ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/07/2012

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
24/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*

<פרוטוקול מס' 1170 >
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012), שעה 13:25
סדר היום
<אישור החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אריאל
מוזמנים
>
יהודה מונסנגו - מנהל תחום בכיר, מחלקת מלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר - מנהלת מחלקה בכירה, אגף שוק ההון, משרד האוצר

אוריאל לדרברג - מנכ"ל ארגון מנהיגות אזרחית

ישראל מלאכי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון

<אישור החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי), התשע"ב-2011>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו ממשיכים את הדיון מאתמול בסעיף 4 בסדר היום הקיים והנושא שעל סדר היום הוא הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי), התשע"ב-2011. הצעת החוק הזאת, אתמול החלטנו לפצל.

להצעת החוק יש שלושה חלקים עיקריים. החלק האחד, אותו פיצלנו ועליו אנחנו לא דנים – נדון עליו בעזרת השם או בזמן הפגרה או אחרי הפגרה כי זה תלוי גם בממשלה וגם בנו – הוא החלק הזה של הסמכויות, בידי מי הן נמצאות ועל פי איזה קריטריונים ניתנים האישורים. זה דיון יותר ארוך ויותר מעמיק. אנחנו לא יכולים לסיים את הדיון הזה לפני תום המושב הנוכחי של הכנסת. לכן החלטנו לפצל אותו ולא דנים עליו עכשיו.

יש שני דברים בהם דנו אתמול כאשר האחד הוא גובה הסכום - גם הרצפה וגם התקרה – שאפשר לבקש עליו את ההנחה או את הפטור ממס לפי סעיף 46. לגביה רצפה לא הייתה בעיה. רשות המסים הציעה את הרצפה וגם יהודה אתמול סיפר לנו את מה שראינו בעיתונים, שהמעביד יכול במהלך די מסודר לבקש מהעובדים שלו והעובדים שלו יכולים לבקש ממנו להעביר את זה בסכומים הנמוכים יותר. אפשר להעביר תרומה למוסד ציבורי, שזה דבר חשוב ומבורך. אני טענתי שהיות ובשעתו הייתה קפיצה מארבעה ומשהו מיליון ל-7.7 או 7.8 מיליון, אמרתי שעכשיו שנאשר את החוק, נניח נאשר את מה שקיים, אני לא מסכים לעניין הזה כי עם איזו בשורה אני מגיע?

אני ביקשתי תשעה מיליון וקודם הודיע לי יהודה מונסנגו שהוא מסכיך לכך. אני מברך אותו על כך. זאת התקדמות במערכת המשאים והמתנים בינינו.
יהודה מונסנגו
זה בכפוף לכך שנראה שהכל עובר בסדר.
היו"ר משה גפני
אסור להגיד את זה.
יהודה מונסנגו
כנראה אני לא מבין בזה.
היו"ר משה גפני
החלק השני היה המועדים. אני אמרתי שעד סוף שנת 2013, אין מה לדבר. מדובר על עמותות היסטוריות. יש כאן תהליך של חמישה מועדים כאשר הראשון שבהם הוא 2013 וכן הלאה, 2014, 2015 וכולי. אני אמרתי שזה פשוט לא יכול להיות. היה לנו דיון על מתי מתחיל המועד הראשון והסכמנו שהמועד הראשון יהיה בסוף 2014 וכולם יזוזו. סוף 2014, סוף 2015, סוף 2016, סוף 2017 וסוף 2018. על זה הגענו להסכמה. טענתי שמדובר על עמותות היסטוריות שבעצם יש להן אישור לנצח - אנחנו מקשים עליהן עכשיו – והן הגישו את הבקשה בזמן, לפי המועדים שנקבעו על ידי המנהל אבל אין מספיק כוח אדם ולכן לא מתקבל האישור בזמן. הרי יש כאן תוספת של ארבעים אחוזים עמותות חדשות שצריכות לקבל חידוש. אגב, החידוש הוא לא בקשה חדשה אלא העמותה קיימת כמו כל עמותה שיש לה אישור וצריך לחדש אותה על פי כל הכללים שיש בחידוש רגיל של עמותה מתפקדת. אמרתי שהעמותה הגישה בזמן, לפי המועד שקבע המנהל ולפי החוק אבל מאחר שאין להם תוספת של כוח אדם, בגלל שהעומס הוא גדול ובגלל כל מיני סיבות אחרות, הוא לא נותן לה את האישור בזמן.

על פי הצעת החוק הקיימת, טענתי אתמול, שבעצם הרישיון של אותה עמותה פג, האישור פג מכיוון ששום יועץ משפטי ואף יועצת משפטית לא תוכל לתת אישור לדבר כזה. לא יכולים ללכת נגד החוק. אז הייתה הצעה שבדיעבד הסכמתי לה. את יכולה להקריא את הנוסח?
שגית אפיק
כן.

"המנהל יאריך את תוקף הקביעה של מוסד ציבורי כאמור בסעיף קטן (ב) שהגיש בקשה להארכה כאמור ובלבד שהמוסד הציבורי הגיש בקשה לחידוש הקביעה לפני תום המועדים החלים לגביו כאמור בסעיף קטן (ב) והטיפול בבקשה האמורה טרם הסתיים. עד להחלטה בבקשה תעמוד הקביעה בתוקפה".

כלומר, המוסד הציבורי יצטרך להגיש את הבקשה לחידוש הקביעה לפני תום המועדים החלים לגביו, סוף 2014-2017, לפי איפה שהוא נכנס, כאשר אחרי שהוא הגיש בקשה כזאת, הוא יהיה רשאי גם להגיש בקשה להארכת המועד. ככל שהוא יגיש בקשה להארכת המועד ליהודה, יהודה יאריך את המועד.
יהודה מונסנגו
אם לא סיימתי את הטיפול בבקשה.
שגית אפיק
אם לא סיימת את הטיפול בבקשה. אם סיימת את הטיפול בבקשה, אין צורך בהארכה.
יהודה מונסנגו
או שתהיה הארכה לשלוש שנים נוספות או שיהיה הליך של ביטול. מדברים על מצב שלא עמדנו בזמנים.
היו"ר משה גפני
אני עמותה היסטורית שלפי המועד שלי אני צריך להגיש בסוף 2015. אתה הודעת לי להגיש את הניירת שלושה חודשים קודם. אני הגשתי את זה. אתה צריך לתת מרווח זמן כדי שאני אוכל להגיש. אתה בדקת ואמרת שאני לא בסדר ולכן אתה מבטל לי את הרישיון, כמו שאתה מבטל למישהו רגיל שצריך להאריך בשלוש שנים. ביטלת. אתה צריך לנמק, אני יכול לערער וכל ההליך הקיים. או שבדקת, ראית שהכל בסדר ונתת לי אישור. על זה לא דיבר הכתוב. זה לא הנושא. הנושא הוא החשש שלנו שאנחנו בעצם עושים משהו חדש כאשר בחקיקה ראשית קובעים מועד ואתה לא הספקת לבדוק את הניירת שלי. לא אתה, הבא אחריך. אתה איש חרוץ אבל הבא אחריך עצלן. יש אנשים בממשלה – אני לא אומר כלל, אבל יש – שהם עצלנים. אני כמובן לא אומר שמות. יש כאלה שהייתי גם מעדיף שיהיו עצלנים. משום מה לא הספקת ואז החוק אומר – החוק שאנחנו הולכים לעשות אותו – שבטל הרישיון, בטל האישור. למה? מה פשעי ומה חטאי? הגשתי את הכול בזמן.
אורי אריאל
לכמה שנים האישור?
היו"ר משה גפני
לשלוש שנים.
אורי אריאל
אם החוק מתקבל זה יהיה מעכשיו עד 2015?
היו"ר משה גפני
לא, הוא מדבר על העמותות ההיסטוריות. זה משהו אחר.
שגית אפיק
עמותות שקיבלו אישורים לפני 1982 והאישורים שלהם בעצם לא מוגבלים בזמן.
ישראל מלאכי
מה קורה עם האישורים עד 2020?
יהודה מונסנגו
אלה האישורים ההיסטוריים אלא שבמחשב אי אפשר לכתוב אין סוף. זה עניין טכני.
ישראל מלאכי
יש הרבה עמותות עם אישור ניהול תקין .
יהודה מונסנגו
אלה האישורים ההיסטוריים.
ישראל מלאכי
זאת לא תשובה. עמותה שמחזיקה היום אישור עד 2020.
יהודה מונסנגו
אני מסביר לך. היא מחזיקה אישור עד לביטולו.
היו"ר משה גפני
אלה העמותות ההיסטוריות.
ישראל מלאכי
זה משהו אחר.
יהודה מונסנגו
לא. זה לא משהו אחר. למה אתה אומר את זה? אלה אישורים היסטוריים.
היו"ר משה גפני
יש עמותה שלא כתוב לה 2020?
ישראל מלאכי
כן. הרבה עמותות.
היו"ר משה גפני
מה כתוב להן?
ישראל מלאכי
עד ביטולו.
היו"ר משה גפני
למי כתוב 2020?
יהודה מונסנגו
אני אסביר. האישורים ההיסטוריים הם אישורים שקיבלו 46 עד שנת 1991. במחשב אי אפשר לכתוב עד אין סוף. בשעתו, כשהתחילה רשות המסים לעבוד עם מחשבים, רשמו את האישור ההיסטורי שהוא עד לביטולו, רשמו אותו עד 2010. הגענו ל-2010 ואף אחד לא טיפל באישורים ההיסטוריים. בא מי שבא וגם ביקר אותנו בנושא הזה, ואני לא אומר מי זה כי אתה לא אוהב שאני אומר את זה, וכרגע עדכנו.
היו"ר משה גפני
אישרנו לו מנכ"ל היום.
יהודה מונסנגו
עדכנו את זה ל-2020.
אורי אריאל
מה פתאום אתם מאשרים כאן את מנכ"ל מבקר המדינה? זה סדר טוב הדבר הזה?
היו"ר משה גפני
אנחנו ועדת שירות.
ישראל מלאכי
ברגע שפיצלת, אין סמכויות לבטל.
יהודה מונסנגו
זה לא מוגבל בזמן. זה עניין טכני.
אורי אריאל
יהודה, יוגשו בג"צים.
יהודה מונסנגו
הם מחזיקים ביד אישור שהוא עד לביטולו.
אורי אריאל
אבל אתה לא יכול לקחת לי אישור.
יהודה מונסנגו
אנחנו כבר לא שם. אנחנו במצב שהסכמנו, אני מקווה שנסכים, לקטימת האישורים ההיסטוריים כי נוצר מצב שהוא לא שוויוני. נוצר מצב שמחצית מהעמותות בעצם מחזיקות אישורים שעד ששר האוצר לא בא ובאקט מינהלי ביטל, קטם את תוקף האישור הזה, האישור הזה בתוקף. לעומת זאת, משנת 1991 ואילך כל מי שקיבל אישור 46 הוא עד לשלוש שנים. לכן נוצר מצב שהוא לא שוויוני, הוא לא נכון והוא לא בריא.
אורי אריאל
אני בעל עמותה, אני אלך לבג"ץ. מה פתאום אתם מושכים לי בצורה כזאת את האישור?
שגית אפיק
אני לא מבינה איך עשית עד 2020.
יהודה מונסנגו
אני אסביר.
שגית אפיק
כאילו החוק נתן להם את זה לנצח.
יהודה מונסנגו
זה רישום טכני.
שגית אפיק
אני רוצה להבין. 2020 הוא תאריך פיקטיבי ולמעשה גם ב-2021, אלמלא החקיקה הזאת שעוברת כאן היום, אין לנו את הצעת החוק הזאת, אתה מאריך להם את זה עד 2700.
יהודה מונסנגו
בוודאי. אם אני רואה שקיבלתי את האישור לפני 1991, מבחינתי זה אומר שאתה מחזיק באישור שכל עוד הוא לא בוטל באקט, הוא לנצח. זה שזה רשום במחשב עד 2020, זה עניין טכני. אם הייתי היום ב-2020 ולא היינו עם תיקון החקיקה הזה, הייתי מאריך את זה הלאה. זה עניין טכני לחלוטין.
ישראל מלאכי
במשרדי העמותה שהוא הנפיק, אתה לא רצית להנפיק.
יהודה מונסנגו
מה לא רציתי להנפיק? על מה אתה מדבר?
ישראל מלאכי
לא רצית להנפיק אישורים על ביטול.
יהודה מונסנגו
זה לא נכון.
ישראל מלאכי
זה כן נכון.
יהודה מונסנגו
מה אתה אומר לי?
ישראל מלאכי
יש הרבה מאוד עמותות היסטוריות שלא הנפקת להן. אתה יכול להגיד לכמה עמותות הנפקת, מתוך ה-1,930? לכמה עמותות יש עד 2020?
יהודה מונסנגו
אני חוזר ואומר לך שוב. אם עמותה באה ואומרת לי שהיא איבדה את האישור ההיסטורי שלה שהיא קיבלה בשנת 1990, אם מישהו פונה אלי, אני מנפיק לו אישור חדש ידני.
ישראל מלאכי
רק מי שאיבד?
יהודה מונסנגו
כן. אם מישהו פונה אלי, אני מנפיק לו אישור חדש ידני.
ישראל מלאכי
אתה חתום.
יהודה מונסנגו
אני חותם עליו.
ישראל מלאכי
אז עכשיו אתה לוקח לו את ההיתר.

<
יהודה מונסנגו
אני לא לוקח לו את ההיתר. אני חוזר ומצהיר כאן שהאישור, כל עוד הוא לא בוטל, הוא יכול להיות מבוטל אך ורק על ידי החוק הזה.
ישראל מלאכי
זה מה שאני אומר.
יהודה מונסנגו
אתה מעורר בעיות שלא קיימות.
שגית אפיק
ברגע שמתקנים כאן את החקיקה, ממילא יהיו קבועים חדשים כך שזה לא משנה מה היה להם או לא היה להם ביד.
אורי אריאל
אתה חייב בהוראות מעבר לתת להם שמונה שנים.
היו"ר משה גפני
מה שמלאכי מעיר, הוא מעיר הערה נכונה, אבל אנחנו הסכמנו לעיקרון שהעמותות ההיסטוריות בתהליך של כמה שנים, של חמש שנים, שיתחיל מסוף 2014 עם הסייגים שקבענו.
אורי אריאל
מ-2014, חמש שנים תהליך?
היו"ר משה גפני
כן. זה חמש שנים. זה חמש שנים עד 2018. זה בתהליך מדורג.
שגית אפיק
זה מחולק לחמש קבוצות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שאלה שקיבלו רישיון עד 2020, שהם יהיו האחרונים. יהודה, אני הבנתי, לא ידעתי קודם שזה קיים.
יהודה מונסנגו
אין לזה משמעות.
היו"ר משה גפני
מה פירוש אין משמעות? לי יש רישיון שלך ביד, יש לי אישור שהוא תקף עד 2020 ואתה צריך להגיד לי למה אתה שינית אותו.
יהודה מונסנגו
הוא לא תקף עד 2020.
היו"ר משה גפני
כך כתבת לי.
יהודה מונסנגו
אני לא יכול לרשום במחשב. אין לי בעיה גם לכתוב עד 2100.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול לכתוב.
יהודה מונסנגו
במחשב אני כן יכול. יש פער בין המצב המשפטי לבין מה שכתוב במחשב.
היו"ר משה גפני
הוויכוח לא קיים. אני מציע שתרדו מהעניין הזה. אפשר להתעקש על זה עכשיו, אין בעיה, נתחיל להתקשקש עם החוק כשאנחנו נמצאים במצב שבו בסופו של דבר מדובר על העמותות ההיסטוריות שנכנסות להילוך הזה של מתן רישיון. אי אפשר יהיה להחזיק את זה לאורך זמן כאשר יהיה הבדל בינן לבין העמותות הרגילות.
אורי אריאל
לא שמעתי שיהודה מקבל את הצעתך.
היו"ר משה גפני
תכף נגיע לזה, אבל קודם כל אני רוצה להסביר את העיקרון.

אנחנו עומדים כאן במצב של חקיקה והחקיקה הזאת יכולה לא להיות מאושרת במושב הזה.
אורי אריאל
אתה מזדרז עם זה?
היו"ר משה גפני
מה זה אני מזדרז? אני רוצה לאשר את זה.
אורי אריאל
תצמיד את זה לחוק ששינסקי.
היו"ר משה גפני
אתה לא היית אתמול. אני מנהל כאן דיונים כבר שלושה או ארבעה חודשים. המשמעות של העניין היא שאם מישהו תורם לך – מה הסכום המרבי היום?
אוריאל לדרברג
לפי הוראות שעה זה שבע.
היו"ר משה גפני
איפה הוראת השעה שלך?
שגית אפיק
הוראת השעה פקעה ב-2010.
אוריאל לדרברג
חמש ומשהו.
שגית אפיק
4,700.
אוריאל לדרברג
עם ההצמדה זה מגיע לחמש ומשהו.
היו"ר משה גפני
זה 4,820. המשמעות של העניין היא שכל התרומות האלה, אתה נשאר אתן בלי כלום.
אורי אריאל
אני חושב שאני מתחיל לקנא בך. כמה תורמים מעל חמישה מיליון?
היו"ר משה גפני
יש תורמים כאלה. אנשים פנו. הנה, תשאל אותם. מלאכי, תדע שאני יכול לעשות כל מה שעולה בדעתי. אני יכול להעביר כאן מה שאני רוצה, אני יכול את הבניין הזה להרים עד לשמים ולהוריד אותו עד לארץ, הכול בסדר, אבל אנחנו חיים כאן כל הזמן בפשרות.
אורי אריאל
לכמה אתה מעלה את הסכום עכשיו?
היו"ר משה גפני
לתשעה מיליון.
אורי אריאל
למה לא יהיה מניין?
היו"ר משה גפני
למה לא באת אתמול?
שגית אפיק
למה לא עשרים?
אורי אריאל
אם את תתעקשי על זה, אני אסכים.
שגית אפיק
אני רציתי סכום עגול, עשרה מיליון.
אורי אריאל
עשרה מיליון. אני מגיש הסתייגות.
היו"ר משה גפני
יהודה, אני לא ידעתי שיש כאלה אישורים מאז נכנס המחשב עד שנת 2020 ואני מבקש שהם יהיו אחרונים. אני לא כותב את זה בחוק. אני מבקש שהם יהיו אחרונים.
יהודה מונסנגו
אני חוזר ומסביר.
היו"ר משה גפני
יהודה, הבנתי. טכנית יש לי רישיון ביד עד שנת 2020.
יהודה מונסנגו
לא. אני מסביר לך. לא.
היו"ר משה גפני
אל תסביר לי. הבנתי. יש לי אישור ביד.
אורי אריאל
תעצור את הדיון כדי שהם ישקלו ויחזרו.
היו"ר משה גפני
גם הכוחות שלי מוגבלים. אני מבקש ממך. אלה שיש להם אישור עד שנת 2020, שהם יהיו אחרונים. זה הכול. תעשה מה שאתה רוצה. אני לא מכניס את זה בחוק אבל אני מבקש ממך. אני חושב שזה נכון לעשות ואני במקומך הייתי עושה את זה.

יש תיקון שאנחנו רוצים לעשות, תיקון טכני שהיה בחוק ההסדרים, לגבי הנושא של דמי לידה במס הכנסה שלילי.
שגית אפיק
יהודה, אלה של 2020 הם כאלה שיכולים להיות גם בקבוצה הראשונה?
יהודה מונסנגו
הם יכולים להיות בקבוצה הראשונה, בקבוצה השנייה, בקבוצה השלישית, הרביעית או החמישית. זה מה שאני מנסה להגיד.
שגית אפיק
הוא לא יכול לעשות את מה שאתה מבקש.
יהודה מונסנגו
אני לא יכול. גם אין לזה שום משמעות.
אורי אריאל
אם כן, חזרנו לדיון.
שגית אפיק
אבל זה לא משנה. עכשיו אתה קובע להם בחקיקה.
ישראל מלאכי
תדחו את זה בשנה, כמו שדיברנו אתמול.
שגית אפיק
אבל אתה נותן להם אופציית הארכה. הוא יאריך בכל הזדמנות.
יהודה מונסנגו
מה שלא נעשה, אנחנו לא בסדר.
היו"ר משה גפני
לא. זה שאתם לא בסדר, זה בסדר מה שאתה אומר אבל אנחנו לא מכניסים את זה בחוק.

הגיעה ליאת.

אנחנו החלטנו בחוק ההסדרים לגבי מס הכנסה שלילי על דמי לידה. דמי לידה זה כמו דמי מחלה שנכנסים לאישה העובדת במס הכנסה שלילי. שמנו את זה במכנה במקום במונה אבל צריך לשים את זה במונה.
שגית אפיק
התיקון בחוק ההסדרים היה להשוות בין חופשת לידה לחופשת מחלה ולמילואים. בזמן שנכנס התיקון לחוק מס הכנסה שלילי, הוא נוסח באופן כזה שהוא יצר מצב שהוא בעצם מצב הפוך ממה שהייתה כוונת המחוקק.
היו"ר משה גפני
יצא שהעשירות יקבלו והעניות לא יקבלו.
ליאת גרבר
יצר עיוות בנוסחה. פשוט עשינו חצי נוסחה. חצי הריון.
היו"ר משה גפני
את יכולה להקריא?
שגית אפיק
תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי)

"בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, בסעיף 1, בהגדרה הכנסת עבודה, בפסקה (3), בסופה יבוא "למעט דמי לידה המשתלמים לפי סימן (ג) בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי".

ככל שיידרשו התאמות נוספות לגבי עצמאים או לגבי משהו אחר, אנחנו נשב על זה וננסח. תבדקי את זה מול האנשים המקצועיים.

כיוון שהמענק הראשון שישתלם לגבי מס הכנסה שלילי הוא 15 ביולי, התחולה של הסעיף הזה תהיה לגבי מענק שיש לשלם אותו החל מהמועד הזה, 15 ביולי 2012.
ליאת גרבר
אולי נאמר משהו לגבי טעויות שהוגשו לגבי שנת המס 2012 ואז זה בעצם כולל את כל המענקים?
אורי אריאל
גפני, אתה רוצה להעלות את זה מחר?
היו"ר משה גפני
כן.
ליאת גרבר
עצם הזכאות היא התביעה.
שגית אפיק
אפשר לעשות את זה כך. התחולה היא מהמענק שצריך להתקבל.
ליאת גרבר
למעשה מענקים שמשלמים בגין שנת המס 2011.
שגית אפיק
כן. זאת הסתייגות שאתה מכניס לצורך תיקון הטעות.
ליאת גרבר
אני רוצה להרחיב את זה אפילו יותר. אנחנו רוצים שגם שמירת הריון תהיה בפנים. היום שמירת הריון משולמת על ידי ביטוח לאומי.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אפשר להכניס את זה?
ליאת גרבר
מבחינתנו גם שמירת הריון צריכה להיות.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מכניסים את זה. זה גם בהסתייגות שלי.
ליאת גרבר
אבל אז התיקון יצטרך להיות גם במונה וגם במכנה כי זה בכלל לא מופיע. כאן נצטרך לעשות גם בחודש עבודה בפועל.
היו"ר משה גפני
בסדר. גם שמירת הריון.
שגית אפיק
גם שמירת הריון. ננסח את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות כפי שהוקראה עכשיו על ידי היועצת המשפטית והתווספה על ידי ליאת גרבר?

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות – פה אחד

ההסתייגות התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות אושרה.
שגית אפיק
נעבור על הסעיפים.
אורי אריאל
על הסעיף של ה-2020 אני רוצה הסתייגות.
היו"ר משה גפני
הסתייגות למליאה?
אורי אריאל
כן.
שגית אפיק
צריך להצביע.
היו"ר משה גפני
אני אצביע נגד.
אורי אריאל
תימנע.
היו"ר משה גפני
לא. אם זה עובר, אין חוק. אם אתה רוצה הסתייגות למליאה, בסדר, אבל אז זה נופל.
יהודה מונסנגו
זה די והותר. החידוש הוא במדרגה הנמוכה דווקא ולא בגבוהה. תתפלא.
היו"ר משה גפני
מה שסוכם, זה מה שיהיה. אם זה לא יהיה, לא יהיה חוק. אתה יכול להגיש את זה כהסתייגות, אבל אם זה יעבור, אני מושך את החוק לוועדה. איך שאתה רוצה.
אורי אריאל
קודם כל, תכניס את ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש הסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל.
אורי אריאל
צריך לעשות עכשיו את הרביזיה? אני פשוט צריך ללכת.
שגית אפיק
על כמה?
היו"ר משה גפני
אלה שיש להם אישורים עד שנת 2020, זה יהיה עד שנת 2020.
יהודה מונסנגו
אני לא יכול להתחייב על משהו שהוא לא נכון. אני רוצה שזה יהיה ברור. אני לא יכול להתחייב על משהו שהוא לא נכון.
היו"ר משה גפני
נרשם בפרוטוקול.
אורי אריאל
על מה אתה יכול להתחייב?
יהודה מונסנגו
הטענה היא טענה לא נכונה. צריך להסביר את זה. יש לך אישור היסטורי, אתה מחזיק פתק שהוא היסטורי, אני יודע שהוא היסטורי גם אם איבדת את הפתק הזה כי קיבלת את האישור אצלי ואני רואה לפני 1991. אני יודע שאתה בקבוצה הזאת. הלכנו וקטמנו את הקבוצות האלה.
שגית אפיק
אין משמעות למה שאתה מבקש.
יהודה מונסנגו
אין לזה שום משמעות.
היו"ר משה גפני
אני אקח את אורי אריאל להתייעצות ואני אשכנע אותו. אתה מעלה את זה לעשר במקום תשע?
יהודה מונסנגו
לא. לא יכול.
אורי אריאל
לא יכול?
יהודה מונסנגו
לא יכול.
אורי אריאל
אנחנו יכולים. אנחנו מחוקקים.
יהודה מונסנגו
אתה רוצה, נמשוך את ההצעה. חבל. ממש חבל.
ליאת גרבר
יש לנו מנדט לתשעה מיליון. זה המנדט המקסימאלי. ההנחיה שלנו היא למשוך.
אורי אריאל
ואם זה יהיה קצת פחות מ-2020? לאן אתם יכולים להגיע? אנחנו רוצים שמחזיק עד 2020, יהיה לו 2020. אתה אומר שאתה לא יכול כי זה טכני וכולי, אבל אתה יכול להגיד שנה שזה כן?
יהודה מונסנגו
אני אסביר לך את העניין של 2020. אנחנו עשינו מפתח מאוד פשוט. אמרנו איך נקטום את האישורים האלה. הלכנו לפי משוואה. ככל שאתה מחזיק יותר זמן באישור, כך נקטום אותם יותר מהר עכשיו. זאת אומרת, אם החזקת למשל לפני 1981, נקטום אותך ב-2014. מ-1981 עד לצורך הדוגמה 1983 – נקטום אותך ב-2015. לכולם יש אישור עד לביטולו. יש להם אישור שאין לו שום רלוונטיות למספר 2020. המספר 2020 הוא אקט שרשום במחשב. כמו שאמרתי, אם האישור לפני 1991, הוא אישור עד לביטולו. לכן הטענה שנטענה כאן היא לא רלוונטית בכלל.
אורי אריאל
אני רואה שצריך להוסיף כאן עוד הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לאשר את זה כמות שזה.
אורי אריאל
נגיש גם על ה-2020 וגם על המניין.
שגית אפיק
צריך להצביע על זה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות שלך היא שאם יש אישור עד שנת 2020, זה יהיה עד 2020.
שגית אפיק
עכשיו יצביעו על ההסתייגות. אם היא נופלת, היא עולה למליאה ואתם יכולים להגיש הסתייגות נגדית של שר האוצר.
היו"ר משה גפני
לא, לא צריך.
ליאת גרבר
למה לא?
שגית אפיק
בואי נראה שזה עובר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

הצבעה

בעד אישור ההסתייגות –

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה והיא עולה למליאה.

יש לך הסתייגות נוספת?
אורי אריאל
תקרה של עשרה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור ההסתייגות -

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה והיא עולה למליאה.

אנחנו מצביעים על הצעת החוק.
שגית אפיק
אני רק אומר בחצי דקה. מה שנכנס לנו זה סעיף 1(1)(א) שבו יהיה תשעה מיליון שקלים לעומת מה שהוקרא אתמול. סעיף 1(2) שמבטל את סעיף קטן (ב). סעיפים 2, 3 ו-4 כמו שהוקראו אתמול..
ליאת גרבר
איפה את מכניסה את הסעיף החדש?
שגית אפיק
אני מקריאה בשבילך. סעיף 5, תחילה והוראת מעבר. בסעיף קטן (ב) ירדו המלים "על אף הוראות סעיף 46א(2) לפקודה כנוסחה בסעיף 1(1)(ב) לחוק זה". המלים האלה יורדות מכיוון שאנחנו ויתרנו על 46א(2).

המועדים יהיו מ-1 עד 5 בפסקאות. כאשר 1, זה עד סוף 2014, 2 עד סוף 2015, 3 עד סוף 2016, 4 עד סוף 2017 ו-5 עד סוף 2018.

יתווסף לסעיף 5 סעיף קטן (ג) שיגיד ש"המנהל יאריך את תוקף הקביעה של מוסד ציבורי כאמור בסעיף קטן (ב) שהגיש בקשה להארכה כאמור ובלבד שהמוסד הציבורי הגיש בקשה לחידוש הקביעה לפני תום המועדים החלים לגביו כאמור בסעיף קטן (ב) והטיפול בבקשה האמורה טרם הסתיים. עד להחלטה בבקשה, תעמוד הקביעה בתוקפה".

יוכנס הסעיף של מס הכנסה שלילי עם התחילה שלו.
ליאת גרבר
לא דיברנו על התחילה של זה.
שגית אפיק
אמרתי, והתחולה של מס הכנסה שלילי.
ליאת גרבר
אבל לא דיברנו על התחילה של התיקון.
שגית אפיק
הקראנו את זה אתמול, את התחילה של התיקון. לא היה על זה ויכוח.
ליאת גרבר
בוודאי, עד 2011.
שגית אפיק
2011 תהיה שנה של חור? הבנו שהסכמתם לזה אתמול.
ליאת גרבר
לא, אין לנו דרך.
שגית אפיק
אבל דיברנו על זה אתמול. אתם כל הזמן אמרתם שההצעה פורסמה ב-2011 ואנשים הסתמכו עליה.
יהודה מונסנגו
אנשים הגישו בקשות. לא נתחיל עכשיו לתת החזרי מס.
ליאת גרבר
אלה דוחות שהוגשו.
אוריאל לדרברג
יש כאלה שלא הוגשו. תרומות של 180 שקלים לא הוגשו.
אורי אריאל
למה אתם מודאגים? ממילא החוק לא עובר.
ליאת גרבר
תפעולית אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה.
שגית אפיק
אז צריך לתקן את סעיף קטן (א).
אוריאל לדרברג
תרומות שתרמו בשנת 2011, 180 שקלים או מעל הגובה שעכשיו קיים וכאן אושר, לא יוכל ו לקבל זיכוי על זה?
יהודה מונסנגו
מי שבשנה שעברה תרם לצורך הדוגמה 250 שקלים, עכשיו ירדנו ל-180. הוא יבוא ויאמר שאז הוא לא יכול היה לקבל החזר ועכשיו הוא יכול לקבל החזר. אז הוא יחזור אלינו. אתה יוצר לנו כאן קושי מינהלתי. אתה יוצר לנו כאן בעיה של להתחיל להתמודד עם החזרי מס. אנחנו לא רוצים להיות שם.
אוריאל לדרברג
כל הסיפור הזה הוא החזרי מס.
ליאת גרבר
לא. כל מה שהוא לא בשנה השוטפת.
היו"ר משה גפני
מה שהיה בהוראת השעה בשנת 2011, יהיה?
ליאת גרבר
לא הייתה הוראת שעה ב-2011.
היו"ר משה גפני
אז לא יהיה כלום?
שגית אפיק
יהיה חור.
ליאת גרבר
לא, לא יהיה חור. זה יהיה המצב שלפני.
שגית אפיק
ב-2009 וב-2010 יש שבע וחצי.
ליאת גרבר
זאת הבשורה שוועדת הכספים מביאה ב-2012.
אוריאל לדרברג
אבל מה עם 2011?
ליאת גרבר
2011 חוזרת לסכומים שהיו לפני הוראת השעה.
יהודה מונסנגו
אוריאל, תאמין לי שקיבלתם יפה מאוד. קיבלת מדרגה יפה.
היו"ר משה גפני
לא, כאן לא מקבלים.
אוריאל לדרברג
אנחנו באמת רוצים לתת בשורה לתרומות של אנשים.
היו"ר משה גפני
אנחנו הסכמנו אתמול ש-2011 לא תהיה.
ליאת גרבר
הסעיף של המידוד צריך להיכנס ל-2013.
שגית אפיק
לא.
ליאת גרבר
זה הסכום עליו הסכמנו.
היו"ר משה גפני
לא. זה לא הסכמנו. הסכמנו להוריד את 2011.
ליאת גרבר
אז זה לא תשעה מיליון.
היו"ר משה גפני
אז יהיה תשעה ומאה.
ליאת גרבר
אנחנו לא יכולים.
היו"ר משה גפני
אתם לא יכולים, אז לא צריך. החוק ייפול. הסכמנו אתמול ש-2011 לא תהיה. העדכון לא יהיה מ-2013. כמה אפשר לסבול? תקראי את זה. תמשכו את החוק. אורי אריאל עכשיו ילך לכל העמותות שלי והוא יגיד להם להצביע לאיחוד הלאומי כי גפני הוא סתם בטלן, והוא יהיה צודק.
אורי אריאל
אני כבר הלכתי. ראיתי את ההתנהלות והלכתי.
היו"ר משה גפני
חבל על הזמן. אני לא מסכים. מה שסיכמנו, סיכמנו. 2011, הסכמנו אתמול שלא יהיה. אם לא יאושר החוק, אז לא 2011 לא תהיה אלא גם 2012 לא תהיה.
שגית אפיק
5(א) יתוקן. "תחילתם של סעיפים 1 עד 4 לחוק זה ביום 1 בינואר 2012 ואולם תחילתו של סעיף 46א(1) לפקודה כנוסחו בסעיף 1(1)(א) לחוק זה וביטולו של סעיף 46 לפקודה, כאמור בסעיף 1(2) לחוק זה". במקום שכאן זה יהיה 1 בינואר 2011, זה יהיה 1 בינואר 2012.
היו"ר משה גפני
בסדר.
ליאת גרבר
אני מבקשת הסתייגות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הסתייגות שר האוצר. שר האוצר יודע שאת מסתייגת?
ליאת גרבר
שר האוצר נתן לי. אני יכולה להתייעץ.
היו"ר משה גפני
לא. אין צורך. ההסתייגות של שר האוצר היא שהמדד ייספר החל מה-1 בינואר 2013 על אף שאני ביקשתי להעלות מתשעה מיליון לעשרה מיליון.
ליאת גרבר
לא. אתם ביקשתם להעלות לתשעה מיליון.
היו"ר משה גפני
קודם ביקשתי להעלות לעשרה מיליון ואמרתם לא. יש הסתייגות של אורי אריאל.

אנחנו מצביעים על ההסתייגות של שר האוצר.

הצבעה

בעד אישור ההסתייגות של שר האוצר –

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות של שר האוצר לא התקבלה. אפשר להעלות את זה למליאה.
שגית אפיק
לא. רק אם היא תגיש. הסתייגות של שר היא הסתייגות בכתב שחתומה על ידי השר.
היו"ר משה גפני
השר עסוק עכשיו בהעלאת יעד הגירעון. שיגיש הסתייגות. אני מאוד מבקש שהוא יגיש את ההסתייגות כך שלפחות נוכל לומר קבל עם ועולם שאני בריון גדול ואני הולך נגד שר האוצר.

אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי), התשע"ב-2011 2011 כפי שהקריאה היועצת המשפטית של הוועדה ועם התוספות שהציעה היועצת המשפטית ליאת גרבר. הצעת החוק עליה הסכמנו בסופו של דבר לאחר שכל ההסתייגויות נפלו.

הצבעה

בעד אישור הצעת החוק –

הצעת החוק לא התקבלה
היו"ר משה גפני
הצעת החוק לא התקבלה. אני מגיש על זה רביזיה. בעוד חצי שעה תהיה הצבעה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:00>
03/03/2013

13:30

קוד המקור של הנתונים