ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

מאבטחים במזרח ירושלים

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 766>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 8:30
סדר היום
<מאבטחים במזרח ירושלים>
נכחו
חברי הוועדה: >
אילן גילאון – היו"ר
דב חנין

איתן כבל
מוזמנים
>
יחזקאל אופיר - מנהל אגף האכיפה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יצחק לרר - מנהל אגף הביטחון, משרד הבינוי והשיכון

מיכאל מרש - מנב"ט מזרח ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

נועם פלקוביץ - סגן היועץ המשפטי, משרד הבינוי והשיכון

יואל הדר - יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

ישראל סינגר - רמ"ח אבטחה, המשרד לביטחון פנים

רועי גיא גרין - עו"ד, ארגון כוח לעובדים

ניצן תנעמי - מקדמת מדיניות, ארגון כוח לעובדים

אליק סטפנסקי - מאבטח, ארגון כוח לעובדים

יוסי אברג'יל - מבקר שכר, קבוצת מודיעין אזרחי

נירית מאירי - יועצת משפטית, קבוצת מודיעין אזרחי

אלי גל - יו"ר ועד העובדים, קבוצת מודיעין אזרחי

אורי ספיר - מנהל פרויקט, קבוצת מודיעין אזרחי

אשר גרוסמן - אחראי משמרת, קבוצת מודיעין אזרחי

נועם פטרוסנקו - עובד, קבוצת מודיעין אזרחי

דוד קשני - יו"ר פורום דיור ציבורי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
הדר אביב
<מאבטחים במזרח ירושלים>
היו"ר אילן גילאון
אני מבקש לשבת. התעכבנו מעט כי מגיש ההצעה הדחופה לא הגיע, מסיבות תחבורתיות – קייטנים שצובאים על הכנסת, אם שמתם לב. באמת, הכנסת ממש מרנינה היום, המון ילדים. והנושא שלנו הוא דיון דחוף בנושא מאבטחים במזרח ירושלים, של חבר הכנסת איתן כבל.
ב-19 במרץ נערך כאן דיון ראשון והופקו מסקנות ולקחים, אבל אנחנו נפגשים שוב משום שהוועדה החליטה לעקוב - -
וילמה מאור
ולקבל דיווח, ממשרד השיכון והחברה לדיור אזרחי.
היו"ר אילן גילאון
לקבל דיווח, כן.
אני אקרא, קודם כל, את המסקנות שהיו כאן, ולאחר מכן נראה מה נשתנה בסטטוס של הבעיה עד כה. אז להלן סיכום הישיבה והמלצות הוועדה:

"הוועדה מבקשת ממשרד הבינוי והשיכון ומחברת האבטחה "מודיעין אזרחי" לכבד ולהבטיח את הזכויות הבסיסיות המעוגנות בחוק של העובדים להתאגד כדי להגן על זכויותיהם. הוועדה קוראת לחברת "מודיעין אזרחי" לנהל משא ומתן אמיתי וכן עם המאבטחים, ועם הארגון המייצג את מרביתם. כמו כן, הוועדה קוראת למשרד הבינוי והשיכון, מזמין השירות במקרה זה, לעקוב אחרי המשא-ומתן ולהבטיח את זכויות העובדים. הוועדה קוראת למשרד הבינוי והשיכון ולחברת האבטחה "מודיעין אזרחי" לשקול מחדש את הנושא, ולהחזיר לעבודה לאלתר את המאבטחים שפוטרו. הוועדה קוראת לשר הבינוי והשיכון לפעול על-פי המלצות הוועדה ולדווח לה על התקדמות בביצוען."

תראו, במקום מתוקן לא היינו צריכים את הדיון הזה, בטח לא בפעם שנייה, לא במזרח ירושלים ולא במקרה הזה של עובדי קבלן. אבל אנחנו מקום לא מתוקן, ואנחנו כן דנים בזה. ולכן הדיון היום הוא איננו מקורות המימון, קשני. הוא מה קורה לעובדים במזרח ירושלים על-פי הטענות שעד כאן.

אני יודע שנערכה בדיקה על-ידי משרד השיכון, אבל משום מה הדוח הזה חסוי לגמרי. לידינו הוא כלל לא הגיע. יש פה נציג של משרד השיכון?
יצחק לרר
כן. אנחנו העברנו את הדוח לוועדה.
וילמה מאור
אנחנו לא קיבלנו שום דוח.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו לא קיבלנו דוח, לא קיבלנו שום דבר.
מבחינת הבדיקה שלכם, האם יש מה שכתוב לנו כאן? שלפי בדיקה של נועם פלקוביץ, היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון, מזמין השירות מחברת האבטחה, דווח לוועדה כי בדיקה חיצונית של רואה-חשבון מצאה שאין ממש בטענותיהם של המאבטחים.
עם זאת, ממצאי הבדיקה לא נחשפו, והטענות היו בנושא של תנאי המכרז שלא קוימו, ברמת שכר, ברמת תנאים, ברמת תנאי העבודה במקום, ברדיפה אחרי התאגדות והתארגנות של עובדים. כל הטענות האלו הועלו כאן. לא קיבלנו ממשרד השיכון שום דבר מן הטענות האלה. בינתיים אני גם שומע ש"מודיעין אזרחי" בכלל מנערת חוצנה ורוצה לצאת מן המשחק. אז אני ארצה לשמוע את הצדדים לעניין.

יש פה נציגים, אני מבין, גם של ההסתדרות הלאומית, גם של ועד העובדים, גם של "מודיעין אזרחי". אבל אנחנו נפתח במשרד השיכון. בבקשה, אדוני – שם ותפקיד לפרוטוקול.

חבר הכנסת חנין, אתה רוצה לדבר?
דב חנין
רק שאלה: יש פה נציג של משרד התמ"ת, התעשייה, המסחר והתעסוקה?
יחזקאל אופיר
כן.
היו"ר אילן גילאון
כן, יש.
דב חנין
תודה.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה, מי מציג את הנושא? מה קורה, אף אחד לא רוצה לדבר? זה מקום שכולם רוצים לדבר.
דב חנין
נעתקו המילים מפיהם. אני מוכן להתחיל, אדוני היושב-ראש, ברשותך.

הדיון הזה יש בו משהו מתסכל, כמו שאתה פתחת ואמרת. הכנסת כבר עסקה בנושא הזה, אבל התרשמותי – ואני אשמח שמישהו יוכיח לי שאני טועה – שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מפתרון של הבעיות. ולהיפך, הבעיות רק מחמירות והולכות.
ואני מבין, בצער, שבכלל לא מתנהל משא ומתן – אני שומע שחברת "מודיעין אזרחי" אולי רוצה לעזוב בעוד חצי שנה את התחום הזה. זה, אגב, לא רלוונטי בכלל, אם היא עוזבת או לא עוזבת. היא צריכה לנהל משא ומתן עם העובדים שנמצאים ושהיא מעסיקה אותם. זה פשוט לגמרי, זה אלמנטרי. ועל זה בוודאי אי-אפשר לנהל משא ומתן, על עצם קיומו של משא ומתן.

אבל אדוני, אני שמעתי גם את הנוסח שקיבלנו בישיבה הקודמת, ואני חושש שכנראה השמטנו משהו, ולכן שאלתי על נציג התמ"ת, התעשייה, המסחר והתעסוקה. במצב שבו אנחנו נמצאים, כשלא מתנהל משא ומתן, אני חושב שאין ברירה אלא לדרוש – ואני מציע שנכלול את זה בצורה מפורשת בהחלטה שלנו – שמשרד התמ"ת ייקח על עצמו להיות מעורב ולפקח אחרי המשא-ומתן הזה. זה בסופו של דבר המשרד שאחראי - -
וילמה מאור
הנציג שלו נמצא כאן.
דב חנין
מאה אחוז, לכן שאלתי.
בסופו של דבר זה המשרד שתפקידו או חובתו לדאוג לעובדים ולתנאי עובדים. המצב שאנחנו נמצאים בו, שהוא איזה מין מצב של הפקרות, אין דין ואין דיין, המציאות והפרת התנאים נמשכת - -
היו"ר אילן גילאון
יש גם הפרת צו של בית-משפט על הדרך, מה שנקרא.
דב חנין
אז כל הדברים האלה הם פשוט דברים בלתי נסבלים.
אני חושב שמשרד התמ"ת צריך להיכנס לעובי הקורה וממש ללוות באופן צמוד את המשא-ומתן שיתנהל עם העובדים. ואני הייתי מבקש שבעוד שבועיים, נאמר, יוגש אלינו, לוועדה, דין וחשבון מה קרה בשבועיים האלה. כי אנחנו לא יכולים להמשיך במצב שבו המציאות היא מופקרת, לא מתנהל שום דבר אמיתי, אין התקדמות בפתרון של שום בעיה. ועדות של הכנסת מתכנסות ומקבלות החלטות, ועולם כמנהגו נוהג.
לכן, אנחנו נצטרך להחליט שמשרד התמ"ת נכנס לתהליך ומלווה את ההידברות ואת המשא-ומתן עם העובדים, ולבקש מנציג התמ"ת בתוך שבועיים לדווח לנו מה קרה, ומה קורה ואיך אנחנו מתקדמים לפתרון אמיתי של הבעיות.
היו"ר אילן גילאון
אלא אם כן הכול התקדם, ואנחנו לא יודעים עוד. פשוט אנשים בהלם מרוב ההתקדמות, והם לא יכולים לדבר.
דב חנין
בדיוק, אולי מרוב התרגשות.
היו"ר אילן גילאון
טוב, אנחנו נפתח עם ועד העובדים. בבקשה.
אלי גל
שלום, אני אלי גל, אני יושב-ראש ועד העובדים. אני שמח לבשר לאדוני שכלום לא השתנה בשטח. להיפך, המצב רק החמיר. אין משא ומתן אמיתי, אין תשובות לשאלות שביקשנו, אין החזרה של עובדים, התנכלויות נמשכות, והזכות שלנו להתאגדות עדיין נפגעת.

מה שקורה עכשיו הוא שהכול תקוע כי "מודיעין אזרחי" טוענת שהם רוצים לעזוב. אז אולי עדיף שמשרד השיכון ינהלו אתנו את המשא-ומתן.
היו"ר אילן גילאון
היו שורה של טענות שאתם טענתם – נושא של רישוי לנשק, נושא של הבודקה, שכר כמובן, בפער של כחמישה עד שישה שקלים לשעה בין מה שנכתב במכרז לבין מה שאתם מקבלים, תנאים ותנאי הבראה, ודברים כאלה. אז אתה מוכן קצת לפרט?
מה, שום דבר לא נשתנה מן הפעם הקודמת? כי טוען כאן משרד השיכון, ומי מטעמו, שעל-פי בדיקה שנעשתה לא קרה כלום, שכל מה שאתם אומרים לא היה ולא נברא.
נועם פלקוביץ
המשרד נתן לוועדה דוח שלם, תשובה לכל שאלה שעלתה פה.
היו"ר אילן גילאון
אם ככה, אז כנראה שלא נתן.
נועם פלקוביץ
אני פשוט מתפלא. שלוש פעמים נתנו את זה.
וילמה מאור
התיק שלנו ריק.
נועם פלקוביץ
גם מסירה ידנית. נכון, מיכה?
וילמה מאור
התיק שלנו ריק. אישרתם עם מישהו?
נועם פלקוביץ
הנה הדוח – 50 או 100 עמודים.
קריאה
יושב-ראש הוועדה - - -
וילמה מאור
יושב-ראש הוועדה, כבודו במקומו מונח. הוא יושב-ראש הוועדה. הוועדה לא קיבלה שום דבר.
מיכאל מרש
קיבלה פעמיים דרך מנכ"ל משרד השיכון. הוא שלח את הדוח.
וילמה מאור
לא קיבלה. אדוני, לא קיבלה.
אלי גל
אנחנו גם לא קיבלנו את הטענות ששטחנו - - -
היו"ר אילן גילאון
בסדר, אני אתן לכם להגיד לפחות את התמצות של הדוח ואנחנו נקרא אותו. אנחנו ממילא נצטרך להיפגש עוד פעם.
נועם פלקוביץ
הדוח הזה הוגש שלוש פעמים לוועדה, תשובה על כל שאלה שאיתן כבל העלה.
וילמה מאור
לא קיבלתי כלום. תיק גדול.
היו"ר אילן גילאון
כן, בבקשה. אני אמשיך לשמוע, ואחרי זה אתם תעזרו לנו. אני רואה את זה פעם ראשונה בחיי.
אלי גל
גם אנחנו לא זכינו לראות את זה, ולכל הטענות שהעלינו קיבלנו התעלמות מוחלטת. אני שמח לשמוע שיש תשובות, רק שאנחנו לא יכולים להתמודד אתן אם אנחנו לא מקבלים את התשובות. מבחינתנו, הדברים בשטח, שום דבר לא משתנה ולא השתנה. להיפך, משרד השיכון ו"מודיעין אזרחי" יד ביד עדיין ממשיכים לפגוע בוועד.
קריאה
לא יד ביד. נפרדים.
אלי גל
לצערי, זה יד ביד.
היו"ר אילן גילאון
בכל אופן האחריות עליכם, גם אם אתם נפרדים. אני מבקש שתעזור לנו ותגיד לנו מה המסקנות העיקריות שלכם בתחום של הטענות שנאמרו כאן. אנחנו מבטיחים לקרוא את הדוח, שאני רואה שהוא מאוד מפורט. דובר על תלושי שכר פה.
נועם פלקוביץ
מאוד מפורט ועל כל שאלה ענינו.
היו"ר אילן גילאון
בסדר, אבל אני מבקש עכשיו שתענה לי לפרוטוקול. אלא אם כן אתם רוצים לשמור על זכות שתיקה. פה זה לא כל-כך מקובל.
נועם פלקוביץ
לא. הכול אמרנו שם. ומיכה מרש, שכתב את הדוח, מנהל את היחידה ואחראי אישית, ומטפל בכל בעיה הכי קטנה - - -
היו"ר אילן גילאון
אדוני, אתה מוכן להגיד מה יש בדוח שלך, או לא?
מיכאל מרש
כן, אני מוכן.

יש פה את כל הדברים שמשרד הבינוי והשיכון, בעקבות המכרז החדש, שם בשטח. כל הנושא של שיפור העמדות, כל הנושא של מזגנים, כל הנושא של פנסים חדשים בעמדות, כל הנושא של תנאים סוציאליים ואיך מפקחים על הנושא של תנאים סוציאליים; איך כל מאבטח מקבל את כל התנאים הסוציאליים, ואם הוא לא מקבל אותם, זה מגיע למשרדי, ואנחנו דואגים לסיפור הזה של כל התנאים הסוציאליים.

לראיה, גם במכרז האחרון, דרך החשב הכללי, אנחנו משלמים את ההבראה back to back ל"מודיעין אזרחי". זאת אומרת, אם הוא מגיש לי חשבונית על הבראה, אני משלם לו, ו"מודיעין אזרחי" משלמים את ההבראה, את המחלה, את כל התנאים הסוציאליים, כולל פנסיה, כולל שעות נוספות, כולל תשלום של תוספת לילה, תוספת שבת. את כל התנאים הסוציאליים שהוא אמור לקבל, הוא מקבל.

אני אתן עוד דוגמה. כולל חגים שהם מקבלים – החוק אומר שמי שעובד "יום לפני","יום אחרי", מקבל חגים. הם מקבלים גם בלי שום קשר ל"יום לפני", "יום אחרי". החודש הזה, בגלל שזה מכרז חדש, הם קיבלו את התשלום לחגים, הם המאבטחים שקיבלו תוספות. זה לא תוספות, זה חוק של 300–400 שקל על חגים שהיו באפריל.
ויש פה את כל הנושאים. יש פה צילומים של העמדות, של איך העמדות נראות. יש פה צילומים של תלושי שכר של מאבטחים. יש פה את הנוהל עצמו, איך אני, איך משרד הבינוי והשיכון מטפל - - -
היו"ר אילן גילאון
אתה אומר לי שבעצם מקוים מילה במילה ממה שיש בתנאי המכרז שלכם מול "מודיעין אזרחי".
מיכאל מרש
מילה במילה, כן.
היו"ר אילן גילאון
כולל היסעים לעבודה, כולל רישיון לנשק, כולל הכול?
מיכאל מרש
כולל הכול. כולל תשלום לרישיונות נשק.
היו"ר אילן גילאון
זה הדברים שתוקנו מאז הדיון הקודם, או שזה דברים שמעולם לא היו - - -
מיכאל מרש
חלק מהדברים חודדו. נושא העמדות חודד. בפעם הקודמת, לפני חצי שנה, היינו לקראת מכרז חדש שהוצאנו מול חברות האבטחה, ותיקנו.
היו"ר אילן גילאון
מה יש לאדוני להגיד לגבי נושא התארגנות העובדים, ונציגי העובדים שפוטרו מעבודתם בגלל אי התאמה לתפקיד?
מיכאל מרש
מבחינת משרד הבינוי והשיכון העובדים האלה הם עובדים של "מודיעין אזרחי". אנחנו מנהלים אותם מבחינה מבצעית. זאת אומרת, יש הנחיות מבצעיות של המשטרה. יושב פה נציג של המשטרה, והוא יודע שאם מאבטח לא עובר איזושהי כמות – רץ 2,000 בזמן מסוים, ואם הוא לא עובר אימוני ירי - - -
היו"ר אילן גילאון
אני מבין שמרוב התעסקות עם ועד העובדים, ה כושר הגופני שלהם לקה.
מיכאל מרש
יכול להיות, אני לא יודע.
היו"ר אילן גילאון
פתאום רצו 2,000, פתאום לא רצו 2,000.
מיכאל מרש
אני לא רוצה להיות ציני.
היו"ר אילן גילאון
אז למה אתם מתעניינים בעצם בשכר מינימום?
מיכאל מרש
הם לא מקבלים שכר מינימום.
היו"ר אילן גילאון
לא, לא, הם מקבלים 35 שקלים לשעה.
נועם פלקוביץ
9,000–10,000 שקל בחודש, זה השכר הממוצע של האנשים - - -
אלי גל
זה לא אומר שצריך לקחת מעשרות מזה.
היו"ר אילן גילאון
חבר הכנסת כבל הגיע.
וילמה מאור
תציג את עצמך,בבקשה, לפרוטוקול.
היו"ר אילן גילאון
לא, אני רוצה שחבר הכנסת כבל – הוא הגיש את - - -
וילמה מאור
אבל לא יודעים מיהו. רק לפרוטוקול, להציג את שמו.
מיכאל מרש
מיכה מארש, מנב"ט מזרח ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.
איתן כבל
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חברים, אני מתנצל על האיחור.

אני מניח שאם לא ייעשה איזה אקט שאני תיכף אנסה להציע אותו, אנחנו לא נצא מפה. יגדעו את כל העצים בברזיל, וחברי, שהוא יושב-ראש השדולה להגנת הסביבה, יראה פה עוד חוברות על חוברות.
היו"ר אילן גילאון
בגלל זה הוא בא, שתדע לך.
איתן כבל
זה די מצחיק, כי בסופו של דבר זה מסוג הדברים שהם שחור-לבן. זה לא שאנחנו צריכים להקים עכשיו ועדת חקירה ותצפיות אל היעד. זה או שהדברים נכונים או לא נכונים. עוד לפני שנכנסנו לרזולוציות של לקרוא תלוש, שאני מודה, למרות שגם התמודדתי ליושב-ראש ההסתדרות, אני לא יודע לקרוא תלוש. יש כאלה מומחים בלי להיות מתמודדים ליושב-ראש ההסתדרות.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יודע לקרוא את התלוש שלי.
איתן כבל
גם אני לא יודע את התלוש שלי, אני מודה. אני יודע רק כמה בבנק. כמה ביד, כמו בבדיחה של הגששים.

אני מבקש להציע את ההצעה הבאה. ב-9:15 יש דיווח בוועדת הכספים על "בריל", שזה מפעל שהיה אמור להיסגר לפני מספר חודשים. מוניתי לבורר בתוך העניין הזה, וברוך השם, אנחנו באים לדווח שהגענו להסכמות והכול בסדר. כמובן, עד הפעם הבאה, אבל זה דיון אחר.

בכל מקרה, אני רוצה להציע את עצמי ואולי עוד חבר אחד, שילך ויבדוק את הדברים מקרוב. אני מוכן "לבזבז", במרכאות – אני אחליט מתי אני אבוא, אני אחליט עם מי אני נפגש, אני אחליט את מה אני רואה, איך אני רואה, למה אני רואה.
נועם פלקוביץ
משרד השיכון מקבל אותך בברכה.
איתן כבל
אני ידעתי שזה יהיה המשפט הבא. איך אומרים, לחזור למקום הפשע אחרי כל-כך הרבה שנים.
נועם פלקוביץ
אתה מכיר אותנו לפני ולפנים - - -
איתן כבל
נכון, ואני גם שמח. כמעט לא השתניתם.
נועם פלקוביץ
היינו תמיד טובים.
איתן כבל
זאת ההצעה. אני רוצה להיפגש עם העובדים, כל אחד בנפרד – שלא יגידו, הפעילו עליו לחץ, כן הפעילו לחץ, אמר אמת, לא אמר אמת, ונראה. נשמע מקרוב, מכל אחד ואחד מהעובדים. אני חושב שצריך לעשות סוף לסיפור הזה.
לגבי משרד הבינוי והשיכון, אני אומר לכם – אני מכיר אתכם ואני אפילו יכול להגדיר אתכם ידידים שלי – צריך לעשות את ההבחנה בין שני דברים. בין העניין המקצועי, שאתם כמבקשי שירות צריכים לדאוג שתקבלו את השירות הכי טוב שאפשר – לא שאני אומר, אני לא יודע להגיד את זה – לבין לנסות לעזור לחברה שמספקת את השירות. לכסת"ח או לא לכסת"ח, זה לא תפקידכם. זה שני מישורים שונים שאני נתקל בהם פעם אחר פעם, בכך שגופים מבקשי שירות מגינים על החברה שנותנת את השירות יותר מאשר היא מגינה על עצמה.

ולכן, אדוני היושב-ראש, זו הצעתי, אם תתנו לי את ההסמכה לעניין הזה.
היו"ר אילן גילאון
אתה ממלא מקום יושב-ראש ההסתדרות. אנחנו לא יכולים להגיד לא. שמע, יש לך - - - עם בן-גוריון. אני יכול להתווכח עם הדבר הזה? אני זוכר חבר כנסת מסוים שאמר שצריך לעשות רכבת תחתית מיבנה לתל-אביב. אז אמרנו לו: אבל למה לא מלמעלה? אפשר היה לסגור את העניין בלי הדיון.

ועד העובדים מקבל את הבורר הזה?
אלי גל
בהחלט.
היו"ר אילן גילאון
אני ממליץ עליו. ומשרד השיכון מקבל את הבורר הזה?
נועם פלקוביץ
בברכה גדולה.
היו"ר אילן גילאון
ואת "מודיעין אזרחי" אני לא שואל, כי אני לא יודע מה הסטטוס של "מודיעין אזרחי" כרגע – נשארים, נכנסים, יוצאים?
נועם פלקוביץ
הם נתנו למשרד הודעה משפטית שהם עוזבים, לפי החוזה, בתוך שישה חודשים מתאריך ההודעה הם עוזבים. ובעוד ארבעה חודשים, זה התאריך יעד.
אלי גל
והאם הם מתחייבים לא לגשת למכרז הבא?
מיכאל מרש
יש חוק במדינה, אלי גל.
אלי גל
אם הם עוזבים את המכרז עכשיו, והם ייגשו למכרז הבא וייזכו בו, אז לא השתנה שום דבר בשטח. אתה מסכים אתי?
מיכאל מרש
אלי, יש חוק המכרזים. אם הם יוכלו לגשת, הם ייגשו.
אלי גל
אתה מבין את הטריק?
היו"ר אילן גילאון
אותנו לא מעניין מי זה החברות. אותנו מעניין קיום המכרז.
איתן כבל
התפקיד שלנו והתפקיד שלי הוא לראות ולבדוק אם הדברים נעשים על-פי כל דין, ולא רק למראית עין, אלא באמת.
דב חנין
אגב, צריך לחזור ולהדגיש – זה שהם עוזבים או לא עוזבים לא רלוונטי בכלל לשאלה של חובתם המוחלטת לתת לעובדים את כל מה שמגיע להם, ולהתנהל בצורה שצריכה לאפיין מקום ראוי ודמוקרטי.
קריאות
מי אמר שזה רלוונטי?
יוסי אברג'יל
אני מציע שמר אלי גל יציין מה הנטו, כפי שאמרת, כמה ביד נכנס לו החודש.
וילמה מאור
אדוני, תציג את עצמך לפרוטוקול.
היו"ר אילן גילאון
אני חושב שחבל להיכנס לזה, כי יש עוד הרבה דברים.
יוסי אברג'יל
אני חושב שזה יגרום לנו לשמור פרופורציות בדיון.
היו"ר אילן גילאון
מי אדוני?
יוסי אברג'יל
יוסי, מבקר שכר, "מודיעין אזרחי".
אלי גל
אני יכול רק להציע ליוסי, אם אפשר – אולי תסביר לנו למה אתה עדיין גובה לנו מהתלוש, הנה, יש פה לידי - - -
היו"ר אילן גילאון
חבר'ה, תקשיבו, אנחנו נותנים לכם פה את איתן. וואלה, כל שעה שלו זה - - -
איתן כבל
אתם יודעים כמה אני גובה?
היו"ר אילן גילאון
כן, המון. אבל לכם הוא יעשה את זה במחיר סביר.
איתן כבל
מחיר טוב.
אלי גל
תודה רבה.
היו"ר אילן גילאון
אני מבקש, אם יש למישהו דברים נוספים לומר. אחרי זה נראה מה קשני אומר, ואז נסגור את הדיון.
ניצן תנעמי
ניצן תנעמי מ"כוח לעובדים".
אנחנו מאוד שמחים על ההצעה של חבר הכנסת כבל בנושא ליווי ובדיקה של המצב בשטח של העובדים. אין סיבה להיכנס פה, כן הפרות, לא הפרות. זה צריך להתברר במשא ומתן. מה שחשוב לנו, בארבעת החודשים שנשארו, זה לשבת למשא ומתן אמיתי בתקווה להגיע להסכם קיבוצי גם אם החברה עוזבת. ולשם העניין הזה נשמח גם לליווי של התמ"ת בנושא של המשא-ומתן.
היו"ר אילן גילאון
בזה פתח דב חנין, וכך אנחנו רואים זה.

קשני, אתה אחרון הדוברים.
דב חנין
קשני, דברי סיכום.
היו"ר אילן גילאון
אתה חייב לאשר לנו את ההסכם.
דוד קשני
קשני דוד מעמותת "קול בשכונות". קודם כל, אני מברך את איתן כבל, שהוא הסכים להיות הבורר.
איתן כבל
הציע, הציע.
דוד קשני
הציע, כן.

מפליא אותי דבר אחד במדינת ישראל, שמשרד השיכון פתאום הפך להיות מעסיק, פתאום הפך נותן הכסף. באיזו מדינה אנחנו חיים? מה זה? כל הסיפור הזה מפליא אותי באמת. צריך לעשות בעניין הזה סדר.

יש לשכה שקראו לה פעם לשכת העבודה, שמשם מוזרמים כל העובדים לכל מדינת ישראל. פתאום כולם נהיו לי קבלנים, והקבלנים מקבלים את הכסף מרשות זאת וזאת, והם מחליטים. אלה מחליטים ואלה מחליטים. צריך לשנות את כל הנושא הזה פה בכנסת.

אני חושב שלכם יש כוח עצום לשנות את העניין הזה, שלא נהיה עבדים. העובדים האלה, לפי דעתי, הם עבדים. הוא מספר סיפורים שמקבלים את זה, ואת זה, ואת זה ואת זה.
היו"ר אילן גילאון
שושני, יושב פה יושב-ראש הלובי להעסקה ישירה, דב חנין. שני חברים בתוך הלובי הזה. אתה יודע מה עמדתנו. אבל בשביל זה צריך קצת יותר כוח פוליטי כדי לעשות את המעשה שאתה מדבר עליו. אני מקווה שהוא יהיה בפעם הבאה.
אורי ספיר
אורי ספיר, מנהל הפרויקט במזרח ירושלים, מטעם "מודיעין אזרחי".
אנחנו לא נשאלנו, אבל אנחנו, כמובן, גם נשמח שחבר הכנסת איתן כבל ילווה את הסיפור מתוך הבנה שלנו שרוב הדברים שנאמרו כאן על-ידי נציגי "כוח לעובדים" פשוט לא נכונים. ואין לנו שום בעיה לפתוח את כל הדברים, להראות את הביקורות, להראות את הבדיקות, לפתוח את התלושים, לראות את התנאים בשטח, לראות את המשכורות, לראות את הביקורת החיצונית של רואה החשבון שמציינת בצורה חד משמעית שכל ההפרשות לפנסיה משולמות במלואן. אנחנו יותר מנשמח שהסיפור סוף-סוף ייסגר, וייראו שכנראה אין סיבה לכל הדיונים החוזרים והנשנים האלה.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה, קצר, כי אני רוצה לסכם.
רועי גיא גרין
רועי גיא גרין, אני עורך-דין מ"כוח לעובדים".

אנחנו רצינו לציין עוד דבר אחד. בעמוד 21 ו-22 להמלצות הוועדה הקודמות, עלתה הצעה נפלאה שאולי יש גם לה מקום, שאולי גם משרד השיכון עצמו יישב אתנו. אני חושב שלאור המעבר של החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה גם אין לזה שום מניעה, משום שממילא יש השוואת תנאים, ולכן זה רק יפתח לנו ערוץ ישיר. אולי אפשר לחדד גם את ההמלצה הזאת של הוועדה, שגם משרד השיכון עצמו יישב, ואז לא נשב עם רוטציה מתחלפת.
היו"ר אילן גילאון
משרד השיכון הוא - - - הראשי, אני חושב. לא? לפחות השני. טוב, תודה רבה.
אם ככה, אני מסכם את הדברים להלן: הוועדה מבקשת מחבר הכנסת איתן כבל להירתם ולהוות בורר בסוגיה הנדונה – דב, אתה גם?
דב חנין
לא, לא. איתן מעולה. אני סומך עליו.
איתן כבל
אם צריך, אני אדבר גם.
היו"ר אילן גילאון
האחרון שאמר: אם צריך – אני בא, היה - - - אתה יודע למי. אם צריך – אני בא.
איתן כבל
תודה רבה.
היו"ר אילן גילאון
ולכן, אם צריך – הוא בא, וזה הסיכום של הוועדה, ואני מאחל הצלחה. אנחנו נרצה לקבל דיווח – אני לא תוחם אותך בזמן, אני יודע שאתה תביא את זה יותר מהר מאשר אנחנו חושבים. הוועדה תרצה לדעת את הסיכומים של בוררות כבל.
דב חנין
וכניסה של התמ"ת, אדוני, במקביל.
וילמה מאור
ולפני שאתה סוגר את הדיון, אני מבקשת להודיע לאנשי משרד השיכון שגם בלשכת יושב-ראש הוועדה לא נתקבל כל דוח.
דב חנין
וגם כניסה של התמ"ת, אדוני היושב-ראש, במקביל.
היו"ר אילן גילאון
כן, כן.
איתן כבל
כן, אני אשב עם כל החברים המכובדים.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:05.>

קוד המקור של הנתונים