ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/07/2012

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה
09/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 909>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ב (09 ביולי 2012), שעה 12:30
סדר היום
<תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
דני דנון – מ"מ היו"ר
רוברט אילטוב

יצחק וקנין

ישראל חסון

עמיר פרץ

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אורי מקלב
ליה שמטוב
מוזמנים
>
פרופ' רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות, משרד הבריאות

מרינה אוסטפלד - עו"ד, שירות המזון, משרד הבריאות

ד"ר פאולה רושקה - מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, משרד הבריאות

מרדכי בבצ'יק - עוזר סגן שר הבריאות, משרד הבריאות

נטלי גוטמן חן - מינהל סחר חוץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נעמי רייש - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אופיר ביתן - עוזר ליועמ"ש, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עידית צ'רנוביץ - סמנכ"ל רדיו, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

אודליה זלצמן - מ"מ ראש אגף פרסומות, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מיכאל מירו - מנהל קול ישראל, רשות השידור

צחי פנחס - עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

שירה בריק-חיימוביץ - עו"ד חיצונית, ידיעות אחרונות, מו"לים ובעלי עיתונים

מירב ולדמן - עו"ד, מנהלת תחום ענפי - יבואני משקאות משכרים, איגוד לשכות המסחר

שושנה רבינוביץ - יועצת משפטית, איגוד לשכות המסחר

גיל סגל - יועץ משפטי, טמפו משקאות, יצרני יבואני ומשווקי משקאות אלכוהוליים

קרן שיינמן - עו"ד, סמנכ"ל רגולציה, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, יצרני יבואני ומשווקי משקאות אלכוהוליים

מוטי טפרברג - מנכ"ל יקב טפרברג, נציגי יקבים

צבי אלון - יו"ר מועצת גפן היין

ד"ר סער פאוקר - עו"ד, יועץ משפטי, התאחדות האיכרים

כרמית פולק-כהן - עו"ד, המועצה לשלום הילד

יאיר גלר - מנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

איריס יוגב - ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

יגאל לוין - יועץ בכיר במחלקה המסחרית, שגרירות בריטניה

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי

אמיר רוזנברג (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), התשע"ב-2012.
ועדת הכלכלה סיימה לפני מספר חודשים את חקיקת החוק להגבלת הפרסום והשיווק של משקאות אלכוהוליים. זה היה חלק מאותו מאמץ משולב של כמה ועדות בכנסת ושל הממשלה לנסות להיאבק בתופעה של צריכת אלכוהול מופרזת ולא מבוקרת ובעידוד צריכת אלכוהול בקרב הדור הצעיר וכל תוצאות הלוואי השליליות שיש לכך. אנחנו שומעים מעת לעת שזה מגיע לנקודות קיצון אבל יש הרבה יותר מכך שלא מתפרסמות. החוק חייב, בין היתר, התקנת תקנות על-ידי השר והגענו לשלב אישור התקנות על-ידי ועדת הכלכלה שזה חלק מהתנאי לכניסת התקנות לתוקף.

מי מציג את התקנות? משרד הבריאות. האם התקיימה חובת ההיוועצות הנדרשת כמצוין?
מרינה אוסטפלד
סעיף 12(א)(2) הטיל על משרד הבריאות חובת התייעצות עם מועצת הרשות השנייה ומועצת שידורי כבלים ולוויין. חובת ההתייעצות קוימה עם מועצת הרשות השנייה. החומר הועבר למועצת הרשות השנייה. הדבר נעשה, בין היתר, בעקבות טעות שאנחנו מצרים עליה מאוד, אני באופן אישי. שוחחתי ארוכות עם נציג של מועצת הכבלים והלוויין. החומר הועבר אליהם זה מכבר. הוא הביע אי-התנגדותו האדיבה לקיים את הדיון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש פה נציג למועצת הכבלים והלוויין?
צחי פנחס
כן. עו"ד צחי פנחס מהמועצה לשידורי כבלים. אני רק רוצה לציין שהבעתי אי-התנגדות לקיום הדיון ובתנאי שתקוים חובת ההיוועצות שצריך משרד הבריאות לקיים עם המועצה. זאת אומרת, הציעה חברתי ממשרד הבריאות לפצל את הדיון באופן שהיום יידונו שאר הנושאים לגבי סימוני אזהרה על מכלים ודברים אחרים והדיון בסימן האזהרה של פרסומות בטלוויזיה יידחה למועד אחר כדי שהם גם יוכלו לקיים את חובת ההיוועצות שלהם על-פי חוק.
עמיר פרץ
אם הם לא קיימו את חובת ההתייעצות - - -
לאה ורון
אפשר לקיים דיון בחלקים שלגביהם לא נדרשת חובת ההיוועצות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אדוני המנכ"ל, למה לא קוימה ההיוועצות הזאת?
רוני גמזו
טעות טכנית. ההבנה ששני הגופים הם גופים נפרדים לא היתה במלואה, ולכן לא בוצעה התייעצות מול שניהם בנפרד. אנחנו לוקחים את זה עלינו. הבנו את זה אתמול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי, בסדר גמור.
עמיר פרץ
מה הטעם? אין טעם להמשיך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, יש סעיפים שלא נוגעים למועצת הכבלים והלוויין.
לאה ורון
הדיון הבא יהיה קצר מאוד, וככל הנראה גם יהיה בפגרה.
עמיר פרץ
אני לא יודע איפה הוא יהיה, אני רק יודע שאנחנו נקיים דיון סרק. אם לא התקיימה חובת ההיוועצות - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אפשר לאשר את תקנה 1, תקנה 2.
אלקנה אפרתי
אדוני, חבר הכנסת פרץ, רק נציין שהחוק קובע אזהרה, חובת אזהרה, בכמה אלמנטים. אחד מהם זה על בקבוקי יין, פרסומות מודפסות, וחלק ממנו זה לפרסומות משודרות. חובת ההיוועצות עם המועצה לשידורי כבלים ולוויין ועם מועצת הרשות השנייה היא רלוונטית לפרסומות משודרות. לפיכך, אין מניעה לכל הפחות לדון בסעיפים שרלוונטיים לפרסומות מודפסות ולאזהרה על בקבוקים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש למישהו הערות כלליות?
נטלי גוטמן חן
נטלי גוטמן חן ממשרד התמ"ת. מאחר ואתם מדברים על נושא חובת ההיוועצות אני מבקשת לציין כי את נושא הסימון על המוצרים צריך לדווח לפי המחויבות של ישראל בארגון הסחר העולמי, וצריך לתת 60 יום למדינות להגיב על הנושא הזה מאחר ומדובר בסימון שהוא חריג והוא גם שונה ממה שמקובל במדינות אחרות. אנחנו דיברנו על זה עם משרד הבריאות יותר מפעם אחת ועוד לא הוגשה ההודעה הזאת לארגון הסחר העולמי, ולכן עוד לא מולאו 60 היום. אנחנו מוכנים להוציא את ההודעה הזאת כבר היום ברגע שזה יוסכם.
רוברט אילטוב
אגב, למה זה חריג לעומת מדינות אחרות בעולם? למה אנחנו לא יכולים להיות כמו כולם?
עמיר פרץ
אני לא יודע, תיכף ניגש לגופו של עניין.
נטלי גוטמן חן
מהבדיקה שאנחנו עשינו ממדינות רבות דרישת הסימון היא האזהרה על המוצרים. מה שמקובל במדינות רבות בעולם, מדובר בסימון על התווית האחורית ולא על התווית הקדמית כמו שניתן להבין מהנוסח של התקנה היום וגם ממה שהבנו מהייעוץ המשפטי של משרד הבריאות.
רוברט אילטוב
כלומר, האזהרה תהיה קדימה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
קדימה. הכול עניין של קדימה.
רוברט אילטוב
אבל קדימה זה לא באופנה עכשיו.
יצחק וקנין
השאלה היא האם הוויכוח שלכם הוא רק לגבי המיקום של התווית או גם לגבי גודל התווית כלפי מדינות העולם?
נטלי גוטמן חן
את התקנה עצמה צריך לדווח בארגון הסחר העולמי ולתת 60 יום למדינות להגיב.
יצחק וקנין
לא. האם יש שינוי בגודל שאנחנו מבקשים לעומת מה שמקובל בעולם?
נטלי גוטמן חן
לגבי הגודל לא בדקנו. אנחנו בדקנו את נושא מיקום האזהרה כי מיקום האזהרה דורש ממדינות שינוי בקווי הייצור לישראל לעומת מדינות אחרות.
עמיר פרץ
בדרך כלל, כאשר את צריכה לקיים שיח כזה עם ארגוני הסחר, האם את קיימת את זה לפני שזה הגיע לוועדה או אנחנו נאשר ואחרי כך תקיימי, ואם יהיו הסתייגויות זה יחזור הנה?
נטלי גוטמן חן
בעיקרון צריך נוסח סופי לקראת הוועדה כדי שהנוסח שמגיע לארגון הסחר העולמי הוא נוסח סופי. כבר קיבלנו, גם אנחנו, גם משרד הבריאות, קיבלו כבר לא מעט תגובות גם מארצות-הברית וגם מהאיחוד האירופי שמתנגדות לעניין הסימון הספציפי הזה. זאת אומרת שההערות האלה קרוב לוודאי שיגיעו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בואו נשמע את עמדת הממשלה. יש לה תגובה.
מרינה אוסטפלד
ברצוני רק להבהיר כי אני במקרה גם מכירה את נוהלי ההתייעצות עם הארגון שנטלי מדברת עליו. קודם כל, ברצוני לומר שטיוטת התקנות הועברה למשרד התמ"ת עוד בשלהי אפריל. ממה שאני יודעת ואני מכירה את הנוהל הזה זו לא צריכה להיות טיוטה גמורה. אפשר היה להעביר את זה אז. הטיוטה שאושרה על-ידי משרד המשפטים הועברה אליכם גם במאי. אני מאוד רוצה להעביר את זה.
נטלי גוטמן חן
במאי - - -
מרינה אוסטפלד
כן, אבל עד עכשיו זה לא הוגש. בואו נדייק. אני בוודאי לא זו שאחראית על העברת החומר לארגון למתן הערות. אבל מצד שני, יש פה סתירה מסוימת שכאשר ועדה דורשת, ובצדק, מאיתנו לעמוד בלוחות זמנים שקבועים בחוק ובינתיים העברת טיוטת התקנות מתעכבת מסיבות כאלה או אחרות שעכשיו גם צריך לכפות 60 יום. אני רואה בזה טעם לפגם.
אלקנה אפרתי
שאלת הבהרה. האם מה שאתם נדרשים להעביר הוא טיוטת התקנות או את התקנות בנוסחן הסופי?
נטלי גוטמן חן
את הטיוטה.
לאה ורון
מה אתם נדרשים להעביר?
נטלי גוטמן חן
את הטיוטה האחרונה כדי שהתגובות של מדינות אחרות תוכלנה לקחת בחשבון גם פה בוועדה. קיבלנו את האחרונות במאי.
לאה ורון
ויכול שבעקבות הערות של המדינות האחרות יידרשו להכניס תיקונים בטיוטה?
נטלי גוטמן חן
יכול להיות. זה הערות שצריכות לבוא בחשבון. צריך לראות מה יהיה תוכן ההערות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אדוני המנכ"ל.
רוני גמזו
כפי שנאמר, התקנות הועברו ותפקיד התמ"ת היה להעביר את התקנות ל-WTO. הועבר או לא הועבר – אנחנו פה ושם קיבלנו סינונים של הערות מכל מיני חברות בעולם שהן קרוב לוודאי מיודעות לזה. אני מניח שאתם העברתם או שאני לא יודע איך זה הועבר אליהם. אבל קיבלנו פה ושם הערות שהעירו דברים ברמה המקצועית, זה כן אפקטיבי, לא אפקטיבי, ואנחנו שקלנו את זה ברמה המקצועית ולא ראינו שום סיבה לשנות.
אני לא יודע. מבחינתי, הארגונים העולמיים כתבו ואני גם קיבלתי גם בימים האחרונים. אני לא יודע אם הנוהל שאתם מחויבים אליו מלא בוצע, אבל בוודאי שיש תגובות של אותם ארגונים. אני לא יודע אם אתם קיבלתם אותם, אני קיבלתי.
נטלי גוטמן חן
אנחנו קיבלנו חלק ויש התנגדויות.
רוני גמזו
בסדר. רוב ההתנגדויות על בסיס מקצועי. רוב ההתנגדויות באות ואומרות: זה לא יעזור. יש פה מחוקק ושהמחוקק יחליט אחרת שזה כן יעזור או שהוא רוצה לעשות משהו - - -
לאה ורון
המחוקק הוא הריבון.
עמיר פרץ
אדוני המנכ"ל, אנחנו חייבים להכיר את ההסתייגויות האלה כדי להחליט אם במאזן הזה של היחסים עם ארגון הסחר אל מול מה שאתם מבקשים, מה לעשות. יכול להיות שארגון הסחר יתנגד למשהו ואנחנו בכל זאת נחוקק אותו. אבל אנחנו חייבים לדעת על מה הוויכוח.
רוני גמזו
כבוד חבר הכנסת, כשאני מקבל מכתב כזה תפקידי לשקול אותו ברמה המקצועית ולדעת האם יש בו ממש – זה תפקידי. אם מישהו אחר קרא את אותו מכתב ויש לו הערות אחרות - - -
עמיר פרץ
- - - אני שואל בעניין ההסכמי. האם יש פגיעה בהסכמים כאלה או אחרים שיש לנו כי המקצועי - - -
רוני גמזו
יציגו, אני לא מכיר את הסכמי הסחר.
רוברט אילטוב
היא אמרה שכשזה קדימה זה בעיה. השאלה היא האם הגודל זה בעיה. אלו שתי שאלות שצריך לשאול.
עמיר פרץ
אני לא יודע, היא צריכה להגיד לנו.
נטלי גוטמן חן
אני הערתי עכשיו את ההערה הכללית בנושא לוחות הזמנים. לגבי עניין הסימון עצמו – אם משרד הבריאות יכול לתת לנו הסברים למה יש בישראל צורך מיוחד לפרסום או לאזהרות שונות ולתוויות שונות אז אנחנו מוכנים לקבל את זה.
יצחק וקנין
שונות ממה?
קריאה
שונות מכל העולם.
יצחק וקנין
את אומרת דברים ואני לא מבין דבר ממה שאת אומרת. אני מדבר ברצינות. אם את טוענת שיש דברים כאלו שבעולם לא מקובלים ואנחנו השתגענו והחלטנו לעשות משהו אחר לגמרי, בסדר, מקובל עליי. אנחנו המחוקקים ואם נראה לנכון שצריך לעשות את זה נעשה את זה. אבל האם באמת אנחנו שונים מכלל העולם בתוויות הללו?
נטלי גוטמן חן
מהבדיקה שלנו לא מצאנו עוד דוגמה אחרת בעולם של דרישה של סימון אזהרה על התווית הקדמית. רוב תוויות האזהרה, רובן ככולן, מהבדיקה שעשינו מופיעות בתווית האחורית של המוצר.
יאיר גלר
אבל אין חולק על כך שתוויות אזהרה קיימות בכל העולם על אלפי סוגי מוצרים.
היו"ר דני דנון
משרד התמ"ת, אני לא מבין דבר אחד. אתם אומרים עכשיו שיש פה משהו חדש. אחרי שעבר החוק בלי חקיקה יש פה איזה טריבונל עליון שאתם מפעילים אותו, מתייעצים איתו, והוא יבוא ויגיד לנו אם יש חוק חוקי או לא חוקתי.
קריאות
לא, לא, לא. אתה חתום על הסכמים עם הגוף הזה.
היו"ר דני דנון
הסכמים שאמרתם עלו לדיון במהלך החקיקה. העליתם את זה במהלך החקיקה ואמרתם: יש כמה שינויים שאנחנו מבקשים לעשות בגלל ההסכמים. החוק עבר.
נטלי גוטמן חן
אנחנו העלינו במשרד הבריאות את החששות של מדינות שונות לגבי הסימון שהוא שונה ממה שמקובל בעולם.
היו"ר דני דנון
מנכ"ל משרד הבריאות רוני גמזו, בבקשה.
רוני גמזו
אני רוק רוצה להבהיר איפה רוב ההתנגדות. במהלך החוק אנחנו הגענו למסקנה, וחברי הכנסת כך החליטו לחוקק, הבדל בין שני סוגי משקאות. אחד – משקה משכר חזק ואחד – משקה משכר. כשהגענו לשלב הסימונים, במשרד הבריאות העבודה המקצועית שעשינו, החלטנו לבצע את הסימון בצורה שונה גם במלל וגם במיקום הסימון. משקה משכר חזק – החלטנו למקם אותו קדימה. החלטנו למקם סימון קדימה.
ההערה של התמ"ת או שקרוב לוודאי הגיעה גם מכל מיני גורמים אחרים היא שזה סימון חריג שהוא לא מקובל בעולם והוא פוגע בהסכמים, וזה צריך להגיע לשיקול של חברי הכנסת, וזה בעצם הסעיפים שעולים כאן. זה אחד הדברים שנמצאים במחלוקת. אגב, גם סגן השר ליצמן קיבל את ההערות הללו והוא מבקש מחברי הכנסת מבחינתו לדון בסוגיה הזאת האם הסימון מקדימה הוא סימון פוגע, ראוי וכו'. בכל מקרה, אנחנו קבענו גם גודל, גם מלל, לשני הסוגים.
עמיר פרץ
השאלה איך זה נוגע עכשיו למשקאות?
קריאות
כן.
עמיר פרץ
איך קובעים מה זה קדימה ומה זה אחורה?
היו"ר דני דנון
אנחנו נתחיל את הדיון. הדיון הפרלימינארי הזה היה מעניין. תיכף אנחנו ניגע בזה.
קריאה
מים פטור.
עמיר פרץ
על מה אנחנו מתווכחים?
יצחק וקנין
אני הייתי מציע למען הסדר שיביאו לנו דוגמאות שנראה אותן ואז נבין מה זה קדימה, מה זה אחורה. זה הכי טוב. הרי הבקבוק הוא עגול, מה זה קדימה? לא ראיתי הרבה בקבוקים מרובעים.
היו"ר דני דנון
יש דוגמאות, יראו לך אותן פה. אני רואה מולי אפילו בקבוקי משקה.

אני מבקש מנציגת משרד הבריאות להקריא את התקנות, למעט התקנות שקשורות לתיאום שלא ניגע בהן היום. בבקשה, אנחנו בסעיף 1.
מרינה אוסטפלד
"תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), התשע"ב-2012
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 ו-12(א) לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב-2012 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ובהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ועם המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין אני מתקין תקנות אלה: . . ."
עמיר פרץ
לא, אבל את לא יכולה לומר? את אומרת שעוד לא התייעצתם עם המועצה לשידורים כבלים.
מרינה אוסטפלד
ביקשו ממני להקריא, אדוני. אנחנו מקריאים.
עמיר פרץ
אתה לא יכול להגיד לי אתה קורא משהו שהיא היתה צריכה לפני – אמרת שלא עשית אותו.
אלקנה אפרתי
זה מה שנאמר שהתקנות לא יאושרו, התקנות לא יאושרו והסעיפים האלה לא יאושרו ויתקיים לגביהם דיון נוסף. ואז כשזה יאושר תהיה התייחסות לכל הדברים.
עמיר פרץ
טוב, בסדר. אין בעיה.
מרינה אוסטפלד
"תקנה 1 – הגדרות בתקנות אלה – "אזהרה" יהיה אזהרה בדבר נזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים."
היו"ר דני דנון
אוקיי. הערות לסעיף 1? אין. אנחנו מצביעים סעיף סעיף.
עמיר פרץ
לא, אתה לא יכול להצביע.
היו"ר דני דנון
למה לא?
עמיר פרץ
אבל כל הסעיפים כפופים ל- - -
אלקנה אפרתי
סעיפים שכפופים אנחנו לא נאשר אותם. מכתב האישור לא יצא עד שהוועדה לא תכריע בעניין הזה.
עמיר פרץ
אני לא יודע לקרוא אחרת כמחוקק, אדוני. אני לא יודע לקרוא שמשהו שהוא כותרת - - -
היו"ר דני דנון
לא. אני אקל עליך. אני מנהל את הישיבה. אנחנו כרגע מצביעים על סעיף 1 בלבד. כתוב הגדרות, "בתקנות אלה – "אזהרה" – אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים.".
עמיר פרץ
אם זה נראה לך חקיקה תקינה תצביע.
היו"ר דני דנון
כן. יש יועץ משפטי, הוא מאשר זאת.
אלקנה אפרתי
אדוני, התייעצות מתייחסת לתקנות מכוח סעיף 12(א) לחוק וסמכות השר מתייחסת לשני סעיפים: לסעיף 8 ולסעיף 12(א). כרגע אנחנו נתייחס לסעיפים שמתייחסים לסמכות השר שבסעיף 8 שמדברת על תווית האזהרה באופן ובנוסח שקבע שר הבריאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
היו"ר דני דנון
תודה.
עמיר פרץ
ושם לא צריך התייעצות.
היו"ר דני דנון
לא, שם לא צריך.
אלקנה אפרתי
שם לא צריך, ולזה אנחנו מתייחסים כרגע.
עמיר פרץ
אז אל תקריא את זה בכלל, בבקשה, את סעיף ההתייעצות, ואל תקרא לי משהו שלא עשית כי זה נראה כאילו אני מצביע. זה לא הגיוני בעיניי.
היו"ר דני דנון
לא. חבר הכנסת עמיר פרץ, אנחנו מצביעים כרגע על סעיף 1 – הגדרות.
עמיר פרץ
אדוני היושב-ראש, אני מניסיוני תורם לך, גם ליועצת. אני נמצא פה מספיק זמן. אפשר להכשיל את כל ההצעה הזאת רק בגלל - - -
אלקנה אפרתי
מה שהחליטה הוועדה זה שהיא לא תאשר את התקנות כמכלול בדיון הזה.
עמיר פרץ
צריך לחזור.
אלקנה אפרתי
נכון. יתקיים דיון נוסף שיתייחס לחלקים שעליהם אנחנו מדלגים כרגע.
היו"ר דני דנון
בוודאי. הערות רק לסעיף 1.
מיכאל מירו
שמי מיכאל מירו, מנהל קול-ישראל. אני רואה ששמנו לא מוזכר פה אז אולי אנחנו לא רלוונטיים.
יצחק וקנין
אתם מקבלים חסויות אולי, האם בגלל זה?
מיכאל מירו
לא, אני מדבר על הרדיו. אם זה לא נוגע אלינו, בסדר.
היו"ר דני דנון
מר מיכאל מירו, ההערה שלך במקום. אני מציע שנתייחס אליה כשנגיע לסעיף הרלוונטי. כרגע אנחנו מתייחסים רק לסעיף 1 של ההגדרות.
לאה ורון
הוועדה לא עוסקת כרגע בחקיקת החוק אלא בהתקנה של תקנות על-פי החוק. הערות ביחס לרשות השידור, אם היא כן היתה צריכה להיכלל או לא היתה צריכה להיכלל, זה לא בשלב הזה.
מיכאל מירו
לא, כי זה כתוב בחוק שרק - - -
לאה ורון
אז אחרי הישיבה אני אסביר לך מה כתוב ומה לא כתוב.
היו"ר דני דנון
תודה סעיף 1 האזהרה כפי שהוקרא, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1

הסעיף אושר.
עמיר פרץ
אני נמנע.
היו"ר דני דנון
1 נמנע. הסעיף אושר.

