ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/08/2012

תקנות הבטחת הכנסה (רכב), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
08/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 771>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ' באב התשע"ב (08 באוגוסט 2012), שעה 10:00
סדר היום
<תקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס'), התשע"ב-2012רכב>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן

חבר הכנסת משה גפני
דב בארי - רכז בטל"א ורווחה באגף התקציבים, משרד האוצר

רוני גמזו - מנכ"ל, משרד הבריאות

אפרים חוג'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שי גלברג-סומך - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שרה זילברשטיין-היפש - ראש תחום פניות ציבור, המשרד לאזרחים ותיקים

אילנה שרייברמן - המוסד לביטוח לאומי

גבריאלה היילברון - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

דבורה בדר - המוסד לביטוח לאומי

אורנה ורקוביצקי - המוסד לביטוח לאומי

כרמית נאור - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

מידד גיסין - יו"ר צב"י-צרכני בריאות ישראל

קרן שמש-פרלמוטר - מנהלת, איתך-משפטניות למען הצדק החברתי

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<תקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס'), התשע"ב-2012> - רכב
היו"ר חיים כץ
אנחנו ב-כ' באב, יום רביעי בשבוע, ה-8.8.12 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הנושא תקנות הבטחת הכנסה (תיקון מספר___), התשע"ב-2012. מי רוצה לדבר? היועצת המשפטית שלנו? מביטוח לאומי.
כרמית נאור
אנחנו העברנו לכנסת תיקון חקיקה בנושא של רכב. למעשה בעקבות החלטת בית המשפט העליון סעיף 9א(ב) בוטל ואנחנו מכניסים מנגנון שונה. המנגנון מדבר על רכב ובמקום שימוש ברכב זה מי שנוהג מנהג בעלים ברכב, כמו שימוש קבוע ברכב, לא ישלול את הזכאות, אלא רק מי שנוהג מנהג בעלים או מי שבעלים של רכב, ינוכה מהגמלה הסכום שקבוע בתקנות, כאשר שווי הרכב יכול להגיע עד 40,000 שקלים, כשהסכום הזה יעודכן מעת לעת בהתאם למדד המחירים לצרכן (תחבורה-מכוניות), שמפרסמת הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).
היו"ר חיים כץ
לא מבין. את עורכת דין, את יודעת שבהסכמים המילים הם מה שקובע. מדד המחירים לצרכן, נקודה.
כרמית נאור
בתוך מדד המחירים לצרכן יש פרק שעוסק בנושא תחבורה ותחת הפרק יש תת סעיף שנקרא מכוניות. המדד הזה לוקח בחשבון- - -
היו"ר חיים כץ
מתי הוא מתפרסם?
כרמית נאור
הוא מתפרסם רגיל, בהתאם לפרסומים הרגילים, כל חודש.
היו"ר חיים כץ
אוקי, זה המדד שאתם רוצים?
כרמית נאור
זה המדד היחידי שמתאים.
היו"ר חיים כץ
פלוס 1%.
כרמית נאור
לזה צריך את המחותן.
קריאה
יש לנו טבלה.
דב בארי
עשיתי את זה גם גרפית.
היו"ר חיים כץ
אתה עשית גרפית, אבל אתה שומר לעצמך. פלוס 1%.
דב בארי
אני אגיד ככה- - -
היו"ר חיים כץ
בכביש תהיה חכם, אל תהיה צודק.
דב בארי
אנחנו מדברים לפרוטוקול ולשם הדיון חשוב לי לנהל את הדיון פה בצורה גלויה על השולחן. כמו שאמרנו, אנחנו מדברים פה על תיקון חשוב שנעשה בעקבות פסיקה של בית המשפט. רכב הוא נכס מסוג אחר, קשה גם להגדיר אותו כנכס, כי להבדיל מנכס שאתה משקיע בו רכב זה לא סוג של השקעה, כי כל בן שאומר לך 'בוא'נה אני השקעתי ברכב', הוא בעצם טועה, כי לרכב יש רק בלאי ופחת, ולכן אנחנו צריכים לייחד את זה. ובאמת בעוד חצי שעה יהיה פה דיון נפרד לגבי איך מחושבים נכסים. פה יש לנו תיקון אחר. פה הרכב- - -
היו"ר חיים כץ
אתה עברת על סדר היום?
דב בארי
אני משתדל.

פה התיקון לא מדבר על הנכס, התיקון הוא הגמלה בסופו של דבר, יש לנו גמלת הבטחת הכנסה והגמלה מקודמת לפי המדד כמו שצריך, כדי לא לשחוק את הקצבה וכו' וכו'. העניין של הרכב פה לא בא להגדיר מה גודל הקצבה אלא מה השיעור שצריך לחשב ולנכות מערך הרכב.
היו"ר חיים כץ
היא נתנה לי פה משהו יפה, מדד המחירים לצרכן של מוצרים ושירותים. אפשר להצמיד את זה למדד תיקונים וחלפים לרכב. אתה לוקח רכב ישן, משנת 2003, ואם אתה יודע להצמיד אותו למדד תיקונים וחלפים לרכב, שהוא תחת מדד המחירים לצרכן, אני מתרצה.
דב בארי
אני רוצה, אם יורשה לי לסיים את האמירה. בסופו של דבר יש פה מספר מחירים, יש את המחיר של הקצבה, הקצבה מתעדכנת, ויש את מחיר הרכב.
היו"ר חיים כץ
דבר איתי רק על הרכב.
דב בארי
יש את מחיר הרכב, גם מחיר הרכב מתעדכן, פעמיים בשנה. זאת אומרת מישהו שנכנס למערכת, זה כבר מצוין פה, המחירון מודד פעמיים בשנה את ערך הרכב שלו. הרי מי שהרכב שלו שווה 10,000 שקל בינואר, בדצמבר- - -
היו"ר חיים כץ
מה עושים ברכב של 9,000 שקל? כמה פעמים הוא נכנס למוסך?
דב בארי
תלוי בסוג הרכב.
היו"ר חיים כץ
9,000 שקל לא תלוי בכלום.
דב בארי
כבוד היושב ראש, רכב זה עניין של מזל, היפניות לא נכנסות הרבה. גם אני נהגתי עם רכב ישן, הוא לא ראה יותר מדי מוסך, ויש לי אבא שנוסע ברכב חדש ואוכל אותה. הכוונה פה ברורה. לכן מה שחיפשנו פה זה לא להמציא את הגלגל מחדש, יש פה רכב, יש לו מדד מסוים. כמו שהסברתי לפני הדיון, רכב, להבדיל ממוצר אחר, המחיר שלו נשאר פחות או יותר קבוע. מחשב, לצורך העניין, גם נשאר קבוע, לרכב יש טיפה יותר שינויים- - -
היו"ר חיים כץ
דיברת לפרוטוקול, הצגת את עמדתך יפה ואנחנו ניתן לך לבחור שני מדדים, אחד מדד הרכב פלוס 1, או לחילופין מדד תיקונים וחלפים לרכב, קוד מדד 140725. אתה רוצה לראות את הטבלה?
דב בארי
אני רוצה לראות, אבל הבעיה היא- - -
היו"ר חיים כץ
יש לך מחשב?
דב בארי
פה יש לי סדרה של חמש שנים, אני גם אשמח לראות את הסדרה הזאת של חמש שנים, כי את העמוד הזה שיש לך, יש לי.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואני, כדרכי בקודש, נוהג ביושר ואני לא רוצה לנצח אף אחד ואני- - -
דב בארי
גם אני לא, אני מחפש פה מדד נכון.
היו"ר חיים כץ
אז מדד התיקונים והחלפים, אני חושב שהוא מדד בסדר. אין פה עליות, הוא שומר יציב וזה נהנה וזה לא חסר.
דב בארי
אז כבוד היושב ראש, אם יורשה לי, לפני הדיון אתמול למדתי את מדד הרכב, אני יודע ממה הוא מורכב, איך דוגמים אותו, דיברתי עם הלמ"ס ארוכות אתמול. צריך להחליף מילה עם הלמ"ס, להבין טיפה מה המדד הזה.
היו"ר חיים כץ
אצלכם הבעיה שאתם רק מדברים, תתחילו לבצע, תתחילו לעבוד. עזוב את הדיבורים, שים את הדיבורים רגע בצד, צריך לקבל החלטה. אתה רוצה הפסקה חמש דקות לעשות החלטה?
דב בארי
זה מה שאנחנו ננסה לעשות.
היו"ר חיים כץ
אז נעשה הפסקה חמש דקות.

אני מכריז על הפסקה חמש דקות, הם יבדקו את המצב שלהם.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:30 ונתחדשה בשעה 10:50.)>
אנחנו עדיין בוקר ועדיין יום רביעי בשבוע, ב-כ' באב, ה-8.8.12 ואני מתכבד לחדש את הדיון בתקנות הבטחת הכנסה - רכב, וההסכמות הן כדלקמן, אדוני מהאוצר? דבר.
דב בארי
ההסכמות הן כאלה, הסכומים שמצוינים בסעיף (1)(ג), תקנת משנה (ג), הסכומים האלה יעודכנו על פי הנוהל הבא: יש מדד תחבורה מכוניות, כאשר המדד הזה עולה הוא מעדכן אותו בשיעור העלייה פלוס נקודת אחוז. לעניין הזה יש רצפה ויש תקרה. הרצפה היא שאנחנו לא מעדכנים כלפי מטה, זאת אומרת אם המדד היה שלילי, אנחנו מקפיאים, יש לנו רצפה, והתקרה זה שזה לא יעלה על מדד המחירים לצרכן.

אני צריך לציין פה שני דברים חשובים לפרוטוקולים, אנחנו מדברים על המחירים ולא על- - -
היו"ר חיים כץ
תציין את תרומתו של ליצמן לעניין.
דב בארי
אנחנו נציין ולחברי הוועדה אנחנו נודה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני רוצה להבין, כשנותנים עכשיו את הרכבים, הב.מ.וו, זה כולל?
היו"ר חיים כץ
כולל עלייה של אחוז אחד.
משה גפני
אתה רוצה לתת לשרים הבטחת הכנסה?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
הם מקבלים, מה זה השכר שהם מקבלים?
שמרית שקד
אם המדד נשאר אותו דבר בכל זאת מעלים באחוז?
דב בארי
לא.
היו"ר חיים כץ
אם מדד 0? פלוס אחוז.
שמרית שקד
אם הוא עולה או נשאר אותו דבר?
היו"ר חיים כץ
מדד 0 פלוס אחוז. אל תתרגזי, יש פה את שר הבריאות, זה נכון, שלא יתחילו לחלק לנו כדורים.
דב בארי
חשוב לי לציין לפרוטוקול, אל"ף, כמו שאמרתי גם באחד הדיונים, יש פה באמת סוגיה מורכבת והרכב הוא באמת נכס מסוג אחר, וזה למה הוא לא נכנס תחת התיקונים שאושרו בוועדה לפני כמה דקות.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא דורש תיקונים, כי הוא ישן קצת.
דב בארי
הוא דורש תיקונים, לא אמרתי שלא, אבל הוא לא דומה- - -
שמרית שקד
דב בארי התחיל לומר נקודה, שבעצם ההכנסות האלה מנכסים, בניגוד לתקנות הקודמות שאישרנו נכס כמו דירה ולבן אדם באמת יש הכנסה מהדירה הזו, פה אנחנו מדברים על רכב שבאמת לבן אדם אין הכנסה מהרכב הזה אלא הרכב פה- - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא יכולים לקנות מונית שנת זה ושיעבוד על מונית?
שמרית שקד
ההנחה היא שהרכב משמש פה איזה שהוא מרכיב באומדן ההכנסות של הבן אדם. ההנחה היא שלאדם שיש רכב, מצבו הכלכלי טוב יותר מאדם שאין לו רכב ולכן מפחיתים מהגמלה שלו סכום מסוים בהתאם לשווי הרכב שלו.

דב רוצה אולי לתקן או לחדד משהו.
היו"ר חיים כץ
הוא לא רוצה לחדד, הוא כבר מחודד לגמרי.
דב בארי
לא, זה חשוב לנו מבחינה משפטית, הסוגיה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אתם לא גמרתם את ההתייעצות שלכם?
דב בארי
לא, הכול מקובל, יש פה סוגיה משפטית שצריך לחדד את העניין הזה. חשוב להגיד, אנחנו לא זוקפים פה הכנסה מהנכס הזה, זה נכס שאנחנו לוקחים ולוקחים בחשבון כאשר משלמים קצבת הבטחת הכנסה, אנחנו מנכים לפי ערך הרכב.
שמרית שקד
זה מרכיב באומדן ההכנסות של האדם.
היו"ר חיים כץ
אוקי. אתה לא צריך להגיד, אמרת כבר הכול לפרוטוקול. תתחילי להקריא.
שמרית שקד
(מקריאה): "תיקון תקנה 10. 1. בתקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982 (להלן – התקנות העיקריות) –

"(1) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג) על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב, ינוכה מהגמלה סכום חודשי השווה לאחד מאלה:

"(1) לגבי עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 17,000 שקלים חדשים – סכום השווה ל-3% מההפרש שבין שווה הרכב ל-17,000 שקלים חדשים;

"(2) לגבי מי שאינו עובד, שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 9,000 שקלים חדשים – סכום השווה ל-3% מהפרש שבין שווי הרכב ל-9,000 שקלים חדשים;".
אלה הסכומים שמנכים מהגמלה בהתאם לשווי הרכב. סתם לדוגמה, אם אדם יחיד עובד, יש לו רכב של 28,000 שקלים, אז הוא מקבל גמלה חודשית של 640, אם הוא מחזיק רכב של 28,000 שקלים ינכו לו 330.
(מקריאה)
"בתקנת משנה זו –

"עובד" – אחד מאלה, ולגבי פסקאות (2) ו-(3), למשך התקופות הנקובות בהן:

"(1) מי שיש לו הכנסה חודשית מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודה (בהגדרה זו – הכנסה מעבודה), בסכום העולה על 25% מהשכר הממוצע, או בסכום העולה על 17% מהשכר הממוצע, אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה;"

כשקראנו מקודם ראינו שאדם שהוא עובד, יש לו דיס ריגרד גבוה יותר לרכב. כאן מוגדר מי הוא אותו עובד. ראשית כל זה אדם שיש לו הכנסה בסכום שעולה על 25% מהשכר הממוצע, או אם מדובר בו או בבן זוגו שהגיעו לגיל פרישה, אז מספיק שהוא הרוויח 17% מהשכר הממוצע והוא נכנס לקטגוריה של עובד. הקטגוריה השנייה היא זו שמופיעה בפסקה (2).
(מקריאה)
"(2) תובע גמלה שפוטר מעבודתו ואין לו הכנסה מעבודה ובלבד שבשלושת החודשים שקדמו לפיטורים השתלמה לו גמלה, הוא היה בעל רכב והוא היה עובד כאמור בפסקה (1) – בשלושת החודשים שלאחר מועד הפיטורים; לעניין זה "פוטר" – לרבות התפטרות בנסיבות שהיו מזכות אותו בדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה, לפי סעיף 166(ב) לחוק הביטוח;".

המשמעות היא שאדם לדוגמה מחזיק רכב של 28,000 שקלים והיום הוא יכול להחזיק רכב של 28,000 שקלים וינכו לו 330. פיטרו אותו מהעבודה, עכשיו לכאורה הוא כבר נכנס לקטגוריה של הלא עובד ולכן הניכוי שלו אמור להיות הרבה יותר גבוה, מאפשרים לו עוד שלושה חודשים, או למצוא עבודה חדשה כנראה או להחליף רכב שבהם ידונו אותו כאילו היה עובד.
(מקריאה)
"(3) תובע גמלה שהכנסתו מעבודה פחותה מן ההכנסה האמורה בפסקה (1), לפי העניין, ובלבד שבשלושת החודשים שקדמו לירידה בהכנסה השתלמה לו גמלה, הוא היה בעל רכב והוא היה עובד כאמור בפסקה (1) – בחודש שבו חלה הירידה בהכנסה ובחודשיים שלאחר החודש האמור;".

אותו דבר כמו שאמרנו מקודם, פה לא מדובר על תובע שפוטר, אבל מדובר על תובע שההכנסה שלו פחתה מההכנסה המזכה, שזה 25% ו-17%, אז במשך שלושה חודשים מאפשרים לו, שוב, להיכנס לקטגוריית העובד.
(מקריאה)
"שווי הרכב" – לפי קביעת המוסד בהתחשב בשווי הנקוב במחירון רכב מקובל", אני מניחה שזה המקובל בשוק.
היו"ר חיים כץ
לא, נגדיר את השם.
דב בארי
מבחינה משפטית זו בעיה, כי אתה צריך לעשות מכרז.
קריאה
מחירון רכב המקובל בשוק.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה זה מקובל בשוק.
דב בארי
יש שניים או שלושה כאלה.
קריאה
אנחנו כרגע נעבוד עם יצחק לוי.
היו"ר חיים כץ
תרשמי יצחק לוי.
דב בארי
אי אפשר.
שי גלברג-סומך
---בעיה במחירון מסוים.
שמרית שקד
מחירון רכב מקובל בשוק, תקן את המקובל למקובל בשוק.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
את יכולה להוסיף בסוגריים 'חוץ מהאוצר'.
היו"ר חיים כץ
למה, משרד האוצר מוציא מחירונים?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
לא, אבל הם פתאום מבינים בכול, אז גם רכבים.
היו"ר חיים כץ
אתה גם נגד האוצר?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני בעיקר נגד האוצר.
היו"ר חיים כץ
אז אתה, גפני, לא לבד.
משה גפני
אני לא חושב שהם יכולים לשחק, אם כתוב מקובל, אז מה, הם יכולים פתאום להגיד- - -
היו"ר חיים כץ
כן, הם יכולים. הם יכולים הכול.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אבל אי אפשר לשים שֵם.
היו"ר חיים כץ
אם אתם לא יודעים לשים את השם, אתם תפרסמו את המחירון של, אני לא רוצה להגיד לו מר לוי, אסור לפרסם, אבל תפרסמו את המחירון באתר של המוסד לביטוח לאומי. לא את כל המחירון של הב.מ.וו, תשימי את המחירון בין 9 עד 40,000.
אורנה ורקוביצקי
לא, אי אפשר, אני אגיד לך גם למה.
היו"ר חיים כץ
אז אנשים לא יידעו מה לקנות.
אורנה ורקוביצקי
לא, השיטה שהולכת להיות- - -
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
לא, מה האוצר עושה כשהוא רוצה ל- - -
דב בארי
בעבר ניסינו לבדוק מה הקונסטלציה פה, האוצר זה בעצם רשות המיסים, זה פשוט לא מתאים למודל הזה, הם לוקחים את מחיר הרכב ביום שהיבואן רשם את הרכב במשרד התחבורה ועל זה- - - זה פשוט לא רלוונטי. אנחנו בדקנו את זה וזה לא יעבוד.
חזקיה ישראל
יש כשלושה מחירונים שיוצאים.
אורנה ורקוביצקי
מה שאנחנו לוקחים זה פרמטרים קבועים שנמצאים ברישיון הרכב. כדי לא להיכנס למקח וממכר עם כל אחד, עבר תאונה או לא, אז יש פרמטרים קבועים כמו שנתון, סוג מודל, נפח מנוע ודברים כאלה, זה נמצא לפי קוד מודל האוטו ושנת הייצור וזה נותן לי מהמחירונים את השווי.
אפרים חוג'ה
אבל הרכב שלנו בממשלה מחושב לפי לוי יצחק ירושלמי.
שמרית שקד
אולי צריך לכתוב באתר, כדי שאדם יידע מה קנה המידה שלו- - -
אורנה ורקוביצקי
כן, קנה מידה אפשר לכתוב.
שמרית שקד
שזה יהיה לפי מחירון, סתם לדוגמה, לוי יצחק, או שזה יהיה לפי מחירון- - -
אורנה ורקוביצקי
אבל זה לא טוב לכתוב פה.
שמרית שקד
כלומר אדם יידע בכלל מה המחירון שלפיו הוא נבחן.
אורנה ורקוביצקי
אנחנו נפרסם את המרכיבים שעליהם אנחנו נשענים.
כרמית נאור
ברגע שנפרסם את ההתקשרויות אנחנו גם נעלה את זה לאתר ככל שניתן יהיה. אם לא ניתן יהיה, אז יכול להיות שאנחנו נצטרך פשוט לתת את הפרמטרים.
אורנה ורקוביצקי
אנחנו לא יכולים לפרסם מחירון שלו, אנחנו יכולים לפרסם מה המרכיבים שעליהם נשען- - -
היו"ר חיים כץ
אוקי, תודה.

תמשיכי.
שמרית שקד
(מקריאה): "שווי הרכב" – לפי קביעת המוסד ובהתחשב בשווי הנקוב במחירון- - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא נגמור את כל העבודה כנראה במכה אחת, נצטרך כל הזמן לעבוד. זה כמו אותו עורך דין, שרוצה שהקליינט יישאר.
שמרית שקד
(מקריאה): "---המקובל בשוק אשר פורסם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה, לפי המאוחר ביניהם, ותוך התחשבות במשתנים המופיעים ברישיון הרכב בלבד".

"(2) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:"
זה הנוסח הקודם שאנחנו שינינו אותו, אני אקרא אותו אבל זה בכפוף לשינויים שדב אמר, אז זה לא הנוסח הסופי.
היו"ר חיים כץ
לא שדב אמר, שסוכמו בוועדה.
שמרית שקד
סוכמו, אבל הוא פירט אותם בתחילת הדיון.
(מקריאה)
"(ד) הסכומים האמורים בתקנת משנה (ג)", צריך להיות 'ו-10ב', "יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; השר יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (ג) כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנת משנה זו;

"בתקנת משנה זו –

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס' ___)".

מה יהיה העדכון הראשון, המדד שפורסם באיזה חודש?
דב בארי
בעצם זה נובמבר 2012 אבל זה יהיה בינואר 2013 הפעם הראשונה. כמו שנהוג בשאר הקצבאות של ביטוח לאומי, אותו עיקרון.
היו"ר חיים כץ
ינואר 2013.
דב בארי
זה צריך להיות ינואר 2013 ביחס לנובמבר, כי המדד האחרון הרלוונטי זה נובמבר 2012.
שמרית שקד
אז המדד האחרון יהיה המדד של נובמבר.
דב בארי
שהוא מתפרסם ב-15 בדצמבר.
מרים שמלצר
האם צריך לרשום את המספר? אם הם ישנו את השיטה של מועד העדכון ויהיה לנו דצמבר, לא מספיק לכתוב המדד שפורסם לפני? לא יותר טוב?
שמרית שקד
זה רק הפעם הראשונה.
היו"ר חיים כץ
אתם תנסחו את זה אחר כך.
שמרית שקד
(מקריאה): "מדד" – מדד המחירים לצרכן (תחבורה – מכוניות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה".

כל הנוסח הזה כפוף לסיכומים שהצגתם בתחילת הדיון.
(מקריאה)
"2. אחרי תקנה 10א לתקנות העיקריות יבוא:

"סייג לזכאות". 10ב. תובע שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 40,000 שקלים חדשים לא זכאי לגמלה, כאמור בסעיף 9א(ב) לחוק; על הסכום האמור תחול תקנה 10(ד);

"בתקנה זו "שווי הרכב" – כהגדרתו בתקנה 10(ג)".
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת הוצאת את כל השרים מהבטחת הכנסה.
שמרית שקד
40,000 שקל זה הסכום המאפס. החוק קובע שמי שיש לו רכב בסכום ששוויו על הסכום שקבע השר לא יהיה זכאי לגמלה. כרגע אנחנו קובעים כי הסכום- - -
היו"ר חיים כץ
השר קבע שהם לא זכאים לגמלה.
שמרית שקד
כן, מעל 40,000 לא זכאים לגמלה.
משה גפני
לא, הוא שאל על השרים. את לא ענית לו.
היו"ר חיים כץ
השרים. השר קובע שהשרים לא זכאים לגמלה. עוד פעם כחלון הולך נגד כולם.
שמרית שקד
(מקריאה): "תחילה ותחולה והוראות מעבר. 3. תחילתן ותחולתן של תקנות אלה כאמור בסעיף 4 לחוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב-2012, ותחול לגביהן הוראת המעבר הקבועה בסעיף האמור".
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה לשמור על שר המשפטים, שהוא כן יהיה זכאי.
משה גפני
הוא לא מחזיק רכב ממשלתי.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
שר שהוא לא חבר כנסת אולי כן.
היו"ר חיים כץ
תשמע, שר המשפטים יכול לבקש הבטחת הכנסה.
משה גפני
כן, גם קודם הוא היה יכול לבקש, לפני שהוא היה שר.
שי גלברג-סומך
רק רציתי לומר לפרוטוקול, בהתייחס לדברים שאמרה היועצת המשפטית, הגישה של הממשלה היא שההסדר לגבי הרכב הוא שונה מההסדר לגבי נכסים אחרים מהסיבות שציין נציג משרד האוצר, מדובר בנכס שהערך שלו פוחת ככל שעובר הזמן, להבדיל מהנכסים האחרים, שהערך שלהם גדל עם הזמן. זו הסיבה.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להתחייב על מה שאמרת? אם הנכס שלי הוא 70,000 שקל, הוא גדל עם הזמן?
שי גלברג-סומך
נכס פיננסי יש לו פוטנציאל לגדול עם הזמן.
היו"ר חיים כץ
יש לו פוטנציאל, אבל אתה אמרת שהוא גדל.
שי גלברג-סומך
אני מתקן, יש לו פוטנציאל לגדול עם הזמן.
היו"ר חיים כץ
יפה מאוד. אם יש לך קרן השתלמות, לך תבדוק מה היא עשתה בשנתיים האחרונות, תראה שהיא ירדה. וקרנות פנסיה ירדו. לך תבדוק.
שי גלברג-סומך
גם מחירי דירות יכולים לרדת, אתה צודק. אני מדבר על פוטנציאל.
היו"ר חיים כץ
יש להם פוטנציאל. תקני את מה שהוא אמר.
שמרית שקד
בסדר. התחילה של התקנות, הן נקבעו כבר בחוק העיקרי, שזה אומר שהתקנות מתחילות ב-1 בספטמבר, אבל התשלומים הם רק ב-1 בדצמבר 2012 ויש פה עוד הוראות מעבר.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.

מי בעד ההוראות כפי שהוקראו? ירים את ידו. יש לך זכות הצבעה? לפרוטוקול, חבר הכנסת גפני מצביע במקום חבר הכנסת מקלב שמחליף את חבר הכנסת פיניאן. זה כמו חד גדיא.
משה גפני
הסיכום שלי הוא שכשאין חבר ליכוד, אז יכול מישהו מיהדות התורה להצביע.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
יש עוד מהליכוד שחסרים, אני גם יכול להצביע?
וילמה מאור
לא, חברי הכנסת אלדד ועפו, הם מחליפים את נציגי הליכוד בוועדה. אותם אתה לא יכול להחליף.

הצבעה
בעד התקנות - רוב

התקנות אושרו.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצבעה, כולל המחליפים, אישרו את התקנות ולכן אנחנו שמחים להודיע שהתקנות אושרו ואני מקווה שאלה שישתמשו ברכבים- - - אני רואה שמחה בביטוח הלאומי.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20.>

קוד המקור של הנתונים