ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/07/2012

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012

הכנסת השמונה-עשרה
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/07/2012

נוסח לא מתוקן
מושב רביעי<פרוטוקול מס' 751>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), שעה 12:45
סדר היום
<הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אברהם דואן
מוזמנים
>
עו"ד אילת ששון - הלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד נועם פליק - הלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד ליאת יעקובוביץ - משרד המשפטים

אסא בן יוסף - מנהל תחום רווחה, מרכז השלטון המקומי

דוד גולן - יועץ תקשורת, איגוד העובדים הסוציאליים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון

<הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, כ"ו בתמוז, ה-16 ביולי 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

על סדר היום הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012, הצעת חוק ממשלתית, הכנה לקריאה השנייה והשלישית.

גברתי היועצת המשפטית, תסבירי במה עסקינן.
נועה בן שבת
חוק עבודת הנוער (טיפול והשגחה) נותן סמכות לפקיד סעד לפנות לבית המשפט כדי לקבוע שנער הוא נזקק ועל ידי כך לקבוע כל מיני הוראות, למנות לו מי שיטפל בו ואפילו להוציא אותו מהבית. אלה הוראות שנתונות לבית המשפט. סעיף 15 לחוק מאפשר לשר לפטור את הנער מהוראות מסוימות.
היו"ר חיים כץ
סעיף 15 לחוק, זה הסעיף אותו אנחנו רוצים לבטל. למה אנחנו רוצים לבטל אותו?
נועה בן שבת
כי הוא אומר ששר הרווחה והשירותים החברתיים רשאי לפטור את הקטין, אם הוא מצא שטובתו דורשת זאת, מהוראה שקבע לגביו בית המשפט.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, הסעיף הזה אומר ששר הרווחה, כוחו גדול מכוח בית המשפט. הוא מעל בית המשפט.
אברהם דואן
זה משמעותי כי חוק הנוער (טיפול והשגחה) גורם לכך - האוריינטציה היא שיקומית וטיפולית לגבי בני נוער – ששופט בית משפט לנוער צריך להיות בהסמכה שלו גם איש מקצוע. הוא צריך להיות עובד סוציאלי וגם משפטן. יש כאן החלטה מקצועית.
היו"ר חיים כץ
שופט בכל מקום במדינת ישראל, באשר הוא שופט, הוא אינסטנציה עליונה ועליו מערערים בבית משפט יותר גבוה. אנחנו לא שמים את השרים שלנו, יהיו מוכשרים ככל שיהיו, מעל השופטים ולא משנה מה פוסקים השופטים.
אברהם דואן
ועוד ביקש השר לשנות.
היו"ר חיים כץ
ביקש או לא ביקש, זה לא משנה. אנחנו לא חושבים שהשרים הם מעל השופטים.
נועה בן שבת
שאלנו את משרד הרווחה אם אי פעם נעשה שימוש בסמכות הזאת.
היו"ר חיים כץ
לא נעשה שימוש.
נועה בן שבת
לא, לא נעשה שימוש.
היו"ר חיים כץ
משרד הרווחה אומר שהוא תומך בהצעת החוק הזאת.
אילת ששון
משרד הרווחה יזם את הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
כן, הצעת חוק ממשלתית. יש מישהו שמתנגד לכך?
אסא בן יוסף
אנחנו שלחנו למזכירת הוועדה את הסכמתנו לשינוי.
היו"ר חיים כץ
כולם מסכימים על זה. נקרא ונצביע כדי שהשר לא יתחרט.
נועה בן שבת
הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012

1. ביטול סעיף 15

בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, סעיף 15 - בטל.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד
הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אתה מצביע במקום רחל אדטו. כל חברי הכנסת שנמצאים כאן תמכו בהצעת החוק ואני שמח להודיעכם שהצעת החוק אושרה בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית ולפחות הסדר ומראית העין, אני מקווה, ייראו במליאה בשבוע הבא ביום שני וגם המליאה תאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. הישיבה נעולה.<הישיבה ננעלה בשעה 12:50.>

קוד המקור של הנתונים