ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/07/2012

בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעות חוק., חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
10/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 293>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ' בתמוז התשע"ב (10 ביולי 2012), שעה 10:45
סדר היום
בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעות חוק: 1. הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך) התשע"ב-2012(מ/686)
2. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע"א-2011(מ630)
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
משה גפני
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רחל הכהן – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
סיגל גורדון
בקשת יושב ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות חוק
1. הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך) התשע"ב-2012(מ/686)
2. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע"א-2011(מ630)
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת, על סדר יומנו בקשת יושב ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב-2012 (מ/686). והצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע"א-2011 (מ/630). אדוני יושב ראש ועדת הכספים, בבקשה.
משה גפני
תודה אדוני היושב ראש, שתיהן הצעות ממשלתיות, האחת מדברת על המוסדיים שבקופות הגמל וקרנות הפנסיה שיבנו דירות להשכרה. והשנייה מדברת על רפורמה בנושא של מיסוי מקרקעין, של פטור ממס שבח והקטנת השנים משמונה שנים לארבע שנים. אנחנו סבורים בוועדה שצריך לעשות את זה יחד, להביא את זה למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית יחד, לא להביא את זה כשתי הצעות חוק נפרדות ואני מבקש לכך את אישור ועדת הכנסת למיזוג.
היו"ר יריב לוין
מי בעד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר פה אחד, תודה רבה, הדיון הבא בשעה אחת עשרה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים