ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/07/2012

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 107), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
16/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 916>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), שעה 10:45
סדר היום
<1. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108) (חובת סימון אבני שפה בתחומי עירייה ורשות מקומית), התשע"ב-2012, של חברת הכנסת ציפי חוטובלי וחבר הכנסת אורי אורבך (פ/3086)>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה – היו"ר
נחמן שי

אורי אורבך
מוזמנים
>
חוה ראובני - עו"ד, סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

עירית שפרבר - מנהלת אגף תכנון תחבורתי, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

בעז גידנסקי - עו"ד, משרד המשפטים

דרור לוינגר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

חיים אמיגה - עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

רוני לוינגר - רפ"ק, ראש חוליית תעבורה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

כפיר כהן - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

פיני קבלו - מרכז השלטון המקומי

שמואל שפט - ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים, מרכז השלטון המקומי

שלמה פלדמן - מנהל אגף תנועה, עיריית תל אביב-יפו

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אמיר רוזנברג (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108) (חובת סימון אבני שפה בתחומי עירייה ורשות מקומית), התשע"ב-2012, של חברת הכנסת ציפי חוטובלי, חבר הכנסת אורי אורבך (פ/3086)>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108) (חובת סימון אבני שפה בתחומי עירייה ורשות מקומית), התשע"ב-2012, של חברי הכנסת ציפי חוטובלי ואורי אורבך (פ/3086) שכבר אושרה בקריאה ראשונה ב-3 ביולי 2012.
חבר הכנסת אורבך, ברוך הבא. טוב לראות אותך. בבקשה.
אורי אורבך
במסגרת הצעת החוק אנחנו מבקשים שבמקום שבו יש שלט על תשלום חניה בתשלום, כשהרשות המקומית מציבה שלט חניה בתשלום, אין להסתפק בשלט הזה אלא לעשות סימון נוסף, כחול לסירוגין, כחול-לבן, מה שמקובל. היום אין מדחנים כל-כך, אבל עוד סימן שאומר שפה החניה היא בתשלום. יש תופעה שרבים חוטפים קנסות כי הם לא רואים את השלט כי או שהוא מרוחק או שהוא מוסתר. הסיבות הן מוכרות לכל בעל רכב. זה בסיסה וזה עיקרה של הצעת החוק.
לגבי הסעיף השני - עשינו דיונים וכבר וויתורים. דיברנו על האדום-לבן ועוד כהנה וכהנה. הסעיף השני אומר: "רשות מקומית תסיים לסמן את כל הדרכים בתחום שיפוטה לפי הוראות חוק זה בתוך שנתיים מיום תחילתו של חוק זה", ואני רוצה לומר על זה שתי מילים. יש את העניין שחשוב לשמור עליו. יש מקומות שאפשר יהיה להחריג אותם והשר יביא לוועדת הכלכלה מקומות שבהם אי-אפשר לסמן. למשל, הכותל המערבי - מקומות מהסוג הזה שלא ראוי לצבוע. הוועדה מן הסתם תאשר או לא תאשר לפי העניין. בזה אני מציע לא לגעת.
לגבי העניין של השנתיים מיום תחילתו של חוק זה – זה קצת המון זמן. בשנתיים האלה כל עוד העירייה לא צובעת בכחול לסירוגין את המדרכות אנשים ממשיכים לקבל קנסות כי הם לא מחויבים עד לשנתיים. אני חושב שזה הרבה זמן. יותר פשוט בתוך שעתיים להוריד את השלט הקיים אם קשה להם לצבוע ואין כחול לסירוגין. אני מציע שיזדרזו קצת ולצמצם את התקופה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי הגיע לנתון של שנתיים?
אורי אורבך
העיריות לא משתגעות על החוק הזה כי מפסידים קנסות וזה גם לבזבז צבע. שנתיים - משהו יקרה עד אז.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נציגי העיריות, האם אין בעולם אבני שפה שהם כבר צבועות? כלומר, שהן בבסיס של האבן?
שלמה פלדמן
שלמה פלדמן, מנהל אגף התנועה, עיריית תל-אביב-יפו. אנחנו עושים את זה כמה פעמים, מחליפים אבני שפה, משנים אבני שפה. אין צבועות, אקרשטיין עוד לא עשה. כל פעם אבני שפה משתנות. משנים הסדרי תנועה, יש היתרי תנועה זמניים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, אבל אז אתה יכול לצבוע אותן. כלומר, איפה שיהיה לך שינוי. ברוב המקומות אין שינויים.
שלמה פלדמן
יש צבע קבוע. זה לא עובד טוב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבנתי, אנחנו לא בפיתוח העסקי של הרשויות המקומיות.
האם יש למישהו הערות לגבי החוק? אין הערות. נא להקריא.
בועז גידנסקי
משרד התחבורה ומשרד המשפטים, ואני ממשרד המשפטים, הגענו לסיכום אם מקובל על הוועדה ועל המציע שהתוספת של ההסמכה של השר לפטור מסיבות מסוימות את חובת הסימון כמובן על-ידי זה שבלבד שתובטח בדרך אחרת ידיעתם של הנהגים על קיומה של חובת חניה בתשלום – שהסמכות לפטור לא תהיה גורפת - - -, הכוונה מסוימת שקשורה להצעת החוק הזו. הצעת החוק הזאת באה לומר שאנחנו רוצים להבטיח שהנהג יודע שהוא צריך לשלם.
אתי בנדלר
האם אתה מוכן לקרוא לנו שוב את ההצעה שלכם?
בועז גידנסקי
בסוף סעיף 1: ובלבד שתובטח בדרך אחרת ידיעתם של הנהגים על קיומה של חובת חניה בתשלום בדרך - - -
לאה ורון
כגון?
בועז גידנסקי
מדחן.
אורי אורבך
לא, שלט בתחילת הרחוב.
שלמה פלדמן
לדעתי, השלט מספיק. ואם האזרח יחפש גם את הצבע ויגיד שהוא טעה - - -
אורי אורבך
לא, במקום שהשר פוטר מחובת הצביעה.
שלמה פלדמן
אז יש את השלט.
אורי אורבך
יש את השלט או משהו אחר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מישהו שעומד ומודיע.
חוה ראובני
ההנחה ביסודו של חוק זה, כמו שאני מבינה אותו, היא שהתמרור בהתחלת קטע הדרך בו חלה החובה זה לא מספיק. למשל, כתוצאה במצב כשמדובר על קטע ארוך או משהו כזה, אנחנו רוצים עוד משהו, ואנחנו גם אומרים, אבל במקרים מסוימים רוצים לתת פטור. יחד עם זאת, אנחנו עדיין רוצים להבטיח שהציבור ידע שאכן יש חובה כזאת. יש מצבים שהתמרור בהתחלה הוא מספיק כי קטע הדרך הוא של 30 מטר. מצד שני, יש מצבים שזה לא מספיק ואז יכול להיות עוד שלט תזכורת, כמו למשל, כשיש לנו לפעמים שלטי מהירות של: להזכירך המהירות בקטע דרך זו היא כך וכך או שיש שם מדחנים – באיזושהי דרך פרקטית.
לאה ורון
האם יש הוראה כלשהי לגבי המרחק בין תמרור לתמרור?
אתי בנדלר
זה בדיוק מה שרציתי לשאול כי על זה דובר ולכך גם מתייחסים דברי ההסבר, שאחת הדרכים היעילות להבטיח את הידיעה היא שהמרחק בין תמרור לתמרור לא יעלה על מספר מטרים כפי שייקבע באותן תקנות.

