ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/07/2012

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) (הארכת המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר), התשע"ב-2012

הכנסת השמונה-עשרה
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/07/2012

נוסח לא מתוקן
מושב רביעי<פרוטוקול מס' 749 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), שעה 11:30
סדר היום
<הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) (הארכת המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו
אריה אלדד
אורי מקלב
מוזמנים
>
נטליה זליגר - סגנית אגף מקצועות רפואיים, משרד הבריאות

עו"ד אביטל וינר ממן - הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

ד"ר דליה טל - מפקחת ארצית על תכנון פדגוגי בחינוך המיוחד, משרד החינוך

טל ניצן - פיזיותרפיסטית ראשית, קופת חולים מאוחדת

נורית זוסמן - הנהלה ראשית, סגל אחות ראשית, שירותי בריאות כללית

ד"ר יוסף משהראוי - מרצה בכיר לפיזיותרפיה, אוניברסיטת תל אביב

יעל שניידרמן - פיזיותרפיסטית, נציגת נפגעי החוק

איילת ביסה - קלינאית תקשורת, נציגת קבוצת נפגעי החוק

ליאורה בירן - יושבת ראש עמותת משקמי השמיעה בישראל

שלומית אבינח - מנהלת הוועדה לפניות הציבור, הכנסת
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון

<הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) (הארכת המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
יום שני בשבוע, כ"ו בתמוז, ה-16 ביולי 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) (הארכת המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר), התשע"ב-2012, הצעתם של חברי הכנסת דוד אזולאי, אריה אלדד ורחל אדטו. התכנסו חברי הכנסת וחשבו על הצעת החוק אבל לא אנקוב בשמם כי הם אינם כאן להוציא דוד אזולאי שהתנצל שמסיבות אובייקטיביות לא יכול היה להגיע לדיון הזה. אני מצטער שהוא לא כאן אבל בכל זאת הוא מראשי המחוקקים של החוק הזה.

אתן לחבר הכנסת אריה אלדד לומר את דברו. החוק הוא הכנה לקריאה השנייה והשלישית.
אריה אלדד
נכון. תודה אדוני היושב ראש.
אורי מקלב
גם אני אחד היוזמים של הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אורי מקלב הוא אחד היוזמים. מי שהוא בין היוזמים ולא מגיע, אני לא מקריא את שמו כי כנראה היה טרמפיסט. אם אתה הגעת, אתה לא טרמפיסט.
אורי מקלב
במיוחד שאני מייצג את הוועדה לפניות הציבור שהיא גרמה להצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
אריה אלדד
כאשר כתבנו את חוק מקצועות הבריאות, כתבנו בו גם הוראת מעבר לאותם בעלי מקצועות שעסקו במקצוע עוד לפני כתיבת החוק ואמרנו שכאשר הם עונים על קריטריונים מסוימים, הם יכולים להגיש בקשה למשרד הבריאות עד תאריך ידוע כדי לזכות בתעודה או להיות זכאים לגשת לבחינה. מסתבר שחלקם לא שמעו את הידיעה המרעישה הזאת, שמשרד הבריאות מתכוון לתת להם תעודות, ולא הגישו בקשות במועד. חשבנו שעצם העובדה שהם לא הגישו בקשות, לא צריכה עכשיו להפיל אותם לחלוטין בזכאות לשאת בתעודת הכרה מטעם משרד הבריאות ולעסוק במקצועם כדת וכדין.

לכן החוק הזה מאריך את המועד להגשת הבקשות.
היו"ר חיים כץ
מישהו רוצה להתייחס?
ליאורה בירן
בוקר טוב. שמי ליאורה בירן, יושבת ראש עמותת משקמי השמיעה בישראל. אני רוצה לציין שאנחנו התחלנו עם התהליך הזה מכיוון שאנחנו למשל כמעסיקים, אפילו מעסיקים במכונים פרטיים, לא יכולים להעסיק אנשים שאין להם רישיונות עבודה והרבה מאוד קלינאי תקשורת, מהבכירים, לא יכולים לעבוד היום כמורים או כמרצים או כקלינאי תקשורת ואפילו לא בעבודה פרטית כי אז הם חשופים לתביעות.

לכן באתי לבקש מאוד בשם כל קלינאי התקשורת שלא הגישו בקשה – אני לא ביניהם כמובן אבל יש הרבה שבאמת לא שמעו, לא ידעו, לא היו בארץ, לא היה מספיק פרסום, היו הרבה סיבות שאנשים לא הגישו – כי נראה שלשלול מאנשים זכאות לעבודה במקצועות, לא נכון לעשות.
היו"ר חיים כץ
עד תומכת בהארכת התקופה.
ליאורה בירן
ברור.
היו"ר חיים כץ
אז תני לנו להצביע.
אורי מקלב
מילה אחת, משהו שישמח אותך אדוני היושב ראש.
היו"ר חיים כץ
כל דבר שאתה תעשה ועוזר לאנשים, ישמח אותי.
רחל אדטו
הוא עושה הרבה דברים.
אורי מקלב
תודה. אתה דואג לעובדים והם הופיעו בפני הוועדה לפניות הציבור.
היו"ר חיים כץ
אני דואג לא רק לעובדים אלא גם לגמלאים וגם לנכים.
אורי מקלב
עובדים לשעבר. על הציר הזה של העובדים הופיעו בפני הוועדה עובדים שעובדים במוסדות כאלה ואחרים שקיבלו מכתבי פיטורים.
היו"ר חיים כץ
בגלל שאין להם את התעודה הזאת.
אורי מקלב
כן.
היו"ר חיים כץ
לכן בדיון הקודם הסדרנו את נושא דמי האבטלה.
איילת ביסה
נציגת קבוצת המטפלים, קלינאי תקשורת, שנותרו ללא רישיון.
היו"ר חיים כץ
את רוצה הארכה?
איילת ביסה
כן, כמובן. קודם כל אני רוצה להודות לחברי הכנסת שהתגייסו כדי לפתור את העוול הזה לאפשר לאנשים לחזור לעבודה ולכל הילדים הנכים שכרגע עדיין בלי טיפול, לחזור לקבל טיפול. המצב באמת דחוק וחמור, דבר שמחייב פתרון מאוד מאוד מהיר.

יחד עם זאת אני רוצה לומר שני דברים על הצעת החוק כמו שהיא עכשיו. הצעת החוק לא פותרת את הבעיה לתמיד והיא לא פותרת אותה כי עדיין נוצרת איזושהי אפליה בין אנשים שהם בוגרי אוניברסיטאות בארץ אבל אין להם תעודות הכרה במעמד. מדובר באנשים שלעתים הם ותיקים מאוד.
היו"ר חיים כץ
את יודעת מתי הצעת החוק הזאת עברה בקריאה טרומית?
איילת ביסה
התיקון הזה עבר ב-2008 אבל אני מבקשת לסיים את המשפט.
היו"ר חיים כץ
התיקון הזה הוגש לפני שבועיים.
איילת ביסה
התיקון הנוכחי. כן, אני יודעת.
היו"ר חיים כץ
את יודעת מה זה להעביר חוק בן שבועיים?
איילת ביסה
אני יודעת. אמרתי שאני אסירת תודה.

כדי שלא יקרה שבעוד שמונה חודשים ויום יחזור פוסט דוקטורנט מארצות הברית ויגלה שאין לו רישיון, צריך להחזיר משהו שהיה בחוק המקורי שניסחו חברי הכנסת וזאת ועדת חריגים, סמכות לשר, שיכולה לדון במקרים פרטניים לגופם, אנשים שעומדים בכל הקריטריונים המהותיים לעסוק במקצועם ורק התאריך עומד בינם לבין רישיון. הדבר הזה היה בהצעת החוק במתכונתה הראשונה אבל מאיזה שהן סיבות שלא ברורות לנו הורד. היינו שמחים אם חברי הכנסת הנכבדים יוכלו לשוב ולהתייחס לעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
לפני שאריה אלדד יגיב, משרד הבריאות.
אביטל וינר
זה לא היה בנוסח הקודם. מה שאת אומרת, לא היה בחוק המקורי. ועדת חריגים לא הייתה בנוסח המקורי. כמו שאמרנו, לפי פסיקה של בית המשפט בנסיבות טרגיות חריגות, אם חס וחלילה הייתה איזו מחלה מאוד קשה שמנעה, נתנו בפסיקה סמכות למנהל להכיר. בנסיבות אחרות, מי שיחזור בעוד חמש שנים מחוץ לארץ, יצטרך לעבור בחינה.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אלדד.
אריה אלדד
אכן זה לא היה בנוסח אבל הנושא עלה על שולחן הוועדה כי הייתה הצעה כזאת ואפילו מצאנו הגיון ברעיון הזה אבל משרד הבריאות התנגד ואנחנו רצינו לחוקק. לכן זה בוודאי לא נמצא בתיקון הנוכחי ולא על סדר היום שלנו.
היו"ר חיים כץ
אבל יש לכם אפשרות עתידית לעשות תיקון כי אחרת אנחנו נתקע את זה כאן ונגרום נזק יותר מאשר נועיל.
שמרית שקד
אני רוצה להסביר לגבי התיקון שמונח לפנינו כרגע. אנחנו לא מאריכים את המועד לגבי כל קבוצת הבוגרים בארבעת המקצועות שהם ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת ותזונה. כלומר, לגבי כל הבוגרים נקבעו שלל הוראות מעבר. רק לגבי שתי הוראות מעבר אנחנו מאריכים את המועד. בהוראה אחת אנחנו מבטלים לגמרי את הגבלת המועד, כלומר, יוכלו להגיש מכאן ואילך בלי הגבלה. לגבי הוראה שנייה, אנחנו מאריכים את המועד להגשת בקשות עד ה-30 באפריל 2013 ולגבי יתר הוראות החוק, יישארו המועדים שקבועים היום, כלומר, יכול להיות שלגבי יתר ההוראות כי תהיה בעיה של אנשים שדלא הגישו במועד.
היו"ר חיים כץ
תקריאי את הצעת החוק.
שמרית שקד
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) (הארכת המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר), התשע"ב-2012

ברשותך, אדוני, אני אציין באיזה הוראות מדובר. בסעיף קטן (ב) שאנחנו מאריכים – "מי שהייתה בידו ערב יום התחילה תעודת הכרה במעמד במקצוע הבריאות שנתן לו המנהל, זכאי לקבל תעודה במקצוע הבריאות לפי חוק זה".

זאת הוראת סעיף קטן (ב) ולגביה, כפי שאמרתי, לא תהיה הגבלת מועד.

לגבי הוראת סעיף קטן (ג)(1) לחוק – "מי שסיים לימודים עד יום 30 בינואר 2009 והוא בעל זכאות לתואר ממוסד ישראלי בלבד - כלומר, מוסד מחוץ לארץ לא נכלל בהארכת המועד הזאת – יהיה פטור מבחינות". אנחנו מאריכים לו את המועד עד ה-30 באפריל 2013.

1. תיקון סעיף 58

בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, בסעיף 58 -

(1) בסעיף קטן (ב), המלים "בתוך 12 חודשים מיום התחילה" – יימחקו.

(2) בסעיף קטן (ג)(1), במקום "בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע" יבוא "לא יאוחר מיום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2012)".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על הצעת החוק כפי שהוקראה.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד
הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים כאן הצביעו בעד הצעת החוק ואני שמח להודיעכם שהצעת החוק עברה כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. בשבוע הבא, בלי נדר, שבוע מהיום, ביום שני, היא תעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. אני מניח שהיא תעבור במליאה ותירשם בספר החוקים. יהיה לכם זמן להשלים את כל ההשלמות על מנת לקבל את התעודה המיוחלת ולא תצטרכו להיות מפוטרים אלא תמשיכו לעזור למי שזקוק לכם.
אריה אלדד
הערה אחת אותה הערנו גם בהכנה לקריאה הראשונה. אנחנו מפצירים במשרד הבריאות לפרסם את העובדה שהמועד הוארך וכי אנשים צריכים להגיש בקשות, כך שלא יהיה דקה אחר כך עוד מישהו שלא הספיק.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מבקשים ממשרד הבריאות להתעורר.
אביטל וינר
כמו שפרסמנו בפעם הקודמת, נעשה בעתיד.
אורי מקלב
יש לי הצעת ייעול בנושא הזה. לפרסם באותם מוסדות אליהם שלחת ולא אפשרת להעסיקם.
היו"ר חיים כץ
אני מודה לכולכם, למחוקקים, לאלה שתרמו, לאלה שהגיעו ולאלה שלא הגיעו. תודה רבה. הישיבה נעולה.


<הישיבה ננעלה בשעה 11:40.>

קוד המקור של הנתונים