ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/07/2012

חוק השתלת אברים (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
09/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 742>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ב (09 ביולי 2012), שעה 11:00
סדר היום
<הצעת חוק השתלת אברים (תיקון) (מתן קדימות לכל תורם אבר מן החי), התשע"ב-2012, של חה"כ זהבה גלאון וחה"כ חיים כץ (פ/4003)>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אריה אלדד
זהבה גלאון
מוזמנים
>
מאיר ברודר - עו"ד, משרד הבריאות

ד"ר יוסף נגה - משרד הבריאות

אורלי מיכה - רכזת הסברה ותרבות, העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין-שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<הצעת חוק השתלת אברים (תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, י"ט בתמוז. אני מקווה שהיה צום קל אתמול. למה י"ט? אתמול היה י"ז בתמוז, לא?
שמרית גיטלין-שקד
זה נדחה משבת.
היו"ר חיים כץ
הצום נדחה?
שמרית גיטלין-שקד
כן, - - -
היו"ר חיים כץ
טוב, הצום נדחה. אז לא צמתי סתם.
קריאה
אתמול צמת?
היו"ר חיים כץ
י"ז בתמוז.


היום י"ט בתמוז, 9 ביולי 2012, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק השתלת אברים (תיקון) (מתן קדימות לכל תורם אבר מן החי), התשע"ב-2012, של חברת הכנסת זהבה גלאון וחבר הכנסת חיים כץ – הכנה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.


גברתי, מה יש לך להגיד?
זהבה גלאון
אדוני, הצעת החוק, כפי שהיא מנוסחת כאן, בקריאה השנייה והשלישית, נותנת מענה, להערכתי, לכל הסוגיות שהעלנו - - -
היו"ר חיים כץ
עכשיו כולם יעמדו בתור בכדי לתרום איברים?
זהבה גלאון
כן, בדיוק. כנראה שלא יוכלו לעמוד בזה, אתה יודע. המרכז להשתלות – לדעתי, כולם יצבאו על - - -
היו"ר חיים כץ
יש אצלנו אחד צולע, והוא רוצה לתרום את הרגל החולה. אבל הם רוצים לקחת לו רק את הרגל הבריאה, אז מה נעשה?
זהבה גלאון
כן, היו דברים מעולם.

אדוני, אז קודם-כל, נוסח ההצעה מקובל עליי בהכנה לקריאה השנייה והשלישית. אני חושבת שזה נותן מענה צודק ועושה צדק, גם עם מי שתרם איברים לפני כניסת החוק לתוקף – החוק המקיף שנחקק. יושב כאן גם חבר הכנסת אריה אלדד, וגם אתם הייתם אחראים לו. וזהו, אין לי מה להוסיף.
היו"ר חיים כץ
אבל חבר הכנסת אריה אלדד לא מבין ברפואה.
זהבה גלאון
הוא לא מבין ברפואה. בדיוק. יש בעיה. אבל הוא מבין במאחזים. תודה.
היו"ר חיים כץ
הלוואי והוא יבין במאחזים כמו שהוא מבין ברפואה.
זהבה גלאון
את זה אני לא הייתי מעיזה להגיד. יש דברים שאני לא מעזה. כאילו, עד כאן. אני לא לוקחת צ'אנס.
היו"ר חיים כץ
וזה מעט משבחו.
זהבה גלאון
כן, אוקיי.

זהו, אדוני. אני חושבת שזה מנוסח יפה. עבדו על זה יפה.
היו"ר חיים כץ
יש פה עוד מישהו שרוצה להגיד משהו?
אורלי מיכה
כן, אני.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי?
אורלי מיכה
אני אורלי מיכה.
היו"ר חיים כץ
מי את?
אורלי מיכה
אני אורלי מיכה. ואני, קודם-כל, רוצה להודות - - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא, אנחנו עוד לא בשלב הזה.
אורלי מיכה
רק להגיד תודה רבה שעזרו לסייע לקדם את החוק הזה. אני רכזת הסברה ותרבות של העמותה לקידום שמירת זכויות חולי הכליה, ותורמת כליה בעצמי.
קודם-כל, אני שמחה על ההערה שלך שזה יחול קודם מ-2008, כי זה בעצם פותר את הבעיה כולה. אבל אני רוצה לחדד נקודה חשובה מאד, שעקב כך בעצם הוועדה הזו הוקמה - - - לתיקון החוק, שלמעשה, ולעניות דעתי, היא לא היתה צריכה להיות בכלל. זה היה ברור מאליו שתורמי כליה יהיו בקדימות. אבל בגלל שאני יודעת איך המערכת עובדת, אני רוצה שיושם דגש שהקדימות תהיה לכל איבר. זאת אומרת, שאם, חלילה, מצב היפותטי שתורם כליה יזדקק בעוד כמה שנים להשתלת כבד, יגידו לו: לא תתרום כבד, - - - לכליה.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אוקיי, אבל אנחנו לא מתערבים בזה.
אורלי מיכה
אבל צריך לשים דגש על זה, לכל איבר.
היו"ר חיים כץ
מצוין. את צודקת. אנחנו לא מתערבים בזה.
כן, חבר הכנסת אריה אלדד.
אריה אלדד
החוק בוודאי מבורך. הוא תיקון ראוי לחוק הממשלתי שעסקנו בו לפני שנתיים-שלוש.
הערה אחת
כשעבדנו על חוק תרומות איברים, עסקנו גם בתרומה אלטרואיסטית. תרומה שהיא לא לקרוב משפחה ישיר. ונאמר בדיונים – גם לפרוטוקול – שהמצב הזה, גם אם הוא אפשרי באופן תיאורטי, הוא נדיר ביותר. והגיעו אליי, לפני שבועות אחדים, אנשים שעוסקים בעידוד תרומות אלטרואיסטיות, והם אמרו לי: יש לנו רשימה של 70 איש, שעושים את זה מטעמים אלטרואיסטים טהורים. לא כסחר באיברים. אבל ההתייחסות אליהם היא כאל סוחרי איברים בפוטנציה. ומקשים ומערימים קשיים רבים בדרכם לתרום איברים, עד כדי כך שכאשר הם ביקשו להעלות פרסום בערוץ השני וברשת בי"ת, תגובת משרד הבריאות היתה: אנחנו מתנגדים לפרסום כי זה עלול לפגוע בגופו של אדם, והרשות השנייה מנועה מלעשות פרסום למשהו שעלול לפגוע בגופו של אדם.
אם אנחנו אומרים שאנחנו מתנגדים לתרומת איברים מן החי, אז זאת אמירה אחת. אבל אנחנו ממש לא מתנגדים לה.
היו"ר חיים כץ
על-פי הצעת החוק הזאת בטח.
אריה אלדד
בוודאי. ולכן, ההתנגדות לפרסום לתרומה אלטרואיסטית – שיבדקו ככל שצריך, וצריך לראות שלא מסתתר מאחורי זה סחר באיברים, או עידוד אנשים עניים לתרום איברים. אבל יש אנשים, צדיקים באמת, יחידי סגולה, ויותר ממה שחשבנו. ולכן, הייתי מפציר – בהזדמנות זו גם ממשרד הבריאות – שיסיר את ההתנגדות שלו למסע פרסום מהסוג הזה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. משרד הבריאות שמע, והוא לא צריך להגיב. עצה – כשאתה שומע, לך תשקול. יש לך הרבה הזדמנויות לבוא לוועדה. אתה יכול לבוא אחר-כך ולהגיד מה שאתה רוצה.
אנחנו נעבור להקראת החוק.
שמרית גיטלין-שקד
תיקון סעיף 9: 1. בחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008, בסעיף 9(ב)(4) –
(2) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא: ", לרבות אם ניתנה לפני יום התחילה".

פסקת משנה (ב) מתייחסת להסכמה, שבדרך-כלל זו הסכמה של בן משפחה לתת תרומת איבר של אדם שנפטר, והסעיף נותן קדימות. פה בתיקון הזה, אנחנו מחילים את הרטרואקטיביות. אנחנו מחילים את הקדימות גם למי שכבר הסכים לתת איברים לפני יום תחילת החוק העיקרי. כלומר, זה היה בשנת 2008.
(3) בפסקת משנה (ג), המילים: "שלא לנתרם מסוים, " – יימחקו, ובסופה יבוא: ", לרבות אם ניתנה לפני יום התחילה".

פה זה בעצם התיקון העיקרי שלכם, של הצעת החוק, שאומרת שאנחנו נותנים קדימות גם לתרומת איבר שניתן מאדם בחייו, גם אם הוא נתן את זה לנתרם מסוים. ושוב, גם כאן ההוראה מחילה את הקדימות הזו, גם על מי שנתן את התרומה לפני יום התחילה.

לגבי סעיף קטן (א), לא עשינו תיקון. סעיף קטן (א) זה, בדרך-כלל, מה שמכונה: חתימה על כרטיס אד"י. לא עשינו שם תיקון, כי אנחנו חושבים שהמצב המשפטי הקיים מחיל את זה כבר עליו. כי כתוב בסעיף 43 לחוק: "- - - מי שערב יום התחילה נתן הסכמה בחייו לנטילת איבר לאחר מותו, שפרטיה מתועדים במאגר של מנהל משרד הבריאות, יראו את הסכמתו כאילו ניתנה לפי הוראות חוק זה". ולכן, אנחנו סבורים שמבחינה משפטית אין פה צורך. אבל אם תוך כדי הניסוח יתברר שיש צורך, אנחנו נכתוב את זה במפורש - - - שזו הכוונה.
היו"ר חיים כץ
ואז אנחנו מסמיכים אתכם לתקן את זה, אם יש צורך.
שמרית גיטלין-שקד
אוקיי. אגב, הבנתי ממשרד הבריאות שהם כבר נותנים היום את הקדימות, גם למי שתרם לפני יום התחילה. והם, כמובן, מתכוונים להמשיך ולעשות את זה אחרי החוק שיורה החוק המתוקן.
קביעת הנחיות מעודכנות
2. "בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה, תקבע ועדת ההיגוי הנחיות מעודכנות בהתאם להוראות חוק זה".
היו"ר חיים כץ
מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה
בעד הצעת חוק השתלת אברים (תיקון) (מתן קדימות לכל תורם אבר מן החי), התשע"ב-2012 – 3
נגד – אין

נמנעים – אין
הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. ואת מצביעה במקום חבר הכנסת אילן גילאון. וכל חברי הכנסת, ויש שלושה במספר שנמצאים פה, תמכו בהצעת החוק. והוועדה מאשרת את הצעת החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. ואני מקווה, בלי נדר, שבשבוע הבא הצעת החוק תעלה בקריאה השנייה והשלישית, והיא תירשם בספר החוקים. ואני גם מקווה שלא יצטרכו לתרום, אבל אם יצטרכו.
זהבה גלאון
תודה רבה-רבה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:15.>

קוד המקור של הנתונים