ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/07/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי (מס' 6) (הפחתת אגרות בעד הועדת תדרים והקצאתם), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
17/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1157>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ז בתמוז התשע"ב (17 ביולי 2012), שעה 10:20
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי (תשלום אגרות תדר על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו),התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

שי חרמש

פניה קירשנבאום

נחמן שי

ליה שמטוב
מוזמנים
>
עו"ד יעל מלם יפה - לשכת היועץ המשפטי, משרד התקשרת

נתי שוברט - אגף ספקטרום, משרד התקשורת

מיכאל מירו - מנהל קול ישראל

דוד בן בסט - יו"ר התאחדות תחנות הרדיו האזורי

עו"ד ליאור חריש - היועץ המשפטי, התאחדות תחנות הרדיו האזורי

עו"ד דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אתי בנדלר - היועצת המשפטית, ועדת הכלכלה, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי (תשלום אגרות תדר על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו),התשע"ב-2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי (תשלום אגרות תדר על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ב-2012, של חברי הכנסת ציון פיניאן ונחמן שי.
ציון פיניאן
הערה. בחוק מופיע כל מה שכתוב ומה שביקשנו אלא שיש כאן הערה של רדיו קול ישראל שמבקש גם הוא להעיר את הערותיו בנושא הזה.
מיכאל מירו
אני מנהל קול ישראל. אנחנו רדיו ציבורי שפועל בשמונה רשתות והסכום שאנחנו משלמים מדי שנה נאמד בארבעה, פלוס-מינוס, מיליוני שקלים לאגרת התדרים. אנחנו צריכים להיות בתוך אותו סיפור כי אנחנו משרתים את הציבור גם בפריפריה וגם במרכז, בכל הארץ, במשך 24 שעות ביממה, ועושים זאת בכלל השפות, כמעט ב-15 שפות. אני חושב שאנחנו צריכים להיות בתוך הסיפור הזה.
היו"ר משה גפני
ציון, מה זה אומר?
ציון פיניאן
הם לא מופיעים בהצעת החוק שלי.
היו"ר משה גפני
אתם מתנגדים להצעה?
מיכאל מירו
לא. אנחנו רוצים להיות בתוכה.
היו"ר משה גפני
אומר חבר הכנסת פיניאן שאתם בפנים.
מיכאל מירו
לא, רק האזוריות.
ציון פיניאן
אמרתי, האזוריות בפנים הם לא.
מיכאל מירו
מדובר בעוד שמונה תחנות.
אתי בנדלר
ממש לא. מכוח מה? אלה רק התחנות האזוריות.
ציון פיניאן
אדוני היושב ראש, בכל מקרה אני מבקש להעביר את ההצבעה.
היו"ר משה גפני
מיכאל מירו, הצעת החוק הזאת מובאת עכשיו רק להצבעה. הדיון התקיים. אומרת היועצת המשפטית, שהיא היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה שאחראית על החוק הזה, שבלאו הכי הנושא של האגרות הוא נושא כללי. אומר חבר הכנסת ציון פיניאן – ונשמע אם גם חבר הכנסת נחמן שי מסכים לעניין הזה – לא לעכב את זה לקריאה הראשונה. לוקחים את הבקשה שלך בחשבון ויתכן שהיא אפילו מיותרת, מכיוון שאם זה נכון מה שאומרת היועצת המשפטית – ואגב, היועצות המשפטיות בכנסת תמיד צודקות, בניגוד ליועצות המשפטיות במשרדי הממשלה –
מיכאל מירו
אני מאשר כי אני מכיר אותה כבר שנים.
ציון פיניאן
זה עכשיו הופך להצעה תקציבית.
היו"ר משה גפני
למה?
ציון פיניאן
רק הם לבד ארבעה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
נדבר על זה בהמשך. זאת קריאה ראשונה ואנחנו נמשיך את הדיון.
ציון פיניאן
אם נקבל את הסכמת האוצר, אין בעיה של הצעת חוק תקציבית, אבל אם זה מעל חמישה מיליון9 שקלים, אנחנו צריכים לפעול אחרת.
מיכאל מירו
מה הייתה התשובה שלך?
אתי בנדלר
התשובה שלי הייתה שהסעיף בפקודת הטלגרף האלחוטי אותו מתקנים הוא סעיף שמסמיך לקבוע בין היתר אגרות. כפי שאמרתי בדיון הקודם, תקנות האגרות הרלוונטיות חלות על מגוון רחב של אגרות תדרים ואפילו למוניות וכולי. לכן גם הסעיף הוא סעיף כללי שאומר שהשר יביא מתווה להורדת אגרת התדרים, כולם או חלקם אבל לא מוזכרות התחנות האזוריות של הרדיו.
נחמן שי
בבוא הזמן, אם הם ירצו, יוכלו גם לטעון שהם רשאים להורדה.
אתי בנדלר
כל התקנות יובאו בפני הוועדה והוועדה תאשר אותן כפי שהיא תמצא לנכון.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק הזאת, מכיוון שהיא מבוססת על כך שהשר יביא את התקנות, נראה קצת משונה אם השר יביא בניגוד לעמדת הממשלה, על אף שאתמול במליאת הכנסת זה קרה והיה דבר כזה. בממשלה הנוכחית קורים דברים מאוד מעניינים, אבל באופן עקרוני זה לא נגד עמדת הממשלה ולכן אפשר להצביע. הנושא, אפילו אם הוא תקציבי, הוא לא רלוונטי.
אתי בנדלר
אכן כך.
היו"ר משה גפני
אני יכול להצביע.
אתי בנדלר
לחלוטין. על הנוסח המתוקן שהצענו בישיבה הקודמת.
היו"ר משה גפני
כן. עמדתי לומר את זה. אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי (תשלום אגרות תדר על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ב-2012, של חברי הכנסת ציון פיניאן ונחמן שי, בהתאם לנוסח שגיבשנו בישיבה הקודמת, הייעוץ המשפטי בהסכמת חברי הכנסת.
הצבעה
בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה. אני מודה לכם ועובר לסעיף הבא.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:25>

קוד המקור של הנתונים