ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2012

המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
18/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 297>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ב (18 ביולי 2012), שעה 17:30
סדר היום
<המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אורי אורבך

דוד רותם
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<המלצה בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת>
היו"ר יריב לוין
אחר צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום: המלצה בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת. ישיבה שמתכנסת, על-פי אישורו של יושב-ראש הכנסת, תוך כדי דיוני המליאה. חבר הכנסת אורי מקלב הודיע ביום ה-16.07.2012 על התפטרותו מתפקיד סגן יושב-ראש הכנסת, על-פי הסכמי הרוטציה בין הסיעות. ההתפטרות הזו, כפי שאני מבין, תיכנס לתוקף ב-18.07, בשעה 19:40. ולכן ההחלטה שנקבל היום, כמובן מותנית.
דוד רותם
מותנית בזה שהוא לא יחזור בו.
היו"ר יריב לוין
היא מותנית, כמובן, בזה שחבר הכנסת לא יחזור בו מהתפטרותו.
דוד רותם
רגע, מה עם המינוי של זבולון אורלב?
היו"ר יריב לוין
לא, מינוי זבולון אורלב, שהוחלט עליו בשעתו, בוטל ברוויזיה שאני הגשתי לאור ההודעה שקיבלתי מיושב-ראש סיעת הבית היהודי, חבר הכנסת אורבך.
דוד רותם
הבנתי, בסדר. שלא יהיה לנו מצב שיהיו לנו שניים מהבית היהודי.
היו"ר יריב לוין
בינתיים גם חבר הכנסת מקלב משך את התפטרותו, ומשכך ממילא, ההחלטה היתה בטלה, והיום אנחנו נמצאים בנקודה חדשה בעניין הזה. הודיע לי חבר הכנסת אורי אורבך שעל-פי החלטת סיעתו, החליטה הסיעה שהוא יתמנה כסגן יושב-ראש הכנסת במקומו של חבר הכנסת אורי מקלב. ומשכך הם פני הדברים, אני מציע שאנחנו נאשר את מינויו, שכמובן יכנס לתוקף אחרי שהובא בפני מליאת הכנסת. אם נספיק עוד היום, ואם לא – נעשה מאמץ לעשות את זה עוד היום, כמובן, לאחר שההתפטרות של חבר הכנסת מקלב תיכנס לתוקפה. מי בעד לאשר את מינויו של - - -
דוד רותם
זה מספיק שאורי אורבך מודיע?
היו"ר יריב לוין
זה מספיק שהוא מודיע כי הוא יושב-ראש הסיעה. אבל חבר הכנסת אורלב יודע, כמובן.
דוד רותם
אורלב יודע?
אורי אורבך
זה היה בנוכחות כל הסיעה.
היו"ר יריב לוין
אורלב יודע, כן. אורלב יודע, אבל אני אומר עוד פעם, מבחינתי, הודעות - - -
אורי אורבך
זה לא עניינכם.
דוד רותם
לא נעים לי להגיד לך, זה מאוד עניינינו.
היו"ר יריב לוין
מבחינתי, אני מקבל הודעות מהסוג הזה מיושבי-ראש הסיעות. הם הגורם שמולו אני מתנהל. רבותי, מי בעד לאשר את מינוי של חבר הכנסת אורבך?
הצבעה

בעד אישור המינוי לסגן יושב-ראש הכנסת – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
המינוי אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. נאחל לך הצלחה רבה, וככל הניתן, ישיבות מעניינות ולא כאלה שתשאל את עצמך לשם מה - - -
אורי אורבך
בשעות שאם תישארו - - -
היו"ר יריב לוין
אני נועל את הישיבה וסוגר את הפרוטוקול.

<הישיבה ננעלה בשעה 17:40.>

קוד המקור של הנתונים