ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/07/2012

מינוי מנהל כללי למשרד מבקר המדינה בהתאם להוראות סעיף 12 וסעיף 41(3) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
24/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1167 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012), שעה 10:10
סדר היום
<מינוי מנהל כללי למשרד מבקר המדינה בהתאם להוראות סעיף 12 וסעיף 41(3) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
רוברט אילטוב
אבישי ברוורמן

יצחק וקנין

שי חרמש
ציון פיניאן
פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
מבקר המדינה יוסף שפירא
אלי מרזל - המנכ"ל הנכנס, משרד מבקר המדינה

הלל שמגר - מנהל נציבות תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה

שלמה רז - דובר משרד מבקר המדינה

יצחק סעד - רמ"ט ועוזר בכיר למבקר המדינה

דודי נהיר - עוזר למבקר המדינה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<מינוי מנהל כללי למשרד מבקר המדינה בהתאם להוראות סעיף 12 וסעיף 41(3) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום מינוי מנהל כללי למשרד מבקר המדינה בהתאם להוראות סעיף 12 וסעיף 41(3) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

אני מקדם בברכה את מבקר המדינה החדש, יוסף חיים שפירא.
אבישי ברוורמן
כבוד המבקר, האם קיבלת את השם הזה כשנולדת?
מבקר המדינה יוסף שפירא
קיבלתי את זה בתעודת הלידה ובגיל 16 הוצאתי תעודת זהות ובה כתבו יוסף שפירא. בגיל 20 רציתי להוציא דרכון כדי לצאת לחוץ לארץ, אמרו לי שאני לא יכול, זה ייקח עשרה ימים, אלא אם כן בדרכון יהיה כתוב יוסף שפירא. כך הדברים נשכחו ונשאר השם יוסף שפירא. אמי המנוחה, לפני מותה, לפני מותה שאלה אותי אם אני זוכר שקוראים לי יוסף חיים שפירא, אמרתי לה כן והלכתי ושיניתי את השם במשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
במשרד הפנים שינו? כי אנחנו מנסים לעשות כל מיני שינויים במשרד הפנים אבל זה לוקח הרבה זמן.

אנחנו מברכים אותך אדוני המבקר על כניסתך לתפקיד החשוב הזה. אנחנו בירכנו אותך במליאת הכנסת וגם באופן אישי, אבל עכשיו ועדת הכספים מברכת אותך. התפקיד הזה הוא אחד התפקידים החשובים ביותר שקיים במערכות השלטוניות במדינת ישראל. הביקורת היא אבן בוחן או בעצם אבן דרך שאנשים יודעים שהם נתונים לביקורת וצריכים לעשות את הדברים הנדרשים מהם ולפעול בנושאים ובתפקידים לשמם את נבחרו.
אנחנו מאחלים לך הצלחה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
תודה.
היו"ר משה גפני
אתה מבקש מוועדת הכספים למנות מנכ"ל למשרדך, את אלי מרזל, ואני מבקש, אדוני המבקר, להציג ולנמק את הבקשה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
קודם כל, תודה על הברכות. אני נמצא כאן בחברה טובה. לשמאלי נמצאת שגית שבעבר הייתה מתמחה שלי.
ציון פיניאן
רק לך מרשים להתחיל את דבריך עם בשמאלך כי זאת שגית. כולם מתחילים בימינם.
מבקר המדינה יוסף שפירא
גם בעלה עודד עבד במשרדי.
שכיב שנאן
יש לנו פרוטקציה רצינית מאוד. ברכה כפולה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
מכל מקום, אני רוצה לומר לכם שתהליך הבחירה של המנכ"ל לא היה קל לי. היו לי כעשרים מועמדים, כולם אנשים מצוינים שמעוניינים, כמו רבים אחרים, לשרת את המדינה במשרד מבקר המדינה ורואים בזה שליחות. היה לי קשה לברור את האדם המתאים ביותר לתפקיד מפני שלא כולם היו מתחום הניהול או מתחום הביקורת. בסופו של יום בחרתי באלי מרזל מפני שיש לו את היתרון שהוא גם איש ניהול וגם איש ביקורת ותיק מאוד, זאת בנוסף לתכונותיו האישיות, יושרה. אני מכיר גם את אחיו שהוא שופט בית המשפט המחוזי, יגאל מרזל, והיה רשם בבית המשפט העליון. כמו שאומרים באידיש, משפחה טובה. אני בטוח שהבחירה תהיה מצוינת.
היו"ר משה גפני
מר מרזל, במה עסקת קודם?
אלי מרזל
אני מכהן עד לימים אלה כסמנכ"ל בחברת מקורות בתפקיד המבקר הפנימי. לפני כן הייתי מבקר פנים בבתי החולים של הדסה. אני בעל תואר שני בביקורת ותואר שני נוסף בניהול. אלה התחומים מהם אני בא.
היו"ר משה גפני
איך אתה רואה את מערכת היחסים של משרד מבקר המדינה עם משרדי הממשלה?
אלי מרזל
את מערכת היחסים יקבע המבקר. הוא זה שקובע את המדיניות במשרד. אני בא כדי לסייע לו להוציא את המדיניות הזאת לפועל באופן הטוב ביותר. לכן, ברשותך, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. רבותיי, אני מבקש להצביע. אם מישהו ירצה אחר כך לומר מספר מלים, בבקשה.

הצבעה
בעד אישור בקשת המבקר למינוי המנכ"ל אלי מרזל – פה אחד

הבקשה אושרה
היו"ר משה גפני
פה אחד אושרה בקשתו של המבקר למינוי המנכ"ל.

אדוני המבקר, מינוי המנכ"ל אושר ואנחנו מאחלים למנכ"ל הצלחה. אנחנו מאחלים למשרד המבקר הצלחה בתפקיד החשוב הזה

אם מישהו רוצה לומר מספר מלים, בבקשה.
שכיב שנאן
אדוני המבקר, אני מאחל לך הצלחה מכל הלב. הייתי רוצה להפנות את תשומת לבך לדבר אחד בתוקף תפקידך כאחד שאמור לבקר את מה שקורה במשרדי הממשלה. תבקר גם את משרדך בנושא של שילוב בני מיעוטים בתוך משרדך. מספר העובדים במשרד מבקר המדינה לא מתקרב ליעד הממשלתי וחשוב מאוד שממך תבוא הישועה ואתה תהווה דוגמה אישית.
דוגמה פשוטה. לפני תקופה קצרה המבקר הקודם הגיש רשימה של נציגי ציבור לוועדות בחירת עובדים למשרד המבקר. לצערי הרב בין כל השמות לא היה אפילו שם אחד של חרדי שמתקרב להיות דומה לשם של בן מיעוטים.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אם שמעת את דבריי בכנסת, לכך כיוונתי.
שכיב שנאן
כן. דברי הביעו הרבה תקווה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
זה נכון. יש איושים של תפקידים שהם לא מיידיים אלא הם תלויי מכרזים אבל אני רוצה לומר לך שבתקופה הקרובה אני עומד לקבוע ועדות מסוימות שהן חיצוניות ושם אני משבץ גם מהמגזר הערבי וגם מהמגזר החרדי.
פניה קירשנבאום
אני מקווה שגם דוברי רוסית אתה משבץ שם.
היו"ר משה גפני
בואו לא ניגרר לעניין הזה. אבישי, בבקשה.
אבישי ברוורמן
רק מילה אחת, בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו מאחלים לכם הצלחה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אני רוצה להודות לכם בשמי ובשם הצוות שנמצא כאן.
היו"ר משה גפני
צוות טוב מאוד יש במשרד מבקר המדינה. אתה מקבל צוות מצוין.
מבקר המדינה יוסף שפירא
לפי סדר הישיבה – צחי סעד, דודי נהיר, שלמה רז והלל שמגר.
היו"ר משה גפני
הלל שמגר הוא בן בית כאן ואנחנו מכירים אותו.

תודה רבה. תודה אדוני המבקר.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים