ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/07/2012

תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים