ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/07/2012

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., בקשת יושב ראש ועדה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אחרת., בקשת יושב ראש הכנסת לשינוי שעת ישיבת הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הכנסת
17/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 296>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ז בתמוז התשע"ב (17 ביולי 2012), שעה 9:50
סדר היום
<1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.>
<2. בקשת יושב ראש ועדה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אחרת.>
<3. מעמד הישוב מגרון לאחר רכישת האדמות>
<4. בקשת יושב ראש הכנסת לשינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שני ד' באב התשע"ב-23.07.2012, בהתאם להוראות סעיף 19א' לתקנון הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
שלמה מולה

זבולון אורלב

אריה אלדד
טלב אלסאנע
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות), התש"ע-2012, (פ/18/2347), של חברי הכנסת ציון פיניאן, איתן כבל, אברהם מיכאלי ואורלי לוי-אבקסיס, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. אנחנו נתחיל קודם כל בנושא השני. בוקר טוב, רק שיגיע סגן יושב-ראש הכנסת, שיציג את הנשיאות. אני אעבור לנושא ב' בסדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות), התש"ע-2012, (פ/18/2347), של חברי הכנסת פיניאן, כבל, אברהם מיכאלי ואורלי לוי-אבקסיס, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
חבר הכנסת כץ נימק את בקשתו בכך שהצעות חוק בנושאים דומים כבר נדונות בוועדתו. לדוגמה, הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפת מפעל מוגן), הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות), והצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת רכישה ממפעל מוגן). יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט הודיע לי שמבחינתו הנושא הזה הוא נושא של ועדת חוקה, חוק ומשפט, אם כי במקרה המסוים הזה אין לו התנגדות לכך שהבקשה תתקבל.
ולכן לנוכח הודעתו של יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט – אלא אם יש למישהו הערות נוספות – אני מציע להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד?
הצבעה

בעד העברת הצעת החוק – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר.
<ערעורים על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום>
היו"ר יריב לוין
אני חוזר לסעיף א': ערעורים על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. מייצג את הנשיאות כאן סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת שלמה מולה. ואני עובר לערעור הראשון, ערעורו של חבר הכנסת טלב אלסאנע, בנושא תחקיר רשת "אלג'זירה" על סיבות מותו של הנשיא יאסר ערפאת. בבקשה.
טלב אלסאנע
כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני כשבועיים פורסם תחקיר של ערוץ "אלג'זירה" שמאיר הרבה דברים שקודם לא היו ידועים אודות נסיבות מותו של הנשיא הפלסטיני יאסר ערפאת. יאסר ערפאת הוא לא סתם אדם - -
היו"ר יריב לוין
בזה אנחנו מסכימים.
טלב אלסאנע
- - הוא אדם שהוביל את מאבקו של העם הפלסטיני. מעמדו בעם הפלסטיני הוא במעמדם של הרצל ובן-גוריון בעם היהודי. הוא עיצב את מאבקו - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת טלב אלסאנע, תאמין לי שהאמירה הזאת היא לא טובה כי אם המקבילה הפלסטינית לאנשים כדוגמת בן-גוריון היא יאסר ערפאת, אז אתם בבעיה הקשה.
טלב אלסאנע
אפילו יותר. יאסר ערפאת יותר.
היו"ר יריב לוין
אז הפלסטינים בבעיה קשה מאוד. זה אומר הכול.
טלב אלסאנע
הוא הוביל לא רק מאבק מדיני, אלא אפילו מאבק למען החירות של עמו, שנתון תחת הכיבוש. ולא בכדי זכה לפרס נובל לשלום, כי הוא אדם שבעד שלום, אבל הוא נגד כיבוש. הוא בעד שוויון ובעד חירות, אבל לכולם. אי-אפשר לדרוש ממנו שהוא יהיה משת"פ על מנת שמדינת ישראל תהיה - - -
היו"ר יריב לוין
הוא גם בעד טרור פה ושם.
טלב אלסאנע
אפשר להגיד גם על יהודה המכבי את אותו הדבר.
היו"ר יריב לוין
לא.
טלב אלסאנע
כן, אפשר להגיד על יהודה המכבי אותו הדבר.
היו"ר יריב לוין
לא.
טלב אלסאנע
כל עם שנתון תחת כיבוש נאבק נגד הכיבוש.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אלסאנע, אנחנו צריכים לשפר את לימודי ההיסטוריה, זו המסקנה שלי מהדיון הזה.
טלב אלסאנע
ולכן ב-11 בנובמבר 2004 הוא נפטר אחרי מחלה שאף אחד לא הצליח לדעת מה הסיבות למותו. בבית החולים "פרסי" בצרפת, כשבדקו, הם פסלו כל אפשרות אחרת מבחינה ביולוגית, או מחלות כאלו או אחרות. אבל העניין הזה נשאר עניין לא מפוענח, לא ידוע, עד שהיה תחקיר של מעבדות מאוד משוכללות בשוויץ. ועל-פי אותן מעבדות, מתברר שאכן יש חומר רדיואקטיבי מסוג "פולוניום" שנמצא בבגדיו, וגם נמצא בכתמים מדמו.
המדינה האחת והיחידה – קודם היו חשדות על מעורבות ישראלית, לאור העובדה שמי שגרם למצור גרם לסיכול, ושחלק מתפיסת העולם במלחמה הישראלית, גם חיסול מנהיגים פלסטינים – זה אחמד יאסין ואחרים. אבל לא היו ראיות. התחקיר מציג ראיות חדשות – עניין חומר הפולוניום הרדיואקטיבי. שלוש מדינות בעולם מחזיקות בחומר הזה: ארצות-הברית, רוסיה וישראל. לכן חשוב לדעת מידת המעורבות, מה ההשלכות, באיזו מדינה מעורבת מדינת ישראל.
אנחנו יודעים על הלחשושים בין מופז – שהיה הרמטכ"ל – לבין שרון – שהיה אז ראש הממשלה. בדיקת העניין וחקירתו יכולה גם לזכות את ישראל מאחריות, אבל היא יכולה גם להאשים אותה באחריות. הדבר הזה חשוב, והגיע הזמן לבחון אותו, הגיע הזמן לבדוק אותו. לא היתה שום סיבה לנשיאות לא לאשר נושא כל כך חשוב לסדר-היום. מה הבעיה? להעלות את זה, מה קרה? מי אחראי? מי גרם לדבר הזה?
היו"ר יריב לוין
מה אנחנו נעשה בכנסת? נקיים חקירה של המקרה?
טלב אלסאנע
אי-אפשר להשאיר את זה כאילו אין גורם אחראי לפשע החמור הזה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אלסאנע, איך זה שאתה בכנסת מ-2004 ולא העלית עד היום את הסוגיה הזאת?
טלב אלסאנע
אנחנו העלינו את זה, אבל העלינו את זה בהקשרים, בפורומים אחרים. אבל הכול היה בגדר חשדות.
היו"ר יריב לוין
ומה זה עכשיו? בגדר מה?
טלב אלסאנע
אבל התיק הזה הוא יותר מבוסס מהתיק של אולמרט שהוביל לדור, כתב אישום - -
היו"ר יריב לוין
זה לא קשה. זה כנראה - - -
טלב אלסאנע
- - יש ראיות שמבססות את האישום הזה. ואני אגיד לך, בוא נעלה את זה, יישאר התיק הזה פתוח, העננה הזאת תישאר מרחפת, והאצבע המאשימה תישאר תמיד עומדת ותלויה. ולכן הגיע הזמן להעלות את זה, לבחון את זה, לבדוק את זה.
היו"ר יריב לוין
איפה, בכנסת?
טלב אלסאנע
לדעתי אין שום סיבה. מה החשש? מה הפחד? ממה מפחדים?
היו"ר יריב לוין
במליאה? לא יודע, נקיים מה? נקיים בדיקה - - -
טלב אלסאנע
ממה מפחדים?
היו"ר יריב לוין
מה מטרת הדיון? אני לא הבנתי. נעלה את זה במליאה לצורך מה? Data, עובדות?
טלב אלסאנע
מעלים דברים יותר פשוטים, דברים יותר קטנים. זה נושא מהותי, ולכן - - -
היו"ר יריב לוין
כן, אבל מה מטרת הדיון?
טלב אלסאנע
יש התפתחות חדשה.
היו"ר יריב לוין
כדי שאתה תוכל לעמוד במליאה ולהגיד שישראל אשמה בלי שהדברים נבדקו? מה מטרת הדיון?
טלב אלסאנע
כל עוד שלא היו תחקירים, שיש ראיות, אף אחד לא בא ואמר אני מאשים את ישראל.
היו"ר יריב לוין
איפה יש ראיות?
טלב אלסאנע
עכשיו יש ראיות - - -
היו"ר יריב לוין
שמע, אני מאוד מכבד את "אלג'זירה", אבל עם כל הכבוד - -
טלב אלסאנע
לא של "אלג'זירה", יש ראיות של מעבדה משוכללת בשוויץ.
היו"ר יריב לוין
- - אנחנו לא כל פעם שמישהו מפרסם כתבה ב"אלג'זירה" נפתח בחקירה.
טלב אלסאנע
לא, זה לא כל כתבה. זו לא סתם אשמה. יש ראיות מדעיות שמעלות חשד. לא סתם מאשימים. אומרים אתם מאשימים, או אנחנו מאשימים. יש היום התפתחות. אי-אפשר, כל העולם מדבר על זה. היום הליגה הערבית מתכנסת לדון בעניין הזה. לא יכול להיות שאנחנו נהיה מנותקים מכל העולם.
היו"ר יריב לוין
אני מציע לליגה הערבית שתתכנס לדון במה שקורה בסוריה, וגם - - -
טלב אלסאנע
אל תטיף להם מוסר, הם יודעים במה לדון. אתה תקיים דיון בכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני רואה איך הם יודעים. רואים.
טלב אלסאנע
ממה מפחדים? אני לא מבין ממה מפחדים להעלות את הנושא לדיון. ממה מפחדים?
היו"ר יריב לוין
לא מפחדים, רק אין לזה שום תכלית.
טלב אלסאנע
זה דווקא מצביע על אשמה, על זה שיש לך משהו להסתיר. יש לך משהו להעלים?
היו"ר יריב לוין
אולי חבר הכנסת מולה יוכל לשכנע אותי הפוך ממה שאני חושב. נראה.
שלמה מולה
בקשתו של חבר הכנסת טלב אלסאנע הגיעה לנשיאות הכנסת, כמקובל. הנשיאות בהחלט דנה בבקשה שלו. הנשיאות התקשתה להיענות לבקשתו משני טעמים. הטעם הראשון הוא שהיו הרבה מאוד נושאים על סדר-היום אתמול. נושאים שבהם הגישו חברי הכנסת בין תשעה לעשרה נושאים, חמישה נושאים, כמו למשל הסיפור של השריפה של האיש, כמו בעיות החשמל ורצח נשים על-ידי בעליהן, המשבר הפיננסי בישראל. כל מיני נושאים שבהם מותר לה לנשיאות להחליט על עד חמישה נושאים בלבד. זו בעיה טכנית אחת. בנושא הזה היה רק חבר כנסת אחד בלבד שהגיש את הבקשה.

הדבר השני, אני מוכרח לומר, גם יושב-ראש הכנסת - - - יש פה בקשה, ואנחנו מתייחסים אליה. הנשיאות התקשתה להיענות לבקשתו כי מי יענה? זאת אומרת, איך ישראל יכולה לקחת אחריות, או שהכנסת יכולה לקחת אחריות על איזשהו תחקיר שהיה - - -
טלב אלסאנע
אבל מי מדבר על קבלת אחריות?
שלמה מולה
שנייה. זה לא רק קבלת האחריות, אנחנו התקשינו להחליט מי השר שיענה, דרך אגב. לכל בקשה לסדר יש שר – מזכירות הכנסת אומרת מי יענה. לא ראינו צורך בכלל להתעסק בעניין הזה, למרות שהוגשה בקשה שנייה שלך.
טלב אלסאנע
נכון.
שלמה מולה
לכן הנשיאות לא ראתה צורך לאשר את הבקשה. אמרתי, גם העניין המהותי, גם העניין הטכני.
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
טלב אלסאנע
לגבי העניין הטכני, אני חושב שהנימוק הזה לא סביר לחלוטין. עם כל החשיבות לנושאים שהועלו ואושרו על-ידי הנשיאות – ואני לא מערער על חשיבותם – אינני חושב שהנושא הזה נופל בחשיבותו מהנושאים שאושרו. זה נושא שלדעתי לגבי האזור כולו, יש לו השלכות וחשיבות רבה. ולכן מבחינת החשיבות זה נושא מאוד חשוב, והוא לא נופל בחשיבות מכל הנושאים, גם אלימות במשפחה, שהיא קיימת שנים. ואני חושב שאם הכנסת אישרה אותם, טוב שהיא אישרה, אבל זה לא צריך למנוע דיון, לדעתי, בסוגיה כל כך חשובה. לגבי הנימוק מי השר שיענה – ברור שהשר שמופקד - - -
היו"ר יריב לוין
השר שיענה זה בעיני לא בעיה. זה בכלל לא בעיה.
טלב אלסאנע
- - והשר שהטיל את המצור, והשר שהתלחשש עם ראש הממשלה איך לבצע ומה לעשות.
היו"ר יריב לוין
זה לא נימוק.
טלב אלסאנע
זה איננו נימוק – מה, לא יודעים מי השר? אין שר אחראי?
היו"ר יריב לוין
זו לא הבעיה.
טלב אלסאנע
ומאחר וזה לא נימוק, והנימוק הזה נופל, אני חושב שזה מביא לאשר את ההצעה.
היו"ר יריב לוין
אבל אתה ענית מהותי. אבל הנימוק המהותי הוא נימוק שנשמע על פניו - - -
טלב אלסאנע
הנימוק הראשון הוא אמר שזה טכני, לא מהותי. הנימוק המהותי הוא הנימוק השני, שאתה מסכים אתי שזה לא נימוק. מחר הוא יגיד לך אנחנו לא יודעים. יש כל כך הרבה שרים בממשלה הזאת.
היו"ר יריב לוין
כן, מי יענה – זאת לא הבעיה.
טלב אלסאנע
אינפלציה של שרים, שאין להם מה לעשות. שר אסטרטגי, ושר השב"כ, ושר לא יודע מה. יכולים לענות.
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותי, מי בעד לקבל את הערעור?
היו"ר יריב לוין
אתה לא יכול להצביע.
טלב אלסאנע
למה? אני הנציג של סיעת רע"מ-תע"ל בוועדה.
היו"ר יריב לוין
לא, לפי התקנון אתה לא יכול. מי שמגיש את הערעור לא יכול להצביע. לא סעיף בשבילך.
טלב אלסאנע
לא, אבל אם הנציג שלי לא נמצא, אז אני זכאי להצביע כנציג הסיעה.
היו"ר יריב לוין
זה הכלל. האמת, אולי יש מקום לשקול אותו.
טלב אלסאנע
הוא חסר היגיון.
ארבל אסטרחן
"חבר הכנסת המערער לא ישתתף בהצבעה". זה תמיד היה ככה.
היו"ר יריב לוין
כן, זה תמיד היה ככה.
טלב אלסאנע
הרי נציגי בסיעה יצביע מה שאני רוצה. בכל הסיעות כולם מקבלים עמדה אחת, אני לא רואה – זה חסר היגיון הדבר הזה.
היו"ר יריב לוין
צריך לשקול את זה, אבל כך זה היה מתמיד, ואין מה לעשות. מי מתנגד?

הצבעה

בעד קבלת הערעור – אין
נגד – 2
נמנעים – אין
הערעור נדחה.
היו"ר יריב לוין
נגד – שניים. מי נמנע? אין. הערעור נדחה.
טלב אלסאנע
ההיסטוריה תשפוט בעניין הזה. אפשר להסיר את זה מסדר-היום - -
היו"ר יריב לוין
אז תדבר על זה דקה.
טלב אלסאנע
אפשר להסתיר את זה מסדר-היום של העמים באזור וההיסטוריה באזור.
היו"ר יריב לוין
הרי אין תשובה שאפשר – דבר על זה בנאום בן דקה. בדיוק בשביל זה יש נאומים בני דקה.

<מעמד הישוב מגרון לאחר רכישת האדמות>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לערעור של חבר הכנסת אריה אלדד, שעניינו: מעמד הישוב מגרון לאחר רכישת האדמות. בזה אגב, אתה יכול להצביע. חבר הכנסת אלדד, בבקשה.
אריה אלדד
תודה רבה. היתה פשרה בנושא מגרון, והיתה החלטה בנושא מגרון. אלא שמאז השתנו הנסיבות. השתנו הנסיבות כי בוצעה סדרה של עסקאות רכישה שבמסגרתן נרכשו 25 דונם מאדמות מגרון, שבעלי הקרקע מכרו לחברת "אל-וטן", חברה שפועלת מטעמה של מועצת יש"ע ביהודה ושומרון. 25 דונם במגרון, עליהם עומדים 36 מבנים, שלכאורה עכשיו יש פסיקה לפנות אותם ולהסיר אותם.
הנסיבות הללו שמשתנות, מחייבות גם את מדינת ישראל לבוא ולתת עמדה חדשה בבג"ץ. הנסיבות האלה, להבנתי, מאפשרות שינוי עמדת המדינה, ושינוי כזה צריך להתבסס גם על המצב המשפטי החדש שנוצר, וגם על ההבנה הציבורית שאם אין הכרח משפטי, ואין פגיעה בזכות הקניין, ועכשיו האנשים שגרים שם נמצאים – הבתים שמתגוררים בהם נמצאים על אדמות שהם רכשו כחוק, וכנראה כל מי שבדק את זה גם הגיע למסקנה שהרכישה חוקית.
אני מציע שהכנסת בכל זאת תדון בזה למרות שדנו בזה בעבר, אבל לא לאחר שהנסיבות השתנו באופן מהותי במגרון, מה שמחייב, להבנתי, שינוי עמדת המדינה בפני הבג"ץ.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, הנשיאות בהחלט דנה בכובד ראש על בקשתם של חבר הכנסת אלדד וחברת הכנסת ציפי חוטובלי וזבולון אורלב. הנשיאות אפילו הצביעה הצבעה שמית בין חבריה. הרוב החליט לא לקיים על זה דיון כי לא מזמן כבר היו דיונים שהתקיימו. ולכן הנשיאות הדיפה את הנושאים האחרים על נושא שכבר נידון.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אלדד, אני מבין שיש היום ישיבה של ועדת השרים לכדי לקבוע מה תהיה עמדת המדינה כפי שתוגש לבית המשפט. השאלה שאני שואל היא – בסך הכול הרי זה נושא שיש באמת מקום לדון בו, ככל שהתשובה תהיה תשובה כזאת שלא תספק אותך כמי שהציע וביקש את הבקשה. השאלה היא האם לא יהיה נכון יותר – הבעיה היא בעיה שבשבוע הבא אין לנו אפשרות להביא את לדיון בכלל, אני מבין. כי אנחנו נמצאים בשבוע האחרון.
אריה אלדד
נכון. לכן אם לא נדון בזה השבוע, נדון בזה אחרי הפגרה.
היו"ר יריב לוין
זה כבר לא יהיה רלוונטי. לא, זה יהיה אחרי המועד שנקבע לפינוי.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
או אם ייתנו לכם זימון בפגרה.
אריה אלדד
ונקודה נוספת, לפחות ככל שאני יודע, ככל שאני מקווה, עמדת ועדת השרים להתיישבות תהיה לבוא עם תשובה שונה מהעמדה שהוצגה בבג"ץ בפעם שעברה. אבל ככל שאני יודע, יש חילוקי דעות בין הפרקליטות, שרוצה לתמרן לעמדה עצמאית שאיננה תלויה בעמדת ועדת השרים להתיישבות. ואי-אפשר להתעלם מזה שבהרבה מאוד מקרים עמדת הפרקליטות איננה זהה לעמדת הממשלה. ואת זה צריך למנוע. צריך להפעיל דיון ציבורי כדי לשקף את העמדות הנוהגות בציבור. זה לא משהו שפועל בחלל הריק. אני אומר ממילא ועדת השרים מתכנסת. היא תבוא, ועמדתה תשתקף אחד לאחד בבית המשפט. להבנתי, ראוי שיתקיים דיון, והעמדות הציבוריות השונות יובעו בו בכל עוצמתן.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, אתה מוכן בכל זאת, לאור הדברים של חבר הכנסת אלדד, והעובדה שאין לו אפשרות להעלות את זה שוב לדיון בשבוע הבא מפאת - - -
שלמה מולה
שוב, הנשיאות קיבלה את החלטותיה. אנחנו הוספנו נושא נוסף אפילו, לאור חשיבות העניין. לא נוכל להסכים לקיים על זה דיון. מה שאני מציע, שאולי בהמשך אם הנסיבות ישתנו - - -
היו"ר יריב לוין
אבל אין מתי. אין. אין מתי, זאת הבעיה. אני אגיד לך את האמת, אני הייתי מציע לדחות את הבקשה אלמלא העובדה שאין מתי.
שלמה מולה
אני מוכן לומר לך, מאחר שאני מייצג את הנשיאות, דרך אגב – למען הגילוי הנאות, אני יכול להגיד לך – זה בדרך כלל לא מקובל אפילו – אני הייתי בעד לקיים על זה דיון. למען הגילוי הנאות. אבל הרוב הגדול של חברי הנשיאות סברו שלא נקיים על זה.
היו"ר יריב לוין
את זה אני מבין. חבר הכנסת אורלב, כן, בבקשה.
זבולון אורלב
אני, אגב, הייתי מבין מגישי ההצעות לדחופה, ואני לא הגשתי ערר בגלל סיבות שלא קשורות כרגע לעניין. אבל באתי לתמוך בבקשה. חברים, אני 13 שנה בכנסת. אם יש איזושהי הצעה דחופה, זה המקרה הקלאסי. היישוב צריך להתפנות בסוף החודש, ואין יותר - - -
שלמה מולה
חבר הכנסת אורלב, אבל היו כבר דיונים.
אריה אלדד
אבל השתנו הנסיבות.
זבולון אורלב
לא. לא היה דיון בנושא שהתבקש. לא. הנושא שהתבקש – לאור רכישת הקרקעות השתנה המצב. השתנה המצב.
היו"ר יריב לוין
לא רק זה, הפינוי הוא עכשיו.
זבולון אורלב
דווקא מפני שהכנסת דנה בנושא הזה, וחרשה בו, והיו הצעות חוק, ונפלו הצעות חוק – השתנה המצב. כבר היתה התייחסות. אני ממש חושב שהכנסת תמעל בתפקידה אם היא לא תאשר. ואני באתי במיוחד, למרות ששוב, אין לי עניין נגיעה אישית, כי לצערי, אני לא אוכל להיות ביום רביעי אחרי הצהריים כשההצעה הזאת תעלה. אבל באתי לעזור כדי שההצעה הזאת תתקבל. אחרת, מה זה נקרא הצעה דחופה?
היו"ר יריב לוין
מה גם שהיישוב עומד בפני פינוי עכשיו.
זבולון אורלב
זה מה שאמרתי, ב-1 באוגוסט הוא צריך התפנות. אין כזה דבר. לכן אני מבקש אותך, אדוני היושב-ראש, להעלות את זה, ואני אתמוך. באתי במיוחד לתמוך בהצעה הזאת.
היו"ר יריב לוין
אוקיי. רבותי, מי בעד לקבל את הבקשה?
זבולון אורלב
אני מצביע במקום חבר הכנסת אורבך.
הצבעה

בעד קבלת הערעור – 2
נגד – 1
נמנעים – אין
הערעור התקבל.
היו"ר יריב לוין
שניים, גם אני. מי נגד? אחד. הערר התקבל. תודה רבה.
<בקשת יושב ראש הכנסת לשינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שני ד' באב התשע"ב-23.07.2012, בהתאם להוראות סעיף 19א לתקנון הכנסת.>
היו"ר יריב לוין
הנושא האחרון הוא בקשת יושב ראש הכנסת לשינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שני ד' באב התשע"ב-23.07.2012, בהתאם להוראות סעיף 19א רבתי לתקנון הכנסת.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
מדובר בהצגה של תיאטרון אנסמבל הרצליה, "הילכו שניים יחדיו". כתב א.ב. יהושוע על פגישה שבין בן-גוריון וז'בוטינסקי ב-1934 בלונדון, ומה היה קורה אם הסכם ז'בוטינסקי-בן-גוריון אכן היה – על סעיפיו השונים – איך זה היה משפיע על התנועה הציונית.

יושב-ראש הכנסת צפה בזה. גם יש אישים שקיבלו את המחזה הזה טרם העלאתו על הבמה, והעירו את ההערות; מי שהיה קרוב לבן-גוריון, מי שהיה קרוב לז'בוטינסקי, ביניהם נשיא המדינה, יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה. משעלה הרעיון להביא את ההצגה מטעמים של איך שזה השפיע כל התנועה הציונית והגלגולים, פנו לבית הנשיא, ודווקא מבית הנשיא מאוד צידדו. הנשיא מבקש להשתתף, אלא שהוא ביקש, אם אפשר – חרף שלא כל כך היה נוח גם לתיאטרון וגם לנו בכנסת – לקיים את זה בשעה יותר מוקדמת, ב-18:30.
יושב-ראש הכנסת נענה לנשיא המדינה, ולכן הוא מבקש אם אפשר להקדים כדי לאפשר לסיעות האופוזיציה – בשבוע האחרון, סיעות האופוזיציה בטח יגישו אי-אמון. תהיה אולי איזו מלאכת חקיקה להשלים. כלומר, כדי לא לפגוע בעבודת הכנסת, ובכל אופן, לקיים את האירוע בהשתתפות נשיא המדינה בשעה יחסית מוקדמת, להקדים את ישיבת הכנסת בשעתיים. זו היתה הבקשה. שלא יהיה לפני 14:00, כדי גם לאפשר לסיעות לקיים ישיבת סיעות באותו יום, לנשיאות להתכנס, ולסיים לא מאוחר מ-18:00.
היו"ר יריב לוין
טוב. אני מוכרח לומר כך: זה לא סוד שאני מקפיד מאוד בכבודו של יושב-ראש הכנסת. וזה גם לא סוד שאין בעניין הזה הדדיות. יושב-ראש הכנסת איננו מקפיד בכבודה של הוועדה. אני אומר את זה לפרוטוקול, ואני גם אשמח אם הדברים האלה כמובן יועברו אליו. לא יכול להיות שאני אקרא בעיתונות, מבלי שהיושב-ראש אפילו דיבר איתי – אני אומר את זה, שוב, און-רקורד, לפרוטוקול – על כך שיש כוונה להאריך את המושב, החלטה שיש לה משמעות דרמטית, והיא החלטה מאוד לא פשוטה. זו החלטה שיש בה תקדים מסוכן מאוד שיכול להיות מנוצל לרעה במקרים אחרים - - -
שלמה מולה
העניין של חוק טל?
היו"ר יריב לוין
כן. לא חשוב - - -
שלמה מולה
אני מוכרח להגיד - - -
היו"ר יריב לוין
רגע, חבר הכנסת מולה, תן לי לסיים. זה לא כל כך חשוב מה הנושא, דווקא הבעייתיות היא עם מצב שיש משהו שהוא שנוי במחלוקת רחבה, מהלך של הארכת מושב כדי לדון ולהכריע בו במועד שבו אנשים אינם, וכבר יש להם כל מיני התחייבויות, והם לא יהיו כאן, זה מהלך שנעשה פעם בכוונה טובה ונקייה, אבל יכול להוות תקדים שיהיה תקדים מאוד מסוכן לעתיד.

אבל זה עוד מילא לעומת המשך ההודעה, שאמר שאם ועדת הכנסת לא תאשר את הבקשה, אם תוגש, אזי יושב-ראש הכנסת יאריך את ישיבות המליאה, ולמעשה, בדרך הזו ויעקוף את החלטת ועדת הכנסת ויעקוף את סמכותה של הוועדה. ובמילים אחרות, מודיע לנו בעיתונות שאנחנו יכולים לדון פה, אבל אם אנחנו לא ניכנע ונקבל את מה שהוא דורש כזה ראה וקדש, התוצאה תהיה שהוא יעקוף אותנו ממילא.
ולכן אני כבר אומר ליושב-ראש הכנסת On record, אני לא יודע אם יש טעם לקיים דיון בוועדה בכלל, אם וכאשר תוגש בקשה כזאת, לאור ההודעה הזאת. אני חושב שזה דבר בלתי מקובל. לא כך שומרים על מעמדה וכבודה של הכנסת, ולא כך מתנהלים גם במישור האישי.
עכשיו באה בפני הבקשה הזו, שאני יכול להגיד שבאופן אמתי ולגופה מעוררת אצלי אי-נוחות גדולה מאוד, בלשון עדינה. דיוני הכנסת ומועדי הישיבות הם עניין שצריך להקפיד עליו, אלא אם יש נסיבות חריגות ויוצאות דופן של אילוץ, של לית ברירה. אני לא בטוח שהצגה נכנסת לתוך רשימת השיקולים הזאת. אני מטיל ספק – למזכירה יש הרבה יותר ניסיון ממני לגבי מה שקרה פה. האם היה אי פעם תקדים שדחו את ישיבת הכנסת בגלל הצגה?
שלמה מולה
אני יכול?
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע, רגע, דקה אחת. דקה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
קודם כל, נשאלו סיעות האופוזיציה אם יגישו אי-אמון. אני יודעת שהיתה מחלוקת בין סיעות האופוזיציה. יש סיעה אחת שלא תגיש אי-אמון אחרת על - - -
היו"ר יריב לוין
אבל השאלה – אני שואל לא לגבי האי-אמון.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ולכן הוא אמר אוקיי - - -
היו"ר יריב לוין
אני שואל שאלה עקרונית. האם אי פעם היה מצב שדחו ישיבה של הכנסת בגלל הצגה? מחר יהיה טיול, ומחרתיים יהיה אני לא יודע מה, ואנחנו נהפוך את הכנסת לאיזו במה של מופעי תרבות במקום לבמה של דיונים. אנחנו צריכים לקיים את הישיבות כסדרן. אני חושב שהיוזמה של ההצגה היא יוזמה ברוכה מאוד. היא יוזמה טובה, ואני שמח עליה, ואני מברך עליה. אני רק חושב שקביעת ההצגה בזמן שבו אמורה להתקיים ישיבת כנסת זה מצב שנראה בעייתי מאוד.

אני אומר יותר מזה. אני חושב שצירוף הנסיבות הזה, שכמעט מעמיד אותנו בפני עובדה מוגמרת, אחרי שהדברים מסוכמים על לשכת נשיא המדינה, ועם גורמים אחרים, הוא מאוד בעייתי. אני לא רוצה לעמוד כאן במצב שאני לא אאשר את הבקשה, ותוצאתה תהיה שנשיא המדינה לא יוכל להגיע להצגה כי ועדת הכנסת לא אישרה את ההקדמה. הרי ברור לי לגמרי המקום שאליו הובלו הדברים. שוב, אני חושב שכך לא מתנהלים. ההתנהלות היא בעיני לא במקומה ולא נכונה. אני העדפתי, עוד פעם, לא להביא את הדברים לידי התנגשות, ולכן קבעתי את הנושא על סדר היום. ולכן אני גם לא אצביע נגד הבקשה, ובדרך הזאת אאפשר גם את אישורה. ואני מקווה שהדברים האלה יובהרו.
אני חושב שהדבר הזה – אני מקווה שלא יהיה בו בבחינת תקדים, אלא בבחינת אילוץ שהוועדה מסכימה לו בנסיבות שנוצרה מול לשכת נשיא המדינה, מתוך עמדה ברורה שלדבר כזה אין מקום, ולא צריכה להיות הצגה שמזיזה את שעות הדיונים במליאה. ומתוך תקווה שאולי מכאן ולהבא התקשורת והיחס של יושב-ראש הכנסת כלפי ועדת הכנסת יהיו כפי שהם אמורים להיות, ולא בדרך הזאת. חבר הכנסת מולה.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אני מסכים אתך, ראוי בדרך כלל שהדברים יתואמו מראש עם ועדת הכנסת לפני שקובעים עובדה ואז באים ומעמידים את הסיטואציה שבה יש כבר החלטה, כבר הוזמנו אנשים, עכשיו תאשרו. זה נכון, מבחינה פרוצדוראלית, נראה לי שעדיף היה אם יושב-ראש הכנסת היה מעביר את הבקשה לפני שהוא מקבל את ההחלטה. אני מניח שהיושב-ראש היה - - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ברגע שנודע לו שהם לא יורדים מהאי-אמון, זה הקטע להקדים את ישיבת הכנסת - - -
שלמה מולה
בדיוק - - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
- - - ההצגה - - - ב-20:30. גם לתיאטרון היה נוח ב-20:30.
שלמה מולה
בוא נגיד ככה, ברור לי, גם שאלת הגשת האי-אמון – אפשר היה לברר מראש.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ביררנו.
שלמה מולה
מה שאני חושב, אדוני היושב-ראש, הכנסת צריכה בהחלט להקפיד לקיים את דיוניה בימים קבועים, בשעות הקבועות, לא להזיז אותם. יחד עם זאת, כפי שאתה אומר, גם כשהנושא בא לנשיאות ונשאלה שאלה האי-אמון, וגם נוכחותו של נשיא המדינה, היא באמת היתה משקל מכריע בעניין. ולכן אני מבקש שלמרות ההערות שלך, הבקשה תאושר.
לגבי העניין הראשון שעליו אתה דיברת, אני מוכרח להגיד, אני הערתי אתמול בישיבה. אמרתי שהכנסת תאריך את דיוניה אך ורק אם ועדת הכנסת תאשר. ואכן, רובם אמרו אנחנו נפנה לוועדת הכנסת, וועדת הכנסת תאשר. וגם בעניין הזה אני מסכים שיכול להיות שאלו דברים שיגיעו להודעות בתקשורת, בהחלט לתאם אותם עם יושב-ראש ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
עזוב את התיאום, מודיעים לך שאם לא תאשר אנחנו נעקוף אותך. בסדר, בשביל מה לקיים פה דיון?
שלמה מולה
אבל בכל זאת, אני לא חושב שזה עניין – דרך אגב, אני לא רואה שהעניין עומד בכלל - - -
היו"ר יריב לוין
זה לא משנה, זה לא העניין. העניין הוא ההתנהלות כשלעצמה, ואני אשמח אם הפרוטוקול הזה יועבר לעיונו של יושב-ראש הכנסת. שבאמת – גם את זה אני אומר לפרוטוקול – יש לי תחושה לא נעימה שהוא נוהג בכבוד הרב שאני רוחש לו גם באופן אישי בצורה שאיננה מכובדת.
טוב, רבותי, מי בעד לאשר את הבקשה של היושב-ראש?

הצבעה

בעד אישור הקדמת הדיון במליאת הכנסת – 1
נגד – אין
נמנעים – 1
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – אחד. מתנגדים – אין. נמנע אחד. אתה מצביע? אתה יכול להצביע.
טלב אלסאנע
נגד?
היו"ר יריב לוין
לא, אתה יכול להצביע מה שאתה רוצה.
טלב אלסאנע
אם אני רוצה להצביע רק כדי להפיל את - - -
היו"ר יריב לוין
אתה יכול להצביע.
טלב אלסאנע
נגד מולה אני לא אצביע.
היו"ר יריב לוין
אז אתה לא משתתף?
טלב אלסאנע
לא משתתף.
היו"ר יריב לוין
אז אחד בעד. אין מתנגדים. נמנע אחד. הבקשה אושרה. תודה רבה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תודה רבה. ואני אעביר את כל ההערות.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים