ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/07/2012

הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4) (איסור העסקה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
24/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 602>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012), שעה 14:00
סדר היום
<הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) (תיקון - החמרת ענישה על הלנה, העסקה והסעה שלא כדין), התשע"ב -2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
טלב אלסאנע
ניצן הורוביץ
דב חנין
מירי רגב
מוזמנים
>
גבריאלה פיסמן

משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור עידו יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4) (איסור העסקה), התשע"ב -2012>
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני פותח את הדיון. הנושא – חוק שהייה שלא כדין, של חברי הכנסת מירי רגב ואופיר אקוניס.
יש הסתייגות של שר המשפטים לגבי סעיף, ואנחנו נצביע על הרביזיה שביקש שר המשפטים.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – 1
נגד –אין

נמנעים –אין

הרביזיה התקבלה פה אחד.
היו"ר אמנון כהן
הרביזיה התקבלה פה אחד.
גבריאלה פיסמן
ההחלטה של ועדת השרים לחקיקה שתמכה בהצעת החוק של חבר הכנסת אקוניס ורגב תמכה בתנאי שהתיקון ייעשה רק ביחס למסתננים כפי שהוא כתוב בהצעת החוק של אקוניס. בעצם, ההצעה מתייחסת רק לנושא ההעסקה.
מירי רגב
לא רק אצל אקוניס, זה גם אצלי. שתי הצעות החוק מוזגו.
גבריאלה פיסמן
נכון, אבל ההחלטה של ועדת השרים דנה בשתי ההצעות בנפרד. ההחלטה של ועדת השרים עסקה למעשה רק בתמיכה בנושא של החמרה של הענישה לעניין המסתננים. ההסתייגות נוגעת לשני עניינים – גם לנושא ההעסקה, כפי שנכתב בהצעת החוק של אקוניס, ובהמשך תיאום עם משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים, וגם בנושא של ההתחייבות להימנע מעבירה גם לעניין עצם הטלת ההתחייבות להימנע מעבירה וגם לעניין ההיקף ושיעור ה - -
מירי רגב
דיברנו על זה. היה לנו דיון. זה לא עלה בכלל בוועדת השרים. היה אתמול דיון שלם שבו, בעצם, היתה רביזיה של שר המשפטים לא על העניין הזה. בעצם, הצעות החוק שמוזגו דיברו על שלושה נושאים: העסקה, הלנה והסעה. בגלל שגם לאחר דין ודברים עם שר המשפטים לא הגענו להבנות, קיבלנו את הרביזיה של שר המשפטים שאומרת – החוק יעלה בקריאה ראשונה מחר, ויעסוק רק בהעסקה. בעניין הלנה והסעות שיש יותר סיכוי שנוריד בכלל את נושא ההסעות מהחוק, ואת הנושא הפלילי – בנושא ההלנה יש לנו אתו דין ודברים. אמרנו שכל החוק כולו – גם הלנה וגם העסקה, לא יחול עד שייבנה מתקן שהייה.
מירי פרנקל שור
מה שעולה כרגע לקריאה ראשונה זה רק הנושא של ההעסקה.
היו"ר אמנון כהן
השאלה שלי היא אחרת – עד מתי המשפטנים ישלטו בכנסת, בממשלה? עד מתי?
מי בעד אישור ההצעה?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 1
נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר אמנון כהן
הצעת החוק אושרה. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:07.>

קוד המקור של הנתונים