ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/08/2012

תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס)(תיקון), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
08/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 773>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ' באב התשע"ב (08 באוגוסט 2012), שעה 10:50
סדר היום
<תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס)(תיקון), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
חבר הכנסת משה גפני

רוני גמזו - מנכ"ל המשרד, משרד הבריאות

מיקי דור - ראש אגף רפואה כללית, מינהל רפואה, משרד הבריאות

בעז לב - משנה למנכ"ל המשרד, משרד הבריאות

יאיר חברוני - פיקוח ורישוי אמבולנסים, משרד הבריאות

נתן סמוך - עו"ד, משרד הבריאות

ערן הכהן - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרים חוג'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אלי בין - מנכ"ל, מגן דוד אדום

אורן בלושטיין - ע. מנכ"ל, מגן דוד אדום

איציק בן אהרן - מנהל מרחב איילון, מגן דוד אדום

שני דניאלס - מנהלת מח' גבייה, מגן דוד אדום

אורי שחם - רל"ש מנכ"ל, מגן דוד אדום

גרשון גונטובניק - יועץ משפטי, מגן דוד אדום

תמיר אברג'יל - אגף התקציבים, שירותי בריאות כללית

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

מידד גיסין - יו"ר צב"י-צרכני בריאות ישראל
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס)(תיקון), התשע"ב - 2012>
היו"ר חיים כץ
עדיין בוקר, יום רביעי בשבוע, כ' באב, ה-8.8.12, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בישיבה מספר 773, בלי ועדות משנה. אני אקבל בונוס ממך?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
תקבל רכב ב.מ.וו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הולכים לדון בתקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס)(תיקון), וכנראה שיש פה משהו דרמטי שאני לא יודע, כי הגיע כבוד שר הבריאות.
משה גפני
אני לא דרמטי, אני רק מחליף.
היו"ר חיים כץ
הגיע יושב ראש ועדת הכספים, כמחליף לחבר הכנסת מקלב שמחליף את חבר הכנסת פיניאן. כנראה יש פה משהו דרמטי שאני לא יודע וכחיפוי למארב הגיע מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו. כנראה שאני לא יודע מה קורה פה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
שום דרמה.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, גברתי היועצת המשפטית, בואי תגידי לי למה באו כולם. גם ממד"א (מגן דוד אדום).
שמרית שקד
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה את חוק מגן דוד אדום (תיקון מספר 7), התשע"ב-2012. החוק הזה קבע שמד"א רשאית לגבות תשלומים על שירותים שניתנים על ידה שהם לא שירותי חירום והם בעצם לא יהיו כפופים יותר לנושא של אגרות. כלומר כל השירותים שהם לא שירותי חירום, הם יוכלו לגבות תשלומים מבלי צורך להתקין תקנות לעניין אגרות.

בנוסף לכך בתקנות קבעו שני עקרונות. אחת, קבענו שבתקנות לא ייקבע תשלום על הזעקת אמבולנס שהסתיימה ללא פינוי וללא טיפול רפואי. כלומר הזעיקו אמבולנס לבן אדם, לא פינו אותו בסוף וגם לא נתנו לו טיפול רפואי, לא גובים ממנו שום תשלום.
היו"ר חיים כץ
זה בעידודו של שר הבריאות.
שמרית שקד
הנושא שכרגע אנחנו דנים עליו בתקנות זה סיטואציה שהזעיקו אמבולנס, לא פינו את הבן אדם אבל כן נתנו לו טיפול רפואי בזירת האירוע. כלומר אם לא נתנו לו טיפול רפואי בזירת האירוע, לא גובים ממנו כלום, אם נתנו לו טיפול רפואי בזירת האירוע, גובים ממנו אגרה מופחתת. קבענו גם בחוק מה בדיוק השיעור של האגרה המופחתת, ולכן עכשיו הדיון הוא מה הטיפול הרפואי הזה שבעדו הבן אדם עובר מלא לשלם בכלל לתשלום של אגרה מופחתת. זה בעצם לב התקנות האלה.
היו"ר חיים כץ
הסברת את זה יפה מאוד, אפילו אני הבנתי. אני לא יודע מי כתב את התקנות האלה ובכלל זה מדידת חום, אנחנו מוחקים את זה מהתקנות- - -
אלי בין
זה יש רק לתינוקות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מוחקים את זה מהתקנות ואנחנו הולכים להקריא את התקנות ולאשר אותן ולא שווה לכם שאנחנו נדחה את זה הלאה. תמחקי 'ובכלל זה מדידת חום'. זה נמחק מהתקנות.
שמרית שקד
אתה רוצה שנכתוב 'למעט מדידת חום', כדי שיהיה ברור?
היו"ר חיים כץ
לא, תמחקי, אין בתקנות מדידת חום.
שמרית שקד
לא, אם אנחנו משאירים את זה ככה, אז עדיין יכול להיכנס מדידת חום. הם כתבו את זה למען הסר ספק. כלומר שימוש באמצעי טכנולוגי לבדיקת מדדים רפואיים חיוניים, לדעתי- - -
היו"ר חיים כץ
את רוצה שיהיה יותר חזק, 'למעט מדידת חום'?
שמרית שקד
אם אתה רוצה לקבוע במפורש, אז- - -
היו"ר חיים כץ
אז למעט למדידת חום.
שמרית שקד
אוקי.
היו"ר חיים כץ
תקריאי ונצביע.
שמרית שקד
(מקריאה): "תיקון תקנה 1. 1. בתקנה 1 לתקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), התשס"ו-2006 (להלן – התקנות העיקריות), במקום הגדרת "הסעת חירום" יבוא:
" "הסעת חירום" – פינוי בלתי מתוכנן באמבולנס, עקב צורך רפואי פתאומי, לרבות פינוי יולדת או הזעקת אמבולנס לביצוע פינוי כאמור שהסתיימה בפינוי נפטר, ולמעט הזנקת אמבולנס לביצוע פינוי כאמור שהסתיימה בלא פינוי ובלא טיפול רפואי בזירת האירוע".

הם הורידו את התקנות מכאן, בחוק זה רשום במפורש, שלא ייקבע תשלום בעד הזנקת אמבולנס שהסתיימה ללא פינוי- - -
משה גפני
זה מיותר בתקנות אם זה כתוב בחוק, אבל בסדר.
היו"ר חיים כץ
אז אני סומך עליהם, אם אני סומך עליהם גם אתה יכול לסמוך.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
היה פעם רבי, הרב מאיר, ובדרך כלל רב עושה תקנות בעיר, לשמור זה, לשמור זה, דברים חדשים. אז כשהוא בא בפעם הראשונה הוא עלה על הבמה והוא הקריא את התקנות, איזה דברים הוא הקריא? את עשרת הדברות. התחיל וגמר את כולם. שאלו אותו אחר כך מה זה, הוא אמר שבדרך כלל מה שכתוב בתורה, אנשים- - - תקנות מאוד מקפידים לשמור, אז הוא אמר 'אלה יהיו התקנות, לא תגנוב, לא תרצח, לא- - -
משה גפני
אז בגלל זה שמתם את זה פה בתקנות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
כן, זו התשובה.
משה גפני
חוק שוכחים, תקנות מבצעים.
היו"ר חיים כץ
אז מה אכפת לך מחוק טל אם חוק שוכחים? אז שלא ישימו לנו את זה בתקנות, שיעשו חוקים אבל שזה לא יהיה בתקנות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
תשאל את אלי בין כאן כמה מתנדבים חרדים יש לו בארגון מד"א?
היו"ר חיים כץ
תאמין לי, אם אני הרב הראשי שלך, אני מודיע לכולם, בלי יוצא מן הכלל, מחר בבוקר להתגייס.
משה גפני
תאמין לי, אמרתי את זה בוועדת חוץ וביטחון השבוע.
היו"ר חיים כץ
כולם בצבא, אתה יודע מה הצבא אומר? עזוב אותי, וגם הערבים אומרים, 'אנחנו כולנו רוצים להתגייס- - -
משה גפני
עזוב את הערבים, החרדים מגיעים.
היו"ר חיים כץ
הערבים אומרים 'אנחנו כולנו רוצים להתגייס', ואז הוא אומר, לקורס טיס, יש לי את הכישורים, זה לסיירת מטכ"ל, למחשב הראשי גם, אתמול הגיעו מסוריה כל הרופאים שלמדו. ראית את הרופאים שהגיעו אתמול בטלוויזיה?
שמרית שקד
(מקריאה): "הוספת תקנה 2א:

"2. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

"אגרה מופחתת"

2א. על אף האמור בתקנה 2, אזעקת אמבולנס שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע תחויב באגרה מופחתת;

"לעניין תקנה זאת – "

עכשיו אנחנו בעצם קובעים מה זה הטיפול הרפואי שמחייב באגרה המופחתת, זה מעביר אותנו מללא תשלום בכלל לתשלום מופחת.

" "טיפול רפואי בזירת האירוע" – לרבות בדיקה לצרכי אבחון מצב רפואי, אם זאת נעשתה באמצעות תשאול לבירור תסמינים, מצב רפואי ומחלות עבר, ונוסף עליה אחד מאלה:"
משה גפני
זאת אומרת זה מצטבר. זה לא רק תשאול.
שמרית שקד
כן, תשאול ומספיק שיש (1) או (2) או (3).
משה גפני
אבל תשאול לבד לא מספיק.
שמרית שקד
נכון.
(מקריאה)
"(1) שימוש באמצעי טכנולוגי לבדיקת מדדים רפואיים חיוניים, ובכלל זה מדידת חום;"
משה גפני
למעט מדידת חום.
שמרית שקד
למעט מדידת חום.
(מקריאה)
"(2) בדיקת חומרים בדם;

"(3) בדיקה גופנית של יותר ממערכת גוף אחת;

" "אגרה מופחתת"

שוב, האגרה המופחתת, החוק כבר קבע מה יהיו שיעורי האגרות, זה בשיעור שלא יעלה על 25% מהאגרה המזערית לעניין אמבולנס של טיפול נמרץ והחוק קבע שלעניין אמבולנס אחר זה בשיעור שלא יעלה על 50% מהאגרה המזערית, כאשר הבן אדם לא מופנה.
משה גפני
זה מופיע בחוק, אבל אחרי מה שהרב ליצמן אמר, זה יכול להיות גם בתקנות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אבל אני חייב להסתייג, אמרתי במשרד שלי- - -
היו"ר חיים כץ
מה זה להסתייג? אלה תקנות שלך, לא?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני בא לתקן. בשביל מה באתי לכאן?
היו"ר חיים כץ
אז אתה יכול למשוך אותם בכלל.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אם אתה רוצה, אני מוכן.
היו"ר חיים כץ
אז למה הגשת אותם?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
בכדי שיהיה לי מה למשוך.
היו"ר חיים כץ
אתה חושב שאין לי מה לעשות ביום רביעי בבוקר? הייתי מביא נושא אחר.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
זה הבידור הכי טוב בעיר כרגע.
היו"ר חיים כץ
וואלה, תאמין לי, אתה מביא לי תקנות ואחר כך אתה בא ומושך אותן, למה אני הולך לאשר לך אותן כמו שביקשת.
משה גפני
הוא לא מושך.
היו"ר חיים כץ
אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך.
משה גפני
אני הקשבתי, תאמין לי, הקשבתי.
היו"ר חיים כץ
הוא הגיש תקנות, אחר כך הוא רוצה לשנות אותן בישיבה. אז למה הוא לא הגיש אותן מסודרות כמו שהוא רוצה?
משה גפני
אז הוא בא לישיבה לתקן אותן.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
גברתי היועצת המשפטית, כשאני הגשתי את זה הגשתי שתיים מתוך שלוש.
שמרית שקד
זה מה שאתה רוצה?
היו"ר חיים כץ
ומי שינה את זה? אם הגשת שתיים מתוך שלוש, מי שינה את זה?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
עוף יוליך קול. לא יודע.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להבין, המשרד שלך מגיש את התקנות?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני הגשתי את זה ואני רוצה לשנות. מותר לי? מותר לי.
היו"ר חיים כץ
אתה מסתלבט עליי, אתה בא, אני עושה פה ישיבה- - -
רוני גמזו
אפשר להעלות את זה לדיון, כי מה המטרה כאן? המטרה כאן ליצור איזה שהיא סיטואציה שבה המטופל בשטח באמת קיבל איזה שהיא הערכה מלאה ושלא ייווצר מצב שעשו רק משהו אחד ו- - -
היו"ר חיים כץ
לא 800 שקל, 471.
רוני גמזו
25%.
היו"ר חיים כץ
מ-471 זה 100.
שמרית שקד
לי זה יצא 174 שקלים.
היו"ר חיים כץ
מ-471 זה 102 שקל.
שמרית שקד
לא, לי יצא 174.4.
מיקי דור
את עשית את החישוב מהנט"ן כנראה.
שמרית שקד
לא, בשניהם יצא לי את אותו מספר. 25% מ-699, יצא 174, ופה זה 50% מ-305, אז גם יצא- - -
קריאה
611.
היו"ר חיים כץ
מאיפה ה-611? מאיפה המספר הזה?
שמרית שקד
לא, הסכום המעודכן הוא כבר לא 611, הוא 699, לפי מה שהופיע באתר של מד"א.
היו"ר חיים כץ
אבל פינוי אמבולנס זה 470 שקל.
מיקי דור
תלוי איזה אמבולנס.
היו"ר חיים כץ
אם זה ב.מ.וו או אאודי?
מיקי דור
רגיל או אט"ן.
שמרית שקד
מה הסכום המעודכן היום על נט"ן?
היו"ר חיים כץ
נט"ן זה משהו אחר ואמבולנס זה משהו אחר.
מיקי דור
קרוב ל-400 הרגיל וקרוב ל-800 האט"ן-נט"ן.
היו"ר חיים כץ
אבל נט"ן עושה לו שבע בדיקות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
שמעתי. אני מסכים איתך, מה אתה רוצה?
היו"ר חיים כץ
מפני שנט"ן הוא מפמפם אותו ונותן לו ועושה לו- - -
משה גפני
לא תמיד, אבל כן, ברוב המקרים.
היו"ר חיים כץ
ואמבולנס רגיל זה 471.
שמרית שקד
מאיפה הבאתם 471?
היו"ר חיים כץ
זה המחיר.
אלי בין
נסיעה מקומית לפחות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
מיקי, אתה יכול לתת את המחירים?
שמרית שקד
כן, שמישהו ייתן את המחירים המדויקים.
אלי בין
נסיעה מקומית זה פחות.
היו"ר חיים כץ
מה זה מקומית? מרמת גן לפתח תקוה זה מקומית?
אלי בין
עד 20 קילומטר זה מקומי, זה 230 שקל.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת פה במקומית זה 50 שקל. רבע.
שני דניאלס
באמבולנס רגיל 367 שקלים, משעה 7 בבוקר עד השעה 7 בערב.
היו"ר חיים כץ
במהלך היום. זה המחיר הקבוע?
אלי בין
המלא.
היו"ר חיים כץ
ואם זה בטווח של פחות מ-20 קילומטר?
שני דניאלס
זה המחיר עד 20 קילומטר.
היו"ר חיים כץ
אתם קורעים אותי במחירים. למה אני מקבל מחיר של 471?
אלי בין
עשינו לך הנחה, גם סידרנו את זה דרך קופת חולים ישר, אדוני היושב ראש.
היו"ר חיים כץ
למה אני משלם 471, מרמת גן לביילינסון אין 10 קילומטר.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
כי יושבי ראש ועדה משלמים יותר.
שני דניאלס
אני יכולה לבדוק את זה.
משה גפני
כמה אחרי 7 בערב?
שני דניאלס
438 שקלים.
משה גפני
ואם אני גר באופקים ואני נוסע לסורוקה, או שאני גר במצפה?
אלי בין
אדוני יושב ראש ועדת הכספים, אתה משלם מחיר מופחת מאוד- - -
משה גפני
אני בנגב, אני נוסע לסורוקה ממצפה, מאופקים, כמה אני משלם?
היו"ר חיים כץ
מאופקים לסורוקה 5,000 שקל.
משה גפני
כמה אני משלם? מרמת לביילינסון הבנתי, גם כן יקר.
אלי בין
אתה משלם מחיר מופחת מאוד, מכיוון שיש קרן- - -
משה גפני
אני לא רוצה לשלם מחיר מופחת, כמה כסף אני צריך לשלם?
אלי בין
אם אני טועה, אני חושב שעד כ-600 שקל.
היו"ר חיים כץ
הוא לא יודע לתת לך את המחיר.
אלי בין
אין לי את המחירון מולי כעת. יש קרן מיוחדת ש- - -
משה גפני
ברמת גן משלמים 300 ובמצפה משלמים 600?
אלי בין
כן. יש קרן מרוחקי אשפוז שהיא למעשה מממנת את ה- - -
משה גפני
אני לא מבין שום דבר.
שמרית שקד
משלמים לפי קילומטר ולכן ככל שאדם גר יותר רחוק מבית חולים- - -
היו"ר חיים כץ
אתה לא יכול להגיד לי שאתה לא מבין שום דבר. אם אתה הצלחת לכופף את שר האוצר, אתה לא מבין שום דבר?
משה גפני
אני אתחיל להאמין לזה, כשאתה חוזר על זה כל הזמן. אני גר במצפה רמון, לפי האגרות שמאשרת ועדת העבודה והרווחה ומה שחוקקה הכנסת, אז מי שגר ברמת גן ישלם חצי ממי שגר במצפה.
מיקי דור
לא, יש קרן מרוחקי אשפוז.
אלי בין
הרב, יש קרן מיוחדת שמממנת את הדברים האלה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
הוא שואל מה הוא מקבל בחשבון בבית. מה אתה מחייב אותו, מה הוא מקבל?
משה גפני
מה אני משלם?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אומר גפני שממצפה רמון לסורוקה משלמים יותר מאשר מביילינסון לרמת גן.
אלי בין
באופן יחסי לפי הקילומטר הוא לא משלם יותר, הוא משלם מעט יותר- - -
משה גפני
מר בין, אני שואל אותך שאלה, תענה לי- - -
היו"ר חיים כץ
תענה לו כמו שצריך לענות. מאחר שאם אתה כבר נוסע ממצפה לסורוקה, אתה לא משלם בכלל, למה מאשפזים אותך.
משה גפני
אני גר במגדלי אקירוב, אתם מפנים אותי לאיכילוב, כמה אני משלם? 367. אני מתפנה ממגדלי אקירוב לאיכילוב. אם אני מתפנה ממצפה רמון- - -
היו"ר חיים כץ
לא, אם אתה מתפנה ממגדלי אקירוב להלל יפה בחדרה.
משה גפני
לא, מה פתאום לחדרה? מה לי ולחדרה? אני נוסע לאיכילוב, זה בית החולים הקרוב. אני נוסע משכונת עולים במצפה רמון, אני מובטל, שזה על פי רוב המצב במצפה רמון, גם המתפרה עומדת להיסגר- - -
אלי בין
אתה משלם 541, אדוני.
משה גפני
למה?
אלי בין
כי זו קרן שמממנת יחד עם מד"א ומשרד הבריאות- - -
משה גפני
אבל אני משלם כמעט כפול ממה שאני משלם במגדלי אקירוב.
רוני גמזו
חבר הכנסת גפני, אם זה לא ידוע כאן, אז שיהיה ברור, אם אתה מתפנה ממקום בקילומטרז' רחב, אתה משלם יותר מבדרך כלל פינויים במרכז הארץ בהם יש קרבה יותר גדולה של בתי החולים. אתה לא משלם את כל הסכום שהיית אמור לשלם, אנחנו מסבסדים את זה. אבל גם לאחר הסבסוד שלנו הסכום שאתה משלם, האגרה שאתה משלם, היא יותר מהמרכז. אנחנו עדיין מסבסדים את זה.
היו"ר חיים כץ
וזה לא מה שהיה לפני שהגיע החוק, היית משלם פי שישה.
רוני גמזו
יש לנו תכנית להשוות את זה. להשוות את הפריפריה למרכז הארץ, במה זה יהיה כרוך?
משה גפני
אתה מבין מה המסר שאתם מעבירים בדבר הזה?
רוני גמזו
חבר הכנסת גפני, במה זה יהיה כרוך? חבר הכנסת גפני, היום- - -
משה גפני
לא בכל מקרה, אני רציתי לגור באופקים, לא במגדלי אקירוב.
רוני גמזו
חבר הכנסת גפני, היום זה ככה, יש לנו תכנית ליישר קו, אבל יישור הקו אומר שהמרכז יעלה. המרכז יעלה, כי המקורות הם סגורים.
היו"ר חיים כץ
אחרת מגן דוד אדום לא רוצים לסבסד. אני לא רוצה להביא אותם למצב הפסדי.
רוני גמזו
אז אני יכול ליצור את המצב של האין אפליה, אבל אחד מהשיקולים שלנו, אנחנו יודעים שגם במרכז מי שמתפנה באמבולנסים במרכז, יש גם שכבות חלשות גם במרכז, ומה שעלול גם לקרות שבמרכז, במקומות שבהם יש תחרות, במרכז כולם נמצאים, הפרטיים ייקחו במרכז, אבל הפרטיים לא יילכו לפריפריה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, ברשותך, אנחנו במשרד דנו על זה כמה פעמים, הצדק איתך, בהחלט, אבל מה שאמר המנכ"ל, שזה דורש יישור, בגלל זה אני נגד, אני נגד העלייה. אני בעד הירידה, נגד העלייה. אבל בכל זאת לאור זה שהעלית את זה עכשיו, אני אומר שאני אקיים דיון בקרוב ואני אבוא לוועדה ואני אביא את זה ל- - -
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. תמשיכי בהקראה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אבל רשמת את מה שאמרתי על שתיים משלוש.
היו"ר חיים כץ
ואם זה בנט"ן הוא עושה את כל השלוש.
גרשון גונטובניק
איפה משרד האוצר?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני לא יודע מי זה משרד האוצר. מה יש למשרד האוצר? הוא מנהל את המשרד?
שמרית שקד
(מקריאה): "אגרה מופחתת" –
"(1) לעניין נט"ן – אגרה בשיעור של 25% מן האגרה שסכומה בטבלה שבפרט 1(ג) לתוספת הוא 611 שקלים חדשים, כעדכונו לפי תקנה 2(ב), ובכלל זה עדכונים כאמור שנעשו בעבר;

"(2) לעניין ניידת של מד"א שאינה נט"ן – אגרה בשיעור של 50% מן האגרה שסכומה בטבלה שבפרט 1(ג) לתוספת הוא 305 שקלים חדשים, כעדכונו לפי תקנה (2)(ב), ובכלל זה עדכונים כאמור שנעשו בעבר".
היו"ר חיים כץ
עכשיו אנחנו חוזרים למה שהוא אמר, אתה ביקשת רשות דיבור.
גרשון גונטובניק
אני לא הבנתי או לא שמעתי עד הסוף מה הנוסח שבסופו של דבר עומד כרגע להצבעה.
היו"ר חיים כץ
לא עומד להצבעה כלום עוד. אומר כבוד השר, מתוך (1), (2), (3) צריך לבצע לפחות שני טיפולים מתוך שלושה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה?
היו"ר חיים כץ
בדיקת חומרים בדם, אי אפשר בכלל לעשות. בתוך אמבולנס אתם עושים?
מיקי דור
יש בדיקת נוזלים וחמצן שעושים.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. למשל תיקח את מספר (2), בדיקת חומרים בדם, בדיקת סוכר, על בדיקת סוכר לא משלמים 400 שקל. זה שנייה.
היו"ר חיים כץ
שניים מתוך שלושה. אם אתה בודק כמו שהוא אמר, חמצן בדם, וזה נחשב בדיקה, אתה שם לו את המכשיר עם האצבע, זה כבר עשית בדיקה אחת ותוך כדי בדיקה שנייה, בכל אחת אתה עושה- - - אלי, בכביש תהיה חכם, הוא שם את המכשיר, בודק לו את החמצן בדם- - -
אלי בין
אנחנו לא רוצים לעשות בלוף, היושב ראש.
היו"ר חיים כץ
אבל הם מבקשים ממך שתעשה בלוף. אל תהיה צודק, תעשה בלוף.
משה גפני
למה בלוף?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
תבדוק.
היו"ר חיים כץ
תבדוק. שים חמצן בדם, אתה קורא על המכשיר מיד, אתה רואה כמה יש לו סטורציה, נגמר הסיפור שלך.
אלי בין
זו בדיקה אחת.
היו"ר חיים כץ
זו אחת מתוך שתיים. היית רוצה לעשות רק סטורציה?
אלי בין
באמבולנס רגיל אין בכלל סטורציה, אנחנו לא בודקים סטורציה.
היו"ר חיים כץ
אז תעשה. תשמע לי, בפעם הבאה תבוא- - -
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אם אין צורך, לא צריך לשלם.
אלי בין
היושב ראש, מה שאנחנו הסכמנו, כלומר לא הסכמנו, כפו עלינו את הדבר הזה, זה הפסד של כמעט 6 מיליון שקלים- - -
היו"ר חיים כץ
למה לא תבדוק סטורציה?
אלי בין
אין בדיקת סטורציה באמבולנס הרגיל.
היו"ר חיים כץ
תשים מכשיר.
אלי בין
מכשיר עולה אלפי דולרים. זה לא מכשיר רק של סטורציה.
היו"ר חיים כץ
בכל אמבולנס שים מכשיר סטורציה- - -
מיקי דור
אבל אנחנו לא עושים שום בדיקה שאין לה הצדקה רפואית לצרכי כסף.
היו"ר חיים כץ
תקשיב- - -
מיקי דור
לחץ דם נחשב?
משה גפני
הדיון הוא לא דיון על נושא רפואי בכלל. הדיון הוא על כסף ועל גביית תשלום מהמטופל שצריך לפנות אותו. המחוקק קבע שלא גובים כסף אם אין פינוי או אם אין בדיקה רפואית של מה שקבוע בתקנות. כולנו לצערנו הרב מכירים את זה, גם אם אנחנו לא אנשי מקצוע, לא עושים בדיקות רפואיות סתם. המחוקק כבר קבע שצריך שיתלווה לעניין הזה של מסירת המידע ועל המצב הרפואי וכו' גם טיפול רפואי. אם מישהו חושב שטיפול רפואי פירושו לשים כזה על האצבע, פשוט טועה. אני לא אצביע בעד זה. אומר סגן השר, צריך שיתווסף לעניין הזה שני טיפולים רפואיים. אם לא צריך שני טיפולים רפואיים, לא לגבות סכום כזה. המחוקק קבע. שניים מתוך שלושה, שתי בדיקות מתוך שלוש, רק אם צריך כמובן, אחרת זה באמת רמייה והולכים לגבות כסף מבן אדם שלא מגיעה הגבייה הזאת.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה רבה. אני רוצה לעשות הפסקה חמש דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 11:55 ונתחדשה בשעה 12:00.)>
היו"ר חיים כץ
תקריאי את זה.
שמרית שקד
הגדרת טיפול רפואי. " "טיפול רפואי בזירת האירוע" – לרבות בדיקה לצרכי אבחון מצב רפואי, אם זאת נעשתה באמצעות תשאול לבירור תסמינים, מצב רפואי ומחלות עבר, ונוסף עליה שתיים מתוך שלוש אלה:
"(1) שימוש באמצעי טכנולוגי לבדיקת מדדים רפואיים חיוניים, למעט מדידת חום ולרבות בדיקת לחץ דם;

"(2) בדיקת חומרים בדם;

"(3) בדיקה גופנית של יותר ממערכת גוף אחת".
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו מצביעים על כל התקנות כפי שהוקראו.

מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
בעד התקנות - רוב

התקנות אושרו
תודה רבה. עוד פעם, לפרוטוקול- - -
משה גפני
אני מחליף את אורי מקלב, אורי מקלב מחליף את ציון פיניאן.
היו"ר חיים כץ
אז כל חברי הכנסת שנמצאים פה אישרו את התקנות, כולל המחליפים והתקנות אושרו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:05.>

קוד המקור של הנתונים