ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

דווח לועדה על פי סעיף 19 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - על מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות המקומיות הנמנות בתוספת לחוק, מספר השוטרים ומספר המקרים בהם פקחים מסייעים עשו שימוש בסמכויותיהם על פי החוק.

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הפנים והגנת הסביבה
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 603>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 9:30
סדר היום
<דווח לועדה על פי סעיף 19 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - על מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות המקומיות הנמנות בתוספת לחוק, מספר השוטרים ומספר המקרים בהם פקחים מסייעים עשו שימוש בסמכויותיהם על פי החוק.>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
אריה ביבי
דב חנין

אורי מקלב
מוזמנים
>
עו"ד יואל הדר - יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

שייקה הורוביץ - ראש אגף שיטור וקהילה, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק דוד לוי - ראש חוליית שיטור עירוני באג"מ, המשרד לביטחון הפנים

נתן נודלמן נדן - מנהל תחום פיקוח ובקרה בשיטור עירוני, המשרד לביטחון הפנים

עו"ד יפעת פרנקנבורג - ע' יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק דרור קלייטמן - קניין רוחני באח"מ, המשרד לביטחון הפנים

תנ"צ אפרים ברכה - רח"ט חקירות באח"מ, המשרד לביטחון הפנים

רן איזנברג - ראש תחום תקציבים שלטון מקומי, משרד הפנים

עו"ד גבריאלה פיסמן - ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

יוחאי וגימה - ראש מנהל ביטחון, מרכז השלטון המקומי

אבי נעים - יו"ר ועדת ביטחון בנש"מ וראש מועצת בית-אריה

אלי בללי - מנהל אגף הפיקוח, עיריית רמת גן

משה מימון - מנכ"ל עיריית נתיבות

ארז תדהר - מנהל אגף ביטחון, עיריית נתיבות

עלוה קולן - מקדמת מדיניות חקיקה, האגודה לזכויות האזרח

איה בן עמוס - יוזמות קרן אברהם
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור; עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<דווח לועדה על פי סעיף 19 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - על מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות המקומיות הנמנות בתוספת לחוק,>
מספר השוטרים ומספר המקרים בהם פקחים מסייעים עשו שימוש בסמכויותיהם על פי החוק.
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב לכולם. אני פותח את הישיבה של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הוא דיווח לוועדה על פי סעיף 19 לחוק ייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 – על מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות המקומיות הנמנות בתוספת לחוק, מספר השוטרים ומספר המקרים שבהם פקחים מסייעים עשו שימוש בסמכויותיהם על-פי החוק.
הוועדה אישרה לפני כשנה את הוראת השעה לשנתיים לגבי הפרויקט המיוחד הזה כהוראת שעה. במהלך השנה התבקשנו להוסיף לפרויקט עוד ארבע ערים, ותוך כדי הדיון שבו רצינו לאשר את הצו התגלו בעיות בחיבור בין המשרד לביטחון פנים – משטרת ישראל – לבין השלטון המקומי. למעשה, על-פי מה שקרוי סעיף 19 אנחנו צריכים פעם בשנה לעשות את הדיון, אבל אני רציתי להקדים כדי ללמוד את הבעיות ולראות אלו קשיים ואלו כשלים או אלו בעיות יש מבחינת החיבור הזה כי הפרויקט מבחינת המדינה, מבחינת השלטון המקומי, מבחינת הביטחון האישי של אזרחי ישראל הוא מאוד חשוב. אם יש קושי – זה המקום, והוועדה שאישרה צריכה ללמוד ולראות איפה אפשר לעזור.


