ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/07/2012

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (תכנית לעובדי המדינה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת החינוך, התרבות והספורט
23/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 676>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), שעה 9:15
סדר היום
<הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (תכנית לעובדי המדינה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
עינת וילף – היו"ר
מוחמד ברכה
נסים זאב

איתן כבל
מוזמנים
>
אודליה אסולין דגני - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

יוסי וולפסון - רכז תחום חיות במשקים, עמותת תנו לחיות לחיות

ד"ר נירית צפורי-ברקי - ממונה על פי חוק צער בעלי חיים, משרד החקלאות

לירון אדלר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

טל זקס - משרד להגנת הסביבה

גלי דוידסון - המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11)>
(תכנית לעובדי המדינה), התשע"ב-2012
היו"ר עינת וילף
בוקר טוב, אני פותחת ישיבה של ועדת החינוך, התרבות והספורט. הישיבה עוסקת בהכנת החקיקה של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (תכנית לעובדי המדינה), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת נסים זאב וקבוצת חברי כנסת. הצעת החוק מונחת לפנינו.
מירב ישראלי
יש לנו את מה שעבר קריאה ראשונה, שזה הוספת סעיף 4(ב) לחוק צער בעלי חיים: "בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), אחרי סעיף 4(א) יבוא 4(ב) "תכנית לעובדי המדינה". השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, יכין תכנית להקניית ידע וכלים בנושא מניעת צער בעלי חיים לעובדי המדינה במשרדי הממשלה ולהטמעתה. הכנת התכנית לענייני עובדי משרד מסוים תיעשה לאחר התייעצות עם השר הממונה על אותו משרד".
היו"ר עינת וילף
חבר הכנסת זאב, אתה רוצה להתייחס?
נסים זאב
הייתי רוצה לשמוע את העמדות של החברים האחרים, כי בסך הכל אנחנו מדברים בתכנית חינוכית, לא מעבר לכך. גם אם יש חילוקי דעות אני חושב שבסך הכל המטרה היא אותה מטרה. יש מעט ערכים בכל מה שקשור לצער בעלי חיים. מבחינתי כל אחד יאמר שהוא מניף את הדגל. אסור שבדבר כזה תהיה מחלוקת. יש מחלוקת לשם שמיים. אולי גם פה זה אותו דבר, אני לא פוסל את זה. אין שום סיבה בעולם שבגלל אותה מחלוקת לא נעביר את החוק או ניסוג ממנו. אני מוכן לדבר עם השרים. אני הבאתי הצעה נוספת, הצעה חלופית. אחרי שנשמע את העמדות לגבי מה השתנה ממה שהוחלט בעבר וממה שמליאת הכנסת החליטה, נקבל איזו שהיא החלטה מתוך קונצנזוס, בהסכמה, הכל מתוך רצון טוב להגיע..
היו"ר עינת וילף
המשרדים, בבקשה. המשרד להגנת הסביבה.
טל זקס
המשרד להגנת הסביבה מברך על הצעת החוק. אנחנו בירכנו עליה בוועדת שרים, עזרנו לקדם אותה. לצערנו, כפי שהסתבר בדיון הקודם, הייתה איזו שהיא תוספת לנוסח שאנחנו חולקים עליה עם יתר משרדי הממשלה. לצערנו, לא הצלחנו להגיע לתיאום בעניין הזה מאז, על כן הנוסח כמו שהוא כרגע הוא נוסח.. הוספה התוספת בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר בהכנת התכנית.
מוחמד ברכה
האם לא יכולתם להסכים על התייעצות?
טל זקס
אנחנו הסכמנו על התייעצות, אבל אין הסכמה בין משרדי הממשלה על הנוסח הזה.
היו"ר עינת וילף
באיזה שלב נכנס העניין של בהסכמה? כשזה הגיע אלינו..
מירב ישראלי
בישיבה לקראת ההכנה לקריאה ראשונה עכב ההסכמות שהיו במשרד החקלאות ומשרד המשפטים הכנסנו את זה, אבל המשרד להגנת הסביבה אמר..
היו"ר עינת וילף
נכון, כי אז הם לא באו מוכנים.
טל זקס
אני חייבת להגיד שמבחינת המשרד ההצעה הזאת והנושא של צער בעלי חיים הם נר לרגליו. הנושא פשוט לא תואם איתנו. התוספת לא תואמה איתנו. אנחנו היינו מאוד שמחים, אבל..
נסים זאב
אם זה בתיאום זה מקובל עליכם?
טל זקס
אנחנו לא התנגדנו להתייעצות, אבל חבריי בממשלה רואים את הדברים אחרת. אנחנו לא יכולים לדבר בקול אחד כמו שראוי שהממשלה תעשה.
מירב ישראלי
בתיאום זה כמו בהסכמה.
היו"ר עינת וילף
אוקי, משרד החקלאות.
אודליה אסולין דגני
גם אנחנו תמכנו בהצעת החוק. מאחר והחוק הזה הוא חוק שאנחנו אמונים עליו, שהממונה על פי חוק צער בעלי חיים מטעם משרד החקלאות אמון עליו, חשוב לנו שהתכנים שייקבעו יהיו בהסכמתנו. זה חוק שאנחנו מפעילים אותו ביומיום. לא ראינו שום דרך אחרת שבה אפשר לקחת חוק כזה ולתת משהו שהוא מאוד משמעותי לשר אחר בלי שנהיה מעורבים בזה. אנחנו מברכים על כך שהשר להגנת הסביבה יכין תכנית. אנחנו מאמינים בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בעניין הזה. ראיתי אמירות בעניין המתנה ממושכת לתכנית. זה ממש לא מה שעומד להיות. אנחנו מתכוונים לקבל כזו תכנית, לעבור עליה ולתת את הסכמתנו או את אי הסכמתנו במידה ויהיו נושאים שהם שנויים במחלוקת.
נסים זאב
לא צריכים להתנגד, אפשר להעיר הערות ולתקן.
אודליה אסולין דגני
נכון, בדיוק. לעבוד במשותף זאת המטרה.
היו"ר עינת וילף
יש לנו שתי הצעות שעלו בדיון הקודם שנראות לי אפשריות. אחת הייתה להתנות את ההסכמה בזמן קבוע, כלומר שההסכמה מרגע שהוכנה התכנית והוגשה למשרד צריכה להינתן בתוך טווח זמן.
מירב ישראלי
זה בעייתי, כי הם לא חייבים להסכים. הם יכולים לתת תשובה תוך זמן מסוים.
מוחמד ברכה
ואם לא?
מירב ישראלי
אם הם יתנו תשובה שהיא לא הסכמה, בכל מקרה הצדדים ייכנסו למשא ומתן. אני לא יודעת אם הקציבה בזמן תפתור את הבעיה.
היו"ר עינת וילף
מילים אחרות.
מירב ישראלי
בעניין של שרים יש לנו תבנית. יש שתי אפשרויות עיקריות, שזה בהתייעצות או בהסכמה. בתיאום זה בהסכמה. אופציה אחרת היא שיהיו שני שרים שהם אחראים יחד. הסכמה זה קצת פחות. יש לנו שני שרים אחראים יחד, שר אחד אחראי שמכין את התכנית והשר השני מסכים, או שמתייעצים.
היו"ר עינת וילף
מה זה ששני השרים אחראים יחד? מה אומרים אז?
מירב ישראלי
אומרים שהשר להגנת הסביבה ושר החקלאות יכינו תכנית. אלו 3 האופציות.
מוחמד ברכה
יש אפשרות נוספת שכדאי לשקול אותה.
היו"ר עינת וילף
מה היא?
מוחמד ברכה
התייעצות באישור הוועדה.
היו"ר עינת וילף
אני לא בטוחה שאני רוצה להביא לפה תכנית.
מוחמד ברכה
למה לא? יש הרבה דברים שמחייבים אישור של ועדה של הכנסת. אני חושב שהבקרה של הכנסת זה דבר מאוד משמעותי.
נסים זאב
אגב, זה גם טוב אם יש מחלוקת. הוא צודק. אם יש מחלוקת בין השרים, אז אדרבא, יביאו את זה לכאן ונראה אם זה מהותי, פרינציפי.
מירב ישראלי
בישיבה הקודמת המשרדים ביקשו שזה לא יהיה בתקנות בגלל רמת הפירוט. זה כאילו משהו שהוא הרבה יותר מפורט מרמה של תקנות. אין מניעה להביא את זה לוועדה, אבל בדרך כלל הוראות נוהל..
היו"ר עינת וילף
אני לא רוצה להביא תכניות חינוכיות לאישור הוועדה.
מירב ישראלי
הוראות נוהל, בניגוד לתקנות, זה דבר שהוא יותר נדיר.
מוחמד ברכה
תמיד עדיפה בקרה פרלמנטרית.
היו"ר עינת וילף
תלוי על מה. על דברים שאני חושבת שיש להם חשיבות אני נלחמת. על דברים שאני חושבת..
מוחמד ברכה
כשיש אינטרסים שנובעים מעצם התפקיד שממלא כל אחד משני השרים, לא מדבר שהוא לא ענייני.
מירב ישראלי
אין מניעה להביא את זה, אבל בדרך כלל תכניות זה הוראת נוהל כזאת, זה לא תקנות. זה יותר נדיר.
מוחמד ברכה
זה לא אמור להיות כל יום.
מירב ישראלי
אני אומרת שאין מניעה להביא את זה. תכניות זה בדרך כלל דבר נדיר יותר שמביאים.
נסים זאב
אני מקבל את ההצעה שלך שזה יהיה בהסכמה, בתיאום ולהגביל את זה בזמן. ככה זה יחייב את הצד השני להסכים.
מוחמד ברכה
אבל אם לא יסכימו בזמן הקבוע?
נסים זאב
אז זה יובא לוועדה.
גלי דוידסון
אני רוצה לציין שהמשרד להגנת הסביבה מפעיל תכנית חינוכית מובנת שקוראים לה "הרוח החיה שבחבורה" בגני ילדים, בבתי ספר תיכוניים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים. התכנית הזאת הופכת להיות חובה בגנים ירוקים. קיימת תכנית שמופעלת עם תכנים מגוונים על מגוון בעלי החיים, על חמלה כלפי בעלי החיים. זה לא משהו שלא קיים בתוך המשרד להגנת הסביבה.
מירב ישראלי
בדברי ההסבר של חבר הכנסת שנכנסו גם פה נאמר שההדרכה היא לא לכלל עובדי המדינה, אלא לעובדי המדינה שיש להם סמכויות שנוגעות לבעלי חיים. זו לא תכנית שהיא חמלה לבעלי חיים, אלא זה בעצם איך להפעיל סמכויות בנוגע לעובדים שמפעילים סמכויות בקשר לבעלי חיים. זה כבר הרבה יותר נכנס לתחומים של השרים שמופקדים על המשרדים השונים. זה לא כמו תכנית כללית לילדים. זו תכנית הרבה יותר מקצועית להפעלת סמכויות. יש לכם דוגמה לדבר כזה?
גלי דוידסון
התכנים שלנו נכנסים לתכנים של מפקחים של המדור להגנת הסביבה. יש לנו גם פורמט של הדרכות.
מירב ישראלי
זה יותר הכיוון.
גלי דוידסון
אנחנו מסכימים שתופיע המילה "בהתייעצות". אנחנו גם חושבים שנכון שהיא תופיע. זה נכון בגלל מגוון התכנים שאנחנו חושבים שצריך לעבור במסגרת אותה תכנית.
מוחמד ברכה
הוועדה צריכה לתת את דעתה אם תהיה מחלוקת בין שני השרים.
מירב ישראלי
מה שהם צריכים לעשות – אמרנו את זה גם בפעם הקודמת – זה לחזור לוועדת שרים. הם צריכים להביא לוועדה עמדה ממשלתית מוסכמת. חבר הכנסת מחויב לתיאום, אבל הוועדה מוסמכת לעשות מה שהיא חושבת לנכון. בדרך כלל כשיש חובת תיאום מכבדים את חובת התיאום עד שהממשלה מביאה עמדה מוסכמת על כלל המשרדים. אם צריך להכריע השרים בוועדת שרים יכריעו. מישהו צריך להכריע. הם צריכים לבוא לכאן עם עמדה ממשלתית מוסכמת.
היו"ר עינת וילף
האם אתם יכולים להגיע פה לאיזה שהוא סוג של הסכמה על הנוסח?
אודליה אסולין דגני
ניסינו אתמול עד סוף היום ללא הצלחה. אני רוצה לציין שבתחומים אחרים, כמו הקרן לטיפול בנושא של בעלי חיים משוטטים שמחלקת את התקציב, אנחנו תמיד מעבירים לשר להגנת הסביבה את התוכנית של חלוקת הכספים כדי לקבל את הסכמתו. דברים כאלה לא מתעכבים. זה בדרך כלל דברים שאין שום סיבה לעכב אותם. אנחנו סבורים שאין שום סיבה להתנגד.
קריאה
חלוקת הכספים היא בהתאם לוועדת התמיכות של הקרן.
נסים זאב
אני חושב שהצעת חבר הכנסת מוחמד ברכה נכונה וראויה. הוא אמר בהתייעצות, אני אמרתי בתיאום. זה קצת פחות מחייב. בסך הכל אנחנו רוצים לקדם את זה. במידה ולא תהיה הסכמה, זה יובא להכרעת הוועדה.
מוחמד ברכה
זה לא יובא לוועדה, אלא אם כן..
מירב ישראלי
אנחנו לא עושים מנגנון כזה של בוררות של הוועדה בין השרים.
נסים זאב
צריך מישהו שיכריע פה.
מירב ישראלי
לעניין הזה יש פורמטים מאוד ברורים.
נסים זאב
אני לא מאמין שתהיה הסכמה בין השרים, כי יש פה ויכוח עקרוני מי מושך בשרביט. זה לא ייגמר.
מירב ישראלי
הוועדה לא יכולה להיות בוררת בין השרים.
נסים זאב
לא בוררת. יש החלטה בהסכמה.
מוחמד ברכה
החוק אומר שהבקשה תהיה בעלת סמכות.
מירב ישראלי
עדיין הממשלה צריכה להביא משהו כדי שהוועדה תאשר אותו.
מוחמד ברכה
אם תהיה הסכמה, האישור של הוועדה יהיה אוטומטי. אם לא תהיה הסכמה, הוועדה תצטרך להכריע.
מירב ישראלי
אם לא תהיה הסכמה הם לא יביאו את זה לוועדה. צריכה להיות תכנית שהולכת לפי המנגנון שהחוק קובע. אם לא תהיה הסכמה, זה לא יגיע בכלל לוועדה. זאת הבעיה.
לירון אדלר
הוויכוח פה הוא ויכוח על דרך עבודה בין שני משרדים. זה משהו שהמשרדים צריכים להגיע בו להסכמה. אם לא, הממשלה תצטרך להכריע גם בנוגע לאיך המשרדים צריכים לעבוד.
מוחמד ברכה
ההערכה הראלית היא שיהיה ניגוד במערכות של שני המשרדים.
מירב ישראלי
יש דרך לפתור את זה.
לירון אדלר
אני לא יודעת. יש הרבה מחלוקות בין משרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה כשמתקינים תקנות או כל מיני דברים כאלה. כאן מדובר במשהו שהוא יותר פשוט להגיע עליו להסכמה. יש כרגע מחלוקת בין שני המשרדים איך הם צריכים לעבוד. זה משהו שצריך לבוא לאיזו שהיא להכרעה לפני שאנחנו מגיעים לכאן. זו עבודה פנימית בין המשרדים. אני לא חושבת שיש כאן עניין בנושא הזה להתערבות של הכנסת בתוך הממשלה. המשרדים צריכים להגיע להסכמה.
נסים זאב
נדבר שנה הבאה אם זה יעבור.
לירון אדלר
היות שלא הגיעו להסכמה, אנחנו נצטרך להגיע חזרה לוועדת שרים.
נסים זאב
זה פשוט לתקוע את החוק הזה. אני לא רואה תיאום או תיאומים, אולי שלישייה. דרך החוק הזה מנסים ברמה העקרונית להביא תיאום בין השרים או בין המשרדים. אני לא רוצה להגיד שהחוק הזה הופך להיות קורבן של השיטה או של הכרעה בין השרים. אין מצב שתהיה הכרעה בסוגיות השנויות במחלוקת, אלא אם כן ראש הממשלה יתערב. בשביל נושא כל כך פעוט, כל כך פשוט, להפוך את זה למשהו..
לירון אדלר
זאת לא הכוונה שלי.
נסים זאב
זאת לא הכוונה, אבל זה מה שקורה.
לירון אדלר
בסך הכל ועדת שרים תצטרך להכריע אם היא מקבלת את עמדת משרד החקלאות או את עמדת המשרד להגנת הסביבה. אז נבוא לפה עם משהו מוסכם שכתוב בו אם הוא בהסכמה או שהוא בהתייעצות, לפי מה שתחליט ועדת שרים לחקיקה. זאת לא שאלה כל כך מסובכת לוועדת שרים, אבל צריך לקבל פה איזה שהוא מנגנון הכרעה כי המשרדים לא הצליחו להגיע להסכמה. היישום של הצעת החוק, היישום של החוק צריך יהיה לפי מה שכתוב, בין אם יהיה כתוב בהתייעצות ובין אם יהיה כתוב בהסכמה. ככה נצטרך ליישם את החוק. היות ששני המשרדים בעצמם לא הצליחו להגיע להסכמה על העניין הזה, צריך להביא את זה לגורם הכרעה. פשוט כרגע אין לנו עמדה מוסכמת, אנחנו לא יכולים להסכים לשום צעד.
יוסי וולפסון
הצעת החוק הזו היא הצעת חוק מאוד חשובה. אני חושב שחבר הכנסת זאב צודק. היא מסוכלת כאן על רקע מאבק בין המשרדים שלא קשור להצעה הזאת בכלל. בחוק צער בעלי חיים כבר קיימות התייעצויות. כשהשר להגנת הסביבה מוסמך היום לקבוע איזה ארגון להגנת בעלי חיים יכול ללכת לבית משפט בנושאים מסוימים, הוא מתייעץ על כך עם שר החקלאות. אין שם הסכמה, יש שם התייעצות. כאשר שר החקלאות קובע איך ילך הכסף למניעת התרבות של בעלי חיים, הוא לא דורש הסכמה של השר להגנת הסביבה, הוא דורש התייעצות. התייעצות זה מנגנון - בלי קשר למשרדים הרלוונטיים פה - הרבה יותר נכון מבחינה מנהלית. הוא מנגנון שקובע מי מחליט אבל מחייב אותו לשמוע את הצד השני. כאשר אומרים הסכמה כל מה שמשרד החקלאות צריך לעשות זה להגיד כל פעם "לא". זה מאוד פשוט. כשאומרים התייעצות משרד החקלאות צריך להביא עמדה מנומקת. המשרד להגנת הסביבה חייב להקשיב לה. זה המנגנון שיאפשר לחוק הזה להתקדם ולהתבצע. אם לא תהיה פה הסכמה, כך גם על כל תכנית ועל כל פיפס לא תהיה הסכמה, במיוחד אם יש סכסוכים סביב נושאים אחרים בין המשרדים. אפשר להחזיר את זה לוועדת שרים, אבל הגורם המחוקק הוא הכנסת. אני חושב שבוויכוח כזה אם זה בהסכמה או בהתייעצות הוועדה צריכה להכריע. אין שום סיבה להעביר את זה חזרה לוועדת שרים ולהצביע על זה במושב הבא.
מירב ישראלי
זה ביחסים בין חברי הכנסת לוועדת שרים. כשחבר כנסת מתחייב לוועדת שרים לתאם ואחר כך הוא לא מתאם יש לזה השלכות.
יוסי וולפסון
התיאום נעשה באופן שהוא לא מתואם בין השרים.
מירב ישראלי
אני אומרת שזה להכרעת חבר הכנסת. יש ערך לזה שחבר הכנסת יתחייב. כמובן שהגורם המכריע הוא הוועדה. אם הוועדה תחליט, אז זה מה שהיא תחליט.
מוחמד ברכה
הגורם המכריע בסוף תהיה המליאה.
יוסי וולפסון
במשרד החקלאות יודעים טוב מאוד להגיד לא. מאוד קשה לפעמים לקבל ממשרד החקלאות כן. זה מהניסיון שלי של הרבה שנים של עבודה. הצלחתי לקבל פה ושם כן ממשרד החקלאות, אבל בדרך כלל הכן של משרד החקלאות היה אחרי שאמרתי כי לא הייתה לי ברירה. מאוד קל לקבל לא. מאוד קל למצוא תירוצים וסיבות לא לעשות דברים. זה לא המשרד שהצטיין ביישום חוק צער בעלי חיים עד כה. אני חושב שלחייב את משרד החקלאות להביא עמדה מנומקת במסגרת של התייעצות ולא להסתפק באמירת לא בזמן מסוים או לא בזמן מסוים, זה דבר שנותן מצד אחד את המקום הראוי, מצד שני מאפשר לחוק הזה להתקדם ולהיות מיושם בפועל. אני לא חושב שהמשרד להגנת הסביבה יקדם דברים נגד משרד החקלאות. הוא מחויב להתייעצויות. אם הוא לא מקבל את ההתייעצויות יש עדיין למשרד החקלאות אמצעים לפנות בתוך הממשלה ולעצור דברים. לא צריך לבוא יותר לוועדת שרים, אפשר להכריע בזה עכשיו.
ד"ר נירית צפורי-ברקי
יש פה עניין של תכניות לימודים לעובדי מדינה. משרד החקלאות עושה את זה כבר לא מעט זמן. יש לנו את יחידת הפיצו"ח, שזאת יחידת הפיקוח על הצומח ועל החי שאוכפת במשרד החקלאות את חוק צער בעלי חיים. הם עוברים אצלנו כל הזמן הכשרות בכל חוק ותקנה שיוצאים. חוץ מעובדי מדינה עוברים אצלנו הכשרות גם נהגי משאיות שמובילים בקר. מבחינת חוק צער בעלי חיים – גם יוסי יודע את זה – הם עוברים אצלנו הרבה מאוד הכשרות. אני לא חושבת שיש פה איזה שהוא עניין של חוסר הסכמה. אני חושבת שבעניין של חוק צער בעלי חיים העניין של החינוך זה איזה שהוא אינטרס משותף לכולם. אנשי המקצוע, הווטרינרים, הממונה על חוק צער בעלי חיים נמצאים כרגע במשרד החקלאות. הוא זה שצריך להסכים על התכניות. יש פה עניין של להכשיר אנשים לאכיפה. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה שהייתה לנו במשרד החקלאות. אנחנו עובדים בדרך אכיפה של הגעה למקום האירוע, חקירת האירוע ואחרי זה מביאים את זה ללשכה המשפטית. אם מדובר בקנסות מינהליים, אז הקנסות יוצאים אחרי שהלשכה המשפטית עברה על החומר. המשרד להגנת הסביבה עובד בדרך של קנסות במקום. זה דברים שיכולים להיות, להתנגש אחד עם השני כשאנחנו רוצים לעשות דרך אכיפה משותפת. אם יש תכנית לימודים או תכנית חינוך שהיא שונה לעובדי מדינה, אנחנו לא יכולים להסתפק בהתייעצות, אנחנו חייבים מדיניות שווה של הדברים.
היו"ר עינת וילף
משרד המשפטים, אם זה חוזר לוועדת שרים, מתי אתם מעלים את זה?
לירון אדלר
אנחנו נשתדל להעלות את זה מיד בתחילת המושב הבא.
היו"ר עינת וילף
אני רוצה התחייבות שזה עולה בתחילת המושב. אם לא, אני מביאה את זה פה להכרעה ואני אקבל החלטה. זה חוזר לוועדת שרים. תביאו עמדת ממשלה בתחילת המושב. אם לא, אני מכריעה כך או אחרת. אני לא אומרת איך.
יהודית גידלי
יש לי הודעה של משרד האוצר על כך שהוא לא מתנגד.
טל זקס
רק להתייחס למה שנאמר פה. הסיבה להבדלים שאת מתארת זה בגלל שסמכויות האכיפה נמצאות בידיים שלכם. אין הבדלים במדיניות האכיפה בהקשר הזה. רק אתם מוסמכים לעשות אכיפה, לכן אתם גם אלה שעושים את זה.
נסים זאב
אני מבקש לקיים הצבעה בנושא הזה.
היו"ר עינת וילף
לא. הייתה התחייבות לתאם.
איתן כבל
זה לא עבר ועדת שרים?
היו"ר עינת וילף
זה עבר עם דרישה לתיאום.
איתן כבל
אנחנו בכל זאת כבר כמה שנים בבניין הזה. אם היינו צריכים להיות כל הזמן צמודים לעניין של התיאום מראש לא היינו מתקדמים באף חקיקה, כי תמיד האוצר היה תוקע אותנו.
יהודית גידלי
האוצר לא תוקע.
איתן כבל
לא במקרה הזה. האוצר הוא תמיד הדגלן שעוצר. אין כמעט חקיקה שהוא לא אומר שזה לא בתיאום. אנחנו מכירים וגם אלה שלא ותיקים בתחום מכירים את זה. אני חושב שצריך ללכת כאן צעד אחד קדימה.
היו"ר עינת וילף
אין לי בעיה להכריע פה, אבל אני אכריע נגדכם. אני אכריע להסכמה. השאלה אם אתם רוצים לנסות להעביר את זה לוועדת שרים. לפחות לתת לזה עוד סיכוי.
נסים זאב
שיהיה בהסכמה עם הגבלת זמן, כמו שהציע חבר הכנסת מוחמד ברכה. קיבלתי את ההצעה שלו.
מוחמד ברכה
היושבת ראש הציעה הגבלת זמן.
מירב ישראלי
הגבלת זמן לא תפתור את הבעיה.
איתן כבל
בכל מקרה החוק לא יובא לדיון..
היו"ר עינת וילף
עדיף, לדעתי, לנסות להעביר לוועדת שרים. לפחות שתהיה עמדת ממשלה. בעמדת ממשלה יש סיכוי להתקדם.
מירב ישראלי
כרגע לחוק אין הסכמת ממשלה. בגלל שאין תיאום אין הסכמת ממשלה. זאת המשמעות. השאלה אם רוצים להעביר את החוק הזה בלי הסכמת ממשלה. יש לזה השלכה גם במניעה.
מוחמד ברכה
מה שכתוב כאן זו לא עמדת ממשלה?
היו"ר עינת וילף
עדיין לא.
מירב ישראלי
זאת הבעיה. אנחנו גם בקריאה הראשונה..
היו"ר עינת וילף
אתמול כשהתברר לי שאין הסכמות אמרתי לחה"כ זאב שכשקובעים לי זמן בוועדה זה כשמבטיחים לי שהכל נעשה כמו שצריך. ברגע האחרון..
איתן כבל
כשזה בטוח שזה בהסכמות.
היו"ר עינת וילף
נכון. הדברים הגיעו בלי הסכמות. אתה דרשת שאני לא אבטל את הישיבה. הייתי מוכנה לעשות לך טובה ברמה האישית ולא לבטל את הישיבות. עד עכשיו קיבלת טיפול מאוד מהיר. אני מחזירה את זה לוועדת שרים.
נסים זאב
אם הישיבה הייתה אחרי החגים היינו צריכים ישיבה נוספת, כי היינו מגיעים לאותו מצב. בכל מקרה היינו צריכים ישיבת ביניים.
היו"ר עינת וילף
זה חוזר לוועדת שרים. אני דורשת שזה יהיה בתחילת המושב. רק אז נביא את זה לפה ונסגור את החוק הזה.
איתן כבל
זה הולך לבית קברות חילוני.
נסים זאב
בכל מקרה מקבלים החלטה שתהיה ישיבה אם אין החלטה של ועדת שרים בעניין? האם ההכרעה תהיה בוועדה?
היו"ר עינת וילף
אני לא מקבלת שום החלטה כזאת. כרגע זה עובר לוועדת שרים.
איתן כבל
אני אגיד לך מה המשמעות. כשזה עובר לוועדת שרים זה כמעט חוזר לתחילת הדרך. בכל מקרה ב-3 החודשים הקרובים זה לא יבוא. זה יבוא אחרי החגים, בהנחה שהכל יהיה..
מוחמד ברכה
תקבעי מסגרת זמן, שזאת הפגרה.
היו"ר עינת וילף
כן, אמרנו. תסגרו את זה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:45.>

קוד המקור של הנתונים