מכל מקום, אני רוצה להעיר לרעיון של משרד המשפטים ומשרד התחבורה שהרעיון הוא מצוין אבל כמובן שהנוסח צריך להשתנות משום שאי-אפשר להבטיח ידיעה של הנוהגים. אפשר להבטיח דרך יעילה לכך שהנהגים ידעו, אבל ללא את עצמם הידיעה.
אורי אורבך
לא, החוק מחייב את הרשות.
אתי בנדלר
לא. הם מציעים לסייג את זה בסוף האמור בסעיף 1 שעדיין לא נקרא, בנוסח שהם הציעו.
בועז גידנסקי
אפשר להוסיף: ככל הניתן.
חוה ראובני
או מסירת המידע - - -
אתי בנדלר
הרעיון ברור. אני חושבת שהוא רעיון טוב למרות שכך וכך נקודת המוצא היא שהתקנות האלה טעונות אישור של ועדת הכלכלה בדיוק למטרה הזאת – כדי לוודא שהנהג יוכל להתוודע לחובה לשלם עבור מקום החניה בדרך יעילה.
חוה ראובני
דבר נוסף שחשבנו להציע זה שפטורים כאלה יפורסמו ברשומות. אני יודעת שהגברת שפרבר פה לא מרוצה. אבל כשנהג מקבל דוח במקום שאין כחול-לבן, שהוא יוכל לבדוק האם יש כאן- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם נהגים בודקים ברשומות?
חוה ראובני
- - - שזה מקום שהיה חובה ולא נעשה והדוח לא חוקי, או שהוא במקום פטור. שלא יהיה רשומות, שיהיה בדרך אחרת, שתהיה דרך שבה ניתן יהיה לבדוק קיומו של פטור.
אתי בנדלר
אני רוצה להבין. השר באישור ועדת הכלכלה יקבע את הנסיבות שבהן אם ניתן יהיה לתת פטור. מי ייתן את הפטור בסופו של דבר? האם זה לא יישאב מעצם הנסיבות? נניח שלצורך העניין יהיה כתוב שמדרכה שבנויה מאבני שפה מסותתות לא יהיה צורך לצבוע אותה לסירוגין בכחול, ובלבד שהוצב תמרור, שהמרחק בין תמרור לתמרור אינו עולה על 30 מטרים לצורך העניין. מה יש לפרסם ברשומות מעבר לזה שבעיריית ירושלים ברחוב קינג-דיוויד בין מספר זה לזה יש פטור?
בועז גידנסקי
עבור הנהג שמקבל את הקנס כדי לדעת האם הוא יכול ל - - -
אתי בנדלר
אני לא כל כך מבינה.
עירית שפרבר
עצם זה שמבטיחים במידה ואין סימון אמצעים אחרים שיבהירו לנהג זה פותר את בעיית הנהג.
אורי אורבך
אנחנו רוצים סימן לנהגים שהחניה היא בתשלום, סימן ברור יותר מעבר לשלט. במקום שבו ועדת הכלכלה מוותרת על הסימון הנוסף, אנחנו דורשים שלפחות הסימון הקיים יהיה מספיק ברור. הסימון הברור יכול להיות או השלט שהוא במקום בכל זאת - - -, או משהו אחר כפי שיוחלט.
אתי בנדלר
כפי שייקבע בתקנות באישור ועדת הכלכלה. זה חלק מהעניין, לכן לא כל כך הבנתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נא להקריא את ההצעה. מי מקריא?
אתי בנדלר
אני מוכנה לקרוא, אין שום בעיה.

"הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה" – המספר כמובן יינתן בהמשך – "התשע"ב-2012

תיקון סעיף 77 – ". אני כבר אומר שסעיף 77 לפקודת התעבורה עניינו בסמכות רשות מקומית להתקין חוקי עזר. ברישא של סעיף קטן (א) בנוסח הנוכחי נאמר כדלקמן: "מועצה של עירייה או של מועצה מקומית רשאית, בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה, להתקין חוקי עזר בדבר –", ואני עוברת לפסקה (2), "הסדר כלי רכב העומדים בתוך תחומי העירייה או המועצה המקומית, בדרך איסור או בדרך אחרת;", וכאן מוצע להוסיף בסופו יבוא: ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום בדרך אלא אם כן אבני השפה או שול הדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול. השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי לקבוע נסיבות למתן פטור מחובת סימון כאמור בתנאים או ללא תנאים. אני מבינה שכאן יש הצעה של משרדי המשפטים והתחבורה להוסיף לסעיף הזה, וכמובן את הנוסח אני אשנה: ובלבד שתובטח בדרך אחרת ידיעתם של הנהגים על קיומה של חובת תשלום בדרך. אנחנו ננסח את זה בדרך אחרת, אבל הרעיון הוא - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש למישהו הסתייגות מהתוספת?
עירית שפרבר
הסתייגות קטנה. הסימון של אבני השפה, שול הדרך, סימון שול הדרך - אין דבר כזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה כבר ניסוח. תנסחו את זה ביניכם.
עירית שפרבר
שול דרך לא מסומן, אין דבר כזה. בתקנות אין סימון של שול הדרך מעבר לעצם זה שזה שול.
אתי בנדלר
אני רוצה להזכיר לך שהדיון הזה היה בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה. טענתם גם אז שאין סימון בשול הדרך, אבל בפועל יש הסדרי חניה בתשלום בדרכים שאין להן אבני שפה אלא רק שול דרך. גם כאן אני חושבת שכוונת המציע, כך הוא התבטא על כל פנים, לוודא שאו שיהיה צבע ברור או ששוב יהיה פטור בהתאם לתקנות הפטור כי אין שום סיבה שבשול דרך בדרך שיש בה שוליים ואין שם אבני שפה אבל יש הסדרי חניה בתשלום, שוב הנהג ייכנס לתוך אותה מלכודת שקיימת כרגע ושאיתה מנסה הצעת החוק להתמודד.
עירית שפרבר
הפטור יהיה בכמה מקרים. האחד זה אבנים מסותתות. שניים זה כשאין אבני שפה וזה שול דרך, אין אבני שפה. ואז תהיה חובה לעשות או צפיפות יותר גבוהה של - - -
אתי בנדלר
אבל אם לא תהיה התייחסות לשול הדרך בהצעת החוק אז לא תהיה חובה. אי-אפשר להטיל את החובה הזאת בתקנות.
אורי אורבך
אתם הרי בגלל זה תפסיקו לייצר מדרכות.
שלמה פלדמן
דרך אגב, 30 מטר זה קצר מאוד. זה שש מכוניות.
אתי בנדלר
אני סתם אמרתי 30 מטר, שיהיה 130 מטר. אין לי שום כלים מקצועיים לבדוק את זה. אני שלפתי את המספר מהשרוול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
30 זה הרבה עמודים, זה יער של תמרורים.
אתי בנדלר
לא התכוונתי לכוון אתכם ל-30 מטרים דווקא.
עירית שפרבר
פשוט הסימון של שול אין לו שום תוקף היום בשום חוק שהוא. זאת אומרת, להכניס את זה כאן זה - - -
אורי אורבך
אז איזה סימן אחר במקום צביעה יכול להיות?
עירית שפרבר
תמרור, שלט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמה אחוזים ממקומות החניה זה בשול הדך?
עירית שפרבר
מעט מאוד, מעט מאוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה זניח.
אורי אורבך
אז אולי נוסיף משהו שהמרחק - - -
עירית שפרבר
בתקנות זה ייקבע.
אתי בנדלר
אני עדיין אומרת, יחליטו חברי הכנסת למחוק את המילים: או שול הדרך מהצעת החוק הן תימחקנה, אבל אז לא תהיה סמכות להתייחס בתקנות לשול דרך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
את מתכוונת שזה יישאר ואז השר יביא פטור לשול?
אתי בנדלר
כן, באותם תנאים. כי אחרת מה יהיה כתוב?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, היא אומרת שנקבע עכשיו חובה והפטור הראשון שיהיה ושהשר יביא לפה זה לשול עם תנאים כאלה ואחרים של הצבת תמרור.
עירית שפרבר
הפטור יהיה במקום שאין בו אבני שפה. אחד מהם זה שול.
אתי בנדלר
אבל צריך להתנות את זה בתנאים, על זה מדובר. לא ניתן יהיה - - -, אתם מבינים אותי? אוקיי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, אוקיי. כן, בבקשה.
שמואל שפט
עו"ד שפט, עיריית ירושלים. אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להסב את תשומת ליבה של הוועדה לבעייתיות עם התמרורים. שכשאתה שם תמרור בתחילת דרך אז הוא תקף עד שאתה מגיע לצומת הבא. אם אתה שם באמצע עוד תמרור אז התרגיל שהנהגים עושים הוא פשוט: לפני התמרור מחנים את הרכב. ואז אומרים: תראה, התמרור הוא רק מכאן ואילך. זאת אומרת, מה שלפני התמרור לא חל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אפשר לשים תמרור דו-כיווני.
אתי בנדלר
אולי למשרד התחבורה יש תשובה לעניין הזה הרי ההנחיות בקשר לתמרורים הן של משרד התחבורה.
שמואל שפט
כמו שאמרתי, בדרך כלל התמרור הוא מכאן ואילך עד שהוא כאילו נפסק. היה לנו מקרה כזה ליד הדסה. הוספנו עוד תמרורים כדי שאנשים יוכלו לראות את התמרור. נהגים התחכמו וחנו ממש לפני התמרור. התמרור הוא רק מכאן ואילך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם אי-אפשר לקבוע בתמרור שזה גם חל 100 מטרים אחורה? מה הבעיה לקבוע שהתמרור הזה גם חל 100 מטרים אחורה?
שמואל שפט
- - -דיברתם על הטעיה, זה סוג של הטעיה, אתם אומרים.
חוה ראובני
- - - הוסף תמרור וזה שייך כבר לתנאים שייקבע השר. הוסף תמרור לא יהיה עוד פעם תמרור אלא תמרור כמו - - -
אורי אורבך
נדמה לי שיש בחוק שחלות התמרור היא עד תמרור שמסמן אחרת או שהוא מחדש? כניסה אסורה מקטע רחוב לקטע רחוב, אתה חייב לשים שאין כניסה בכל קטע רחוב מחדש, נכון? זה ברור שהאין כניסה הוא עד ל - - -
שמואל שפט
לא, אבל פה באת לעזור לאנשים כדי להראות להם שיש פה תמרור. אבל בעצם אומרים לך: אדוני, ברגע ש- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הבעיה שהתמרור יהיה לפני ואחרי? החניה אסורה לפני ואחרי, מה הבעיה?
אתי בנדלר
ואז זה בהודעת התמרורים.
עירית שפרבר
לא, זה לא צריך להיות תמרור מחייב מלוח התמרורים. זה כמו - - -
אורי אורבך
אל תחפשו בעיה לכל פתרון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תשאירו גם מקום לישראלים קצת להתחכם. אתם רוצים לסגור להם את כל הפרצות.
אתי בנדלר
קודם כל, לגבי סעיף 1 עדיין לא היתה הצבעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד סעיף 1?
אתי בנדלר
כולל התוספת שהוצעה על-ידי משרד המשפטים והתחבורה בשינויים המתחייבים ולהשאיר את שול הדרך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
עירית שפרבר
סליחה שאני נדבקת לנושא השול. מה בעצם החוק הזה אומר? איפה שיש היום תמרורים של חניה בתשלום ואין סימון, חובה על הרשות ללכת ולסמן, נכון?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נכון.
עירית שפרבר
במקום שיש חניה בתשלום ואין אבני שפה – אין הרבה כאלה, אבל יש – זה תופס לגבי השול, זה בעצם השול. היום יש תמרור - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם אי-אפשר לסמן על הכביש טכנית?
עירית שפרבר
אין לזה תוקף. אפשר לצייר כל מיני דברים, אבל זה לא - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם אין שם פס צהוב כזה של הגבול?
עירית שפרבר
פס צהוב – זה הגבול. אגב, בעיר לא תמיד מסמנים. נניח זה השול וזה נמצא בלוח התמרורים, הפס הצהוב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הבעיה לעשות כחול-לבן?
עירית שפרבר
אין לזה תוקף. זה לא בלוח התמרורים, לא בתקנות, לא באמנה וינה, לא בשום מקום.
חוה ראובני
הכחול-לבן הוא תמרור כשהוא צבוע על אבני שפה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש לך פתרון לזה? זו כבר בעיה משפטית.
אתי בנדלר
השאלה היא איך מבטיחים בשול דרך נטול אבני שפה שלא יהיה הסדר חניה בתשלום, אלא אם כן יש איזשהו - - -, התקנות יחולו עליהם.
עירית שפרבר
התקנות יחולו.
אתי בנדלר
הן לא יחולו מבחינה משפטית ברגע שאת מוחקת כאן את שול הדרך. אם הגברת ראובני יכולה להמציא לי איזשהו פתרון, בבקשה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו נאשר את זה. אנחנו נסמיך אתכם להמשיך להתווכח בנקודה הזאת ולמצוא. אם זה בלתי אפשר זה בלתי אפשרי.
חוה ראובני
אני מציעה להסמיך במפורש את השר. - - -לא רק כסמכות לתת פטור מהחובה אלא לקבוע כללים לסימון חובת התשלום, הסימון הנוסף של חובת התשלום, מקום שאין אבני שפה. ואז להסמיך אותו באופן ישיר, לא במסגרת חובה בחוק שאנחנו מייד ניתן עליה פטור גורף.
אתי בנדלר
האם יש בכך כדי להבטיח שאכן השר יעשה שימוש בסמכותו בכל הנוגע לשול הדרך? כי כאן אם הוא לא יביא תקנות פטור אז ברור מה האינטרס של הרשויות המקומיות לגרום לכך שיובאו תקנות לאישור הוועדה. בקשר לשול הדרך אפשר ללכת לפתרון שאת מציעה, אבל עדיין זה בעייתי.
חוה ראובני
אני מבינה את הטענה - - - שהוא לא עושה שימוש בסמכותו. מצד שני, הוועדה יכולה גם לסרב לאשר את התקנות כל עוד הוא לא מביא את ה- - -. אנחנו ממילא נצטרך לחזור לחדר הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, לי אין בעיה.
אתי בנדלר
אוקיי. אם כך, אנחנו נמחק את זה מהחלק הראשון של ההצעה. זאת אומרת, המילים: "או שול הדרך" יימחקו. ולעניין התקנות: השר באישור ועדת הכלכלה רשאי לקבוע נסיבות למתן פטור מחובת סימון כאמור בתנאים וללא תנאים וכן לקבוע חובת סימון, ואני לא מדברת כרגע על הנוסח הסופי, להסדרי חניה בתשלום אם הם בדרך ללא אבני שפה, פלוס התוספת של משרד המשפטים ומשרד התחבורה.
בועז גידנסקי
מה ההגדרה של אבני שפה? האם זה כולל גם אבנים דקורטיביות?
עירית שפרבר
לאבני שפה יש הגדרה ב- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד סעיף 1 עם השינויים? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד

סעיף 1 עם השינויים אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
פה אחד. לחבר הכנסת אורבך אין זכות הצבעה.
אתי בנדלר
עכשיו הוראת ביצוע. "רשות מקומית תסיים לסמן את כל הדרכים בתחום שיפוטה לפי הוראות חוק זה בתוך שנתיים מיום תחילתו של חוק זה".
הוועדה אישרה את זה כאמור לקריאה הראשונה, אבל הסעיף הזה מבחינתי הוא קצת בעייתי כי אם כך לא ברור מהי תחילת החוק. לכאורה תחילת החוק היא מיידית, אבל רשות מקומית שלא סימנה בתוך שנתיים יכולה לבוא ולטעון: לא חלה עליי חובה לסמן. במילים אחרות זה אומר שזה לא הוראת ביצוע אלא שתחילתו של חוק זה שנתיים מיום פרסומו. לדעתי, זו המשמעות של הסעיף הזה. לכן, אני מציעה שהוועדה תיתן את דעתה. במקום הוראת הביצוע תגיד בדיוק מתי תחילתו של החוק.
אורי אורבך
אני מציע שזה יהיה כמה שיותר מהר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד בקדנציה הזאת.
אורי אורבך
שנתיים? מה, לבחוש את הצבע? מה זה שנתיים? למה לא עשר שנים? שנה, חצי שנה. כמה זמן לוקח?
כפיר כהן
צריך לתת פרק זמן סביר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת אורבך, יש סיכוי שיום אחד ראש עיר אחד יגיד: מי חוקק את החוק הזה? והיועץ המשפטי יגיד לו: אתה.
כפיר כהן
מדובר גם בעבודת הכנה. אני חושב שפחות משנה זה לא - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם אני חושב. שנה ואחרי זה כבר בחירות ואז יגידו שצובעים בגלל הבחירות. זה יכול להתאים לכם לחגיגה של המדרכות. נעשה את זה ה-1.1.14, שנה וחצי?
חוה ראובני
זה חייב להיות במינימום זמן אחרי שיותקנו התקנות. אני לא רוצה להגיע למצב ש- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
1.1.14 זה סביר? עוד מעט אתה כבר ב-2013. על דברים הרבה יותר פעוטים אנחנו נותנים זמן היערכות. יש פה גם שיקול תקציבי, לא?
אתי בנדלר
ללא ספק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש פה גם תקציבים. יש פה רשויות ששלחת אותן עכשיו לקחת הלוואות.
כפיר כהן
יש תקציבים, יש היערכות, יש הכנה.
אורי אורבך
יש לי הצעת ייעול. בכל מקום שאין לכם כסף לצבוע להוריד את השלט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, זה לא.
שלמה פלדמן
זה עולה כסף.
אורי אורבך
שנה, שנה.
נחמן שי
האם עיריית ירושלים מתנגדת לזה?
כפיר כהן
אנחנו לא מתנגדים. את שלב ההתנגדויות כבר סיימנו.
אורי אורבך
אני יכול להגיד חצי שנה ואתם תגידו שנתיים ונסגור על שנה. בואו נחסוך את ה- - -
כפיר כהן
יש ערים גדולות שצריכות למפות את העיר ולראות באמת היכן קיים הצורך הזה לתיקון. זה לא עבודה של יום- יומיים. תחשוב על ערים כמו תל-אביב או ירושלים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נציג תל-אביב נמצא פה. נציג תל-אביב, כמה זמן זה סביר מבחינתך?
שלמה פלדמן
אצלנו כל העיר כמעט צבועה. רק אבני שפה מעוצבות ושוליים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
באמת, רוב העיר צבועה?
שלמה פלדמן
איפה שיש חניה מוסדרת. איפה שיש חניה בתשלום, לא איפה שאין חניה בתשלום.
אורי אורבך
זה לא כל-כך הרבה מקומות כמו שהממ"מ נתן לנו. הרוב הוסדר כבר היום. אנחנו מדברים על מעט מקומות ששם היתה עמימות. זה לא הרבה מקומות.
עירית שפרבר
הצביעה נעשית בקיץ בדרך כלל. אז בוא נקבע עד תום הקיץ הבא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז הראשון לראשון כמו שאמרתי. ה- - - הזה כבר אבוד להם.
אתי בנדלר
אני מציעה אולי שנתחיל בדרך אחרת, ברשותכם. אולי קודם כל הוועדה תקבע תוך כמה זמן יובאו לאישור הוועדה התקנות הראשונות. כי בסופו של דבר רק אחרי שיאושרו התקנות והרשויות המקומיות תדענה איפה חלה עליהן החובה לצבוע הן יוכלו להתחיל להיערך לצביעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל אם לא הובאו תקנות הם חייבים בכול, לא?
אתי בנדלר
נכון. אז אתה אומר שאתה לא רוצה להגביל אותם, בסדר. זה אינטרס של משרד התחבורה והרשויות המקומיות לדאוג להבאת תקנות כמה שיותר מהר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תל-אביב מוכנה. האם גם ירושלים מוכנה?
שמואל שפט
לא, אני חושב שצריך לתת שנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שנה לפחות.
קריאות
הראשון לאוקטובר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הראשון לאוקטובר זה חודש לפני הבחירות המוניציפאליות. אני פשוט רוצה לצבוע את המדרכות. הראשון לאוקטובר זה חגים, ריח של צבע.
אורי אורבך
אוקטובר, בסדר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקטובר?
אורי אורבך
אחד באוקטובר. הרי בחורף אתם ממילא לא צובעים אז מה זה משנה האחד באוקטובר, אחד בינואר? האם מלחמות והצביעה של זה פורצות בקיץ? בחורף לא צובעים. אחד באוקטובר, אחרת זה יהיה - - -. זה יותר משנה, זה שנה ורבע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר. אז זה כבר ספטמבר, הראשון לספטמבר.
אורי אורבך
הראשון לספטמבר – יאללה, שנת הלימודים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב, הראשון לספטמבר.
אתי בנדלר
הראשון לספטמבר 2013?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הראשון לספטמבר זה כבר לא שנת הלימודים. אתה לא מעודכן.
אורי אורבך
הליכוד שינה משהו במדינה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב, מי בעד? מי מתנגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף אושר.
אורי אורבך
בתקופה הזאת החוק לא - - -
אתי בנדלר
אני אנסח את זה: תחילתו של חוק זה ב-1 בספטמבר 2013. כמובן שלפני כן יבוא התאריך העברי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצעת החוק מוכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה למציע, תודה למשתתפים.

הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:25.>

קוד המקור של הנתונים