ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/07/2012

הנחה מארנונה לנכים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
03/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1137>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ג בתמוז התשע"ב (3 ביולי 2012), שעה 11:20
סדר היום
<הנחה מארנונה לנכים>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

ציון פיניאן
מוזמנים
>
יוסי עדס - אגף תקציבים, משרד האוצר

גליה כהן - ממונה מיסוי עירוני, משרד הפנים

איתיאל מלאכי - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

אופיר פינטו - מינהל המחקר, הביטוח הלאומי

שמחה בניטה - נציגת ארגוני הנכים

ישראל ג'רבי - נציג ארגוני הנכים

יהודה דורון - נציג ארגוני הנכים

נעמי מורביה - נציגת ארגוני הנכים

אבנר עורקבי - נציג ארגוני הנכים

דוד דהאן - פעיל, רעיונות הציבור

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

כפיר כהן - עו"ד, השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
רכזת בכירה בוועדה
ליאת קרפטי
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<הנחה מארנונה לנכים>
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה בנושא מכתבו של אבנר עורקבי. אבנר, אתה מבקש כבר הרבה מאוד זמן דיון, שאני לא בטוח לאיזו ועדה הוא מתאים, אבל אני מביא את זה לכאן. מדובר בנושא של הנחה בארנונה לנכים. אני למדתי את העניין שהבאת, והבעיה היא אכן בעיה. לא ברור לי עדיין אם יש לה פתרון, אבל תעלה את הנושא.
אבנר עורקבי
היא לא כל כך בעיה. אני מוכר כנכה בנכות כללית של 100%. לכן עד 2008 זכיתי ב-80%, וב-2008 פתאום זה השתנה. לא יודע למה. אני מוכר בנכות כללית. אמנם אני נכה עבודה ואני מקבל גמלת עבודה, אבל אני גם מוכר בנכות כללית. אבל אני לא זכאי, כי אני לוקח גמלת עבודה. בחוק כתוב מפורשות: "נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה (זכאי במשמעותה בסעיף 127א לחוק ביטוח לאומי), כאשר דרגת נכותו או כושר השתכרותו היא ב-75% – הנחה שאינה עולה על 80%."
שגית אפיק
איזה סעיף אתה מקריא?
אבנר עורקבי
זה חוק הביטוח הלאומי, סעיף 127א, ל"ו.

נכות רפואית מינימום 80%, ואובדן כושר עבודה של 75%.
ציון פיניאן
אני חושב שנכות רפואית זה 40%.
אבנר עורקבי
נכות רפואית של 80%.
ציון פיניאן
40%.
אבנר עורקבי
80%. את החוק אני מכיר.
ציון פיניאן
נכות רפואית של 80% זה 40% הנחה בארנונה.
אבנר עורקבי
אני מדבר על חוק שונה.
היו"ר משה גפני
מה שחבר הכנסת ציון פיניאן אומר זה שאם יש לך נכות רפואית של 80%, אתה זכאי ל-40% הנחה.
אבנר עורקבי
החוק הוא שונה - - -
כפיר כהן
80%.
אבנר עורקבי
סליחה, עשיתי על זה חקירת שתי וערב.
ציון פיניאן
נכה - - - זה 40% הנחה בארנונה.
קריאות
- - -
שמחה בניטה
זה 75% מכושר השתכרות. ואז, ברגע שהוא מקבל גמלה, הוא פטור - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
הבנו, הלאה.
אבנר עורקבי
זה מופיע באתר של ביטוח לאומי במידע לנכים. כלומר, אני זכאי ל-80%. עד 2008 זכיתי בקריטריון הזה, ומאוד נהניתי ממנו. אני לא יודע מה השתנה בביטוח לאומי ב-2008, אבל הם החליטו שאני שייך למגדר של עבודה, וזהו – אני לא... אמרתי: רגע, נכון, אני שייך לעבודה, אבל אני זכאי לקצבת נכות כללית. זה שאני לא משתמש בה, זה לא אומר שום דבר מבחינה חוקית ומשפטית, כי כתוב בחוק: הזכאי לקצבת נכות כללית. כנראה שמישהו בביטוח לאומי או בשלטון המקומי החליט לעשות סדר בעניין והוציא אותי מההגדה של 80% הנחה, וכתוצאה מזה אני סובל.
היו"ר משה גפני
תודה. איתיאל, ממשרד הפנים, בבקשה.
איתיאל מלאכי
אתמול קיבלתי את הפנייה לידיי, ופניתי לעיריית רמת-גן. קיבלתי מהם את התשובה במייל רק בדרך לפה, ועוד לא ממש ראיתי אותה.
כפיר כהן
אפשר לשלוח את זה לוועדה אחר כך.
איתיאל מלאכי
בסדר גמור. דיברתי עם עיריית רמת-גן, והם אמרו שהם אכן עשו טעות במקרה הפרטני, אבל הם תיקנו אותה ושלחו לו מכתב הסבר מפורט בן ארבעה עמודים. זה מה שנשלח לי במייל, אבל עוד לא ראיתי.
היו"ר משה גפני
מתי שלחו לו את מכתב התיקון?
איתיאל מלאכי
אני לא יודע. הוא קיבל תשובה.
אבנר עורקבי
לא, לא קיבלתי. שלילית.
איתיאל מלאכי
אז אני לא יודע, אני חוזר בי. נאמר לי טלפונית על ידי נציג הלשכה המשפטית בעיריית רמת-גן שהסיפור טופל על ידיו ושהוא נענה בכתב.

אם אני אחזור כרגע לשאלה העקרונית, הרי שמדובר על תקנות הסדרים במשק המדינה – הנחה מארנונה. בתקנות האלה יש רשימה של הנחות, חלקן הנחות לנכים. התקנה שרלוונטית לעניינו היא תקנה 2א(2)(א) שמדברת על נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 ל"ו לחוק הביטוח. זה שוּנה, ועכשיו זה 200א. העמדה שלנו, וסביר להניח שזו העמדה של העירייה במסמך שעוד לא ראיתי, היא שברגע שבן-אדם בוחר לקבל קצבת נכות מעבודה, כיוון שהיא גבוהה מהנכות הכללית, הוא זכאי להנחה פחותה יותר, שהיא הנחה של עד 40%. וברגע שהוא בוחר - - -
היו"ר משה גפני
רגע, תעצור.
אבנר עורקבי
זה לא נכון.
היו"ר משה גפני
תסביר את מה שאתה אומר.
איתיאל מלאכי
אני אומר שהנכה יכול לבחור בין קצבת נכות כללית לנכות מהעבודה. ברגע שהוא בחר בנכות מהעבודה הוא לא זכאי לקצבה החודשית של הנכות הכללית ולכן הוא לא נכנס להנחה של עד 80% אלא להנחה של עד 40%, שהוזכרה קודם, שהיא לגבי הנכות הרפואית. זו בעצם הפרשנות שלנו, ואני מניח שזו גם הפרשנות של העירייה במקרה הזה, למרות שלא ראיתי אותה עדיין.
שגית אפיק
זאת אומרת, לפי סוג הקצבה שהוא מקבל: אם היא כללית, אתה מחיל את פסקה 2 לתקנות, שאומרת הנחה עד 80%; ואם הוא מקבל נכות עבודה, אז מכיוון שהקצבה של נכות עבודה היא גבוהה יותר מהנכות הכללית, שיעור ההנחה הוא נמוך יותר, הוא עד 40%.
שמחה בניטה
זה לא נכון.
נעמי מורביה
היא יכולה להיות 300 שקל. לא תמיד זה עובר אוטומטית לנכות כללית.
שמחה בניטה
ממש לא.
אבנר עורקבי
אני רק טוען דבר אחד, דבר משפטי: זה לא אומר אם אני מקבל או לא מקבל, אלא אומר "זכאי לקצבה חודשית מלאה". אני זכאי. זה שאני לא משתמש זה משהו אחר, אבל אני זכאי לקצבת נכות כללית. ואתה פה לקחת את זה ואמרת: לא, אתה לקחת נכות בעבודה. גם הביטוח הלאומי אמר לך: הנכה מוכר בנכות כללית, ויש לו אובדן כושר עבודה. אנחנו מבקשים לתת לו לפי אובדן כושר עבודה לפני נכות כללית. אמנם הוא מקבל נכות מהעבודה, אבל יש לו נכות כללית גבוהה מאוד.
היו"ר משה גפני
עו"ד איתיאל מלאכי, הטענה של אבנר עורקבי היא שמכיוון שבחוק כתוב "זכאי - - -
אבנר עורקבי
שנו את החוק.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מה העמדה המשפטית בעניין הזה, אבל אני מבין שהטענה שלו היא שמכיוון שהוא זכאי ומכיוון שהחוק אומר שמי שזכאי מקבל את ההנחה, אז מה זה משנה מה הוא לוקח?
איתיאל מלאכי
משנבחרה קצבה אחת, הוא לא זכאי לקצבה האחרת. זו העמדה.
שמחה בניטה
אבל קודם כול, מתאונת עבודה לא תמיד מרוויחים יותר מאשר קצבת נכות כללית.
היו"ר משה גפני
אז שלא ייקח.
קריאה
לא, לא, לא - - -
שמחה בניטה
רגע - - -
שגית אפיק
הנכה הוא זה שבוחר את הקצבה. מן הסתם הנכה יבחר את הקצבה הגבוהה יותר מבין השתיים.
שמחה בניטה
לא בהכרח. - - - מקבל נכות כללית. הוא במהלך משפטי עם ביטוח לאומי כבר עשר שנים. אז הוא לא מקבל את גמלת תאונת העבודה אלא הוא מקבל נכות כללית.
יהודה דורון
אני עשיתי את התקנות שנותנות את ההנחות, עם השר דרעי, בזמנו, כשהיה שר הפנים. אנחנו קבענו אז שנכים יקבלו פטור של 100%. זה ירד ל-80%.
היו"ר משה גפני
אין ויכוח על התקנות, יש ויכוח על הפרשנות.
יהודה דורון
אני, כנכה עבודה, וגם אבנר וגם ידידי שיושב פה – למרות שהקצבה של תאונות עבודה נמוכה יותר, אנחנו מעדיפים להישאר בנכות של תאונת עבודה, כי יש בה הטבות לכל מיני דברים: תרופות ועוד דברים אחרים. זו הבחירה שלנו. אבל לא יכול להיות שלמרות שהקצבה שלנו נמוכה מקצבת נכות, אנחנו לא נקבל את אותה הנחה. למה אני אומר את זה? כי היום חוק לרון נתן לנכים אפשרות להגיע למשכורת של עד 7,000 מבלי שיורידו להם את ההטבות, ובנוסף לזה הם מקבלים בשלב הזה גם חלק מקצבת הנכות, כך המשכורת שלהם היא הרבה יותר גבוהה מהמשכורת שלנו. אז איך יכול להיות שהוא קיבל ואני לא? אני, יש לי עכשיו חוב של 100,000 שקל לעירייה, ואני לא רוצה לשלם, כי אני לא יכול.
היו"ר משה גפני
הבנתי, לא צריך להאריך, מה שאמרת ברור.
נעמי מורביה
אני נעמי מורביה, ממטה מאבק הנכים. אנחנו כאן בשם פורום ארגוני הנכים – כל ארבעת ראשי הארגונים, בשיתוף פעולה מלא.

קודם כול, אני לא מבינה למה בכלל צריך להיות הבדל בין נכה עבודה לבין נכים כלליים – נכה הוא נכה הוא נכה. צריך להיות 80% לכולם, ואני אסביר גם למה. כי ברגע שאתה נותן את הפתח לפרשנויות, אנחנו מגיעים למצבים האלה. אני עוד לא נתקלתי - - -
היו"ר משה גפני
יש מישהו מהביטוח הלאומי?
אופיר פינטו
אני – אופיר פינטו, ממנהל מחקר של המוסד לביטוח לאומי.
נעמי מורביה
אני טוענת עכשיו טענה מקדמית. הטענה המקדמית שלי היא שברגע שנותנים לממסד אפשרות לעשות פרשנות, הפרשנות לעולם לא תהיה לקולא אלא רק לחומרא. אז בוא נדלג על המשוכה הזאת – לא צריכה להיות הבחנה בין נכה א' לנכה ב'. זה לא משנה אם הוא שבר את האצבע במקום העבודה או שבר את האצבע בבית – נכה הוא נכה, וזה כואב לו אותו דבר. וגם הנכס הוא אותו נכס – מדובר בדירת מגורים, לא במגדלי יוקרה. צריך לעשות 80% גורף, בלי פרשנויות ובלי שום דבר. כי הפרשנויות תמיד יהיו נגדנו. לא נתקלתי במקרה להפך.
ציון פיניאן
הפרשנויות הן נקודת המפלט של הרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
ברור, זה מה שהיא טוענת. זה מה שבעצם טוענים כולם.

הביטוח הלאומי, בבקשה. הטענה שהועלתה פה כל הזמן היא שנכה הוא נכה. למה יש שוני? למה אדם צריך לעשות את החשבון האם לקחת את העבודה או את הכללי?
אופיר פינטו
יש ויכוח שנמשך המון שנים לגבי השוואת התנאים של נכות כללית ונכות מהעבודה. בגדול, בגדול, בגדול, נכות מהעבודה היא איזושהי ירושה שמדינת ישראל ירשה מהמנדט הבריטי. אז ביטחו אנשים שנפגעו בזמן עבודתם, ובגלל שהמעסיקים בראשית ימיה של המדינה לא לקחו את זה על עצמם אז המדינה לקחה את זה עליה. כמה שנים אחר כך התווסף חוק נכות כללית. ההטבות הנלוות לשני החוקים האלה הן שונות לגמרי, והזכאויות הן שונות. אני רק יכול לתת דוגמה אחת, שלדעתי חוקקה בוועדת הכלכלה: מדובר על הנחות בחשמל שנכים זכאים להן - - -
נעמי מורביה
עד היום לא מקבלים את זה.
שמחה בניטה
עד היום לא מקבלים את זה.
היו"ר משה גפני
מתחילים לקבל עוד מעט. היה צריך לעבור פה שבעה מדורי גיהינום, להתגבר על הממסד ועוד. זה לא סיפור פשוט.
שמחה בניטה
נו, אתה רואה.
היו"ר משה גפני
התברר לנו שהם נותנים רק 0.7% - - -
שמחה בניטה
אנחנו מדברים על משהו מ-2008, אז אתה מדבר פה על ארנונה שתוך שלוש שנים?
היו"ר משה גפני
אני הגעתי לסיכום, וההנחה לנכים תתחיל גם בחשמל.
שמחה בניטה
אנחנו ב-2012. מ-2008 מדברים על זה.
היו"ר משה גפני
אבל שמחה, את לא רוצה לייאש אותי.
שמחה בניטה
לא, אני רק רוצה להזכיר לך שלפני רגע דיברו פה על שלוש שנים או חצי שנה. אבל אתה רואה איך המדינה עובדת. זה מה שאתם כנראה לא קולטים אף פעם – איך המערכת עובדת ואיך הרשויות עובדות.
היו"ר משה גפני
אני ממש לא קולט. את שוכחת שאני נושא בתפקיד מרכזי בקואליציה ואני נלחם איתם בלי הפסקה. הם יזרקו אותי בסוף.
שמחה בניטה
אנחנו נלחמים מלחמת הישרדות כל יום.
היו"ר משה גפני
נכון. ואני תומך בכם.
שמחה בניטה
אבל המדינה לא תומכת בנו.
היו"ר משה גפני
מתגברים, לאט-לאט, יהיה בסדר בסוף, אני אופטימי.
שמחה בניטה
אתה יודע, אומרים מי ימות קודם, הפריץ או הסוס. אצלנו הרבה מאוד מתים בדרך.
היו"ר משה גפני
השם ירחם. את צודקת.

אופיר, בבקשה, מה עמדתך?
אופיר פינטו
למוסד לביטוח לאומי אין התנגדות לתת הנחות – זה לא כסף שיוצא מתקציב המוסד לביטוח לאומי, אלה תקנות של משרד הפנים, אם אני לא טועה. מבחינתנו מדובר באילו רשימות ידרשו מאיתנו להביא.
היו"ר משה גפני
תודה. הדובר הבא בבקשה.
ישראל ג'רבי
אני רוצה להגיד משהו לביטוח הלאומי. יש נכים שעבדו חצי שנה בנגריה, חתכו את האצבעות, מקבלים 36% נכות, ולא יכולים לקבל הנחה בארנונה ולא הנחה בכלום. אין להם אפילו משכורת של 3,000 שקל. זה יותר גרוע מנכות כללית. על זה גם צריך להסתכל, על האנשים האלה שנפגעים בעבודה ולא מגיעים למה שהם צריכים להגיע.
היו"ר משה גפני
תודה. כפיר, בבקשה.
כפיר כהן
בהמשך לדבריו של איתיאל, אני פה להגיב בשמה של עיריית רמת-גן. עיריית רמת-גן העניקה למר עורקבי את ההנחה שהגיעה לו על פי חוק – 80%. כשהשתנה הסטטוס שלו מבחינת הביטוח הלאומי – וזה על סמך נתונים שמעביר הביטוח הלאומי לרשות המקומית – הוא לא היה זכאי לאותה הנחה שנקבעה לו אוטומטית, ולכן העניין שלו עבר לוועדת ההנחות של הרשות, והיא קבעה את המקסימום שיכלה – 70%. עיריית רמת-גן פעלה כחוק. אני אעביר לאדוני את מכתב התגובה של היועצת המשפטית.
היו"ר משה גפני
זה מה שהעברתם לאיתיאל?
כפיר כהן
אכן. וזה גם מה שאני אעביר לאדוני. אני מצטער שלא העברתי את זה טרם הדיון. בכל מקרה, האם נדרש פה איזשהו שינוי חקיקתי או שינוי של תקנות? יכול להיות. אבל לבוא ולהטיל איזושהי אשמה על רשות שלא פעלה או שפירשה - - -
היו"ר משה גפני
מה התפקיד שלך בעיריית רמת-גן?
כפיר כהן
אין לי שום תפקיד, אני מהשלטון המקומי. אנחנו עכשיו מדברים נקודתית, אדוני.
שגית אפיק
לא רק נקודתית. יש בתקנות הבחנות בין נכויות שאנחנו לא כל כך מבינים למה בצם הן קיימות.
כפיר כהן
אלה הבחנות שלא עיריית רמת-גן ולא אני קבענו.
היו"ר משה גפני
מי שעושה תקנות זה הממשלה והכנסת. במקרה הזה זו לא הכנסת, זו רק הממשלה. אבל בעיקרון, אתם פועלים על פי התקנות שנקבעו על ידי השלטון המרכזי. אני שואל אותך: אם אני איזום מהלך שבו לא תהיה בתקנות הבחנה בין הנכויות השונות ובין הקצבאות השונות, האם השלטון המקומי יתנגד לזה או שהוא יסכים?
כפיר כהן
אנחנו צריכים לראות את העניין הזה ולבחון אותו. אנחנו מבקשים שזה ייעשה בשיתוף פעולה, כדי שלא נקבל את זה כגזרה, כמו שקורה בדרך כלל. לצורך העניין, אני – וחלק מהחברים פה מכירים אותי – במסגרת מרכז השלטון המקומי, מגלה כמה שיותר פתיחות. אני גם שותף להצעות חוק אחרות, בוועדת הכלכלה, שקשורות לחניות נכים. אנחנו בהחלט פתוחים לעניין, ואנחנו לא מנסים לשדר אטימות.
היו"ר משה גפני
מה אמרת על ועדת הכלכלה? לא שמעתי.
כפיר כהן
אני אומר שחלק מהחברים כאן ישבו איתי לגבי מספר הצעות חוק שקשורות בחניות נכים ונדונות בוועדת הכלכלה - - -
היו"ר משה גפני
- - -
כפיר כהן
מה, סיפרתי בדיחה, אדוני?
היו"ר משה גפני
לא, אני פשוט צוחק מרוב - - -
כפיר כהן
אבל זו אמת לאמיתה. אין פה אטימות ושרירות לב, וגם לא פרשנות. אני לא מקבל את זה - - -
היו"ר משה גפני
אתה עוזר לנכים על חשבוני.
שמחה בניטה
- - - עיריית ירושלים.
כפיר כהן
שוב את מדברת איתי נקודתית לגבי רשות מסוימת. הדיון עכשיו הוא על עיריית רמת-גן. אני הגבתי בשם עיריית רמת-גן. עיריית רמת-גן פעלה על פי חוק.
שמחה בניטה
אנחנו מדברים באופן עקרוני - - -
היו"ר משה גפני
שמחה - - -
כפיר כהן
לא, זה לא עיקרון - -
היו"ר משה גפני
כפיר - - -
כפיר כהן
זה נקודתי - - -
היו"ר משה גפני
לא ייאמן, זה פשוט לא ייאמן. עם כל הכבוד, זה לא השלטון המקומי כאן. אתה לא יכול לנהל דיאלוג. תמתין רגע. חבר כנסת פיניאן, בבקשה.
ציון פיניאן
ממה שהבנתי משגית, העיריות מפרשות את התקנה לקולא או לחומרא. למען הגילוי הנאות, אני נכה 80%, ואני מקבל מעיריית טבריה 40% רפואי. בעיר אחרת מקבלים אולי עד 70%. אז אנחנו באים לעזור לך לפתור את הבעיה – להגיד שלפי כך או כך ינהגו כל הרשויות המקומיות.
כפיר כהן
אני לא אמרתי לא, אדוני. אמרתי שייתכן שנדרש פה - - -
ציון פיניאן
אתה קצת מהסס.
כפיר כהן
לא, אני לא מהסס. אני בסך הכול אומר שאני לא חושב שזה נכון שאני אשלוף כאן תשובה מהמותן, אלא אני אתן תשובה שמבוססת על סמך שיקולים ומחשבה סדורה. מה לא בסדר בזה?
ציון פיניאן
הנזק לרשויות המקומיות הוא קטן מאוד, אבל פותרים בעיה גדולה מאוד.
כפיר כהן
אדוני, אני מזכיר לך שהרשויות המקומיות נמצאות במשכן הזה, בטח בכנסת האחרונה, תחת בליץ של הצעות חוק שלא כל כך מיטיבות איתנו.
ציון פיניאן
ויש הצעות חוק שמיטיבות, ואני שותף לכמה מהן.
כפיר כהן
לדאבוני, מעטות מדי.
היו"ר משה גפני
בקיצור, אתם לא רוצים שזה ינחת עליכם כגזרה אלא שזה ייעשה בתיאום.
כפיר כהן
נכון, אנחנו נשמח לשבת ביחד.
יהודה דורון
בוחבוט אמר לי שהשר אלי ישי עשה תיקונים בכיוון של כבוד היושב-ראש, תיקונים שרוצים לעזור לנו. הייתה הפגנה של השלטון המקומי נגד כל ההחלטות, כי הוא רצה לתת לקשישים, צעירים וכולי. השר אמר לנו וגם בוחבוט אמר לי שאם מדברים רק על הנכים, הוא מוכן לשבת ולבוא לקראת הנכים. מה שאני מבקש זה שתצא קריאה, גם לשלטון המקומי, לשבת ולפתור את העניין.
כפיר כהן
חלק מההנחות לתעריפי המים - - -
היו"ר משה גפני
רגע, כפיר, מה זה הדבר הזה?
כפיר כהן
אני מציין עובדה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מסכים, באמת. התנהגת עד עכשיו יפה, למה אתה צריך להפר את זה?

נעמי, בבקשה. במשפט, כי אנחנו כבר הבנו איפה אנחנו עומדים.
נעמי מורביה
אני רוצה לציין שהזימון היום היה לדיון בהנחות בארנונה לנכים, ואני רוצה להעלות משהו שהבאתי לכבוד היושב-ראש ונתתי לו ביד. בעיריית חרדה - - -
היו"ר משה גפני
שנייה, אני לא אדון בזה, אבל אני אאפשר לך להעלות את העניין הזה. אבנר, משפט.
אבנר עורקבי
אני רק רוצה לומר שזה לא המדיניות של משרד הפנים או של העירייה עצמה, אלא נראה לי שזה יותר המדיניות של המוסד לביטוח לאומי. אני הלכתי וחקרתי את הנושא הזה, ומצאתי שהביטוח הלאומי החליט להעביר רשימות חדשות לשלטון המקומי בקשר לזכויות של הנכים. הביטוח הלאומי אמר מפורשות שאני נכה 84% רפואי וגם יש לי אובדן כושר עבודה, כלומר אני לא עובד ולא מרוויח ולא מייצר הכנסה, אז מאיפה אתם רוצים שאני אשלם?

דבר שני, אני לא מרוויח הרבה כסף מקצבת הנכות שלי מהעבודה, אני פשוט מאוד מבקש להשתמש בהטבות שיש לי מנכות העבודה שלי. זו המטרה שלי.
היו"ר משה גפני
איתיאל, בבקשה.
איתיאל מלאכי
אני רק אומר שתי נקודות לסיום. ההבחנה שנעשתה לגבי אי הנחה של 40% עד 80% נבעה מההבנה שקצבת נכות כללית היא נמוכה מקצבת נכות מהעבודה – או, כפי שהסבירו פה, אולי ההטבות הן טובות יותר ולאו דווקא ההכנסה – ולכן מי שמקבל קצבת נכות מהעבודה.... זה משהו שאולי צריך לבדוק מול ביטוח לאומי. התקנות האלה נעשות בעצה אחת איתם ובהבנה שיש הבדל בקצבאות ובהטבות. אפשר לבדוק שוב את העניין הזה.
היו"ר משה גפני
הטענה שלהם הייתה - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אי אפשר להמשיך ככה. אני הבנתי, תאמינו לי.
נעמי מורביה
הכיוון הנכון הוא 80% לכולם, בלי סייגים.
היו"ר משה גפני
הטענה שעלתה כאן היא שיכולה להיות קצבה מהעבודה שהיא קצבה מאוד נמוכה. אבל זה תלוי בעבודה, אין הכרח שקצבת העבודה היא קצבה גבוהה. לפעמים היא יכולה להיות גבוהה ואולי יש בה הטבות, אבל היא איננה תלויה בעניין הזה. כאשר נותנים הנחה בארנונה ואתה מאפשר לשלטון המקומי מרווח לשיקולו – לכאורה, לא צריך להיות הבדל. אנחנו נבחן את זה. מה עוד רצית להגיד?
איתיאל מלאכי
בהמשך לדברים של כפיר, צריך לעשות את הבדיקה הזאת ולבדוק את המשמעויות. לבדוק מה באמת ההבדל בין אותם - - -
היו"ר משה גפני
את ההבדל אנחנו יודעים. אבל למה ההבדל צריך לגרום לכך שיהיה הבדל בארנונה?
איתיאל מלאכי
השאלה אם יכול להיות שבגלל שהוא מקבל קצבת נכות נמוכה מהעבודה, הוא יבחר בכללית - - -
היו"ר משה גפני
אפילו אם הוא לא בוחר – למה זה צריך להיות שונה בהנחה בארנונה?
איתיאל מלאכי
מה שנקבע נקבע בהתאם להתייעצות, וצריך לבדוק את ההשלכות, גם הכספיות - - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב.

נעמי, לפני שאני מסכם, תעלי את הנושא שלך.
נעמי מורביה
עיריית חדרה לדעתי היא העירייה היחידה בארץ שחומסת את קצבת הרש. עיריית חדרה החליטה שקצבאות השר"מ והניידוּת הן הכנסה לכל דבר ועניין, והן מחשבות אותן כהכנסה. יוצא מכך שהנכים שמקבלים את הקצבאות האלה צריכים לשלם ארנונה מלאה. הם לא זוכים אפילו לאחוז אחד הנחה. זה פסול מיסודו. קצבת השר"מ וקצבת הניידות הן קצבאות ייעודיות, הן השתתפות המדינה בהוצאה ספציפית.
היו"ר משה גפני
זה נכון, כפיר?
כפיר כהן
אני לא מכיר את העניין, אדוני.
יהודה דורון
זה נכון בכמה רשויות.
שמחה בניטה
זה ככה בכמה רשויות.
נעמי מורביה
אני שומעת שזה הולך וסוחף, מכיוון שמפברואר, מאז שאנחנו רצים אחרי הכנסת, לא קרה כלום, ולכן עוד רשויות עולות על הגל. כי אם בחדרה זה הולך, אז למה שזה לא ילך לאחרות. והם דורשים גם תלושי משכורת או להביא תדפיסי בנק.
שגית אפיק
הם בעצם מתחשבים בגמלה הזאת במסגרת חישוב ההכנסה.
נעמי מורביה
אם נכה מקבל קצבה מלאה, מן הסתם אין לו הכנסה, כי אם הייתה לו הכנסה הוא לא היה מקבל קצבה. יש כאן איזושהי דרך מאוד-מאוד מעוקמת לפירוש התקנות.
איתיאל מלאכי
לגבי תקנות ההנחה, צריך לזכור שיש מבחן הכנסה, וברגע שיש בן-אדם שמצבו הכלכלי קשה הוא נכנס לתקנות ההנחה, ויש שם הנחות גבוהות – למיטב זכרוני, עד 80% או 90%.
נעמי מורביה
אבל אנחנו מדברים על הנכים.
איתיאל מלאכי
לאחרונה, בעקבות ועדת קהת, שהמליצה לשר הפנים על הנחות בארנונה, נעשה תיקון של התקנות כך שכל הטבלה עלתה ב-25%. זאת אומרת, מבחן ההכנסה שמזכה בהנחה בארנונה עלה ב-25%. כך שצריך לזכור ברקע שתמיד קיים הנושא של מבחן הכנסה, וכל הרשויות נותנות אותו - - -
שמחה בניטה
אבל זה לא מבחן הכנסה – גמלת שר"מ זה למטפלת וגמלת ניידות זה לאוטו - - -
היו"ר משה גפני
איתיאל, תמשיך.
איתיאל מלאכי
צריך לזכור שזה תמיד נמצא ברקע. מבחן ההכנסה עלה ב-25% וזה מאוד משמעותי.

לגבי הנקודה שעלתה עכשיו – ההכנסה מוגדרת בתקנות ההנחה כהכנסה מכל מקור שהוא, למעט שלושה דברים: קצבאות ילדים, זקנה, ושארים. בנוסף, יש עוד ניואנסים שלא רלוונטיים כרגע לדיון הזה. זה המצב שקיים היום בתקנות, ולפי זה מחשבים את ההכנסה של האדם.
נעמי מורביה
אז אני אפנה אתכם לפסק-הדין של דינה יהודה מ-2002, נגד השלכה המשפטית. זה פסק-דין מובנה, שמשמש היום אבן בוחן ואבן דרך: שר"מ וניידות אינן קצבאות לצורך חישוב הכנסה, נקודה. אלה קצבאות ייעודיות שבאות כנגד הוצאה, זה לא יגיעת כפיים.
איתיאל מלאכי
אני לא מכיר את פסק-הדין הזה. אני אשמח לקרוא אותו. אבל השאלה אם הוא עסק בנושא של הנחות בארנונה או בנושאים אחרים.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני לא ממשיך יותר את הדיון. הבנו ומיצינו. לגבי הסעיף הראשון, הנושא שלשמו התכנסנו, אני מבקש את הבדיקה הזאת, את ההמלצה של ועדת הכספים שאומרת שתהיה אחידות בעניין הזה. תבחנו את הדברים ותבדקו למה נעשו השינויים. אמנם אני מבין למה נעשו השינויים, אבל אני לא מבין למה יש שינויים לגבי הנחות בארנונה. הרי שיקול הדעת הוא בידי הרשות המקומית, וצריך שתהיה אפשרות של הנחה עד 80% בכל המקומות. תיתנו לי תשובה. איתיאל, אתה צריך לתת לי הרבה תשובות. אני רוצה תשובות רציניות, וגם חיוביות אם אפשר.
לגבי הנושא שגברת מורביה העלתה
כפיר, מספר רשויות פועלות בבחינת ייקוב הדין את ההר. למשל חדרה.
שמחה בניטה
וכפר שמריהו.
יהודה דורון
ועמק חפר.
היו"ר משה גפני
לגבי כפר שמריהו אין לי הוכחה.
שמחה בניטה
יש לי מקרה כזה.
היו"ר משה גפני
בסדר, יש מספר רשויות שפועלות קצת אחרת. בכל מקרה, אני מניח הצעת חוק שאומרת כדלהלן, וכדאי שמשרד הפנים ומשרד האוצר ישמעו:
"בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, בסעיף 12(ה), במקום הסיפא החל במלים 'בחישוב ההכנסה של מחזיק בנכס' יבוא 'הקצבאות המפורטות להלן, לא יובאו בחשבון בחישוב ההכנסה של מחזיק בנכס, ולא יראו בהן הכנסה, אף אם נאמר אחרת לעניין זה בכל דין: 1. קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן- חוק הביטוח הלאומי), 2. קצבת ניידות המשולמת לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, 3. קצבת שירותים מיוחדים'" – זה השר"מ – "'המשולמת לפי סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי'..."


אני אניח את החוק הזה על שולחן הכנסת ואבקש להחתים את כל חברי ועדת הכספים. לא יהיה מנוס במקרה הזה מתיקון החוק.
יהודה דורון
תודה רבה.
נעמי מורביה
אנחנו מודים לך מאוד.
היו"ר משה גפני
רגע. לא יהיה מנוס מתיקון החוק.

אני גם מבקש תשובה שלישית: אחרי שאני אחתים את חברי הוועדה ואניח את זה על שולחן הכנסת, אני אביא את זה לוועדת שרים לחקיקה, ושם אני אבקש את תמיכת משרד הפנים בעניין הזה.
לגבי מה שנאמר פה קודם לגבי שר הפנים – אני חושב שזה נכון: כאשר באים עם מכלול של הנחות בארנונה וכל מה שנלווה לזה, אז הוא אומר: אני לא יכול ללכת נגד השלטון המקומי. זה דבר שאני מבין. אני מבין שיש בעיה. אבל כאשר מדובר רק על נכים, אני מעריך שגם השלטון המקומי... עובדה שברוב הרשויות, להוציא את המקרים הבודדים, הם הולכים על העניין הזה ונותנים את ההנחות. קצת קשה לבוא לנכה שמתקשה בהליכה וכל מה שנלווה לזה, ולהגיד לו: אין לך כסף אבל אני לוקח ממך ארנונה, כי בעיניי זה כמו הכנסה. זה דבר חסר היגיון. לכן אני מבקש את התמיכה של משרד הפנים ושל משרד האוצר. אני מבקש את התמיכה בחוק הזה לאחר שנניח אותו. אני חושב שבכך נעשה צדק. גם לא יהיה פה נזק כזה גדול לשלטון המקומי, מכיוון שזו לא הצעת חוק גורפת על המון פטורים בכל מיני דברים שקשורים לארנונה בשלטון המקומי, אלא רק בנושא של הנכים, שאכן הם זכאים לזה.

נניח, בעזרת השם, את הצעת החוק, וברגע שזה יונח אני אבקש גם את העזרה של ארגוני הנכים. אני אבקש שתדברו עם השרים בוועדת השרים כדי שיאשרו את הצעת החוק הזאת. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:55.>

קוד המקור של הנתונים