ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/07/2012

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
23/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 763>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), שעה 11:50
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון) (דחיית מועד התחילה), התשע"ב-2012, של חה"כ עפו אגבאריה (פ/4432).>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוחמד ברכה
מוזמנים
>
מוריה בן צור - עו"ד, משרד הבריאות

רחל גוטמן - מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים, משרד הבריאות

אילנה ציינסטלי שטיין - עו"ד, ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

גיא הרמתי - אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר זאב בלאט - מנהל מחלקת רישום טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, התאחדות התעשיינים

כרמל פלדמן - סגנית מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה, התאחדות התעשיינים

רון תומר - חבר הנהלת הפרמצבטיקה, התאחדות התעשיינים

חנה לאידר שניידר - מנהלת תחום, איגוד לשכות המסחר

גיא גורצקי - מנכ"ל פארמה ישראל - ארגון הגג של חברות התרופות
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון) (דחיית מועד התחילה),>
התשע"ב-2012, של חה"כ עפו אגבאריה (פ/4432)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני בשבוע, ד' באב, 23 ביולי 2012, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (דחיית מועד התחילה), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת עפו אגבאריה. גברתי.
נעה בן-שבת
אדוני, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה עם דחייה של תחילת תיקון מס' 20 לפקודת הרוקחים מ-1 באוגוסט 2012 ל-1 במאי 2013, דהיינו דחייה של תשעה חודשים. ההצעה מגיעה עכשיו לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו מבקשים להוסיף הוראת תחילה שתקבע שתחילתו של חוק זה ב-1 באוגוסט 2012, זאת כדי למנוע חוסר התאמה.
היו"ר חיים כץ
כדי שתהיה חפיפה. האם יש מישהו שרוצה להתייחס? בבקשה, אדוני.
רון תומר
שמי רון תומר, אני יצרן תרופות. רציתי לדבר על סוגיה אחת פרקטית. אנחנו מכבדים את החוק ואנחנו כבר מתחילים להתכונן אליו.
היו"ר חיים כץ
כבר הייתם צריכים להתכונן מזמן.
רון תומר
לא, הנוהל של משרד הבריאות יצא רק לפני כחודש, עד אז לא ידענו בדיוק כיצד לעמוד בנוהל. היינו משנים אריזות וזה לא היה יוצא כמו הנוהל, היינו צריכים להתחיל מהתחלה, אבל אנחנו מתחילים להתכונן.
היו"ר חיים כץ
טוב.
רון תומר
אני חייב להגיד מחיי תעשיין. יש לנו מעל 100 מוצרים. חלק מהמוצרים מיוצרים פעם בשנה או פעם בשנתיים, החלפת אריזות זה לא דבר פשוט.

אנחנו מכבדים את החוק, אנחנו משנים את האריזות, יש לנו שתי בקשות חשובות. אחת, אין לנו שליטה כמובן לגבי הסחורה בשטח, וחשוב לנו מאוד שסחורה שכבר יצאה משערינו - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו מקווים שתמכרו אותה במהלך השמונה חודשים.
רון תומר
לא, אנחנו נמכור אותה החוצה. השאלה היא לגבי בית-מרקחת.
היו"ר חיים כץ
שבית-המרקחת ימכור אותה. אתה יודע, אנחנו מקווים שהוא לא ימכור אותה, שאנשים לא יצרכו תרופות.
רון תומר
לזה אני גם שותף.
היו"ר חיים כץ
לא יודע אם אתם איתי כל כך, אתם מייצרים תרופות. אנחנו רוצים לדפוק את הממשלה. הממשלה רוצה להוריד את תוחלת החיים, אנחנו רוצים להעלות אותה.
רון תומר
זה יפתור את הבעיה של המפקח על הבנקים והביטוח, אבל זה עניין אחר. הסוגיה השנייה – ישנם מוצרים, הם לא רבים, שאנחנו מייצרים פעם בשנה, שנתיים ושלוש. חלקם לא מיועדים בכלל לייצור בשנה הקרובה.
אנחנו מבקשים שתהיה דרך להחריג, שנוכל לפנות למשרד הבריאות שיוכל לאשר לנו לגבי אותם מוצרים, שלא נצטרך להיכנס עכשיו למסה ענקית של החלפת אריזות מוצרים שכבר יוצרו. זו גם בעיה של איכות סביבה, זו גם בעיה של חס וחלילה טעויות שיכולות לקרות בהחלפת אריזות – שהיא הרבה יותר קשה – וזה גם עלויות מיותרות.
היו"ר חיים כץ
אני בטוח שהמחוקק שנתן לכם תשעה חודשים ומשרד הבריאות היו ערים לעניין הזה, ואני מקווה מאוד – אני רוצה לקוות – שהכול יבוא על מקומו בשלום ואתם תספיקו. גברתי.
כרמל פלדמן
כרמל פלדמן, התאחדות התעשיינים. אני רוצה בהקשר הזה להוסיף שאני חושבת שגם משרד הבריאות יש לו אפשרות – כמו שבאריזות קטנות הוא פוטר חברות לא להכניס את השינוי מפאת חוסר מקום, גם כאן אפשר לתת תחולה ספציפית לתכשירים מסוימים בהקשר הזה.
רון תומר
אני אחזק, אדוני, שמדובר בתכשירים שלא מיוצרים באופן שוטף. יש לי מוצרים שייצרו ב-2011, והייצור המתוכנן הבא שלהם הוא ב-2014. זה לא שאני מנסה להימנע.
כרמל פלדמן
תכשירים בודדים. מדובר על מאות בודדות.
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד הבריאות?
מוריה בן צור
מוריה בן-צור, הלשכה המשפטית. לגבי התכשירים שעל המדף, כבר דיברנו ואמרנו שתכשירים שנמצאים על המדף עד ל-1 באוגוסט ישווקו ולא יסירו אותם, אין עניין להסיר.

תכשירים שיעבירו היצרנים או היבואנים אחרי תחילת החוק – ומדובר בהעברה לבתי-המרקחת – הם כבר כן יהיו מחויבים בסימונים שקובע החוק.
כרמל פלדמן
ה-1 במאי, לא 1 באוגוסט.
מוריה בן צור
1 במאי 2013, כן. זו העמדה שלנו.
היו"ר חיים כץ
פתרה לך את הבעיות.
רון תומר
לא, היא לא פתרה כי היא לא נתנה לי את האפשרות להחריג את אותם מוצרים.
היו"ר חיים כץ
אבל היא אמרה – כל מה ששיווקת, לא מתייחסת. למה לא פתרה? פתרה ועוד איך.
מוריה בן צור
מה שנמצא אצלך על המדף, אתה תשווק בבתי-המרקחת. אמרנו שלא צריך להוריד.
רון תומר
אבל מה שנמצא על המדף אצלי.
היו"ר חיים כץ
שווק אותו עכשיו.
רון תומר
גם אותו לשווק?
היו"ר חיים כץ
עכשיו.
מוריה בן צור
יש לך עכשיו תשעה חודשים.
רון תומר
אבל יש לי מוצרים - - -
היו"ר חיים כץ
אין מושלמות.
רון תומר
אני רק מבקש אפשרות להחרגה, שמשרד הבריאות יוכל לתת אישור פרטני.
היו"ר חיים כץ
בוא נראה כשיגיע הזמן. האם עוד מישהו מעוניין להתייחס? אין. אנחנו נקריא את החוק.
נעה בן-שבת
"הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון) (דחיית מועד התחילה), התשע"ב-2012

תיקון סעיף 4

1. בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א-2011, בסעיף 4, במקום "י"ג באב התשע"ב (1

באוגוסט 2012)" יבוא "כ"א באייר התשע"ג (1 במאי 2013)".

תחילה

2. תחילתו של חוק זה ביום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012)."
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד? חבר הכנסת מוחמד ברכה מצביע במקום חבר הכנסת עפו אגבאריה.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון) (דחיית מועד התחילה), התשע"ב-2012, נתקבלה בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאו פה תמכו בהכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. כולי תקווה שהיא תעלה בשבוע זה למליאה והיא תאושר במליאה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים