ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/07/2012

1.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-20112.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התשע"ב-20113.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים)

הכנסת השמונה-עשרה
5
ועדת הכספים
10/07/2012

נוסח לא מתוקן
מושב רביעי<פרוטוקול מס' 1148>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ' בתמוז התשע"ב (10 ביולי 2012), שעה 12:15
סדר היום
1. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2011
2. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011
3. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מגלי והבה
ציון פיניאן
שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>
יעל מבורך - רכזת תיירות ותקשורת, משרד האוצר

עופר מרגלית - משרד האוצר

ליאת גלזר - עו"ד, משרד התקשורת

אייל אביטל - משרד המשפטים

מיכל רפאלי כדורי - סמנכ"לית רגולציה, YES

איילת כהן מעגן - עו"ד, בזק

מיכל פליישר - מנהלת רגולציה, הוט טלקום

דורי ציקו - מנהל תחום ממשל, חברת סלקום

יהל בן-נר - מנהלת אגף רגולציה וקשרי מפעילים, פרטנר תקשורת בע"מ

איתן אביבי - איגוד למסחר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
רכזת בכירה בוועדה
ליאת קרפטי
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

<1. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2011>
<2. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011>
<3. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011>
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים את הישיבה. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2012. זאת כבר ישיבה שלישית.
קריאה
חמישית.
היו"ר משה גפני
חמישית? חמישית. גברת מבורך, מה יש לכם לומר בעניין? לגבי הנושא מהיכן יילקח הכסף, ולגבי הנושא השני של המצב הכלכלי הקשה.
יעל מבורך
הרבה אין לנו מה להוסיף מעבר למה שאמרנו.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, תגידי עוד הפעם.
יעל מבורך
אבל שלחנו לוועדת הכספים - - -
היו"ר משה גפני
כן, קיבלתי את המכתב. מכתב יפה ומנומק ומפורט. אני לא אוהב את אגף התקציבים בימים האלה, אבל המכתב היה בסדר.
יעל מבורך
אז הרבה מעבר לזה אין לי מה להוסיף.
שגית אפיק
תפרטי את המכתב.
היו"ר משה גפני
תקרבי את המיקרופון, שיהיה רשום בפרוטוקול. בהיסטוריה, כשיבחנו אותי ויגידו למה אישרת 190,000,000 שקל, שאגיד: שמעתי ליעל מבורך.
שכיב מוראד שנאן
אבל אנחנו לא הולכים לאשר את זה, אדוני.
היו"ר משה גפני
לא, הולכים לאשר. אין ברירה. תיכף תשמע.
שכיב מוראד שנאן
בדקת כמה חרדים עובדים ב"בזק"?
היו"ר משה גפני
אני התייאשתי מזה. אתם עוד חיים באספמיה. בסדר. יש פה את המיינסטרים, יש את מי ששולט במדינה.
שכיב מוראד שנאן
אז למה צריך לוותר לו?
היו"ר משה גפני
עזוב, אין ברירה. טוב, לא חשוב, אתה יודע מה? אני לא אומר כלום. תשמע תיכף. יעל, בבקשה.
יעל מבורך
אני לא נכנסת פה להיסטוריה של התקציב וכו'.
היו"ר משה גפני
לא לא, בקצרה.
יעל מבורך
בקצרה, אי אישור התקנות האלה, יש בה חשיפה פיסקלית, שבעצם גובה התמלוגים יהיה אפס, ואז נאבד כמה מאות מיליונים של תקציב בכל אחת מהשנים, ב-2012 בעיקר. מעבר לזה, אנחנו לוקחים בחשבון בהכנת תחזית ההכנסות שלנו לשנת 2013 את אישורן של התקנות שהממשלה מבקשת כאן לאשר, ולכן אנחנו מבקשים שהוועדה תאשר את ההצעה.
היו"ר משה גפני
תודה, אני מודה לך. היועצת המשפטית של הוועדה, אני דיברתי אתך, אני מבקש שתגידי לוועדה, מה יקרה אם לא נאשר. מה את ממליצה?
שגית אפיק
אני אחזור טיפה על ההיסטוריה בכל זאת. למרות שהיה הסדר תמלוגים במשך מספר שנים במדינת ישראל, בעקבות עתירה לבג"ץ ובעקבות זאת שבג"ץ לא אהב את התמלוגים ששולמו במשך שנים, הוסכם בין המדינה לבין העותרים, לפי מתווה שהציע בג"ץ, לעבור להפחתת התמלוגים עד להפחתתם לשיעור של אפס אחוזים, שתחילתו בשנת 2013. המתווה הזה, בעבר חלקים ממנו כבר אושרו, הן בוועדת הכספים והן בוועדת הכלכלה.

מה שעומד בפניכם כרגע בעצם זאת שאלה לגבי המשך אישורו של המתווה עד לסיומו ביחס לשנת 2012 וביחס לשנת 2013. כפי שאמרת נכון, לאורך מספר ישיבות כאן, כשהמדינה הסכימה לאותו מתווה, היא אמרה שזה ייעשה ככל שהנסיבות הכלכליות לא ישתנו לרעה. אבל ממה שאנחנו שומעים כאן ממשרד האוצר, נשמע שהם התחשבו בכך שהתקנות האלה יאושרו בשנת 2013. ולכן נדמה לי, שלאור העובדה שזה המתווה שעליו המליץ בית-המשפט העליון אחרי עתירה של מספר שנים - - -
היו"ר משה גפני
הוא קיבל את עמדת המדינה.
שגית אפיק
הוא קיבל את עמדת המדינה.
היו"ר משה גפני
יותר חשוב לי לדעת, מה יקרה אם לא נאשר.
שגית אפיק
רגע, תן לי רק לסיים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שגית אפיק
ולאור העובדה שבוועדת הכלכלה ביחס לכבלים המתווה הזה כבר אושר, זאת אומרת שהיום אנחנו עומדים במקום של סוג של חוסר אחידות, שהוא מאוד מאוד לא נכון, לא רק מבחינה משפטית אלא מכל בחינה שהיא. זה לא ראוי שזה יהיה.

מה עשוי לקרות? מבחינה כלכלית, אמרה יעל מבורך מאגף תקציבים, שאם זה לא יאושר תיתכן חשיפה תקציבית גבוהה יותר, משום שייתכן שההסכם שלא כובד למעשה הופר, וייתכן שבית-המשפט ימצא לנכון להכריע לגבי סכום אחר, שהוא גבוה יותר.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, שישלמו עוד יותר כסף.
שגית אפיק
והחשיפה התקציבית תהיה גבוהה יותר מזו שנערכו לה לקראת שנת 2013.
שכיב מוראד שנאן
מי הזוכה מזה?
היו"ר משה גפני
חברת "בזק" וחברת "הוט". לא לא, על מי מדובר?
שגית אפיק
כל חברות התקשורת.
היו"ר משה גפני
לא. בוועדת הכלכלה אושר - -
שגית אפיק
זה כבלים.
היו"ר משה גפני
- - הכבלים. אוקיי, אלה חברות התקשורת.
שגית אפיק
זה כל חברות התקשורת.
היו"ר משה גפני
מה שלא תקין בכל ההליך הזה, זה שהמדינה מתחייבת. מה פירוש היא מתחייבת? היא צריכה אישור של ועדת הכספים. למה לא שאלו אותי קודם, לפני שהלכו לבית-המשפט?
שגית אפיק
בזה אתה צודק, אבל ועדת הכספים הוספה כמשיבה לעתירה.
היו"ר משה גפני
מה "הוספה", אף אחד לא דיבר איתי. מי דיבר אתי? בקיצור, מה את ממליצה לוועדה?
שגית אפיק
אני ממליצה לוועדה לאשר את התקנות.
היו"ר משה גפני
טוב, תקנות התקשורת (בזק ושידורים) - - -
שגית אפיק
רגע, רגע.
היו"ר משה גפני
את ממליצה לאשר, אז - - -
שגית אפיק
יש לנו ארבעה סטים של תקנות. שניים הם הוראת קבע משנת 2013 ואילך, שההסדר יעמוד על אפס אחוזים, ושניים הם הוראת שעה לגבי שנת 2012. כיוון שאנחנו מצויים אחרי מספר ישיבות, אנחנו שוב נמצאים ברטרואקטיביות ביחס לנוסח שהועבר לוועדה כיוון שאנחנו באמצע חודש יולי, אז אני מציעה שהתחילה תהיה במקום 1 ביולי, הפעם היא תהיה 1 באוגוסט. את אתי, ליאת?
ליאת גלזר
כן.
שגית אפיק
שתי התקנות שעוסקות בהוראת שעה, תחילתן תהיה 1 באוגוסט. בסדר? אנחנו נקבע את זה בתוך הנוסח, שהתחילה תהיה ב-1 באוגוסט בהתאמה. אתם תתאימו את הסכומים ככה שזה יהיה בדיוק כפי שאתם מבקשים, אבל ייתכן שהסכומים שהוועדה כרגע רואה לא יהיו הסכומים שבסופו של דבר יפורסמו.
היו"ר משה גפני
לא יותר כסף. גם כך אנחנו נופלים.
שגית אפיק
לא לא, אותו הדבר בדיוק, על מנת להביא את הפרשייה הזאת לסיומה. אתה יכול להצביע.
היו"ר משה גפני
אז מה להצביע?
שגית אפיק
אז ככה: בוא נתחיל עם הוראת השעה. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה), התשע"ב-2012, התחילה תהיה ב-1 באוגוסט 2012.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?
שכיב מוראד שנאן
אני.
היו"ר משה גפני
מי נמנע?
הצבעה

בעד התקנות – 2
נגד – 1
נמנעים – 1
התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנה אושרה.
שגית אפיק
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2012. גם כאן, 1 באוגוסט זה הרטרואקטיביות לגבי 2012.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התקנות – 2
נגד – 1
נמנעים – 1
התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנה אושרה.
שגית אפיק
שתי ההוראות הקבועות.
מגלי והבה
בסדר.
היו"ר משה גפני
אבל אתם שניכם בקואליציה?
מגלי והבה
איזה קואליציה?
שכיב מוראד שנאן
גם אתה. עדיין.
מגלי והבה
אתה מותר לך.
היו"ר משה גפני
סתם, אמרתי את זה בבדיחה.
שכיב מוראד שנאן
אני נגד, כי אני לא מוכן להיות חלק מתפאורה.
היו"ר משה גפני
אתה צודק, אבל אין ברירה. היועצת המשפטית הסבירה לי, שאם לא נאשר את זה אז יכול להיות יותר גרוע.
מגלי והבה
בגלל זה לא הפרענו, נמנענו.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר. הלאה.
שגית אפיק
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2012.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התקנות – 2
נגד – 1
נמנעים – 1
התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
1 נמנע, 1 נגד. הלאה.
שכיב מוראד שנאן
אני נגד, כי אני רוצה גם לפרוטוקול שיירשם, שנמאס לי, זה פשוט דבר ממאיס.
שגית אפיק
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2012.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התקנות – 2
נגד – 1
נמנעים – 1
התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו. זהו? היום הייתי בסדר? טוב.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:31.>

קוד המקור של הנתונים