ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/07/2012

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 8) (שיעור מזערי של דמי ניהול), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
11/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1151>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"א בתמוז התשע"ב (11 ביולי 2012), שעה 9:15
סדר היום
<הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 8) (שיעור מזערי של דמי ניהול), התשע"ב-2012 (כ/443)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
>
רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

הודיה קדמי ירושלמי - רכזת בכירה, המשרד לאזרחים ותיקים

עירית גוטמן - מרכזת בכירה, אגף פניות הציבור, המשרד לאזרחים ותיקים

עו"ד רונן סולומון - מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 8) (שיעור מזערי של דמי ניהול), התשע"ב-2012>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 8) (שיעור מזערי של דמי ניהול), התשע"ב-2012 של חבר הכנסת אמנון כהן.


בדיון בקריאה הראשונה ביקשנו להביא לנוסח מוסכם לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

בבקשה, היועצת המשפטית.
שלומית ארליך
נכון. אני אקרא את הנוסח עליו הוסכם.
היו"ר משה גפני
אמנון כהן מסכים לזה?
שלומית ארליך
אמנון כהן מסכים לזה.
אמנון כהן
אני מברך את הייעוץ המשפטי שבאומנות מרבית כתמיד עושה את העבודה מול משרדי הממשלה שלא פשוט לעבוד אתם. הם תמיד מסתכלים בראייה הכוללת של גופים ולא תמיד של הצרכן. רג'ואן מסתכל תמיד על הצרכן ולכן זה חוק צרכני ממדרגה ראשונה ומיועד דווקא לצרכן הבודד שיהיה לו את אותו כוח מיקוח הוא יוכל להתמקח עם הבנקים לגבי העמלות. כאשר באים גופים גדולים, הם יכולים להתמקח אבל תמיד הצרכן הפשוט שמגיע לבד, ממנו גובים עמלה גבוהה יותר שלמעשה מממנת את כל הקבוצות הגדולות והחזקות.

אני מודה כמובן לאגף שוק ההון. אני מודה לפרופסור עודד שריג שהשתתף בדיון הקודם, אתו תיאמנו תוך כדי הדברים ולנציגו הנאמן רג'ואן.
שלומית ארליך
1.
תיקון סעיף 32

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, בסעיף 32(ב), במקום "המרביים, של ההוצאות ודמי הניהול" יבוא "המרביים או המזעריים, של דמי ניהול וכן את הסכומים והשיעורים המרביים של ההוצאות". ובסופו יבוא "וכן רשאי הוא לקבוע שהסכומים או השיעורים של דמי הניהול ושל ההוצאות כאמור יהיו אפס".
אמנון כהן
טוב מאוד.
היו"ר משה גפני
הערות.
רג'ואן גרייב
בשיחות על הפן המשפטי עם היועצת המשפטית על ההוספה, היה חשוב להבהיר שמדובר בהוספה למען הסר ספק בשל השימוש במונח מזערי כי יש פרשנות שאם כתוב מזערי, לא ניתן לקבוע סכומי אפס ואנחנו לא רוצים להשליך על חוקים אחרים. לכן למען הסר ספק התוספת היא רק לעניין הסעיף הספציפי בגלל השימוש במונח מזערי.
שלומית ארליך
רג'ואן אומר שכיוון שלשון הסעיף היא המרביים או המזעריים, אנחנו רוצים לקבוע במפורש שאפשר לקבוע במסגרת מזערים גם כאשר השיעור יהיה אפס.
היו"ר משה גפני
תודה. רונן.
רונן סולומון
חבר הכנסת אמנון כהן, אני תומך בזה. את התוספת שבסיפא ראינו רק עכשיו, ממש לפני דקה ואני לא מצליח לבין מה הכוונה לדמי ניהול אפס. מילא, הוצאות אפס, אני מצליח להבין אבל למה זאת סמכות לממונה?
רג'ואן גרייב
לא לממונה אלא לשר.
היו"ר משה גפני
באישור ועדת הכספים.
רג'ואן גרייב
באישור ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
זה לא יהיה. רק אם אתה מבקש לגבי דמי ניהול אפס.
רונן סולומון
אני לא אבקש דמי ניהול אפס.
היו"ר משה גפני
יש כאלה שמבקשים. הדיון הרי היה על העניין הזה. אני מודיע לפרוטוקול שלא יהיה דבר כזה של דמי ניהול אפס כשחברה לא תרצה והמצב יהיה שסתם אנחנו אומרים שאתם תחיו מהאוויר. לא יהיה דבר כזה. הם לא ימליצו לשר, השר לא יעשה דבר.
רונן סולומון
למה לציין את זה בחוק? אני הייתי בדיון הקודם וזה לא היה.
היו"ר משה גפני
היו דיונים על מקרים בהם יש כאלה שרוצים את זה. זה מאפשר להגיע לכל מצב. לא יהיה דבר כזה. אין מציאות בעולם שזה יעבור את אגף שוק ההון, יאמרו שאתם תחיו מהאוויר, השר יחתום ויוציא את האישור הזה וועדת הכספים תאשר. אין דבר כזה אלא אם כן בהסכמה. צריך רק שמבחינה חוקית זה יתאפשר. זה היה בדיונים, נכון?
שלומית ארליך
נכון. היה בדיונים.
היו"ר משה גפני
זה הסיפור. אני אומר את זה לפרוטוקול.
רונן סולומון
בסדר.
היו"ר משה גפני
יש עוד הערות? אין. אנחנו מצביעים על אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק –פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה. ברכות, חבר הכנסת אמנון כהן. אני מודה לך. אני מודה לכולם.
רונן סולומון
בקשה. שמשרד האוצר ישתדל להניח את התקנות עד סוף השנה ועוד לפני סוף השנה.
אמנון כהן
איזה תקנות?
רונן סולומון
תקנות בנושא קביעת דמי ניהול המזערי.
אמנון כהן
בוודאי. אחרי שהחוק עובר.
רג'ואן גרייב
מדובר בצעד מקדים. זאת הכנת התשתית כדי לאפשר או לתת סמכות לשר לקבוע כללים בעניין הזה. כמובן שמהלך החודשים הקרובים אנחנו נבחן את העניין, נציע איזשהו נוסח ונבוא לוועדה על מנת לאשר את ההסדרה או את המתווה.
רונן סולומון
הבקשה היא שזה יהיה לפני סוף השנה.
רג'ואן גרייב
אנחנו נעשה כל מאמץ שזה יהיה בחודשים הקרובים.
היו"ר משה גפני
אני הולך אתכם בימים האחרונים כי אני חושב שהגזמתם קצת בדברים אצלכם.
רג'ואן גרייב
ברור שיש כאן אינטרס משותף ואנחנו נעשה כל מאמץ שזה יהיה בתקופה הקרובה.
היו"ר משה גפני
צריך להוריד מהם קצת רגולציה.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:25.>

קוד המקור של הנתונים