ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/08/2012

שיעור יוצאי אתיופיה המועסקים במחלקות קליטה ברשויות המקומיות ביחס לשיעורם באוכלוסיית הרשות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים