ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/07/2012

מעמדם של עובדי המכון למחקר ביולוגי בישראל

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 744>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ט בתמוז התשע"ב (09 ביולי 2012), שעה 12:00
סדר היום
<מעמדם של עובדי המכון למחקר ביולוגי בישראל>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אילן גילאון

דוד רותם
מוזמנים
>
דבורה ספיר אליעזר - עו"ד, לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

גדי שילה - עו"ד, סגן בכיר לפרקליטת מחוז תל אביב אזרחי, פרקליטות המדינה

קרן דון יחיא-יוסט - עו"ד, פרקליטה בפרקליטות מחוז תל אביב אזרחי, פרקליטות המדינה

איילה גונן-אשרי - ממונה על הביטחון, נציבות שירות המדינה

ד"ר אביגדור שפרמן - מנהל המכון, המכון למחקר ביולוגי

נתן רוזנבוים - סמנכ"ל תפעול ומשאבי אנוש, המכון למחקר ביולוגי

דניאל גליקין - מנהל משאבי אנוש, המכון למחקר ביולוגי

ענת סקלדמן - יועצת משפטית, המכון למחקר ביולוגי

מורלי פישר - יו"ר ועד עובדי מחקר במכון הביולוגי, המכון למחקר ביולוגי

ישי קולומבוס - ועד דרוג מחקר, המכון למחקר ביולוגי

עדי קרן - יו"ר ועד עובדים כללי, נציגי העובדים

תומר אהרון - ועד כללי, נציגי העובדים

בתיה פריזר - ועד כללי, נציגי העובדים

שרה שרר - ועד כללי, נציגי העובדים

אסף ברנזון - יועץ משפטי לוועד העובדים הכללי, נציגי העובדים

פנחס דריילינגר - ועד המהנדסים, נציגי העובדים

שלמה ברנס - ועד המהנדסים, נציגי העובדים

שרונית כהן - ועד העובדים, נציגי העובדים

יצחק שטיינר - יו"ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בהסתדרות, ההסתדרות החדשה

דני הורנשטיין - יו"ר חטיבת הסקטור הציבורי באיגוד הנדסאים, ההסתדרות החדשה

ורד וייץ - ההסתדרות החדשה

דוד דהאן

המשמר החברתי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

<מעמדם של עובדי המכון למחקר ביולוגי בישראל>
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. היום י"ט בתמוז, 9 ביולי 2012.
דוד רותם
- - -
היו"ר חיים כץ
כן, כן.
דוד רותם
מחר זה יהיה אחרת.
היו"ר חיים כץ
נכון.

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והנושא הוא: מעמדם של עובדי המכון למחקר ביולוגי בישראל.

למען האמת, לפני כחודש וחצי פנו אליי נציגי ארגון העובדים של המכון למחקר ביולוגי, והעלו טענות מטענות שונות על מה שקורה במערכת יחסי העבודה במכון. אני נפגשתי היום עם יושב-ראש המכון, והוא אמר לי: תשמע, אני לא מבין שום דבר. אני מוכן להידברות, אני מוכן לשבת, אני מוכן לדבר.
דוד רותם
יושב-ראש או מנכ"ל?
היו"ר חיים כץ
מנכ"ל? מנכ"ל.
אמר לי
אני מוכן לשבת, אני מוכן לדבר, אני מוכן. זאת אומרת, איך שאני רואה את הדיון מתחיל, אנחנו כבר במקום שאני חושב שטוב יכול לצאת מפה. המטרה שלנו, בשורה התחתונה, שהם ימשיכו לעשות את העבודה שלהם, והעובדים לא ירגישו שמצרים את צעדיהם. ואנחנו נתחיל את הדיון, ואני אתן לנציגי העובדים. יש לי גם כמה שאלות, אחר-כך, לפרקליטות ולמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. אבל שנציגי העובדים יפתחו, ידברו ויגידו את מה שעל ליבם. יש פה נציג עובדים? מי אדוני? לפרוטוקול – שם, תפקיד.
עדי קרן
שמי עדי קרן, ואני יושב-ראש ועד העובדים הכללי במכון הביולוגי.
היו"ר חיים כץ
מה זה כללי?
עדי קרן
כללי – אנחנו מייצגים 60% מהעובדים במכון, שבהם אנשים מהסקטורים הבאים: מהנדסים, הנדסאים, טכנאים, מקצועות טכניים ומינהלי.
היו"ר חיים כץ
לא מחקר.
עדי קרן
לא מחקר. חוץ ממחקר - - -
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, שיש שני ועדים?
עדי קרן
נכון, יש שני ועדים היום: הוועד הכללי - - -
היו"ר חיים כץ
יש ועד כללי, וועד מחקר.
עדי קרן
נכון. ועד המחקר מאוגד לחוד, ואנחנו מהווים 60% מעובדי המכון. לפני שנה וחצי התאחדנו תחת ההסתדרות לוועד כללי. למעשה, מרגע החיבור שלנו להסתדרות, הדבר היה לצנינים בעיני הנהלת המכון שיצאה כנגדנו מאותו רגע שהתאחדנו, ומאותו רגע שההסתדרות - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה: "יצאה כנגדנו"?
עדי קרן
יצאה כנגדנו זה – התחילה להצר את צעדנו, התחילה לפגוע בהתארגנות שלנו, לפגוע בשמנו הטוב.
היו"ר חיים כץ
מה זה אומר?
עדי קרן
החל בפגיעה בשמנו הטוב, - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה: "פגיעה בשמנו הטוב"?
עדי קרן
מילים קשות שחבל - - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא, שמע: אתה מדבר - - -
דוד רותם
אל תתייחס ברצינות לפגיעה בשם הטוב.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת רותם, שנייה.
אתה מדבר בסיסמאות. אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. תן לי דוגמאות של מה שלא בסדר. אם אנחנו רוצים לפתור ואם אנחנו לתקן, הסיסמאות לא יעזרו.
עדי קרן
מרגע שהתאחדנו, הנהלת המכון כתבה מספר רב של מכתבים לעובדים כנגד ההתאגדות שלנו, ביציאה, ממש במילים קשות כמו: שקרנים. היועצת המשפטית של המכון טענה שאנחנו מושחתים.
היו"ר חיים כץ
מתי התאגדתם?
עדי קרן
לפני שנה. באפריל.
היו"ר חיים כץ
מה המצב עכשיו?
עדי קרן
מאז אנחנו ניסינו להידבר עם הנהלת המכון במספר דיונים. למעשה, לא היתה שום התקדמות בשום נושא. למעשה, רק הלכנו והידרדרנו ביחסים בינינו עד למצב שבו הגענו לבית-משפט וניתן פסק-דין מביש, גם מבחינתנו וגם מבחינת המדינה. פסק-דין שהיה בנושא הפרת השכר, חוק הגנת השכר. במהלך ההתדיינות בבית-המשפט השופט אפילו ניסה ליצור גישור בין הצדדים, שכמובן התקבל מצידנו ללא בעיה. מצד שני, הנהלת המכון היא זו שסירבה לגישור. מחר אנחנו ניגשים גם - - -
היו"ר חיים כץ
עכשיו אתם מוכנים לגישור?
אביגדור שפרמן
אתה שואל אותי?
היו"ר חיים כץ
לא, לא.
עדי קרן
לא, אנחנו היינו מוכנים בבית-המשפט, ומוכנים גם היום לגישור.
היו"ר חיים כץ
אתם מוכנים לגישור.
עדי קרן
ברור. אנחנו מוכנים לגישור בכל רגע - - -
היו"ר חיים כץ
בסדר. ואתה מנכ"ל המכון, אתה גם מוכן לגישור?
אביגדור שפרמן
בהחלט.
עדי קרן
השופט בבית-המשפט כתב את זה בפסק-הדין שלו בצורה ברורה, שאנחנו הסכמנו מיד לגישור. ובצורה תמוהה, הנהלת המכון, שהיא זו שאמורה שיהיה שקט במקום העבודה, דחתה את הגישור על הסף.
היו"ר חיים כץ
מי?
עדי קרן
הנהלת - - -
היו"ר חיים כץ
עזוב, לא מעניין.
דוד רותם
אבל על מה אתם הסתכסכתם?
היו"ר חיים כץ
רגע, חבר הכנסת רותם.
דוד רותם
בשביל להבין על מה הם הסתכסכו בכלל.
היו"ר חיים כץ
לא הבנת?
דוד רותם
לא.
היו"ר חיים כץ
אני אסביר לך בשתי מילים ממה שמעתי פה.
דוד רותם
תסביר לי.
היו"ר חיים כץ
הם רצו להתאגד, והנהלת המכון לא רצתה שיתאגדו. זה הכול. הם רצו את הסתדרות, והנהלת המכון אמרה: טוב לנו איך שזה. לא רוצים. עכשיו באה ההנהלה עם הזמן ואמרה: תשמע, שקלנו, טעינו, התבלבלנו – לא מפריע לנו. זה הסיפור במה שקורה פה. באופן כללי כזה, לא נכנסנו עוד - - -
תשמעו, אני חושב שאם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, אנחנו לא צריכים להיכנס לפרטים פה, אם ככה. אם אנחנו ניכנס - - - עמדות, וזה ידבר וזה יעליב – אין לנו מטרה. המטרה שלנו, פה, בוועדה הזאת – הדרישות שלכם סודיות?
עדי קרן
לא.
היו"ר חיים כץ
אתם יודעים להעביר אותם לוועדה? את כל הרשימה שלכם?
עדי קרן
- - -
היו"ר חיים כץ
כן. זה כל הדרישות שלכם?
עדי קרן
כל הדרישות שלנו הם דברים שהם חוקי מדינה, תקשי"ר, הסכמים קיבוציים, הסכמים פנימיים במכון שלא מקוימים במשך שנים.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, אתה לא - - - עכשיו אנחנו לא באמצע המשא-ומתן. וואלה, אני הייתי שמח להיות המגשר. שמע מה אני אומר לך. - - - זה היה נחמד לכולם.
קריאה
אתה מוזמן.
היו"ר חיים כץ
אבל אני לא יודע אם אני, מבחינת - - -
אילן גילאון
- - - אולי מגשר - - -
היו"ר חיים כץ
אבל מבחינת אישורים, אני לא יודע אם יש לי. אני לא הולך לקחת עליי סיווג שחור. אני לא רוצה. לא רוצה לקחת סיווג שחור.
שרונית כהן
תראה את הרשימה ותבין - - -
עדי קרן
הכול מדובר על - - -
אילן גילאון
יש לכם מגשר בכלל?
שרונית כהן
לא, אין.
עדי קרן
אנחנו במשך חודש וחצי מנסים אפילו לקבוע איזשהו מתווה לשיחות, וגם בזה אנחנו לא מצליחים.
היו"ר חיים כץ
אין בעיה. עכשיו הוא בא ואומר לוועדה. מי אדוני?
אביגדור שפרמן
אביגדור שפרמן.
היו"ר חיים כץ
מה התפקיד שלך? לפרוטוקול. תשמע, פה רושמים. פה יש תנאי עבודה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יושב פה בן-אדם ורושם פרוטוקולים. הוא רושם פרוטוקולים ויקבל את כל תנאי העבודה. אנחנו עושים לו - - -
קריאה
את זה אנחנו - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה.

אנחנו עושים לו חיים קלים. אחרת, מישהו אמר פה ולא יודעים.
אילן גילאון
הוא יתבע אותנו.
היו"ר חיים כץ
ואתה - - -
אביגדור שפרמן
אני אתן את ה-title - - -
היו"ר חיים כץ
אתה, לפרוטוקול, מוכן – תגיד שאתה מוכן ללכת לגישור.
אביגדור שפרמן
דוקטור אביגדור שפרמן, מנהל המכון הביולוגי, מוכן ללכת לגישור.
היו"ר חיים כץ
יפה.
קריאה
מה זה אומר? אפשר לדעת למה הכוונה?
דוד רותם
אפשר לשאול שאלה?
היו"ר חיים כץ
כן.
דוד רותם
ועד העובדים.
עדי קרן
כן.
דוד רותם
אני רואה פה שאתם מבקשים כיבוד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
עדי קרן
נכון מאד.
דוד רותם
תסביר לי למה אתם מתכוונים.
עדי קרן
מבקשים - - -
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להיות המגשר? אנחנו לא נכנסים - - -. אני לא בא - - -
דוד רותם
אתה לא רוצה להיות המגשר.
היו"ר חיים כץ
אני לא ראוי. אני רוצה, אבל אני כנראה לא ראוי. כי סיווג שחור – יש אנשים שסיווג ביטחוני שחור דורש מהם אחר-כך כל מיני מגבלות, שגם אם אני ראוי ויכול אני לא רוצה להיות שם.
דוד רותם
ואתה סיווג שחור.
היו"ר חיים כץ
אני לא. אני לא רוצה.
דוד רותם
בגלל - - -
היו"ר חיים כץ
לא, אני לא רוצה.
אילן גילאון
הוא רמז - - -. - - - חבר הכנסת דוד רותם - - - לתוך - - -
היו"ר חיים כץ
שמע, כבר הייתי צריך להיות. כבר הייתי. חבר הכנסת רותם, הלוא הם כבר ביקשו ממני – לא הם – מאצלי. אמרתי: עזבו אותי, לא רוצה.
אילן גילאון
חבר הכנסת רותם, זה פשוט כיבוד. זהו. כיבוד.
היו"ר חיים כץ
יש פה עורכי-דין של שני הצדדים? יש פה נציג הסתדרות?
יצחק שטיינר
כן.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני? לפרוטוקול.
יצחק שטיינר
יצחק שטיינר, יושב-ראש הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, ומחזיק תיק מערכת הביטחון בהסתדרות.
היו"ר חיים כץ
אתה שמעת פה את שני הצדדים. הוועדה הזאת תהיה זמינה מעכשיו לעכשיו. שמעתי היום בבוקר גם את דבריו של מנכ"ל המכון, ושמעתי אותם פה לפרוטוקול. המטרה שלנו ושלך – אני מקווה שגם שלך – למערכת יחסי עבודה שקטה ועובדים מאורגנים, עם כל מה שמשתמע מכך. עם כל מה שמשתמע: הקימו ארגון עובדים, ועד עובדים – אתה תקרא לזה שהכול – מערכת יחסי עבודה. גם ועד העובדים ששמעתי אותו, מבין את עבודת המכון, רוצה לבוא לעבודה, לעבוד, לתרום וללכת הביתה בשלום. רוצה. הוא לא בא בשביל להילחם. הוא בא בשביל לעבוד, והוא רוצה תנאים הגונים.
שני הצדדים אומרים
מוכנים למגשר. כמה זמן ייקח למצוא אחד כזה?
יצחק שטיינר
שבועיים.
היו"ר חיים כץ
שבועיים. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס פה לדיון. אני לא חושב שזה יועיל למישהו.

מה חושב עורך-הדין אסף ברנזון? זה יועיל למישהו?
אסף ברנזון
יועיל שאנחנו נדע מי המגשר עכשיו, ונדע את לוח-הזמנים.
היו"ר חיים כץ
עכשיו?
אסף ברנזון
כן.
היו"ר חיים כץ
הוא אומר שבועיים, נמצא מי המגשר. אתם צריכים - - -
אילן גילאון
יש לכם הצעה?
אסף ברנזון
אני יכול להציע. כן.
אילן גילאון
לכם יש?
דוד רותם
זה לא פשוט. המדינה - - -
היו"ר חיים כץ
תשמע לי, כשאני שומע פה את רוח הדברים, אני לא בא לפנות אפילו למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ולשאול אותם שאלות. ולא פונה לפרקליטות. אני יכול לשאול אותם שאלות, אבל אני לא רוצה. פשוט לא רוצה. אני רוצה לנסות לפתור את הבעיה, ושיהיה טוב לכולם.

אני גם בא משם. גילוי נאות: אני משמש כמזכיר ארגון עובדי התעשייה האווירית – גילוי נאות. ועשיתי כבר פעם משא-ומתן, בחיים שלי. פעם אחת. לא גדול, אבל עשיתי. וגם פה יצא לי, בוועדה, לעשות איזה משא-ומתן, פעם אחת.
אני חושב שאתם, עורכי-הדין של שני הצדדים, צריכים לשבת ביניכם. לקבוע מגשר. להעביר את הדרישות. הוועדה הזאת, אני מקווה שבכל מה שניתן, תעדכנו אותה. ואם יצטרכו, אנחנו נעשה פה דיון. ואם אתם תרצו מעורבות של הוועדה, אתם תקבלו אותה.
תעדכנו אותנו בתוך שבועיים, כמו שאמר מזכיר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים על מציאת מגשר, והתחלת פעילות בעניין. ואני מקווה שלא תצטרכו לבוא לפה עוד פעם.

תודה רבה. הישיבה נעולה.
דוד רותם
אבל בינתיים אתם יכולים לדבר ביניכם. לא יקרה כלום.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.
עדי קרן
תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:28.>

קוד המקור של הנתונים