ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2012

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 141), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
18/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 755>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ב (18 ביולי 2012), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 129) (תקופת אכשרה לעובדים יומיים), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

דליה איציק
מוזמנים
>
עו"ד דן אורן - משרד המשפטים

רבקה לויפר - רפרנטית רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד שרי בכר - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

אורנה פינדלינגחזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 129) (תקופת אכשרה לעובדים יומיים),>
התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, כ"ח בתמוז, ה-18 ביולי 2012. אנחנו לקראת סיומו של שבוע סוער מהבחינה הפוליטית כאשר הקואליציה שוב הצטמצמה, אבל בוועדה הזאת - שהיה לה כל הזמן רוב אופוזיציוני ואחר כך רוב קואליציוני, עכשיו יש לנו שוב חוסר קואליציוני- נמשיך לנסות לעבוד ולהעביר את הדברים כאן ברוב מוחלט של חברי הוועדה.
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 129) (תקופת אכשרה לעובדים יומיים) בעקבות רביזיה שהתבקשה. יש איזה סעיף?
שמרית גיטלין שקד
בקשה לדיון מחדש.
היו"ר חיים כץ
בקשה לדיון מחדש. אנחנו פותחים את הדיון מחדש.
שמרית גיטלין שקד
אולי קודם כל נצביע על הרביזיה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על הרביזיה.

הצבעה
בעד קבלת הרביזיה – פה אחד

הרביזיה התקבלה.
היו"ר חיים כץ
הרביזיה התקבלה. דליה איציק מצביעה במקום רחל אדטו. אנחנו פותחים מחדש את הדיון ורוצים לצרף לשר הרווחה שמאשר את התקנות גם את שר האוצר לצורך תקנות העובדים היומיים והעובדים החודשיים.
שמרית גיטלין שקד
לצורך חישוב השכר היומי הממוצע של העובדים האלה.
היו"ר חיים כץ
בסדר. התקנות יסוכמו תוך שבועיים?
שרי בכר
בחוק כתוב תשעים ימים.
היו"ר חיים כץ
תקריאי את החוק.
שמרית גיטלין שקד
בסעיף 170ז לחוק העיקרי שאומר היום ש"השר יקבע את דרכי חישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לחוק", כלומר, מה יהיה השכר היומי ממנו ייגזרו דמי האבטלה, משרד האוצר הציע לקבוע שקביעת דרכי החישוב לפי סעיף קטן (א) טעונה הסכמת שר האוצר ואישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
סעיף 4 יתוקן, כפי שהוא מופיע בנוסח שלפניכם
(4)
(א)
שר העבודה והשירותים החברתיים יתקן את התקנות לפי סעיף 170ז לחוק

העיקרי לעניין דרכי החישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיף 170א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה והן יובאו לאישורה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך תשעים ימים מיום פרסום חוק זה.

כאמור, חוץ מפסקה (3) ופסקה (4) שקראתי, אין שינויים.
היו"ר חיים כץ
אם הם לא מגיעים תוך תשעים ימים, לא צריך את אישור שר האוצר.
קריאה
אם לא מביאים תוך תשעים ימים, אין חוק.
היו"ר חיים כץ
תרשמי שבמידה ששר האוצר לא יאשר תוך תשעים ימים, לא צריך את אישורו. הוא יכול למשוך את זה גם שנתיים אבל אנחנו רוצים תוך תשעים ימים. אנחנו מדברים רק לצורך המקרה הזה.
רבקה לויפר
אין שום כוונה כזאת. אני לא יודעת אם אפשר להכניס נוסח כזה.
היו"ר חיים כץ
יש לנו יועצת משפטית בוועדה שהיא תותחית ויכולה להכניס הכול.
רבקה לויפר
אני גם חושבת שיכולים להביא תנאים שלא קשורים לשר האוצר.
חזקיה ישראל
מה שקשור במועצה, לא יהיה כל עיכוב.
שמרית גיטלין שקד
אם הם לא יגישו לנו, לא יהיה לנו כלום.
היו"ר חיים כץ
בואי נגיד ששר האוצר לא מגיש את התקנות. מה הם יעשו? תסבירי לי.
רבקה לויפר
אנחנו באמצע תהליך אישור התקנות. אני לא חושבת שתהיה בעיה.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אני הולך אתך אבל אני לא יודע מה קרה לו ואין תקנות. מה אנחנו עושים?
רבקה לויפר
התקנות הן באחריות שר הרווחה והן רק דורשות את האישור. התקנות של עכשיו הן כבר בתהליך ואני באמת לא רואה סיבה שלא יתקנו את התקנות.
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה אם כתוב שבמידה שלא יגישו תוך שלושה חודשים?
שמרית גיטלין שקד
אם לא יגישו, לא יהיה לנו מה לאשר כי מה ייכנס לתוקף?
היו"ר חיים כץ
החוק ייכנס כפי שהוא.
שמרית גיטלין שקד
הוא חייב תקנות.
רבקה לויפר
המשמעות היא מרחיקת לכת. המשמעות היא שעובד שעבד שעה ביום, יקבל.
שמרית גיטלין שקד
אבל שר הרווחה לא יגיש בלי הסכמת שר האוצר. הוא לא יכול להגיש.
היו"ר חיים כץ
את מתחייבת כאן?
רבקה לויפר
כן, מתחייבת.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי לפרוטוקול?
רבקה לויפר
רבקה לויפר, רפרנטית ביטוח לאומי. אני מתחייבת ואני אומר בדיוק למה אני מתחייבת. שוב, התקנות הן באחריות שר הרווחה והוא זה שצריך לתקן אותן ולהביא אותן. התקנות, כפי הטיוטא שלהן שהוגשה לוועדה, מדובר בנוסח ראשוני, אבל העקרונות של הטיוטה הזאת מקובלים עלינו. זה מה שאני יכולה לומר לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
התקנות האלה יאושרו תוך שלושה חודשים?
רבקה לויפר
העקרונות.
היו"ר חיים כץ
גג שלושה חודשים. תוך כמה זמן הן יאושרו? תוך כמה זמן הן מגיעות לוועדה?
רבקה לויפר
זה כבר לא תלוי בי.
היו"ר חיים כץ
ביטוח לאומי, תוך כמה זמן התקנות יגיעו לוועדה?
חזקיה ישראל
אני אדבר בשם המועצה. ברגע שהביטוח הלאומי מביא את התקנות למועצה, בתוך שבועיים המועצה תגיב, תוך עשרה ימים המועצה תגיב והתקנות יוכלו להיות מועברות לוועדה.
היו"ר חיים כץ
מתי הביטוח הלאומי מביא את התקנות?
שרי בכר
בכוונתנו כבר בשבוע הבא להעביר אותן למועצה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול מי את ומי אתה?
חזקיה ישראל
חזקיה ישראל, יושב ראש ועדת אבטלה ציבורית של מועצת המוסד.
שרי בכר
עורכת דין שרי בכר, המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
אני מבין שאתם מבינים שאנחנו לקחנו הצעת חוק שהייתה מנוסחת אחרת ובעקבות הפנייה שלכם שינינו אותה. אני לא רוצה שהכנסת תמצא את עצמה במצב לא מצב.
שרי בכר
לא אדוני, זה בסדר גמור. אנחנו מבינים את העניין.
היו"ר חיים כץ
אתם מבינים את העניין.
שרי בכר
כן.
שמרית גיטלין שקד
החוק הזה בעצם לא נכנס לתוקף בלי התקנות האלה.
שרי בכר
ברור לנו.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אנחנו נצביע על הצעת החוק.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
דליה איציק מחליפה את רחל אדטו. כל חברי הכנסת הנוכחים באולם והם בעלי זכות הצבעה אישרו את החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית ואני מקווה שביום שני הקרוב או ביום שלישי או ביום רביעי הוא יועלה למליאה ויאושר בקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה שלא יצטרכו להשתמש בו ולא תהיה אבטלה בישראל, אבל לפי הכלכלה ולאן היא הולכת, כנראה שתהיה אבטלה בישראל. לפחות לא יהיו עובדים יומיים, אבל אם יהיו עובדים יומיים, יהיה להם נוח לקבל את דמי האבטלה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.
וילמה מאור
לפני הנעילה. התקנות יצורפו לפרוטוקול.
שמרית גיטלין שקד
טיוטת התקנות. השינויים יהיו שינויי נוסח בלבד. זאת ההתחייבות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:35>

קוד המקור של הנתונים