ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/07/2012

תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"ב-2012 - ביטול האגרה בעד היתר לשינוי מבנה עבור הסבת רכב להנעה בגפ"מ

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
02/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1133>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ב (02 ביולי 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"ב-2012 – ביטול האגרה בעד היתר לשינוי מבנה עבור הסבת רכב להנעה בגפ"מ>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
ציון פיניאן
מוזמנים
>
ברוניסלבה חירמן - מרכזת בכירה כלכלת תחבורה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שרית זוכוביצקי-אור - לשכה משפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"ב-2012 – ביטול האגרה בעד היתר לשינוי מבנה עבור הסבת רכב להנעה בגפ"מ>
היו"ר משה גפני
שלום, אני פותח את הישיבה בנושא תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"ב-2012 - ביטול האגרה בעד היתר לשינוי מבנה עבור הסבת רכב להנעה בגפ"מ. מי מציג את התקנות? בבקשה.
ברוניסלבה חירמן
תקנות התעבורה קובעות רשימה של שינויי מבנה רכב שמחויבים בקבלת היתר לשינוי מבנה מרשות הרשות. מדובר בשינויי מבנה שעלולה להיות להם השלכה על בטיחות הרכב, כמו למשל, התקנת וו גרירה, החלפת מנוע בתוצר מדגם אחר.
אחד השינויים האלה הוא התקנת ערכת הסבה לגפ"מ ברכב שבמקור מונע בבנזין. קבלת היתר שינוי מבנה כרוכה בתשלום אגרה שעודכנה באחרונה ב-1 באפריל ל-229 שקלים. בעבר בעל רכב אשר התקין ברכבו ערכת הסבה לגפ"מ היה מגיע לעמדה הטכנית של משרד הרישוי, הרכב היה עובר בדיקה פיזית על-ידי בוחן העמדה הטכנית ומקבל היתר לשינוי מבנה. בשנים האחרונות הבדיקה הטכנית על-ידי בוחן העמדה הטכנית הופסקה ונתקבלה החלטה שניתן להסתפק באישור של מכון התקנים או של מוסד הטכניון. כיום האזרחים מגיעים עם כל המסמכים מהמעבדות המוסמכות למשרדי הרישוי והפקידה מבצעת רישום.
היו"ר משה גפני
אתם מבקשים פטור.
ברוניסלבה חירמן
אנחנו מבקשים לבטל אגרה בעד שירות שלא ניתן יותר.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז למה צריך להסביר כל כך הרבה?
ברוניסלבה חירמן
אנחנו לא נותנים בכלל את השירות.
היו"ר משה גפני
אז למה יש בכלל אגרה? מ-2005 הייתם צריכים לבטל את זה.
ברוניסלבה חירמן
אנחנו באים באיחור אמנם, אבל אנחנו באים עכשיו לבטל.
היו"ר משה גפני
בסדר, הבנתי. מי בעד אישור התקנות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
התקנות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו פה אחד. אני מציע שאם צריך לעדכן, אז לעשות את זה בזמן. אנחנו פה עובדים כל היום, חוץ משבת. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:16.>

קוד המקור של הנתונים