ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/08/2012

תקנות הבטחת הכנסה (נכסים), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
8.8.12

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 772>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ' באב התשע"ב (08 באוגוסט 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תקנות הבטחת הכנסה (נכסים), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
חבר הכנסת משה גפני
דב בארי - רכז בטל"א ורווחה באגף התקציבים, משרד האוצר

אפרים חוג'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שרה זילברשטיין-היפש - המשרד לאזרחים ותיקים

שי סומך - משרד המשפטים

אילנה שרייבמן - סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

כרמית נאור - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - המוסד לביטוח לאומי

דבורה בדר - המוסד לביטוח לאומי

אורנה ורקוביצקי - המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

קרן שמש-פרלמוטר - מנהלת, איתך-משפטניות למען הצדק החברתי
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<תקנות הבטחת הכנסה (נכסים), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוזבים את הנושא הקודם שעשינו בו הפסקה, כנראה שקשה עם האוצר. יום רביעי בבוקר, כ' באב, ה-8 באוגוסט 2012 ואני שוב מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשע"א-2011 – נכסים. ביטוח לאומי.
כרמית נאור
אנחנו מביאים פה תיקון לתקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה. בהתאם לנוסח התקנות שקיים היום, זוקפים 8% משווי הנכס, בכל נכס, בין אם מדובר בנכס פיננסי ובין אם מדובר בנכס מסוג מקרקעין. אנחנו מביאים פה שינוי, מבקשים לעשות הבחנה בין נכס פיננסי לבין נכס מקרקעין, שגם לעניין נכס מקרקעין עשינו הבחנה בין סוגי נכסים שונים, לפי הייעוד של הנכס, וקבענו אחוזים, בהמלצת היושב ראש עודכנו הסכומים שהיושב ראש ביקש, ואנחנו מבקשים לאשר את התקנות האלה, כאשר אנחנו מבקשים תקופת היערכות של שישה חודשים.
היו"ר חיים כץ
למה כל כך הרבה זמן?
אורנה ורקוביצקי
אנחנו צריכים להיערך גם להשלמת התיקון של רכב, ששם ביקשנו שלושה חודשים, ולאחר שנגמור את תיקון רכב נתחיל עם תיקון נכסים, שהוא גם לוקח שלושה חודשים. זה תיקון מאוד מורכב, לא רק מהשוטף, אלא אנחנו צריכים לאתר את כל המקרים שבמלאי ובכל תיק ותיק אנחנו צריכים לטייב את הנתונים, למפות איזה סוג נכס זה ולהזין למערכות כדי שנזקוף את התשואה הנכונה ולא נרע את מצבו. יש לנו הרבה מאוד עבודה בטיוב הנתונים של המלאי, כי אין לנו הבחנה בין סוגי הנכסים במלאי, אנחנו צריכים להוציא תיק תיק ולטייב אותו, איזה סוג נכס זה- - -
היו"ר חיים כץ
אני אסביר ליושב ראש ועדת הכספים. למי שהיה בחשבון 50,000 שקל חייבו אותו כאילו יש לו תשואה של 8%, ריבית של 8%, אבל אני לא מכיר היום שום בנק, אפילו לא של המודיע, שנותן 8%. הם אמרו יש 8%.
אורנה ורקוביצקי
לא, זה היה בתקופת האינפלציה, כשחוקקו את חוק הבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל זה לא תוקן מתקופת האינפלציה.
אורנה ורקוביצקי
לא היה מנגנון עדכון.
היו"ר חיים כץ
רציתם להשאיר 5% וגם ריביות כאלה- - -
משה גפני
כמה אתה הצעת?
היו"ר חיים כץ
ריבית מק"מ (מלווה קצר מועד).
אורנה ורקוביצקי
וקיבלנו.
היו"ר חיים כץ
קיבלו. אני אגיד לך את האמת, גם בסכומים קטנים אין מק"מ, אבל עמלות וזה. עזוב, הם הרוויחו.
משה גפני
אבל מק"מ זה הגיוני.
היו"ר חיים כץ
אי אפשר לצאת כשמלוא תאוותו בידו.
משה גפני
טוב.
היו"ר חיים כץ
גמרנו, הוא מסכים איתי, הוא יצביע איתנו.
כרמית נאור
אדוני היושב ראש, רק אני מבקשת שיאופשרו לנו, בהנחה שהתיקון עובר, תיקוני נוסח עם הנסחית של משרד המשפטים, כי זה עדיין לא אושר.
היו"ר חיים כץ
טוב.
כרמית נאור
ובמידה שהתקנות של הרכב עוברות, אנחנו מבקשים לשנות את הנוסח כאן. כתבנו בנוסח של התיקונים של נכסים שתקנות (ג) ו-(ד) מבוטלות. התקנות האלה למעשה מתוקנות במסגרת התקנות שהבאנו לגבי רכב, לכן צריך לשנות את זה.
היו"ר חיים כץ
ארבעה חודשים.
אורנה ורקוביצקי
אני מסבירה לך, אני צריכה לתקן את תיקון הרכב, אני לא יכולה לעשות במערכות את שני התיקונים במקביל. מאחר שתיקון רכב, הסכמנו כולנו שזה יהיה עד ה-1 בדצמבר, אני מה-1 בדצמבר מתחילה את התיקון הזה. התיקון הזה הוא מאוד מורכב- - -
היו"ר חיים כץ
מתי יוצא פסח השנה?
אורנה ורקוביצקי
זה יהיה לפני פסח, ב-1 במרץ אנחנו נהיה מוכנים.
היו"ר חיים כץ
את המצות אנשים יוכלו לקבל- - -
אורנה ורקוביצקי
כן.
משה גפני
מתחיל באוגוסט.
אורנה ורקוביצקי
אנחנו מתחילים ב-1 במרץ, זה לפני פסח.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת ייכנס לא יאוחר מה-1 למרץ. תרשום לך שקיבלת. דב, אתה כופפת אותנו היום בכול, אתה רואה מה שאתה עושה פה? 1 במרץ, קיבלת שבעה חודשים, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, זה חמישה ועוד שניים, ינואר, פברואר. חמש ועוד שתיים, כמה זה, גפני? אתה כספים, שבעה חודשים. אנחנו היום בשמיני, אתם כבר מתחילים לעבוד.
קריאה
ואם נעשה את זה קודם?
היו"ר חיים כץ
ניתן לכם בונוס, תקבלו פרמיות.
משה גפני
אבל אם הם עושים את זה קודם, צריך שזה יחול קודם.
היו"ר חיים כץ
התשלום רטרואקטיבי.
קריאה
זה לא רטרואקטיבי.
היו"ר חיים כץ
זה לא רטרואקטיבי?
קריאה
לא, לא, לא.
היו"ר חיים כץ
זה מיום התקנה? 1 בדצמבר. פה אתם לוקחים כסף מאנשים. אם אתם תגידו לי שאתם- - -
אורנה ורקוביצקי
נעשה רטרו למי שבמערכת, אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
תרשמי, זה יחול רטרו.
אורנה ורקוביצקי
לגבי מי שקיבל גמלה וזקפתי לו 8%, אז החל מה-1 לחודש- - -
קריאה
ומי שלא קיבל גמלה?
היו"ר חיים כץ
אז יהיה 1 במרץ.
אורנה ורקוביצקי
רק מי שבמערכת. אל תבלבלו אותנו, תעשו לי טובה.
היו"ר חיים כץ
כל מי שבמערכת ונערכים אליו, הוא יקבל את זה מה-1- - -
אורנה ורקוביצקי
ה-1 בינואר.
היו"ר חיים כץ
למה ינואר? כי מה? כי חמש שנים אתם לוקחים ממנו ריבית? זה האיש הזקן הקבוע שמצלצל אליי.
אילנה שרייבמן
אני לא רוצה לפגוע בזקנים, בסוף אני אצא הרשעה. אנחנו לא רוצים להיות רשעים.
היו"ר חיים כץ
יש זקן קבוע שיש לו 70,000 שקל, אמרתי לו 'שים את זה מתחת לבלטות', הוא אומר לי 'אני מפחד'. אם הוא לא מדווח לכם על ה-70,000 שקל ששוכבים בבנק ואתם מחשיבים לו 8%, כל יום רק הטלפונים עולים לו- - - אין אחד פה שהוא לא דיבר איתו. הוא בן 86, הוא אומר, 'אני רוצה שהוא ייהנה מהכסף' והוא צודק, כי אין 8%, רק בבנק שבבני ברק. היום יש הרבה מאוד אגרות חוב שאתה קונה ואתה מקבל מינוס.
דב בארי
דיברנו על זה השבוע, הוא מקבל ריבית ריאלית שלילית.
היו"ר חיים כץ
אתה קונה היום בריבית ריאלית שלילית.
משה גפני
אז זה לא בסדר, לוקחים מאנשים 8%?
היו"ר חיים כץ
כן. למה אנחנו פה?
אורנה ורקוביצקי
אנחנו כבר כמה שנים מטפלים בזה, תאמין לי.
היו"ר חיים כץ
רטרו מה-1 בספטמבר, מי שבמערכת. יש לכם אפשרות לגמור את זה עד ה-1 במרץ. כל מי שלא במערכת- - -
קריאה
הוא מקבל מ-1במרץ. מי שיש לו גמלת הבטחת הכנסה יקבל את זה ב-1 במרץ רטרואקטיבית- - -
משה גפני
עד ה-1 במרץ.
היו"ר חיים כץ
ואחר כך שוטף. הזקן מה-1 בספטמבר. הוא בפנים. אתם תצלצלו אליו, תגידו לו, 'גפני הגיע לדיון, סידר לך'.
משה גפני
לא ידעתי בכלל מהזקן כשבאתי.
היו"ר חיים כץ
תתחילי להקריא.
שמרית שקד
אנחנו מתחילים. (מקריאה): "תיקון תקנה 10. 1. בתקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982 (להלן – התקנות העיקריות):

"(1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

"(א) כהכנסה חודשית מנכס יראו את השיעורים הנקובים בפסקאות (2) ו-(4) לפי העניין, מחולקים ב-12, אף אם אין מופקת ממנו הכנסה, או את סכום ההכנסה החודשית המופקת ממנו בפועל – לפי הסכום הגבוה יותר".

יש התחייבות של המוסד לביטוח לאומי שהם ימשיכו לפרש את התקנות כמו שקבע היום בית הדין לעבודה. אותה פרשנות שהייתה עד היום נהוגה תישאר ולפיה כל התקנות האלה יחולו ובלבד שיש ביכולתו של בעל הנכס להפיק הכנסה מהנכס. זאת אומרת אנחנו לא משנים את הפרשנות של בית הדין לעבודה. אם זה נכס שאי אפשר להפיק ממנו בכלל הכנסה, לא יזקפו לו הכנסה.
(מקריאה)
"(1) לעניין תקנת משנה זו:

"הייעוד התכנוני" – הייעוד שנקבע לנכס בתכנית;

"ייעוד הנכס" – הייעוד התכנוני, ולגבי נכס שהשימוש שנעשה בו בפועל אינו תואם את הייעוד התכנוני שלו – הייעוד שנעשה בפועל;

"מלווה קצר מועד" – מלווה קצר מועד, שהוצא לפי חוק מלווה קצר מועד, התשמ"ד-1984, שיתרת תקופתו למסחר היא 12 חודשים;

"שיעור הריבית" – ממוצע של התשואות היומיות שפרסם בנק ישראל לגבי מלווה קצר מועד, במהלך השנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה;

"תכנית" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ח-1965.
"(2) כהכנסה מנכס מקרקעין יראו את השיעורים הבאים לפי ייעודו של הנכס:

"(א) לגבי נכס המשמש לצרכי חקלאות 0%; על חלק הנכס העולה על 250,000 ₪ יתווספו השיעורים שבתוספת, בהתאם להוראות פסקה (6)".
כלומר על חלק הנכס עד 250 לא זוקפים כל הכנסה, מעבר לזה אנחנו הולכים לפי ההוראות שבטבלת שיצרף המוסד לביטוח לאומי, כלומר מוסיפים לו אחוזים של 1.5%- - -
היו"ר חיים כץ
לפי הטבלה, את לא צריכה לפירוט.
חזקיה ישראל
לגבי העניין של ה-0% של החקלאות, מאיפה זה נובע?
היו"ר חיים כץ
עזוב, זה מה שנגמר. לא ניכנס למשא ומתן שהיה לכל אורך הדרך.
שמרית שקד
(מקריאה): "(ב) לגבי נכס המשמש למגורים – סכום השווה ל-3% משוויו; על חלק הנכס העולה על 250,000 ₪ יתווספו השיעורים שבתוספת, בהתאם להוראות פסקה (6).

"(ג) לגבי נכס המשמש לצרכי מסחר – סכום השווה ל-5% משוויו; על חלק הנכס העולה על 250,000 ₪ יתווספו השיעורים שבתוספת, בהתאם להוראות פסקה (6).
"(4) כהכנסה מנכס שאינו נכס מקרקעין יראו סכום השווה לשיעור הריבית משוויו של הנכס; על חלק הנכס העולה על 100,000 ₪ יתווספו השיעורים שבתוספת, בהתאם להוראות פסקה (6).

"(5) הודעה על שיעור הריבית המעודכן תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שכתובתו www.btl.gov.il.
"(6) לשיעורים הנקובים בפסקאות (2) ו-(4), ובכפוף לאמור בהן, יתווסף השיעור הנקוב בתוספת, בהתאם לשווי הנכס, מחולק ב-12.

"(7) הסכומים האמורים בפסקה (2) ובתוספת יעודכנו בשיעורים ובמועדים שבהם מעודכן הסכום שאינו מובא בחשבון.

"(2) תקנות משנה (ג) ו-(ד) בטלות".

זה מה שכרמית אמרה, ככל שנשאיר את התקנות של הרכב, אז התיקון הזה מיותר, זה עניין טכני.
(מקריאה)
"הוספת תוספת. 2. אחרי תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא:" – זה מונח לפני כולם, תעיינו בזה.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו עוברים ל-?
שמרית שקד
(מקריאה): "תחילה ותחולה. 3. תחילתן של תקנות אלה ביום 1 במרץ 2013 (להלן – יום התחילה), והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד התקופה מיום התחילה ואילך. ואולם לגבי מי שהשתלמה גמלת הבטחת הכנסה בחודשים ספטמבר, אוקטובר נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, יחולו התקנות האלה גם בעד התקופה האמורה".
היו"ר חיים כץ
התשלום יהיה ב-1 במרץ. פה זה מבלבל מה שאת כתבת. התחולה היא מ-1 בספטמבר לגבי אלה שהם בתוך המערכת, בקשות חדשות יתקבלו מה-1 במרץ 2013.
שמרית שקד
לא, התקנות האלה מתחילות ב-1 במרץ, ב-1 במרץ מתחילים לשלם להם גם על התקופה אחורה.
היו"ר חיים כץ
הביצוע מתחיל ב-1 במרץ, התקנות מתחילות ב-1 בספטמבר.
אורנה ורקוביצקי
לגבי מי שבמערכת.
דב בארי
אבל מי שלצורך העניין מצטרף ב-1- - -
היו"ר חיים כץ
אתה גמרת את העניינים שלך?
דב בארי
מי שב-1 בינואר, משלמים לו עבור התקופה שהוא היה בתוך המערכת.
שמרית שקד
התקנות מתחילות ב-1 בספטמבר 2012, לגבי מי שהשתלמה לו הבטחת הכנסה, זה גם למי שמשתלמת לו אחרי.
היו"ר חיים כץ
אתם תנסחו את זה.

ואנחנו עוברים להצבעה על אישור התקנות.

הצבעה
בעד התקנות - רוב

התקנות אושרו.
אני שמח להודיע שוועדת העבודה והרווחה אישרה ברוב כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצבעה את התקנות והתקנות מאושרות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים