ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/07/2012

הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2010, חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הצעת חוק למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה

הכנסת השמונה-עשרה
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
23/07/2012

נוסח לא מתוקן
מושב רביעי<פרוטוקול מס' 764>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), שעה 11:32
סדר היום
<1. הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2010>
<2. הצעת חוק למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה, התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו
אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
אהובה קרקובר - מנהלת תחום ארגון ומנהל ברשויות המקומיות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד נועם פליק - הלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד אביגיל סון - משרד המשפטים

עו"ד ליאת יעקובוביץ - משרד המשפטים

גיא הרמתי - רפרנט רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אפרת פרנקנבורג - המשרד לביטחון פנים

עו"ד נועה בן אריה - היועצת המשפטית, המרכז לשלטון מקומי

חיים געש - יו"ר ועדת הרווחה, מרכז השלטון המקומי

אסא בן יוסף - מנהלת תחום רווחה, מרכז השלטון המקומי

שולה מנחם - מנהלת המינהל לשירותים חברתיים, עיריית כרמיאל

ד"ר אסתי אשל - מנהלת אגף הרווחה, עיריית אור יהודה

תמי בר ששת - מנהלת אגף רווחה, פרדס חנה וכרכור, מרכז השלטון המקומי

יצחק פרי - יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים

דוד גולן - דובר איגוד העובדים הסוציאליים

גלעד סימוני
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון

<הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2010>

<הצעת חוק למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה, התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, השבוע האחרון של המושב הזה, ד' באב, ה-23 ביולי 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום שתי הצעות חוק שמוזגו – הצעת חוק למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה, התשע"ב-2012, של חבר הכנסת חיים כץ, והצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד סוציאלי), התשע"ב-2012 של חברת הכנסת רחל אדטו.

בישיבה האחרונה היו לנו קצת מחלוקות ומשרד המשפטים כנראה עשה עבודה טובה כך שבשיחות מקדימות, לא פורמליות, לישיבה הזאת נאמר לנו שגם העובדים הסוציאליים מרוצים. אם אנחנו המחוקקים מבינים שמרוצים אלה עבורם אנחנו מחוקקים, כדי לתת להם הגנה על מנת שיוכלו לתת טיפול טוב לנזקקים, גם אנחנו מרוצים. למרות שלא כל תאוותנו בידינו, בכל זאת אמרנו שזה נהנה וזה לא חסר, כלל גדול בתורה, ולכן נלך ונעשה את זה.

כן גברתי, לפרוטוקול שם ותפקיד.
אסא בן יוסף
שמי אסא ואני מנהלת את תחום הרווחה במרכז השלטון המקומי. אני מברכת על התיקונים שהוכנסו ואכן היינו בדיונים לא פורמאליים, אבל עדיין יש לי מספר הארות – ב-א' - שהייתי צריכה לשמוע את תגובת משרד המשפטים ומשרד הרווחה.

השאלה אם זה מכסה, כי זה מה שחשוב.
היו"ר חיים כץ
אני שמעתי אותך לפני שלוש דקות באופן לא רשמי ואמרת שאת מרוצה. באופן לא רשמי אמרת שאת מרוצה.
אסא בן יוסף
אבל, יש לי אבל.
היו"ר חיים כץ
אם לא תקבלי את מה שאת מבקשת, את רוצה שנמשוך את החוק?
אסא בן יוסף
אני רוצה לשמוע את התגובה ואז אני אענה.
היו"ר חיים כץ
זה לא מעניין. התגובה לא חשובה. אם את אומרת כן, אני מושך את החוק ובזה נגמר הסרט שלנו.
אסא בן יוסף
ההערה המהותית שלי, שהיא כן חשובה בעיניי, היא האם החוק הזה מכסה לא רק אלימות שהיא לא במקום מחלקת רווחה והסמכויות של המאבטחים. אלה שתי ההערות שבעיניי הן מהותיות ובגדר ייהרג ולא יעבור.
נועה בן אריה
אני אסביר על סמכויות מאבטחים.
היו"ר חיים כץ
רגע. מה אומר משרד המשפטים?
ליאת יעקובוביץ
לגבי העניין של מעשה אלימות מחוץ למקום. היה לנו חשוב גם מבחינתנו להבהיר לפרוטוקול שלאור תכלית החוק אנחנו מפרשים שזה מעשה אלימות נגד אותו עובד רווחה מחוץ או בתוכו, אבל שקשור למילוי תפקידו או חובתו.
אסא בן יוסף
בסדר גמור.
ליאת יעקובוביץ
שיהיה ברור. לא סתם מעשה אלימות.
נועה בן אריה
לעניין סמכויות מאבטחים. כיוון שאנחנו צריכים את ההסמכה המפורשת של השר, אחרי שעשינו את התיקון העקיף בחוק המאבטחים, אנחנו רק רוצים התחייבות שאכן אותה הסמכה מפורשת של השר תינתן. אנחנו מבקשים את ההצהרה הזאת לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
מאחר שזה רץ גם בוועדת הפנים, אנחנו נחכה לסיום שם ונסמיך את הוועדה.
אייל לב ארי
אני מבקש את רשות הוועדה. כדי שתהיה הלימה חקיקתית בין התיקון שמוקרא כאן לבין התיקון שעדיין נדון בוועדת הפנים, ככל שיהיה צורך לבצע את תיאומי הנוסח, זה יהיה בנושאים הבאים: הנושא שכבר הוצג כאן, נושא של סמכויות למניעת אלימות, נושא העיכוב, נושא של מניעת כניסה, שימוש בכוח, הנושא של הבטחה שאותו מאבטח יבוטח על ידי מעסיקו, הגדרת מעשה אלימות כפי שהוצגה וכן הנושא של הסמכה שמקבל מאבטח מאת השר בנושא הזה. כמובן עם התוספת שמונחת לפניכם כאן.
היו"ר חיים כץ
עוד מישהו רוצה לומר משהו?
גיא הרמתי
גיא הרמתי, אגף התקציבים. אני רוצה לברר ולהבהיר או שהוועדה תבהיר שאין בכוונת התיקון תיקון המוצע לדרוש או לחייב הצבה של מאבטחים במקומות שכיום אין חובה לעשות זאת.
היו"ר חיים כץ
מי שיבהיר, זאת הממשלה ולא הוועדה.
נועה בן אריה
בוודאי. אנחנו נדרוש. אנחנו עומדים על זה. אנחנו נדרוש הצבה של מאבטחים. חד משמעית.
גיא הרמתי
בתיקון הזה אין חובה להציב מאבטחים.
נועה בן אריה
אנחנו מבטיחים לפרוטוקול.
גיא הרמתי
אבל לא במסגרת חוק.
ליאת יעקובוביץ
החוק הזה לא מחייב.
היו"ר חיים כץ
הבנת מה שהם אומרים? החוק הזה לא מחייב. זה שהם ידרשו אחר כך, תתקוף את זה אחר כך.
גיא הרמתי
כי אז הוא תקציבי.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין עברית? החוק הזה הוא לא תקציבי כי הוא לא מחייב מאבטחים.
גיא הרמתי
בהצעה המקורית היה את הסעיף הזה.
היו"ר חיים כץ
אתה קראת מה שכתוב?

<גיא הרמתי>

כן. קראתי. בהצעה המקורית היה את הסעיף הזה ובהצעה הזאת הוא לא קיים. אני רוצה רק להבהיר כדי שלא יוחזר אותו סעיף.
היו"ר חיים כץ
יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו?
חיים געש
ראש המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור ויושב ראש ועדת הרווחה במרכז השלטון המקומי. קודם כל, אנחנו מודים על כך שאתה דוחף ומאיץ בעניין הזה ובאמת מכל הלב. אנחנו חווים את החוויות המאוד קשות האלה וזה כבר יותר מדי זמן. לא היינו רוצים לעשות הצמדה למה שקורה עכשיו בוועדת הפנים עם מאבטחים כי אני חושב שזה עומד בפני עצמו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מצמידים. אמר את זה היועץ המשפטי.

אנחנו נעבור להקראה.
אייל לב ארי
הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (הוספת שירותי רווחה), התשע"ב-201

1. תיקון שם החוק

בחוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, בתשע"א-2011 (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "במוסדות רפואיים" יבוא "במוסדות למתן טיפול".

2. תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לחוק העיקרי –

(1) אחרי ההגדרה "אלימות פיזית" יבוא:

"בן משפחתו" – כהגדרתו בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995.

"מוסד" – מוסד רפואי או מחלקה לשירותים חברתיים או כל מקום המספק שירותי רווחה".

(2) אחרי ההגדרה "מוסד רפואי" יבוא:

""מחלקה לשירותים חברתיים", "מחלקה" – מחלקה שהוקמה ברשות מקומית לצורך מתן שירותי רווחה".

(3) ההגדרה "מנהל מוסד רפואי" תימחק ואחרי היבוא:
"מנהל מוסד" – אחד מאלה, לפי העניין
לעניין מוסד רפואי – מנהל המוסד הרפואי, לרבות מי שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן.

לעניין מקום המספק שירותי רווחה – מנהל מחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי במחלקה כאמור שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן, או מנהל השירות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים האחראי על אותו מקום.
רחל אדטו
הבהרה לגבי המחלקה לשירותים חברתיים. מה זה מחלקה שהוקמה ברשות מקומית לצורך ולא על ידי הרשות? בירושלים למשל יש תחנה לבריאות הנפש.
שולה מנחם
זה משרד הבריאות.
רחל אדטו
זה בדיוק מה שאני אומרת. היא מתוחזקת על ידי משרד הבריאות, יושבת בירושלים, אבל היא מטפלת בחולי נפש באזור קריית יובל למשל. אם היא לא הוקמה על ידי הרשות, זה לא חל עליה?
אסא בן יוסף
נכון.
היו"ר חיים כץ
תהיה לך אחר כך סיבה לעשות תיקון חקיקה.
רחל אדטו
למה אנחנו צריכים להכניס רק את המילה רשות?
היו"ר חיים כץ
אלה ההסכמות.
נועה בן אריה
אפשר לתקן, אם זה רק עניין של הגדרה.
נועם פליק
יש כאן בהגדרה של מוסד גם מוסד רפואי, גם מחלקה לשירותים חברתיים או כל מקום שמספק שירותי רווחה. בנוסף למחלקה, יש גם מקומות שמספקים שירותים.
היו"ר חיים כץ
הנה, יש לך פתרון למרות שהם אמרו לא.
קריאה
אולי לא שירותי רווחה. אולי טיפול במקרה שלה.
היו"ר חיים כץ
למרות שאמרו לך לא, הוא הביא פתרון.
אברהם מיכאלי
יש הגיון בתשובה.
רחל אדטו
בסדר. זה נותן מענה למה ששאלתי.
אייל לב ארי
(4) אחרי ההגרה "מעשה אלימות" יבוא:

"עובד סוציאלי" – כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996.

"עובד רווחה" – עובד של מקום המספק שירותי רווחה.

"רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.

"שירותי רווחה" – שירותים הניתנים על ידי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות, או על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי מי מטעמם.
רחל אדטו
מה לגבי משרד הבריאות, השאלה ששאלתי באותה דוגמה שהבאתי לגבי ירושלים? איך אתה מכניס את זה כאן? התחנה לבריאות הנפש היא לא רשויות מקומיות, היא לא משרד רווחה אלא משרד הבריאות מתחזק אותה. מי ייתן מענה שם?
אייל לב ארי
מוסד רפואי.
רחל אדטו
לא, זה לא מוסד רפואי. חד משמעית לא. זה לא מוסד רפואי. הוא לא בבית חולים. זה מחוץ לבית החולים.
אייל לב ארי
בית חולים ומרפאה כמשמעותם בפקודת בריאות העם 1940 וכל מוסד אחר אשר תפקידו העיקרי הוא מתן שירותי בריאות. זאת היום ההגדרה.
רחל אדטו
אבל לא בהגדרה של מעשה אלימות. אני מדברת על הסעיף שמגדיר מעשה אלימות, איפה נעשה מעשה האלימות וכאן זה לא מכניס את זה.
אייל לב ארי
זה נכנס לסעיף 2: נקט אדם במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי ומוסד רפואי, זה כפי שהקראתי.
היו"ר חיים כץ
הוא צודק. זה מכסה.

תמשיך.
אייל לב ארי
"השר הממונה" – אחד מאלה לפי העניין: לעניין מוסד רפואי – שר הבריאות.

לעניין מקום המספק שירותי רווחה – שר הרווחה והשירותים החברתיים".

3. תיקון סעיף 2

בסעיף 2 לחוק העיקרי יבוא –

(1) בכותרת השוליים, המילה "רפואי" – תימחק.

(2) אחרי "איש צוות במוסד רפואי" יבוא "או כלפי עובד רווחה".

(3) במקום "של מוסד רפואי" יבוא "של המוסד".

(4) במקום "מנהל המוסד הרפואי" יבוא "מנהל המוסד".

(5) במקום "רכוש המוסד הרפואי" יבוא "רכוש המוסד".

(6) במקום "למוסד הרפואי" יבוא "לאותו מוסד".

(7) במקום "שר הבריאות" יבוא "השר הממונה".

4. תיקון סעיף 3

במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא –

"3. הוראה בדבר מניעת כניסה למוסד

(א) הוזהר אדם כאמור בסעיף 2, וחזר ונקט במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או כלפי עובד רווחה, או השחית במתכוון רכוש של מוסד, בתקופת האזהרה, רשאי מנהל המוסד להורות כי לא יהיה רשאי להיכנס לאותו מוסד או לחלק ממנו, למעט במקרים הבאים, לפי העניין, ולתקופה המפורטת בסעיף קטן (ב):

(1) לצורך קבלת טיפול רפואי שנדרש לו.

(2) לצורך מתן שירותי רווחה, אם השתכנע מנהל המוסד כי עלולה להיגרם פגיעה בצרכיו החיוניים אם לא יקבל את שירותי הרווחה כאמור.

(ב) מניעת כניסה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה בתקופה כלהלן:

(1) אם נקט בתקופת האזהרה אלימות פיזית – תקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

(2) אם נקט בתקופת האזהרה אלימות מילולית או השחית רכוש - תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

(ג) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע מתן טיפול רפואי או שירותי רווחה לפי העניין עבור בני משפחתו של אדם שממנו נמנעה כניסה למוסד.

כאן יש הערה. לנו נראה שסעיף קטן (ג) מיותר כיוון שברור שהסנקציה היא ספציפית כלפי מי שנקט באלימות. יכול להיות אולי שהפתרון יהיה לגבי סעיף 3(א)(2), נושא של הסמכות של מנהל המוסד שעלולה להיגרם פגיעה בצרכיו החיוניים של אדם או של בני משפחתו שבאחריותו.
ליאת יעקובוביץ
הפגיעה בצרכים החיוניים, זה לאותו אדם שנקט מעשה אלימות. יש הבדל כי הצרכים החיוניים זה סייג לאותו אדם שנקט מעשה אלימות ולמרות שהוא נקט מעשה אלימות, בגלל הצרכים החיוניים אנחנו לא פוגעים וניתן להם שירותי רווחה.

אנחנו מדברים כאן בסעיף הזה לגבי שירותי רווחה לבני משפחה. כלל שירותי הרווחה. צריך לזכור שבניגוד לאדם שמקבל טיפול רפואי, הטיפול הרפואי הוא באמת לאותו אדם. אתה לא יכול להעניק טיפול רפואי כזה לגבי בן משפחה אחר, אבל לגבי שירותי רווחה יש הבדל כי חלק מהטיפול הוא שזה טיפול כוללני, משפחתי. אתה יכול להמשיך אותו טיפול לגבי בני המשפחה האחרים, גם אם אותו אדם נקט מעשה אלימות. לכן כן יש הבדל והבחנה בין טיפול רפואי לבין שירותי רווחה.
נועם פליק
ההבהרה הזאת היא מאוד חשובה כדי לא למנוע את הטיפול מבן המשפחה שכן מגיע לו וכן צריך אותו, גם בלי האדם שנקט מעשה אלימות.
רחל אדטו
את יכולה לומר דברים טכניים לגמרי. הוא לא יכול להיכנס ולקבל אישורים וכדומה, אבל לעומת זאת אשתו או הבן שלו יכולים להיכנס. אני אומרת שזה לא רק לטיפול אלא זה גם לבעיות טכניות.
ליאת יעקובוביץ
נכון.
רחל אדטו
לכן אי אפשר למחוק את זה, כי זה נותן מענה.
ליאת יעקובוביץ
לכן צריך את ההבהרה, במיוחד לגבי קבלת שירותי רווחה.
אייל לב ארי
5. תיקון סעיף 4

בסעיף 4 לחוק העיקרי, המילה "רפואי" – תימחק.
ליאת יעקובוביץ
הגדרה של בן משפחה. צריך להוסיף.
אייל לב ארי
זה בהתחלה.
גלעד סימוני
שאלת הבהרה. הטיפול בסעיף קטן (ג) ניתן רק לרווחה.
אייל לב ארי
רק רווחה, בלי טיפול רפואי.

6. תיקון סעיף 6

במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:

"6. ביצוע

שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, ממונים על ביצוע חוק זה".

7. תיקון חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-29005, בתוספת, אחרי פרט (3) יבוא:

"(4) מחלקה לשירותים חברתיים וכל מקום המספק שירותי רווחה, כהגדרתם בחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א-2011".


כמובן בסייג וההוספה שהוועדה הסמיכה, ככל שיידרש.
היו"ר חיים כץ
הוועדה הסמיכה אתכם ככל שיידרש לשבת על הניסוחים.
נועה בן אריה
להערה שהערתי קודם, לתיקון סעיף 7(4), הנושא של ההסמכה של השר. אנחנו נבקש את משרד המשפטים או המשרד לביטחון פנים לגבי הנושא של התחייבות השר להסמיך מאבטחים לפי החוק.
אפרת פרנקנבורג
עורכת דין אפרת פרנקנבורג מהמשרד לביטחון פנים. בדעתנו היה כבר לפני שבוע, עת היינו בוועדה, להוסיף את שירותי הרווחה לתוספת ששמורה לביטחון הציבור. בדעתנו לעשות זאת.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. גלעד, אתה בא לכאן ודפקת כניסה. לא באת בזמן. החשובים באים לקראת הסוף. נותנים לכל שחקני הספסל לשחק, לגמור את ההצגה והם באים לקצור את התשואות אבל בכנסת לא מוחאים כפיים.
גלעד סימוני
באתי ב-11:30 ואמרו לי שהישיבה נדחתה ל-12:00.
היו"ר חיים כץ
עשית עבודה יפה ואומר לך למה. אם אלה שמטפלים וארגון העובדים הסוציאליים מרוצה, אז מרוצה אני.
יצחק פרי
אדוני היושב ראש, ישבנו עם גלעד אחרי ישיבת הוועדה הקודמת והסברנו לו את הסוגיות ואת ההיבטים השונים. הוא ישב והאזין, וזה היה תוצר. לכן אנחנו מעריכים את העבודה שלהם.

בהזדמנות זאת אני רוצה לציין את מה שאתה עשית ומה שעשתה חברת הכנסת רחל אדטו. אנחנו מלאי הערכה ותודה ואנחנו ניתן לזה ביטוי רב בקרב העובדים הסוציאליים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו מצביעים על אישור הצעת החוק כפי שהוקראה.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד
הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת הנוכחים הצביעו ואישרו את הצעת החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו שאם מחר-מחרתיים ההצעה תעלה במליאה לקריאה השנייה והשלישית, היא תירשם והיא תעבור שם ותירשם בספר החוקים של מדינת ישראל.

תודה רבה. הישיבה נעולה.<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים