ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ג

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 684>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ג>
נכחו
חברי הוועדה: >
עינת וילף – היו"ר
זאב אלקין

מסעוד גנאים

נסים זאב
אלכס מילר

ציון פיניאן
מוזמנים
>
דלית שטאובר - המנהלת הכללית, משרד החינוך

חגית מאיר - מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות, משרד החינוך

דורית מורג - עו"ד, היועצת המשפטית, משרד החינוך

לירן שפיגל - עו"ד, עוזר ראשי ליועמ"ש, משרד החינוך

קטי שטרית - ראש מטה שר החינוך, משרד החינוך

רות קופר - ממונה ארצית, הטמעת חוק הרשויות המקומיות, משרד החינוך

יעקב פרידברג - עו"ד, משרד המשפטים

אתי אלוני - ראש מנהל חינוך, מרכז השלטון המקומי

אריה ד"ר לוקר - יו"ר הנהלת ההתאגדות, התאגדות המנהלים

יצחק קדמן - מנכ"ל, המועצה לשלום הילד

אתי בנימין - יו"ר, ארגון ההורים הארצי והירושלמי

פז כהן - יו"ר, ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים

אריק קפלן - סגן יו"ר הארגון, ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים

אשר אוחנה - שר הדתות לשעבר, חבר ועדת וינוגרד

יהודה סקר - יו"ר מועצת הורים בירושלים

אורי קידר - עו"ד

עדי קליגמן - הורה בחינוך החרדי

גדעון פישר - יו"ר ארגון הורים ארצי, ארגון ההורים הארצי

קשני דוד - עמותת קול בשכונות
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ג>
היו"ר עינת וילף
בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. הנושא על סדר-היום: תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ג. אנחנו נדון בנושא, ונאשר.
אני רק רוצה לציין, שהדבר נעשה במתכונת הרגילה. יש ניסיון מצד משרד האוצר, להעביר חקיקה, שלפיה לא יהיה יותר צורך באישור תשלומי הורים בוועדת החינוך. בתחילת המושב הבא נקיים סדרת דיונים שתעסוק בכל הנושא של תשלומי הורים - איך מביאים את כל התחום הזה לידי סיום, איך מוודאים שהגבייה נעשית לא בבית הספר ובמנגנונים אחרים, ובכלל – איך מגיעים למצב שאין יותר תשלומי הורים, ביחס להמלצות השונות של הוועדה, ואז סביב זה, לראות איך מקדמים חקיקה גדולה יותר, ולא החקיקה, כפי שהיא קיימת כרגע. אני מבקשת ממנכ"ל משרד החינוך, דלית שטאובר, להציג את תשלומי ההורים. הדיון הוא 40 דקות. בבקשה.
דלית שטאובר
בוקר טוב, יושבת-הראש, בוקר טוב לכולם. אנחנו מבקשים לאשר את ההצעה לתשלומי הורים על-פי מתכונתה ועל-פי הסיכומים שאושרו על-ידי הוועדה כבר בשנה הקודמת, ללא כל שינוי, מתוך התחשבות בנושא של נטל התשלומים על ההורים. אנחנו מבקשים לקיים את החוזר ללא כל שינוי שהוא. השינוי היחיד שציינו בחוזר – לא בסכומים – שיתקיימו בחירות ארציות לארגון הורים, ויש כרגע ארגון הורים מייצג. היתה הערה בחוזר הקודם, שההליך הזה נמצע בבחירות. כרגע יש בחירות. ההליך נמצא באישור בית המשפט.
היו"ר עינת וילף
בשל חשיבות הנושא אני הולכת להקדיש כמה דקות להקראת ההצעה. ההצעה מדברת על הסעיפים הבאים: תשלומי חובה: בתשלום חובה ביטוח תאונות אישיות הוא 34 שקלים לכלל הכיתות. תשלום מיוחד: ביטוח בריאות השן, שירות מקיף, הוא 30 שקלים מכיתות ה' עד כיתות ט'. עד פה תשלומי חובה ותשלום מיוחד.
תשלומי רשות
סל תרבות – החל מ-79 שקלים בקדם יסודי, 99 שקלים מכיתות א' עד ו', 149 שקלים לכיתות ז', ח', ו-165 שקלים בכיתות ט', ו-176 שקלים בכיתות י', י"א, י"ב.
מסיבות סיום
54 שקלים בקדם יסודי, 75 שקלים בכיתות ו', 125 שקלים ב-ח' בבתי ספר שהם א' עד ח', 125 שקלים ב-ט', כשחטיבת הביניים עצמאית, ו-200 שקלים ב-י"ב.
מסיבות כיתתיות
8 שקלי לקדם יסודי, 24 שקלים מכיתות א' עד י"ב.
ארגון הורים ארצי
שקל וחצי מכיתות א' עד י"ב, ועד הורים ישובי: שקל וחצי מכיתות א' עד י"ב. טיולים על-פי תוכניות: קדם יסודי - 60 שקלים, 101 ליום ב-א' עד ב', 126 שקלים ליום אחד ב-ג'-ד', 252 שקלים כפול שני ימים ב-ה', 387 שקלים ב-ו' - יומיים, ב-ז', ח' וב-ט', וב-י', י"א - 513 שקלים ליום. בי"ב - 616 שקלים לשלושה ימים.
בסך הכול
בקדם יסודי סך תשלומי ההורים: 251 שקלים, א'-ב' – 261 שקלים, ג'-ד' – 286 שקלים, ה' - 442, ו' - 652, ז'-ח' – 777 שקלים, ח' – 902 - בתי ספר שזה א' עד ח', ט' - שש שנתי – 793 שקלים, ט' - חטיבת ביניים עצמאית – 918 שקלים, י'-י"א – 900 שקלים, ו-י"ב – 1,053 שקלים לכלל השנה.
כמה הערות נוספות
הגבייה עבור מסיבות סיום היא רק בכיתות המסיימות שלב חינוך. הגבייה עבור טיולים תהיה לפי תוכנית מחייבת ומפורטת, ואין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול, אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף, וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.
נושא של ארגון הורים ארצי – יש הגבייה של שקל וחצי.
בתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר-צומת הערבה – ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 שקלים בשנה. בכיתות בשכבות ח'-י' בהם מתקיימים לימודי של"ח ניתן לגבות סכום בין 150 שקלים בשנה נוסף על הגבייה לטיולים לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של שלושה בשנה. בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה יגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה עבור מסיבת סיום.

יש גם טבלה, שלא אכנס לכל הפרטים, של שיעורי השתתפות של הורים בעלות הזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד, שבמקסימום מגיעים ל-5.5 שקלים, אבל ברובם נמצאים סביב 3-2 שקלים.
מצוין שתשלום עבור רכישת שירותים מרצון אינם מובאים לאישורה של ועדת החינוך של הכנסת. עם זאת, מקובל ליידע את הוועדה מטעמי הפגנת רצון טוב באשר לסכומים שהמשרד מתעתד לגבות באופן הבא: בקדם יסודי - 125 שקלים - סכום מרבי מותר, ביסודי – 250, בחטיבת הביניים ובחטיבות העליונות - 450 שקלים. בבקשה.
דלית שטאובר
אני מבקשת להפנות את תשומת הלב, שאת אישרת בנפרד בוועדה את האגרה להשאלת ספרים, ולכן היא לא מופיעה כאן.
היו"ר עינת וילף
ברור, תודה על האזכור. עו"ד גדעון פישר, בבקשה.
גדעון פישר
תודה. קודם כל, אני מוסר את ברכות ארגון ההורים הארצי על המאמצים שנעשו כדי שנושא תשלומי ההורים יהיה, ככל הניתן, מועט ומאוד מחושב, וכיבדו את בקשתנו מבעוד מועד, ועל זה אני מבקש גם לברך וגם להודות.

שתיים, אני מבקש שתצא מפה בשורה חד-משמעית, לכבד את חוזר מנכ"לית משרד החינוך בעניין הפרדת חשבונות בבתי הספר בין חשבון הנהלת בית הספר לבין חשבון ועד הורים. יש בתי ספר שההפרדה הזאת כבר היום מתקיימת. לצערנו, בהרבה מאוד בתי ספר ההפרדה לא מתקיימת למרות חוזר מנכ"ל החד-משמעי בעניין. חשוב שבעניין זה יועבר מסר מאוד ברור, אפילו עד כדי שליחת מסמך שיגיע ממנהלי המחוז לכל מנהל בית ספר, עם סנקציה שממנה יבינו מנהלי בית הספר, שאם הם לא יפרידו את חשבונות הבנק, ולא יהיו חשבונות בנק נפרדים, כנדרש על-פי הדין, הם ייקראו לבירור. אני מאמין שזה יביא ליתר שקיפות. אנחנו כארגון ההורים הארצי נוכל לראות בדיוק, כמה גובים, ממי גובים, איך גובים; נוכל לוודא שגם הסייגים וההשגות בנושא הזה יטופלו בזמן אמת, אך לעניין זה אנחנו חייבים את השקיפות, חייבים את שיתוף הפעולה, וחייבים שמנהלי בתי הספר יטפלו בזה בזמן אמת.

בנוסף, יש בתי ספר שבהם עניין התל"ן מתערבב עם הלימודים הרגילים. חשוב מאוד שבנושא הזה התל"ן אמנם יהיה, ויישמר, ויהיה תשלום נפרד, אבל לא חלילה, לערבב את זה עם הלימודים השגרתיים – הן מבחינת התוכן והן מבחינת הזמנים, מתי מקיימים את התל"ן – רק בסוף יום הלימודים ולא תוך כדי, ולא לחייב הורה שלא מעוניין בכך, שישלם על זה, והפוך – הורה שכן משתתף, רק הוא ישלם את זה.

לגבי ארגון ההורים הארצי, התשלום הזה הוא תשלום שלא היה רלוונטי שנים. לשמחתנו, היום הנושא חזר והפך רלוונטי. אנחנו מאוד מבקשים שתצא הנחיה ברורה עד רמת הנהלות בתי הספר, שיעבירו את השקל וחצי מכל בית ספר לא כרשות אלא כחובה. תודה.
היו"ר עינת וילף
תודה. עו"ד אורי קידר, בבקשה – בתי ספר ייחודיים בירושלים.
אורי קידור
כידוע, יש בתי ספר שמקיימים סוג לימודים ייחודי, ומוכר ככזה, והם לא מסוגלים להתמודד עם הקצאת או מסגרת הגבייה שנותן חוזר המנכ"ל. בירושלים הבעיה הזאת אקוטית במיוחד. יש מערכת די ענפה, מחזיקה הרבה מאוד תלמידים, של חינוך ייחודי בירושלים – בית ספר מהאקדמיה, ניסויי, דו-לשוני, אנתרופוסופי - יש לא מעט בתי ספר שנותנים, בין היתר, לירושלים את הצביון המיוחד שלה. אנחנו מודעים לקושי שיש בהתמודדות עם הנושא של השוויון בגבייה, אבל לכל בתי הספר הללו יש ועדות מלגות. הורה שלא יכול, לא משלם. לא מדובר בסכומים מאוד גבוהים, וחוסר התייחסות לעניין הייחודי הזה עלול להוביל בסופו של דבר או לביטול הייחודיות בבתי הספר או לסגירה של בתי הספר – יש כאלה גם ממלכתיים וגם מוכרים שאינם רשמיים, שנמצאים באותו מעמד, לפי חוזר המנכ"ל, לכאורה. אני יודע שעיריית ירושלים מאוד נחושה בעניין הזה כדי להבטיח יכולת לתת חינוך מיוחד לעיר הזאת, שהיא במעמד מיוחד. התוצאה תהיה של השוואה שהיא מידת סדום, שתברח עוד אוכלוסייה חזקה מירושלים, ואת התוצאות כולנו מבינים.

אני חושב שיש הנושא הזה, שיש לשקול אותו, ולא לשים סטנדרט אחד לכולם, במיוחד כשבחינוך הממלכתי-דתי גובים סדר גודל של אלפי שקלים לתלמיד, או מותר לעשות זאת, בקונסטלציות מסוימות. הבקשה שלנו היא שלפחות יושווה המעמד של בתי הספר הייחודים לבתי הספר הממלכיים-דתיים, וניתן יהיה לגבות את התוספת הזאת – שוב, בכפוף לזה שהורים שלא יכולים, יש להם יכולת להימנע מהתשלומים באמצעות מלגות ותוכניות אחרות. אני מבין שיש המלצות של ועדה על שולחן המנכ"לית, והיינו שמח אם היינו יכולים לדעת, מה אומרות ההמלצות. תודה.
היו"ר עינת וילף
גם אנחנו, ובכוונתנו לדון בזה בתחילת המשב הבא. אתי אלוני, מרכז שלטון המקומי, בבקשה.
אתי אלוני
בוקר טוב. נושא תשלומי הורים נדון בוועדת החינוך במרכז השלטון המקומי, וגם נכתב מכתב בעניין הזה למנכ"לית, מתוך דאגה לאור דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה על גביית יתר וסכומים מאוד גבוהים. אנחנו פנינו בבקשה, ופונים בהזדמנות זאת בבקשה, וגלית יודעת את זה, באופן משותף להגביר את האכיפה. חושבים שהמספרים הגדולים האלה הם מספרים שחורגים מכל כלל, ואני לא רוצה לומר מגזר או לא מגזר. אנחנו חושבים שזה חמור, ויחד עם ארגוני ההורים, יחד עם הקריאה של גדעון, יחד עם הפיקוח שיעזור לנו המשרד והפנייה אל המנהלים וכו', אני חושבת שבעבודה משותפת זה משהו שאני מקווה שהשנה אפשר יהיה לצמצם או להפחית אותו, ולהראות גבייה שפויה, אני קוראת לה. נשמח שנעשה את זה.
היו"ר עינת וילף
תודה. ד"ר אריה לוקר, יושב-ראש ארגון המנהלים, בבקשה.
אריה ד"ר לוקר
לפני שנה סכום המלגות, נדמה לי, עמד על 40 מיליון. בישיבה האחרונה שמשרד החינוך היה כאן, הוא הציע הצעה, להעמיד את זה על 100 מיליון שקל מלגות. אני חושב שהסכומים האלה יכלים לעזור למשפחות ולבתי הספר.
היו"ר עינת וילף
תהיה לכך התייחסות. ד"ר יצחק קדמן, בקשה.
יצחק קדמן
תודה, גברתי יושבת-הראש. אני רוצה להתחיל מהסוף. אני מבקש מוועדת החינוך, לאזור אומץ, ולדחות את ההצעה, ולהודיע שלא יהיו יותר תשלומי הורים. הגיע הזמן להפסיק עם הדבר האיום והנורא הזה שנקרא תשלומי הורים. זה מס רגרסיבי, שככל שהכנסתך נמוכה יותר, וככל שיש לך יותר ילדים, אתה משלם יחסית הרבה יותר, כי זה מס גולגולת. הוא שווה לעשיר ולעני, ולכן הוא רגרסיבי. תשלומי הורים גורמים להעמקת פערים בתוך בתי ספר ובין בתי ספר. יש בתי ספר רבים בארץ שבכלל לא גובים תשלומי הורים, כי אין להם ממי לגבות. יש מסכת גדולה מאוד של השפלות לתלמידים על בסיס תשלומי הורים. לדעתי, זה משפיל גם את המחנכים ואת המנהלים, שצריכים כל שני וחמישי לשלוח מכתבים: אם לא תשלם, יוסי לא ייצא לטיול; אם לא תשלם, בנך או בתך או יוכלו להשתתף במסיבת סיום. הדבר הזה הוא איום ונורא. במתוקנות שבמדינות אין דבר כזה. הרי על מה אנחנו מדברים – על טיולים שאנחנו שומעים מהמחנכים וממשרד החינוך, שהטיול הוא חלק אינטגרלי – ולא איזה צ'ופר - ממערכת החינוך. אי-אפשר ללמוד היסטוריה ואהבת המולדת בלי לטייל ברגליים בארץ ישראל. אבל זה כל כך חלק אינטגרלי מהלימודים, שצריך לשלם על זה באופן פרטי.
שתי שניות היסטוריה
ב-1992 סיימה ועדה ציבורית מטעם שר החינוך דאז את עבודתה, והיה לי העונג להיות חבר בוועדה הזאת, שקרויה ועדת לנגרמן. הוועדה הזאת לפני 20 שנה בדיוק המליצה לבטל את תשלומי ההורים, אבל זאת לא היתה ועדה חסרת אחריות. הוועדה שאלה מייד את השאלה: מאיפה יבוא המימון, מאיפה יבוא התקצוב. לכן המליצה הוועדה שבהעלאת 4 פרומילים בדמי הביטוח הלאומי, שזה מאוד פרוגרסיבי, כי זה הולך לפי הכנסה, מדינת ישראל באמצעות כלל אזרחיה, בלי שזה יורגש בכלל, יממנו את כל המערך של תשלומי הורים. ההמלצה הזאת נדונה מזה כעשרים שנה בוועדות החינוך לדורותיהן. לא היתה קדנציה אחת שוועדת החינוך לא החליטה במילים האלה: מפאת האיחור בלוח השנה אנחנו מאשרים השנה את תשלומי הורים, כפי שהציע משרד החינוך, אולם אנחנו מודיעים – ואפשר לבדוק את זה בפרוטוקולים – שזאת תהיה השנה האחרונה שבה נאשר תשלומי הורים. זה חוזר כל שנה.

אני רוצה להסב את תשומת לבכם, שמה שאנחנו מאשרים פה היום, אם נאשר, ותקוותי היא שלא, והלוואי שיורידו אפילו באופן סמלי שקל מההצעה הזאת, כדי להביע מורת רוח, אני מסב את תשומת לבכם, שזה הכסף הקטן; הכסף הגדול מתחבא תחת השמות השונים כמו תשלומי מרצון שאינם רצון, כמו תשלומי זכות. יש יצירתיות רבה מאוד בקביעת שמות שדרכם משלמים את הכסף הגדול, ולמשרד החינוך, עם כל חיבתי למנכ"לית החדשה יחסית, אין יכולת אכיפה על גבייה בלתי-חוקית. הגיע הזמן לשים לזה קץ.
היו"ר עינת וילף
תודה. זו אכן הנקודה העיקרית. עדי קליגמן, בבקשה.
עדי קליגמן
שלום רב. אני מאוד שמחה להשתתף בדיון הזה, ושהוא מתקיים בכלל. אני אמא לשני ילדים. אני שייכת למגזר החרדי, ובמגזר החרדי השוק מאוד פרוץ. שכר הלימודים מגיע לסכומים מאוד גבוהים; כל אחד גובה כמה שהוא רוצה, בטענות שונות, למרות שבתי הספר מתוקצבים באופן מלא על-ידי משרד החינוך. באופן אישי שילמתי מחיר מאוד כבד על הנושא הזה. הילד שלי עכשיו היה שלושה שבועות בבית, כשהילדים שלו היו בגן, כי לא הסכמתי לשלם את שכר הלימוד הגבוה, וגם בשנה הבאה רוצים להוציא את הילד מהגן, כי אני עדיין לא מסכימה לשלם את שכר הלימוד המופקע שגובים בגן ילדים בני 3, כשקיים חוק חינוך חינם בעיר שבה אני גרה.
היו"ר עינת וילף
תודה רבה. פז כהן, בבקשה.
פז כהן
תודה רבה. ארבע נקודות מהירות: אני מצטרף לדבריו של ד"ר קדמן. חוק חינוך חובה חינם חייב להיות מיושם, ולקחת כסף מההורים זה ברירת מחדל מאוד רעה.

שנית, אני מבקש את ההתייחסות של המנכ"לית לנושא של השקעות בתוך מערכת החינוך הציבורית. אני לוקח כהשוואה את ירושלים, שהיא אשכול 4 לעומת אשכול 8, למשל, שבממוצע, מנתוני בנק ישראל , משרד החינוך משקיע 4,080 שקל באשכול 4, והוא משקיע באשכול 8 4,739 שקלים. רשות מקומית משקיעה בממוצע 1,838 ש"ח, ובאשכול 8 היא משקיעה 4,180 ₪, והכנסות עצמיות מחינוך באשכול 8 – סביב 300 ש"ח, וברשות מאשכול 8 ₪ - ילד – 300 ש"ח. זה פער מדהים, זה מגיע לפעמים לפי שניים, שילד בהרצליה מקבל השקעה ציבורית וחינוך ציבורי פי שניים מילד בירושלים. זה דורש את ההורים בסוף לכסות את הפער הזה כדי לקבל את התנאי השווה הזה, להגיע לאותו חינוך ציבורי שווה כלפי אחרים, ואשמח להתייחסות משרד החינוך לנושא הזה.

