ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/07/2012

חילופי אישים בוועדות משותפות., קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום , בקשת יו"ר הכנסת לביטול ישיבת הכנסת מחר, יום שני י"ב בתמוז התשע"ב, 2.7.2012, בשל פטירתו של חה"כ וראש הממשלה לשעבר, יצחק שמיר.

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכנסת
02/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 290>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ב (02 ביולי 2012), שעה 11:00
סדר היום
<א. בקשת יו"ר הכנסת לביטול ישיבת הכנסת מחר, יום שני י"ב בתמוז התשע"ב, 2.7.2012, בשל פטירתו של חה"כ וראש הממשלה לשעבר, יצחק שמיר.>
<ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום – >
<1. מפגעים סביבתיים הפוגעים בבריאות האזרחים - הצעת חברי הכנסת דב חנין (8413), אורי מקלב (8479);>
<2. החזרת תושבי דרום סודן וחוף השנהב למדינתם - הצעת חברי הכנסת דני דנון (8342), יעקב כץ (8391);>
<ג. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות החוק הבאות –>
<1. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2010-2009) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010;>
<2. הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009 (הוראות מיוחדות) (הוראת השעה) (תיקון), התש"ע-2010.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אברהם מיכאלי

דוד רותם
דב חנין
מוזמנים
>
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני אפתח את הישיבה. עד שירדנה תבוא, אני אתחיל מסעיף ב': קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום, בהצעה הראשונה של חבר הכנסת דב חנין. הוא דיבר אתי, יש לו איזושהי בקשה, אז אני, בשלב זה, לא דן בה ואני אבקש לשמוע אותו לפני כן.
אברהם מיכאלי
אני אגיד לך מה: הבעיה העקרונית הועלתה כבר בפניך פעם אחת.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אני - - -
אברהם מיכאלי
אמנון כהן טוען שפשוט אין ועדה כזאת.
היו"ר יריב לוין
אני יודע.
אברהם מיכאלי
אני חבר אתו בשדולה של סביבתי - - -
היו"ר יריב לוין
תראה, בתקנון פתרנו את כל הסיפור, יותר זה לא יהיה. השאלה היא אם כרגע מסכימים להעביר לו את זה לשם, כל עוד זה קיים, או לא. אני אדבר על זה עם אמנון.
ארבל אסטרחן
יש סמכות להעביר לשם.
היו"ר יריב לוין
כן.
אברהם מיכאלי
בזמנו אמנון כהן ביקש ממני כמה פעמים לשים לב לזה שלא ייקחו לו - - -
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אני יודע. אני לא אעשה את זה, גם שלא על דעתו, זה ברור.
הנושא השני
החזרת תושבי דרום סודן וחוף השנהב למדינתם, זאת הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת דני דנון ויעקב כץ. <החזרת תושבי דרום סודן וחוף השנהב למדינתם - הצעת חברי הכנסת דני דנון (8342), יעקב כץ (8391).
היו"ר יריב לוין
הנושא השני: החזרת תושבי דרום סודן וחוף השנהב למדינתם, זאת הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת דני דנון ויעקב כץ.
דוד רותם
אפשר להתחיל באל"ף?
היו"ר יריב לוין
לא, כי צריך את ירדנה. נאזם, באת, יופי. אז תנו לי רק לאשר את - -
אברהם מיכאלי
מה השאלה פה בכלל? זה ועדת הפנים, לא?
היו"ר יריב לוין
- - את הנושא הזה. הייתה הצעה להעביר לביקורת המדינה, עובדים זרים. אני לא חושב שזה ועדת פנים.
אברהם מיכאלי
לא?
אתי בן-יוסף
עובדים זרים התחילו בדיון.
היו"ר יריב לוין
כן. כי בוועדת עובדים זרים התחילו לדון כבר בנושא הזה. אני מציע להעביר את זה לשם.
דוד רותם
מי יו"ר ועדת עובדים זרים? דני דנון?
היו"ר יריב לוין
לא.
אתי בן-יוסף
ניצן הורוביץ.
אברהם מיכאלי
עובדים זרים זה - - -
היו"ר יריב לוין
כן, לא משנה. אב זאת הצעה לסדר. דב, אני דחיתי את הדיון בנושא שלך לאור מה שאמרת לי. צריך יהיה לשבת, לדבר עם אמנון ולראות אם זה בסדר.
דב חנין
בסדר גמור.
היו"ר יריב לוין
אני מציע להעביר את הנושא של החזרת תושבי דרום סודן וחוף השנהב למדינתם, לוועדה לענייני עובדים זרים, שאני מבין שממילא כבר עוסקת בנושא הזה כרגע. מי בעד?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה לעביר את הנושא "החזרת תושבי דרום סודן וחוף השנהב למדינתם" לוועדה המיוחדת לבחינת בעיות העובדים הזרים נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2. נגד אין, נמנעים אין. אושר.
<בקשת יו"ר הכנסת לביטול ישיבת הכנסת מחר, יום שני י"ב בתמוז התשע"ב, 2.7.2012, בשל פטירתו של חה"כ וראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר>
היו"ר יריב לוין
עכשיו אני עובר לנושא הראשון: בקשת יו"ר הכנסת לביטול ישיבת הכנסת מחר, יום שני י"ב בתמוז התשע"ב, 2.7.2012, בשל פטירתו של חה"כ וראש הממשלה לשעבר, יצחק שמיר זכרונו לברכה. נאזם, בבקשה.
נאזם בדר
טוב, אין הרבה מה להוסיף מעבר למה שהופיע בבקשה, כמובן. לנוכח הנסיבות האלה יש בקשה של יושב-ראש הכנסת לבטל את הישיבה של היום, שזה עניין שבסמכותה של ועדת הכנסת להחליט. אני מבקש בשמו של יושב-ראש הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שמחר, יום שלישי מתנהג כיום שלישי רגיל.
נאזם בדר
יום שלישי. ולא כיום שני שנדחה ליום שלישי.
היו"ר יריב לוין
זאת אומרת שאין למעשה הצעות אי-אמון.
נאזם בדר
ועוד שום הצעת חוק שהייתה אמורה להופיע היום מטעם הממשלה לא נדחתה למחר.
היו"ר יריב לוין
אני מבין, דודו, שהצעות חוק של הוועדה שלך נדחו לעוד שבוע גם כן, נכון?
דוד רותם
אני לא יודע למתי הן נדחו. מה זה חשוב?
היו"ר יריב לוין
לא יהיו מחר. זה חשוב לי מפני - - -
נאזם בדר
שתי הצעות חוק שבמקור הן פרטיות, בקשתי שהוא יציג אותן מחר כרגיל - - -
היו"ר יריב לוין
אז זה כן יהיה מחר?
דוד רותם
יש לי הצעות חוק פרטיות שהן מחר ויש לי הצעות חוק ממשלתיות שנדחו לשבוע הבא.
אברהם מיכאלי
לא נדחו למחר.
דוד רותם
הכול נדחה לשבוע?
היו"ר יריב לוין
אז צריך לוודא.
דוד רותם
רבותי, תגידו לי, מה זה משנה?
היו"ר יריב לוין
לי זה משנה באופן אישי. סתם לדעת. יש את הסבים והסבתות.
דוד רותם
נו, אז זה יהיה בשבוע הבא.
היו"ר יריב לוין
לא אכפת לי. רק פשוט שאני אדע לתכנן את היום שלי.
אברהם מיכאלי
יש לי אצלו הרבה חוקים, זה בסדר.
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד לאשר את הבקשה של יושב-ראש הכנסת?

הצבעה

בעד אישור בקשת יושב-ראש הכנסת – פה אחד
בקשת יו"ר הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין נמנעים ואין מתנגדים. הבקשה אושרה.
אברהם מיכאלי
יש לי שאלה מהותית טכנית. מסתבר שיש היום בעיה לכוהנים להיכנס לבניין בגלל הטקס שנערך. השאלה היא אם מישהו חשב על זה?
ארבל אסטרחן
כן.
אברהם מיכאלי
עושים את זה בתוך הבניין ולא עושים את זה ברחבה?
נאזם בדר
מנכ"ל הכנסת דיבר אל כל העובדים וכל האזרחים שכל מי שממשפחת כוהנים - - -
אברהם מיכאלי
השאלה היא אם היה תקדים לזה בכנסת שהטקס הזה יתנהל בתוך הבניין? אני זוכר בזמנו, רבין זכרונו לברכה, היה ברחבה.
היו"ר יריב לוין
יש דברים שאני אפילו לא מתיימר לנסות לפסוק בהם. זה לא בסמכות הוועדה להתעסק בסוגיות הלכתיות.

<חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות החוק הבאות: >
<1. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2010-2009) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010.>
<2. הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009 (הוראות מיוחדות) (הוראת השעה) (תיקון), התש"ע-2010.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא של חילופי אישים - - -
דוד רותם
מה זה חילופי אישים בוועדה משותפת של ועדת כספים וועדת חוקה? את מי רוצים להחליף שם?
היו"ר יריב לוין
לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2010-2009) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 והצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009 (הוראות מיוחדות) (הוראת השעה) (תיקון), התש"ע-2010.
הבקשה היא כזאת
מטעם ועדת הכספים, בשתי הוועדות המשותפות – זה שתי ועדות נפרדות, נכון?
אתי בן-יוסף
לא. זאת ועדה משותפת של כספים וחוקה שדנה בשתי ההצעות האלה.
היו"ר יריב לוין
הבנתי. הבקשה היא כזו: במקום חברת הכנסת רונית תירוש, יכהן מגלי והבה מטעם סיעת "קדימה"; במקום חיים אורון, שסיים את כהונתו בכנסת, תכהן זהבה גלאון מטעם "מרצ".
דוד רותם
מצוין.
היו"ר יריב לוין
מי בעד?

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד.
הבקשה לחילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות החוק, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר.
דוד רותם
"מרצ"? – אני לא מסכים. אני מתנגד.
אברהם מיכאלי
טוב.
היו"ר יריב לוין
מאחר שההצבעה הסתיימה, הודעתך נמחקה מהפרוטוקול.
אברהם מיכאלי
הוא יכול להגיש רביזיה.
אתי בן-יוסף
הוא לא יכול למחוק.
אברהם מיכאלי
אתה יכול להגיש רביזיה. זהו?
היו"ר יריב לוין
רבותי, תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:10.>

קוד המקור של הנתונים