ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה, חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב-2012, חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 302>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 10:45
סדר היום
1. הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012
2. בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק
3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אורי אורבך

זאב אלקין

אופיר אקוניס

עינת וילף

נסים זאב

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מ"מ: אורי מקלב
מוזמנים
>
יוסף גריף

קצין הכנסת
רן קיויתי

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התמ"ת
יעל מליק

הלשכה המשפטית, משרד התמ"ת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום – הסעיף הראשון: הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012. הכנה לקריאה שניה וקריאה שלישית והקדמת הדיון בהצעת החוק.
ארבל אסטרחן
אני רוצה לאשר את אותו נוסח שאושר בקריאה הראשונה ואושר במליאה אתמול. אני אזכיר בקצרה: מדובר בנושא דיני המשמעת שחלים על אנשי משמר הכנסת. לפי חוק משכן הכנסת לעניין משמעת ושיפוט משמעתי, דין אנשי משמר הכנסת כדין שוטרים, וההפניה לעניין הזה הוא לחוק המשטרה. מתברר שחוק המשטרה שנחקק ב-2005 ובא להחליף את פקודת המשטרה, החליף את רוב הוראותיה של הפקודה ויש עניינים מסוימים שנשארו בפקודה ולפיכך סברנו שיש מקום לעשות תיקון ולקבוע הפניה לעניין דיני המשמעת לא רק לחוק המשטרה, אלא גם לפקודת המשטרה. ההוראות האלה שנותרו בפקודה עניינם השעיה של שוטר, והתיקון הזה יאפשר, במידת הצורך, לקצין הכנסת, להשעות איש משמר כנסת שמתנהלת נגדו חקירה.
אני מזכירה שוב שנעשה פה גם תיאום מסוים – היום כתוב בפקודת המשטרה שלגבי קצין משטרה בכיר ההשעיה יכולה להיעשות על ידי המפכ"ל באישור השר. יש היום התאמה שאומרת שבמקום המפכ"ל – זה קצין הכנסת, ובמקום השר זה יו"ר הכנסת, אז מוצע לעשות גם התאמה שבמקום קצין משטרה בכיר יבוא: סגן גונן ומעלה, שאלה הן הדרגות הרלבנטיות במשמר הכנסת.
אלה הם התיקונים.
היו"ר יריב לוין
הערות?
יוסף גריף
אין הערות.
היו"ר יריב לוין
מאחר שהדברים גם מוסכמים על הקצין ובהתאם גם למה שהציגה ארבל ומה שדובר בו גם בקריאה הראשונה, אני מציע לאשר את החוק לקריאה שניה ושלישית. מי בעד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

החוק אושר לקריאה שניה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. אני מציע גם לאשר את הקדמת הדיון בו בקריאה השניה והשלישית כדי שניתן יהיה לסיים אותו היום במליאה.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הקדמת הדיון אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אושר להקדים את הדיון.

<בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק>
היו"ר יריב לוין
אנו עוברים לנושא הבא- בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, למיזוג הצעות החוק הבאות והקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה השניה והשלישית:
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב-2012 (מ/710) והצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 37), התשע"א-2011, (פ/1511) של חבר הכנסת אמנון כהן, שלי יחימוביץ, אברהם מיכאלי, דוד רותם, חיים אמסלם ויצחק וקנין.

שתי ההצעות, אני מבין, עוסקות באותו נושא וועדת העבודה, הרווחה והבריאות מבקשת למזג אותן וגם לנסות לסיים את החקיקה היום. אני מציע להיעתר לבקשה.

מי בעד לאשר את המיזוג?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
מיזוג הצעות החוק אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, ההחלטה למזג את הבקשות אושרה.
בקשת הפטור בקריאה השניה והשלישית – מי בעד לאשר את בקשת הפטור?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

בקשת הפטור אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה, אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים – בקשת הפטור אושרה.

אני עובר לבקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:

הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 107) – הקדמת הדיון לפני הקריאה השניה והשלישית, הצעת חוק שוועדת הכלכלה סיימה את הכנתה ומבקשת לאשר אותה היום, טרם היציאה לפגרה, ואני מציע להיענות לבקשה. מי בעד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה פה אחד.

ובאופן דומה גם לגבי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 35), התשע"ב-2012, (פ/3122/18), אני מבין.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הבקשה להקדמת הדיון אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד אושרה הבקשה.

מכאן אני עובר לבקשה של יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בשלוש הצעות חוק שהוועדה שלו הספיקה להכין אותן לקריאה השניה והשלישית, שוב – כדי שנוכל לסיים אותן לפני הפגרה. ההצעה הראשונה: הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12)(שינוי תוואי הפחתת הגירעון), התשע"ב-2012 (מ/710).

מי בעד לאשר את הבקשה?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הקדמת הדיון אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 131), התשע"ב-2012 (מ/541). מי בעד לאשר את בקשת הפטור?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הקדמת הדיון אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד אושר, אין מתנגדים ואין נמנעים.
והצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), התשע,ב-2012 (מ/636). מי בעד לאשר את בקשת הפטור?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הקדמת הדיון אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר.
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר יריב לוין
אנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום – בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לעידוד עסקים קטנים, התשע"ב-2012 לפני הקריאה הראשונה.
הערה אחת לפרוטוקול, בעניין של בקשת הפטור. על פי הסיכומים שישנם בינינו לבין האופוזיציה, אנחנו מקפידים על כך שהממשלה מביאה את בקשות הפטור ביום ראשון, הן מופצות ביום ראשון בערב ואז, הן מוצבעות בדרך כלל בימי שני. פנה אלי השר שלום שמחון כי בגלל איזושהי בעיה של חוסר הבנה, כפי שעולה מהשיחות שהיו לי גם אתו וגם עם אנשי לשכתו, הנושא הזה לא הובא בפנינו ביום ראשון ולכן גם לא הופץ. אני ביקשתי ממנו לדבר ולקבל את הסכמתה של חברת הכנסת דליה איציק, יושבת ראש סיעת "קדימה" להבאת הנושא לדיון כאן היום והבנתי ממנו כפי שהוא דיווח לי שחברת הכנסת איציק נתנה הסכמתה לעניין הזה.
משכך, ועל הרקע הזה, מצאתי לנכון להביא את הבקשה לפנינו, אם כי, אני אומר שוב - בדרך חריגה ובשום אופן לא כסטייה מהמדיניות, מהנוהל ומהדרך שלפיהם פעלנו כאן לאורך כל הדרך. לפיכך אני מציע – מי שמייצג כאן את התמ"ת, להציג בקצרה את הסיבה שנדרשת הקדמת הדיון.
רון קיויתי
אנחנו מדברים על חוק עסקים קטנים ובינוניים, חוק שלא קיים היום במדינת ישראל אבל קיים בהרבה מדינות מתוקנות שרואות את הנושא הזה כנושא חשוב – נושא קידום העסקים הקטנים והבינוניים. החוק מגדיר לראשונה מה זה עסק קטן ובינוני, מגדיר לרגולטורים השונים שכאשר הם עושים איזושהי רגולציה הם צריכים לשים לב ליכולות של העסקים הקטנים והבינוניים בעצם לעמוד ברגולציה הזו, נותנים סמכויות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת לייעץ לאותם רגולטורים, לייעץ למשרדים אחרים שמייצרים איזה שהם כלים שתומכים בעסקים קטנים ובינוניים, כך שלא יהיו כפילויות כמו שנמצא בדוח מבקר המדינה האחרון בנושא הזה, שמדבר על הקמה של מאגר נתונים ארצי בנושא של העסקים הקטנים והבינוניים - כמה כאלה יש, מה התנאים השונים שיש להם, ובעצם מייצר ארגז כלים רחב לטיפול בתחום של העסקים הקטנים והבינוניים.
אנחנו רוצים לנסות ולהעביר את זה בקריאה ראשונה כבר במושב הזה, ולנסות לסיים את התהליך כמה שיותר מהר, על מנת שנוכל להפעיל את הכלים האלה בהקדם האפשרי.
דוד רותם
זה חוק חשוב. אתה זוכר, זה חוק שבזמנו, סטס מיסז'ניקוב, כשהיה יו"ר ועדת הכספים, קידם, וטוב שמשרד התמ"ת ממשיך את זה.
היו"ר יריב לוין
אם כך – נעבור להצבעה. מי בעד לאשר את בקשת הפטור בקריאה ראשונה, להצעת החוק לעידוד עסקים קטנים?
הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים –אין

הקדמת הדיון אושרה.
היו"ר יריב לוין
7 בעד, אין נגד ואין נמנעים ולפיכך אושר, תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים