ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/07/2012

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
09/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 292>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ב (09 ביולי 2012), שעה 12:45
סדר היום
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון), התשע"ב-2012 (מ/707), לפני הקריאה הראשונה>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רוברט אילטוב

זאב אלקין

אופיר אקוניס

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
>
גלעד סממה - יועץ השר, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
רחלי הכהן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון), התשע"ב-2012 (מ/707), לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר יריב לוין
עם כניסתו של חבר הכנסת אילטוב, אנחנו רשאים לפתוח את הישיבה. אני פותח את הישיבה. על סדר יומנו: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון), התשע"ב-2012 (מ/707), לפני הקריאה הראשונה. גלעד, בבקשה.
גלעד סממה
תודה רבה. אנחנו מבקשים את הפטור מאחר ובכוונתנו להעביר עוד במושב הזה את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית. ההצעה הזו, שאנחנו נבקש גם שתגיע לוועדת חוקה, חוק ומשפט, המטרה שלה היא להקל על הפרוצדורות של החברה על מנת לממש את הנכסים, כדי שהכספים יוחזרו ליורשי נספי השואה. וזו הסיבה לדחיפות.
דוד רותם
אני בכנסת מ-99'. למה זה לקח לכם כל כך הרבה זמן?
אופיר אקוניס
מי בכנסת מ-99?
רוברט אילטוב
אבל זה לא שאלה אליו.
דוד רותם
אני.
אופיר אקוניס
אתה לא מ-99'. מ-2006.
דוד רותם
לא, מ-2006. סליחה.
אופיר אקוניס
בחלומו הוא היה מ-99'.
דוד רותם
טוב שאופיר באזור, הוא עוקב אחרי.
אופיר אקוניס
אני הייתי פה בתפקיד אחר ב-99', ואני לא זוכר אותך כחבר כנסת.
דוד רותם
מה היית ב-99'?
אופיר אקוניס
חבר ליכוד.
גלעד סממה
אני מבין שחבר הכנסת דודו רותם מודה לשר נאמן על כך שבקדנציה שלו הוא הצליח להביא את הדבר הזה. לכן אני מודה לחבר הכנסת רותם.
דוד רותם
כן. בוא נאמר ככה, אני חושב שהשר נאמן, עוזריו המשפטיים, נציגי הפרקליטות, וכולי, עשו עבודה נהדרת בעניין הזה.
גלעד סממה
אני מודה מאוד לחבר הכנסת רותם.
רוברט אילטוב
יש הצבעה?
היו"ר יריב לוין
לא יודע, כשייגמר הדיון. הדיון נגמר?
רוברט אילטוב
נגמר הדיון.
זאב אלקין
אתם מודעים לזה ששר המשפטים יצטרך להציג את החוק בשעה 00:00 בלילה, לפי סדר היום?
גלעד סממה
אנחנו מודעים לזה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, נוכח נסיבות החוק אני גם אפשרתי להעלות אותו עכשיו למרות שלא עלה בידנו להפיץ אותו, כי לא קיבלנו את החומר מבעוד מועד. אבל במקרה הזה אני הנחתי שאפשר להניח שגם יש הסכמה רחבה לעניין הזה, ואכן לא היו גם התנגדויות. מי בעד הבקשה לפטור?
הצבעה

בעד הבקשה לפטור – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר. תודה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים