ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2012

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ב-2012, צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכספים
01/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1179>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ג באב התשע"ב (01 באוגוסט 2012), שעה 11:30
סדר היום
<1. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ב-2012>
<2. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
זבולון אורלב
דוד אזולאי

טלב אלסאנע

זאב אלקין

אורי אריאל

זהבה גלאון

מגלי והבה

יצחק וקנין

חיים כץ

גאלב מג'אדלה

שלמה מולה

ציון פיניאן

מירי רגב

דוד רותם

עתניאל שנלר
מוזמנים
>

יובל שטייניץ –
שר האוצר

ליאת גרבר - מנהלת מחלקה בכירה שוק ההון רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן - כלכלן רשות המסים, משרד האוצר

ערן יעקב - כלכלן רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים
<1. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ב-2012>
<2. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את הדיון בצו מס ערך מוסף.
זהבה גלאון
אדוני, אתה מבקש שנצביע על הדחייה לספטמבר.
היו"ר משה גפני
לא, אני מבקש להצביע על העלאת המע"מ באחוז, לא ב-1 באוגוסט אלא ב-1 בספטמבר. זאת בקשת שר האוצר.
זהבה גלאון
אדוני, יש לי שאלה. אני רוצה להצביע נגד העלאת המע"מ, נקודה.
דוד אזולאי
אדוני, למה לא 15 באוקטובר?
היו"ר משה גפני
אין הצעה כזאת.
דוד אזולאי
אני אציע אותה.
מירי רגב
זה בדיוק מה שאמרנו, למה לא אחרי החגים?
זהבה גלאון
אדוני, אני מבקשת לשאול: אני מתנגדת להעלאת המע"מ באחוז, נקודה. גם לא שהוא יידחה לספטמבר. אני רוצה לדעת לגבי אופן ההצבעה.
שלמה מולה
אתה בודדת את שאלת המע"מ ודברים נוספים. שאלנו את שר האוצר שאלות שקשורות לנושא המע"מ הדיפרנציאלי.
היו"ר משה גפני
היתה תשובה.
שלמה מולה
אתה מבקש להצביע ואחר-כך הוא יענה. למה שקודם הוא לא יענה? אולי הוא יסביר ואני אשתכנע?
היו"ר משה גפני
אני משיב על השאלות, גם לחבר הכנסת דוד אזולאי, לחברת הכנסת זהבה גלאון ולחבר הכנסת שלמה מולה.
החוק קובע כך
היות ואנחנו לא מדברים בחקיקה לקריאה שנייה ושלישית, שזה יהיה לגבי כל התכנית שעליה מדובר. שם אפשר להגיש הסתייגות. אפשר להגיד: אני לא מקבל חלק אחד, אני מציע הסתייגות, או כל הצעה.

כאן מדובר בצו. צו אפשר לאשר או לדחות אותו. אין הצעות נוספות. זה מגיע למליאה.

אפשר לקיים דיון במליאה, אפשר במליאה להצביע בעד ואפשר להצביע נגד. בניגוד לחקיקה, שבה אפשר להגיש הסתייגות על סעיף, על חצי סעיף, על מילה, כאן אי-אפשר.

יש בקשת שר האוצר לאחר הדיונים, להעלות את המע"מ, גם את המע"מ על קניית טובין וגם על מוסדות כספיים. זה לא כולל מלכ"רים. מלכ"רים נשארים ב-7.5%, לא מעלים להם.

במקרה הזה אפשר להצביע בעד שני הצווים האלה ואפשר להצביע נגד. אין מעבר לעניין הזה אפשרות לעשות דבר אחר.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, אפשר לקבל חוות של היועצת המשפטית אם אפשר להעמיד להצבעה את ה-15 לאוקטובר?
מירי רגב
אני מצטרפת לבקשה שלו.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר.
שגית אפיק
מדובר בצו שמביא אותו שר האוצר. הסמכות של הוועדה במסגרת הסמכות הפיקוחית שלה זה התייעצות.
שר האוצר יובל שטייניץ
דרך אגב, גם טכנית אי-אפשר להטיל מע"מ באמצע חודש.
דוד אזולאי
אז קח את ה-1 בנובמבר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012.
שלמה מולה
הרב גפני, למה אני לא מקבל תשובה?
היו"ר משה גפני
בגלל שקיבלת תשובה מהנגיד. קיבלת תשובה.
שלמה מולה
לא, אני רוצה לשמוע תשובה משר האוצר.
היו"ר משה גפני
שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים (תיקון), התשע"ב-2012, בבקשה היועצת המשפטית.
שגית אפיק
רק נגיד מה יש בצו של מס הרכישה. סעיף 1 קובע הוראה קבועה שתחול החל מיום 1.9.2012, ששיעור המס יהיה 17% ממחיר העסקה או הטובין.
סעיף 2 מבטל את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא וטובין) שזאת ההוראה החדשה שהיתה אמורה להיכנס לתוקף ב-1.1.2013 ואת צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), שזאת ההוראה שכבר בוטלה למעשה, אבל היא קבעה שיהיה מס של 15.5% החל מ-1.1.2012 ותחילת הצו היא ב-1.9.2012.

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים). סעיף 1 שלו קובע שוב הוראה קבועה שתחול החל משנת המס 2012, לגבי עבודה בחודש ספטמבר 2012 ואילך. סעיף 1 קובע ששיעור מס השכר והרווח על מוסד כספי יהיה 17%. גם כאן זה מבטל את הצו של הוראות השעה שחל עד כה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
שי חרמש
איך סוגרים את ה-370 מיליון השר?
היו"ר משה גפני
לך תחפש בקדימה איך סוגרים את הגירעון.
שי חרמש
גפני יש לנו מספיק גירעון, אנחנו לא צריכים גם אתכם.
היו"ר משה גפני
ההצבעה תהיה שמית.

מי בעד הצו יצביע בעד. מי שנגד – יצביע נגד. זאת הצבעה אחת.
שגית אפיק
זה ממילא מונח לצורך אישור המליאה.
היו"ר משה גפני
בבקשה, להקריא את השמות.
טמיר כהן
הצבעה
ציון פיניאן
-
בעד

חיים כץ

-
בעד

אלקין מחליף את מירי רגב?
מירי רגב
לא, אני אומרת שאני יוצאת במחאה על כך שמעלים את המע"מ. אני אומרת לשר האוצר - - -
אורית זוארץ
דיברת על המשפחות העניות בספארי, תלכי עד הסוף.
שי חרמש
דיבורים כמו חול ואין מה לאכול.
אורית זוארץ
דיברת על הספארי, על התיקים, התיאורים הדרמטיים.
היו"ר משה גפני
מי מחליף את מירי רגב?
מירי רגב
זה פחות מעניין אותי מי מחליף אותי.
היו"ר משה גפני
באמצע ההצבעה לא עושים מחאות.

אלקין מחליף?
טמיר כהן
כן.

הצבעה

זאב אלקין
-
בעד (מחליף את מירי רגב)
זבולון אורלב
-
בעד

שכיב שנאן
-
בעד

משה גפני
-
בעד
דוד אזולאי
-
בעד

יצחק וקנין
-
בעד

אלכס מילר
-
בעד (מחליף את פאינה קירשבאום)
דוד רותם
-
בעד (מחליף את ליה שמטוב)
עתניאל שנלר
-
נגד

שלמה מולה
-
נגד (מחליף את רוחמה אברהם)
זהבה גלאון
-
נגד

טלב אלסאנע
-
נגד

אורי אריאל
-
בעד

מגלי והבה
-
נגד

גאלב מגדאלה
-
נגד
היו"ר משה גפני
התוצאה היא כדלהלן: 11 בעד 6 נגד. ועדת הכספים מאשרת את בקשת שר האוצר להעלאת המע"מ באחוז אחד.

אני אביא את זה למליאת הכנסת הקרובה לבקש את אישורה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:35.>

קוד המקור של הנתונים