסוף.
דוד רותם
אה, זה טוב. בוא נרד חזרה לחוץ וביטחון.
היו"ר זאב אלקין
זו כותרת.

אוקיי, הבנתי. ומכאן הדחיפות, כי הממשלה צריכה להחליט מה היא עושה עם 5%.
דוד רותם
לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי לגבי איסור הלבנת הון, עבירת מקור, הוראת שעה.
סיון שומרון
סליחה, השאלה היתה למה זה בהצעת חוק ולא בצו?
היו"ר זאב אלקין
כן.
דוד רותם
כן.
סיון שומרון
ממה שאני יודעת, התיקון הוא מספיק משמעותי בשביל לעשות את זה בהצעת חוק.
דוד רותם
לפי 220, זה צו של שר המשפטים ושר האוצר, באישור ועדת החוקה.
ליאת גרבר
זה לגבי עבירות נוספות - - -
דוד רותם
זה לגבי עבירות נוספות, וזו עבירה נוספת. אלא מה זה? זה עבירה קיימת?
ליאת גרבר
דרך אגב, זה לא קשור ל-220.
רוברט אילטוב
דודו, היום זה כבר עבירה קיימת.
דוד רותם
זה לא עבירה קיימת.
ליאת גרבר
למיטב ידיעתי, עבירות נוספות זה לעניין חקירה. אבל פה רוצים להכניס את זה לעבירת מקור.
דוד רותם
לעניין עבירות מקור, זה בצו של שני השרים ובאישור ועדת החוקה. אני פשוט רוצה לשמור את האישור אצלי.
היו"ר זאב אלקין
גם את החוק אתה יכול לשמור אצלך.
דוד רותם
את החוק אני לא רוצה. החוק הזה הוא לא חוקתי, הוא חוק גזעני, הוא חוק בזוי.
היו"ר זאב אלקין
אז אתה רוצה את זה בצו? אותו דבר בצו, זה יותר חוקתי?
אברהם מיכאלי
מה אמרת? "גזעני"?
דוד רותם
כן, גזעני.
אברהם מיכאלי
תנמק.
דוד רותם
אני לא מבין. בן-אדם הסתנן לארץ, עבד פה במשך שלוש שנים, הרוויח כסף, רוצה לשלוח למשפחה שלו. אומרים לו, אדוני, זה עבירה, אסור לך. בסוף עוד ייקחו לו גם את הכסף.
אברהם מיכאלי
תרשום את זה בדברי הפרוטוקול, שדודו רותם אמר את זה.
דוד רותם
כן, אני אומר את זה כל הזמן.
היו"ר זאב אלקין
הכול נרשם בדברי הפרוטוקול.
ישראל אייכלר
גם אם המסתנן הוא מוסלמי?
דוד רותם
גם אם המסתנן הוא חרדי.
רוברט אילטוב
אבי, אתה חושב שהפרוטוקול לא רושם את מה שדודו אומר?
אברהם מיכאלי
לא יודעים אם זה דודו רותם. צריך להדגיש.
דוד רותם
מכיוון שאני אומר את זה גם לגבי מסתננים חרדים, שהם מספר לא קטן - - -
אברהם מיכאלי
תגיד, להבדיל אלף אלפי הבדלות.
ישראל אייכלר
מה פתאום להבדיל?
דוד רותם
למה להבדיל?
אברהם מיכאלי
אתה מבדיל. אתה לא מתכוון לזה.
אורי אורבך
הם לא מסתננים.
ישראל אייכלר
אנחנו מסתננים בבית של דודו רותם.
נסים זאב
אתה יכול לעשות הצבעה, אדוני היושב-ראש? כי זה נוסטלגיה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת רותם שאל שאלה.
נסים זאב
הוא שואל הרבה שאלות, אז מה?
רוברט אילטוב
רק אתה יכול לשאול פה שאלות?
דוד רותם
לא, הוא לא יכול לשאול שאלות. הוא נואם. הוא מבין את הכול. מה, אתה לא יודע את זה?
נסים זאב
אפשר להתקדם?
רוברט אילטוב
רגע, יש תשובה או אין תשובה?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת רותם סובר שכדי להוסיף את הסעיף הזה להצעת חוק ממשלתית שכבר נמצאת בוועדת הפנים, לא צריך הצעת חוק, אלא אפשר לעשות את זה בצו, בנפרד. הממשלה סבורה ששינוי כל-כך מהותי עדיף לעשות בחוק.

אני לא חושב שזה משנה מבחינת הסוגיה שלשמה אנחנו התכנסנו, וזה הדחיפות. זאת שאלה, שכאשר ידונו בחוק בוועדה, יצטרכו להכריע.
אם אין צורך, אז אני מניח שהממשלה תשתכנע ולא תחבר את זה. כי זה סתם, היא מסבכת גם לעצמה תהליך חקיקה. אם היא תצליח לשכנע את חברי הכנסת שיש צורך, אז יחברו את זה לחוק.

אבל לגבי הדחיפות, הדחיפות היא ברורה בעיני.
רוברט אילטוב
אני לא בדיוק הבנתי אם דודו רותם השתכנע.
היו"ר זאב אלקין
אני לא יודע.
דוד רותם
אני לא השתכנעתי. למשרד המשפטים יש התחייבות אלי שזה החוק האחרון שהם עושים. כל היתר יעברו אצלי.
היו"ר זאב אלקין
גם זה היה יכול לעבור אצלך. אתה משכת את הבקשה, לא אני.
דוד רותם
את זה הייתי מוכן לקחת אלי.
נסים זאב
הם חשבו שאתה עמוּס. מה אתה רוצה? עשו אתך חסד.

נו, אדוני היושב ראש, באמת.
דוד רותם
מה אני אעשה כל השבוע אם ייקחו לי את החוקים?
ישראל אייכלר
תסתנן לאפרת.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני חושב ששמענו את הנימוקים למה. כמובן שהנימוקים הם למה זה בפגרה. כי ברגע שזה בפגרה, ברור שצריך פטור בכל הקריאות. כי אנחנו לא נכנס את הכנסת בלי להניח קודם, ואחרי יומיים נכנס את הכנסת להצביע.

בדרך-כלל אנחנו יותר קפדנים במתן פטור מחובת הנחה. בוודאי כשזה בכל הקריאות. אבל במקרה הזה, כדי למנוע מהכנסת טרחה, סתם לקיים ישיבה רק כדי להניח ולמחרת להצביע, אני חושב שהבקשה להביא לפטור בכל הקריאות היא מוצדקת.
אני מבין שחלק מהצעת החוק, הממשלה מקווה ומתכוונת להשלים את תהליך החקיקה עוד היום. חלק ייקח עוד זמן. אבל כשזה יגיע, גם אז צריך את הפטור אם רוצים באותו - -
נסים זאב
הבעיה היא שכמעט כולם נוסעים כבר מחר בבוקר, אז חשוב שתהיה הצבעה.
היו"ר זאב אלקין
יש כאלה שלא חזרו אפילו.
דוד רותם
לאן אתה נוסע?
היו"ר זאב אלקין
לסין. עכשיו התור של ש"ס לשלוח משלחת.
אברהם מיכאלי
לא, לא, אנחנו שולחים - - -
היו"ר זאב אלקין
משלחת אחת חוזרת, שנייה יוצאת. זה מסודר.
שכיב שנאן
היתה משלחת של סין אצלנו אתמול.
היו"ר זאב אלקין
זה אלה שברחו מהמשלחת ששם.
רוברט אילטוב
היושב-ראש, מה עם הזמנים?
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את בקשת הממשלה בנפרד, כמובן.
ישראל אייכלר
אבל אני רוצה רשות דיבור לפני זה.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי, בוודאי. חס וחלילה, שאני אמנע זכות דיבור? ואם אני אעשה את זה, יריב לא יפקיד בידי את ועדת הכנסת בפעם הבאה.
ישראל אייכלר
אני לא רוצה להאריך. אני רק רוצה לומר שממשלה שחלק מחבריה מסיתים את ההמון נגד חלקים אחרים מהאוכלוסיה, איננה יכולה לבוא בידיים נקיות ולהגיד שהיא עובדת כקולקטיב לדאוג לכלכלת המדינה. בפרט כאשר הגזירות הכלכליות באות לאחר כשל גדול מאוד של פקידים באוצר שניהלו משק כושל על חשבון הציבור, והעשירו את העשירים ורוששו את העניים. ועכשיו הם באים לאיים עלינו בספרד וביוון. ועושים כנס פגרה מיוחד לכמה גזירות נגד הציבור, שאני לא חושב שיש לזה הצדקה לפני שאותם פקידים שאחראים לכשל הכלכלי ילכו הביתה, ויתפטרו ויישאו באחריות לבור הגדול של היעדר ההכנסות והעלאת ההוצאות.
היו"ר זאב אלקין
דווקא חברך לסיעה נתן ציונים אחרים לפקידי משרד האוצר רק בשבוע שעבר והשבוע. אבל יכול להיות שזה מחלוקת.
ישראל אייכלר
יכול להיות שהוא מבין יותר ממני - -
רוברט אילטוב
אבל זה לא פעם ראשונה שיש להם מחלוקת.
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות שזו מחלוקת פנים-סיעתית.
ישראל אייכלר
לא, בכלל לא. אני לא מבין כלכלה כמו חברי, אבל אני מבין שהאזרח משלם, ומשלם, ומשלם, והמדינה מבזבזת מאות מיליארדים על דברים שאינם לרוחנו. אז במדינה שכזאת, ובאווירה שכזאת ובממשלה שכזאת, אני לא חושב שאני אוכל לתמוך בהצעת החוק הזאת, ולכן אני אתנגד.
דוד רותם
הוא צודק. גם אני חושב שמבזבזים מיליארדים על דברים שהם לא לרוחי.
ישראל אייכלר
כמו המסתננים לאפרת, הוא מתכוון.
דוד רותם
לא, אני מתכוון - - -
היו"ר זאב אלקין
הוא מתכוון למסתננים אחרים.
ישראל אייכלר
אל תחכה שאני אענה לך. אתה יודע שאני מכבד אותך.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אייכלר, יש סיכוי טוב שבמחלוקת בינך לבין חבר הכנסת רותם, הוא יצליח לשכנע אותי טוב יותר. דווקא ההתנגדות שלך משכנעת אותי בצדקתו של חבר הכנסת רותם. יכולות להיות פה התפתחויות מעניינות.
ישראל אייכלר
בדבר אחד רותם צודק – הוא שכנע אותי שהסיפור עם העובדים המסכנים שאוסרים עליהם לפרנס את משפחותיהם, זה משהו גזעני. בזה הוא משכנע אותי.
היו"ר זאב אלקין
אבל שוב, אני מזכיר לכל חברי ועדת הכנסת שאנחנו לא דנים כאן בסוגיה אם החוקים הם טובים, אם החוקים הם רעים, אם האוצר הוא טוב, אם האוצר הוא רע. אלא אנחנו דנים בסוגיה אחת בלבד – לגבי פטור מחובת הנחה.

אם כן, סיימנו את הדיון. אני מביא להצבעה בוועדת הכנסת את בקשת הממשלה, ואני עובר חוק, חוק.

הבקשה הראשונה, לגבי הצעת חוק לצמצום הגירעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית, בכל הקריאות. מי בעד בקשת הממשלה?
דב חנין
רגע, רגע.
היו"ר זאב אלקין
מה "רגע, רגע"? אנחנו באמצע הצבעה, חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין
אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר זאב אלקין
אבל סיימנו את הדיון.
דב חנין
אתה הצגת את הנושא ואמרת שעכשיו אתה מדבר על החוקים אחד לאחד.
קריאות
לא.
היו"ר זאב אלקין
מיצינו פה את הנושא, כבר התקיים דיון.
דב חנין
אני רוצה להתייחס. אני לא עושה פיליבסטר.
נסים זאב
אחר-כך - - - עם כל הכבוד, אין דבר כזה.
היו"ר זאב אלקין
אני אסיים את ההצבעה הזאת. אני אתן לך להתייחס לפני ההצבעה הבאה. בסדר? לא נהוג להיכנס לאמצע הצבעה עם הדברים. לפנים משורת הדין אתן לך לדבר לפני ההצבעה על החוק השני.

מי בעד בקשת הממשלה?

הצבעה 1

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הבקשה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
שבעה. מי נגד?
דב חנין
מתנגד וחסר זכות הצבעה.
היו"ר זאב אלקין
אחד נגד. מי נמנע?
קריאה
יש ויכוח בין קומוניסט לבולשביק, וזה מאוד מעניין.
היו"ר זאב אלקין
אחד נמנע. הבקשה אושרה.

לפני שבאים להצביע על החוק השני, בבקשה.
דב חנין
אדוני, למען הפרוטוקול אני רוצה להסביר את סיבת התנגדותי, ללא יכולת הצבעה פה בוועדה.

אני חושב שהדבר שהממשלה עושה הוא חמור ומסוכן. פתאום הממשלה גילתה שיש בעיות כלכליות, פתאום היא גילתה שיש משבר כלכלי, פתאום היא מביאה לנו בבהילות ובדחיפות הצעת חוק במהלך הפגרה, ומבקשת לפטור אותה מחובת הנחה ולהעביר אותה במהירות בכנסת. הדבר הזה הוא כמובן לא ראוי ולא נכון.

העובדה שהממשלה מנותקת מהמציאות ולא יודעת מה המצב הכלכלי, לא צריכה לגרום לזלזול בעבודת הכנסת. אם הממשלה מנותקת מהמציאות, היא צריכה פשוט להתפטר ולתת דרך לממשלה אחרת שיודעת לעשות את הדברים נכון יותר.
אם הממשלה רוצה לעשות בחינה מחדש של מצבה הכלכלי של ישראל, היא צריכה לעשות את זה בהליכים הראויים, ולא תוך זלזול בעבודתה של הכנסת, לא תוך בהילות שאיננה מתחייבת משום דבר.
אברהם מיכאלי
דב, קדימה אפילו לא באו לפה. על מי אתה בונה שיחליף את הממשלה?
דב חנין
לא, עזוב. מה, קדימה זה אופוזיציה? אני מדבר על אופוזיציה.
היו"ר זאב אלקין
קודם כל, לפי הסקרים האחרונים הוא מקבל אותו מספר מנדטים כמו קדימה, לכן הוא כבר לא מתייחס אליהם כאופוזיציה ראשית.
דב חנין
אנחנו כבר האופוזיציה הגדולה.
ישראל אייכלר
ראש האופוזיציה הוא דב חנין.
דב חנין
אנחנו צריכים לקחת על עצמנו אחריות.

אבל אני אומר את הדברים, אדוני היושב-ראש, ברמה העקרונית. אני חושב שיש בינינו הרבה ויכוחים – קואליציה ואופוזיציה, הממשלה מעוניינת בקידום סדר-היום שלה, אבל כולנו צריכים להיות מחויבים לשמירת נורמות בכנסת.

החוק הזה הוא דוגמה מובהקת של חקיקה שלא צריכה הליך מהיר. הוא דוגמה מובהקת של חקיקה שהיא לא בלתי צפויה, היא חלק ממהלך כלכלי. אני מבין שגם את חוק התקציב אולי יביאו לנו פתאום בהליך בהול, כי פתאום יגלו שגם תקציב מדינה צריכה להגיש, אתה יודע.
היו"ר זאב אלקין
זה תלוי אם האופוזיציה תהיה קונסטרוקטיבית.
דב חנין
לא, אומרים שעוד לא החליטו אם יהיה תקציב מדינה ב-2013, אם מדינת ישראל תתקיים ב-2013, אבל אולי יגלו לפתע - -
דוד רותם
היא תתקיים - - - לא יעזור לכם.
דב חנין
לנו? לכם לא יעזור.
דוד רותם
יש דברים שאתם לא מסוגלים לקלקל.
דב חנין
אני חושש שאתם הולכים לקלקל לנו את העניין הזה, אבל אני מקווה שמדינת ישראל תתקיים ב-2013. אני רק מקווה שהממשלה לא תופתע שהיא תתקיים ב-2013, ולא תביא לנו גם כאן איזושהי הצעת חוק בהולה, את חוק התקציב, גם כן בפטור מחובת הנחה.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, אני נתתי לך לפנים משורת הדין.
שכיב שנאן
והבטחת שלא יהיה פיליבסטר.
דב חנין
לא, לא, זה לא פיליבסטר.
נסים זאב
אחר-כך גפני ירצה לדבר.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו במעבר מהצבעה להצבעה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני מסכם ואומר, אני חושב שבקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה על החוקים האלה, אבל קודם כל על החוק של צמצום הגירעון והתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית – שם מטעה לחוק מטעה – אני חושב שהיא בקשה שראוי היה שוועדת הכנסת תדחה אותה. תודה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. הוא נימק את ההתנגדות שלו, כאמור, הוא ציין שאין לו זכות הצבעה.

אני ממשיך בהצבעות לגבי בקשות הממשלה. אני עובר לבקשה השנייה לגבי הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 109) - -
דב חנין
היתה הנמקה לגבי הדחיפות של החוק הזה?
היו"ר זאב אלקין
בוודאי, הכול היה. דב, זה שאיחרת, זה לא אומר שלא קיימנו את ההליך הרגיל, כפי שמתבקש. כל משרד נימק.
דב חנין
גם התעבורה הופתענו שהיא - -
היו"ר זאב אלקין
כל משרד נימק את זה וכולי.

זה חוק של רפורמה ברשות השידור, ואני מניח שאתה מכיר את זה מצוין. מהיכרותי אתך, אתה יודע בדיוק על מה - -
דב חנין
תיקון פקודת התעבורה?
אברהם מיכאלי
רדיו, רדיו.
היו"ר זאב אלקין
יש פה תוספת לאגרת רדיו כדי לאפשר הפחתה בכלל האגרה - -
אברהם מיכאלי
- - -
ציון פיניאן
כל הדרך תשמע את קרן נויבך ותגיד, כל הכבוד.
היו"ר זאב אלקין
טוב, מי בעד בקשת הממשלה? אני מביא את זה להצבעה. חברים, אנחנו באמצע הצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה 2

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הבקשה אושרה.
ישראל אייכלר
אני נמנע לכבודו של הרב גפני. רציתי להיות נגד, אבל הוא ביקש ממני, אז אני נמנע.
אורי אורבך
איזו השפעה.
שכיב שנאן
זה אומר שאין חילוקי דעות בקהל.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה.

ההצבעה השלישית, לגבי הצעת חוק לעידוד השקעות הון, מה שנקרא: הרווחים הכלואים. מי בעד בקשת הממשלה לפטור בכל הקריאות?
דב חנין
זה מתן הטבות מס פנטסטיות לטייקונים. מי שמצביע בעד הדבר הזה, רק צריך לדעת בעד מה הוא מצביע.
היו"ר זאב אלקין
דב, נו, זה לא מקובל. קיבלת לפנים משורת הדין זכות לדבר - -
דב חנין
ואני ממשיך, לפנים משורת הדין גם - -
היו"ר זאב אלקין
לא, לא.
דב חנין
קריאת ביניים, מה? גם קריאת ביניים זה לפנים משורת הדין?
היו"ר זאב אלקין
לא, זה לא מקובל. לא פה, בלי מצלמות. בשביל מה?
דב חנין
לא, בלי מצלמות. זה רק למען הרקורד והפרוטוקול.
היו"ר זאב אלקין
מי נגד? מי נגד? מי נמנע?
דב חנין
אני מתנגד. אין לי זכות הצבעה.

הצבעה 3
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
שניים נמנעים, אושר.

החוק הרביעי – בקשת הממשלה לפטור להצעת חוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן – עבירת מקור). מי בעד בקשת הממשלה?
דב חנין
עוד המצאה מיותרת לחלוטין.
היו"ר זאב אלקין
מי נגד? מי נמנע?
דב חנין
אני מתנגד בלי זכות הצבעה.

הצבעה 4
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
אוּשר.
תודה רבה. הישיבה נעולה.
אברהם מיכאלי
זאב, יש עוד ישיבה בקרוב?
היו"ר זאב אלקין
לפרוטוקול, חברים, זה היה כתוב בהזמנה. אני מודיע ליתר הבהרה, שבמידה וועדת הכנסת תידרש להתכנס לצורך טיפול בארבע הצעות חוק אלה – קביעת הוועדה, טענת נושא חדש, קביעת סדרי דיון על אחת מהצעות החוק האלה, או כל דבר אחר שיידרש - -
קריאה
או פרישה, או פרישה מסיעה. או פרישה מסיעה או התפלגות.
היו"ר זאב אלקין
- - הוועדה תעשה את זה עוד היום, בהתראה של חצי שעה כמו שבדרך כלל אנחנו נוהגים בוועדת הכנסת.

תודה רבה. עכשיו הישיבה הסתיימה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:25.>

קוד המקור של הנתונים