ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/07/2012

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה
23/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 596 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), שעה 11:20
סדר היום
<1. הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012 >
נכחו
חברי הוועדה: >
אורי מקלב – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
צבי הנדל

יו"ר מועצת הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון הפנים

יאיר גלר

מנכ"ל הרשות, המשרד לביטחון הפנים

דרורה נחמני-רוט

עו"ד, פרקליטה בייעוץ וחקיקה - פלילי, משרד המשפטים

איריס פלורנטין

מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, משרד הרווחה

שמואל חן

דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
יהל עמית (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012>
היו"ר אורי מקלב
חברים, אני מתכבד לפתוח ישיבה של ועדת הפנים שתדון בהצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012, בהתאם לסעיף 89 לתקנון הכנסת. אם אנחנו רוצים לעשות שינויים אנחנו צריכים להודיע לכנסת. בנושא שחזר מהממשלה אלינו, למשרד הפנים שהם רוצים לדון, אנחנו מודיעים שאנחנו רוצים לדון בזה. הכנסת תאשר את זה ואז זה יחזור לוועדה. היועץ המשפטי אולי ירחיב קצת בפרוצדורה של העניין ויסבירו אותה יותר טוב ממני.
חשוב לי להגיד שאני ממלא מקום יושב-ראש הוועדה הקבוע חבר הכנסת אמנון כהן. מר צבי הנדל, הוא גם מסר לי שאתה יושב-ראש הרשות. תיכף ניתן לכם את רשות הדיבור. אבל לפני זה אני מבקש מהיועץ המשפטי שייתן לפרוטוקול את הפרוצדורה שאנחנו עכשיו אמורים לעשות.
עידו בן יצחק
הפרוצדורה היא בהתאם לסעיף 89 לתקנון הכנסת כך שאם הוועדה תקבל את ההחלטה לחדש את הדיונים בהצעת החוק, תימסר על כך היום הודעה במליאה על-ידי מזכיר הכנסת, ואז ניתן יהיה לקיים דיון בהצעה לגופה ולהחליט האם לערוך בה שינויים כאלה או אחרים.
היו"ר אורי מקלב
אתה תסביר למה אנחנו חוזרים לוועדה. בבקשה, אדוני.
צבי הנדל
אני אעשה את זה בשתי דקות, אבל חשוב שיבינו כי זה התחיל להיות מתח פוליטי. לפני עשרים שנה האו"ם החליט שהוא פותח במאבק נגד סמים. הוא אמר לכל המדינות שרוצות להצטרף למאבק לחתום על איזה אמנה, וישראל היתה ביניהן. באמנה יש כללים. אני לא אלאה אתכם בהכול, אבל אחד מהם הוא שצריך להקים רשות לאומית ללוחמה בסמים שהיא ת.פ. משרד ראש הממשלה והיא תרכז את עבודת כל המשרדים. זה יהיה ת.פ. ראש הממשלה מסיבות ברורות כי השר לביטחון הפנים הוא לא הבן-אדם שיגיד לשר החינוך מה לעשות. שר החינוך יגיד לו: אתה תביא לי כסף? אתה לא מביא אז אל תיתן לי עצות. כל שר יעשה את זה. לכן, שנים זה כך, וזאת האמנה שגם חתמנו עליה.
חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד השר לביטחון הפנים. הוא יהודי יקר, אפילו חברים טובים. אבל עניינית ראש הממשלה יכול להעביר את הסמכות שלו לאיזה שר שהוא רוצה לתקופת זמן. אבל מהותית זה צריך להיות ת.פ. משרד ראש הממשלה בשביל שלא נסתבך גם עם האו"ם, וזה גם נכון. עניינית זה נכון לעשות את זה, וברוך השם זה עובד טוב אז בשביל מה לקלקל?
השינוי הוא להעביר את זה למשרד לביטחון הפנים כי אצל ראש הממשלה הוא נמצא. עכשיו בחוק הזה שהיו צריכים להוסיף רק את האלכוהול, ובזה סיימתי, תפסו טרמפ והוסיפו גם את העניין הזה של להעביר את זה למשרד לביטחון הפנים.

אנחנו מבקשים שלא יתפסו טרמפ ושישאירו רק את השינוי שעליו דיברנו.
היו"ר אורי מקלב
- - -גם אני ניהלתי, אני חושב, בזמנו.
עידו בן יצחק
אם יורשה לי רק לתקן אותך בכמה דברים. ההחלטה להעביר את הרשות ממשרד ראש הממשלה למשרד הביטחון הפנים לא היתה החלטה זמנית. היא היתה החלטה שלא נקבע לה תאריך תפוגה.
צבי הנדל
זה היה הסכם קואליציוני, אני הייתי שותף לו. הסכם קואליציוני שישראל ביתנו ביקשה ל- - -
עידו בן יצחק
זה שזה מכוח הסכם קואליציוני זה בסדר. אבל כשהכנסת אישרה את ההחלטה הזאת לפני שלוש שנים לא נקבע בהחלטה שלה שמעבירים את זה לשלוש שנים או לארבע שנים או לשמונה. אין גם מנגנון כזה. ברגע שמועבר אז מועבר. גם הדיון שפה לא יחזיר את הרשות למשרד, לראש הממשלה.
צבי הנדל
לא צריך להחזיר, הוא נמצא במשרד ראש הממשלה. אל תשנו את החוק. אתה עכשיו משנה את החוק.
עידו בן יצחק
לא, לא. אני אסביר מה ההבדל. אפשרות אחת, כפי שכרגע אומרת הצעת החוק שהונחה על שולחן הכנסת, שכתוב בחוק שזה במשרד לביטחון הפנים והוא במשרד לביטחון הפנים. אפשרות שנייה, אם תתקבל ההחלטה לשנות, המשמעות היא שהרשות נמצאת במשרד לביטחון הפנים, אבל בחוק כתוב משרד ראש הממשלה.
צבי הנדל
ראש הממשלה - מותר לו להאציל סמכות. הוא עושה את זה בהרבה דברים.
עידו בן יצחק
זה לא האצלת סמכות, זה לא העניין של האצלת סמכות. זה עניין של העברת סמכות ממשרד למשרד.
היו"ר אורי מקלב
אני מניח שזה יהיה כשהחוק יחזור. אנחנו עכשיו בחלק של הפרוצדורה כדי לאשר את הבקשה הזאת כדי שהיא תוכל לעלות לכנסת. זה הרי יחזור לוועדה ואז אנחנו נחליט. את האפשרות הזאת אנחנו ניתן עכשיו. אנחנו נאשר את זה.
הצבעה
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר אורי מקלב
פה אחד.
צבי הנדל
לרגע חשבתי שאני אצביע.
היו"ר אורי מקלב
מתוך הרגל. אני מניח שכבר קרה לך כמה פעמים שרצית להצביע וראית שאתה לא יכול. אני מאחל לך שתצביע.
צבי הנדל
תאחל בריאות טובה ותאחל שעם ישראל יהיה מאוחד. כל השאר זה שטויות.
היו"ר אורי מקלב
ודאי. חלק מהאיחולים שלי לעם ישראל שתהיה חבר כנסת. זה היה חלק מהאיחולים.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה לכם.
צבי הנדל
תודה.
היו"ר אורי מקלב
בשעה 11:30 יש לנו עוד דיון, דקה הפסקה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:30 .>

קוד המקור של הנתונים