ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/07/2012

הסדרת פעילות החברה לחקר ימים ואגמים לישראל

פרוטוקול

 
PAGE
43
ועדת המדע והטכנולוגיה
23/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 147>
מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה
יום שני, ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<הסדרת פעילות החברה לחקר ימים ואגמים לישראל
ישיבת מעקב ודיווח>
נכחו
חברי הוועדה: >
רונית תירוש – היו"ר
מוזמנים
>
גדעון בר - מנהל מינהל מדעי האדמה והים, המכון הגיאולוגי, משרד האנרגיה והמים

עינת מגל - מנהלת תחום מדעי האדמה והים, משרד האנרגיה והמים

שרית ארד - סגנית חשב המכון הגיאולוגי, משרד האנרגיה והמים

ברק חרות - מנכ"ל, החברה לחקר ימים ואגמים לישראל

חנה רוזנפלד - מנהלת המכון לחקלאות ימית באילת, החברה לחקר ימים ואגמים לישראל

משה תום - חוקר, החברה לחקר ימים ואגמים לישראל

נעם מוזס - מנהל תחום חקלאות ימית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מיטל עמר - כלכלנית, אגף השכר, משרד האוצר

אסף שירמן - שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מעין נשר - אגף תקציבים, משרד האוצר

הניה מרקוביץ - נציבות שירות המדינה

אפרת ברקו - רפרנטית, אגף משרדי הממשלה ויחידות הסמך, נציבות שירות המדינה

שנאן הרפז - סגן מנהל מכון וולקני, מכון ולקני

משה ראובני - סגן יו"ר איגוד, ההסתדרות החדשה

ישראל זיידרמן - יו"ר איגוד סגל המחקר האזרחי בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה
מנהלת הוועדה
ענת לוי
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<הסדרת פעילות החברה לחקר ימים ואגמים לישראל>
היו"ר רונית תירוש
אני מתכבדת לפתוח את הישיבה, היום יום שני, ד' באב, תשע"ב, ה-23 ביולי 2012. הנושא היום הוא הסדרת פעילות החברה לחקר ימים ואגמים לישראל. למעשה זו ישיבת מעקב ודיווח ואני כבר בפתיח רוצה לומר שלפני כשבועיים ביקרתי במכון ופגשתי את דר' חנה רוזנפלד, שיושבת כאן איתנו, ואני מבינה שגם פרופ' ברק חרות יגיע לכאן, המנכ"ל של המכון. אני ביקרתי, ביקור חטוף, יש לומר, אבל ביקור שעשה לי חשק לחזור ולשוב ולראות וללמוד יותר. התרשמתי מאוד מהרציונל ומהחכמה שקיימת מאחורי או לפני או תוך כדי הפעילות במכון הזה, מכון שיש לו חשיבות אדירה. עד לביקורי לא הבנתי את החשיבות, דווקא בתקופה הזאת שכדור הארץ מתחמם וכל מיני זנים של בעלי חיים שיכולנו, מילה קשה לומר אבל בכל זאת יכולנו להיות ניזונים מהם, כמו גם תבואות וחקלאות שנכחדת אט אט מפאת ההתחממות ומחסור במים, בהחלט יש מקום לשים דגש ולשים לב ולשים שכל בכל מה שקשור לדגה ולים ולכל מוצרי הים למיניהם ואני חושבת שהמכון עושה עבודה נפלאה, גם בתגליות שלו וגם במחקרים שהוא עושה, בפיתוחים שהוא עושה, בשיתופי הפעולה שיש לנו עם מדינות שכנות שותפות לנו בים ובמים וגם מחוץ לאזור הטריטוריאלי הזה. שיתופי הפעולה, השיווק, היצוא. בקיצור, אני אומרת את זה ככה מהלב ומהבטן, אני מאוד מאוד נהניתי וגיליתי את החשיבות ומיהרתי לבקש ממנהלת הוועדה, ענת, ואני חייבת להודות לך על המהירות שהצלחת לפני יציאה לפגרה, לקיים את הדיון הזה.

אני הבנתי, מעבר לכל הדברים המהותיים שבפעילות המרכז, שיש פה מהלך בשנים האחרונות, בשנתיים, אולי יותר אולי פחות, להעביר בעלות על המקום והדברים די תקועים. קראתי פרוטוקולים קודמים מישיבות שניהל קודמי בתפקיד, חבר הכנסת מאיר שטרית, ופשוט רציתי להתעדכן היכן הדברים עומדים. מטרת הישיבה היא באמת לקדם ולסגור את כל הקצוות שנותרו עוד על מנת לאפשר למכון לפעול במלוא הקיטור, במלוא העוצמה, במלוא התקנים והתקציבים המגיעים לו. אז היכן שנוכל לסייע, אני בוודאי לרשותכם, מעבר לזה אני גם אדחוף את הדברים, זאת אומרת אני לא אשאר פסיבית לרשותכם, אני גם רוצה להיות פעילה, אקטיבית, בעניין.
ראשון הדוברים, אני מעריכה שהמנכ"ל צריך לדבר, פרופ' ברק חרות, בבקשה.
ברק חרות
אני מודה ליושבת ראש ולענת על האכפתיות ועל הכינוס של הישיבה הזאת, ישיבת מעקב, כפי שהיא מוגדרת, כיוון שהתהליך הזה מתמשך כבר למעלה משלוש שנים והוא נגזר מהחלטת ממשלה שהתקבלה בפברואר 2009, להסדיר את הפעילות של חקר ימים ואגמים, וכדי להסדיר את הפעילות הזאת למעשה הוקם כבר מינהל חדש במשרד האנרגיה והמים, מינהל המחקר למדעי האדמה והים, כשבהחלטה חקר ימים ואגמים מתפצלת לשתי יחידות צפוניות שנשארות כמכון במסגרת אותו מינהל. שתי היחידות הצפוניות, אחת מה שנקרא היום המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה שנמצא בחיפה ושם גם יושבת ההנהלה, והמעבדה לחקר הכנרת שנמצאת באתר ספיר לחופי הכנרת. היחידה השלישית, שבה ביקרת, המרכז הלאומי לחקלאות ימית, מסתפחת למינהל המחקר החקלאי, למכון וולקני. ההחלטה הזאת למעשה מחייבת קונצרט של מספר גופים ממשלתיים, כשלמעשה לא נקבע איזה שהוא פרויקטור על שיריץ- - -
היו"ר רונית תירוש
אינגרטור, אומרים.
ברק חרות
אינטגרטור או פרויקטור שיוביל את ההחלטה הזאת וישנם מספר משרדים ממשלתיים, לפחות ארבעה משרדים ממשלתיים, אני חושב, שמעורבים בעניין, רשות החברות הממשלתיות, שזה משרד ראש הממשלה, נציבות שירות המדינה, האוצר, משרד החקלאות ומשרד האנרגיה והמים. למעשה כדי ליישם את ההחלטה הזאת נעשית פעילות במספר ערוצים מקבילים. הסכם העברת העובדים מסטטוס של חברה ממשלתית, מלכ"ר לתועלת הציבור, זאת ההגדרה המשפטית של חקר ימים ואגמים, אל המדינה נעשה במשא ומתן בין הממונה על השכר לבין ההסתדרות. המעבר או הקליטה, כל נושא הקליטה של המרכז הלאומי לחקלאות ימית במינהל למחקר חקלאי נעשה על ידי מכון וולקני ומשרד החקלאות והמעבר של שתי היחידות הצפוניות, מה שנשאר למעשה בהחלטת הממשלה, המכון לחקר ימים ואגמים, מתבצע במסגרת משרד האנרגיה והמים.
היו"ר רונית תירוש
אתה תוכל לומר מה מכל החלקים הללו כבר בוצע?
ברק חרות
כלום לא בוצע, בינתיים. רציתי לתת איזה שהוא רקע ועכשיו אני אומר על כל אחד מהערוצים מה הסטטוס וכמובן חברים אחרים, מהממונה על השכר או ההסתדרות, יוכלו לעדכן את היושבת ראש בצורה יותר מפורטת.
היו"ר רונית תירוש
כל השותפים שהוזכרו כאן כשותפים למהלך, כל ארבעת הגורמים, נמצאים כאן הנציגים? משרד החקלאות? יש. משרד האוצר? יש. מי עוד?
ברק חרות
נציבות שירות המדינה שם, ההסתדרות. רשות החברות לא נמצאת כאן.
היו"ר רונית תירוש
את מאנרגיה ומים?
שרית ארד
אני סגנית חשב של האנרגיה והמים.
אסף שירמן
אגף התקציבים לא הגיעו היום, אנחנו נעביר את המסר מהם.
היו"ר רונית תירוש
אז אין לנו בכלל את האוצר פה, במובן של- - -
מיטל עמר
יש את הממונה על השכר. אנחנו מהממונה על השכר.
היו"ר רונית תירוש
כן, אבל אתם יותר בעניין של העובדים.
ברק חרות
אני מבין שאתם מביאים מסר מאגף התקציבים.
אסף שירמן
המסר הוא אותו מסר שהיה עד כה, שמתקצבים את המהלך הזה, מאחר שהעלויות שלו הן לא כאלה גבוהות, הם נתנו את ההסכמה שלהם לתקצב את המהלך.
איילת חאקמיאן
אתם יכולים לתת לי שם בבקשה? מישהו צריך היה להגיע ולא הגיע.
אסף שירמן
מאגף תקציבים? מעין נשר ואמיר אדרי.
היו"ר רונית תירוש
טוב, אנחנו ננסה להביא אותם עכשיו.
ברק חרות
בנושא של המשא ומתן, למיטב הבנתי אני חושב שנפתרו רוב המחלוקות העיקריות. אני חושב שכבר נמצאים בשוליים ואני לא רואה איזה שהוא מכשול משמעותי בעצם לחתום על ההסכם.
היו"ר רונית תירוש
אז אולי בנקודת הזמן הזאת נשמע את הממונה על השכר.
מיטל עמר
באמת אנחנו בישורת האחרונה, נשארו כל מיני נושאים של fine-tunings, כמה מחלוקות, אבל אלה דברים שאנחנו מקיימים ישיבות ונמשיך לקיים ישיבות ואלה דברים שאמורים להיסגר בפרק הזמן הקרוב. לא נשארה מחלוקת מהותית, כמו שאנחנו רואים את זה, מהבחינה של הסכם השכר עם העובדים.

יש איזה שהוא נושא של חוות דעת משפטית בעניין פירוק החברה, שמתנה את המימוש של ההסכם בפירוק תחילה וזה אולי מינהל המחקר יוכל לפרט.
ברק חרות
היושבת ראש, אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת.
היו"ר רונית תירוש
מיד אני אתן לך.
מיטל עמר
זה נושא שהגיע מהמינהל עצמו.
שרית ארד
מה שרציתי להגיד, שבעצם כל החוזה כרגע איפה שהוא תקוע בהסתדרות וצריך לשאול אותם איפה זה עומד.
ברק חרות
אני רוצה להתייחס לנושא הפירוק.
מיטל עמר
נושא הפירוק לא קשור.
ברק חרות
זה לא קשור לחוזה. מה שהועלה כאן לא קשור, כל נושא הפירוק של חקר ימים ואגמים הוא באחריות רשות החברות כדירקטוריון החברה והוא לא קשור, לא ליועץ המשפטי- - -
היו"ר רונית תירוש
לא, אבל היא אומרת שיש התניה של העברת העובדים, ההסתדרות כנראה דורשת- - -
מיטל עמר
לא, זה הגיע מהמינהל וההסתדרות מתנגדת.
ברק חרות
אני רוצה להתייחס להערה הזאת שלדעתי היא פשוט לא נכונה, היא לא רלוונטית, סליחה שאני אומר את זה.
היו"ר רונית תירוש
את חושבת שלוח הזמנים הזה שאת- - - תיכף תנקבי באיזה שהוא לוח זמנים, את אומרת שזה קרוב, זה מותנה בעניין של פירוק החברה? זה עלול לעכב?
מיטל עמר
אנחנו מבחינתנו לא רואים את זה, אבל נועם, היועץ המשפטי של- - -
ברק חרות
הוא לא נמצא פה, למה לדבר בשמו? מה שדרך אגב לא באחריותו, לא תחת סמכותו.
מיטל עמר
מה זה קשור לדבר בשמו? אני מעלה את מה שהיה בשמו.
היו"ר רונית תירוש
פרופסור חרות, אני מבקשת לדעת, זה בדיוק העניין, אם לא נותנים לדבר ולהבין עד הסוף אז בסוף נתקעים. מי הוא נועם?
מיטל עמר
נועם הוא הייעוץ המשפטי של המינהל.
היו"ר רונית תירוש
מה זה המינהל?
שרית ארד
מינהל המחקר למדעי האדמה והים זו יחידת סמך של משרד האנרגיה והמים.
מיטל עמר
המשרד שכר ייעוץ של משרד עורכי דין לעניין הנושא של פירוק החברה והם טוענים שחוות הדעת של המשרד אמרה שמימוש ההסכם עם העובדים כרוך בזה שהחברה תפורק. זה הייעוץ המשפטי שמשרד האנרגיה אומר, ההסתדרות אומרת 'אני רוצה לחתום על ההסכם וזה לא מעניין אותי אם החברה תפורק או לא, מצדי תפרקו אותה מחר'.
היו"ר רונית תירוש
את יכולה לעשות מהלך עם ההסתדרות ולהתעלם מהמינהל?
מיטל עמר
לא.
היו"ר רונית תירוש
לא, אז איפה המינהל?
גדעון בר
אני חושב שהמהלך, כמו שמיטל אמרה, של חתימה על ההסכם הוא מהלך מקביל למהלך של הפירוק.
היו"ר רונית תירוש
כן, אבל הוא מקביל וצריך להיפגש או לא צריך להיפגש?
גדעון בר
שני המהלכים האלה חייבים להיפגש, אבל מכיוון שהיועצים המשפטיים, לא של ההסתדרות, אני מבין, ולא שלנו, לא נמצאים כאן, אני לא חושב שזה יהיה נכון שמישהו פה בחדר ידבר בשמם ויגיד מה בדיוק הבעיות, כי אלה בעיות סבוכות וכדאי שאנחנו נשאיר את זה לדוח שהם ייתנו לכם בנפרד או לפגישה נוספת שהם יהיו בה. אנחנו לא יכולים לייצג את הצד הזה, הצד הזה הוא מורכב מאוד.
היו"ר רונית תירוש
לא, אל תייצג, אני רק שואלת, בנקודת הקצה, אי אפשר יהיה לממש את הסכם ההעברה של העובדים אם לא ניפגש עם העניין הזה של הפירוק?
גדעון בר
שני המהלכים חייבים להיפגש, אי אפשר- - -
היו"ר רונית תירוש
יפה, ואתה לא יודע להסביר מה בדיוק כי אתה לא היועץ המשפטי. אז אני רושמת לפניי שאני צריכה לישיבה אצלי בחדר, אני לא אעשה מזה סיפור גדול, דחוף, את היועץ המשפטי של המינהל, שהוא יחידת סמך בתשתיות ואת היועץ המשפטי של ההסתדרות עצמה, כדי להפגיש ביניהם. את ניסית לעשות את זה, מיטל?
מיטל עמר
כן, ניסינו להפגיש ביניהם, הייתה לנו ישיבה בהסתדרות שהבאנו נועם והוא ישב עם מיה, הנציגה של ההסתדרות, היועצת המשפטית שלהם, והמחלוקת נותרה בעינה, הם לא הגיעו להסכמה בעניין.
היו"ר רונית תירוש
מה להסכמה? צריך לפרק את החברה הרי, לא? או שלא חייבים. צריך לפרק?
ישראל זיידרמן
אני נציג ההסתדרות לישיבה הזאת. העניין הוא שגם כשנגיע להסכמה על כל התוכן של הסכם המעבר של החברים היקרים האלה בשירות המדינה, אנחנו לא מסכימים שיהיה סעיף שכתוב 'תוקף ההסכם הזה מותנה במהלך משפטי אחר'. הם חוששים לחתום על הסכם שלא כתוב.
ברק חרות
מי שאחראי על פי החלטת הממשלה על פירוק חקר ימים ואגמים זה לא המינהלים ולא הממונה על השכר, זו רשות החברות הממשלתיות, ולכן פורמלית הם אחראים על העניין הזה. ויש גם לרשות החברות הממשלתיות גוף- - -
היו"ר רונית תירוש
מי זה שם מטפל בכם? שֶם.
ברק חרות
יש לנו רפרנט חדש שקוראים לו אסף, הוא רפרנט כמו שיש לכל חברה ממשלתית רפרנט. יש ברשות החברות מי שאחראי על- - - יש גוף שמתעסק עם פירוקים.
היו"ר רונית תירוש
לא משנה, אבל רפרנט צריך לטפל בזה, לא?
ברק חרות
אני רק אומר שפורמלית אין טעם להפגיש בין שני גורמים כשלמעשה מי שאחראי על הנושא הזה הלא יופיע בפגישה.
היו"ר רונית תירוש
אז גם הוא יוזמן אליו, הבחור הזה, אסף מרשות החברות הממשלתיות.
ברק חרות
אבל אני רוצה לומר- - -
היו"ר רונית תירוש
אולי ניתן לראש הממשלה לפרק. הוא יודע לעשות את זה לא רע.
ברק חרות
מה שרציתי לומר שצריך להבדיל בין שני שלבים, החתימה על ההסכם, זו דעתי, ויישום של ההסכם. אני לא שמעתי כרגע שההסתדרות והממונה על השכר כבר הגיעו לטיוטה, אני לא קיבלתי למעשה טיוטה סופית של ההסכם.
היו"ר רונית תירוש
את אמרת שזה אוטוטו, למעט המכשלה הזאת שמעמידים מי שאין להם סמכות כנראה, לפי פרופסור חרות, אבל אנחנו נברר את זה. נעזוב רגע את המכשלה הזאת, את ההתניה הזאת, מעבר לזה, את אומרת שהכול בשל.
מיטל עמר
יש עדיין מספר מחלוקות, אבל הדברים- - -
היו"ר רונית תירוש
יש לך לוח זמנים מתי את חושבת שתוכלי להראות מסמך חתום, בהנחה שנזיז הצידה את ההתניה של הפירוק?
הניה מרקוביץ
מיטל, גם בהסתדרות זה לא מותנה בנו.
מיטל עמר
אנחנו מקיימים את הישיבות יחד עם ההסתדרות, זה לא משהו שהוא רק- - -
הניה מרקוביץ
וההסתדרות נכנסת עכשיו לחודש חופש.
היו"ר רונית תירוש
מי נציג ההסתדרות?
ישראל זיידרמן
אני.
היו"ר רונית תירוש
זה נכון? עכשיו חודש לא יקרה כלום?
ישראל זיידרמן
אני לא שמעתי על דבר כזה, יכול להיות שזה נכון, אבל בכל אופן אנחנו מוכנים להמשיך יום יום ושעה שעה לסיים את הדברים האלה. אם מיה לא תוכל לבוא, כמו שהיא לא באה לישיבה הזאת, מיה אלתרמן היא היועצת המשפטית של האגף המקצועי בהסתדרות, היא מובילה- - -
היו"ר רונית תירוש
מדוע היא אינה יכולה להגיע?
ישראל זיידרמן
היום? אני לא יודע, אני לא שאלתי אותה למה, היא לא הייתה יכולה להגיע היום אז היא ביקשה ממני לייצג. היא אמרה לי מה היא חושבת להציג פה ואני מייצג את הדברים שלה, את הדברים של האגף. מבחינת הישיבה והדיון, היעדרה לא גורע או פוגע בדיון פה היום.
היו"ר רונית תירוש
אין דיון.
ישראל זיידרמן
אנחנו מוכנים בכל רגע לשבת ואם מיה לא יכולה לבוא לישיבה ויש נושא ספציפי לדון עליו, אז היא תשמח שאני אבוא, אני בירושלים, עכשיו אני בשורש, אבל זה מספיק קרוב. אפשר לקיים את הדיונים האלה כל הזמן.
היו"ר רונית תירוש
אני לא מתכוונת לנהל פה סדרת דיונים. אני רציתי להבין איפה הבאגים ולהתחיל לסגור קצוות.
ישראל זיידרמן
אני מוכן להציג את הדברים שעומדים על סדר היום.
היו"ר רונית תירוש
טוב, אתה רק תכפור, אם צריך לכפור, בחלק מהעובדות שמועלות פה. כרגע מה שאני מבינה, יש אוטוטו הסכם בין ההסתדרות לבין הממונה על השכר, לצד זה יש בעיה שהעלו במינהל כאשר מנכ"ל המכון אומר שאין להם שום סמכות להתנות, גם ההסתדרות לא מוכנה להתניה, מי שכן צריך לתת לי תשובה זו רשות החברות ואנחנו נבדוק את זה ישירות עם רשות החברות. אם רשות החברות תגיד שזה בכלל לא קשור אנחנו נגיד למיטל, 'מיטל, תמשיכי עם כל מה שצריך עוד', אבל את אומרת, 'אני אמשיך אבל רק בעוד חודש, כי הם בחופשה'.
מיטל עמר
אנחנו מוכנים להמשיך.
היו"ר רונית תירוש
זה ברור לי.

מי הגברת שנכנסה?
הניה מרקוביץ
אני מנציבות שירות המדינה ואני ניהלתי את המשא ומתן על כל תנאי המעבר של העובדים האלה. אני מתנצלת על האיחור. כל הנוכחים כאן כמובן מוכרים לי- - -
היו"ר רונית תירוש
הניה, את סקפטית, את אופטימית?
הניה מרקוביץ
אני מאוד אופטימית. רק אתמול בפגישת פרוזדורים באוצר, עם אבי ניסנקורן, יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי, זאת לא הייתה ישיבה רשמית, אז אני לא רוצה שהחברים כאן יחשבו שנחתכו דברים, אבל בישיבת הפרוזדור נראה היה לי שהנושאים סגורים, יש לנו ממש נושאים פיצקלך קטנים שצריך לסיים אותם. יש טיוטה של הסכם, צריך לנקות אותו ולהעביר אותו, ואני חושבת שגם העובדה שההסתדרות יוצאת לחודש חופשה, עדיין האגף לאיגוד מקצועי בדרך כלל עובד בתקופה הזאת, מניסיון העבר שלי, לא מלא, אבל אפשר לזמן אותו לישיבה.
היו"ר רונית תירוש
מעולה. מה עם ההתניה הזאת של המינהל? אתם ערים לכך שעד שלא תפורק החברה אי אפשר יהיה לסגור את ההסכם עם העובדים?
הניה מרקוביץ
אלה עניינים של רשות החברות, אנחנו לא- - -
היו"ר רונית תירוש
את לא רואה בעיה.
הניה מרקוביץ
אני לא.
היו"ר רונית תירוש
את תמשיכי ואת חושבת שהטיוטה תיחתם.
הניה מרקוביץ
העניינים גם סגורים. גברתי, אני מוכנה לומר לך איפה אנחנו עוד בחילוקי דעות אחרונים שצריך לסגור. יש נושא של כוננויות, של כוננות אחת לחוקרים שתיגמר בדרך של שעות נוספות, הצענו פתרון לזה. יש לנו נושא של נוהל הפלגות שהוא גמור, הוא כתוב והוא יהיה לפי חוק חופשה ומנוחה, מה שלא היה נהוג כך בחברה, ואנחנו נותנים שם תמורה גבוהה לעובדים, כדי שהם לא ייפלו בשכרם. אנחנו טיפלנו בכל נושא בפינצטה, גברתי, כל עובד עבר אצלנו בדיקה וחקירה כדי שהוא לא ייפול בשכרו וכאן אני מצהירה לפרוטוקול, אי אפשר היום לדעת בדיוק מה יקרה כשהעובדים יעברו להיות עובדי מדינה. היה ויהיו תקלות, ויהיו תקלות במעבר, הרי זה ברור לנו, זה לא מעבר פשוט וקל, ונגלה שעובדים קופחו או שקרה משהו במעבר, אנחנו כמובן נעמוד לרשות העובדים כדי לתקן את הדברים, אם צריך לתקן אותם. אנחנו שומרים על השכר לכל עובד, שומרים על תנאי העבודה לכל עובד, אנחנו עשינו שמיניות בשירות המדינה כדי לשמור, והחברים יודעים כאן, לעובדים על תנאים כפי שיש להם היום. גברתי, אנחנו חרגנו מכל הכללים הקיימים בשירות המדינה כדי להתגמש ולקלוט את העובדים בדרך הקלה, פלוס התנאים שהם כמובן מקבלים כעובדי מדינה. גם בזה אנחנו התגמשנו. אז להגיד שיש עדיין בעיות שצריך לפתור, אם חוקר יקבל כוננות או יקבל מכסת שעות נוספות, אני לא חושבת שזאת בעיה.
היו"ר רונית תירוש
טוב, זה נשמע אופטימי.
כן, בבקשה.
משה תום
אני מוועד העובדים של חקר ימים. אני לא הרבה זמן יושב ראש ועד העובדים אבל מההתרשמות שלי מהחודש האחרון זה כאילו הכול מתקדם, אבל אני הייתי פה לפני שלוש שנים עם בעיית המעבר של החברה, הבעיה המשפטית שדובר עליה, היא הייתה אז, נשארה היום, אחרי ששילמו המון כסף למשרד עורך דין פרטי שיעביר חוות דעת. שום דבר לא זז.

בעניין ההסכם, נכון, יש טיוטת הסכם, ובענייני שכר, גב' מרקוביץ צודקת, חילוקי הדעות הם מאוד מזעריים, אבל ההתקדמות של היועצת המשפטית של ההסתדרות ושל היועץ המשפטי של האוצר, ארז שמו, בניסוח ההסכם ובקידום העניין, זה ממש לא זז. אני הייתי בשלוש ישיבות שפשוט חזרו על עצמן וטחנו את אותם נושאים חזור וטחון. הדבר האחרון שלא עולה פה בכלל ואני אומר אותו בתור שאלה, כי אולי אני לא מעודכן ולא מודע, כל הזמן מדברים על זה שאין דבר כזה פיטורים, כל העובדים יעברו, אבל מצד שני ישנם דברים שאני קולט שאני רוצה לדעת באמת אם הם נכונים, ויש פה את האנשים שיוכלו לענות עליהם, שיש איזה שהיא אי התאמה בין מספר העובדים הכללי שהאוצר קבע כעובדים בתקן, או שלא בתקן, במינהל החדש, ובין מספר העובדים בפועל היום בחקר ימים. זאת אומרת יש אי התאמה בין מספר העובדים שיש להם מקום לעבור, על פניו לפחות, ובין מספר העובדים שקיים בפועל ואני מאוד אשמח לשמוע תשובה לדברים האלה.
ברק חרות
ברשותך, אני רוצה לסיים את הנושא הראשון. הנושא הראשון, אני שוב חושב שצריך להבדיל בין חתימה, להגיע להסכמה, כמו שאמרתי, למעשה אין שום מכשול משמעותי להסכם ואפשר להביא אותו לידי חתימה, ולגבי היישום, אם נכנסים לעניין הזה, הבעיה היא, דרך אגב, לא רק נושא הפירוק, אלא צריך להיות הסכם מקביל שעדיין לא התחילו לגבש אותו, בין הממשלה לבין חקר ימים ואגמים, של לקיחת כל הנכסים והתחייבויות. הרי אותם אנשים קשורים היום חוזית לפרויקטים כאלה ואחרים ואם הממשלה לא תיקח על עצמה ולא תלאים את הפרויקטים האלה ואת כל הנכסים שאיתם מבצעים את הפרויקטים האלה, אי אפשר יהיה להעביר את העובדים, כך שאני חושב שבשלב הזה לא הייתי נכנס כרגע ממש לנושא היישום של ההסכם, אלא מתמקד, קודם כל שיחתמו על ההסכם. אני חושב שעצם זה שיהיה הסכם חתום הוא ייתן דחיפה משמעותית לכל התהליכים האחרים.
היו"ר רונית תירוש
אבל אתה אופטימי כמו שהם אופטימיים?
ברק חרות
לגבי ההסכם, פתחתי ואמרתי שאני לא רואה שום בעיה משמעותית ואני גם מודה, גם לממשלה וגם להסתדרות, הם השקיעו הרבה מאוד מאמצים, גם נציבות שירות המדינה, גם הממונה על השכר. נכון שזה נמשך הרבה זמן אבל הם משקיעים הרבה מאוד מאמצים ולכולם אכפת וכולם מנסים לקדם את זה ואני לא רואה שיש פה מכשולים רציניים. אני חושב שאם הוא יהיה חתום זה יכול לעזור להתניע את התהליכים האחרים שהם באים בטור ולא במקביל, לדעתי.

הערוץ השני, אני אתחיל עם קליטת המרכז הלאומי לחקלאות ימית ומינהל המחקר החקלאי, ולפי מה שאני מבין ממשרד החקלאות, במסגרת החלטת הממשלה, שכפי שאמרתי התקבלה לפני שלוש שנים, יש בהחלטת הממשלה 41 תקנים שאמורים לעבור והם אמורים לעבור על חשבון תקני עב"צ, עובדים בלתי צמיתים, במכון וולקני ומשרד החקלאות. להבנתי היות שחלו שינויים גדולים מאז חתימת החלטת הממשלה עד היום מבחינת מכון וולקני, הם טוענים שבמצב הנוכחי הם לא יכולים לקלוט את מלח"י (המרכז הלאומי לחקלאות ימית) משתי סיבות. אחת, אין להם עב"צים פנויים כדי שאפשר יהיה להשתמש באותם עב"צים לצורך קליטת האנשים, האוצר מבקש לצמצם את מספר התקנים מ-41 למספר קטן יותר והתקצוב שנקבע בהחלטת הממשלה לצורך המעבר הזה לא מספיק להם. אלה, אני מבין, החסמים מבחינת משרד החקלאות.
היו"ר רונית תירוש
אתם רוצים לדבר לא פורמלית? בבקשה. אני מפסיקה את הדיון לדקה-שתיים.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:30 ונתחדשה בשעה 10:35.)>
היו"ר רונית תירוש
אנחנו נפתח שוב את הישיבה ונמשיך אותה. הגיעה בינתיים הרפרנטית של האוצר. מה שמך?
מעין נשר
מעין נשר מאגף תקציבים.
היו"ר רונית תירוש
שלום, מעין. אני רוצה רגע להחזיר את רשות הדיבור לפרופסור חרות, אני מבקשת ממש בקצרה כי אנחנו כבר פחות או יותר הבנו. תגיד לי בדיוק איפה הנקודות הלא סגורות. אני חוזרת ואתה תתקן אותי ותשלים אותי, אחת, ההסכם עם העובדים עדיין לא נחתם, הוא לקראת חתימה, הנציבות וגם הממונה על השכר אופטימיים שזה ייסגר, נשארו דברים קטנים, של כוננויות, של נוהל הפלגה, של שעות מנוחה, ימי מנוחה וכו'. הדברים הללו ייפתרו במהלך החודש הקרוב, אנחנו מעריכים, ולמרות שההסתדרות בחופשה האיגוד המקצועי כנראה יישב איתם במהלך החודש הזה ואני מעריכה שלקראת החגים אנחנו שוב נוכל להרים כוסית כאן, לפחות לגבי ההסכם הזה. כל זה בהנחה שההסכם לא מותנה, באמת הוא לא מותנה, אתה אומר שהוא לא מותנה, בעניין של פירוק החברה. זה דבר אחד, ההסכם עם העובדים.

הדבר השני זה פירוק החברה. שצריך לעשות, לא כהתניה, אבל כפעולה בפני עצמה. פירוק החברה, רשות החברות תבוא, איילת?
איילת חאקמיאן
אנחנו לא מבינים במי מדובר.
היו"ר רונית תירוש
מי זה ברשות החברות?
איילת חאקמיאן
יש פה נציג של רשות החברות?
היו"ר רונית תירוש
מי שם מטפל?
ברק חרות
רונית בן אדיבה היא האחראית על ה- - -
היו"ר רונית תירוש
היא לא הגיעה.
איילת חאקמיאן
היא הייתה אמורה להיות פה, היא נרשמה לדיון.
היו"ר רונית תירוש
היא לא הגיעה. אנחנו נעשה בדיקה.

רשות החברות צריכה לתת לנו תשובה, זה הדבר השני, מה קורה עם הפירוק, שאני לא חושבת שהוא מתנה, התרשמתי שהוא לא מתנה שום מהלך אחר, אבל הוא צריך להיות חלק מהפעולה עצמה. תיכף נדבר ונקבל תמונת מצב על הסטטוס, היכן עומד הפירוק.
עד כאן אני צודקת? יש למישהו עניין לומר לי משהו בנושא הפירוק עצמו?
ברק חרות
כן, הפירוק כולל למעשה כל עוד הממשלה לא נכנסת באופן מלא בנעלי החברה. כלומר צריך להיות גם הסכם של לקיחת כל ההתחייבויות והנכסים, לא רק הסכם העברת העובדים, וצריך את החשב הכללי בשביל זה, ולכן זה הכול מהלך אחד. אני, דרך אגב, אעמוד על הרגליים האחוריות שלא יהיה מהלך של התחלת פירוק וביעת מפרק בלי שלמעשה יש את ההסכמים- - -
היו"ר רונית תירוש
העובדים, זה ברור. הסדר הכרונולוגי הוא בדיוק כפי שפתחתי בו, זה העובדים, אחר כך פירוק החברה ולפירוק דרושים שני אנשים, רונית מרשות החברות והחשב הכללי. נכון?
ברק חרות
כן.
היו"ר רונית תירוש
מה עוד יש לנו?
ברק חרות
הנושא השלישי זה החסמים מבחינת משרד החקלאות. אני יכול לחזור עליהם, אם את רוצה.
היו"ר רונית תירוש
בבקשה.
ברק חרות
משרד החקלאות אמור לקלוט את היחידה הדרומית באילת והוא, הסברתי, כתוצאה מהשינויים שחלו מאז החלטת הממשלה, טוען שאין לו את מספר המשרות או העב"צים הפנויים- - -
היו"ר רונית תירוש
התקנים.
ברק חרות
התקנים הפנויים לקליטת העובדים ממלח"י. הוא טוען, אני לא יודע את זה, שהאוצר מבקש להפחית את מספר התקנים מ-41, כפי שקבוע בהחלטת הממשלה, למספר קטן יותר ובתמורה לזה לתקצב אותו ביותר כסף והוא טוען שהכסף שתוקצב בהחלטת הממשלה, בגלל כל השינויים שחלו מאז, לא מספיק והם מבקשים תקציב גדול.
היו"ר רונית תירוש
אוקי, אז אני חוזרת עכשיו לרפרנטית של האוצר לנושא חקלאות, ואני חוזרת, משרד החקלאות מוכן לקלוט, רק הוא רוצה תקציבים ותקנים.
מעין נשר
אני מכירה את המצב, אנחנו בדיונים עם משרד החקלאות בנושא. ב-2008 נחתם הסכם מול משרד החקלאות שנגע גם לתקצוב של הפעולות השוטפות, כולל השכר במלח"י ומאז מדי שנה עובר הכסף למלח"י ואם צריך תוספות אנחנו גם נתנו תוספות. הנושא של התקצוב של המזומנים לא היה בעיה עד עכשיו, הבנו לאחרונה שיש איזה שהוא חוסר שאני לא יודעת ממה הוא נובע, אולי התעדכנו המדדים, התעדכנו העלויות, למרות שיש להם פחות כוח אדם מאז, בפועל. דיברתי עכשיו עם ברק, קבענו להיפגש ולדבר על הנושא, כנראה שהיה איזה שהוא קצר בתקשורת עם התיווך של משרד החקלאות ועכשיו ניפגש באופן בלתי אמצעי ואת הנושא של תקצוב מזומנים נסגור.

לגבי התקנים, למשרד- - -
היו"ר רונית תירוש
שנייה, תעצרי פה. משרד החקלאות, אין בעיה של תקציבים?
שנאן הרפז
הבעיה הייתה תוספת שכר לחוקרים ותוספות אחרות ועלויות שעלו לאורך השנים.
היו"ר רונית תירוש
וזה נפתר?
מעין נשר
בשנה שעברה לא קיבלתם?
היו"ר רונית תירוש
הוא לא אמר שלא, אני רק שואלת אותו, מעין. התקציבים בסדר?
שנאן הרפז
התקציבים עכשיו הועלו על ידי האוצר, הסכום הועלה.
היו"ר רונית תירוש
הכול בסדר.
שנאן הרפז
לא הכול בסדר, יש עדיין חילוקי דעות על פרטים קטנים בעסק הזה- - -
היו"ר רונית תירוש
אבל זה בסדר בגדול.
שנאן הרפז
מבחינה זאת זה טופל, כן.
היו"ר רונית תירוש
בוא נשמע על התקנים.
מעין נשר
לגבי התקנים לנו היה הסכם חתום עם משרד החקלאות שכל 41 התקנים באים על חשבון תקני עבודה בלתי צמיתה שיש להם במינהל המחקר פנויים, הם לא מנוצלים, זאת אומרת במערכת התקציב את יכולה לראות שהתקנים האלה לא מנוצלים.
היו"ר רונית תירוש
ולזה הם הסכימו?
מעין נשר
ב-2008 הם הסכימו להסכם וחתמו עליו והם באו לבקש לפתוח אותו לקראת הדיונים שהתחדשו השנה. זה, אני חושבת, הגיע לפתחי בסוף 2011 ואנחנו אמרנו ש'אתם טוענים שיש לכם- - -
היו"ר רונית תירוש
באיזה נימוק הם באו וביקשו לחזור בהם.
מעין נשר
הם אמרו שמאז היו קיצוצים של תקנים ויש להם פחות תקנים פנויים מאשר שהיו ב-2008.
היו"ר רונית תירוש
שזה הגיוני.
מעין נשר
נכון, אז אנחנו בדקנו את הנושא, קיבלנו נתונים לא מדויקים מהנציבות שהראו שהמצב ב-2008 היה הרבה יותר טוב, אחר כך קיבלנו נתונים נכונים מהמערכות שלנו וראינו שזה לא השתנה לרעה בצורה דרסטית, זאת אומרת צמצום של לא הרבה מהתקנים ועדיין למשרד החקלאות באופן יחסי, בטח למשרדים אחרים, וגם ביחס למה שהוא משתמש בו וצריך, יש עודף של תקנים פנויים שאפשר להשתמש בהם כדי לקלוט את עובדי מלח"י, ובטח עכשיו כשאנחנו בחריגה מחוק התקציב וכל תקן אנחנו צריכים לבוא לכנסת לאשר, אנחנו לא יכולים לבוא ולתת כזאת תוספת גדולה של 41 תקנים כשיש למשרד. אז כרגע אנחנו במגעים, כדי להחליט על המספר הסופי.
היו"ר רונית תירוש
אתם מוכנים להוסיף תקנים אבל לא במידה שהם מבקשים?
מעין נשר
כן, אבל לא כמה שהם מבקשים. הנושא ייסגר, זה לא- - -
שנאן הרפז
אני רוצה להסביר את המצב כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. יש לנו במינהל המחקר החקלאי קרוב ל-1,000 אנשים שעובדים, מתוכם בסביבות 500 הם ממש בתקנים, כל היתר הם או עב"צ או דברים אחרים שיש לנו מסביב. בתקופה האמורה, כשההסכם נחתם, עמדו לרשותנו למעלה מ-100 תקנים כאלה של עב"צים ובהחלט יכולנו אז לקלוט את היחידה. ברגע שאנחנו יורדים לכמות של כמה עשרות עב"צים וזה משמש אותנו בפעילות כל הזמן וכל חודש אנחנו קולטים אנשים ומוציאים אנשים כל הזמן, זה סם החיים שלנו כמכון מחקר, אם מקצצים ומשאירים אותנו עם כמות קטנטנה של עב"צים אנחנו לא נוכל לתפקד כיוון שאי אפשר יהיה לקלוט אנשים לוועדות מחקר.
היו"ר רונית תירוש
אתה יכול לנקוט במספרים, כמה תקנים תוספתיים אתם מבקשים?
מעין נשר
סליחה, בלי להיות חצופה, אני לא חושבת שזה המקום לעשות דיון תקציבי פה בוועדה. אנחנו נשב בינינו ונסגור את הנושא. אנחנו מוכנים להוסיף, הם מוכנים לתת- - -
היו"ר רונית תירוש
מעין יקרה שלי, את מאוד חצופה. אני דחיתי דברים אחרים, זה שבוע אחרון של פעילות הכנסת, חשבתי שאתם לא מצליחים לסגור כמו שאת נשמעת אופטימית ולכן חשבתי שהרשות המחוקקת, שהיא מפקחת על הרשות המבצעת על פי דין ועל פי הפרדת הרשויות, זה בדיוק המקום לעשות את זה.

אני יכולה לקבל תשובה? כמה תקנים תוספתיים אתה- - -
שנאן הרפז
אני לא מוסמך לנהל משא ומתן- - -
היו"ר רונית תירוש
אתה לא מנהל משא ומתן, אני שואלת עובדות. אומרת מעין, 'אנחנו מוכנים אבל אנחנו מבינים שאנחנו מצמצמים לכם את הבלתי צמיתים שלכם', אתה אומר, 'אנחנו יכולים לצמצם בלתי צמיתים עד לנקודה מסוימת כי אנחנו צריכים גמישות תעסוקתית', שאני מאוד מבינה אותה, כמנכ"לית משרד לשעבר. לכן אני שואלת כמה תקנים, זה לא בלתי צמיתים, כמה תקנים אתם מבקשים ואני רוצה לשמוע ממעין אם יש נכונות לזה בכלל. את המשא ומתן תנהלו אתם, בוודאי.
שנאן הרפז
אנחנו נמצאים כרגע במצב ש- - -
היו"ר רונית תירוש
זה תמים מצידי לשאול שאלות כאלה?
שנאן הרפז
תמים? אני לא יודע. אנחנו נמצאים כרגע במצב שבו הובא לפתחנו הסכם שכלל 41.
היו"ר רונית תירוש
41 תקנים?
שנאן הרפז
כן. היום זה פחות.
היו"ר רונית תירוש
זה היה ב-2009?
שנאן הרפז
מה שכתוב היה בהסכם ב-2008, נדמה לי.
היו"ר רונית תירוש
ואתם חזרתם בכם.
שנאן הרפז
אז בזמנו היה מדובר על זה שכל התקנים האלה יהיו- - -
היו"ר רונית תירוש
41 תקנים תקבלו והסכמתם לזה?
מעין נשר
לא תוספתיים, אף תקן לא תוספתי, כל ה-41 היו על חשבון- - -
היו"ר רונית תירוש
על חשבון הבלתי צמיתים. עכשיו אתה אומר 'אנחנו לא מוכנים, רק חלק'.
ישראל זיידרמן
אין החלטה כזאת.
היו"ר רונית תירוש
עכשיו אתם מוכנים לכמה? בלי להיכנס למשא ומתן, הרי נתתם איזה שהיא תשובה ונתקעתם. מה התשובה שנתתם?
שנאן הרפז
אנחנו נמצאים היום במצב שאם ייקחו 41 תקני- - -
היו"ר רונית תירוש
זה ברור לי, לא על זה אני מדברת.
שנאן הרפז
עכשיו אני לא יודע, מאחר שאני לא- - -
היו"ר רונית תירוש
אבל עניתם להם ונתקעתם. זה או או? זה או 41 או לא כלום?
שנאן הרפז
מי שמנהל את המשא ומתן מול האוצר זה איש המשרד, מוטי נחום, אנחנו יחידת סמך.
היו"ר רונית תירוש
מוטי נחום מדבר על התקנים.
שנאן הרפז
הוא עוזר המנכ"ל והוא מנהל את המשא ומתן.
היו"ר רונית תירוש
אוקי, מעין, מאחר שהוא לא מצליח להוציא מספר מפיו, איזה מספר אתם קיבלתם?
מעין נשר
אנחנו לא דיברנו על מספר, אבל אנחנו- - -
היו"ר רונית תירוש
אולי זאת הבעיה, אם הייתם מדברים על מספר הייתם מופתעים לטובה.
מעין נשר
הרי לא נסכים לפתוח הסכם סתם כך, יש הסכם חתום- - -
היו"ר רונית תירוש
ברור, מי כמוני מכיר את האוצר.
מעין נשר
את שואלת שאלות מדויקות לגמרי, את מבינה בדיוק מה הולך פה, אנחנו הבנו שפרשו אנשים במהלך השנים האלה ושיש רצון לקלוט במקום הפורשים חוקרים חדשים אבל שאפשר על חשבון האנשים שפרשו לנסות לשנות את תמהיל כוח האדם, כך שתומכי הלחימה, מה שנקרא, עוזרי המחקר ומנהלה, יהיו פחות כאלה ויהיו יותר חוקרים. אז אמרנו שאנחנו מוכנים לתת תוספתי בכמות כזאת או אחרת שנסגור בינינו, בתנאי שהמספר הסופי לא יעלה על 41, אלא יהיה פחות, במסגרת מה שאפשר, במסגרת מי שפרש ובתמהיל שהוא נכון, כי הבנו שהיחס חוקרים-תומכי לחימה כרגע ביחידה הוא לא אידיאלי. אני טועה?
ברק חרות
לא, היחס- - -
היו"ר רונית תירוש
מה זה קשור לפרופסור חרות?
ברק חרות
כי אני המנהל של היחידה. אני רק רוצה להסביר את העניין. אני לא רוצה להיכנס לזה שלמעשה אנחנו כרגע- - - לא רציתי להיכנס לדיון אחר שאמנם יש החלטת ממשלה ואמנם אמרו שיש תקציב, אבל התזרים של התקציב, חצי שנה, עד יוני, אני לא קיבלתי שקל עבור היחידה והייתי צריך להחזיק 41 איש עם פעילות ש- - -
היו"ר רונית תירוש
למה לא קיבלת, עונש?
ברק חרות
לא יודע, שקל לא קיבלתי- - -
היו"ר רונית תירוש
אבל למה לא קיבלת?
מעין נשר
אנחנו העברנו את הכסף בפנייה הראשונה של השנה, שזה היה בפברואר, לדעתי. כל עיכוב מעבר לכך זה לא גורמים שתלויים בו אלא בחשיבות של משרד החקלאות, אם היה פה מישהו.
היו"ר רונית תירוש
העברתם למשרד החקלאות?
קריאה
משרד האנרגיה והמים או משרד החקלאות?
ברק חרות
אני מקבל היום את השתתפות הממשלה בתקציב גם ממשרד החקלאות וגם ממשרד האנרגיה והמים.
היו"ר רונית תירוש
איפה הכסף נתקע? היא אומרת שהיא העבירה אותו.
ברק חרות
אני לא מנהל את ענייני המדינה ובסופו של דבר, למרות המון מכתבים והתראות- - -
היו"ר רונית תירוש
השאלות שלי הן מאוד קצרות והתשובות צריכות להיות קצרות.
ברק חרות
מה שאני אומר, אני לא רוצה להיכנס לדיון- - -
היו"ר רונית תירוש
אני רוצה. איפה הכסף נתקע? אתה אומר 'לא קיבלתי כסף', היא אומרת 'שלחנו כסף'.
ברק חרות
המצב הוא עוד יותר חמור.
היו"ר רונית תירוש
רגע, אבל איפה הכסף נתקע, במשרד התשתיות או במשרד החקלאות?
ברק חרות
לא קשור למשרד התשתיות.
היו"ר רונית תירוש
אז זה משרד החקלאות?
ברק חרות
משרד החקלאות.
היו"ר רונית תירוש
הכסף נתקע במשרד החקלאות.
ברק חרות
כן.
היו"ר רונית תירוש
אתה יודע למה?
ברק חרות
לא הצלחתי לקבל תשובות, כל פעם קיבלתי תשובות ביורוקרטיות, אבל בסופו של דבר אני לא מכיר אף יחידה ממשלתית שתסכים להתנהל חצי שנה- - -
היו"ר רונית תירוש
כן, אבל אתה לא בקטע של לתת לך צל"ש עכשיו, אני גם לא מבינה למה התנהלת, הייתי סוגרת והולכת לים, זה נורא קרוב שם. אני לא מבינה, הכסף הועבר ומשרד החקלאות ברוב חוצפתו לא העביר אליכם את הכסף ואתה- - -
ברק חרות
אני לא יודע אם הועבר, אני לא יודע מה קורה.
היו"ר רונית תירוש
אמרה מעין שעבר ואני מאמינה לה.
אסף שירמן
משרד האנרגיה והמים העביר לכם?
ברק חרות
משרד האנרגיה והמים העביר לנו את ה- - -
היו"ר רונית תירוש
אנחנו לא מדברים על האנרגיה, אנחנו מדברים על חקלאות.
אסף שירמן
רוב הפעילות מגיעה משם.
ברק חרות
לא, שליש מהתקציב זה תקציב סגור. אסף, אתה הרי לא מכיר את העניינים- - -
היו"ר רונית תירוש
אסף, עזוב, יש לך מספיק צרות, אל תתערב בזה. אני שואלת שאלה, הכסף עבר למשרד החקלאות. נציג משרד החקלאות, אתה יודע שעבר אליכם כסף עבור המכון?
שנאן הרפז
עבר כסף, הכסף מועבר אל מלח"י כנגד חתימה על חוזה.
היו"ר רונית תירוש
אה, זו התניה של הרפורמה.
שנאן הרפז
העיכוב חל בנושא הזה של חתימה על החוזה, מיד אחרי שנחתם החוזה הועבר הכסף.
ברק חרות
החוזה כבר נחתם, אותו חוזה נחתם כל השנים, בשלוש השנים האחרונות.
היו"ר רונית תירוש
איזה חוזה?
ברק חרות
אותו חוזה בדיוק. אין שום שינוי בין השנה שעברה- - -
היו"ר רונית תירוש
אתה מתנה את זה בחוזה שלא דיברנו עליו עד עכשיו, או בעניין של הרפורמה?
שנאן הרפז
לא, לא קשור. חוזה בין משרד החקלאות לבין מלח"י.
היו"ר רונית תירוש
חוזה שנתי שאתם כל פעם- - -
ברק חרות
חוזה שנתי.
היו"ר רונית תירוש
אז הוא אומר שהוא חתם, למה לא העברתם?
שנאן הרפז
לא ניכנס פה ל- - -
היו"ר רונית תירוש
כן ניכנס פה. אני הקדשתי מזמני ואני לא מתעסקת בענייני המפלגה שלי היום ואני מבקשת לכבד את הזמן הזה ולתת לי תשובות.
ברק חרות
אני רוצה להעלות בפני היושבת ראש בעיה עוד יותר גדולה בנושא של התקציב של השנה. למעשה היחידה נמצאת בדפיציט של מיליון שקל כיוון שחלק מהתקצוב שהוקצה למלח"י נמצא בתקנה אחרת בתוך משרד החקלאות, לשעות נוספות, ועכשיו צריך לעשות את כל המעבר דרך ועדת הכספים של הכנסת ובחזרה להעביר את זה לתקנת מלח"י ואני לא מצליח לקבל מכתב או התחייבות. אני אומר 'אל תעבירו לי עכשיו את הכסף, אבל איזה שהיא התחייבות שהם הולכים להעביר לי'. אני בדפיציט, איך אני יכול להתנהל בכלל כשאני יודע שאני בדפיציט של מיליון שקל?
היו"ר רונית תירוש
אתה תיכנס לכלא בקצב הזה. אף אחד לא ייתן לך צל"ש שאתה מצליח מן הגורן והיקב להביא כסף ולשלם לעובדים וכו', אסור לך לעבוד בדפיציט. אין דבר כזה. הוא אומר שהוא חתם לך על הסכם.
שנאן הרפז
אני חוקר במינהל המחקר החקלאי- - -
היו"ר רונית תירוש
אתה באת לפה לתת תשובות. אם לא, אז- - -
שנאן הרפז
אוקי, החוזה נחתם והועבר כסף, התשלום העיקרי בתוך זה הועבר. חל עיכוב שאני לא קשור אליו, להיפך, אני מנסה לעזור- - -
היו"ר רונית תירוש
אתה יודע משהו עליו? אם נחתם הסכם, למה אתם מעכבים כסף?
שנאן הרפז
בהתחלה ההסכם לא נחתם- - -
היו"ר רונית תירוש
בסדר, אבל הוא נחתם בסוף.
שנאן הרפז
אם את רוצה להיכנס לפרטים- - -
היו"ר רונית תירוש
מאוד רוצה, לא רואים עליי?
שנאן הרפז
ההסכם לא נחתם כיוון שבהסכם- - -
היו"ר רונית תירוש
אז נחתם או לא נחתם?
שנאן הרפז
ההסכם המקורי, חלק מהכסף, כמו שברק הזכיר כרגע, היה בתקנה אחרת. לכן ההסכם שנחתם היה על סכום נמוך יותר וברק לא רצה לחתום על סכום נמוך יותר, כי הוא אמר 'זה אומר שאני לא אקבל את ההפרש'.
היו"ר רונית תירוש
למה שהוא יחתום על הסכם נמוך יותר? אני שואלת אותך, למה שיסכים?
ברק חרות
לא, אבל חתמתי.
שנאן הרפז
לא חשוב, ברגע שהוא חתם על הדבר הזה הועבר הסכום העיקרי- - -
ברק חרות
לא, זה לא נכון. אם נכנסים לפרטים, אז זה לא נכון מה שקרה.
היו"ר רונית תירוש
ברגע שהוא חתם, אז הסכום כולו צריך לעבור, לא העיקרי.
שנאן הרפז
הכסף מועבר על פי לוח תשלומים. לא מועבר כל הכסף מראש.
היו"ר רונית תירוש
מה מראש? היא שלחה אותו בפברואר ואנחנו כבר באוגוסט.
שנאן הרפז
אבל אתם שואלים אותי על דברים שהם אינם בתחום סמכותי.
היו"ר רונית תירוש
אבל שלחו אותך, אני לא אשמה ששלחו אותך ולך אין תשובות. אם רוצים לעשות צחוק מישיבות הכנסת ולשלוח נציג כדי לעשות וי, והנציג לא יודע להשיב לי על דברים, אז זו ברכה לבטלה, אני אדע מה לעשות מול המשרדים.
שנאן הרפז
תראי, אם את שואלת אותי לגבי הנושא של החוזה והעברת הכסף, אני אחראי מול מלח"י ומול המשרד, אני עוזר ככל יכולתי כדי להעביר את הכסף.
היו"ר רונית תירוש
מצוין, אני רק שואלת אם הוא עבר.
שנאן הרפז
אני יכול להעיד בקטע הזה.
היו"ר רונית תירוש
אבל הועבר הכסף?
שנאן הרפז
בפועל הועבר כסף בסכום של 3 מיליון שקל- - -
היו"ר רונית תירוש
שזה לא כל הכסף.
שנאן הרפז
לא כל הכסף.
היו"ר רונית תירוש
למה לא הכול?
שנאן הרפז
כי במשרדים אצלנו לא מעבירים בממשלה כסף מראש.
היו"ר רונית תירוש
זה לא מראש, אנחנו סוגרים שנה תיכף.
ברק חרות
אני רוצה רגע להסביר.
היו"ר רונית תירוש
אתה יודע, אתה אציל נפש, אתה מסביר ואתה נחמד ואתה מבין, בגלל זה העסק מתנהל עם דפיציט.
ברק חרות
פשוט אנחנו חורגים קצת מהנושא.
היו"ר רונית תירוש
אנחנו לא חורגים מכלום.
ברק חרות
מה שקרה הוא שלמעשה היה תקצוב מסוים בממשלה כשהיחידה היא חוץ ממשלתית והיות שהיא צריכה לעשות פרוצדורה של פטור ממכרז וכו' לוקח לה הרבה זמן. היא יכולה להיערך לזה קודם, כמו שנעשה במשרד האנרגיה והמים והכול נעשה כמו שצריך, במשרד החקלאות נערכו לזה בעצלתיים, כתוצאה מכך הגענו ליוני עוד בלי שקל אחד. מה שקרה שם, שהם שלחו לנו חוזה שהחוזה הסטנדרטי, עם הסכום שהיה אמור לעבור אלינו, אנחנו חתמנו עליו, החזרנו להם אותו, אבל אז הם אמרו שהם לא רוצים לחתום עליו כי יש שם סכום נוסף שנמצא בתקנה אחרת וקודם כל הם צריכים להעביר את זה בפרוצדורה שעד היום אני לא יודע אם יעשו אותה או לא יעשו אותה, שזה בערך פער של מיליון שקל.
היו"ר רונית תירוש
מתוך 4, מתוך 5?
ברק חרות
לא, מתוך 10 מיליון.
היו"ר רונית תירוש
חסר לך מיליון.
ברק חרות
חסר לי מיליון. אז יש פה שתי בעיות. בעיה אחת, שלמעשה אני תכנונית, כדי להפעיל בצורה אופטימלית את תכנית העבודה עבור כל השנה מאוד נזהר לא לעשות כל מיני פעולות עד יוני, חצי שנה, כי בעצם גם יש לי בעיה תזרימית וגם- - -
היו"ר רונית תירוש
זה מה שהם רוצים, אתה תגיע לדצמבר והכסף יחזור לאוצר.
ברק חרות
הוא לא יכול, כי אלה ההוצאות שלי בפועל.
היו"ר רונית תירוש
אז הוא יישאר בחקלאות. מה זה אלה ההוצאות שלך בפועל? אם לא יעבור לך הכסף עד סוף דצמבר זה כסף אבוד מבחינתך.
ברק חרות
לא, לא, לא, עד היום- - -
היו"ר רונית תירוש
אני אכלתי את זה הרבה יותר ממך, תאמין לי. אבל בסדר, הבנו, וזה לא ממין העניין, אבל למדנו על עוד קושי.
ברק חרות
אבל מה שאני מקווה מאוד, זה כן הייתי שמח אם אפשר היה פה בעזרת היושבת ראש להסדיר בצורה מוחלטת, שאת זה שבגלל טעות טכנית שמו חלק מהתקציב באיזה תקנה אחרת, לא יהיה מצב שאני אהיה תלוש באוויר. אני לא יכול לנהל ככה, גם מול הדירקטוריון, יחידה כשיש מיליון שקל פער, זה 10% בתקציב, ואני לא מקבל איזה שהיא הבטחה ברורה, כתובה, 'אוקי, ייקח לנו זמן, אבל זה יעבור אליך'.
היו"ר רונית תירוש
פרופסור חרות, לא תקבל גם. אבל אני שואלת שאלה, התקנה הזאת היא תקנה שבטעות יסודה? צריך לאחד את התקנות? זה מה שאתה אומר?
ברק חרות
לא, וולקני החליט שאולי יהיה מעבר, הוא היה אופטימי, במהלך השנה, ואז הוא אמר 'אני כבר אקח חלק מהכסף ואשים אותו בשעות נוספות', אז הוא שם אותו בתקנה של שעות נוספות, ומשום מה גם לא בשעות נוספות מול מלח"י, אלא בשעות נוספות מול גורם אחר.
היו"ר רונית תירוש
פרופסור חרות, אנחנו נוציא מיד מכתב לשרה נוקד, שיש כסף שמגיע למכון בהיקף של מיליון שקלים שהושם כבר בתקנה חדשה שנוצרה לצורך המעבר, אבל מאחר שהמעבר לא בוצע, הכסף תקוע שם והמכון בעצם פועל במינוס. אני מבקשת שלא יסגרו את התקנה, אבל שיעבירו את הכסף מתקנת שעות נוספות של מכון וולקני, זו התקנה? שם נמצא המיליון? שיעבירו את זה למכון, מבלי לסגור את התקנה כי אנחנו אופטימיים, התקנה הזאת תשרת אתכם באיחוד, במעבר.
ברק חרות
ברשות היושבת ראש, אם נכנסנו לנושא הזה, יש עוד סכום- - -
היו"ר רונית תירוש
קודם לא רצית לדבר, עכשיו אתה- - -
ברק חרות
לא, אם נכנסנו לזה, אז היות שהיו הסכמי שכר במשק, בזמנו אני חתמתי על הסכם עם הרפרנט השני של האוצר, רפרנט האנרגיה, אמיר, על כך שאם תצטרך להינתן תוספת כתוצאה מהסכם שכר בין הממונה על השכר להסתדרות, הם ישלימו לנו את הסכום הזה, ומה שקורה הוא שאני מבין שאמור להיות דיון- - -
קריאה
ברק, עוד חצי שעה אנחנו נפגשים, אתה מבזבז את זמני. עוד חצי שעה אנחנו- - -
ברק חרות
טוב, אז אני מקווה שיסדירו, כי מדובר פה על סכומים שהם כמעט 3 מיליון שקל.
היו"ר רונית תירוש
מאה אחוז ,אבל אתם צריכים לעבור בשביל לקבל את זה.

טוב, זה דבר שהוא לא ממין העניין ונניח שנטפל בו במישור אחר, אתה רואה שאני כבר מפנה את זה לשרה ולא לפקידים, כי זה לא קשור לעניין הפרוצדוראלי של המעברים. מה עוד יש לנו בשביל לעבור? מעין, את רצית משהו.
מעין נשר
להגיב לנושא הזה. התקציב שהוקצה למלח"י בשנת 2008 היה יותר נמוך ממה שהם מבקשים כרגע. ככל שהם מבקשים תוספות, זה דבר שצריך לברר, ממה נובעת התוספת, מה התייקר, איך זה הגיוני שיש פחות כוח אדם ועדיין צריך יותר תקציב. אז לכתוב מכתב, אני לא יודעת מה קרה שם בדיוק בין התקנות וזה בהחלט משהו שגם אני אברר, אבל לכתוב מכתב שמחויב להעביר להם מיליון- - -
היו"ר רונית תירוש
לא, נשמע מה היא תענה.
מעין נשר
אנחנו לא בטוחים שזה מחויב ואני בהחלט- - -
היו"ר רונית תירוש
אבל למה את מתערבת פה? את שלחת כבר את הכסף, הוא נמצא אצל השרה נוקד, אז מה אכפת לך עכשיו? את שלחת את זה כבר, את אישרת את זה.
מעין נשר
שככל שצריך תוספות- - -
היו"ר רונית תירוש
אני לא אמרתי תוספת, המיליון שהובטח והוא כבר שם, אז שיעבור.
מעין נשר
לא, אבל אנחנו העברנו לו כמה שהוא צריך, הוא טוען שחסר לו.
היו"ר רונית תירוש
תני לי, מעין. העברת לו את זה בשתי תקנות נפרדות ואחת תקועה, תקועה כי היא מותנית במעבר, היא תקנה שמתייחסת לגוף שעוד לא קם, לאורגן שעוד לא קם, ולכן זה לא עבר, ככה אני מבינה את זה, אבל את שלחת את הכסף, אז זו לא הבעיה שלך.

אני רוצה רגע לחזור לעניין של התקנים, כי שם אנחנו נתקענו, נכון? ושם יש ויכוח, ואני רוצה להגיד למשרד החקלאות, מניסיון, משרד האוצר אוהב מאוד לצמצם תקנים, מרגע שמישהו יוצא לגמלאות שואבים את התקן, לא משאירים אותו, משום מה הם חושבים שהמשרדים יכולים להתקיים מכוח תקנים קיימים, בן אדם הולך, הלך התקן. הנטייה הזאת קיימת. אני לא צופה שישאירו לכם את מלוא התקנים שהיו, כולל הבלתי צמיתים, 41, הם מצפים להתייעלות מה שנקרא, התייעלות זה אומר לרישאפל בכל הנושא של מערך עובדים. ופה אני אומרת לך, פרופסור חרות, כי זה עדיין אצלך, אתה תעשה איזה רישאפל ברה-ארגון או ארגון מחדש של כמה מנהלה, כמה חוקרים, כמה בלתי צמיתים, תערבב מחדש ותחזיר להם חלק מהתקנים. אני לא יודעת אם הם רוצים שתחזיר תקנים תקנים או את הבלתי צמיתים, אבל קצת.
ברק חרות
הם מדברים עם היחידה הקולטת.
היו"ר רונית תירוש
לא, זה אתה אמרת שזה אצלך ואתה צריך לעשות את כל הרה-ארגון, נכון?
ברק חרות
לא, סליחה, מה שקורה הוא שהיום אנחנו מתנהלים לבד, מחר כל נושא המנהלה- - -
היו"ר רונית תירוש
בסדר, אתה היום פה ואתה התערבת באמצע ואמרת 'זה עדיין אצלי', אז אני פונה אליך, משרד החקלאות מקשיב. עדיין זה אצלך והם מצפים שתביא משהו מוכן, יעיל יותר, תעשה איזונים אחרים בין מנהלה לחוקרים לבין בלתי צמיתים כשבסך הכול בשורה האחרונה אתה מחזיר להם קצת תקנים. לא תקנים קבועים אבל בלתי צמיתים, נכון? תהיו נחמדים, לפחות רק בלתי צמיתים.
מעין נשר
הם אמורים להיקלט לתקנים קבועים על חשבון בלתי צמיתים.
היו"ר רונית תירוש
הם רוצים התייעלות, בקיצור, הם רוצים חזרה.
מעין נשר
אבל מה שאת אומרת נכון מאוד.
היו"ר רונית תירוש
הם רוצים חזרה קצת. אני אומרת לך, חבל על הוויכוח, אני אומרת לך, תחזיר קצת אבל עם היגיון ועם הסברים ותדע להסביר למה מפה והלאה אתה לא יכול לתת יותר מזה, וברגע שזה יקרה, אני מעריכה שישחררו את נושא התקנים. אם תעמדו על הרגליים האחוריות ולא תחזיר כלום, תגיד שאתה רוצה את ה-41 שלך כפי שהיה ואתה רוצה את החוקרים שלך ואת המנהלה שלך כפי שהיה, לא יהיה, מניסיון. תעשו התייעלות, יש מקום להתייעלות עם השנים. אגב, יכול להיות שמתוך כל ההתייעלות המון פעמים רואים שבכלל, בגלל החשיבה מחדש וההתפתחות, בכלל צריכים יותר. אם תצליח לבנות רציונל מוסבר, הגיוני, למה צריך יותר, הם לא יאהבו את זה, הם יתקשו לאשר את זה, אבל אם תהיה מספיק משכנע הם לא יכולים לעצום עיניים ולהגיד לא. אם תבוא חנה ותגיד 'רבותיי, מאז 2008 או 2009 פתחנו עוד יחידה, יש לנו טונה כחולה ויש לנו דגיגים פה ויש לנו שם ויש לנו את יפאן ויש לנו 400,000 דולר לקילו', כן?
חנה רוזנפלד
1,000.
היו"ר רונית תירוש
יכול להיות שהאוצר יגיד, 'וואלה, תתברכו, התברכנו, רשות המיסים, התקציבים שלנו, יקבלו יותר כסף בזכותכם' וייתנו לכם ויפתחו לכם את היחידות. יכול להיות, אבל אתה חייב לשבת, לעשות חשיבה מחדש על כל נושא כוח אדם שלך ולהביא משהו מובנה מוסבר, מעודכן. או שהוא מעודכן ככה שהוא מפחית, או ככה שהוא רוצה עוד, או שהוא נשאר, אבל הכול מגובה בהסברים והסברים רציניים. כמה שאני לא סובלת אותם, הם מאוד מבינים עניין, זאת אומרת הם באמת מקצוענים שם ביחידות השונות ואי אפשר לסבן. בזה אני חוסכת לך זמן וכאב ראש ועוגמת נפש.
כן, חנה?
חנה רוזנפלד
אני בעצם רוצה להציף את הבעיה הספציפית של מלח"י בתוך הסיפור הזה כי היא הרבה יותר חמורה מאשר של המינהל השני, משום שהיום למעשה הבעיה היא לא מול ברק, אלא מול המינהל שאמור לקלוט אותנו, מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני, משום שבאופן עקרוני, לאור ההתנהלות של שלוש השנים האחרונות ואפילו יותר הלך והצטמצם כוח האדם אצלנו, לא יכולנו לעשות את אותה התייעלות שאת מתארת כי למעשה רק ממש בימים האלה יש לנו היתר לגייס חוקרים חדשים. כי חסרים, אנחנו במצבת מאוד- - -
היו"ר רונית תירוש
אבל אולי במקום אחר יש לכם משהו לא מנוצל.
חנה רוזנפלד
באופן עקרוני הגענו כמעט לנקודת האל חזור.
היו"ר רונית תירוש
בסדר, תעשו תרשים ותביאו את זה.
חנה רוזנפלד
אין שום בעיה, אנחנו נעשה את זה, הבעיה העיקרית היא שכרגע במצבנו הנוכחי המינהל מביע ספקות לגבי הקבלה שלנו לתוכו.
היו"ר רונית תירוש
למה את אומרת את זה? הם לא אמרו את זה.
חנה רוזנפלד
הם אמרו את זה בצורה די מפורשת.
ישראל זיידרמן
מה שמעת? מה אמרו לך?
חנה רוזנפלד
ראש המינהל שלח מכתב, אמנם לא קיבלנו עותק מזה, אבל שהביע את אי שביעות רצונו מהעובדה שאנחנו ניקלט, אם ובאמת- - -
היו"ר רונית תירוש
כי הם רוצים עוד, הם רוצים עוד תקנים, הם רוצים שתבואו מסודרים, הם רוצים שתבואו עם מערך ארגוני מאוד ברור. זה שעם השנים לקחו לכם ולקחו לכם והצטמצמתם מכוח האינרציה זה לא אומר שהמבנה כרגע הוא נכון. דווקא בגלל זה, תשבו ותעשו עכשיו חשיבה מחודשת. אמרתי, יכול להיות שבסוף תבואו ותגידו 'בכלל אנחנו צריכים יותר', אבל כל עוד תוכיחו למה צריך יותר, אתם בסוף כן תקבלו, אולי יתפשרו עוד טיפה, אבל הם צריכים לראות. קרו דברים לא בריאים ולא נכונים ולא טובים. צודק המינהל וצודק מכון וולקני כשהוא אומר שהוא לא רוצה אתכם בצורה הצולעת הזאת, תבואו מסודרים. אז אני לא מאשימה אותו, תבואו מסודרים ואין לי מה להציע, תבוא מוכן, תעשה שיעורי בית, תקבעו את הפגישה שלכם. מה שאני מתכוונת לעשות, במהלך הפגרה אני אקרא לכם שוב ואני רוצה לשמוע איך התקדמתם ותבוא למעין, תציג לה והיא תשתכנע כך או אחרת, תגיעו להסכמות ותסגרו עניין. המצב הנוכחי, המבנה הארגוני שלכם הוא לא טוב, לא כי אני מאשימה אותך, כי- - -
שנאן הרפז
בדבר הזה אני רוצה רק להעיר הערה אחת והיא שיש לנו יחידות אצלנו במינהל המחקר החקלאי שהן פחות או יותר בגודל של היחידה של מלח"י ואנחנו יודעים שהם חייבים סדר גודל של 12 חוקרים. בעצם זאת יחידת מחקר.
היו"ר רונית תירוש
ומה יש להם היום?
שנאן הרפז
כרגע יש להם שבעה.
היו"ר רונית תירוש
בסדר, אתה רק מגבה את מה שחנה אמרה.
שנאן הרפז
ללא 12 חוקרים, מה שיקרה זה הם יקרסו.
היו"ר רונית תירוש
מעין שומעת, אבל מעין אומרת, 'אני מסכימה, יכול להיות, אבל אולי יש לכם במנהלה תוספת של אבטלה סמויה', אני סתם מקצינה והיא צודקת, תבוא ותראה שאין לך אבטלה סמויה.
ברק חרות
אני, ברשותך, רוצה רק בעניין הזה להעיר שתי הערות. אנחנו קודם כל כתבנו תכנית רב שנתית אסטרטגית, הקמנו ועדת היגוי ליחידה הזאת שכוללת גם את משרד החקלאות וגם את מכון וולקני כדי לענות על כל הדברים האלה, כי בסופו של דבר האחריות שלי בסופו של יום זה שהיחידה הזאת תמשיך להתקיים ושיהיו בה מסה קריטית של חוקרים כדי שאפשר יהיה להוציא לפועל את המטרות ואת תכנית העבודה. מה שקורה הוא שההתייעלות שאת מתייחסת אליה, למעשה אפשר לעשות אותה רק בעת המעבר, כי היום אני מתנהל עם היחס בין אנשי המנהלה שלי לאנשי המנהלה שיש במערכת הממשלתית ואצלי זה בערך רבע. לכן אין לי היום שומן באנשי מנהלה, להיפך, אבל מה אומרים במשרד החקלאות? כשהם יעברו אנחנו ניתן את הבאק אפ של נושא המנהלה במנהלה שבכל מקרה קיימת אצלנו ויש לנו ולכן אנחנו רוצים פחות. זה בסדר גמור.
היו"ר רונית תירוש
מעולה.
ברק חרות
אבל אני היום לא יכול- - -
היו"ר רונית תירוש
הבנתי. תבוא תראה לה את המצב היום, תבוא תראה לה את המצב העתידי ברגע שאתם עוברים, כך זה ייראה, והיא תדע להגיד לך מתי היא נותנת לך, אם וכמה. אין שום בעיה. אני מבינה מה שאתה אומר, הגיוני. תבוא ותגיד 'כיום, כל עוד לא עברתי, אני חייב איקס, וואי, זד', אז יהיה לה אינסנטיב לדחוף את העגלה, אם היא רואה שם התייעלות. היא לא תתקן לך את המצב הלא בריא כיום שהוא זמני בעינינו, היא תעשה הכול כדי לקדם את הסיפור, לסגור אותו ולסגור אותו נכון, מבחינת תקינה, ואז מכון וולקני יראה עין בעין ויגיד, 'נכון, אתם באים אליי כגוף בריא, אני מקבל אתכם בזרועות פתוחות'.

רשות החברות, עלה פה עניין של פירוק החברה, זה מהלך שצריך להיעשות בתוך כל הרפורמה הזאת, נכון?
שרית ארד
כן
היו"ר רונית תירוש
איפה זה עומד?
שרית ארד
אולי אני קודם אקדים לטובת אלה שלא היו בישיבות הקודמות, בכל מסגרת הרה-ארגון אנחנו אמורים להעביר, מבחינת החברות הממשלתיות, את הפעילות של חקר ימים ואגמים למינהל, חלק ממנו עובר למשרד החקלאות וגם חלק מהמכון הגיאופיזי. לגבי חקר ימים ואגמים, מאחר שזאת חברה לתועלת הציבור, ההעברה של פעילות חייבת להיות אגב פירוק. אנחנו לא יכולים להעביר פעילות ואחר כך לפרק את החברה. קודם כל חייבים לקבל החלטת פירוק ורק אחר כך להעביר את הפעילות. בעניין הזה אנחנו קצת נתקלנו בבעיות מצד דירקטוריון החברה, כי אנחנו הגענו לדירקטוריון החברה לפני כשנתיים וביקשנו מהם לקבל החלטה לכנס אספה כללית לצורך החלטת פירוק. הדירקטוריון דרש שיפוי מהמדינה לגבי כל הליך הפירוק. מאחר שזו חברה לתועלת הציבור, היא חל"צ, אין אפשרות לתת שיפוי ועל כל הפתרון שאנחנו מצאנו על מנת שלא לעכב את כל התהליך הזה הוא ליטול את הסמכויות של הדירקטוריון ושלמעשה האספה הכללית, קרי השרים, יקבלו החלטת פירוק. ומאחר שאנחנו הולכים לפירוק מרצון, המשמעות היא שצריך לתת הצהרת כושר פירעון, שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה תוך 12 חודשים ממועד הפירוק. לצורך העניין פנינו לחשב הכללי, כי על מנת שהשרים ייתנו כזה ייפוי כוח וייקחו על עצמם למעשה את האחריות לכך שלחברה יש הצהרת כושר פירעון, פנינו לחשב הכללי וביקשנו ממנו התחייבות שהוא לוקח על עצמו, הן את הזכויות והן את כל ההתחייבויות של החברה. החשב הכללי הסכים לתת כזאת התחייבות וגם נוסחה כזאת התחייבות אבל הוא התנה את זה בכך שייחתם הסכם עם העובדים, הסכם השכר עם העובדים. ושם אנחנו למעשה תקועים לדעתי כבר שנתיים, לפחות מבחינתי מאז שאני התחלתי לטפל בכל הנושא של הליך הפירוק. אנחנו מחכים שייחתם הסכם מול העובדים על מנת שנתחיל את התהליך. ככה אני יודעת שעדיין ההסכם לא נחתם.
היו"ר רונית תירוש
אני רק לומדת. אני רוצה ביצה ותרנגולת, להבין מי הטיל אותה ומתי ומתי היא תגדל. עכשיו הצלחת לבלבל אותי לגמרי. בואו נעשה מהלך כזה של כרונולוגיה. אני אומרת כך, העובדים יחתמו על ההסכם שלהם, לא מותנה בשום דבר, מותנה רק בתנאים שלהם שהם מקבלים מה שהם מקבלים, שעות מנוחה, שעות שבת, שעות הפלגה, כל מה שהוזכר כאן. זה אוטוטו ייחתם, נכון?
מיטל עמר
אבל המינהל צריך לשנות את הדרישה שלו שהגיעה בעקבות חוות הדעת לעניין ההתניה של הפירוק.
היו"ר רונית תירוש
תקשיבי מה אני אומרת. אני אומרת, מיטל, אתם תתקדמו בהסכם עם העובדים, תסכמו את כל ההטבות שמגיעות להם, התנאים הסוציאליים וכו', תסגרו עניין, לא מותנה בכלום, רק בדברים שמגיעים להם.
ברגע שסגרתם, את אומרת, 'וואלה, הם סגרו', סגרו, 'עכשיו אני יכולה ללכת לפירוק כי השרים מסודרים, הייתה התניה'. הם לוקחים על עצמם אחריות דירקטוריון, בתנאי שהעסק עם העובדים סגור. הם צודקים, הנה, העסק סגור ואז הם מפרקים את החברה.
שרית ארד
ומבחינתנו אין שום בעיה, הכול מוכן. כל המסמכים מוכנים.
היו"ר רונית תירוש
מעולה. אז אנחנו בעצם חוזרים למיטל. מיטל, הכול תלוי בך, את סוגרת את העניין עם העובדים, זה לא מותנה בכלום חוץ מהשיח שלך של שכר, כל ההתניות האלה. ברגע שסגרת תשלחי לרונית פקס. רונית מקבלת את הפקס, שולחת לכל השרים שהם היום חברי דירקטוריון, אומרת להם, 'הנה, העובדים מסודרים, ההסכם סגור, בואו נפרק את החברה'. מפרקים את החברה.
משה תום
רגע, שכר האנשים שעוברים זה לא בתוך ההסכם?
ברק חרות
משה, תן לי להעלות, זו נקודה נוספת שעוד לא הגעתי אליה.
היו"ר רונית תירוש
מה? זה נראה לי הכי פשוט בעולם עכשיו.
ברק חרות
יש נקודה נוספת. היינו במשרד החקלאות, עכשיו אני עובר למשרד האנרגיה והמים. למעשה החלטת הממשלה באה כדי בעצם לחזק את הפעילות ולהסדיר את הפעילות של חקר ימים ואגמים, היא לא באה להקים עוד כל מיני ג'ובים מנהליים. כתוב שם, לצערי, שמספר העובדים שיעברו למשרד האנרגיה והמים יהיו עד 119, מספר המשרות שיהיו, כשברור שה-119 היה צריך להיות 119, כי זה מה שהיה אז, וזה מה שהיה בפועל וזה מה שהתכוונו. מה שקרה הוא, שהייתה פה טעות בסיסית במספר המשרות שהקצה אגף התקציבים למינהל, היות שהמינהל כולל כבר מכונים קיימים כמו המכון הגיאולוגי וכולל עוד אגף מהמכון הגיאופיזי שאמור לעבור, וצריך להקים מנהלת מינהל, שצריך להתחיל לאייש תפקידים, נוצר מצב שבאו ואמרו לי 'תשמע, יש רק 102 משרות'. זה מצב שלא יעלה על הדעת.
היו"ר רונית תירוש
מי אומר?
ברק חרות
אני.
היו"ר רונית תירוש
טוב, חצי נחמה, זה לא הם אומרים.
ברק חרות
אני מדבר.
היו"ר רונית תירוש
זה לא הם אומרים, לא אלה שהולכים לקלוט אותך אומרים.
ברק חרות
אני רוצה להסביר את הרקע, הרקע להחלטת הממשלה זה צמצום דרמטי של 35%, כמעט 40%, מחקר ימים ואגמים. היום, בכלל, כל מה שקורה עם הים, זה פשוט שינוי דרמטי. הנושא הזה הוא כרגע פתוח ואני לא קיבלתי תשובות.
היו"ר רונית תירוש
אני הבנתי, זה נושא נוסף שאתה מעלה בעניין תקנים. סגרנו את העובדים, הם חותמים על הסכם, רשות החברות אחרי זה תפרק את החברה, ואז אתם נשארים חברה מפורקת עם הסכם עובדים, תלושים מהאוויר וממקור חמצן ומהכול, זה מה שיקרה, כי אתה עכשיו מתעקש שזה לא יהיה על 102 אלא על 119 תקנים. אני אמרתי לך קודם, ביקשתי, תגיש תכנית של מבנה ארגוני וכוח אדם שלך כפי שהוא היום וכפי שהוא צריך להיות היום בטרם המעבר, בנוסף תגיש מבנה ארגוני שהוא יהיה נכון למעבר, לקליטה שלכם במשרד החקלאות, קרי פחות מנהלה, כי המנהלה של משרד החקלאות תשרת בחלקה גם אתכם ולכן אפשר לעשות שם הסטות, נכון? נכון, אמר- - - תגיש את זה, בתוך כל ההגשה הזאת יש את המספרים שאתה מזכיר פה, שאני כבר הלכתי לאיבוד, 119, 102 וכו', מנומק, מוסבר, הם יבינו מה שיבינו. תגיעו להסכמות. אני כבר אומרת לך, לא יעזור, אתם תצטרכו לעבוד עם פחות תקנים, צמיתים או בלתי צמיתים, אני לא יודעת להגיד כרגע, אבל הכול מגובה בהסברים, ואז משרד החקלאות, שזה השושבין האחרון בכל העסק הזה, יקלוט אתכם בחיבוק ותתחילו לעבוד.
ברק חרות
אני לא דיברתי על משרד החקלאות.
היו"ר רונית תירוש
זה היה האנרגיה והמים?
ברק חרות
משרד החקלאות דיברנו וסיכמנו. עכשיו משרד האנרגיה והמים, התכניות קיימות- - -
היו"ר רונית תירוש
משרד האנרגיה, תקבלו אותם עם 102? נניח שהוא יסכים?
גדעון בר
אני שייך למינהל, מה את שואלת?
היו"ר רונית תירוש
תקבלו אותם עם ה-102 שהוא לא ממליץ?
גדעון בר
עם ה-102 זה ברור שנקבל אותם.
היו"ר רונית תירוש
לא, הוא רוצה 119 להעביר אליכם.
גדעון בר
הם מדברים על 119, כמובן היה כתוב עד 119, כך שה-119 הוא- - -
היו"ר רונית תירוש
אתם לא הבעיה, אם כך. אז אתם לא עושים בעיה, אתה גם ב-102 תקבל? ב-102 תקבל, הבעיה היא המנכ"ל. לא, באמת, אתה האחרון שתעמוד שם על המשמר ותגיד 'אני אמריד את העובדים? אני לא אעבור'?
ברק חרות
אני רוצה להסביר. הנושא הזה הוא הרבה יותר כבד מכפי שהוא מוצג. כל הליך הארגון מחדש בהחלטת הממשלה בא בעצם מאיתנו, עם ישיבות קודמות של ועדת המדע של הכנסת, בסופו של דבר כדי להציל את הפעילות ההכרחית שקיימת היום. דרך אגב, היקף הפעילות שיש לנו כיום הוא כזה שיש לי תקציב למשרות שאני לא מצליח לאייש ואני דוחף פרויקטים. היקף הפעילות שמדינת ישראל צריכה בים התיכון, שהוא היום המקור העיקרי של אנרגיה ומים למדינה וכל מה שקורה באזור הוא הוא כזה שכל המהלך הזה, אני חושב שהוא יהיה מהלך, סליחה שאני אומר את זה, מטומטם, אם בסופו של דבר הולכים ומצמצמים את חקר ימים ואגמים.
היו"ר רונית תירוש
ברק, אני שואלת- - -
ברק חרות
בשביל מה עשינו את כל זה? בשביל להקים עוד מנהלה במשרד האנרגיה והמים?
היו"ר רונית תירוש
ברק, מול מי אתה בשיח בעניין של תקנים למשרד התשתיות?
גדעון בר
מולי ומול הסמנכ"ל.
היו"ר רונית תירוש
מי צריך לאשר לו את התקנים?
גדעון בר
אנחנו.
היו"ר רונית תירוש
לכן אתם מסכימים לפחות, כי אתם רוצים לתת פחות? זה לא האוצר פה?
גדעון בר
לא, אנחנו מאשרים. אם אנחנו נרצה להגיע למספר שהוא מדבר עליו, אנחנו נצטרך לפנות- - -
היו"ר רונית תירוש
אבל הוא איש מקצוע, למה שלא תקבלו את עמדתו?
גדעון בר
אנחנו צריכים להבין למה- - -
היו"ר רונית תירוש
מאה אחוז. מה שביקשתי שתעשה מול רונית, בהקשר של משרד החקלאות- - -
ברק חרות
הם מקבלים חוברות כאלה עבות כל שנה.
היו"ר רונית תירוש
אני מבקשת שתעשה מול משרד החקלאות מגובה בהסבר ורציונל והכול ואז נראה אותם לא משתכנעים. הוא אומר שהוא העביר לך תכנית כזאת.
גדעון בר
יש לנו רשימות של אנשים.
היו"ר רונית תירוש
ולא השתכנעתם? לא אנשים, זה לא השמות, זה הצרכים.
גדעון בר
מדובר פה על שמות, בפירוש מדובר על אנשים. תכנית היא תכנית והשמות הם שמות. מדובר פה על שמות של אנשים. יש לנו רשימה- - -
היו"ר רונית תירוש
למה אני מדברת על אנשים כשאני מדברת על תקנים? אני צריכה מישהו שיידע לחקור את הדג ואת המים ואת הסלע.
ישראל זיידרמן
משרות.
גדעון בר
נכון, אבל כיוון שמדובר באנשים שנמצאים היום במערכת, אז מדובר באנשים, הם צריכים לעבור. זו גם הטענה של ועד העובדים וגם של- - -
היו"ר רונית תירוש
הוא דואג לאנשים או דואג לתפקידים?
ברק חרות
אני דואג למסגרת של הפעילות. אני טוען שלא נעשה כל הרה-ארגון הזה בשביל להקים עוד 15 משרות של מנהלה במשרד האנרגיה והמים, לא לצורך העניין הזה הוא נעשה. צריך לקרוא את החלטת הממשלה שמתבססת על דוח טייכר, צריך לקרוא את דוח טייכר והם כותבים שבסופו של דבר יש תת מסה קריטית, במיוחד בנושא האוקיאנוגרפיה. אני לא יכול לתת יד מקצועית, לא קשור לעובדים- - -
היו"ר רונית תירוש
הבנתי. למה אתם במשרד האנרגיה לא מוכן לפנות לאוצר ולהגיד 'יש דברים בגו, המנכ"ל דורש עוד 17 תקנים'.
גדעון בר
בפירוש לא אמרתי את זה, אמרתי הפוך. אנחנו נעשה את זה. ממש הפוך, אבל כרגע אין את זה. זה המצב, שכרגע אין את המספר הזה.
היו"ר רונית תירוש
בסדר, כרגע לא עוברים עוד, יש כמה דברים שצריכים להיסגר, אז תגיש כבר את הבקשה למשרד האוצר.
גדעון בר
אנחנו בטיפול, הדבר הזה בטיפול.
היו"ר רונית תירוש
שיראה שאתם באים בידיים נקיות ואתם באמת נלחמים להסדיר את המבנה המקצועי שהוא דורש.
גדעון בר
זה בטיפול.
היו"ר רונית תירוש
מה זה בטיפול? תן לי לוח זמנים.
גדעון בר
לא יודע להגיד לך לוח זמנים, אבל- - -
היו"ר רונית תירוש
חבר'ה, אתם פה כמעט כמו בית משפט, תחת שבועה. אל תזרקו לי סתם דברים. תן לי לוח זמנים, קח אותו במקסימום, אני לא לוחצת אותך- - -
גדעון בר
אני גם לא יכול להבטיח שאנחנו נקבל את התקנים.
היו"ר רונית תירוש
אני אמרתי את זה? אני רוצה לדעת לוח זמנים מתי תגישו את הבקשה המנומקת למשרד האוצר, לקבל תקנים נוספים. מה זה לקבל? להחזיר את מה שהיה.
גדעון בר
זה לא להחזיר את מה שהיה.
היו"ר רונית תירוש
זה לא היה 119?
גדעון בר
אני לא יודע אם היו 119 בשלב- - -
היו"ר רונית תירוש
היה, בהנחה שהיה.
ברק חרות
היום יש 127.
גדעון בר
כל הזמן קולטים אנשים- - -
ברק חרות
ואני מדבר על כל זה.
היו"ר רונית תירוש
הוא לא מדבר על 127, הוא מבקש 119. אני לא משתכנעת מתנועות הגוף שלך ושפת הגוף שאתה הולך לעשות את זה עכשיו.
גדעון בר
אני גם לא מבטיח שאנחנו יכולים להגיע ל-119.
היו"ר רונית תירוש
אני אמרתי את זה? אני ביקשתי שתבקשו. אתם מוכנים לבקש?
גדעון בר
כן, בטח שמוכנים לבקש.
היו"ר רונית תירוש
יופי. אתה מוכן לעשות את זה בימים האלה? אני לא רוצה להגיד עוד היום.
גדעון בר
כן, אני אעשה את זה בימים הקרובים.
היו"ר רונית תירוש
אתה תוכל לדווח לי, אנחנו בפגרה אבל הכנסת בכל זאת מקבלת מכתבים ואני אקבל במייל.
גדעון בר
נדווח על מה נעשה.
היו"ר רונית תירוש
בסדר.

יש עוד בעיה שלא נגענו בה?
משה תום
כן. זה סיבובי, זה חוזר לחוזה, כי הסכם העבודה שאת אומרת שצריך להיחתם ונשארו דברים קטנים, כל הזמן זה כוח אדם.
היו"ר רונית תירוש
אתה ועד העובדים?
אסף שירמן
אני רק רוצה לציין, לעניין ההסכם הקיבוצי, אנחנו ביקשנו את רשימת העובדים העוברים מהמכון לחקר ימים ואגמים כדי שנדע איזה עובדים עוברים ונוכל להתאים להם את השכר במסגרת ההסכם הקיבוצי. ברק חרות סירב להעביר לנו את רשימת העובדים העוברים כי הוא אמר שהמספר הזה לא סגור עדיין.
היו"ר רונית תירוש
השמות?
אסף שירמן
השמות, עד שנדע איזה עובדים עוברים, לא נוכל לחתום על ההסכם הזה, כי חלק מההסכם גם כולל את השמות של העובדים שעוברים.
ברק חרות
אסף, אתה עושה פה קצת מרק. אנחנו מעבירים באופן סיסטמתי את כל הנתונים על כל העובדים בטבלאות אקסל לאסף בערך פעם בחודש, חודש וחצי- - -
אסף שירמן
נכון, אבל אני לא אחתום על מסמך עם עובדים שהם לא יעברו.
ברק חרות
תן לי בבקשה לסיים. מי עובר ומי לא עובר, קודם כל זה על השולחן ביניכם לבין ההסתדרות וההסתדרות ואתם באתם ואמרתם שכולם עוברים, אז מה אתה שואל אותי? זה דבר אחד.
אסף שירמן
לא כולם עוברים, עוברים 102, או 119, צריך להחליט- - -
ברק חרות
זה לא מה שההסתדרות אומרת.
אסף שירמן
ההסתדרות לא קובעת איזה עובדים עוברים.
ברק חרות
אבל אתם במשא ומתן איתם על זה, הם מייצגים את כל אותם עובדים שאם- - -
אסף שירמן
שאולי כן ואולי לא.
היו"ר רונית תירוש
ההסתדרות, על איזה מספר עובדים אתם מדברים?
ישראל זיידרמן
כל העובדים.
היו"ר רונית תירוש
כמה זה?
ישראל זיידרמן
לא דובר על אף עובד- - -
היו"ר רונית תירוש
מה זה כל העובדים, 127 או 119 או 102?
ישראל זיידרמן
כמה שיש. אני לא יודע, אני לא ספרתי, אני גם לא קיבלתי את הרשימה הזאת. עיקרון אחד שהיה מוסכם עד עכשיו, שכל העובדים עוברים ולכן למשל, יושבת הראש, לא היה שום נושא של דיון על מה הם תנאי פרישה של אדם שלא עובר, ולכן כל העובדים עוברים, אחרת, שיעלו את הנושא.
קריאה
היה מדובר על עשרה עובדים שלא עוברים.
מיטל עמר
קודם כל יש תכנית פרישה בחברה ומי שצריך להחליט מי עובר או לא זה המינהל, אנחנו לא מחליטים מי עובר ומי לא.
ברק חרות
אז למה אתם שואלים אותי?
מיטל עמר
כי אני צריכה- - -
ברק חרות
לא, אם זה המינהל, למה אתם שואלים אותי?
מיטל עמר
כי אני צריכה את הנספח להסכם- - -
ברק חרות
אבל למה אתם שואלים אותי אם זה המינהל?
היו"ר רונית תירוש
כי אתה עדיין מנהל את העובדים האלה.
ברק חרות
לא, אם זה המינהל הם לא צריכים לשאול אותי בכלל.
אסף שירמן
המינהל ביקש ממך להעביר שמות של 102 עובדים.
ברק חרות
לא, המינהל לא ביקש ממני כלום. אני שואל, אתה אמרת שביקשת ממני וסירבתי, אני שואל למה אתה לא מבקש את בעל ה- - -
היו"ר רונית תירוש
אני רוצה לנסות לעשות תרשים זרימה. מה שאני מבקשת, גידי, שבתוך שבוע ימים תנסח את אותה בקשה מנומקת, מסודרת, למשרד האוצר לבקש תוספת תקנים על ה-102, להגיע ל-119. בלי שמות, אתה מבקש את התקנים, אבל בנימוקים, בטח תצטרך לתת שם הסברים, ואתה תצטרך לספק לו את זה, של סוג של תפקידים שנדרשים לך כדי לקבל את מצבת כוח האדם הזאת.

ברגע שתקבל אישור ל-119 זה חוזר אליך, אתה מחזיר את זה לברק ואתה אומר לו, 'אני רוצה עכשיו שמות', או מי בתוך ה-119, או מי המינוס שיורד מ-127 ל-119 ומי לא. על המי לא, הם מקבלים את השמות, הם עושים משא ומתן עם ההסתדרות לגבי ה-119, עם כל התנאים שמגיעים להם, לגבי השמונה שיצטרכו לפרוש, הם יעשו איתם הסכמים של פרישה, אני מעריכה שההסתדרות יודעת לעשות דברים כאלה, היא תילחם לתת להם את המרב וזה בסדר, זה התפקיד שלהם, ובא לציון גואל. ככה אני רואה את הכרונולוגיה של הדברים.
ברק חרות
אני רק רוצה להבהיר פה משהו שלא אמרתי אותו מספיק, או לא- - -
היו"ר רונית תירוש
חשבתי שתקבל צל"ש.
ברק חרות
לגבי המספר. במינהל החדש אף אחד לא קבע, החלטת הממשלה לא קבעה, את ההתפלגות בין המנהלה לגופים. כלומר הסיפור הזה של 102 זה סתם החלטה פנימית, היא לא מתבססת על- - -
היו"ר רונית תירוש
בסדר, גמרנו, עברנו צעד, אמרנו, תביא רה-ארגון עם מבנה ארגוני של 119 מנומק. מה הבעיה? ואחרי שתביא את זה ותקבל אישור עקרוני על ה-119, hopefully, אז אתה תיתן שמות. לא יעזור, תיתן למיטל והיא ואסף יידעו לעשות את המהלכים מול ההסתדרות, מי מקבל מה, בזכות הפרישה לגמלאות או מה שלא יהיה.
מיטל עמר
מה קורה אם הם לא מאשרים 119, אלא רק 102? זה תקוע?
קריאה
אז 102 יהיו העובדים שיעברו.
היו"ר רונית תירוש
אבל המנכ"ל אומר, 'אני לא אעשה שום מהלך ואני לא אסכים ל-102', זאת אומרת שלא רק ההסתדרות תערים קשיים, גם הוא יערים קשיים. אגב, אם אנחנו עוצרים פה, hold, ואומרים הכול חוזר, תישארו איפה שאתם, לא עוברים לשום מקום, מה? זה טוב לעם ישראל או לא?
הניה מרקוביץ
זה לא בדיוק יתבצע כך.
היו"ר רונית תירוש
מה זאת אומרת? כי עכשיו זה לא פה ולא שם.
הניה מרקוביץ
בדיוק, זה לא פה ולא שם ואני לא אוהבת את הדיון לאיפה שזה לקח אותנו, כי יש החלטה לגבי שיא כוח האדם החדש שיהיה למכונים. אנחנו התחייבנו לקלוט את כל העובדים ולא אמרנו שנפטר אף אחד מהם. גם אם לא יהיה לגביהם שיא כוח אדם, אנחנו נחזיק אותם במערכת.
היו"ר רונית תירוש
הנציבות אומרת את זה?
הניה מרקוביץ
כן, הנציבות אומרת, גברתי, וזאת הייתה התחייבות של הממונה על השכר.
היו"ר רונית תירוש
אבל אפשר להמשיך להתווכח.
הניה מרקוביץ
לגבי כמה עובדים שהם עובדי עב"צ, או עובדים של חברות כוח אדם, שלא ידענו מה לעשות איתם, זאת הייתה ההתחייבות של הממונה על השכר הקודם, שהם ייקלטו כעל תקניים.
היו"ר רונית תירוש
כן, אבל הם חזרו בהם, מי ינצח בוויכוח?
הניה מרקוביץ
לא, אנחנו לא אמרנו, גברתי, שלא נקלוט מ-100 עובדים. הוויכוח כאן הוא האם בתוך השיא כוח אדם, חלק יילך לבניית התקורה של המנהלה שקמה במשרד התשתיות, או חלק לא יקום. הדברים האלה, גברתי, ייקרו בצורה טבעית. הרי לא יכול להיות שיהיה חשב נפרד בחיא"ל (חקר ימים ואגמים לישראל) ויהיה חשב במנהלה של המשרד, שיהיה מנהל כוח אדם עצמאי כאן ומנהל כוח אדם עצמאי כאן, לכן על זה הוויכוח, על התקורות של עובדי המינהל, האם הם כפולים או לא. אנחנו מקימים את המינהל במטה, החברה עוברת כפי שהיא ובמשך הזמן המשרות האלה יצטמצמו ואת זה צריך להבין וצריך להגיד את זה בצורה הברורה ביותר.
היו"ר רונית תירוש
אני לא הבנתי כלום, כי את תרתי דסתרי. מצד אחד את אומרת 'לא נוותר על אף עובד', מצד שני את אומרת ש'לא נסכים לכפילות של שני חשבים', אז במשוואה הזאת מישהו צריך ללכת הביתה.
הניה מרקוביץ
לא, אנחנו כרגע לא מפטרים אף אחד.
היו"ר רונית תירוש
הבנתי, 'כרגע', אבל לא כרגע, אחר כך?
הניה מרקוביץ
יש שם אנשים מבוגרים שפורשים במשך הזמן, אנחנו ראינו אותם, בדקנו את- - -
היו"ר רונית תירוש
אני לא מתווכחת איתך, זה יפה מאוד הגישה ההסתדרותית שלכם, זה חדש לי, אבל אין בעיה. בכל מקרה, אנחנו מדברים פה- - -
הניה מרקוביץ
אנחנו מגנים לפעמים על העובדים גם.
היו"ר רונית תירוש
לא, בסדר גמור. אז אני אומרת שבכל מקרה הוויכוח כאן, אם בכלל קיים, הוא על השמונה, בהנחה שה-119 קיים.
הניה מרקוביץ
זה ויכוח שלא קיים.
היו"ר רונית תירוש
לא משנה, אצלי הוא קיים. בין ה-119 ל-127 אלה שמונה עובדים.
ישראל זיידרמן
זה בתקצוב, זה משהו קצת שונה מ- - -
היו"ר רונית תירוש
לא אכפת לי, אם תמצאו לנכון שכולם בני 64 ואוטוטו הם פורשים בכל מקרה ותתאפקו, אז בסדר, ואם הם בני 46 ולא תתאפקו, אז אולי כן תמצאו להם איזה תנאים טובים והם כן יפרשו. לא זה יפיל את העסק, אני רק טוענת שכרגע המצב הוא מצב הכי לא בריא, אני חושבת שההשלכות על הפיתוח והמחקר במדינת ישראל ועל ההיבטים הכלכליים וההפסדים שאנחנו נפסיד כתוצאה מהמצב האנומלי של לא פה ולא שם הוא לא טוב והוא לא נכון, זה נמשך יותר מדי שנים, זה מ-2009, תסלחו לי שבכלל התערבתי, שהעזתי בשלהי 2012 להתערב בנושא. רבותיי, זה רע לכלכלה של מדינת ישראל, גם לאור הפיתוחים העתידיים והתנופה שיש למכון הזה ולהכרה סוף סוף של המדינה בחשיבות של המכון ובתועלות שלו, ולכן אני חושבת שיפה שעה אחת קודם שנתכנס כולנו, כל אחד יעשה את העבודה שלו. פתח ואמר, נדמה לי אתה, ברק, שאין אינטגרטור או אין פרויקטור-על וזו בדיוק הבעיה. אני מרשה לעצמי להיות פרויקטור-על לעניין הזה, זמני ביותר, אני מקווה שהבנתי נכון את הדברים, אני לא מבטיחה שאני אזכור את כל מה שאמרתי פה היום, זה נורא מסובך. זה באמת מסובך, אבל הדברים רשומים.

לסיכום אני רוצה לבדוק את עצמי ואני אומרת כך ואני גם אגיד מה אני מבקשת: יש לנו ארבעה נדבכים, אני אומרת את זה מהראש, בכרונולוגיה או בתהליכים המקבילים שצריכים להיות כאן, זה לאו דווקא מדרג, זה יכול להיות גם במקביל. יש פה פן אחד שמדבר על העובדים. לא בכדי אותם אני זוכרת ראשונים, כי אלה האנשים שהכי חשוב לנו. הסכם עם העובדים צריך להתנהל מול מיטל ואני מבקשת לסגור את זה. העבודה שלך היא מול שני משרדים, אחד משרד החקלאות, ששם הדברים יותר פשוטים כבר כנראה ונשארו דברים קטנים שאת צריכה לסגור ואת משדרת אופטימיות. לוח הזמנים הנדרש כדי לסגור את זה להערכתך, גם עם הנציבות, הבנתי, בחודש הזה של החופשה של ההסתדרות אפשר יהיה לסגור את הבעיות של כוח האדם מול משרד החקלאות. לגבי משרד התשתיות, יש בעיה של מספר תקנים שהוא בוויכוח, 102 מאושר, 119 שואפים לו, הצד המקצועי, ו-127 שואפת לו הנציבות וההסתדרות שהם רוצים לשמור על כל העובדים. זה הפרש של שמונה עובדים שאני לא רואה בזה בעיה, אני אומרת, או שהם יפרשו באופן טבעי או שימצאו פתרון שהוא מקובל על כולם. לא שם אני עומדת. אני עומדת בהפרש של 102 מול 119. שם אני פונה למשרד התשתיות, לגידי, ואני מבקשת, גידי, תוך חודש ימים גם כן לסגור את העניין הזה. זאת אומרת עוד השבוע להוציא מכתב דרישה מנומק. אתה, ברק, צריך לעזור לו לנסח, בנימוק למה אתה צריך עוד את האנשים האלה. יבוא לאוצר, לאוצר זה ל- - -
קריאה
זה אמיר אדרי, הרפרנט אנרגיה.
היו"ר רונית תירוש
אמיר אדרי שהוא המקביל של מעין כלפי משרד התשתיות.

ברגע שנקבל תשובה לכאן או לכאן, הלוואי שזה יהיה 119, אבל גם אם נקבל פחות, זה עדיין עובר להסתדרות, לנציבות, למיטל, אסף, כדי לראות איך אנחנו מסתדרים עם אלה שייאלצו כנראה לפרוש באין מספיק תקנים, בהנחה שאתה תסכים למה שייצא בסוף שם, כי אתה אומר שמ-119 אתה לא יורד, אבל נראה. זה גידי גם עושה בחודש הקרוב ואז אתם עובדים שוב מול מיטל ואסף באותו עניין, נכון? אתם רפרנטים לכל המשרדים. זה עניין העובדים וזה עניין התקנים.

לעניין התקציבים של מיליון השקלים שחסרים בגלל פיצול של שתי תקנות תקציב, על זה אני כותבת לשרה שתראה איפה זה תקוע. הכסף שם וחבל, וזה לא צריך להיות בעיה.

אתה, ברק, צריך להעביר למעין מבנה כיום מול מבנה עתידי, מה שיעניין אותה זה העתידי, אני מניחה, בהנחה שמה שיש היום זה אוטוטו נגמר, בתוך זמן קצר זה ייגמר ואנחנו כבר נהיה בעתידי. היא תבדוק את המבנה העתידי המנומק שאתה רוצה ותאמר לך מה כן ומה לא. זה בהקשר של משרד החקלאות, נכון? ותגיעו להסכמות כפי שתגיעו להסכמות. אלה התשובות שמיטל ואסף מחכים להן.

יש עוד משהו שלא נגענו בו?
קריאה
הפירוק.
היו"ר רונית תירוש
הפירוק, רשות החברות, רונית ממתינה לכולם. ברגע שהעניין של העובדים סגור, רונית מודיעה לשרים שהם הדירקטוריון שההסכם עם העובדים נסגר והם מפרקים את החברה ובא לציון גואל. יום אחרי שמפרקים הם נקלטים במשרדים?
קריאה
לא יום, אבל אחרי החלטת הפירוק מתחיל כל תהליך- - -
היו"ר רונית תירוש
את לא צופה שם איזה היא בעיה.
מיטל עמר
דרך אגב, לעניין כל הנושא של התקינה ושל המשרות, בעצם מה שאנחנו הסכמנו עם ההסתדרות שברגע שיש סיכום כזה, אז הם לא יחתמו על הסכם אם לא יראו איזה שהוא מכתב מאגף התקציבים למינהל או לוולקני, לצורך העניין משרד החקלאות, שבאמת התקנים האלה מתוקצבים. זאת אומרת כל ההסדרה של הנושא הזה חייבת להיות בד בבד עם חתימת ההסכם ואני חושבת שצריך להסדיר אותו- - -
היו"ר רונית תירוש
כן, אבל הם לא יחזרו בהם שוב אחרי שהם יאשרו איקס תקנים ועל בסיס זה את עושה את ההסכמים, עם הנציבות ועם ההסדרות.
מיטל עמר
כן, אני אומרת שחייבים להסדיר את זה בצורה מסודרת בחליפת מכתבים בין אגף התקציבים לבין משרד התשתיות/חקלאות בעניין.
היו"ר רונית תירוש
ברור.
ישראל זיידרמן
יש נושא נוסף אחד שזה הביטחון התעסוקתי של העובדים שעוברים ואני שמעתי מספרים של עב"צים כאלה ואחרים. ההגדרה שאני מבין, עב"צ זה אדם ללא ביטחון תעסוקתי.
הניה מרקוביץ
סליחה, באמת, אנחנו כבר התווכחנו על הנושא הזה מאה פעמים, אני לא רוצה להתחיל את הוויכוח הזה כאן, זה אדם עם ביטחון תעסוקתי, הסברתי לך את זה, אדם שעובד מעל חמש שנים דינו כעובד מדינה קבוע לעניין כל הדברים.
היו"ר רונית תירוש
חברים, אני לא מבינה את הוויכוח, הנציבות פה הביעה עמדה יותר נחרצת מההסתדרות אפילו, אז בואו נאמין שהם שומרים על העובד עד אחרון העובדים, לפחות כמו ההסתדרות, ואני מציעה לא לפתוח עוד באגים ועוד בעיות.

אני חושבת שנגענו בכל הנקודות. לוחות הזמנים הם כאלה: אנחנו יוצאים לפגרה אבל אני מבקשת לעדכן את הוועדה במייל איפה הדברים עומדים בהנחה ובתקווה שבתוך חודש ימים אתם סגרתם את כל הפרצות ואז אנחנו נפנה לרונית את רונית ואנחנו נפרק ונעשה מה שצריך, ואם נצטרך פה עוד דיון במהלך הפגרה, אז אני אעשה אותו, אני אקיים אותו, לא תהיה שום בעיה. אני מוותרת על הדרישה המוקדמת שלי לפגוש את שני היועצים המשפטיים, אני חושבת שאתם הבנתם את הדברים, תוכלו להעביר את זה ליועצים המשפטיים. אם יש משהו שנתקע כבר עכשיו, שלא כמו שסיכמתי, מישהו אומר 'אני לא מתכוון לשבת' וכו' וכו', אנא הודיעוני מיידית, לא בעוד חודש, מיידית. זהו.
מיטל עמר
רציתי אם אפשר להעיר לעניין לוח הזמנים, שוב, בגלל הפגרה של ההסתדרות, אני כן מסופקת לעניין חודש אוגוסט, אם אפשר לקיים משא ומתן סדיר וכמו שצריך ולכן לא הייתי רוצה להתחייב לעניין הזה, בגלל הפגרה של ההסתדרות.
היו"ר רונית תירוש
בסדר, אבל אמרה נציגת הנציבות, וההסתדרות לא אמרה אחרת, שהאיגוד המקצועי כן עובד. נכון?
הניה מרקוביץ
מיטל, אם לא נצליח לשבת, נודיע לוועדה.
היו"ר רונית תירוש
בסדר. אני קבעתי לוחות זמנים לא דווקאי אלא מתוך נגזרת של דברים שאתם אמרתם כאן.

אני רק רוצה לומר, ואתם רואים, לפחות ניסיתי לנהל את הישיבה ברוח טובה, של הבנות ושל היגיון, בעיקר היגיון. אני יודעת שבדיון של חבר הכנסת שטרית כיושב ראש הוועדה הוא איים שאם לא תסגרו את העניינים זה יגיע לביקורת המדינה. אני מזכירה את זה, אני לא אוהבת את הכלי הזה, אני חושבת שאנשים פה באו לעשות את העבודה שלהם, כל אחד מבחינתו, אני גם מוצאת היגיון בכל אחת מההערות שכל אחד אמר, גם אם הן היו מנוגדות, כל אחד בדיוק עושה את עבודתו, הבעיה העיקרית היא, ואני חוזרת לתחילת הדיון, שלא נקבע אינטגרטור-על לכל העניין- - -
הניה מרקוביץ
יש, גברתי. השר בני בגין מטפל בזה ומטעמו עובד בזה שמואל צינטרובלט.
היו"ר רונית תירוש
אני פעם ראשונה שומעת את שמו בהקשר הזה, אני מברכת על כך, אני שמחה, לא ראיתי את העבודה, אבל הוא יהיה מכותב על כל הדיון, על כל הסיכום, ואני אשמח לשמוע ממנו בשורות. בכל אופן השר בני בגין, האינטגרטור והביצועי, רונית תירוש נתמנתה זה הרגע ברשות המחוקקת להיות אינטגרטור לעניין, אני ביחסים טובים עם בני בגין, אני לא רואה בעיה, למרות שאני לא עוברת לליכוד.

הישיבה תמה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:45.>

קוד המקור של הנתונים