אני מבקש לקרוא את סעיף 2, בבקשה.
מרינה אוסטפלד
"תקנה 2 אזהרה על גבי מכל משקה משכר

2. (א) נוסח האזהרה על גבי מכל המשקה או התווית שעליו יהיה כמפורט להלן:


(1) לעניין משקה משכר חזק הנוסח הוא: "אזהרה": צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות";


(2) לעניין משקה משכר – "אזהרה", מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת".

(ב) נוסח האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) יודבק או יודפס על פני מכל המשקה המשכר או על התווית שעליו כאמור בסעיף 8 לחוק, ולעניין משקה משכר חזק – בצד המיועד להיות גלוי לעין בשעת הצגתו למכירה.

(ג) נוסח האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) לפי העניין יסומן באופן בולט לעין ובאותיות בצבע שחור, קריאות וזהות בהדגשתן, על רקע לבן, שגודלן לא יפחת משני שלישים גודל אותיות שם המשקה וייתחם במסגרת בצבע שחור שעובייה והדגשתה כעובי האותיות באזהרה."
אלקנה אפרתי
רגע, היתה לכם איזושהי הבהרה.
מרינה אוסטפלד
נכון מאוד, תודה.

לעניין תקנת משנה (ג) הוגש מכתב נלווה ליועצת המשפטית של הוועדה וגם לוועדה כשאני הגשתי את המכתב. הוא מבהיר לוועדה שבכוונתנו לשנות את נוסח תקנת משנה (ג) ובמכתב גם מסרתי בדיוק מהו הנוסח שאנחנו מבקשים לדון בו.
לאה ורון
האם את מוכנה לומר מה הנוסח שאתם מבקשים לדון במקום לעסוק בפרוצדורה כל כך הרבה?
מרינה אוסטפלד
פרוצדורה חשובה כפי שלמדתי היטב אתמול. הנוסח שאנחנו מבקשים: שתימחקנה המילים "שגודלן לא יפחת משני שלישים גודל האותיות שם המשקה" ולאחר המילים: "כעובי האותיות באזהרה יבואו המילים: וגודל שטחה – כמובן הכוונה לגודל שטח האזהרה – יהיה 15% משטח הפנים של מכל המשקה המשכר ובצד כאמור בתקנת משנה (ב).
היו"ר דני דנון
תודה. בואו נפרק את זה פרה פרה. קודם כל, בסעיף 2 לגבי הגדרות המשקה כבר דנו בזה בחוק. אני מניח שזה מקובל על כולם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, יש בעיה עם האזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה.
היו"ר דני דנון
אבל זה מופיע בחוק.
אלקנה אפרתי
אנחנו מדברים פה על שני דברים שונים: משקה משכר חזק ומשקה משכר. האבחנה אכן נעשתה בחוק, וכאן אין בקשה וגם אי-אפשר לשנות. עכשיו אנחנו מדברים ואני מניח אדוני מעוניין לגבי נוסח האזהרה.
היו"ר דני דנון
נכון. קודם כל, אני רוצה בנוסח להתחיל בסעיף (ב) לגבי הצד של המשקה שזה גלוי לעין או לא. נבקש מהמנכ"ל להסביר את העניין ואז נשמע אם יש הערות בנושא הזה.
כרמית פולק-כהן
אדוני, אבל יש לנו הערה לגבי הנוסח.
היו"ר דני דנון
אין מה להעיר כרגע לגבי הנוסח.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה? הוא אומר שכן מותר.
אלקנה אפרתי
לא, לא. מה שהם הקריאו: אזהרה, צריכה מופרזת וכו', זה מה שהמשרד מבקש כרגע לקבוע ובהחלט חברי הכנסת יכולים לדון בעניין הזה. אני דיברתי לגבי עצם האבחנה בין משקה משכר חזק ומשקה משכר. זה הגדרות שנקבעו בחוק עצמו והן לא משתנות.
היו"ר דני דנון
נכון. הערות לנוסח עצמו. כן, בבקשה.
כרמית פולק-כהן
כרמית, המועצה לשלום הילד. אנחנו סבורים שהנוסח של משקה משכר, לא משקה משכר חזק, שהוחלט לגביו הוא לא מבטא מספיק את הסיכונים שיש במשקאות משכרים שגם מתחת ל-15% אלכוהול שזה בירה וכו' שבצריכה מופרזת עשויים גם לסכן חיים ולהזיק לבריאות.
היו"ר דני דנון
מה אתם מציעים?
כרמית פולק-כהן
אין לנו נוסח ספציפי, אנחנו פשוט חושבים שהנוסח צריך להיות נוסח שיבטא נכונה את ההשלכות של שתייה מופרזת ולא רק יגיד: מומלץ להימנע משתייה מופרת אלא בדומה למשקה משכר חזק. בשונה לפי מה שנדרש בחוק אבל בדומה לביטוי הסיכונים.
היו"ר דני דנון
אוקיי. הערות לגבי הסעיף הראשון. לאזהרה שלעניין משקה משכר חזק יש הערות? אוקיי. אני חוזר כרגע להערה שנשמעה על הסעיף השני, הערות לגבי עניין משקה משכר. בבקשה, חבר הכנסת שמאלוב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, לי יש. אני רוצה לחזק את מה שאומרת נציגת המועצה לשלום הילד כי אם אתה שותה חמישה או עשרה בקבוקי בירה אז אתה מגיע בדיוק לאותה סכנת חיים, אדוני מנכ"ל משרד הבריאות. נדמה לי שהאבחנה הזאת לא עושה את העבודה שלה והיא פרווה לגמרי. מומלץ – יאללה, תשתה, אבל אתה יודע. אני לא יודעת, אני לא אוהבת את ההגדרה הזאת.
היו"ר דני דנון
את מציעה להשאיר את אותה אזהרה? מה את מציעה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא רואה סיבה לעשות הבדל, אבל יש לי קצת בעיה עם האזהרה של הסעיף הראשון: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. נראה לי שזה יותר מתאים ל-(2) ולראשונה נראה לי שצריך לכתוב משהו אחר. אני חושבת שאת הראשונה צריך לשים ל-(2). לגבי הראשונה אני חושבת שצריך להמציא משהו יותר חזק אם אתם עושים בכלל אבחנה. אני לא רואה למה צריך לעשות אבחנה.
קריאות
החוק קובע.
אלקנה אפרתי
רק נדגיש להערת חברי הכנסת – סעיף 8 בחוק שעניינו אזהרה קובע בסעיף (א) ואני מקריא: "לא ישווק אדם משקה משכר במכל, אלא אם כן מודבקת או מודפסת על פני המכל או על תווית שעליו אזהרה באופן ובנוסח שקבע שר הבריאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ורשאי הוא לקבוע כאמור אזהרות שונות לגבי משקאות משכרים שונים.". זאת אומרת, זה סמכות שהיא ברשות. האזהרה יכולה להיות זהה לשני סוגי המשקאות.
היו"ר דני דנון
אוקיי. הערות, בבקשה.
צבי אלון
צבי אלון, יו"ר מועצת גפן היין. לגבי הנושא של התווית על משקה משכר – אני רוצה להסב את תשומת לב הוועדה. קודם נשאלה השאלה מה זה קדימה ומה זה אחורה ואני אזכיר. רובכם שותים יין, וחלקכם אפילו כל יום שישי. יש את החזית - - -
היו"ר דני דנון
לא, לא, סליחה. אנחנו מתייחסים כרגע לנוסח האזהרה בלבד.
יצחק וקנין
כן, זה מה שהוא מראה לנו. האם אתה רוצה שלא נבין כלום? אני אומר לך שאני לא מבין כלום.
צבי אלון
אדוני היושב-ראש, אני מנצל את רשות הדיבור להסביר במילה.
היו"ר דני דנון
מה יש לי להבין יותר מידיי, חבר הכנסת וקנין?
יצחק וקנין
דני, אתה רוצה להעביר את החקיקה כך אז תעביר אותה. אין לי בעיה עם זה. אני אומר לך, תראה כמה חילוקי דעות.
היו"ר דני דנון
בינתיים ילדים שוכבים ומתאשפזים בבתי-חולים ואנחנו רואים את התוצאות של הקיץ הזה.
יצחק וקנין
עזוב, מספיק עם הדמגוגיה הזאת.
היו"ר דני דנון
הביאו אתכם לפה לנסות לעכב את החקיקה.
יצחק וקנין
אני לא מעכב את החקיקה בדבר אחד.
היו"ר דני דנון
אל תדבר איתי כמי שלא מבין. אני מבין טוב מאוד מה שקורה פה.
יצחק וקנין
אתה מבין, אתה יכול להבין עד מחר.
היו"ר דני דנון
תפתח את העיתונים גם של המגזר החרדי ותראה את התופעות שקיימות.
אורי מקלב
אבל יש חוק שאוסר למכור ולקנות ולשתות, אז איך הם שותים?
היו"ר דני דנון
תפתח את העיתונים ותראה, מר מקלב, את כמות האלכוהול של הנוער.
אורי מקלב
אבל יש חוק אז איך הם שותים? איך מוכרים להם?
היו"ר דני דנון
אנחנו רוצים להתקדם. אם יש בעיות - - -
יצחק וקנין
אני רוצה יותר ממך להתקדם. אבל שוב, אתה רואה בעצמך שיש דברים. הרי אני מחוקק. אתה רוצה שאני אהיה איזה מין יס-מן שאני אומר כן? אני רוצה להבין את הדברים. ברצינות, אני לא מבין אותם. אני לא רוצה לעכב פה כלום. אני ברצינות לא מבין.
היו"ר דני דנון
אני בטוח שאתה תבין על כל דבר שתצביע. אולי לא תסכים, אבל תבין.
יצחק וקנין
הזכות שיש לך היא אותה זכות שיש לי. אין לך זכות יתר מעליי. אני חייב להבין, אני מחוקק. אני רוצה להבין באיזה מקום, איך ולמה, ובאיזה גודל.
היו"ר דני דנון
סעיף 2(א)(1) לעניין האזהרה – האזהרה מקובלת או לא מקובלת?
צבי אלון
אני רוצה להסביר ולנמק ברשותך, אני רק אומר לחברי הכנסת. חבר הכנסת עמיר פרץ, אתה שאלת איך יש חזית כשהבקבוק הוא עגול. אני מסביר שיש חזית שבה אנחנו רואים את כל מה שמסופר על היין עם התדמית, ואחר כך בצד האחורי יש מידע מפורט על-פי החוק שקשור למשקה שבפנים.
לגבי משקה משכר לא חזק אלא משקה משכר שהוא יין – אנחנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם שמדובר על הערה בצד האחורי שזה הצד שעל-פי החוק כולל שפע של מידע לצרכן, החל ממה שיש בו - - -
היו"ר דני דנון
אני מבין אותך, אבל אתה מתייחס לסעיף הבא.
צבי אלון
לא.
היו"ר דני דנון
כן. אנחנו נתווכח אם זה יהיה קדימה או אחורה, נתווכח על זה, בסדר? כרגע אני מבקש להתייחס רק לנוסח. האם הוא מקובל לא מקובל?
צבי אלון
אני מתייחס לנוסח ואני אומר שמכיוון שיש פה תווית עם הרבה מאוד מידע, אנחנו מבקשים שהנוסח יהיה קצר ותמציתי.
עמיר פרץ
תציע את ההצעה שלך. מה הנוסח שאתה מציע?
צבי אלון
אני אומר לך. על כל בקבוק כתוב כמה אלכוהול הוא מכיל אז לא צריך להזכיר פה את נושא האלכוהול. צריך להזכיר פה את זה שהחוק מבקש אזהרה ואז שיהיה כתוב: תשתה במתינות. באנגלית אנחנו כבר שולחים שנים למדינות: drink responsibly – תשתה באחריות. את זה אנחנו מציעים לכתוב. אחר כך אנחנו נגיע גם לגודל. קחו בחשבון שכיתוב גדול והרבה כיתוב מפוצץ את כל התווית שעל-פי החוק משרד הבריאות, משרד התמ"ת מבקשים לכלול הרבה מאוד מידע לטובת הצרכן. לכן, צריך לקחת בחשבון גם בגודל שתיכף נדבר עליו וגם מבחינת - - -
אורי מקלב
אדוני, לי יש הצעה למה שהוא אומר והיא לקצר את הנוסח: צריכה מופרזת מסכנת ומזיקה לבריאות. אנחנו במשקה משכר חזק.
צבי אלון
לא, חזק זה לאלכוהול.
היו"ר דני דנון
אני רוצה לעשות סדר. כרגע אנחנו מדברים אך ורק על עניין משקה משכר חזק. לדעתי, זה לא קשור אליכם. לגבי עניין משקה משכר חזק – האם יש הערות לנוסח כפי שהוצע על-ידי משרד הבריאות? אני מביא את הסעיף של משקה משכר חזק להצבעה. מי בעד הסעיף כפי שהוצע על-ידי משרד הבריאות?
עמיר פרץ
אני נאלץ להימנע בגלל סעיף הכותרת.
לאה ורון
4, הסעיף אושר. אני רק רוצה לומר שחבר הכנסת מקלב מצביע במקום חבר הכנסת אייכלר, חברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ מצביעה במקום חבר הכנסת טיבייב.
היו"ר דני דנון
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 4
נגד – אין

