ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק, בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 303>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 20:00
סדר-היום
<1. בקשת יושב-ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק>
<2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<1. בקשת יושב-ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק>
<2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק>
היו"ר יריב לוין
ערב טוב, אני פותח את הישיבה – יש לקוות האחרונה של ועדת הכנסת למושב זה.
אתי בן יוסף
אם היתה עוד אחת, היו לנו 100.
היו"ר יריב לוין
כן. על סדר-היום שני נושאים – הנושא הראשון: בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב–2012, כ/467, הצעת חברי הכנסת חיים כץ ורחל אדטו – לפני הקריאה השנייה והשלישית, בהתאם לסעיף 88 לתקנון הכנסת.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות סיימה את הכנת החוק, ומבקשת להעביר את החוק החשוב הזה עוד היום, כדי להספיק לסיים אותו לפני תום המושב. אני מציע לאשר את בקשתה.
הצבעה

בעד ההצעה להקדים את הדיון בהצעת החוק – פה אחד
ההצעה להקדים את הדיון בהצעת החוק נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
הנושא השני
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לקיום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב– 2012 (מ/706). אני מבין שבמליאה נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה או לוועדת הכספים. יושב-ראש ועדת הכלכלה הודיעני שהוא מסכים שההצעה תידון בוועדת הכספים, וכך מבקש גם יושב-ראש ועדת הכספים, וכך מעוניינת גם הממשלה. בנסיבות האלה אני מציע להעביר את ההצעה לוועדת הכספים.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר. תודה רבה לכולם על העבודה הקשה במושב הזה.
קריאות
גם לך תודה. עבדת קשה מאוד.
היו"ר יריב לוין
הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 20:04.>

קוד המקור של הנתונים