ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2012

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 28) (התפטרות בשל לימודים במכינה קדם-צבאית), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
18/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 756>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ב (18 ביולי 2012), שעה 9:35
סדר היום
<הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - התפטרות בשל לימודים במכינה קדם-צבאית), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

דליה איציק

אריה ביבי
מוזמנים
>
יוחנן בן יעקב - ממונה על המכינות הקדם צבאיות, משרד החינוך

עו"ד חן כהן - הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דן אורן - משרד המשפטים

יהודה סקר - נציג ההורים
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - התפטרות בשל לימודים במכינה קדם-צבאית), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. עדיין יום רביעי בשבוע, כ"ח בתמוז, ה-18 ביולי 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - התפטרות בשל לימודים במכינה קדם-צבאית), התשע"ב-2012 של חברת הכנסת דליה איציק, הכנה לקריאה ראשונה.
דליה איציק
אדוני היושב ראש, אני מודה לך כמו תמיד. הצעת החוק בה אנחנו דנים היום נראית לי כל כך ברורה שהיה צריך לתת עליה את הדעת כבר מזמן. יש כאן איזשהו עיוות. כשבחור צעיר עובד, מתפטר ומתגייס לצה"ל, הוא מקבל פיצויי פיטורים אבל משום מה כשהוא מתפטר והולך למכינה קדם צבאית, הוא לא מקבל. משהו כאן לא ברור.

המצב החוקי הקיים פוגע בקבוצה שמבקשת לתרום למדינה, רוצה להתגייס וקבוצה שבוחרת לפני הגיוס ולא במקומו ללמוד במכינה קדם צבאית. מה שקורה זה שהחוק הקיים היום בעצם מהווה תמריץ שלילי ללימודים במכינה. לא כדאי לכם להתפטר כי לא תקבלו את הפיצויים. מי שעובד לפחות שנה, כמו שאמרתי, ומבקש לצאת למכינה קדם צבאית, לא זכאי לפיצויי פיטורים הללו.
היו"ר חיים כץ
אם הוא ילמד במכינה לפחות חצי שנה, הוא יקבל אותם.
דליה איציק
נכון.
היו"ר חיים כץ
כמו לגבי יתר המצבים.
דליה איציק
נכון. לא בכדי שרי הממשלה כולם אישרו פה אחד את הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני?
דליה איציק
הוא היועץ המשפטי של הסיעה.
היו"ר חיים כץ
אבל כאן הוא לא יכול לדבר ובטח לא להפריע לחברת כנסת בזמן שהיא מדברת ויודעת טוב ממנו.
דליה איציק
לא, הוא יודע טוב ממני.
היו"ר חיים כץ
לא, את יודעת טוב ממנו.
דליה איציק
אני אומרת שהוא יודע פי מיליון יותר ממני.
היו"ר חיים כץ
שיתמודד לבחירות לכנסת. מקום 48 של קדימה.
אריה ביבי
התחלת לצחוק? גם אנחנו יכולים לצחוק.
דליה איציק
למכינה הקדם צבאית מגיעים צעירים גם מהמגזר החילוני, גם מהמגזר הציוני דתי שהם חדורי מוטיבציה להתכונן לשירות צבאי מלא ומשמעותי, ולכן אין צורך להכביר מלים.

אני רוצה לסבר את אוזנך ולומר שעל פי נתונים שפורסמו בחודש יוני האחרון כרבע ממסיימי המסלול הקרבי של קורס הקצינים האחרון בצה"ל היו בוגרי המכינות. מדובר בדי הרבה אנשים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. נמצא כאן נציג משרד האוצר?
וילמה מאור
הם אמרו שאין לזה עלות תקציבית.
היו"ר חיים כץ
משרד המשפטים.
דן אורן
דן אורן ממשרד המשפטים. הממשלה תמכה בהצעת החוק על פי ההמלצה שלנו, כפי שאמרה חברת הכנסת המציעה. יש שורה של מצבים היום, מצבים דומים, בחוק שלפיהם אם אדם שהוא בשנת שירות או מתגייס והוא מתפטר, אם עברה שנה, דין ההתפטרות שלו כדין פיטורים,. בהחלט ראינו את זה כדבר שמתיישב עם החוק הקיים וכי יש בהחלט מקום לתקן וליישר קו.

בנוסח רשום בצריך עיון.
היו"ר חיים כץ
חצי שנה.
דן אורן
כן. חצי שנה.
דליה איציק
אני לא מסכימה לזה. אם הוא למד רק שלושה חודשים? יש מכינות בהן לומדים שלושה חודשים. לא הבנתי את ההיגיון. למה לסדר אותו?
שמרית גיטלין שקד
אכן רצינו להעלות את השאלה הזאת.
היו"ר חיים כץ
יש מכינות שלומדים בהן שלושה חודשים? אין כאלה דברים.
יוחנן בן יעקב
לא. לא רק שאין מכינה כזאת אלא החוק מחייב, התקנות לחוק, לפחות חצי שנה. נכון שיש תלמידים שביוזמתם מחליטים אחרי כמה חודשים שזה לא מתאים להם ואנחנו לא יכולים לחייב אותם.
היו"ר חיים כץ
אבל אז הם לא צריכים לקבל פיצויי פיטורים.
דליה איציק
למה?
יוחנן בן יעקב
זאת שאלה לפתחם של המחוקקים.
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך למה. אני לא חושד בכשרים אבל אני אומר לך למה. יכול לבוא בן אדם שרוצה להתפטר ולקבל את ה-4,000 שקלים שלו. הם לא עבדו הרבה כי הם אחרי בית ספר, לפני מכינה ולפני צבא, כך שאנחנו לא מקבלים על כסף גדול.
דליה איציק
עבורם זה כסף גדול.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מדברים על כסף גדול. שהם יחשבו שזה מיליארד. על אחת כמה וכמה כשאת אומרת שלהם זה כסף גדול. יגיד הבן אדם ששווה לו להירשם למכינה, הוא יעזוב אחרי חודש ויקבל את הפיצויים.
דליה איציק
אדוני, אתה הרי יודע שמכינה נותנת פתק לדבר הזה.
היו"ר חיים כץ
הוא לא צריך פתק. אם הוא נרשם למכינה, הוא יביא אישור שהוא נרשם.
דליה איציק
לא כתוב נרשם. לכן השאלה שאתה שואל היא שאלה נכונה. מה זה נקרא ללמוד במכינה? אם הוא לומד חודשיים, אם הוא לומד ארבעה חודשים, אם הוא פרש מהמכינה. אני מבינה את השאלה, אבל אי אפשר, המכינה בסוף נותנת אישור. כשאני הולכת לקבל פיצויי פיטורים, אני צריכה אישור מהמעביד.
היו"ר חיים כץ
אם המהלך הזה נכנס לתוקף לגבי חיילים, לגבי כל הרשימה, זה חצי שנה. אי אפשר לעשות העדפה דווקא למכינה. פשוט אי אפשר.
דליה איציק
לחיילים אין חצי שנה.
היו"ר חיים כץ
לא, חיילים לא עוזבים את הצבא. בואי אני אגדיר לך למי יש. שירות לאומי יש חצי שנה, שירות אזרחי חצי שנה ומי שהולך לשנת שירות, גם לו יש חצי שנה.
שמרית גיטלין שקד
זה תיקון שאושר בוועדה.
היו"ר חיים כץ
אפשר להתיישר על חצי שנה.
דן אורן
אני לא בא לדבר על העיקרון אלא צריך לנסח את זה כך שאפשר ליישם את זה.
היו"ר חיים כץ
אם אנחנו כבר מדברים, כמה אנשים כאלה יש, כאלה שבאו ממעגל העבודה?
יוחנן בן יעקב
אין לי מושג. אני לא נתקלתי בזה. אני לא יודע. התחילו את מסלול המכינות 2,600 חניכים בתשע"ב. שנת תשע"ג יהיו לפחות 10-15 אחוזים יותר.
היו"ר חיים כץ
3,000.
יוחנן בן יעקב
כן. בסך הכול.
היו"ר חיים כץ
אנשים ברמה גבוהה, נכון?
יוחנן בן יעקב
כן. יש מכל גווני החברה הישראלית, ממכינה לבני העדה הדרוזית, דרך מכינות לנוער שלא הגיע ל-12 שנות לימוד ולא הגיע לבגרות.
דליה איציק
זה סיפור הצלחה.
יוחנן בן יעקב
עד חבר'ה מצטיינים. יש את כל החתך. עם כיפות ובלי כיפות, בנות ובנות, הכול. יש ניסיונות להקים גם מכינות חרדיות, אבל את זה לא צועקים עכשיו כדי לא לסבך את העניין.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה בלגן בינינו.
יוחנן בן יעקב
לא. לכן אמרתי שלא מדברים.
היו"ר חיים כץ
דליה, חצי שנה.
דן אורן
אני שואל איך זה יעבוד, כי האדם מתפטר מעבודתו.
היו"ר חיים כץ
את כל השאלות האלה נעלה אחרי הקריאה הראשונה.
דן אורן
בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
תקריאי את הצעת החוק.
אריה ביבי
בבית התלוי הוא מדבר על חבל.
שמרית גיטלין שקד
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – התפטרות בשל לימודים במכינה קדם צבאית), התשע"ב-2012

1.
תיקון סעיף 11
בחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963, בסעיף 11(ג), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5)
הוא החל ללמוד במכינה קדם צבאית כהגדרתה בחוק המכינות הקדם צבאיות התשס"ח-2008 ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ג-1986, ובלבד שלמד במכינה קדם צבאית שישה חודשים לפחות".

ברשותך אדוני, אני אקרא את ההגדרה של מכינה קדם צבאית:

"מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון וליוצאי צבא ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא צבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית".
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת דליה איציק מצביעה במקום חברת הכנסת רחל אדטו. אריה ביבי חבר ועדה. כל חברי הכנסת שנמצאים כאן רואים את חשיבות הצעת החוק ואישרו אותה להכנה לקריאה ראשונה. אני מקווה שבשבוע הבא היא תעבור במליאה בקריאה הראשונה, כך שבתחילת המושב הבא היא תעבור לקריאה השנייה והשלישית.
דליה איציק
תודה אדוני.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
שמרית גיטלין שקד
יש לנו מייל מרן רידניק, רפרנט תעסוקה באגף התקציבים שמוסר שאין עלות תקציבית להצעת חוק פיצויי פיטורים (התפטרות בשל לימודים במכינה קדם צבאית) שהתקבל בוועדה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:45>

קוד המקור של הנתונים