ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/07/2012

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
24/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 601>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012), שעה 13:30
סדר היום
<הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
>
איריס יוגב

ראש אגף תכנון ובקרה, המשרד לביטחון הפנים

רעיה שטנר

ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

יאיר גלר

מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים

יוחאי מגימה

ראש מנהל ביטחון וחירום,, מרכז שלטון מקומי
ד"ר הראל פיש
ייעוץ משפטי
עידו יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012>
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. הנושא על סדר היום – הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, תיקון מס' 3.
הוועדה אישרה, למעשה, את החוק בקריאה השניה והשלישית וזה אף הונח על שולחן המליאה. ואז ביקש השר למשוך, ולתקן על פי הכחול, שהיה בקשתם, ואנחנו בוועדה סברנו שהמקום והאכסניה של כל הנושא של ההגדרה יהיה במשרד לביטחון הפנים במקום משרד ראש הממשלה. אבל אנחנו מכבדים את בקשתו של השר. הוא רצה להחזיר את זה לכחול כפי שסוכם בממשלה. אז זה התהליך עכשיו, ואנחנו נקרא את התיקונים שנמצאים בו.
עידו יצחק
למעשה מדובר בשלושה סעיפים. אנחנו מקריאים מהנוסח שהונח על שולחן הכנסת כפי שאישרה הוועדה.

סעיף 2 שמתקן את סעיף 1 – פסק (2) : בהגדרה "השר", במקום "ראש הממשלה" יבוא ,השר לביטחון הפנים". הפסקה הזו תימחק.

סעיף 7 שמתקן את סעיף 25 יימחק גם כן.

וסעיף 8 שמתקן את סעיף 27, מה שיישאר ממנו זה: ,בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום
"ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת" יבוא: "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".
היו"ר אמנון כהן
אתם מסכימים?
רעיה שטנר
השר לביטחון הפנים לא מביע התנגדות לבקשה. זו עמדת השר.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נתנו סמכות לשר שהוא יהיה אחראי. השר לא רוצה את זה אצלו, הוא רוצה שזה יהיה אצל רוה"מ.
עידו יצחק
העניין הוא שזה נשאר אצל השר, בכל מקרה.
היו"ר אמנון כהן
אז אנחנו מאשרים את התיקון. מי בעד התיקון?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין

נמנעים –אין

התיקון אושר.
היו"ר אמנון כהן
פה אחד אושר. תודה רבה לכם.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:45>

קוד המקור של הנתונים