נמנעים – 2
הסעיף אושר.
היו"ר דני דנון
הסעיף עבר.
יצחק וקנין
דני, עכשיו אני מבין שבאתי לעכב לך את החוק. אני הצבעתי איתך עכשיו אז איך אתה מבין את זה?
עמיר פרץ
שני נמנעים.
לאה ורון
כן, חבר הכנסת אילטוב - - -
היו"ר דני דנון
עם שני נמנעים.
היו"ר דני דנון
לעניין משקה משכר – הנוסח שהוצע על-ידי משרד הבריאות: "אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת.". שמענו הערה אחת. האם יש עוד הערות לסעיף הזה? אני מבקש שמי שמעיר יציע גם נוסח חלופי אם יש לו.
חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
אני מציע. במקום נוסח המילים: מכיל אלכוהול, כי זה ברור כאילו מאליו, אזהרה – מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל זה לא נכון.
רוני גמזו
לא ברור. לא תמיד זה ברור שזה מכיל אלכוהול. לעיתים משווקים המשקאות בצורה שאתה לא מבין שזה משקה אלכוהולי. אנחנו רוצים להדגיש את זה.
סער פאוקר
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. סער פאוקר, התאחדות האיכרים. העמדה העקבית שלנו מתחילת הדיונים בחוק יחד עם מועצת גפן היין היתה שאם בכלל צריך אזהרה על יין היא צריכה להיות מתונה כפי שמקובל במדינות מתוקנות באירופה: שתו במתינות, שתו באחריות וכו'. יחד עם זה, אנחנו מבינים שיש גם שיקולים אחרים ואנחנו, עם כל הכבוד, חושבים שהנוסח שהוצע על-ידי משרד הבריאות הוא נוסח מאוזן. הוא לא נוסח שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו היינו מעדיפים נוסח אחר. אבל בנסיבות שנוצרו אנחנו לא מציעים נוסח חלופי, אנחנו חושבים שזה נוסח מאוזן.
היו"ר דני דנון
תודה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני עדיין עומדת על מה שאני אומרת. ילד בן 14 שתה עכשיו ויסקי ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ילדים בני 13 ו-14. הכול מתחיל מהבית, ואתה באמת צודק חבר הכנסת מקלב שאנחנו בחקיקה לא נצליח לחנך את הילדים.
יצחק וקנין
יש חקיקה שלא למכור לקטינים. לא מיישמים אותה בכלל.
אורי מקלב
אני אחד מהיוזמים של החוק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש פה קצת בעיה. זה כאילו שאנחנו לא - - -
היו"ר דני דנון
חברת הכנסת שמאלוב, יש לך הצעה לתיקון הסעיף?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, תן לי דקה. תן לחשוב.
היו"ר דני דנון
מנכ"ל משרד הבריאות, האם אתה רוצה להסביר את ההיגיון שעמד מאחורי הסעיף הזה?
רוני גמזו
ההיגיון נובע מהחלטה שלכם, חברי הכנסת. ברגע שחברי הכנסת החליטו להפריד את החוק לשני סוגים אז גם סגן שר הבריאות ראה לנכון גם ליצור שתי אזהרות שונות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל זה לא חובה.
רוני גמזו
לא, לא חובה אבל זה ההסבר.
היו"ר דני דנון
תודה. אני רוצה להביא את הסעיף הזה להצבעה. בבקשה סעיף (2) נוסח שהוצע על-ידי משרד הבריאות.
אורי מקלב
אבל אתה לא מתייחס למה שהעלה אדוני שזה נוסח ארוך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה אתה לא מתייחס למה שמדברים?
היו"ר דני דנון
שמענו את ההערה של נוסח ארוך, לא שמעתי הצעה אחרת. אני בהליך של אישור תקנות. אני אשמח אם תציעי הצעה אחרת. אני מוכן, בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תן לי שנייה לחשוב. אתה עושה את זה כל כך מהר. אני כל הזמן מנסה להתווכח איתך במקום לחשוב.
אורי מקלב
אני גם ממליץ שתעבור לסעיף (ב) קטן כי זה תלוי האחד בשני. כאן יש איזושהי הערה לגבי גודל של האותיות שאנחנו מציעים וגודל האותיות - - -
היו"ר דני דנון
הרב מקלב, בוא תציע הצעה חלופית. אנחנו פתוחים לשמוע הצעות.
אורי מקלב
גודל האותיות וגודל האזהרה – מספר המילים משפיע על הגודל.
עמיר פרץ
לא, אבל היא הציעה עכשיו אחוז מסוים אז זה משאיר לך אותו דבר. היא הציעה הצעה חלופית שמדברת על 15%.
אורי מקלב
יפה, אבל אינו דומה גודל האותיות אם המלל הוא ארוך או אם המלל קצר. מלל קצר יותר יכול לפתור קצת את הבעיה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש פה איזושהי בעיה. אנחנו אומנם הצבענו על סעיף (1), אבל יש פה איזשהו אבסורד. דווקא במשקאות חריפים לא צריך שתייה מופרזת, מספיק שתייה אפילו מתונה שהיא כבר משפיעה. אם את שותה 100 גרם בירה זה משפיע אחרת, ואם את שותה 100 גרם וודקה זה משפיע אחרת. יש פה איזשהו פרדוקס כי דווקא שתייה מופרזת של אלכוהול חלש משפיעה יותר מאשר שם. לא צריך מופרז בוודקה ובוויסקי. מספיק שאתה שותה כמות מסוימת של וודקה וויסקי אתה כבר נמצא בסכנה ואתה יכול לפגוע בבריאות. מה זה מופרז?
אורי מקלב
זה נקרא מופרז? מופרז זה משהו יחסי. מעל 100 גרם של וודקה יכול להיות מופרז.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אדוני המנכ"ל, האם אתה מסכים למה שאני אומרת?
רוני גמזו
אני חושב שיש טעם בדברייך שהמילה מופרז עלולה ליצור מצב שבן-אדם יחשוב שאם הוא שותה ארבע כוסות ויסקי זה לא נשמע לו מופרז. זה בעצם עניין שמוליך את זה לכיוון הפרשני. אני מבין את מה שאת אומרת, ובכל זאת כשאנחנו ניסינו לחפש פתגמים ומילים ומשפטים ותיאורים לא הצלחנו להגיע למשהו יותר טוב. שוב, אני חושב שמה שהיושב-ראש מנסה לומר – השאלה כאן האם יש הצעות חלופיות כי באמת גם אנחנו נהיה מוכנים לקבל.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתה ביקשת הצעה ולי יש הצעה. אני חושבת שבסעיף (2) צריך להיות סעיף (1) שאומר שתייה מופרזת, שתייה מופרזת של יין. שתייה של יין בסבבה לא עושה שום דבר, אבל מופרז או בירה. לגבי סעיף (1) הייתי כותבת: אלכוהול - - -
צבי אלון
כתוב מופרז ב-(2): מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
דווקא שתייה מופרזת של אלכוהול כמו בבירה גם יכולה לסכן חיים וזה לא כתוב. אם אנחנו לא עושים שום דבר למען הנוער אז לא צריך את החוק הזה. למה אתם עושים את החוק?
היו"ר דני דנון
אנחנו עושים המון למען הנוער אבל האויב של הטוב מאוד זה המצוין.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני ממש לא מקבלת את המשפט הזה בכנסת. אנחנו צריכים לעשות הכול מצוין.
היו"ר דני דנון
יושב פה מנכ"ל משרד הבריאות. הם ישבו, חשבו, והביאו נוסח. אם יש לך נוסח אחר אני איתך. אני בעד להחמיר. תביאי לי נוסח אחר, בואו נצביע.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הנוסח שלי הוא שב-(2) אתה תכניס את הראשון ובראשון צריך לעשות את זה הרבה יותר חד.
היו"ר דני דנון
את מציעה את האזהרה שאושרה בסעיף הראשון להחיל גם בסעיף השני.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, אם כבר. אם אתה שותה שלושה בקבוקים זה גם יכול לסכן חיים. האם לא כך? האם זה בריאות, אדוני? תסביר לי משהו שהוא אולי חדש, אולי אני לא יודעת. אתה שותה שניים-שלושה בקבוקי יין אז זה בסדר - - -
היו"ר דני דנון
אנחנו דנו בחוק הזה רבות ואנחנו מאשרים את התקנות. אני כרגע מצביע על-פי נוסח משרד הבריאות. אם זה לא יעבור אנחנו נצביע על-פי הצעת חברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ. אני מבקש להצביע על-פי הנוסח שהוצע על-ידי משרד הבריאות. מי בעד?
לאה ורון
4.
היו"ר דני דנון
מי נגד?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני נגד.
היו"ר דני דנון
1 נגד. מי נמנע?

הצבעה
בעד - 4

נגד - 1

נמנעים - אין

הסעיף אושר.
היו"ר דני דנון
הסעיף אושר כנוסח משרד הבריאות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה רק יעודד שתיית אלכוהול חלש בירה ויין כי זה לא כזה נורא, זה לא מופרז. אני חושבת שזו טעות גדולה מאוד. אני לא מבינה איפה כל ארגוני שנלחמים בסמים ובאלכוהול. למה אתם שותקים? האם זה נראה לכם הגיוני.
יאיר גלר
אנחנו גם כן צריכים למצוא פה את אותו איזון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתם חושבים איך לסדר אחד עם השני ולא מה זה עושה לילדים ולנוער. זה ממש מוזר לי.
היו"ר דני דנון
נוסח האזהרה סעיף (ב) הוקרא כבר. אנחנו עוברים לדיון, הערות לגבי הנוסח.
יצחק וקנין
יוליה, אני הולך לפי הראש שלך. אני בעד שתקנסי כל ילד ששותה. תעבירי חוק של 100,000 שקל. מה יש? נו, אז מה? גם על הסיגריות כתבו בתוויות והכול. בסופו של דבר, צריך להיות מאוזנים. את לא נמצאת לבד בעולם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני אבקש דיון מחדש בנושא הזה כי אני לא מוכנה להתפשר על הדבר הזה. אני חושבת שהבירה ויין יותר מסוכנים לנוער מאשר וודקות.
יצחק וקנין
כמה שותים יין בכלל?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מוכנה להחריג לך את היין, בסדר? למרות שאני לא - - -
היו"ר דני דנון
סליחה, חברת הכנסת שמאלוב, אנחנו לא פותחים את החוק לדיון כרגע. אני שמח על המעורבות שלך, אבל את היית גם שותפה לחקיקה ולכן אנחנו לא פותחים את החוק מחדש.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
גם אז דיברתי אותו הדבר. אגב, אני מאוד עקבית.
לאה ורון
חברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ יכולה לבקש בקשה לדיון מחדש לתקנה שכבר אושרה.
היו"ר דני דנון
בוודאי.
יצחק וקנין
גם אני עקבי בנושא היין.
היו"ר דני דנון
אדוני המנכ"ל לגבי נוסח האזהרה – כתוב: "בצד המיועד להיות גלוי לעין בשעת הצגתו למכירה". זו הנקודה המהותית פה. תן לנו הסבר קצר ונשמע הערות, אם ישנן.
רוני גמזו
אנחנו מאוד התלבטנו כי מצד אחד רצינו במשקאות המשכרים החזקים את זה באופן מאוד מאוד בולט, והיה לנו קשה בהנחה שזה יהיה רק מאחור. אף על פי שחלק מהיושבים לא יסכימו אולי, הסתכלנו על זה כמו עם הסימון של הסיגריות כשהסימון שם הוא בצד הגלוי. אנחנו מבינים שזה יוצר בעייתיות לתעשייה, במיוחד מול הסכמי סחר וכו' וכו'. ולכן, אנחנו כאן בדיון הזה רוצים לשמוע את העמדה הנגדית כדי לנסות - - -
יצחק וקנין
אדוני המנכ"ל, אולי תסביר לי את הדבר קודם כי אני רוצה להבין. מה הכוונה בגלוי כי הבקבוק הוא עגול. מה זה גלוי?
רוני גמזו
אני אסביר. יש לנו בזה ניסיון בנושא סימון המזון כי לעיתים בתקנות שלנו בנושא סימון המזון אנחנו צריכים להחליט מהו קדימה, מהו אחורה, בדברים עגולים ובדברים שיש להם סימטריה מלאה. אז מה המקום שהוא נחשב קדימה? יש שתי הגדרות למקום שנחשב קדימה. אחד, המקום שבדרך כלל המוצר מ סומן בו. ברגע שיש מוצר עגול היצרן קובע מה קדימה ומה אחורה. קדימה זה המקום שבו יש את הלוגו, את שם המוצר, ואז זה נחשב קדימה. ולכן, כתבנו: "לעניין המשקה המשכר החזק – בצד המיועד להיות גלוי לעין בשעת הצגתו למכירה". מהו הצד המיועד להיות גלוי לעין? הצד שמייצג את שם המוצר הוא הצד החזיתי.
אורי מקלב
איפה זה כתוב? מה שאתה אומר זה הסבר למה שכתוב.
רוני גמזו
לא, אבל זה מקובל בתקנות סימון מזון. זה לא דבר חריג, כך אנחנו מסמנים. תאר לך שאנחנו צריכים לסמן איזשהו גליל. למשל, של סוכריות והוא גליל עגול כזה כמו מנטוס. איך אנחנו מחליטים מהו קדימה, מהו אחורה? זה על אותו רעיון היקשי וזה עבר כבר הרבה מאוד ניסיון בתוך משרד הבריאות.
היו"ר דני דנון
תודה. הערות? כן, בבקשה.
מירב ולדמן
מירב ולדמן מלשכת המסחר. אני כאן לצורך העניין בשם יבואני האלכוהול. מבחינת היבואנים, למעשה מבחינת היצרנים, אין שום מצב שהם מאשרים דבר כזה שבחזית הבקבוק, בליבה של המשקה שמיוצר כבר 200 שנה, מדינת ישראל עכשיו תחליט - - -
היו"ר דני דנון
אז הם לא ימכרו אלכוהול בארץ? האם היבואנים יפסיקו להביא אלכוהול לארץ? אנחנו עלולים לתמוך ברעיון רק מעצם המחשבה אם את אומרת שלא - - -
מירב ולדמן
אני לא בטוחה שמבחינת המיסוי שהאלכוהול מכניס למדינה אתם כל כך תתמכו בהפסקה של זה.
היו"ר דני דנון
אנחנו מוכנים לוותר.
מירב ולדמן
אני סקפטית. כבוד המנכ"ל ציין שזה יוצר בעייתיות לתעשייה, והמילה בעייתיות זה אנדרסטייטמנט כי אנחנו כבר קיבלנו התייחסויות מיצרנים שונים. שום יצרן לא מאשר בקונסטלציה שזה מוצג כרגע. אין ספק שבעולם, באירופה, בארצות-הברית ובמדינות נוספות, מקובל לציין אזהרה, ואנחנו אפילו בעד זה.
לאה ורון
אדוני מנכ"ל משרד הבריאות, אני מציעה שתקשיב משום שהטענה היא ששום יצרן לא יהיה מוכן לאשר את מה שמשרד הבריאות הציע לוועדה כנוסח לתקנות.
מירב ולדמן
אבל, שוב, גם אם זה יהיה חדש הם יסכימו לציין את זה גם לטובת מדינת ישראל כפי שזה מוצג כרגע בשאר העולם.
יצחק וקנין
אני מקבל את מה שאת אומרת, אני חושב שאת צודקת לחלוטין.
אלקנה אפרתי
האם את יכולה לפרט קונקרטית איפה הבעיות?
יצחק וקנין
לדעתי, צריך למחוק את כל הסיפה של סעיף (ב). לדעתי, זה יפתור את הבעיה אם אתם רוצים לפתור את הבעיה.
גיל סגל
גיל סגל מטמפו. לשאלתו של היועץ המשפטי לפרט את הבעיות הקונקרטיות – התווית הקדמית של מוצרי האלכוהול הבין-לאומיים היא תווית אחידה לכל העולם. הם לא מייצרים וקווי הייצור שלהם לא מאפשרים להם לשנות תוויות קדמיות עבור פרומיל ייצור שמגיע למדינת ישראל. ולכן, הם הודיעו לנו: אם זה יהיה הדבר, אנחנו נפסיק - זו שאלה שנשאלה - אנחנו לא נשלח בקבוקים למדינת ישראל, אנחנו לא יכולים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה טוב, היין שלנו יגדל.
גיל סגל
לא, היין שלנו לא יגדל.
יצחק וקנין
נו, באמת יוליה. זה לא ריצת אמוק. בואו לא נאבד את עצמנו לדעת, עם כל הכבוד. אפשר להגיד את זה על כל הדברים שאתם רוצים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל זה מסחר כחול-לבן, מה רע בזה?
יצחק וקנין
אז מסחר, יפה מאוד. יש נוהג איפה שמים את התוויות האלה וצריך לשים את זה. תשימו את זה באיזה גודל שאתם רוצים, אבל לא בצורה הזאת.
גיל סגל
ראשית, זו הפרה בוטה של הסכמים שמדינת ישראל חתומה עליהם. פה צריך לקבל החלטה אם רוצים להפר אותם או לא רוצים להפר אותם. שנית, מה שיקרה זה לא שהמסחר כחול-לבן יעלה אלא שהבקבוקים – תופעה שאנחנו מכירים כבר היום – של תוצרת בין-לאומית יאספו וימולאו במוצרים מזויפים. זאת תופעה שהולכת ומתרחבת, והיא תתרחב עוד יותר כי לא ייבאו אותם לארץ אלא יעשו להם מילוי מחדש.
עמיר פרץ
זה גם יכול לפגוע בייצוא, זה לא חד-סטרי רק על הייבוא. את זה תדגיש.
גיל סגל
נכון.
יצחק וקנין
אדוני המנכ"ל, אני הייתי מציע למחוק את הסיפה של סעיף (ב). אני לא אצביע על הסיפה הזאת.
גיל סגל
זה פשוט לא אפשרי, זה לא קיים בשום מקום בעולם.
היו"ר דני דנון
עוד הערות, בבקשה.
יגאל לוין
יגאל לוין, שגרירות בריטניה. אני מייצג את יצרני סקוטש-ויסקי. אנחנו גם כן מתנגדים לרעיון לשים את התווית קדימה. אין ספק שצריכה להיות תווית ואנחנו לא מתנגדים לרעיון של התווית. אבל כפי שנאמר קודם, אם תשימו את זה קדימה יהיה לזה השלכות מאוד רציניות עבור היצרנים ואנחנו פשוט מתנגדים לזה.
היו"ר דני דנון
אני אומר לכם בצורה גלויה שהאיום הזה הוא לא איום מבחינתנו כמחוקקים שבאים לחוקק חוק שבא להצר.
יצחק וקנין
אתה חריג בכל העולם. אתה רוצה להיות חריג בכל העולם ואני חושב שזה לא יכול להיות. אני חושב שצריך למחוק את הסיפה של סעיף (ב). אני מביא את זה כהצעה שלי, הרי מונח זה מונח לפנינו. אין לנו התנגדות לגבי האזהרה.
היו"ר דני דנון
כרגע אני רואה שתי אופציות. האחת, להישאר במצב הקיים של הגלוי, והשנייה היא לשנות במקום בצד המיועד אלא בצורה הגלויה לעין. זאת אומרת, פה אתה לא מחייב את העניין של - - -
רוני גמזו
אני מקבל את בצורה גלויה לעין.
היו"ר דני דנון
אני מציע שאנחנו נשנה את הנוסח. במקום המילים: "בצד המיועד להיות" יהיה כתוב: בצורה הגלויה לעין בשעת הצגתו למכירה.
גיל סגל
לא, בשעת הצגתו למכירה זה אותו דבר. המילים: בשעת הצגתו למכירה בדיוק מחזירות אותנו ל- - -
רוני גמזו
אפשר גם להוריד את המילים: בשעת הצגתו למכירה. בצורה גלויה לעין.
היו"ר דני דנון
בצורה גלויה לעין.
אלקנה אפרתי
כלומר, לעניין המשקה המשכר החזק בצורה הגלויה לעין.
רוני גמזו
לא. אפשר להוריד את המילים בעניין המשקה המשכר החזק. בכל מקרה בצורה גלויה לעין.
היו"ר דני דנון
כן, מצוין. בסעיף 8 לחוק בצורה הגלויה לעין.
רוני גמזו
אז גם את המילים משקה משכר צריך לשנות.
היו"ר דני דנון
ירד, ירד. מי בעד כפי שהוצג?
עמיר פרץ
הנה, אני מצביע איתך.
היו"ר דני דנון
זה מצולם.
לאה ורון
חברת הכנסת ליה שמטוב הצביעה במקום חבר הכנסת חמד עמאר או רוברט – לא משנה.
היו"ר דני דנון
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הסעיף אושר.
היו"ר דני דנון
הסעיף אושר.

אני אקריא את סעיף (ג) כדי לרענן את זיכרוננו. "נוסח האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) לפי העניין יסומן באופן בולט לעין ובאותיות בצבע שחור, קריאות וזהות בהדגשתן, על רקע לבן, שגודלן לא יפחת משני שלישים גודל - - -
אלקנה אפרתי
אני אקריא את הנוסח כפי שמשרד הבריאות ביקש. "(ג) נוסח האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) לפי העניין יסומן באופן בולט לעין ובאותיות בצבע שחור, קריאות וזהות בהדגשתן, על רקע לבן, וייתחם במסגרת בצבע שחור שעובייה והדגשתה כעובי האותיות באזהרה. גודל שטחה יהיה 15% משטח הפנים של מכל המשקה המשכר, בצד האמור בתקנת משנה (ב)". לגבי הצד האמור – זה ודאי כבר לא רלוונטי.
אורי מקלב
אם גלוי לעין ובולט לעין אז נוסח אחד. פעם אחת זה גלוי לעין ופעם אחת זה בולט לעין? בואו נשתמש פעם אחת או בנוסח הגלוי לעין או בולט לעין. זה נוסח אחיד, חבל שאנחנו כל פעם מתעסקים בנוסח אחר.
היו"ר דני דנון
אין בעיה.
אורי מקלב
מה פירוש: "לא יפחת משני שלישים מגודל האותיות"
אלקנה אפרתי
אני אדגיש שוב: המילים "שגודלן לא יפחת משני שלישים גודל אותיות שם המשקה" נמחקו לבקשת משרד הבריאות, ונוספה סיפה שנוסחה: "גודל שטחה יהיה 15% משטח הפנים של מכל המשקה המשכר.".
יצחק וקנין
מה המשמעות? האם מישהו יכול להסביר לנו מה המשמעות של הגודל?
קרן שיינמן
שמי קרן שיינמן, מנהלת רגולציה של החברה המרכזית, יקב תבור בבעלותנו ומבשלות הבירה. אנחנו עשינו איזושהי הדמיה אומנם על 20% מגודל הבקבוק. אני יכולה להתקרב ולהראות אותה לחברי הכנסת.
יצחק וקנין
אבל לא מדובר על 20%.
קרן שיינמן
נכון, אני מתנצלת. אין לנו הדמיה של 15%, אבל יש לי הדמיה של 10% ושל 20% ואתם תוכלו להבין.
היו"ר דני דנון
תראי לנו בבקשה 10%. את יכולה להראות משם, אנחנו רואים. האם זה בחזית או שאין הבדל?
קריאה
זה לא משנה.
קריאה
אנחנו מציעים שזה יהיה מגודל התווית ולא מגודל הבקבוק.
קרן שיינמן
זה 10% משטח הבקבוק.
היו"ר דני דנון
הבקבוק או התווית?
קרן שיינמן
הבקבוק. אנחנו חושבים שגם 10% מגודל התווית הוא גודל שהוא מספיק. אני מניחה שאתם לא תצליחו לקרוא את מה שכתוב.
היו"ר דני דנון
לא. בואי נחזור לגודל הבקבוק ותדברי על האחוזים של גודל הבקבוק.
קרן שיינמן
אנחנו חושבים שגודל הבקבוק זה פשוט לא ריאלי. זאת אומרת, זה ענק. גם 10% מגודל הבקבוק זה ענק, זה גדול.
יצחק וקנין
זה 10%?
קרן שיינמן
זה 10% מגודל הבקבוק.
מוטי טפרברג
זה לבקבוק ל-750. אבל אם יש לך בקבוק של ליטר וחצי אז אתה מגיע פה לחצי - - -
קרן שיינמן
בדיוק, זה פשוט לא הגיוני. לא נתקלנו בשום מקום - - -
קריאה
זה לא קיים בעולם.
היו"ר דני דנון
בואו נחזיר אתכם למטרת החוק. מטרת החוק היתה לשים אזהרות ולהבהיר את הסכנות שיש בצריכה מופרזת של אלכוהול. האזהרה היא חשובה וצריך לראות אותה.
קריאה
אבל בואו נראה מה קורה בעולם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה כל הזמן העולם, העולם והעולם? האם אין לנו דעה משלנו?
קרן שיינמן
אני חושבת שהגודל הזה שמייצג את האזהרה ביחס לתווית הוא גודל סביר, ברור. בוודאי לא ממרחק כזה, אבל כשהבקבוק ניצב כאן לידך ויש לך 10% משטח התווית שזה היחס של זה, אנחנו חושבים שזה מספיק בולט.
יצחק וקנין
מה כתוב בתוך התווית הלבנה?
קרן שיינמן
כתוב: מכיל אלכוהול, מומלץ - - -
היו"ר דני דנון
הגברת שיינמן, הבעיה שלי היא שמבחינתי יש מוצר על המדף והמוצר הוא המשקה. התווית זה משהו שיש שם. ולכן, אני רוצה שאנחנו נתייחס למוצר, כי כשאדם בא לקנות את הבקבוק הוא לוקח את המוצר. הוא לוקח חבילה קופסת סיגריות, הוא לוקח בקבוק אלכוהול. לכן, אני מוכן שאנחנו נדבר על האחוזים כמה ולמה ואיפה, אבל להגיד על התווית זה דבר שהוא- - -
אורי מקלב
לי יש הצעת פשרה. מצד אחד, להבליט על הבקבוק זה באמת לא הוגן. מה הבקבוק קשור עכשיו לכיתוב? אתה יכול לעשות משהו שהוא מאוד חריג. לא סביר גם מבחינה חזותית וגם חזיתית לקחת לפי האחוז של - - -
מצד שני, כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, לגבי התווית זה גם נכון. הוא יעשה תווית קטנה ואז זה יגיע לו ל-10% ו-15% ויקטין את התווית. אנחנו צריכים לדבר על גודל האותיות. בעגה המקצועית יש גודל אותיות ידוע. מי שמכיר פונט 13 יודע שזה גודל של אות, היא בולטת מאוד.
היו"ר דני דנון
אבל הבקבוקים שונים.
קרן שיינמן
יש תקן מסוים. התקנים שאנחנו חיים איתם, תקן 1145 שמחייב אותנו בכל המזון הארוז מראש לסימון. הרי משרד הבריאות קבע עשרות דברים שאנחנו חייבים בסימון שלהם, החל מהרכיבים ומכתובתו - - -
יצחק וקנין
לא רואים אותם. צריך להביא זכוכית בשביל לקרוא אותם.
קרן שיינמן
זה דברים שכתובים כבר היום על התווית.
היו"ר דני דנון
מהי עמדתכם?
קרן שיינמן
אנחנו הצענו בהתחלה להיצמד לטבלה שיש בתקן 1145 שעושה גם אבחנה בגודלי הבקבוקים. לא קיבלו את הצעתנו – משרד הבריאות – ורוצים כן לעשות את זה כאחוז ממשהו. אנחנו חושבים ש-10% נותן באמת – מגודל התווית.
היו"ר דני דנון
תודה. משרד הבריאות, בבקשה.
רוני גמזו
10% מגודל התווית או הגדלים של האותיות בסימוני מזון הם לא רלוונטיים כי פה אתה רוצה ליצור אזהרה. אתה לא בא לתת מידע שאתה יכול לשים אותו באותיות קטנות. אתה רוצה שזה יבלוט, אתה רוצה שזה יפריע, אתה רוצה שזה יפריע לעין. אתה לא רוצה אסתטיקה. זה כבר מאחורה, זה כבר מקום ששומר על הייחודיות שלכם כמותגים. לכן, אנחנו רוצים את זה בולט, מכוער, מושך את העין, לא נעים למראה. זה הצד האחורי. כך אנחנו עושים גם בסיגריות. אנחנו שמים את זה ככה על הסיגריות בצורה מאוד מאוד ברורה.
יצחק וקנין
רוני, אני מקבל את מה שאתה אומר ואתה עדיין הולך עם 15% מגודל הבקבוק. זה עדיין דרסטי.
רוני גמזו
כשיש לך את הבקבוק הקטנצ'יק הזה וכשיש לך בקבוקים גדולים - - -
יצחק וקנין
זה מגודל הבקבוק. אני לא מקבל את מה שהיא אומרת על התווית כי אז תעשה תווית קטנה ואז אתה צודק לחלוטין. קח את הבקבוק, הוא לא משתנה. תעשה 10% מגודל הבקבוק.
רוני גמזו
חבר הכנסת וקנין, ההבדל ביני לבינך הוא שאני אומר 15% ואתה אומר 10%. למה אתה אומר 10%?
יצחק וקנין
כי זה גדול מאוד.
רוני גמזו
לא, כי אני אמרתי 15%. אם הייתי מגיע לוועדה עם 20% הם היו אומרים 15%.
יצחק וקנין
לא, לא.
רוני גמזו
רק שיהיה ברור, אנחנו התחלנו עם 20%. למה הם מראים לך את ה-20% כי התקנות בבסיס היו - - -
קרן שיינמן
10% מהבקבוק או מהתווית?
קריאות
מהבקבוק.
יצחק וקנין
חבר'ה, אני רוצה שתראו. זה גדול מאוד.
מוטי טפרברג
אני יקב טפרברג ואני מדבר על נושא היין. ליין יש תכונה אחרת לגמרי לעומת משקאות אחרים. כשאדם קונה יין הוא קורא בדיוק מה נעשה מאחורה. אין דבר כזה שאדם לא קורא בנושא של יין. יין זה סיפור. לגבי היין – אדם קורא מה נעשה ביין.
רוני גמזו
בדרך כלל זה שקורא לא משתכר.
מוטי טפרברג
גם במשרד הבריאות שתיית יין היא בריאה.
רוני גמזו
אין לנו בעיה עם אלה שקוראים.
מוטי טפרברג
אלה שלוקחים לא שותים יין, הם לא לוקחים יין, אנחנו לא נמצאים שם. הלוואי והיינו נמצאים כי אולי היין היה עולה, אבל אנחנו ברוך השם לא נמצאים.
יש לנו בקבוקי יין של ליטר וחצי או שיש גלונים. אם נבוא בצורה לנושא הבקבוק זה לא יהיה פרופורציונאלי. זה לא עניין שאתה בא ואומר: בוא, תשים את העסק. ברגע שנשים תווית נורמאלית על הבקבוק ופתאום נשים איזושהי אזהרה שהיא בכלל בלי כל פרופורציה - - -

אני מסכים איתך שאתה רוצה דבר שהוא יהיה גלוי. הדברים יכולים להיות גלויים, הדברים הם לא נסתרים. הרי בסך הכול גם כשאנחנו שמים את התוויות קדימה אנחנו רואים אותן. אנחנו לא מסתירים את הדברים, אנחנו מגלים את הדברים.
היו"ר דני דנון
תודה.
עמיר פרץ
אולי כדאי להרגיע אתכם אפשר לומר על ה-15%, מה שנקרא 15% לפי 750 שטח. זאת אומרת, שאם אתה רוצה - - - אתה לא צריך תווית כזאת. אבל שזה יהיה לפי מפתח של בקבוק רגיל.
היו"ר דני דנון
יש לי הצעה נוספת.
מוטי טפרברג
- - - איך תעשה ב-375?
אורי מקלב
לא יותר מ-750 - - -
מוטי טפרברג
מה כבודו אומר? הוא אומר ב-750. נניח ואני שם 15% פה – אם אני הולך לאותו גודל ושם אותו ב-375 אני שם אותו ממש על הכול.
עמיר פרץ
לא. אני אומר קח את הגודל המקסימאלי שם ושים אותו פה.
היו"ר דני דנון
אני מציע הצעה ותגידו לי אם היא ישימה מבחינתכם. ההצעה היא שיהיו 15% מגודל התווית שלא יפחת מ-10% מגודל הבקבוק. לדעתי, זה אפשרי.
יצחק וקנין
אני מוכן לקבל את ההצעה הראשונה שלך בלי גודל הבקבוק. 15% מגודל התווית. תקבע את גודל האותיות. רבותי, אם תקבעו את גודל האותיות תפתרו את הבעיה.
צבי אלון
אני מבקש לזכור שאנחנו גם הולכים לעשות ייצוא. כבוד המנכ"ל, אתה דיברת על כך שאתה רוצה שזה יהיה מכוער ושזה יבלוט. כאשר דיברת קודם על המשקה המשכר אמרת ששקלתם את דרך הביניים בכדי לשקול את כל השיקולים. אני מבקש ממך לזכור שאנחנו מדברים על יין ואנחנו מדברים על ייצוא. חברת הכנסת כל הזמן אומרת: עזבו את העולם. אני לא מדבר על העולם, אבל כשאנחנו שולחים יין - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא אמרתי עזבו את העולם, אמרתי שהעולם זה לא הדבר היחיד שקובע.
צבי אלון
אני מבקש שהחקיקה תהיה כזאת שהתווית תהיה סבירה, תהיה אסתטית וגם שיראו אותה.
רוני גמזו
זה לא קשור לייצוא.
מוטי טפרברג
זה קשור לייצוא. יש לנו פה תוויות שאנחנו מוציאים גם לארץ וגם לחוץ-לארץ.
היו"ר דני דנון
מרינה ממשרד הבריאות, בבקשה.
מרינה אוסטפלד
אני רק מבקשת להעיר לתשומת ליבכם, ועם כל הכבוד לכל התוויות האלה שעכשיו מוצגות בפנינו, התקנות האלה לא נועדו להחריג ענף כזה או אחר, ואני שוב חוזרת ואומרת את זה. משקה משכר רגיל זה בירה שגם נמכרת בפחיות קטנות, זה בריזרים. כל הבקבוקים האלה שמוגשים לנו עכשיו של ליטר וחצי וגלונים – בירה ובריזרים לא מוכרים בגלונים. עם כל הכבוד, אם נרד עכשיו לאחוזים כאלה אז באמת זה ירוקן מתוכן.
היו"ר דני דנון
תודה. אנחנו הלכנו לקראתם בנושא של מיקום התווית וזה משמעותי ומהותי. לכן, אני חושב שפה הצעת משרד הבריאות היא סבירה וגם בבקבוקים קטנים. אני מבקש להביא אותה להצבעה.
אורי מקלב
אני לא חושב, אדוני היושב-ראש. זה ממש לא סביר.
קריאות
- - -
יצחק וקנין
דני, דקה לפני שתצביע. האם אני יכול לקבל את זה ממך? אתה לא רואה מה שכתוב פה בכלל. תסתכל כמה זה בולט, זה 10%.
היו"ר דני דנון
אבל תסתכל על בקבוק קטן של בירה שמישהו קונה.
יצחק וקנין
מה זה משנה?
קרן שיינמן
זה 750, זה לא הרבה יותר גדול מהבקבוק הזה. זה 500 וזה 750.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה לא גודל בקבוק אמיתי? זה גודל בקבוק אמיתי?
קרן שיינמן
זה הגודל היחסי. זה הדמיה, כך עושים הדמיות.
יצחק וקנין
חבר'ה, עם כל הכבוד, אנחנו לא רק רוצים לעשות תווית, גם רוצים למכור מוצר. זה מכער את כל הבקבוק ובגדול.
סער פאוקר
אנחנו מנסים להציע איזשהו רעיון. הכיוון שהציע חבר הכנסת עמיר פרץ - יש לנו בעיה מיוחדת. לנו, ליין, יש בעיה ספציפית לבקבוקים גדולים. השאלה היא האם אפשר יהיה לקבוע הכיוון הכללי שהציע המנכ"ל, אבל לקבוע איזשהו שטח מקסימאלי שבקבוקים גדולים לא נצטרך לפרסם דבר כזה.
יצחק וקנין
רבותי, זה צריך להיות מגודל התווית ובזה נגמר העניין, גודל מינימאלי של אותיות, מקובל עליי. אני מוכן ללכת לנוסחה, אבל מה שאתם עושים פה כבר לוקח את זה למקום אחר. אני ראיתי את התוויות בחוץ-לארץ ולא רואים בכלל את האותיות.
רוני גמזו
אולי בגלל זה - - - שיכורים כולם.
יצחק וקנין
אני לא רוצה להיות שם. אל תיקחו את זה למקום שזה לא הגיוני בכלל, עם כל הכבוד.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הם מודאגים מהייצוא. לייצוא אנחנו לא נכתוב. מה איכפת לנו מה קורה - - - ?
היו"ר דני דנון
לייצוא יש תוויות שונות שהם מכינים לפי - - -
קריאה
לא. יש לנו קונה גם בארץ וגם בחוץ-לארץ. יש לנו אירופה. אנחנו שולחים תוויות גם לארץ וגם לחוץ-לארץ.
היו"ר דני דנון
חברים, אירופה כרגע לא מעניינינו. יש פרלמנט בכל מדינה שמחליט על התוויות שם.

אני כרגע רוצה להביא הצעה שהועלתה בעבר שיהיה 15% מגודל התווית שלא יפחת מ-10% מגודל הבקבוק. זו פשרה שאני רוצה להביא אותה להצבעה.
קרן שיינמן
אדוני, האם אפשר הצעה נוספת אם מקובל עליך? יש את תקן 1145 שמדבר. אפשר לעשות 15% מגודל התווית והאות הגדולה ביותר לפי תקן 1145.
רוני גמזו
לא, לא. אגב, התקן הזה מוגש כרגע לרביזיה, אנחנו הולכים לשנות אותו באותו מנגנון - - -
קריאות
- - -
היו"ר דני דנון
חברים, אתם מדברים כרגע בלי רשות דיבור. אני מציע בהסכמת משרד הבריאות להגיע פשרה והפשרה אומרת שהאזהרה תהיה 15% מגודל התווית שלא יפחת מ-10% מגודל הבקבוק.
יצחק וקנין
זו בדיוק ההצעה המקורית, לא שינית כלום. אני הראיתי לך מה זה 10%.
היו"ר דני דנון
חבר הכנסת וקנין, ההצעה המקורית היתה 15%.
יצחק וקנין
אבל זה בדיוק, אתה מביא את זה לאותה נורמה.
היו"ר דני דנון
מוריד את זה ל-10%.
יצחק וקנין
אתה מוריד ל-10 ומה אתה אומר? שזה יהיה מגודל הבקבוק.
אורי מקלב
צריך לשלב את מה שאתה אומר בתוספת עם מה שהציע עמיר פרץ, אבל המקסימאלי זה 750. מעל 750 אלו הם לא בקבוקים שלוקחים לשתייה שמהם אני חושש, אלא אלו בקבוקים גדולים.
היו"ר דני דנון
גודל המקסימאלי של האזהרה יהיה של ה-750?
קריאה
כן, 10% מ-750.
אורי מקלב
- - -זה המקסימאלי, יותר מזה לא צריך.
היו"ר דני דנון
איזה בקבוקים יש מעל 750?
קריאות
הנה זה.
אורי מקלב
יש גם שני ליטר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ויסקי וודקה באים בליטר בדרך כלל.
רוני גמזו
אני לא מבין למה נושא הבקבוקים הגדולים והדברים הגדולים האלו עולה כרגע. אלו לא הדברים העיקריים, הם לא לצרכן. אני רוצה להבין מה העניין.
מוטי טפרברג
אותו שתיין שותה בקבוק גדול.
רוני גמזו
אני רק לא יודע אם זה מעשי. מה, יש שטח פנים ל-750? האכיפה כאן תהיה מורכבת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני חושבת שההצעה המקורית מעולה ולא צריך לשנות שום דבר, אלא אם נעביר את זה לקדימה שוב וזהו.
היו"ר דני דנון
אנחנו מביאים להצבעה את ההחלטה של האזהרה של 15% מגודל התווית שלא יפחת מ-10% מגודל הבקבוק. מי בעד?
קריאות
ועד 750, ולא יותר מ-750.
היו"ר דני דנון
לא יותר, האם יש הסכמה של משרד הבריאות?
קריאות
כן, כן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה כן משנה כי ויסקי וודקה באים בליטר בדרך כלל, אז מה עשית בזה?
היו"ר דני דנון
גודל האזהרה המקסימאלי לפי הצעתו של עמיר פרץ יהיה של ליטר, עד ליטר. אוקיי, מי בעד?
צבי אלון
חזרתם ל-15%.
עמיר פרץ
אדוני, על 750 יחול לך 10%, על הליטר יחול לך 10%. אבל על השני ליטר יחול לך 5% באופן יחסי כי זה 10% מליטר. חבר'ה, האם אתם רוצים להמשיך להתווכח? על מה? בואו נתקדם.
היו"ר דני דנון
אני רוצה להבהיר כרגע את הנושא שהוסכם עליו. 15% מגודל התווית לא יפחת מ-10% מגודל הבקבוק. התווית המקסימאלית תהיה לפי הצעתו של עמיר פרץ עד גודל של ליטר.
עמיר פרץ
גודל של ליטר.
היו"ר דני דנון
תודה. מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – 1

הסעיף עבר.
היו"ר דני דנון
מי נמנע?
ליה שמטוב
אני.
היו"ר דני דנון
הסעיף עבר.
קריאות
לא, לא. יש בסעיף העניין של צבע.
גיל סגל
יש את נושא הצבעים. בטח ובטח אם אתם מקבלים החלטה, בטח ובטח אם אתם קובעים כזה גודל, אנחנו נבקש שלפחות נוכל לעשות את זה מחלק מהתווית האחורית ולא תווית נפרדת. ברגע שקובעים שחור לבן, מסגרת שחורה, זה נראה כמו מודעת אבל וזה לא חלק - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים.
גיל סגל
לא, אנחנו מבקשים כמו שמקובל בעולם, ואנחנו יכולים להראות דוגמאות, כמו שמקובל בכל מקום נוכל להפוך את זה לחלק מהתווית האחורית. קרי, בצבעים של התווית האחורית עם מסגרת.
היו"ר דני דנון
הסעיף עבר כלשונו ואנחנו לא מתכוונים להיכנס לזה גם ברמה העקרונית.

אני מבקש להקריא את סעיף 3.
לאה ורון
סעיף 2 אושר כולו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, אבל אני ביקשתי נושא חדש.
לאה ורון
חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ ביקשה בקשה לדיון מחדש.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
על האזהרה ואם אפשר לעשות את זה היום. יש לי סיכום עם מנכ"ל משרד הבריאות גם על הנוסח.
צחי פנחס
אני רק רוצה לציין, כמו שאמרתי בהתחלה, חובת ההיוועצות של משרד הבריאות היא לגבי סימן האזהרה בפרסומת טלוויזיה כשסעיף 5 מפנה לסעיפים 3 ו-4. אני מבקש מהוועדה שלא תצביע היום על סעיפים 3 עד 5 אלא תחכה לאחר קיום ההיוועצות. מאחר וסעיף 5 שדן בסימן אזהרה פרסומת בטלוויזיה מפנה לסעיפים 3 ו-4 אז אני מבקש שהוועדה לא תצביע היום על סעיפים 3, 4 ו-5 כי אחרת אין טעם להיוועצות. ההיוועצות היא לעצם סימן האזהרה.
אלקנה אפרתי
סעיף 5 אכן מתייחס לסעיף 3, אבל מניעה שהוועדה תאשר את סעיף 3 וכאשר ידונו בסעיף 5 ככל שיהיו לכם הערות שיבקשו לשנות, אז בסעיף 5, לא בסעיף 3. יהיה אפשר לשנות את סעיף 5. במקום: כאמור בסעיף 3 ייכתב משהו אחר על-פי ההסכמות.
צחי פנחס
במועד הדיון הבא זה אומר שאם תהיה לנו התנגדות לאמור בסעיפים 3 ו-4 אז ישונו הסעיפים?
אלקנה אפרתי
אבל ההתנגדות שלכם בסעיף 3 תהיה ביחס למה שנאמר בסעיף 5, להכללת האזהרה באמצעים אלקטרונים. סעיף 3 – עניינו פרסומות בכתב ובדפוס ולהבנתי לא בתחום שלגביו - - -
צחי פנחס
נכון, אבל הנוסח של האזהרה צריך להיות כאמור בסעיף 3.
אלקנה אפרתי
אוקיי. אז נניח לצורך העניין שבמקום לכתוב: לרבות בפרסומת בטלוויזיה תהיה כאמור בתקנה 3, יהיה כתוב: תהיה תקנה 7 או תקנה נוספת, או כל נוסח אחר שיתואם בסיכום איתכם.
לאה ורון
ככל שמשרד הבריאות יחשוב שזה נכון. יש חובת היוועצות בכם, לא הטלת וטו שלכם.
היו"ר דני דנון
זה הסעיף האחרון שאנחנו נדון בו היום. אנחנו נתחום את הזמן להיוועצות. ניתן לכם זמן להיוועץ ואז נחזור להשלים את התקנות. סעיף 3, בבקשה.
עמיר פרץ
למה? תשאיר את סעיף 3 גם לסיבוב הבא. למה אתה רוצה להעביר את סעיף 3?
היו"ר דני דנון
כי הוא לא קשור לעניינים של הרשות.
מרינה אוסטפלד
"אופן הכללת האזהרה בפרסומת בכתב תקנה 3. האזהרה בנוסחה כמפורט בתקנה 2(א) לפי העניין, תיכלל בפרסומת בכתב או בדפוס, תהיה בשפת הפרסומת באופן הזה:

(1) האזהרה תהיה באותיות בצבע שחור, ניתנות לקריאה בנקל וזהות בהדגשתן, מתוחמות במסגרת בצבע שחור שעובייה והדגשתה כעובי האותיות שבאזהרה;
(2) שטח האזהרה יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת והאותיות של האזהרה יתפסו את רובו."
היו"ר דני דנון
תודה. האם יש הערות?
יצחק וקנין
תאמין לי שזה מזכיר לי מודעת אבל.
היו"ר דני דנון
הערות, בבקשה.
אופיר ביתן
עו"ד אופיר ביתן, הרשות השנייה. אנחנו העברנו את התייחסות שלנו לגבי סעיפים 4 ו-5 וכמו שנאמר פה סעיף 5 מפנה לסעיף 3. ולכן, יש לנו התייחסות גם לסעיף 3. ההתייחסות שלנו הועברה למשרד הבריאות ומשרד הבריאות קיבל את התייחסות. אם אנחנו דנים בסעיף 3 אז אני כן אעיר. אם מחליטים שאנחנו מפרידים בין סעיף 3 ל-5 אז אני אשמור את ההערות שלי לאחר כך. רק תחליט הוועדה אם סעיף 5 מפנה ל-3.
היו"ר דני דנון
אותה תשובה, אני חושב.
אלקנה אפרתי
בגדול אותה תשובה. אתם יכולים להעיר, אבל כמובן הסעיף הרלוונטי הוא הסעיף של פרסומת באמצעים אלקטרונים ואז אני חושב שיהיה ראוי בכל מקרה שעמדתכם תישמע.
היו"ר דני דנון
הערות. שירה, בבקשה.
שירה בריק-חיימוביץ
עו"ד שירה בריק-חיימוביץ בשם ידיעות אחרונות. הוועדה הנכבדה קיבלה בסעיף 5, ובצדק רב, את האבחנה בין פרסומת למשקה משכר על עמוד שלם, פרסומת שכל כולה מציגה בקבוק אחד וכל מטרתה היא רק לשווק משקה אלכוהולי אחד שזו הדוגמה שלה, לבין מודעות שהן בכלל מודעות צרכניות והן לא מתמקדות בכלל באלכוהול אלא מודעות של רשתות שיווק כמו: מגה ורמי לוי ושופרסל שבהן רואים אחת משתיים: או שרואים שולחן גדול ערוך עם המון מוצרים או עגלת מוצרים עמוסה בטיטולים ובמטרנה, ובין היתר, גם בקבוק יין, או שיש מודעה שהיא גם מודעת ריבוי מוצרים של רשת שיווק. היא לא משווקת ספציפית שום יצרן אלכוהול, שום משווק אלכוהול, שבה רואים ריבועים ריבועים. רואים ריבוע של דגנים וריבוע של ריבות ומצות לפסח, ויש גם ריבוע של יין או של בירה.
היו"ר דני דנון
מה את מציעה?
שירה בריק-חיימוביץ
דווקא מתוך הכוונה שלנו לאכוף את נושא האזהרות איפה שצריך ולא להיתקל במקום שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם האזהרות, במקום שגם לא מצדיק את זה כי זה באמת לא מודעות שפונות לצרכני האלכוהול אלא לקראת חגים, בישול, קידוש וכו', שהמודעות האלה שגם לא נמנות במניין אלא קובעות ששטח האלכוהול בהן, המוצר האלכוהולי, לא תופס יותר מ-5% משטח המודעה כולה, שבהן לא תיכלל חובת האזהרה.
מבחינת הנוסח אני מציעה שאחרי תקנה 2, זאת אומרת שב-(3)(3) ייכתב: חובת פרסום האזהרה לא תחול על פרסומת מעורבת לכמה מוצרים – אני משתמשת באותה הגדרה של סעיף 5 - שרובם אינם משקה משכר וגודל הפרסומת לשם המסחרי של המשקה המשכר אינו עולה על 5% משטח הפרסומת המעורבת כולה.
היו"ר דני דנון
העתקת מהחוק את הסעיף.
שירה בריק-חיימוביץ
העתקתי מסעיף 5 לחוק. אני גם אומרת ש-5% מתוך 5% זה גם כך לא יהיה- - -
היו"ר דני דנון
סליחה, הבנו. עליי זה מקובל. האם יש עוד הערות לסעיף הזה?
מרינה אוסטפלד
כן, אני מעירה לסעיף שלנו. אני רק רציתי להבהיר וגם למען הסדר הטוב ולמען ההגינות. מכיוון שקיום התייעצות מכוח החוק של משרדנו עם הרשות השנייה נעשה וקיבלנו את הערותיהם אני מבקשת במידה ואנחנו באמת מנתקים את הקשר ומפרידים בין סעיף 5 לסעיף 3 אז הם יעירו את הערותיהם לכשאנחנו נדון בסעיף 5.
היו"ר דני דנון
בוודאי. אני מבקש להצביע על סעיף 3 עם התוספת של (3).
רוני גמזו
אני רק רוצה להבין את סעיף 3(3) שהם הוסיפו. סעיף 5 החריג את הפרסומות המעורבות.
לאה ורון
סעיף 5 בחוק עצמו. הוא קבע: "...אלא אם כן הפרסומת היא פרסומת מעורבת לכמה מוצרים שרובם אינם משקה משכר וגודל הפרסומת וגודל הפרסומת לשם המסחרי של המשקה המשכר אינו עולה על 5% משטח הפרסומת המעורבת כולה.".
רוני גמזו
זאת אומרת, לא רק שהם יותרו, אלא גם שלא תהיה להם אזהרה.
היו"ר דני דנון
זה מודעה של מגה, לצורך העניין. אם יהיה בקבוק יין או מוצר אלכוהולי שלא מעל 5% משטח המודעה אז לא תהיה אזהרה שם. בעינינו זה נראה הגיוני כי קיבלנו את זה גם בחוק.
יצחק וקנין
אחרת רק האזהרה תבלוט.
היו"ר דני דנון
האם אפשר להצביע? תודה. אנחנו מצביעים על סעיף 3 כפי שתוקן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים –אין

הסעיף אושר.
היו"ר דני דנון
הסעיף אושר.

אנחנו סיימנו את החלק הזה להיום. אני מבקש מהצדדים שצריכים להיוועץ לסיים תוך 14 יום את התהליך. אנחנו נקבע ישיבה אחרונה לאישור התקנות.
צחי פנחס
כרגע המועצה מכהנת עם ממלא מקום יושב-ראש ואנחנו גם צריכים ל - - -
היו"ר דני דנון
נאריך את זה ל-21 יום.
לאה ורון
מי הממלא מקום?
צחי פנחס
נתי שוברט.
היו"ר דני דנון
תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:00.>

קוד המקור של הנתונים