אני קיבלתי את הדוחות שהמשרד לביטחון הפנים שלח לוועדה. קיבלתי דוח ראשון ודוח שני, וצריך להגיע גם דוח סופי, אבל בינתיים בגלל הדיון – אני מודה לכם, המשרד לביטחון הפנים, על הדוח ששלחתם. על-פי הדוח אני רואה שהיה קושי וסוף סוף התגברו עליו. אני רואה שסך הכול אחרי שנה של עבודה רק לא מזמן התחילו הקורסים להכשרת פקחים עירוניים. צריך היה לבדוק את כשירותם – אלה הקיימים, ואולי לקלוט חדשים כי לא כולם מתאימים להיות בשיטור קהילתי-עירוני. הוכשרו מתוך – מעל 100 – כמה צריכים להיות?
נתן נודלמן נדן
112. יש בפועל 112.
היו"ר אמנון כהן
כמה צריכים להיות בפועל?
נתן נודלמן נדן
146.
היו"ר אמנון כהן
אז בפועל יש פחות, ומתוכם הוכשרו כ-76 פקחים. החודש, ב-5 ביולי, נפתח עוד קורס שבסופו יוכשרו 76 פקחים. בדיון הקודם שאישרנו את הצו נאמר לנו שיש קשיים גם באישור תכנית ההכשרה וגם עם התקציב היה בעיה. לכן היו עיכובים. יש פה גם מאצ'ינג של השלטון המקומי שצריך להשתתף במימון הפרויקט. לכן סברתי שבדיון הזה צריך להיות מפכ"ל המשטרה כדי לראות את הקשיים של המשרד לביטחון הפנים – משטרת ישראל – מצד אחד ולקבל את הדיווח ולקבל גם החלטות בנוגע למה שצריך לעשות. מצד שני סברתי שצריכה להגיע אישיות בכירה ממשרד הפנים, לפחות המשנה למנכ"ל או מנכ"ל כדי לראות האם יש עדיין קשיים. לפי הרשימה, אני רואה כאן את העיריות שנכנסו לפרויקט – יש להם קשיים כלכליים בלאו הכי. הן רשויות מוחלשות שמקבלות מענק, וקשה להן לפעמים להיכנס לעוד פרויקט מתקציביהן הן, זה לפעמים פוגע בשירות חיוני אחר. לכן פה אולי צריכה להיות עירייה אחרת של משרד הפנים כדי לשפות אותם ושהפרויקט הזה ייצא לדרך. אם הם ישתכנעו שהם לא יכולים לעמוד בזה – אז חבל – צריך להוציא עיר ולהכניס עיר אחרת כי הפרויקט מתוקצב במאקרו בשני המשרדים. צריך לראות את הדברים האלה. אבל אני לא רואה כאן לא את המפכ"ל שאמר שישלח את הסמפכ"ל שלו – גם הוא לא הגיע; מי נמצא פה ממשרד הפנים?
רן איזנברג
אני.
היו"ר אמנון כהן
מה תפקידך בכוח?
רן איזנברג
ראש תחום תקציבים.
היו"ר אמנון כהן
להכשרות יש כסף?
רן איזנברג
מאיזו בחינה? אנחנו לא אמורים לממן את ההכשרה עצמה.
היו"ר אמנון כהן
רק תביא כסף.
רן איזנברג
אנחנו עכשיו מסייעים במימון חלק מההכשרה לרשויות המקומיות.
היו"ר אמנון כהן
למה לקח שנה? תשובה.
רן איזנברג
אין לי לזה תשובה. הסיכום על תכנית ההכשרה נעשתה בערך בפברואר, כסף הגיע בתיאום עם משרד האוצר בערך באפריל, ואז הקורסים יצאו לדרך.
היו"ר אמנון כהן
אישרתי את זה ביולי.
רן איזנברג
בערך באזור פברואר סוכם מה יהיו ההכשרות, ומה ייכלל בהכשרה לפקחים. מרגע שסוכמה ההכשרה והתחילו הדיונים הכסף הגיע בפועל למשרד הפנים כדי שאפשר יהיה לעזור לרשויות באזור אפריל, ואז התחלנו לצאת עם העניין. שני קורסים הסתיימו, אחד נמצא בעיצומו, אחד מתחיל בחודש הקרוב.
היו"ר אמנון כהן
הקורסים הבאים מתוקצבים? יש 150 פקחים שצריך להכשיר.
רן איזנברג
אז אני אומר, שני קורסים הסתיימו, קורס אחד נמצא בעיצומו, והקורס הבא גם כן מתוקצב.
היו"ר אמנון כהן
ואחר כך מה? אתה לא יודע להגיד? אתם תביאו בסוף לכך שאחרי שנתיים אנחנו נפסיק את הפרויקט. חבל, משקיעים כסף, ובסוף לא יהיה פרויקט. אם לא יהיה כסף – לא יהיה פרויקט. לא יהיה מצב שבו ניתן לכם הוראת שעה לשנתיים, והפרויקט יתחיל אחרי שנתיים. לא יהיה מצב כזה. אוי ואבוי אם יהיה מצב כזה. לכן קחו בחשבון – הוועדה היא לא חותמת גומי, הוועדה יכולה להפסיק את הפרויקט. אם תוך פרק זמן – ספטמבר – לא ייצאו כל הפרויקטים – הפרויקט בסכנה. כי אני לא יכול להגיד אחרי שנתיים, שעוד שנה תגיד לי שהאחרונים יתחילו לקבל הכשרה. מספיק זמן של שנה בשביל להיערך לזה. לכן אני צריך את המשנה או את המנכ"ל כדי לראות איפה זה עומד.
רן איזנברג
להבנתי, הקורס האחרון אמור לתת תמונה של בערך 150 פקחים - -
היו"ר אמנון כהן
כתוב לי, 76.
רן איזנברג
סיימו שני קורסים, וקורס שלישי מסתיים עכשיו, ואנחנו מגיעים ל-112; קורס רביעי בממוצע זה כ-40-30 – ואנחנו מגיעים ל-150. זה פחות או יותר נותן את המענה ל-150 שכרגע דיברתם עליו.
היו"ר אמנון כהן
מתי זה יהיה?
דוד לוי
ב-3 בספטמבר הקורס האחרון.
היו"ר אמנון כהן
כל 150 הפקחים יהיו?
דוד לוי
- - -
היו"ר אמנון כהן
מי נמצא פה מהעיריות?
אלי בללי
אני.
היו"ר אמנון כהן
איזו עירייה?
אלי בללי
רמת גן.
היו"ר אמנון כהן
איך הולך ברמת גן? אתם החלוצים. אין לכם קשיים. אני רוצה לשמוע את טירה. מה המצב בטירה? אתה יכול להגיד מה המצב בטירה? מה ההשתתפות שלהם?
רן איזנברג
אני לא יודע להגיד.
היו"ר אמנון כהן
מי יכול להגיד?
נתן נודלמן נדן
המצב בטירה עכשיו הוא שאין אפילו פקח אחד. המשטרה עובדת שם רק עם כוח שיטור עירוני שהוא משטרתי בלבד. יש שימוע לראש עיריית טירה אצל המנכ"ל, אני מעריך בתחילת חודש הבא - -
היו"ר אמנון כהן
איזה מנכ"ל?
נתן נודלמן נדן
מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים. השימוע הוא בנוגע לסיום הפיילוט בטירה כי פשוט לא זז שום דבר שם.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה יכול להגיד לי על לוד? הם התחילו ראשונים. הם בסדר גמור, לא?
נתן נודלמן נדן
בלוד בסדר גמור, העסק עובד יפה מאוד.
היו"ר אמנון כהן
בנצרת?
נתן נודלמן נדן
בנצרת עובד יפה מאוד.
היו"ר אמנון כהן
איפה יש בעיות?
נתן נודלמן נדן
יש לנו בעיות באילת כי אין לנו עדיין כל הפקחים; יש סך הכול 5-4 פקחים עד עכשיו.
היו"ר אמנון כהן
מתוך כמה?
נתן נודלמן נדן
מתוך 12 פקחים שצריכים להיות שם.
היו"ר אמנון כהן
בני ברק.
נתן נודלמן נדן
בני ברק – יצא מכתב זימון לראש העיר להגיע לשימוע אצל המנכ"ל לביטחון הפנים. גם שם יש בעיה של פקחים. לאחרונה יש איזושהי תנופה, אבל אין לנו פקחים, עדיין לא גויסו פקחים.
היו"ר אמנון כהן
הבעיה היא תקציב?
נתן נודלמן נדן
הגיעו שמות נוספים שנמצאים כרגע בתהליך של בדיקה, אבל כרגע יש לנו בעיה – יש סך הכול ארבעה פקחים בבני ברק.
היו"ר אמנון כהן
דימונה?
נתן נודלמן נדן
בדימונה אין בעיה. מלא.
היו"ר אמנון כהן
אני שואל. אני רוצה לדעת איפה יש בעיות. בדימונה אין בעיה.

בגבעתיים יש בעיות?
נתן נודלמן נדן
לא, אין בעיות.
היו"ר אמנון כהן
בכרמיאל?
נתן נודלמן נדן
בכרמיאל אין בעיה.
קריאה
מעולה.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת, "אין בעיה" זה אומר שיש פקחים בכמות הנדרשת, כולל הכשרתם.
נתן נודלמן נדן
יש הכשרות, יש כמות פקחים נדרשת.
היו"ר אמנון כהן
מגדל העמק, מה קורה שם?
נתן נודלמן נדן
אין שום בעיה.

שלוש הערים שיש לנו בעיה איתן זה אילת, בני-ברק וטירה.
היו"ר אמנון כהן
נתניה, בסדר?
נתן נודלמן נדן
נתניה בסדר.
היו"ר אמנון כהן
ערד?
נתן נודלמן נדן
ערד בסדר.
היו"ר אמנון כהן
החדשים שנכנסו לפיילוט?
נתן נודלמן נדן
החדשים כולם בשלבי התארגנות כרגע.
היו"ר אמנון כהן
באר-שבע, עפולה, רמלה ושפרעם.
היו"ר אמנון כהן
אבל נכונות יש, גיוס יש, הכול יש?
נתן נודלמן נדן
יש נכונות. יש תהליך מסוים שהם צריכים לעבור כדי לאשר את ההסכם.
היו"ר אמנון כהן
הארבעה הנוספים הם מתוך 150 פקחים?
נתן נודלמן נדן
לא, לא. זה 60 פקחים נוספים.
דוד לוי
יהיו 60 פקחים ו-60 שוטרים.
היו"ר אמנון כהן
אבל הם מתוך 150 הפקחים העירוניים?
דוד לוי
לא, זאת תוספת.
קריאה
זה 150 ועוד 60.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת 210 פקחים עירוניים. יפה.

ברמלה זה חדש.
דוד לוי
כן, רמלה זה מארבע החדשות.
היו"ר אמנון כהן
יש שם בעיות? אם יש בעיות, תגיד.
דוד לוי
הוא בתהליכים של הקמה.
היו"ר אמנון כהן
רמת גן, תגיד לנו, איך זה עובד בפועל, בשטח?
אלי בללי
מפריע לי שמדברים רק על איוש הפקחים ולא מדברים על איוש השוטרים.
היו"ר אמנון כהן
לא, הם הולכים יחד. אתה תגיד בשטח מה הבעיה. זה מה שאני רוצה לשמוע.
אלי בללי
אני אחדד את הנקודה. לצערי, איוש השוטרים עדיין אינו מלא. כתוצאה מזה שיתוף הפעולה - -
היו"ר אמנון כהן
אמרו לי אז ש-150 שוטרים עומדים כבר דום, מחכים לפקחים.
אלי בללי
אני לא יודע מה אומרים. בפועל שאלת אותי שאלה – אני מהשטח. השאלה בפועל היא אם יש שוטרים. יש לנו עם זה בעיות. כשאני אומר "בעיות", הכול מינורי לעומת ערים אחרות שאין בכלל.
היו"ר אמנון כהן
אני מכוון אותך עוד: לנו נאמר שהשוטרים האלה שיעבדו יחד עם פקחים יהיו נטו לפעילות הזאת. לכן יש להם צורכי - - - מרובים, מגייסים אותם לכל מיני פעילויות אחרות. אלה לא הולכים לאף מקום, וככה צריך להיות.
אלי בללי
אני לא מסכים עם זה לכל אורך הדרך.
היו"ר אמנון כהן
שזה לא יהיה, אתה אומר? או שזה לא קיים או שזה לא נכון?
אלי בללי
יש עם זה תקלות. אני אמרתי את זה בכנסים - -
היו"ר אמנון כהן
הפיילוט בסכנה.
אלי בללי
אבל אלה תקלות מקומיות שהמשטרה מנסה לתקן. אני חייב להגיד את זה. אלה תקלות ברמה המקומית של מפקדים שמקבלים החלטות בניגוד – ואני אומר "בניגוד", שמעתי פה אנשי משטרה – להחלטות משטרה ולהחלטות המשרד לביטחון הפנים.
היו"ר אמנון כהן
בשטח למפקד יש אילוצים, אתה אומר. יש לו אילוצים, והוא חייב.
אלי בללי
אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש מצבים שפתאום אנחנו מוצאים את השוטר של השיטור העירוני בכלל במשימות סיור. וכשאני קורא שהפקח של השיטור העירוני צריך סיוע בבעיה, מגיע אותו שוטר מהשיטור העירוני שנמצא בסיור כדי לתגבר אותו. אלה דברים שאנחנו מנסים לתקן תוך כדי תהליך.
היו"ר אמנון כהן
כי במשטרה כולכם הפכתם להיות קצינים. אין סיירים יותר.
שייקה הורביץ'
יש שוטרים, ויש שוטרים מצוינים.
היו"ר אמנון כהן
אבל העול כל כך כבד.
שייקה הורביץ'
זה נכון.
אלי בללי
בכל תהליך כזה יש תקלות, אני לא אומר שלא יהיו תקלות. אנחנו שנה אחרי הפיילוט, ואני מזכיר - -
היו"ר אמנון כהן
ברמת גן, כמה שוטרים וכמה פקחים יש?
אלי בללי
יש לנו 13 מפקחים - -
קריאה
פקחים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר.
אלי בללי
- - ואנחנו מגייסים היום את האחרון.
היו"ר אמנון כהן
ומולם צריכים להיות 14 שוטרים?


מה עומד ברמת-גן?
דוד לוי
בפועל יש 12 שוטרים שעובדים ביחידה. לאחרונה הייתה שוטרת ביחידה שהוזזה על-ידי מפקד היחידה בגלל חוסר התאמה, ושוטר נוסף בקורס. לפני חודש היו 14 שוטרים – אחד בקורס, אחת הוזזה - -
קריאה
לא מסכים עם זה.
דוד לוי
- - לשמור על מצבת כוח אדם של 14 שוטרים לאורך כל התקופה זה כמעט בלתי ניתן בגלל תחלופות טבעיות: שוטר עוזב, שוטר פורש. נכון לעכשיו 12 שוטרים עובדים ביחידה ועובדים מצוין עם הפקחים - -
היו"ר אמנון כהן
בתפקיד הזה?
דוד לוי
בתפקיד הזה נטו. עשינו בדיקה, ואחוז האירועים שהיחידות האלה מטפלות מחוץ לסל הוא זניח. מדובר על 4% טיפול באירועים שלא בסל, שהם אירועים מצילי חיים, תאונות דרכים – שעצם היותם שוטרים גובר על היותם בשיטור העירוני. אם יש אירוע חירום אז קודם כול מטפלים באירוע החירום ולאחר מכן מתפנים.
היו"ר אמנון כהן
מה זה אירוע חירום? בעיר, אתה מתכוון. לא בעיר סמוכה, לא במחוז.
דוד לוי
רק בעיר, לא מחוץ לתחומי העיר. אירוע חירום של תאונת דרכים, פעמון מצוקה מבית קשישים – דברים ממש מצילי חיים. רמת גן זאת יחידת הדגל שלנו.
היו"ר אמנון כהן
אם שם יש חריקות, מה קורה בשפרעם?
דוד לוי
חריקות מינוריות וטבעיות.
היו"ר אמנון כהן
אני מסכים לחריקות מינוריות. אם מתוך 14, 12 תמיד יהיו שם – אני גם מסכים. אתה רואה?
אלי בללי
דיינו, אבל זה לא קורה.
היו"ר אמנון כהן
מה קורה? תגיד אתה. מאיזו עיר אתה?
אבי נעים
אני ראש מועצה ויושב ראש ועדת הביטחון בשלטון המקומי.
היו"ר אמנון כהן
יש לך עוד משהו להגיד לנו, לחדש לוועדה?
אלי בללי
אני לא מסכים למספר, אני יכול להתווכח. אני לא מסכים עם הנתון של 12 שוטרים. כמו שאני מכיר ויודע זה לא נכון, אבל יכול להיות שאני טועה. אני אשמח לראות - -
היו"ר אמנון כהן
אין לך הרשימה?
אלי בללי
יש לנו הרשימה, ויש לנו נתונים - -
היו"ר אמנון כהן
כמה נתונים יש לך ביד?
אלי בללי
אנחנו מדברים על עשרה. לא 14 ולא 12, ולא היו אף פעם 14. אני לא יודע מאיפה הנתון, אבל בסדר.
היו"ר אמנון כהן
הם עובדים שם בתפקיד אחר, אל תדאג.

השלטון המקומי, אנחנו בוועדה רוצים לקבל את שמות הפקחים שנקלטו ב-14 רשויות, כולל אריאל בכל עיר ועיר; משטרת ישראל – שמות של כל אחד ואחד בפרויקט הזה כדי שאני אוכל לעשות הצלבות ולראות אם הוא מדבר אמת, אתה מדבר אמת – בתפקיד הייעודי הזה.

מי גברתי?
עלוה קולן
אני מהאגודה לזכויות האזרח.
היו"ר אמנון כהן
אני מזכויות האזרח. את?
עלוה קולן
גם. שנינו.
היו"ר אמנון כהן
גם זה בסדר, אבל אני חשבתי שאין זכויות לאזרח.
עלוה קולן
ברמת גן כל הפקחים עברו כבר הכשרה?
אלי בללי
הסבב השני של ההכשרה מסתיים בימים אלו.
עלוה קולן
כלומר יש פקחים שכבר עובדים לבד ללא שוטר?
קריאה
לא, אף אחד עוד לא הוסמך.
עלוה קולן
אז אני לא כל כך מבינה כי כרגע מרמת גן נמסר שכשפקח צריך סיוע של שוטר, כלומר כשהוא עובד לבד ללא שוטר, שוטרים לא נמצאים כדי לסייע לו כי הם עסוקים בדברים אחרים. לפי הבנתי, הפיילוט קובע שעד שהם לא עוברים הכשרה הם עובדים יחד. אז אם במציאות הם לא עובדים יחד אני חושבת שמאוד חשוב שהוועדה תדע.
שייקה הורביץ'
על איזה סוג פקח את מדברת? יש סוגי פקחים שונים. יש פקח אכיפה, ויש גם פקח רגיל שהוא לא שייך לפקח אכיפה. גם הוא צריך לקבל עזרה.
עלוה קולן
מדובר על הפיילוט. אני אשמח אם תענה לי.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו רוצים להבין: יש בעירייה פקחים שיש בפרויקט הזה, ויש פקח שלא יכול להתאים לפרויקט הזה, אבל הוא עושה דברים אחרים.
שייקה הורביץ'
נכון.
היו"ר אמנון כהן
יש דברים כאלה בעירייה? - -
שייקה הורביץ'
בוודאי.
היו"ר אמנון כהן
- - יש עשרה פקחים בנושא שיטור קהילתי ועוד ארבעה פקחים שעושים גם - -
אלי בללי
הגנת סביבה, בנייה.
עלוה קולן
אבל מדובר כרגע על הפקחים של הפיילוט של שיטור המוני, שעושים תפקידים גם של - - -
היו"ר אמנון כהן
זה לא אותם פקחים.
עלוה קולן
זה לא אותם פקחים.
היו"ר אמנון כהן
היא מתכוונת שאותו פקח בפיילוט הזה שאין לו עדיין סמכויות לא יכול לפעול לבד. הוא צריך להיות עם שוטר יחד. זאת הנקודה.
אלי בללי
זה ברור. לשאלתך, כמו שאמרו פה, יש מספר סוגים של מפקחים - -
שייקה הורביץ'
פקחים. על-פי החוק, זה "פקח".
אלי בללי
- - שמקבלים סיוע מהשיטור העירוני. לדוגמה, פקח של בנייה, אם הוא צריך סיוע, הוא מקבל; פקח של פרסום ושילוט – מקבל; נושא הרווחה – מקבל.
עלוה קולן
רק שאלתי, האם הפקחים של הפיילוט, אלה שאמונים גם על עבודה בטיפול של אלימות - -
אלי בללי
יש מצבים שהפקחים של הפיילוט הם לא שוטר – הם עושים עבודת פיקוח קלסית, לא שיטור.
עלוה קולן
גם אם הם לא עברו את ההכשרה.
אלי בללי
או עבודות פיקוח או עבודות שיטור.
היו"ר אמנון כהן
תודה.

בבקשה.
אבי נעים
אני יושב ראש ועדת הביטחון בשלטון המקומי, ובעצם מייצג את עמדת השלטון המקומי בכללותה, שזה מעל 250 רשויות ולא שבע עשרה שנמצאות בפיילוט.
קודם כול זה מצוין שאתה יורד לפרטים ובודק איך זה פועל בשטח, אבל אסור להתעלם מבעיית היסוד שנוצרת במתווה הזה שמדינת ישראל הולכת כאן למצב שחלק מאוכלוסיית מדינת ישראל זכאית לביטחון אישי טוב יותר וחלק לא. שהרי כולנו יודעים שהרוב המוחלט של הרשויות שלא נמצאות בפיילוט לא יכולות להעמיד פקח מול שוטר, שזאת הייתה הדרישה הבסיסית של האוצר, וזאת בעצם הדרישה שתנטרל – ואני אומר את זה פה בקול רם – את העובדה ששיטור עירוני יהיה בכל מדינת ישראל. כי במצפה רמון וביישובים חרדיים וביישובים לא יהודיים – אין שום אפשרות מעשית שהרשות תעמיד פקח מול שוטר – בהיבט הכלכלי. בטירה, אני מבין שקוראים לשימוע בהיבט של גיוס אנשים עם איכות. צריך לנתק את הלינקייג' הזה, את החיבור הזה, בין ביטחון אישי לבין יכולת כלכלית של רשות. הרי כל אזרח במדינה דמוקרטית זכאי לאותה רמת ביטחון אישי.
לכן אדוני היושב ראש, צריך להתחיל מפה; להתחיל ולומר בקול רם: קודם כול אנחנו בעד שיטור עירוני בכפיפות למשטרת ישראל, עם הכשרה ייעודית ספציפית, לערב את השלטון המקומי גם בנושא הכשרה. בקורס הראשון העברנו הרצאה, ומאז זה לא קרה.
היו"ר אמנון כהן
זה מספיק.
אבי נעים
אבל שכל רשות תוכל לקבל את אותם עשרה שוטרים איכותיים, ייעודיים לטובת העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
לאט-לאט. מדינה נבנית לאט-לאט. זה פיילוט. נראה אם זה שייך בכלל.
אבי נעים
אנחנו אפילו לא ב-7%-5% מסך הרשויות במדינה, וכבר - -
היו"ר אמנון כהן
אני עוד לא יודע אם הפרויקט הזה טוב. לכן אתה הולך לכל הרשויות. אני רוצה לדעת איזה בעיות יש עכשיו בפרויקט. זה תקציבים, זה דברים. יש עכשיו קיצוצים בתקציבים של מדינת ישראל. צריך לדעת מאיפה לקחת ולאן לתת. אלה סדרי עדיפות שהממשלה תקבע. אני מבין את הצורך. גם לא הייתי רוצה להכשיר את הפקחים, רציתי שהמשטרה תעשה את על העבודה.
אבי נעים
ודאי - -
היו"ר אמנון כהן
אני גם לא רוצה שאני אכשיר מחר את המאבטחים של בתי הספר להיות שוטרים. אני רוצה כל שוטר, שיעמוד ליד בית ספר. אבל יש אילוצים. שר החינוך מבקש ממני להכשיר עכשיו את איש האבטחה שייקח סמכויות שוטר. אתה מבין? איזו הכשרה הוא יקבל?
אבי נעים
נוצר מצב שבטירה, לדוגמה, אין שיטור עירוני בגלל בעיות שנקבעו שלא קשורות לביטחון האישי. במעלה אדומים היום אין שיטור עירוני אף על פי שהם היו צריכים להיות בפיילוט, מכיוון שהם לא הצליחו להעמיד פקחים.
קריאות
הם יצאו מזה.
אבי נעים
בבני ברק ראש העיר מאוד רצה את השיטור העירוני, אז הוא אמר, אותם פקחים שכבר עושים את שאר העבודות, יעשו. וזה לא עובד.

ברמת גן לא מאפשרים לפקחים לעלות לניידות בגלל בעיית סיווג. אומרים, לא, השוטר יכול לעלות לניידת של הרשות, אבל הפקח לא יכול לעלות לניידת של השוטר כי יש שם מידע שהוא נחשף אליו. העניין הבסיסי הוא שצריך שיטור עירוני שיתעסק רק בעבירות איכות החיים שלשמם העסק הוקם, לקבוע לוחות זמני כדי שהפיילוט הזה יתרחב למשהו משמעותי במדינה בסופו של דבר, כי כל הזמן מדברים על אלימות, ולנתק את הלינקייג' בין יכולת כלכלית לביטחון אישי. אנחנו חיים בדמוקרטיה שכולם, כולל כולם, זכאים לאותה רמת ביטחון אישי, וזה לא קורה.
היו"ר אמנון כהן
אז גם תדרוש מהמדינה שכשהיא רוצה לסלול כביש, אז משרד התחבורה אומר לשלטון המקומי – 25% תביא אתה, 75%, אני. זאת אותה בעיה בשפרעם ובמקומות אחרים.
אבי נעים
מה השלב הבא? על חמצן, על אוויר? אנחנו מדברים על ביטחון אישי.
היו"ר אמנון כהן
ברווחה, בחינוך – אותו דבר.
אבי נעים
לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
יש מאצ'ינג.
אבי נעים
לא נכון. בדמוקרטיה ביטחון אישי זאת זכות בסיסית של כל אזרח בלי קשר ליכולת הכלכלית שלו.
היו"ר אמנון כהן
אז יש לכם השלטון המקומי. תתחילו לעבוד, חבר'ה.
אבי נעים
בשביל זה באתי לפה הבוקר.
היו"ר אמנון כהן
לשלטון המקומי יש גם כלים אחרים.

אם כך, בשלושה בספטמבר שאר הפקחים עוברים את ההכשרה.
דוד לוי
יסיימו את ההכשרה.
היו"ר אמנון כהן
ומה עם ארבע הרשויות האלה עם 60 פקחים? גם כבר נכנסים לשם?
קריאה
לא, הם עוד לא ייכנסו.
שייקה הורביץ'
הסטטוס של ארבע החדשות שאנחנו עשינו איתן מפגשים צריכים לעבור על ההסכמים שהעברנו להם. הם צריכים לאשר את זה במועצות שלהם. אנחנו ביקשנו עד סוף חודש זה שיעבירו אלינו כדי שנחתים גם את הצד שלנו, את המנכ"ל. במקביל הם מתחילים להעביר לנו שמות של פקחים לבדיקת רישום פלילי.
היו"ר אמנון כהן
מתי זה יסתיים שם?
שייקה הורביץ'
אני מעריך שבאוקטובר זה יסתיים. אני לא רוצה להגיד את זה חד וחלק, אבל בעזרתם השם באוקטובר נגזור סרט. שוב, זה לא תלוי בנו. מבחינת המשטרה – המשטרה תעמיד את הכוח שהיא נדרשה להעמיד לו עם האמצעים והציוד.
היו"ר אמנון כהן
התקציב שהוקצב, 100 מיליון שקל, זה כולל הכשרה של 60 הפקחים הנוספים?
שייקה הורביץ'
אני לא יודע. אני לא יכול לענות על השאלה הזאת.
רן איזנברג
להבנתי, לא, אבל אני גם לא יודע להגיד בוודאות.
היו"ר אמנון כהן
בשביל מה מגיעים לוועדת הכנסת? אני רוצה תשובות.
רן איזנברג
לגבי החדשים אני לא יודע להשיב.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה בחוק. אישרתי לך בצו לפני שלושה חודשים. תבוא עם תשובה.
רן איזנברג
אנחנו נעביר תשובה לוועדה.
אריה ביבי
שלום.
היו"ר אמנון כהן
שלום לסגן השר לביטחון הפנים – אה, לא, טעיתי.
אריה ביבי
רצו דווקא יושב ראש ועדת הפנים.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה.
אריה ביבי
אנחנו נדבר על זה.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, יקירי. אני מוכן להתחלף על סגן השר לביטחון הפנים. לא, סגן שר לא מעניין. עדיף יושב ראש ועדה.
אריה ביבי
בסדר, בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אני אוהב אותך.
אריה ביבי
בכנסת כל רגע יכולים להשתנות דברים.
היו"ר אמנון כהן
אני יודע, ביושרה שלך לא היו דברים מעולם – אתה איש ערכי וחשוב - -
אריה ביבי
אתה אומר להם? מכירים אותי אלה.
היו"ר אמנון כהן
לפרוטוקול. שכשתיבחר מחר בחמישייה הפותחת בפריימריס – לא משנה באיזו מפלגה תהיה – ואז יראו שחבר כנסת אמנון כהן אמר עליך שיש לך יושרה ציבורית- -
אריה ביבי
אפשר - - -
היו"ר אמנון כהן
הכול כתוב. יושרה ציבורית, ערכיות, תרומה למדינה מכל התפקידים שעשית במדינת ישראל, כולל בשלטון המקומי. אנחנו זוכרים את זה לטובה. גם תרומתך בוועדה. אנחנו נעזרים בכך, אדוני - -
אריה ביבי
לא סיימתי, זה לא היום האחרון.
היו"ר אמנון כהן
לא סיימת. אנחנו נעזרים בך. יישר כוח.
אריה ביבי
אני רוצה להגיד לכם שיושב ראש הוועדה הוא אדם ערכי, הוא רציני.
היו"ר אמנון כהן
אין לי פריימריס.


משרד הפנים, אני צריך לדעת – המשרד לביטחון הפנים כרגע עובד עם ההסכמים, עם הגיוסים החדשים, בעזרת השם; שיהיו פקחים חדשים, וצריכים כבר להכין תקציב להכשרתם של 60 פקחים חדשים. לכן לא צריך לחכות עד הרגע האחרון ובעוד שנה לחכות לתקציב. אני מבין את אילוצי התקציב, אבל בלי תקציב לא תהיה הכשרה. אז קודם כול להעביר לוועדה איפה התקציב להכשרה נוספת של 60 פקחים עומד לגבי הוספת פיילוט של ארבע רשויות: באר-שבע, עפולה, רמלה ושפרעם.

דבר נוסף, לעשות עבודת מטה במשרד הפנים, ואת אותן ערים שרוצים להעביר שימוע, כמו טירה ובני ברק – וגם באילת יש בעיות, הבנתי – לעשות עבודת מטה אצלכם לפני שבאים לשימוע כדי לראות את הבעיות שלהם; אולי באמת לעזור להם בתקציב ייחודי, ייעודי, לשפות אותם במשהו אחר כך שאם המדינה קבעה שהערים האלה צריכים להיות בפיילוט צריכים לעמוד על כך, ואם יש קשיים ואחרים גם בגיוס וגם בתקציב, צריך לעזור להם. אני מעדיף שהם יישארו ולא ייצאו כי הם דומים לשאר הנקודות ברשות המוניציפלית, כמו כפרים ערביים שאנחנו רוצים שיהיה שם גם סדר, כי הבלגן חוגג שם – גם מבחינת איכות החיים של האזרחים וגם מבחינת בניות ללא היתר. כמובן, גם באזורים של חרדים שגם שם בהם גיוס פקחים הוא יותר קשה. לכן אולי גם המשרד לביטחון הפנים, אולי להיות איתם קצת לפנים משורת הדין, לתת להם להתארגן. כי זה אופי שונה, אנשים שונים, ציבור שונה. צריכים לגייס אנשים כאלה מחוץ לעיר בשביל להיות בתפקידים האלה. אם כי יש פתיחות גם במגזר הזה היום כי הולכים ללמוד בהשכלה גבוהה, גם הולכים לכל מיני פרויקטים של הצבא, שירות אזרחי. ייתכן שמתנדבים במשטרה, שבדקתם את העבר שלהם – זאת עבודה יותר קשה, אבל אני מבקש שתבחנו את הערים האלה, ושוב, לעזור להם גם מול משרדי ממשלה אחרים – גם מול משרד הפנים, לראות את האופי ואת הגיוס של אותם פקחים כי גם לאותם אזרחים מגיע שהם יישארו בפרויקט. ודאי שערים חזקות יותר היו שמחות להיכנס לפרויקט הזה, יש להם המשאבים, אבל הבעיות הקשות הן שם דווקא. לכן אני מבקש מכם שתבחנו את הסוגיה, והוועדה עומדת לרשותכם. אם אנחנו צריכים לעזור לכם בגיוס פקחים או תקציב, גם בנושא ההכשרה – אני לא מקבל שאין תקציב – שלא נחכה; שבנובמבר עם כל הבירוקרטיה שלנו, ההסכמים, הגיוסים והתקציב – שהכול יהיה מסודר – ונדע בסוף השנה הזאת ש-17 ערים יוצאות לדרך, ותהיה לנו תמונה כוללת כדי להאריך את הוראת השעה או לסיים אותה. בזה זה ייבחן. יהיה מספיק זמן שנדאג לראות שהכול עובד או לא עובד.

בשלב הזה אני מסיים את הדיון, אלא אם כן תרצה להגיד משפט. אני פשוט רוצה עוד דיון בהשתתפות מנכ"ל או משנה למנכ"ל משרד הפנים כדי לראות את הבעיות וכבר לכתוב מכתב. הנציג שלהם אמנם מעביר את המסר לגבי בחינה של בני ברק, שפרעם וטירה - -
יפה שפירא
גם אילת
היו"ר אמנון כהן
גם אילת.

- - שיש להם קושי בגיוס פקחים, וכמובן, גם ארבע העיריות שנכנסו לפיילוט שגם שם להכשרתם של אותם פקחים יש קושי תקציבי. בדיון הבא לעמוד על כך שלפחות המשנה למנכ"ל שוקי עמרני יהיה נוכח בדיון הבא. מטעמכם אני רוצה את השר, מפכ"ל – תחליטו ביניכם. לפחות ברמת המאקרו לראות אם יש קשיים. אני רוצה לקבע את הנושא הזה, שאם לפי חוק קבענו, ששוטר שמשולב בפיקוח העירוני הולך רק למטרה הזאת ולא מיועד לשום תפקיד אחר, שזה יהיה מלמעלה עד למטה – כך שגם למפקד תחנה לא תהיה לו שום החלטה, לא תהיה לו שום סמכות לשנות את ההחלטה הזאת אף על פי שיש לו אילוצים. מבחינתו אלה לא קיימים אצלו. מבחינתו אלה בפרויקט אחר לגמרי כאילו לא נמצאים אצלו. למעט אם יש מקרה באותה עיר, מקרה חירום, אבל לא בעיר אחרת, הוא לא יוצא לעיר אחרת או למחוז אחר. אלה מגויסים רק לנושא הזה. המדינה נתנה לזה תקציב, ולכן שם זה צריך להישאר.
אני מודה לכם על ההשתתפות. אנחנו בקושי מסתכלים על זה כי אחרי שנה אנחנו רואים שהדבר לא נעשה.

יואל, התעקשתי אתמול בנושא הכשרת מאבטחים בבתי הספר. שנה עדיין אין פה דברים, ולכן אמרתי, אני רוצה תכנית. מה התקציב? אני לא אעביר חוק כי היועצת המשפטית של משרד החינוך דורית מורג אמרה לי שכל עוד לא תהיה הכשרה הם לא יקבלו סמכויות. אז זה כאילו חוק. אז אני לא רוצה לעשות כאילו חוק. אני אעשה, אבל אני צריך לדעת מה ההכשרה, מה התקציב, כשאני יודע שזה קורם עור וגידים כדי שלא יהיה מצב שהוא יחשוב שיש לו סמכות, יתחיל לפעול, ויתחיל להסתבך שם.
יואל הדר
אדוני, שכחת - -
היו"ר אמנון כהן
אני לא שוכח כלום.
יואל הדר
אדוני ודאי לא שכח, אבל כנראה, נשמט ממנו שכשאדוני דיבר על חלופות של החוק, הוא אמר שיסיימו את זה או שיאריכו את הוראת השעה. אדוני התכוון להגיד שיש חלופה נוספת, שיהפכו את זה להוראת קבע. זה מה שאדוני רצה להגיד.
היו"ר אמנון כהן
הכול טמון בכך. אנחנו רוצים לשמוע ולוודא שהכול עובד. אבל אם בסוף אני משתכנע שהשוטרים האלה הולכים לנושאים אחרים לא יהיה המשך. באחריות.
יואל הדר
זה מנוגד לחוק, כך שזה לא - -
היו"ר אמנון כהן
מנוגד לחוק, אבל רק זה אתם עושים בניגוד לחוק? יש הרבה דברים שאתם עושים בניגוד לחוק. אתם מעל החוק. אתה לא יודע?
יואל הדר
אנחנו משתדלים להקפיד - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו סומכים על משטרת ישראל, נותנים להם את כל הגיבוי. אתם הזרוע הארוכה של המדינה, והלוואי שהייתם גם עובדים בבתי הספר. בוודאי לא היינו צריכים לתת להם סמכויות, הייתם עושים את העבודה לבד. בוודאי היינו מגייסים עוד 2,000 שוטרים לצורכי המרחב, והכול היה בסדר. אבל אתה לא דורש. אתה מעדיף לתת סמכויות לאחרים במקום לדרוש 2,000 שוטרים.
יואל הדר
אני לא בטוח שזה הדבר הנכון, לשים שוטר בכל בית ספר. אני גם לא בטוח שזה הדבר הנכון.
היו"ר אמנון כהן
או להסתובב לפחות, לעשות סיורים. יש מקרה – הוא יגיע. אבל - - - שם יש שני שוטרים ל-50 אלף איש. איך הוא ייתן מענה? תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים