ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/07/2012

תקנות המים (מניעת זיהום מים - תקני איכות מי פלט מבריכות דגים וכללים לטיפולם), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים