ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/07/2012

בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
24/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 300>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012), שעה 10:50
סדר היום
<בקשת יושב-ראש הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15) (שיפוט משמעתי), התשע"ב-2012, לפני הקריאה הראשונה>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

רוברט אילטוב

עינת וילף

נסים זאב

ציון פיניאן

דוד רותם
יעקב כץ

מרינה סולודקין

כרמל שאמה-הכהן

שכיב שנאן
מוזמנים
>
ירדנה מלר-הורוביץ מזכירת הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<בקשת יושב-ראש הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15) (שיפוט משמעתי), התשע"ב-2012, לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני רוצה לפתוח את הישיבה הראשונה, שהיא לא הישיבה שלשמה נאסף רוב העם, אלא ישיבה מוקדמת קצרה. על סדר-יומנו: בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15) (שיפוט משמעתי), התשע"ב-2012, לפני הקריאה הראשונה.

מדובר בהצעת חוק שאושרה בהכנה לקריאה ראשונה ביוזמת הוועדה, שהתפקיד שלה למלא איזו לקונה שנוצרה לגבי היכולת לקיים הליכים משמעתיים ביחס לאנשי משמר הכנסת כתוצאה מכך שפרקים שנוגעים למשמעת, ושהיו בפקודת המשטרה עברו לחוק המשטרה. ולא נעשה תיקון מתאים של ההפניה, ולמעשה החוק הקיים מפנה ביחס למשמר הכנסת להוראות שכבר לא קיימות יותר בפקודת המשטרה. ולכן נדרש כאן איזשהו תיקון טכני, שאנחנו מבקשים להשלים אותו לפני הפגרה, כדי לא להשאיר את המערכת בלי כלים מתאימים, במידה ויהיה צורך בטיפול משמעתי כזה או אחר. דבר שנעשה על דעתו של קצין הכנסת, וכמובן על-פי המלצה של הייעוץ המשפטי שלנו.
החוק אושר כאמור לקריאה הראשונה, ואני מבקש לאשר לו פטור מחובת הנחה, כדי שננסה – במידה ונצליח – להשלים אותו עוד לפני שאנחנו יוצאים לפגרה. הערות? אין. מי בעד אישור בקשת הפטור?
הצבעה

בעד אישור בקשת הפטור – 6

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
שישה. נגד? אין. נמנעים – אין. אושר. תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים