ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/07/2012

צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (מס' 2), התשע"ב-2012, תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים) (מס' 2), התשע"ב-2012, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
20
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
09/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 743>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ב (09 ביולי 2012), שעה 11:30
סדר היום
<1. צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (מס' 2), התשע"ב-2012>
<2. תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<3. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<4. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<5. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים) (מס' 2), התשע"ב-2012>
<6. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<7. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<8. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<9. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
קרן ברהום - ר' תחום תקציבי שיקום ותגמולים, משרד הביטחון וצה"ל

אביבה פאר - עו"ד, לשכת יועמ"ש למע' הביטחון, משרד הביטחון וצה"ל

אפרים חוג'ה - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שולמית מועלם - ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

נאווה שוהם-סולן - ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

גיל סימנהויז - ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

אבנר גולן - מנהל אגף זכויות ורווחה, ארגון נכי צה"ל

קובי יצחק - יו"ר מחוז, ארגון נכי צה"ל

אביאל קובייסי - דובר המאבק, ארגון נכי צה"ל

אברהם יולזרי - חבר, ארגון נכי צה"ל

מאיר חלבי - ארגון נכי צה"ל

ששון עוזר - ארגון נכי צה"ל

אלי שעבין - חברת גרניט, ארגון נכי צה"ל

אמנון יהלומי - נציג הארגון היציג, ארגון נפגעי פעולות איבה

יהושע כהן - נציג הארגון היציג, ארגון נפגעי פעולות איבה

דורון יהודה - ארגון נכי הפוליו

דוד דהאן - פעיל, המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (מס' 2), התשע"ב-2012>
<תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים) (מס' 2), התשע"ב-2012>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע. י"ט בתמוז, ה-9 ליולי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

אני רוצה להגיד שבתחילת המושב, לפני שלוש שנים, אני חושב שאחד הדיונים הראשונים היה עדכון גמלאות – אלמנות, נכים, יתומים – והעדכון היה, וואלה, שנתיים אחרי. כמעט שנתיים אחרי. אני אמרתי: לא מבין, לא מבין למה צריך לחכות שנתיים לעדכון גמלאות. נכון שהמדד שאנחנו מעדכנים – שמוגדר על-ידי: שמחת הקהילה – מתפרסם פעמיים בשנה: באפריל ובאוקטובר. אבל למה צריך לחכות כל-כך הרבה?

ואני שמח שכבר פעם שנייה אני מקבל טלפון ממשרד הביטחון, מה שלא היה בעבר: אל חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, כנסת ישראל. הנדון: עדכון תגמולי נכי צה"ל, משפחות שכולות – מדד אוקטובר 2011. זאת אומרת, שאנחנו מפקששים במדד אחד.
קריאה
- - -
קריאה
- - - אפריל 2011, ואנחנו ב-2012.
קריאה
התקדמות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו במדד אוקטובר 2011. המדד השני עוד לא פורסם.
קריאה
יפה.
אבנר גולן
אפריל.
היו"ר חיים כץ
אפריל. בסדר.

תשמעו, וואלה, שאם עשינו את זה, זה לא יאומן. אני רק מקווה שבקדנציה הבאה, או כשאני לא אהיה פה, אתם תמשיכו באותה הדרך. לא תחזרו חזרה לשנתיים. תדעו, - - - של מדד אחד.
נאווה שוהם-סולן
מה זה: לא תהיה פה? אתה פה.
קריאה
אנחנו נדאג שתמשיך, טוב?
היו"ר חיים כץ
כשאני קיבלתי את זה, זה היה מאי. תשמעו, זה מרומם את הנפש. ואני אומר: זה בסדר. וזימנו ישיבה מיידית, ואנחנו נעדכן את המדדים. ואלה ששילמו בגופם, בנפשם, בחייהם של יקירים – יעודכנו ויקבלו את מה שהמדינה החליטה שמגיע להם, ויפה שעה אחת קודם. אם אנחנו כבר מגיעים למצב כזה, אולי בפעם הבאה נדאג שאנחנו נעדכן ישר באותו מדד. זאת אומרת, נקצר את זמן התגובה לשלושה חודשים. ואז זה יהיה, עם פרסום המדד נעדכן. ונגיד: וואלה, עשינו את זה לאט אבל בטוח, אבל עשינו.
גם פה, לאור ההתקדמות להגיד שאני לא מרוצה, אני מרוצה. זאת האמת. מרוצה ומודה למשרד הביטחון על עבודתו, בקטע הזה, עם הנכים. יש לנו עוד קטעים אחרים שלא - - -
קריאה
- - -
אבנר גולן
מפנימים - - -
היו"ר חיים כץ
שמע, כל דבר חשוב. כל דבר. "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים". ואם אנחנו מסדרים את הפרטים הקטנים, אז כשאני הולך הביתה בסוף היום, אני אומר: מרוצה אני. אני אומר לך: אני זוכר את הדיונים הראשונים שאמרנו: איך זה יהיה צמוד, למה יהיה צמוד, למה שנתיים. היום אנחנו באים – מדד אחד. אנחנו מפקששים מדד אחד. מרוצה אני, למרות שאין סיבה שנפקשש במדד. מרווח של חצי שנה בין מדד למדד, הוא מספיק זמן למערכת יעילה, שהגיעה משנתיים לשש, באמצע הדרך, אחרי שלושה חודשים, יש פרסום מדד – לעבוד ולעדכן יותר מוקדם. ואז באמת אנחנו נגיד: וואלה, התייעלות.
אבנר גולן
אני יכול להתייחס, בבקשה, לנושא הזה, הספציפי?
היו"ר חיים כץ
מי אדוני?
אבנר גולן
אבנר גולן, מארגון נכי צה"ל.
היו"ר חיים כץ
בבקשה. אתה יודע למה אני שאלתי "מי אדוני".
אבנר גולן
בוודאי, בוודאי.
היו"ר חיים כץ
הרשם כותב אחר-כך, ויגידו: מישהו אמר, מי זה היה?
אבנר גולן
אני יודע.
היו"ר חיים כץ
לא יודעים, לא שמעו, לא מכירים. ככה אתה אומר – יודעים, רשום.
אבנר גולן
אני מחזק את דבריך לגבי השיפור הקל שחל בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
שיפור. לא קל – שיפור. כשצריך להודות אז צריך להודות.
אבנר גולן
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
השיפור שנעשה בעניין הזה.
אבנר גולן
אז אני גם מחזק את דבריך בעניין הספציפי הזה. אבל זכורה לי פה פגישה איתך בשנת 2009, שבעצם דרשת מאגף השיקום שהם יגישו לך הצעת חוק, לייתר את הצורך בכל התהליך הבירוקראטי שנמצא היום מבחינת מנגנון ההצמדה ועדכון ההצמדה. אנחנו בהתחלה עידכנו את התגמולים לפי הפרסום הראשון של המדד הראשון, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, אחרי שלושה חודשים. בא אגף השיקום לפני מספר שנים ודרש להמתין למדד הסופי, וזה עוד שלושה-ארבעה חודשים. וכמובן, היום – העדכון הזה הוא יחסית קל, הוא נעשה בסמוך ממש למדדים. אבל עדיין יש פיגור של מספר חודשים, שאין הצמדה, אין ריבית, ואין כלום.
היו"ר חיים כץ
ומה אמרתי?
אבנר גולן
אני הייתי מבקש - - -
היו"ר חיים כץ
מה אמרתי דקה לפני זה?
אבנר גולן
אז אני מחזק את דבריך. אבל - - -
היו"ר חיים כץ
אבל, יחד עם זה, בשבילך גם – העדכון הזה, הקצב הזה, הוא הכי מהיר שיש במשק: גמלאים מעודכנים פעם בשנה. הקצבאות מעודכנות פעם בשנה. אתה כבר יותר - - - מכל המשק. יחד עם זה, מרוצה אני עד מידה מסוימת. אבל מאלה שהיינו הכי גרועים במשק, אנחנו כבר הכי טובים במשק. אל תשכח.
אבנר גולן
אין ספק. אני מסכים עם זה.
היו"ר חיים כץ
אל תשכח גם את זה.
אבנר גולן
אבל אפשר לשפר ולבצע - - -
היו"ר חיים כץ
כל דבר. אנחנו כל הזמן שואפים למצוינות. אנחנו שואפים למצוינות, ונשתדל לשפר.

משרד הביטחון רוצה להגיד משהו אחרי הברכות שקיבלתם? מי גברתי? לפרוטוקול.
קרן ברהום
אני קרן מאגף התקציבים. אנחנו, ביחד עם היועץ המשפטי, דואגים לעדכון.

לעניין שמר גולן העלה – אנחנו במגעים עם מר גולן, עם ארגון האלמנות והיתומים, עם "יד לבנים" ועם היועצים למיניהם, לשנות את כל השיטה של העדכון, במטרה אולי לשנות בכלל - - -
היו"ר חיים כץ
עזבי, אנחנו בשיטה הקיימת. תעני לי למה זה לא כל מדד? למה צריך לחכות?
קרן ברהום
יש הסכם עם ארגון נכי צה"ל שנחתם ב-1986, והארגונים האחרים אימצו אותו בשנים המאוחרות יותר. נקבע שם – אנחנו משתמשים בשני מדדים שאתה מכיר: באפריל ובאוקטובר.
היו"ר חיים כץ
מדד אחד שמתפרסם פעמיים בשנה. לא שני מדדים.
קרן ברהום
מדד אחד שאנחנו מעדכנים אותו פעמיים בשנה. הוא מתעדכן בכל חודש. המדד הזה דינאמי, יש לו תחזיות חודשיות, ואחרי כמעט חצי שנה הוא מקבל את הסופי הראשון שלו. עדיין לא סופי, מאחר והלשכה המרכזית הסטטיסטיקה – אני פשוט לא יודעת את עבודתה עד הסוף, אבל הוא מקבל נתונים והוא עדיין - - -
היו"ר חיים כץ
תראי, אני מסביר, את מבינה טוב.
קרן ברהום
כן.
היו"ר חיים כץ
את גם עורכת-דין, נכון?
קרן ברהום
לא.
היו"ר חיים כץ
לא, חבל.
קרן ברהום
היא עורכת-דין.
היו"ר חיים כץ
את מבינה טוב, אני מסביר גרוע.
קרן ברהום
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
מה שאמרתי הוא שאין לי בעיה עם פרסום המדד פעמיים בשנה. התפרסם המדד באפריל – למה ביולי לא תגמרו את העבודה?
קרן ברהום
המדד מתפרסם - - -
היו"ר חיים כץ
באפריל. מתי באפריל?
קרן ברהום
לא. אם אתה מדבר על מדד אפריל, הוא מתפרסם באוקטובר.
אלי שעבין
לא.
קרן ברהום
מה "לא"?
אלי שעבין
אם אפשר להעיר?
קרן ברהום
בבקשה.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני? לפרוטוקול.
אלי שעבין
אלי שעבין, יועץ ארגון נכי צה"ל.
היו"ר חיים כץ
יועץ לנושא הזה.
אלי שעבין
- - -

כפי שהגברת ברהום אמרה המדד מתפרסם לצרכינו פעמים בשנה: באפריל ובאוקטובר. אנחנו משתמשים בו באפריל ובאוקטובר. אבל, למעשה, מי שמפרסם אותו זו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והיא מפרסמת אותו – הפרסום הראשון, נגיד של חודש אפריל, הוא חודשיים אחרי כן.
קרן ברהום
התחזית.
אלי שעבין
זה לא נקרא תחזית. זה נקרא: פרסום ראשון. ופרסום ראשון שמופיע כבר בירחונים של הלשכה.
קרן ברהום
נכון.
אלי שעבין
אמנם, אחרי-כן הוא עובר כמה שינויים: למעלה או למטה. אבל מבדיקה שאנחנו עשינו, אין לזה שום משמעות לאורך זמן. כלומר, לאורך זמן, אם אתה בודק - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה "אין לזה שום משמעות לאורך זמן"?
אלי שעבין
לאורך זמן, אם אתה בודק בכמה השתנה המדד הזה, אם אתה מודד את זה לפי הפרסום הראשון שזה חודשיים, בפיגור של חודשיים, או בפיגור של שלושה-ארבעה-חמישה חודשים, שיעור השינוי לאורך זמן לא משתנה. כלומר, אם אני אקח היום שהמדד - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה "לאורך זמן"?
אלי שעבין
אני בדקתי שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אם זה ככה, אם זה כמו שאתה אומר, אז מה שאתם עושים זה בסדר.
אלי שעבין
מה שאני אומר הוא שאין משמעות - - -
היו"ר חיים כץ
הבנתי מה שאתה אומר. שמע, לא היית צריך - - -
אלי שעבין
אין משמעות - - -
היו"ר חיים כץ
כי יש משמעות. יש משמעות גדולה. כי אם הוא עולה ב-0.1% יותר ממה שזה, ומתאזן אחרי שלוש שנים, יש משמעות לעניין. זאת אומרת, מה שהם עושים זה בסדר. אני לא מקבל את מה שאתה אומר.
נועה בן-שבת
העדכון עכשיו הוא לפי מדד אפריל. מדד אפריל 2011.
קריאה
לא, אוקטובר 2011.
קרן ברהום
אוקטובר 2011. התקדמנו. הוא אמר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, בסדר גמור. מרוצה אני.
אבנר גולן
גם אנחנו, בשלב זה.
קרן ברהום
מר גולן, צריך לצלם את זה. זה מרגש. מר גולן, אתה מרגש.
היו"ר חיים כץ
טוב. גברתי, נקריא ונצביע.
נועה בן-שבת
אדוני, אם אפשר, ברשותך, במקום להקריא, נקרא בכל פעם את הכותרת של הצו, ונציין את האחוזים החדשים או את הסכומים החדשים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. מה שאת רוצה. מה שאת רוצה, שהכול יהיה כשר.
נועה בן-שבת
צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (מס' 2), התשע"ב-2012.

אנחנו מדברים על השכר הקובע החדש שהוא 143.9% מסך כל המשכורת, לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושלא משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.
שיעור התגמול למחוסר פרנסה
(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% – 57.0% מהדרגה הקובעת. ואם יש לנכה ילד – 83.3% מהדרגה הקובעת.
(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% – 83.3% מהדרגה הקובעת. ואם יש לנכה ילד – 118.7% מהדרגה הקובעת.
(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% – 118.7% מהדרגה הקובעת. ואם יש לנכה ילד – 153.8% מהדרגה הקובעת.
לגבי הדרגה הקובעת, אין שינוי. נעבור לתקנה 4. התגמול לנכה נצרך, כאמור בסעיף 7(א) לחוק, יהיה 175.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה, שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ואם יש לנכה ילד – 194.9% מהדרגה הקובעת.
5. תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת, כאמור בסעיף 7ד לחוק, לא תעלה על 108.7% מן המשכורת המשולמת לעובד המדינה, שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי.
6. תחילתו של הצו ב-1 באוקטובר 2011.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על כל הצווים ביחד.
נועה בן-שבת
תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
1. בתקנה 14א(א)(1) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954. במקום "113.9%" יבוא "118.7%", ובמקום "147.6%" יבוא "153.8%".
וגם כאן – תחילתן של התקנות היא מה-1 באוקטובר 2011. והמילה "תוקף" בכותרת השוליים של הסעיף, מיותרת.
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012.
3. בתקנה 17(א)(3) לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987.

(1) בפסקת משנה (א), במקום "54.7%" יבוא "57.0%", ובמקום "79.9%" יבוא "83.3%".
(2) בפסקת משנה (ב), במקום "79.9%" יבוא "83.3%", ובמקום "113.9%" יבוא "118.7%".
(3) בפסקת משנה (ג), במקום "113.9%" יבוא "118.7%", ובמקום "159.3%" יבוא "166.0%".
(4) תחילתן של התקנות, גם-כן, ב-1 באוקטובר 2011.

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012.

(5) בתקנה 1 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג-2003, בהגדרה "משקולת", במקום "73.19" יבוא "76.28".
(6) תחילתן של תקנות אלה ב-1 באוקטובר 2011.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים)(מס' 2), התשע"ב-2012.
תגמולים לאלמנה עם יתומים – (7) התגמול החודשי לעניין סעיף 8(ב) לחוק, הוא 246.3% מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף 8(א) לחוק.
תגמולים לשכולים – (8) התגמול החודשי לעניין סעיף 10(א) לחוק, הוא 98.5% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי.
דין גרושה שיש איתה יתומים של הנספה – (9) התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב(1) לחוק, הוא 129.2% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי, ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.
(10) תחילתו של צו זה ב-1 באוקטובר 2011.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012.
תיקון תקנה 1: 11. בתקנה 1 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשמ"ד-1984, במקום הטבלה יבוא:

(א). מופיע פה תיקון לסעיף. הסעיף הוא סעיף 7. אנחנו מדברים על אלמנה בלי ילדים. הסכום יהיה 332.51.
היו"ר חיים כץ
שקלים.
נועה בן-שבת
שקלים.
היו"ר חיים כץ
מדובר בשקלים חדשים.
נועה בן-שבת
נכון. כל התקנות האלה בשקלים חדשים.

סעיף 8(ב): אנחנו מדברים על אלמנה עם ילד אחד – 637.84 שקלים.

סעיף 8(ג): אנחנו מדברים על אלמנה עם שני ילדים או יותר – 637.84 שקלים, בתוספת 408.43 שקלים בעד כל יתום שלאחר הראשון.
סעיף 8(ד): אלמנה שחדלה להיות זכאית בגלל ילדיה – 332.51 שקלים.

סעיף 9(א): אנחנו מדברים על יתום – 408.43 שקלים.

סעיף 13ב(1): יתום של גרושה – 408.43 שקלים.

סעיף 13ב(2): יתום מגרושה – 408.43 שקלים, בתוספת 408.43 שקלים בעד כל יתום שלאחר הראשון.
(ב) לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ב) או 8(ג), והיא אם ליתום של הנספה שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים – 408.43 שקלים.
היו"ר חיים כץ
- - - שמלאו לו 21 שנים, וטרם מלאו לו 24 שנים.
נועה בן-שבת
(ג) לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד), והיא אם ליתום של נספה שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 24 שנים – 1,010.18 שקלים. בתוספת 676.75 שקלים בעד כל יתום שלאחר הראשון.

(ד) לאלמנה של נספה שטרם מלאו לה 60 שנה, הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד), והיא אם ליתום או ליתומים של הנספה שמלאו להם 24 שנים ויותר – 1,065.26 שקלים.
תיקון תקנה 1א: 12 – בתקנה 1א לתקנות העיקריות
(1) בתקנת משנה (א), במקום "595.11" שקלים יבוא "620.22" שקלים – אנחנו מדברים פה על תגמולים לשכול.

(2) בתקנת משנה (ג)(8) במקום "577.62" שקלים יבוא "601.99" שקלים, ובמקום "ו-462.10" שקלים יבוא "ו-481.60" שקלים. אנחנו מדברים על סכום שלא מובא בחשבון מבחינת ההכנסות, לגבי זוג שכול או לגבי שכול בודד.
תיקון תקנה 1ב: 13 – בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "17,326" שקלים יבוא "18,057" שקלים. אנחנו מדברים על מענק לידה לשכול.
14. תחילתן של תקנות אלה ב-1 באוקטובר 2011.
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואיןליתום)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012.
15. במקום סעיף 2 לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואיןליתום), התשמ"ב-1982 יבוא: "סכום מענק הנישואין – 2. קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק, מענק נישואין בסכום 124,794 שקלים חדשים".
תחילתו של צו זה ב-1 באוקטובר 2011.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012.
17. בתקנה 11(א) לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי"ט-1959, בפסקה (4) במקום "55.1%" יבוא "57.4%".
18. תחילתן של תקנות אלה ב-1 באוקטובר 2011.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012.
19. בתקנה 10(א) לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), התשי"ט-1959, בפסקה 3 במקום "55.1%" יבוא "57.4%".

20. תחילתן של תקנות אלה ב-1 באוקטובר 2011.
היו"ר חיים כץ
לפני שנצביע יש לי שאלה לנכים ולמערכת הביטחון: למה אתם לא מעגלים את האגורות למעלה או למטה?
קרן ברהום
יש לזה, אני מניחה, משמעות. לא בדקתי את ההפרשים.
היו"ר חיים כץ
מה זה מעניין? ההפרשים צריכים להיות אפס.
קרן ברהום
אני אבדוק.
היו"ר חיים כץ
מה שמעל לחמש אגורות מתעגל למעלה. ומה שמתחת לחמש אגורות מתעגל לאפס.
קרן ברהום
אני אבדוק.
אבנר גולן
מה שנהוג במשק, נכון? אנחנו מקבלים את ההצעה שלך.
קרן ברהום
אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
אני לא רואה בזה שינוי דרמטי. זו סטטיסטיקה של מספרים גדולים: פעם אתם מרוויחים, ופעם אתם מפסידים. זו עלות אפס במשחק מסוים. בשביל מה 42 אגורות, או 99 אגורות.
קרן ברהום
אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
תשקלו. בפעם הבאה שתביאו את המדדים תביאו מעוגל: מתחת לחמש אגורות זה למטה. מחמש אגורות זה למעלה.

כן, מי אדוני? לפרוטוקול.
קובי יצחק
קובי יצחק, יושב-ראש מחוז תל-אביב והמרכז של ארגון נכי צה"ל. יש לי בעניין הזה, יש לארגון הצעה לעשות רפורמה בתגמולים: להפריד בין תגמולי הקיום לתגמול הבסיסי. אנחנו הגשנו את ההצעה הזאת לאגף לפני שנה וחצי ואין התקדמות. ומה שאני מבקש ממך, אם תרשה לנו, לארגון, להביא לך את ההצעה, לתיקון חקיקה בנושא, וזה יעזור לנכה ולבני משפחתו להתפרנס בכבוד ולא להיכנס לחובות. כי כל אלה שמקבלים תגמולי קיום, נכנסים לחובות.
היו"ר חיים כץ
למה?
קובי יצחק
כי הסכומים קטנים מאד.
היו"ר חיים כץ
ומה אתה מבקש?
קובי יצחק
לעשות רפורמה. שתגמולי הקיום של הנצרכים ושל אלה שמקבלים, להביא אותם למחיר הממוצע במשק, ועל זה להצמיד את - - -
היו"ר חיים כץ
מה שאתה מבקש זה לשנות את התגמולים.
קובי יצחק
כן.
קרן ברהום
לשנות את הבסיס.
קריאה
להפוך בין - - - הפיזי - - -
קובי יצחק
להפריד.
היו"ר חיים כץ
כמה עלויות זה?
אבנר גולן
אין הרבה מקבלי תגמולים מיוחדים. אין הרבה באגף.
היו"ר חיים כץ
כמה "אין הרבה"? כמה זה "אין הרבה"?
קובי יצחק
אני לא יכול להגיד.
היו"ר חיים כץ
לצערי אני אומר לך, שמספרי הנכים – וחבל שכך – הם עשרות אלפים.
קובי יצחק
לא, לא. - - -
קריאה
ממש לא. אנחנו בדקנו את זה. עשינו - - -
היו"ר חיים כץ
כמה נכים יש בנכי צה"ל?
אבנר גולן
כ-4,000 נכי צה"ל שמקבלים דמי קיום.
היו"ר חיים כץ
אז זה כבר אלפים.
קובי יצחק
מ-50,000, 4,000 - - -
היו"ר חיים כץ
50,000 – חבל שאין 30,000.
קובי יצחק
לא. אלה שמקבלים תגמולי קיום, הם בסך-הכול 4,000. הם עוברים ביטול שיקום, הם עוברים ועדות. אלה שלא יכולים לעבוד. - - - לאלה אנחנו מבקשים לעלות ולעשות רפורמה, שלא ייכנסו לחובות.
היו"ר חיים כץ
זה כבר לא לעניין. אני לא נועל את הישיבה, אבל זה לא לעניין הזה: מה עם העיצומים? מה עם ההפגנות שעשינו ברחוב?
קובי יצחק
אנחנו כבר כמעט חודשיים בהפגנות. אין התקדמות.
היו"ר חיים כץ
למה לא שומעים בתקשורת?
קובי יצחק
לא. דווקא בסוף-השבוע האחרון היו כמה דברים בתקשורת.
היו"ר חיים כץ
קטן מידי. נו.
קובי יצחק
קטן מידי, נכון. זה מה שיש. מנכ"ל משרד הביטחון ירד אלינו, למאהל.
היו"ר חיים כץ
היה לו זמן?
קובי יצחק
היה לו זמן.
היו"ר חיים כץ
טוב.
קובי יצחק
כנראה בגלל שישבנו פה, בוועדה, לפני חודש. הוא בא, ישב איתנו. אמר שהוא יעשה, יקים צוותים, ויקדם את הנושא, אבל מאז לא שמענו ממנו. ראש האגף יושב עם - - -
היו"ר חיים כץ
תזמיני אותו לדיון הבא.
קובי יצחק
אנחנו מבקשים ממך להקדים את - - -
היו"ר חיים כץ
תזמיני את מנכ"ל משרד הביטחון.
אברהם יולזרי
הוא בכה עם הנכים.
היו"ר חיים כץ
מה הוא?
אברהם יולזרי
בכה עם הנכים.
היו"ר חיים כץ
הוא בוכה עם כולם. שמע, אני הייתי אומר איזה משפט, אבל שחלילה יישמע. פתגם, ומישהו יפרש אותו לא נכון, אני לא אגיד.
קובי יצחק
אני מבקש ממך, אדוני, להקדים את הדיון, אפילו לשבוע הבא, כי אנחנו כבר חודשיים - - -
היו"ר חיים כץ
להקדים ממתי?
קובי יצחק
זה היה ב-23. להקדים לשבוע הבא.
היו"ר חיים כץ
מסיבות אובייקטיביות - -
קובי יצחק
אנחנו יודעים. אנחנו מאחלים לך בריאות.
היו"ר חיים כץ
- - לא נערך הדיון. מאותן סיבות אובייקטיביות גם הדיון הזה לא היה צריך להיערך היום.
קובי יצחק
הבנתי.
היו"ר חיים כץ
כי אני הייתי צריך להיות בבית איזה חודשיים. אבל הנה, אני פה.
קריאה
מאחלים לך בריאות.
קובי יצחק
אנחנו מעריכים את זה. ואנחנו מקווים באמת שהאגף יתעשת ויעשה רפורמה, כי אנחנו מוכרחים רפורמה באגף הזה. וחסר כוח-אדם. כל הדברים שדיברנו - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו נשתדל לעשות דיון בשבוע הבא.
קובי יצחק
מצוין. אנחנו מודים לך מאד. לקדם את הנושא. ובאמת, שהנכים לא יהיו בשמש. נכים קשים, משותקים, הלומי קרב. אנחנו כבר חודשיים בשטח.
אברהם יולזרי
מגדלים את הנכדים שלהם כמו את הילדים שלהם. כי ההורים - - -
היו"ר חיים כץ
מי אדוני?
אברהם יולזרי
אני נכה צה"ל.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה נכה צה"ל.
אברהם יולזרי
אברהם יולזרי.
היו"ר חיים כץ
פה רושמים פרוטוקולים.
אברהם יולזרי
אברהם יולזרי.
היו"ר חיים כץ
מישהו צריך לדעת אחר-כך מי דיבר.
אברהם יולזרי
אני נכה צה"ל מאד קשה. ויש לי שלושה גרושים.
היו"ר חיים כץ
מה יש לך?
אברהם יולזרי
שלושה גרושים בבית.
היו"ר חיים כץ
למה? מה קרה?
אברהם יולזרי
בגלל המצב שלי: הם טיפלו בי, ועכשיו אני מטפל בהם.
היו"ר חיים כץ
למה התגרשו?
אברהם יולזרי
התגרשו – רצו לברוח מהבית, מהסבל שיש בבית, ונקלעו לפלונטר. ואת כל הנכדים הביאו לנו לבית, שאנחנו נטפל בהם. והמשכורת שלנו הולכת לנכדים. והנכדים עכשיו גם בטיפול רפואי. מצב מאד קשה. אני במשך תשע שנים לא דיברתי – אני נותן לך דוגמה. מצב מאד קשה. ולא יודע איך גידלו את - - -, איך גדלו הילדים. מצב מאד קשה. קטסטרופה. ואני, היום, אחרי 40 שנה שאני נכה צה"ל קשה, אני עוד גר בדירת אסבסט.
היו"ר חיים כץ
של מה?
אברהם יולזרי
של אסבסט. מסרטן. כל הבית שלי אסבסט. ואין לי כוח להילחם - - -. אני חולה מאד. אין לי כוח.
היו"ר חיים כץ
ומה אתה רוצה שאני יעשה?
אברהם יולזרי
אני רק מסביר לך את המצב, - - - קשה מאד.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לעזור. איך אתה חושב שאני יכול לעזור?
אברהם יולזרי
תבוא אליי הביתה, אתה לא תאמין: בשני חדרים יש 12 נפשות. מה אני אגיד לך. אני כבר לא יכול לדבר.
היו"ר חיים כץ
ומה אחוז הנכות שלך?
אברהם יולזרי
87%. במשך תשע שנים לא דיברתי. אחרי שלושה ימים מצאו אותי מתחת לגשר. הצלתי 500 חיילים. הייתי במצב קשה. ואחר-כך קיבלתי צל"ש. אבל המצב הידרדר, הידרדר, לאן שהגיע.
קובי יצחק
זו דוגמה של אחד שמקבל את הנצרך, וזה לא מספיק לו. זאת אומרת, הוא לא יכול לפרנס את המשפחה שלו.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל הוא מפרנס משפחה מורחבת. הוא לא מפרנס - - -
קובי יצחק
- - -
היו"ר חיים כץ
תקשיב, אני שמעתי מה שהוא אומר.
קובי יצחק
מקובל.
אברהם יולזרי
אני בחוב של 300,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
הוא מפרנס משפחה. זה לא שהוא לא מפרנס את עצמו. הוא לוקח עליו מטלות שהוא לא היה צריך לקחת. יש שלב מסוים - -
קובי יצחק
שצריך - - -
היו"ר חיים כץ
- - שהאפרוחים פורחים מהקן. ואתה, כמשפחה, צריך לעזור להם במקצת.
אברהם יולזרי
משרד הביטחון לא רוצה להכיר בילדים.
קובי יצחק
לא יכול לעזור - - -
אברהם יולזרי
הילדים בטיפול רפואי. כל הילדים שלי. והם היו – לא רוצה להגיד. הכול נפל עליי. אתה הולך – אין טיפול רפואי לזה, אין טיפול רפואי לזה, אין טיפול. אז הכול - - -. אין. מה אני אעשה?
היו"ר חיים כץ
כן. אני אעשה דיון בשבוע הבא.
קובי יצחק
אנחנו מודים לך מאד-מאד. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
אני אבקש את מנכ"ל משרד הביטחון, אני מקווה שהוא בארץ. ואם הוא לא יהיה בארץ, אנחנו נדחה את זה בשבוע ונעשה יחד איתו. ונבקש שהוא יבוא ויסביר פה את עמדת משרדו. ואנחנו גם נודה לו על ההקדמה בקצבאות.
בכל אופן, אנחנו הקראנו את הקצבאות, ועל-מנת שזה ימומש. אז יש מהלך פורמאלי שצריך לאשר אותן ולהצביע עבורן. אז אנחנו נצביע על עדכון הקצבאות, לפי בקשת מערכת הביטחון, ואני מברך אותה על זה שהיא עמדה ביעדים ובזמנים.

מי בעד, ירים את ידו.
הצבעה
1. צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (מס' 2), התשע"ב-2012
2. תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
3. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
4. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
5. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים) (מס' 2), התשע"ב-2012
6. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
7. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
8. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
9. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
בעד עדכון הקצבאות – 1

נגד – אין
נמנעים – אין

עדכון הקצבאות נתקבל.
היו"ר חיים כץ
וכל חברי הכנסת שנמצאים פה, אבל לא כל חברי הכנסת שאכפת להם – יש כמה שאכפת להם, אבל הם לא פה – אבל כל חברי הכנסת שנמצאים פה, תומכים בעדכון הקצבאות, וטוב שכך. והקצבאות יעודכנו.
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.
קריאה
תודה רבה לך.
קריאות
תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:03.>

קוד המקור של הנתונים