ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/07/2012

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
09/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1145 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ב (09 ביולי 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
>
יהודה מונסוניגו - מנהל תחום בכיר מלכ"רים רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי), התשע"ב-2011>
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי), התשע"ב-2011.

יהודה, בעקבות השולחן העגול פנו אלי ממשרד ראש הממשלה ואמרו לי שמכיוון שאני מעכב את הצעת החוק הזאת, יש בעיה עם הנושא של התרומות בשנת 2011 ו-2012 ולכן נגרם נזק. יש בעיה מכיוון שעדיין לא השלמנו את הדיון בינינו. הם אמרו שנאמר להם בשולחן העגול אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה יחד אתכם, עם משרד האוצר, שנגרם נזק. על פי בקשת משרד ראש הממשלה הבאתי את זה מיד לסדר היום.

אני הצעתי הצעה וההצעה אומרת שנפצל את החוק ובשנת 2011 ו-2012 בלבד, אבל לא 2013, אנחנו נאשר את התקרה של מה שהיה עד היום כדי שלא לגרום נזק. אם אתה מסכים לעניין הזה, אני מוכן להצביע. אם אתה לא מסכים, אני לא אצביע. אני חושב שהטענה של משרד ראש הממשלה נגדי היא דבר לא הגון ולא נכון. אנחנו נמצאים בדיונים אתכם ואם נגרם נזק, אני מוכן לפתור את הבעיה אבל רק על 2011 ועל 2012 וזה לא גורע מכוחכם כי ההמשך של 2013, אנחנו חוזרים לאותו מצב אבל שלא ייגרם נזק בשנתיים האלה כאשר עדיין אין את החקיקה.
יהודה מונסוניגו
הצעת החוק הזאת הוגשה כדבוקה את ונדונה במסגרת פורום שולחן עגול עם משרד ראש הממשלה כדבוקה אחת. יש בה גם אלמנטים של ניסיון לשפר את עידוד הפילנתרופיה בישראל, בפרט במדרגה הנמוכה. יחד עם זאת מלכתחילה אנחנו התנינו את ההטבה הזאת גם בשיפור הכלים שלנו ודרך אגב, מרביתם בעקבות ביקורת מבקר המדינה והדרישה שלו. אלה דברים שמבחינתנו – אני מדבר במיוחד על אותם אישורים היסטוריים – הם דבוקה אחת.
מה שאני אומר כרגע זה גם על דעת משרד האוצר בכללו. אנחנו לא מוכנים כרגע לפיצול.
היו"ר משה גפני
אפילו לא לשנתיים האלה?
יהודה מונסוניגו
אפילו לא לשנתיים האלה. אני מקווה מאוד שנקדם את הדיונים כי לדעתי יש מצב שננסה להגיע לסיכום.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני מקבל את הבקשה שלך. אנחנו לא נפצל אבל תגיד למשרד ראש הממשלה שלא יבואו אלי בטענות כי לי יש פתרון.
יהודה מונסוניגו
אני אתן את ראשי. בסדר.
היו"ר משה גפני
אני חושב שההצעה הזאת היא הצעה טובה שלא מורידה מהכוח. אני מנהל מלחמות ובמשך היום אני קובע לי את היעדים, אבל אתם לא ביעד שלי עכשיו. רבותיי, תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:05.>

קוד המקור של הנתונים