נושא נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא נושא של פוליסת ביטוח: עושים מכרז, כל שנה בוחרים חברות ביטוח שמבטחות את התלמידים. ההורים לא מיודעים, לא מקבלים פוליסות ביטוח. כשאני עושה פוליסת ביטוח – אני מקבל אותה. אם אני משלם 35 שקלים על ביטוח לילד, אני רוצה לדעת. לא ייתכן שהורים לא יידעו שהילד שלהם מבוטח בבית הספר וגם לאחר בית הספר. אנחנו בכלל לא מכירים את התנאים האלה, וזה משהו שחייבים להציף אותו לכולם.

נעשית עבודה מאוד גדולה של משרד החינוך, בניסיון להקל על נטל ההורים, וראינו את זה גם בשנה האחרונה במקרו, אבל עדיין יש הנקודות הללו, שדורשות את ההתייחסות שלכם. תודה.
היו"ר עינת וילף
תודה. אריק קפלן, בבקשה.
אריק קפלן
ארבע נקודות קצרות: יש פה נושא, למשל, של תשלומי רשות על תרבות, ואז צריך לקחת כסף להסעות, כי אי-אפשר, לפחות בירושלים, ללכת ברגל לבנייני האומה או לכל מקום אחר, ואז לוקחים תשלום מרצון – הסעות, ואז ההורה אומר: אין בעיה, אני לא מחויב בתשלומי רצון, וההצגה זה תשלום רשות, והוא לא רוצה לשלם, ואז הוא בא, ועולים לרדיו: הנה, מפלים את הבן שלי – הוא לא נוסע להצגה. אז מצד אחד, יש מלגות, שזה מאוד חשוב, ומצד שני, צריך לתת לבית ספר גיבוי – ופה אני אומר כהורה – לתת לבית ספר גיבוי נגד הורים שלא ישלמו עבור מה שלא - חייבים למצוא להם פעילות חלופית, אבל לתת גיבוי, ולא ישר לעלות בפופוליזם לרדיו: הבן שלי לא יצא להצגה. עם כל הכבוד, תשלומי ההורים זה רע מאוד, אבל אם מדינת ישראל החליטה שיש תשלומי הורים – לצורך העניין, בניגוד לדעתי, בניגוד לכל החברים פה – הורה שיכול לשלם – הורה שלא הגיע לרווחה, אלא פשוט כי הוא לא רוצה, כי הוא עושה דווקא- - -
יצחק קדמן
800 אלף ילדים חיים מתחת לקו העוני. באיזו מדינה אתה חי?
אריק קפלן
אמרתי: הורה - לא שלא יכול אלא הורה שלא רוצה.
יצחק קדמן
מאיפה אתה יודע אם הוא יכול או לא?
אריק קפלן
אתה יודע, כשהוא גר לידך, אם הוא יכול או לא יכול. עם כל הכבוד, לא יצא להצגה, כי אחרי פעם אחת כזאת ההורה ישלם, ואז אני כהורה אשלם פחות, כי נכון להיום כולנו משלמים קצת יותר, כי יודעים שיש כאלה שלא ישלמו. ככה כבר נוריד את תשלומי ההורים, ברגע שנוודא שכולם.

הנושא של מיזוג – בלתי-נסבל ללמוד בכיתות. בירושלים לא יודע מה יהיה ב-27 באוגוסט. אי-אפשר להיכנס לכיתות. המערכת צריכה לחשוב, מה עושים בנדון.

ארגון הורים ארצי – לגיטימי. מי שרוצה, שיגבה, רק רשויות ששייכות לארגון ההורים הארצי, שזה יהיה רשום.
היו"ר עינת וילף
תודה. אתי בנימין, בבקשה.
אתי בנימין
אני מצטרפת לדברים של ד"ר קדמן. אני מרגישה שיש פה זילות של הוועדה, כי אמנם אנחנו יושבים פה היום כדי לאשר את תשלומי ההורים, אבל המון בתי ספר כבר החתימו את ההורים על הוראות קבע, המון מנהלים כבר שלחו להורים בקשות לתשלום, ותחתמו מהר, כי אם לא, בתחילת השנה תהיה בעיה, ואנחנו לא יכולים להיערך. יש פה זילות של הוועדה.
נסים זאב
מה זה קשור לוועדה? הוועדה סוף-סוף מביאה ניירת.
אתי בנימין
הוועדה הביאה ניירת, הוועדה מאשרת היום את תשלומי ההורים. בתי ספר לא יכולים לגבות לשנה הבאה על משהו שעדיין לא אושר.
נסים זאב
אל תגידי זילות. זה לא מתוך זילות.
אתי בנימין
זה מנהלי בתי ספר שמזלזלים.
נסים זאב
אבל זה לא שייך לוועדה.
אתי בנימין
כך אני חושבת.

בנוסף, לגבי הפרדת חשבונות הבנק, אני מצטרפת למה שאמר כאן גדעון פישר, אבל הבעיה היא לא בבתי הספר אלא ברשויות, שראשי ערים רבים אומרים למנהלים שלהם לא לפתוח חשבונות בנק. יש חוזר מנכ"ל, שאומר כן לפתוח חשבונות בנק. אנחנו מבקשים לברר את זה.

בנוסף, צריכה להיות שקיפות מלאה, ועל-פי חוזר מנכ"ל, ההורים צריכים לקבל עד 31 בספטמבר כל שנה את הדוח הכספי – מה נעשה בתשלומי ההורים. אין שום סיבה שלא יקבלו. לצערי, בשטח זה לא קורה. הורים שמבקשים, הופכים להיות אויבי בית הספר.
היו"ר עינת וילף
תודה. אני אשלח את המכתב באופן אישי, אבל בית ספר – למשל, חטיבת ביניים, בכיתה ז', כתבה לי אם על כך שזומנו לאסיפת הורים, והתבקשו לתת – בית ספר עירוני, רגיל - תתבקשו לשלם 5,000 שקלים - אגרת אומנויות של 2,300 שקלים, אגרת טיולים של 1,750 שקלים ועוד שלל תשלומים שהגיעו ל-5,000 שקלים. כמו שהיא אמרה, אם הייתי רוצה לשלוח לריאלי, הייתי שולחת לריאלי, אבל זה בית ספר ממלכתי רגיל, והיא שואלת בצדק, איך זה מגיע מ-400 שקלים ביסודי שהיא שילמה, ל-5,000 שקלים. אשלח לך את הפרטים, אבל גם להערתו של ד"ר קדמן, אנחנו מדברים כאן היום על הכספים הקטנים, ולכן מלוא הדיון, ואנחנו נקיים אותו בתחילת המושב הבא, ייעשה בכלל על שלל מגמות ההפרטה וחצי הפרטה במערכת החינוך באמצעות המנגנונים האלה. חבר הכנסת מילר, בבקשה.
אלכס מילר
תודה, גברתי. ראשית, אני אכן מצטרף ללוקר בעניין המלגות. אנחנו התנינו את אישור תשלומי הורים לפני שנתיים בכך שיהיה כאן שינוי מהותי שהבטיח משרד החינוך יחד עם משרד האוצר. דיברנו על כך לפני כמה חודשים, הבאתם לכאן בשורה שאושרה בממשלה על אותן פעימות, עד 500 מיליון ש"ח. נשמח לשמוע את סל המלגות, שהוא הפתרון שלכם כביכול, לפי המתווה שהחלטתם בממשלה, בעניין סובסידיה לכל ההורים שאנחנו יודעים שמתקשים לשלם תשלומי הורים – אלה שהמשרד מחייב אותם; אני כבר לא מדבר על אלה שהמשרד לא יכול לשלוט, שגובים מהם את התשלומים מרצון והתשלומים הנוספים.

עניין נוסף – אני רוצה להעיר לפרוטוקול את סוגיית לימודי השחייה. דיברנו על זה, יש גם הערה של היועצת המשפטית של הוועדה, שהסוגייה הזאת חייבת להיות מוסדרת – אחרת אנחנו נמצאים בבעיה. אני מבקש שלפרוטוקול תהיה כאן התחייבות, שעד 1 בספטמבר תהיה הסדרה של כל הסוגייה הזאת. אם צריך להעביר את זה באישור ועדת החינוך – תביאו. לא יכול להיות שגובים ללא אישור הוועדה, כמו שכתוחב בחוק, תשלומים מההורים כחובה, וזה חובה, כי יש שם לוגו של משרד החינוך. ברגע שמחייבים את ההורים לשלם מכיתות ה' עבור לימודי שחייה.
כמובן, בכל מה שקשור לתשלומים מרצון ותשלומים נוספים – דיברנו על זה בעבר – אחריות אישית של כל מי שגובים את הכסף, ובעיקר מנהלים – גם שם צריך לתת את הדעת על כל הסוגייה הזאת. לא ייתכן שמצד אחד, מאשרים 450 שקל, ומצד שני, גובים 5,000. זה מוגזם, אין פה שום דין, ואף אחד לא נשפט על הדבר הזה, וכל אחד עושה מה שבא. כך זה לא יכול להמשיך. ועוד איפה זה קורה – דווקא בחינוך המיוחד, שבכלל להורים את ברירה. היו לנו בתי הספר האלה, שגבו שם קרוב ל-10,000 שקל בשנה.

גברתי היושבת-ראש, אני מבקש הצהרה חד-משמעית מטעם משרד החינוך בנושא של לימודי השחייה – ההסדרה של הסוגייה הזאת עד 1 בחודש. אשמח לשמוע בסוגיית המלגות, שהתקציב של הקרן מתרחב. אני חוזר – הסוגיות, כמובן, התמיכה שלנו בעניין הזה היא מעל מה שסיכמנו; סיכמנו שיהיה כאן שינוי מהותי בכל הקשור לתשלומי הורים, והוא לא הגיע. אני גם לא רואה כאן שום הפחתה, ואנחנו ממשיכים באותו מנגנון. גם אם אישרתם כסף בממשלה, קרוב ל-150 מיליון לפחות על השנה הזאת – אני כבר לא מדבר על השנה הבאה והשנה אחר כך - חוץ מהעניין של השאלת ספרים, איפה הכסף של קרן המלגות? ה-40 מיליון שהיה – זה היה גם בשנה שעברה, אז מה השינוי? נשמח לשמוע את תגובתכם לסוגיות שהעליתי.
היו"ר עינת וילף
תודה. חבר הכנסת זאב, בבקשה.
נסים זאב
בגלל שיש לי בית ספר ואחריות, אומר לכם איך אני נוהג בטיולים, למשל. נאמר שקבעו סכום מינימלי שמתבקש - אני נתתי הנחיה עקרונית, לבדוק מי לא מגיע לאותו טיול ומהן הסיבות – האם זה בעיה כלכלית או בעיה אידיאולוגית אפילו. יש הורים שאומרים: לטיול מסוים אנחנו לא שולחים בת ליומיים, עקרונית. עם זה אין לי מה לעשות, אבל כשאני יודע שזו בעיה כלכלית, אני סוגר את העניין בלי שהילדה תתבייש אפילו, וצריכים המנהלים לדעת, שיש להם אחריות מעבר לחינוך, את הדאגה לנפש הילד, כי אין לכם מושג, מה המשמעות, שהילד לא הולך לטיול. הפגיעה בנפש שלו, זה לא ניתן לתיקון. כשאנחנו מפספסים ילד, והוא לא יוצא לטיול בגלל בעיה כלכלית של הוריו, הוא מתוסכל מאוד: מצד אחד, הוא לא יכול לדרוש מההורים, כי הוא יודע שלהורים אין, ומצד שני, הוא לא יכול לדרוש מבית הספר. לכן צריכה להיות פה רגישות.
לכן, בהמשך למה שאמר אלכס, צריכה להיות כתובת לאותן בעיות סוציאליות של אנשים שנמצאים במצב סוציו אקונומי נמוך, שיידעו לפנות – אולי לעירייה, למשרד הרווחה - איני יודע. צריכה שתהיה קופה, שיכולה לתת מענה.

גם מה שנאמר קודם לכן, ובצדק, האם הסכום הזה מחייב את ההורים? מה קורה להורים שאין להם גם המינימום? האם אני יכול לחייב אותם?

מה שנעשה פה זה תמחור. אמרנו, פחות או יותר ממוצע – כמה ימים בשנה יש טיולים, כיתה י"א או י"ב, ואמרנו – אל תגבה יותר, נגיד, מ-600 פלוס שקלים לשלושה ימי טיול. זה יפה מאוד, אבל לא נתנו מענה באמת לאותו ילד, שבסופו של דבר אין לו ה-600 שקלים לתת. צריכים למצוא את הקופה הזאת.

יש עוד דברים, אבל אני קודם כל רוצה להודות לוועדה – בניגוד למה ששמעתי פה, שיש זילות של הוועדה – אני חושב שטוב שיש משהו בסיסי שמחייב, וזה כן מחייב. אני מסכים שצריך מעקב. אנחנו לא יכולים ביום אחד לשנות את העולם. אני חושב שזה שינוי מהותי, שהוועדה תצטרך לראות בהמשך, איך מיישמים את זה הלכה למעשה בכל פרט ופרט.
היו"ר עינת וילף
תודה רבה, חבר הכנסת זאב. מנכ"ל משרד החינוך, אם תוכלי להתייחס לדברים. גם עלתה שאלה מצד היועצת המשפטית, איפה הנושא של הסכומים המרביים לתוכניות לימודים נוספות, וכן השאלה של גבייה פרוגרסיבית בהתאם להכנסה לנפש. ואחזור ואגיד – הרבה פעמים מתנהלים כאן ויכוחים קשים על התשלומים האלה. אלה התשלומים הפחות חשובים היום במערכת. יש היום מגמות מאוד חמורות של גביית תשלומים מעל ומעבר, של הפרטה מתחת לרדאר, ואלה התופעות – כל נושא ועדות הערר שנחשפתי אליו באחרונה. ננהל על זה סדרת דיונים, כי הדבר הזה יהרוס את החינוך הציבורי, אין ספק.
דלית שטאובר
אבקש מהיועצת המשפטית להתייחס לנושא התל"ן, ואז אענה על שאר הדברים.
דורית מורג
אנחנו נמצאים באישור תשלומי הורים לפי סעיף 6ד, ששם נאמר שיש צורך באישור ועדת החינוך של הכנסת לאותם תשלומים מכוח סעיף 6ד. הנושא של תוכנית לימודים נוספת נמצא במקום אחר לחלוטין, לפי החוק – נמצא בחוק חינוך ממלכתי, מוסדר בתקנות, והתשלומים לגביו אינם נמצאים על שולחן הוועדה היום.
יצחק קדמן
כל שנה אתם מביאים- - -
מירב ישראלי
כל שנה, ועל זה אין מחלוקת, התשלומים שמובאים, בין לאישור הוועדה ובין לידיעתה, יחד עם האישור – ואגב, הנושא הזה של רצון טוב, זה לא רצון טוב; יש לוועדה סמכויות פיקוח שהן כלליות. הוועדה בכל שנה מבקשת שהיא תקבל תמונה מלאה של התשלומים שמוטלים על הורים – בין אם זה מה שהיא מאשרת באופן פורמלי, לפי 6ד, ובין אם זה תשלומים אחרים, שאנחנו יודעים שגובים, ושיש עליהם הגבלה גם לפי סעיף 8 לחוק חינוך ממלכתי. יש סיבה לכך שזה נסתר מהוועדה?
דורית מורג
לא.
מירב ישראלי
הוועדה מבקשת לדעת את התשלומים.
היו"ר עינת וילף
מהם המספרים?
חגית מאיר
זהים לשנה שעברה.
היו"ר עינת וילף
אז אני מקריאה את זה לפרוטוקול. נאמר לנו כאן באופן ברור ולפרוטוקול, שהתשלומים המרביים לתוכניות לימוד נוספות: בקדם יסודי עלות שעה 119 שקלים, ביסודי עלות שעה 116 שקלים, בחטיבת הביניים - 133 שקלים, בחטיבה עליונה – 149 שקלים. תודה.
אשר אוחנה מוועד ההורים בבאר- שבע, בבקשה.
אשר אוחנה
תודה רבה. לגבי המשלחות שיוצאות לפולין, ספרד, ויש עוד הרבה כאלה – אנחנו מדברים על תשלומי הורים, ואנחנו שוכחים לרגע את הסכומים הגדולים שאנחנו כהורים נדרשים לשלם לכל המשלחות האלה. מצד אחד, זה מאוד חינוכי, שאנחנו מוציאים את הילדים שלנו למשלחות.
קריאה
יש מלגות- - -
אשר אוחנה
אני מכיר את המלגות האלה, וגם אתייחס אליהן. מצד שני, צריך לקחת בחשבון שבתוך בית הספר נוצר מצב שיש הורים שמסוגלים להוציא את ילדיהם, הילדים יוצאים, והם חוזרים עם חוויות ומספרים, ומתוך בית ספר של 600 תלמידים יוצאים 40-30 תלמידים, נשארים כל השאר שלא יצאו, ומרגישים מקופחים ומרגישים לא טוב עם כל הסיפור הזה. היום זה לא רק פולין; יש גם ספרד, וכל בית ספר בוחר לו אזור אחר ומדינה אחרת, והכול טוב ויפה, אבל בתוך בית הספר נוצרים מצבים של פילוג. לא נוח לנו עם הסיפור הזה.
היו"ר עינת וילף
תודה רבה. הוועדה תדון בזה, אתה צודק. אני אישית חושבת שאסור להוציא תלמידים בגיל תיכון לפולין, אבל זה דיון אחר. בבקשה, המנכ"ל, אם תוכלי להתייחס לדברים שנאמרו, ואז נצביע.
דלית שטאובר
לגבי הערתו החשובה של חבר הכנסת מילר, לגבי הסעיף של הקלת נטל תשלומי ההורים על-פי ועדת טרכטנברג, אכן, הסכום שאתה נקבת בו הוא סכום מדורג, שאליו נגיע עוד 3 שנים - 500 שקלים.
אלכס מילר
אבל השנה קיבלתם 150 מיליון.
דלית שטאובר
מה שקיבלנו – קיבלנו, ואני מסבירה, איך הוא מחולק. הסעיף הזה כולו מכוון להקלת נטל התשלומים. השנה מרב הסכום יועד למפעל הענקף, שמטרתו להקל את נטל התשלומים בכל הקשור להשאלת ספרי לימוד. יצאנו במהלך עצום, שאפשר לכל הורה בכל אחד מבתי הספר להצביע על רצונו להשתתף בתוכנית השאלת ספרי לימוד, ואף כאן בוועדה הושלמה האגרה של תשלומי הורים. לזה יוקצה מרב הסכום השנה. בנוסף, תוגדל קרן המלגות שעומדת לרשותם של המנהלים - מה שאתה התייחסת, יושב-ראש ארגון המנהלים אריה לוקר, כדי לסייע במלגות. החלוקה החל משנת 2013 של הכספים שיהיו, תובא לכאן בתיאום אתך, כפי שאת יודעת. הנושא של הפרדת חשבונות הורים – אני לוקחת על עצמי להוציא תזכורת, מה שנאמר כאן, כמו גם תזכורת של העברת כספי ארגון המורים.

אנחנו מודעים לסוגיית האכיפה. משרד החינוך לא הצטיין בנושא האכיפה. בימים אלה התפרסם מכרז להקמת מינהל חדש במשרד החינוך, שהוא מינהל של רישוי, בקרה ואכיפה, כדי לשפר את הנקודה הזאת. כל הסוגיות שעלו כאן סביב השולחן, ואינן מתייחסות ישירות לתשלומי ההורים אלא לשכר לימוד ולתשלומים אחרים שנגבים במערכת - שר החינוך הקים שתי ועדות. ההמלצות הללו מונחות על שולחנו, תוך הימים הקרובים הוא יקיים על זה דיון, ו-וודאי ישתף בהחלטות שלו.
אלכס מילר
מה בעניין השחייה?
היו"ר עינת וילף
נטפל בזה בנפרד. אנחנו מביאים את התשלומים להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – אין

נמנעים – אין

אושר.
היו"ר עינת וילף
תודה רבה, התשלומים עברו.
פז כהן
למה לא משקיעים אותו סכום בתלמידים בכל הארץ? לא היתה לזה תשובה, וזה קריטי.
היו"ר עינת וילף
אלה נושאים אחרים. בכולם נדון בתחילת המשב הבא. כל הנושאים שעלו פה - אשמח לקבל רעיונות לדיונים – אלה נושאים אחרים, אבל כל שאלת התשלומים, התקצוב - אלה שאלות אחרות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים