ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

צו הרשויות המקומיות (מנהל יח' הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (החלת החוק על רשויות חינוך מקומיות נוספות), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 683>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 9:45
סדר היום
<צו הרשויות המקומיות (מנהל יח' הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (החלת החוק על רשויות חינוך מקומיות נוספות), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
עינת וילף – היו"ר
מוזמנים
>
אתי שטרית - ראש מטה שר החינוך

רות קופר - ממונה על הטמעת חוק הנוער, משרד החינוך

אשר אוחנה - חבר הנהגת הורים הארצית

אתי אלוני - ראש מנהל חינוך וחברה, מרכז שלטון מקומי

אתי בנימין - יו"ר הנהגת הורים הארצית
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<צו הרשויות המקומיות (מנהל יח' הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (החלת החוק על רשויות חינוך מקומיות נוספות), התשע"ב-2012>
היו"ר עינת וילף
בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: צו הרשויות המקומיות (מנהל יח' הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (החלת החוק על רשויות חינוך מקומיות נוספות), התשע"ב-2012.

אני מקריאה כאן את מכתבו של שר החינוך לוועדה: חוק הרשויות המקומיות קובע כי ברשות חינוך מקומית שבתחומה יש אלף נערים וילדים לפחות, ימונה מנהל יחידת נוער. החוק מוסיף וקובע את תנאי הכשירות ותנאי העבודה של המנהל, וכן קובע השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער.

סעיף 11 לחוק מציין כי השר רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להחיל בצו את הוראות חוק זה על רשויות חינוך מקומיות שבתחומן יש פחות מאלף ילדים ונערים בתנאים שיקבע כאמור.

משרד החינוך מבקש להחיל את הוראות החוק גם על שלוש רשויות שבתחומן פחות מאלף ילדים ונוער, ואלו הן: בית אריה, מעלה אפרים, מועצה אזורית תמר. אלו הן שלוש רשויות קטנות, והן היחידות שפנו בבקשה להחיל עליהן את הוראות החוק, ואשר עומדות בתנאים הקבועים בו, לרבות קיומו של מנהל יחידת נוער במשרה מלאה.
האם יש שאלות או הערות לצו?
מירב ישראלי
לגבי הישובים ביהודה ושומרון, המשרד צריך לבחון את אופן ההחלה המשפטי הנכון – האם זה דרך הצו הזה או בדרך של צו אלוף.
היו"ר עינת וילף
אנחנו ניתן את האישור פה. מה שצריך מבחינת הריבון בגדה המערבית, הדבר ייעשה. מי בעד אישור הצו?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצו אושר.
היו"ר עינת וילף
אושר פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:00.>

קוד המקור של הנתונים