ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/07/2012

פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ., פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ, פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ, פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ

פרוטוקול

 
כנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 739

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, י"ג בתמוז התשע"ב (03 ביולי 2012), שעה 14:00
סדר היום
1. פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ

2. פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ

3. פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ.

4. פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ
נכחו
חברי הוועדה: אורלי לוי אבקסיס – היו"ר

אורית זוארץ
מוזמנים
לילי אבירי - מנהלת השרות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אדוארד ווייס - סגן היועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רחל שרביט - סמנכ"לית בכירה , מנהלת אגף, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

גיא הרמתי - רפרנט בטל"א באג"ת, משרד האוצר

רעיה לוי גודמן - מנהלת האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך

אילן שי - משרד החינוך

כרמל אבנד - מנהלת חטיבת נעורים, אלו"ט

זיו מגור - מנהל האגף לקידום זכויות, אלו"ט

גלי כוכבי-רונן - עו"ד, בזכות

אביבית ברקאי- אהרונוף - סגנית יועצת משפטית, המועצה הלאומית לשלום הילד

אתי אלוני - ראש מינהל חינוך, המרכז לשלטון מקומי·
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון

פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים

המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. הנושא שעל סדר היום – פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ, של חברת הכנסת אורית זוארץ, של חבר הכנסת דניאל בן סימון, חבר הכנסת אורי מקלב ושלי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. כמו שציינתי קודם – דיון ראשון היה, ממנו עלו שאלות לגבי הזכות של אותם ילדים לממש את הזכות גם לסייעות וגם למימון או סבסוד קייטנות בחופש הגדול, ילדים בעלי צרכים מיוחדים שנמצאים במסגרות הפורמליות הרגילות

אנחנו ביקשנו וכמו שהבטחנו גם קיימנו – דיון המשך כדי לא לפספס את הקיץ הזה. היתה ישיבה, וקיבלנו מהמשרדים הרלבנטיים דיווח – ישנה התקדמות מסוימת, בהחלט לא מספיקה. מה שכן אני יכולה לציין פה זה את משרד החינוך, ויש לנו כאן מכתב אישי של שר החינוך בעצמו. אני אקרא אותו: הנדון- דיון מהיר בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא פגיעה בזכויות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ. בהמשך לדיון שקיימה הוועדה ביום 12.6.2012 בנושא שבנדון, בה מילאת את מקומו של יושב ראש הוועדה, ברצוני להביא לידיעתך כי נציגי משרד החינוך, משרד הרווחה והשלטון המקומי קיימו מפגש עבודה בו נפרסה תמונת המצב באשר לקייטנות הקיץ ואופן הפעלתן. בדיון הוחלט כי משרד החינוך יוציא הנחיה בכתב אל השלטון המקומי בה יונחו הרשויות המקומיות כי ילד הזכאי לסייעת ילווה על ידי הסייעת גם בקייטנה המופעלת על ידי השלטון המקומי בפיקוח משרד החינוך. משרד החינוך ימשיך ויעביר מימון להפעלת סייעות ל- 12 חודשים בשנה. אני מביא לעיונך את מכתבה של מנכ"לית משרד החינוך, הגב' דלית שטראובר, אל השלטון המקומי, ובו ההנחיה כאמור".

משרד החינוך הוציא את ההנחיה שאליו פנינו, שהכסף הזה יהיה צבוע, ומהבחינה הזו אני חושבת שישנה התקדמות. משרד הרווחה, מבחינתו - אי מעדכנת אתכם – פונה אלינו ואומר כך: הוא יעביר לשלטון המקומי מימון עבור הילדים המשולבים בעלי צרכים מיוחדים המוכרים על ידי משרד הרווחה ומשולבים בקייטנות המפוקחות על ידי משרד החינוך ופועלות על ידי השלטון המקומי, וזאת באם יתקבל תקציב נוסף מהאוצר למימון פעילות זו. עלות תקציבית למתן שירות זה לאוכלוסייה אשר עד כה לא היתה באחריות המשרד הינו כלהלן: 500 ₪ לילד עבור 5 ימי קייטנה, עבור כ-20 הוא לוקח מימוש מקסימלי של 20 אלף ילדים עם צרכים מיוחדים מ- א' ועד ו'. בסך הכל, תוספת תקציב, כפי שהוא בודק אותה - הוא דורש 10 מיליון שקלים. "באם לא תתקבל תוספת תקציבית זו מהאוצר לא יוכל משרד הרווחה לממן קייטנות אלה".

השלטון המקומי מבחינתו אומר – אנחנו כבולים באיזשהו הסכם קיבוצי, ולכן אנחנו נעשה כל שביכולתנו כדי לראות איך אנחנו מתנהלים מול ההחלטה של משרד החינוך. זה לא מקובל עלינו פה בוועדה, ויותר מכך זה מעלה לנו בנוגע לשלטון המקומי וגם נפנה אליהם בנושא - -

אני אקרא את התגובה: "ההסכם הקיבוצי הוא שקובע את תנאי העסקתם ושכרם... בהתאם להסכם הקיבוצי החונכים זכאים לקבל את מלוא הזכויות הסוציאליות מכוח חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות ובנוסף חלים עליהם תוספות השכר מכוח ההסכמים הקיבוציים החלים על כל עובדי הרשויות המקומיות. להדגיש כי רשות מקומית אשר מעוניינת להעסיק את החונכים לתלמידים בודדים בזמן פגרת הקיץ בקייטנות רשאית לעשות כן, אבל לא ניתן לחייבה. אנו נעשה כל מאמץ נדרש על מנת אפשר העסקה זו".

זה לא מקובל עלינו. הכסף עובר, הכסף צבוע על ידי משרד החינוך. לא רק שההסכמים הקיבוציים פחות מעניינים אותנו מהבחינה הזו, כי אנחנו באים להבטיח את זכותם של הילדים, שנקבעת לא רק על פי חוק אלא גם בכסף צבוע, ושר החינוך אומר שהוא העביר את ההנחיה, ואכן המכתב עם ההנחיה מונח על שולחן הוועדה. זו גם יכולה להיות עילה לתביעה. מי שירצה יוכל גם לקבל מאתנו את כל המסמכים הרלבנטיים. אני, כמי שיש לה ידע מסוים במשפטים, ממליצה באם לא יהיה פה איזשהו הסדר המקובל על כל הצדדים, לפנות לתביעה ייצוגית. מה שצריך יהיה – אני מוכנה גם להיכנס לסיפור הזה.

עכשיו אנחנו רוצים לפנות למשרד האוצר. הזכות קיימת. אנחנו מדברים על ילדים בעלי צרכים מיוחדים. דרך אגב, הם עולים הרבה יותר זול למדינה, אם הם נמצאים במסגרת א פורמלית רגילה, כי אם הם היו במסגרת מיוחדת היה עולה הרבה יותר. אני רוצה לדעת למה התקציבים הם לא פר ילד, ולמה עכשיו אומרים – אם אנחנו רוצים לנצל ניצול מקסימאלי זאת אומרת שמראש לקחתם את זה או הצבתם איזשהו רף שלא יהיה בר מימוש. כשאנחנו מדברים שלא יהיה בר מימוש הורדתם את התקציב שלכם לרמה כזו על ידי כך שקבעתם חסמים מסוימים שלא יוכלו להיות ממומשים על ידי בעלי הזכאות – חסכתם בתקציב. היום, מי שנמצא בעל זכאות ואם ירצה לממש אותה, נדרשת תוספת תקציב. מה עמדת האוצר בנושא הזה?
גיא הרמתי
כמו שנאמר על ידי משרד הרווחה במכתב, ההרחבה של הזכאות הזו - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא הרחבה.
גיא הרמתי
· - או מימושה של זכאות קיימת, דורשת תוספת תקציב של 10 מיליון שקלים.
אורית זוארץ
למה זה לא מתוקצב מראש?
גיא הרמתי
התקציב הוא בהתאם לביצוע של שנה שעברה. כך זה נעשה במהלך השנים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא בהתאם למספר הזכאים לתקצוב, אלא בהתאם למימוש?
גיא הרמתי
בהתאם לשני הגורמים ביחד. כי אם מתוקצב בהתאם למספר הזכאים ואין מימוש בפועל, אזי שוריין תקציב גדול – של נניח 20 מיליון, יגיע סוף השנה ויוותר עודף של 10 מיליון שמשרד הרווחה היה יכול להשתמש בו במהלך השנה לדברים אחרים.
אורית זוארץ
אבל עושים את זה, זה לא משהו חדש – אתם עושים העברה מסעיף לסעיף.
גיא הרמתי
אין שום בעיה. עדיין, משרד הרווחה צריך בסך הכל תוספת לכל תקציבו.
אורית זוארץ
לא הבנתי – אז בסיס התקציב שנה לאחר מכן יהיה נמוך? אתם מקטינים את בסיס התקציב?
גיא הרמתי
לא. לאותה תקנה שמיועדת לזה, תקצבנו בהתאם לצרכים, ואפילו גם לא השתנה גודל התקציב, בתקנה, זה שנים.
אורית זוארץ
כי הורים לא יכלו לממש את הזכות שלהם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה לחדד: אתם אומרים שיש אנשים עם זכאות. אתם אמורים לתקצב את הזכאות הזו שהיא על פי דין – נכון? עכשיו אתה אומר: זה שבשנה שעברה לא ניצלו כל בעלי הזכאות, בשנה העוקבת אנחנו מראש מורידים את התקציב?
גיא הרמתי
לא. שום הורדת תקציב. אין הורדת תקציב במשרד הרווחה ולא היתה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הרי אתם קבעתם – אתם או משרד הרווחה – רף מסוים שגם אם רוצים לממש את הזכאות לא יכולים בחלק מהמקומות לממש, כי אין אופציות. הזכאות קיימת, האופציות הופחתו. לכן, נשאר, אולי, עודף תקציבים. מה קרה אתו בשנים עברו? הוא הפך להיות בסיס התקציב. כלומר, רק המימוש הוא הבסיס לאותה תקנה?
גיא הרמתי
לא היה עודף תקציבי בסכום - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז לא תקצבתם זכאים.
גיא הרמתי
אנחנו מתקצבים נופשונים לילדים, כמו כל דבר אחר – צרכים אחרים של משרד הרווחה, משרד הרווחה הוא זה שיודע כמה הוא צריך לנופשונים. במשרד האוצר לא יודעים כמה ילדים כאלה יש והאם הילד הזה הוא במסגרת הזו או במסגרת הזו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל משרד הרווחה הלא יודע, ואומר לכם – יש לי בעלי זכאות.
גיא הרמתי
משרד הרווחה אמר – אני צריך תוספת תקציב לצורך הזה של 10 מיליון שקלים. אנחנו במשרד האוצר נותנים תוספת תקציב כוללת למשרד הרווחה והוא מחלק אותה בהתאם לסדרי עדיפויות שלו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא. אדוני. זו זכות שהולכת עם הילד – אתם מתקצבים את הזכות או לא?
גיא הרמתי
אנחנו מתקצבים את משרד הרווחה - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא. במשרד הרווחה יש הרבה סעיפים, הרבה נושאים שנוגעים בהם, וכדומה. הנגזרת של התקצוב שלכם היא לפי זכאות או שאתם אומרים: אנחנו נותנים לכם קופה כללית ואתם תעשו בה מה שאתם רוצים?
אדוארד ווייס
סליחה, אולי אני יכול להעיר הערת ביניים – אני סגן היועץ המשפטי של משרד הרווחה. אין זכות מוקנית בחוק לקייטנה או לנופשון. יש - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לבעלי צרכים מיוחדים –לא?
אורית זוארץ
אז על פי מה אתם מתקציבים את זה?
אדוארד ווייס
יש חוק כולל. אין חוק מיוחד לאנשים עם אוטיזם או אגף השיקום - - לכן יש חוק כולל, חוק שירותי הסעד, שקובע את ההסדר של מתן שירותי רווחה במדינת ישראל. החוק לא יורד למהות של השירותים. העניין הזה הוא נתון למדיניות של המשרד. כשיש כסף קובעים סדרי עדיפויות, ולפי זה קובעים את הסוג והמהות של ה - - -
אורית זוארץ
מי ייהנה מהשירות, בעצם?
אדוארד ווייס
יש לנו אוכלוסיות יעד – למשל, אנשים עם אוטיזם שמוכרים על ידי השירות לאוטיסטים. הם זכאים לשירותים, אבל השירותים עצמם נקבעים על ידי השירות בהתאם לתקציבים שיש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז מה, כל הקודם זוכה?
אדוארד ווייס
לא, זה תלוי. יש סדרי עדיפויות. למשל, יש ילד במצב - - - שצריך - - חוץ ביתי או משהו כזה. - -יקבל עדיפות
קריאות
- - -
אורית זוארץ
אבל הסוגיה המרכזית בדיון והסיבה המרכזית שבעטיה ביקשנו לדון בנושא זה הזכות למימוש נופשונים. אותם הורים זכאים למימוש נופשונים, ההגבלה מגיעה ממשרד הרווחה והאמירה למשרד הרווחה היא שאם אתם רוצים לממש את הנופשונים – אתם תבואו רק למסגרות שלנו, שמאושרות על ידינו. זה הקושי. אין פה בעיה תקציבית כי אם היום ילד עם אוטיזם בא למשרד ומבקש לממש את הזכות בקייטנה שמוכרת על ידכם או מפוקחת על ידכם, אין בעיה תקציבית.
רחל שרביט
לא, יש מגבלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, רגע. מראש יצרתם מסגרות – לכמה ילדים?
רחל שרביט
קודם כל, זה לא על פי חוק. יש לנו סכום כסף שנועד לנופשונים ולקייטנות – ויש הבדל בין - - והסכום עד עכשיו,בכל השנים שהוא מתקיים, ואנחנו פותחים כל הזמן שירותים בהתאם לסכומי הכסף שיש לנו - - הוא 1,4 מיליון ו - -

עד עכשיו זה הספיק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עד עכשיו זה הספיק כי לא היו הורים שבאו לדרוש את זכותם. השאלה שלי – לכמה זה מספיק?
רחל שרביט
500 שקל עבור ילד לקייטנה ו – 300 שקל עבור לינה ללילה לנופשון.
אורית זוארץ
זה 800 שקלים ליום? 500 שקלים לקייטנה ועוד 300 ללינה?
קריאות
- - -
אדוארד ווייס
זה שני דברים שונים. קייטנה ונופשון זה לא אותו הדבר.
אורית זוארץ
מה העלות של יום נופשון?
רחל שרביט
320 שקל.
אורית זוארץ
וקייטנה – 500 שקלים ליום.

וכמה ילדים נהנים מהשרות הזה?
רחל שרביט
אפשר לחלק את המספר הזה - 1,4 מיליון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא. זה בדיחה. אותי מעניין – כמה ילדים נכנסים לתוך הקטגוריה הזו? 20 אלף?
לילי אבירי
300-400 ילדים נהנו? אני לא יכולה להגיד לך בדיוק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה ילדים מוכרים על ידי משר הרווחה כבעלי צרכים מיוחדים שנמצאים בתוך המסגרות האלה? מה, אתם באים לדיון כזה בלי מספר?
קריאות
- - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני אשאל: כמה ילדים מוכרים יש בקטגוריה הזו?
לילי אבירי
מוכרים אצלנו בערך 5,000 ילדים בני גיל 3 עד 18.
רחל שרביט
א' עד ו' – 2,000 חישבנו.
קריאות
- - -
רחל שרביט
אני אגיד לך את החישוב של משרד הרווחה - ביקשנו מהשירות למפגר, האגף לשיקום והאוטיסטים - אוטיסטים – מדובר מ-א' עד ו' ב- 2,000 ילדים. משולבים, כמובן. לכן זו תוספת. לאלה שיש לנו זה מספיק, לאלה שעד עכשיו צרכו את השירות. מדובר על התוספת. התוספת – 2,000 אוטיסטים. כל השאר, בסך הכל – 2,000 זה מהשירות למפגר. רוב הילדים בשירות למפגר מקבלים שירות. בסך הכל אנחנו צריכים תוספת ל-200 ילדים באגף המפגר. כל השאר זה ילדים באגף השיקום עם כל המוגבלויות השונות - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שהם במסגרת הפורמלית הרגילה, שקודם לא נתתם להם שירות?
רחל שרביט
לא, זה כל אלה ילדים שלא ניתן להם קודם שירות כי הם לא רצו להגיע לקייטנות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בכל מקרה לא הגענו ל- 20 אלף.
אורי מקלב
אני אתמול קיבלתי פניה מהורה לילד ממודיעין עלית, ילד עם פיגור קשה מאד, עם סימפטומים אפילפטיים מאד קשים, ילד שאף אחד לא יכול לטפל בו. הוא אומר – אני לא יכול לצאת השנה לחופש כי כשבאתי לממש את הזכות שלי לנופשון אמרו לי ממודיעין עלית: אין לך סיכוי, אנחנו רחוקים מאד מהמכסות, במודיעין עלית. אני מבין שאם ככה יש כאן בעיה. אמרו לי שהמכסות שמקבלים בעיר - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן, יש בעיה. עד היום כל השירות הזה מתוקצב ב –כמה?
רחל שרביט
מיליון ו- 400 מאות.
לילי אבירי
של אוטיסטים בלבד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתם פה במכתב דורשים 10 מיליון.
רחל שרביט
עבור אוטיסטים – פיגור ושיקום. עבור האוטיסטים – 2,000 בלבד. אפשר להכפיל 2,000 ב-500 ואז להגיד מה הוא התקציב שצריך רק לאוטיסטים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו רוצים לפתור את זה לכל הילדים הזכאים.
רחל שרביט
ברור, לכולם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עדיין אני יכולה להגיד לך שלא כולם יממשו.
רחל שרביט
זה ברור. אבל אנחנו לא יודעים מי יממש, זו הבעיה. תמיד בנו שירות על סמך איזושהי תחזית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני אגיד לך מה – לא בנו שירות. אתם יצרתם שירות שבו יוכלו להשתמש מתי מעט, כדי לחסוך בתקציב או אני לא יודעת מה. ולכן מראש – אלו שיכלו לממש את אותה זכות, אותו שירות, היו מעטים. היום מגיעים לכאן קבוצה די מאורגנת של הורים שמייצגים את פלח האוכלוסייה הזה, ואומרים שהם גם רוצים להיכנס לשירות הזה רק שלא נותנים להם. איך אתם מבדילים בין אלו לאלו, מי יקבל ומי לא?
רחל שרביט
עד עכשיו בנינו את השירות, שהוא יגדל בהתאם, כמובן – להשגת תקציבים חדשים ובהתאם למימוש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אתם יודעים כמה ילדים נמצאים בתוך הקטגוריה הזו. אב לא בניתם שירות בהתאם למספר הילדים.
רחל שרביט
נכון כי לא היה לנו תקציב.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל הוא אומר שלא פניתם אליו עם דרישה לתקציב. רק עכשיו פונים?
רחל שרביט
רק עכשיו נודע לנו שיש אנשים שרוצים. מתי התחילה ההתארגנות? לא היתה, קודם לכן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא היתה בשום שנה דרישה שנענתה בשלילה?
רחל שרביט
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני לא מאמינה.
אורית זוארץ
אני חייבת לספר לכם – יום אחרי הדיון התקיים עוד דיון בנושא של תווי חניה לילדים אוטיסטים.
רחל שרביט
בואי נדבר על קייטנות.
אורית זוארץ
בואי נדבר על הורים, בואי נדבר על ההתמודדות של ההורים. באותו ערב ישבתי באירוע עם אמא, ודיברנו על שתי סוגיות – אחת זה הנושא של נופשונים וקייטנות והשניה – תווי חניה לילדים אוטיסטיים. אני כורכת את הכשל המערכתי הזה ואת האחריות על כל המשרדים. אי אפשר לעשות את ההבחנה בין משרדים. אמרה לי האמא – יש לי שלושה ילדים, וכאשר אני צריכה לממש את הזכויות זה "לך ושוב, לך ושוב", ומתישים אותי. היא מטפלת ב-3 ילדים על רצף האוטיזם ובעיות אחרות וילדה אחת שנולדה בלי בעיות, והיא צריכה להתפרנס, לעבוד, וכך גם בן זוגה, ורק ההתעסקות מולכם מתישה אותם הרבה יותר מאשר העבודה עם הילדים. זה לא ייתכן. היא קיבלה תו חניה על תסמונת FMF ועל אוטיזם – לא. לגבי נופשונים היא אומרת שהיא כבר לא מבקשת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מאחר והישיבה היום היא בנושא של אוטיזם, המשולבים במערכת החינוך הרגילה - -
אורית זוארץ
אבל יש פה תיבת פנדורה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בואי נפתור דבר-דבר כי זו הפניה הראשונית שהיגיעה אלינו. מדובר ב-2000 איש, כפול 500. למשרד הרווחה אין מיליון ₪?
אתי אלוני
· - -
אדוארד ווייס
אני חושב שיש בעיית - - לתת רק לסוג אחד של מוגבלות ולא לטווח. ברגע שנותנים לסוג אחד - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתם אומרים שלא פנו. אבל יש לנו ידיעה שפונים וזו לא פעם ראשונה שפונים. למשרד הרווחה אין מיליון ₪ לסדר את הנושא הזה?
רחל שרביט
יש, לדעתי. השאלה היא – יש לנו ציבורים רבים. אני מדברת על כספים בתוך משרד הרווחה שאני צריכה להסיט. כרגע, לשירות הזה, יש תקצוב משלו. אני צריכה לקחת ממישהו אחר מיליון. אני לוקחת כשמישהו לא מנצל. זה לא שאנחנו לא מסיטים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא עשיתם בדיקה מאז לפני שבועיים?
רחל שרביט
אם רוצים תשובה – אני לא יכולה לתת אותה באופן מידי. גם לי, כמו לך, השאלה היא כמעט - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תוך כמה זמן את יכולה לתת לי תשובה?
רחל שרביט
תאמיני לי שנסינו לבדוק כל מה שידענו. אני אבדוק. מי שצריך לבדוק את זה אצלי זה תקציבן. תנו לי כמה ימים, אני אבדוק.
גיא הרמתי
תוספת לנושא הזה צריכה להיחשב כמו כל תוספת אחרת, זאת אומרת – לשיקוליו של משרד הרווחה. אנחנו נותנת תוספת לכלל התקציב של רווחה. לא מתפקידנו לבחור בין נופשונים לילדים אוטיסטים לבין הסעות לנכים קשים למרכזי יום, או כל דבר אחר.
אורית זוארץ
אבל זה בג"יץ, יש כאן זכות להורים. אנחנו נעודד את ההורים ונצטרף לעתירה ונתבע את משרד הרווחה. עשינו את זה מול משדרים אחרים ויכול מאד להיות שזה הדבר היחידי. אין מצב שתהיה כאן אפליה של קבוצות שזכאיות לקבל את השירות הזה כשהמדינה צריכה לקחת אחריות. יש קריטריונים לחלוקת התקציב הזה?
רחל שרביט
עד היום לא נבנו קריטריונים, משום שכל אחד יכול היה לקבל. התקציב הספיק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש אנשים שיודעים שלא יקבלו אז בכלל לא מבקשים.
אורית זוארץ
זאת אומרת, אין הנגשה של זכויות הורים להורים?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה כמו שתגידו שאתם לא מתקצבים בביטוח ילדים, רק למי שיבקש.
רחל שרביט
זו באמת בעיה, אני מסכימה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה לא יקרה בתחומים אחרים, הרי.
רחל שרביט
אנחנו ניגשים לתיקון המצב. אם התקציב יגדל, נשמח, ולא יהיה צורך. אם הוא לא יגדל – נבנה קריטריונים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בנוגע לרצף האוטיסטי, אנחנו נבקש מכם לקחת הפסקה ולברר לנו פרטים, נפתור לפחות לגבי קבוצה אחת שהיא הרלבנטית לדיון הזה, כי הם הקבוצה שפנו. הלוואי והיינו יכולים להרחיב את זה יותר.
רחל שרביט
זה גם לא בסדר, עכשיו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל זה מה שאתם עושים – את אמרת שלא פנו. אנחנו נעשה את זה בשיטת הסלאמי.
אורית זוארץ
במקביל, אבל, נפתור את זה מערכתית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ואם צריך לחוקק הצעת חוק – נחוקק. בנושא הספציפי הזה – תבדקי את הנושא של ה-10 מיליון כדי לפתור את הבעיה של הילדים האוטיסטים, שנמצאים בתוך המערכת החינוכית, שזה בעצם מקור הדיון פה. הם אלה שפנו וביקשו את הדיון בוועדה הזו. לכן, אנחנו ראשית דנים בעניין הזה. אני גם לא רואה נציגים של קבוצות אחרות. כמובן שנידרש גם לזה בהמשך, אבל ב- SOS, אנחנו באמצע הקיץ, עוד יוכלו לממש את זה איכשהו, אנחנו צריכים לראות מאיפה אנחנו מתקדמים. אנחנו מדברים על מיליון, וזה במקרה שכל הילדים שנמצאים בקטגוריה של האוטיסטים ירצו. יכול להיות שעוד יישאר לך פה עודף.
אורי מקלב
כדי להשלים את הצרכים של האוכלוסייה המוגדרת – את רוצה להיצמד לאותה אוכלוסייה שהיא משולבת בחינוך הרגיל, שהם אוטיסטים. גם היום, אחרי שיש לנו סייעות - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, חכה, אנחנו צריכים לפנות לשלטון המקומי, כי הם קיבלו הוראה ממשרד החינוך, אבל הם אומרים: נשתדל.
אורי מקלב
אבל – איך אנחנו רוצים שהוא ישתלב בתוך הקייטנה הזו כשאין לו הסעה? חלק מהתלמידים האלה גם מוסעים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
על פי צו, הסעות – הם מחויבים על פי דין. אל תפתח שום דבר.
אורי מקלב
הילדים האלה מגיע להם הסעות בגלל שהם בשילוב. הם לא מוכרים עכשיו כממשיכים בשנת הלימודים ואנחנו מסתכלים עליהם כאילו הם ילדים רגילים. אני אקרא לכם מפרוטוקול, על הקטע הזה, מהשנה שברה, כשאומרת רעיה לוי גודמן: "מבקשת להשלים את הודעת המנכ"ל, הנושא ייבחן על ידי משרד החינוך על פני ילדי משולבים...." - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה לא נושא הדיון. משרד החינוך יידרש לנושא של ההסעות כי הוא זה שאחראי על ההסעות. קודם ההוראה שלכם לא הצריכה מכם להוסיף כספים נוספים, נציגת משרד החינוך. היא הצריכה מכם להוציא מכתב ולהגיד שבכל מקרה העברתם כספים לשלטון המקומי עבור 12 חודשים. לכן, ברגע שיצא המכתב שלכם עשיתם משהו מבורך, אנחנו מודים לכם. לא נדרשתם לשלם על זה יותר ממה שככה שילמתם קודם. אתם רק אמרתם – הכסף הצבוע הזה, שיגיע ליעד שלו. אנחנו מברכים על ההוראה הזו. לגבי הצורך, לגבי מי שיצטרך או מי שיוכל לממש - אנחנו לא מדברים פה על כספים גדולים, וגם מה שמחויב מבחינת החוק, לגבי ההסעות, של משרד החינוך. תבדקו את זה במקביל.
אורי מקלב
איך הוא יגיע? איך הילד יגיע? יש לו כבר את הסייעת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אורי, אנחנו עלולים לאבד גם את המעט שכבר - -
אורית זוארץ
משרד החינוך לא מעביר - -לא מכס את ההוצאות לאורך כל השנה?
אורי מקלב
לא, רק עד החופש.
רעיה לוי גודמן
משרד החינוך מסיע למוסדות חינוך. הוא לא מסיע למקומות אחרים.
אורית זוארץ
וקייטנה היא לא מוסד חינוכי שמפוקח על ידי משרד החינוך?
רעיה לוי גודמן
לא. הוא לא מוסד חינוכי, הוא מסגרת חינוכית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מצטערת. נוכל לנהל דיונים נוספים בהמשך. אנחנו פה ממוקדים, ואני משתדלת להיות ממוקדת, כי "תפסת מרובה לא תפסת". אנחנו מדברים על האוכלוסייה שפנינו לגביה. אנחנו מדברים פה על קבוצה מאד ספציפית, ידועה מראש, הכמות ידועה ולכן גם ההוצאות הנדרשות בניצול המקסימלי, אם כולם ידרשו – אנחנו מדברים על מיליון, שזה פרוטות, צימוקים. אפילו לא. אני דורשת ואני מאמינה שמשרד הרווחה, בעיקר עם השר משה כחלון, אני סומכת עליו בנושא הזה – ימצאו את התקציב של המיליון ₪. אנחנו, לגבי ההסעות – נבדוק עם משרד החינוך בהמשך אם אלה שינצלו את אותם נופשונים, האם יוכלו ליהנות גם מהסעות. נחכה לתשובה.

לפני שאני פונה לשלטון המקומי, ראשית אני פונה למשרד האוצר – אתם עדיין לא פטורים בנושא זה. נצטרך למצוא את הפלטפורמה לגבי החופשות הבאות ובהמשך. אם הייתם יכולים לבשר לנו משהו כבר עכשיו היינו מברכים על כך, כי באמת מדובר פה על אוכלוסייה שבסופו של דבר מי שמשלם את המחיר הגדול זה ההורים, שגם נפגע כושר הכנסתם, יש בזה גם פגיעה במשק ובכושר העבודה וההכנסות במשק. האנשים ייקחו חופשות כדי להיות עם הילדים – זה יעלה לכם בדלת האחורית. אתם תוציאו מכיס אחד וזה יצא מהכיס האחר. בסופו של דבר, אם אנחנו לא נעזור להורים האלה, ולא ניתן לילדים האלה מסגרת - אנחנו מפסידים פה.

נחכה לתשובות בהמשך לגבי הדברים האחרים שעלו פה על סדר היום. אני מאמינה שנפתור לפחות לגבי הילדים שנמצאים ברצף האוטיסטי, בתוך מסגרות החינוך הנורמטיביות.
כרמל אבנד
אני מאלו"ט. קודם כל, אני מברכת על תחילתה של ההתקדמות ואני מקווה שתתוקן כאן איזושהי אפליה. אני רוצה להציע דברים שדובר בישיבה הקודמת – דבר ראשון, שאכן, גם הרווחה יאפשר לילדים להשתבץ בקייטנות שהן מוכרות ומאושרות על ידי משרד החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה בדיוק מה שנאמר כאן.
כרמל אבנד
אני רוצה להזכיר שבמתן השירות הזה עלו שני קשיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, בואי תחדדי.
כרמל אבנד
עלו שני קשיים בדיון הקודם. קושי אחד זה הקושי הארגוני – איך הילדים שמשולבים יחידנית, נותנים להם מענה שמתאים למשולבים יחידנית לא כקבוצה, כי בדרך כלל, לא זה מה שהם רוצים. משרד הרווחה היום מתקשה על פי הנהלים שיש, לתת את המענה.

הקושי השני הוא הקושי התקציבי שאני מקווה שייפתר, ולגבי ההצעה, אם באמת עשינו - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, יש לי שאלה. תמקדי אותי כי יש כאן משהו שגובל בבדיחה – היום, משרד הרווחה בעצם משתתף בעלויות של הקייטנות של השלטון המקומי?
כרמל אבנד
במידה ויש קייטנה שמוכרת על ידי גוף שזכה במכרז - -הקייטנה נכון להיום מוכרת רק במידה וזו קבוצה. כאן אנחנו מדברים על משולבים - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא. במכתב שמופיע לי פה מדובר על קייטנות שמוכרות על ידי משרד החינוך - -
רחל שרביט
זה השינוי, זה יהיה השינוי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
· - ושלא עברו תחת המכרז של משרד הרווחה.
כרמל אבנד
והשאלה אם הם יכולים להשתבץ שם יחידנית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן.
כרמל אבנד
אז אכן זו פריצת דרך.

דבר נוסף – אותה פריצת דרך שהכריזה עליה הגברת גודמן. אני חושבת שצריך ליידע כי אנחנו כבר בתחילתן של הקייטנות של המשולבים, כבר יצאנו לחופש. צריך ליידע את כל הרשויות, ואנחנו גם נשמח לקבל את ההנחיה ולעזור ליידע את כל ההורים שמעוניינים, שהרשויות, בעצם, יכולות לשלוח את המשלבת שלהם לכל מסגרת קייטנה שמפוקחת על ידי משרד החינוך. זה מה שהבנתי, אני מקווה שהבנתי נכון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עם זה יש לנו קצת בעיה עם השלטון המקומי, ונקבל מהם מיד את האישור, אני מאמינה.
רחל שרביט
יש לי תשובה עם מנכ"ל משרד הרווחה. דיברתי אתו. הוא אומר שהוא מוכן, עקרונית, כמו שהיו מוכנים לתפיסה שהיא נכונה, של השילוב. הוא יבדוק את הנושא של התקציב משום שכבר עכשיו יש לו הרבה תוספות שלא היו מתוכננות, כמו למשל – מועדוניות ההזנה ועיוורים וכו', אבל הוא שוקל את זה ברוח חיובית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יפה. תוך כמה ימים תהיה תשובה?
אדוארד ווייס
רק רציתי להבהיר שמדובר על הבקשה של המיליון שקל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מאד מברכים על זה. אני מאמינה שהתשובה הסופית, שהיא רק פורמלית - -. אנחנו מאד מברכים על זה. פתרנו קבוצה אחת מסוימת, ראשונית.

רק בשביל הפרוטוקול – תחדד על איזה קייטנות מדובר.
אדוארד ווייס
לגבי הבקשה להרחיב את זה מעבר לקייטנות המופעלות על ידי הרשויות המקומיות – הבהרתי בפעם הקודמת, שאפשר לתת שירותי רווחה רק במסגרת החוקית הקיימת, שזה דורש מכרז וחוזה התקשרות, בגלל חוק חובת המכרזים. זו הדרך היחידה. אנחנו לא נמצאים בעולם של ה- ואוצ'רים, ודברים מהסוג הזה. אז אם זה לא מכרז, ולא הדרך הזו, אנחנו לא יכולים בכלל - - -
רחל שרביט
לקייטנות העירוניות – יש פטור ממכרז.
אדוארד ווייס
בגלל שהן מופעלות על ידי הרשויות המקומיות. בעצם מדובר בקייטנות פרטיות. הדרך היחידה היא לפתח את הנושא של המכרזים, ואם ניגשים למכרזים כמו שאר - -
אורית זוארץ
אבל מכרזים זה עוד פעם – אתה חוזר לנושא של הקבוצה. ברוב המקרים אין קבוצה, יש ילדים יחידנים, שמשולבים.
אדוארד ווייס
אנחנו לא יכולים לתת שירותי רווחה ללא הליך של מכרז.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש לי שאלה – תמיד השלטון המקומי היה פטור ממכרז?
אדוארד ווייס
לא. אנחנו נצטרך לבקש מוועדת המכרזים פטור, אבל הבנתי שזה יהיה מסודר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש לנו פה פריצת דרך מהבחינה הזו? אני פונה לאלו"ט. מה שלא היה כאן פתח קודם – פתחנו פתח נוסף.
כרמל אבנד
פריצה חלקית. השאלה אם גופים ענקיים, כמו קייטנות של החברה להגנת הטבע, זו לא קייטנה עירונית. השאלה - - -
אורית זוארץ
לא, הוא בפירוש אמר – לא. והמתנ"סים?
רחל שרביט
כל מה שהשלטון המקומי מפעיל – אנחנו יכולים להעביר טפסים. את זה בדקנו. לכן ישבו כל הגורמים. אם השלטון המקומי לוקח את זה, אין בעיה. הבעיה שלנו של גופים פרטיים, היא קשה יותר. היא מחייבת בדיקה. אני לא אומרת שלא - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מתנ"ס נחשב לגוף פרטי?
רחל שרביט
לא. מתנ"ס עברה מכרז.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אוקיי. מתנ"ס נמצא בתוך המכרז. תוכלו להעביר לנו רשימה של מה שכן עבר מכרז, כדי שגם אנחנו נוכל לתת לאותם מורים מידע במה ואיפה הם יכולים לממש את הזכאות?

מה לגבי השלטון המקומי? נציגת השלטון המקומי, קיבלתם מכתב מאד ברור מהשר.
אתי אלוני
אני לא קיבלתי, אני אשמח אם תתני לי אותו. עד רגע זה לא ראיתי אותו.

אני ראש מנהל החינוך. האמת היא שכיוון שמדובר בהסכמי עבודה, כי זה קשור לעניין הזה, אין פה שום -- מבחינתי, כרגע, אבל אני שמחתי, ורות דיין, שעובדת תחתיי והיתה בדיון הזה - - ואין לנו נגיע להסכמים, אני אומר דברים בשם אומרם. אנחנו מדברים על סייעת בחינוך המשולב שנקראת חונכת. חונכים לתלמידים בודדים בעלי בעיות מוטוריות – במסגרת החינוך הרגיל, זאת אומרת, המשולבים, ההעסקה שלהם הוסדרה בהסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו"ף, שהיא הסתדרות הפקידים. יש את מספר המכרז. ההסכם הקיבוצי הזה הוא זה שקובע בעצם את אופי וגובה שכר העסקתם. צריך לומר שההסכם הזה חתום על ידי האוצר, כי הוא הגוף המממן, ויושב פה נציג האוצר. צריך לזכור שאנחנו לא מוסמכים, וגם לא הוועדה, לפתוח את ההסכם הקיבוצי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה אתם עושים עם הכסף, היתרות שנשארות לכם?
אתי אלוני
אני אומרת - אם רוצים לפתוח את ההסכם צריך לפנות אל הגופים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אין לנו זמן לזה. אנחנו בעיצומו של הקיץ.

השאלה שלי – בכסף שיש לכם, שאתם מקבלים עבור הליווי של הילדים האלה - - -
אתי אלוני
תנו לי לסיים – בהתאם לחוזר מנכ"ל סייעת מועסקת 10 חודשים בשנה. כל תקופת הפעלתו של המוסד החינוכי, דהיינו – בית הספר. בית הספר עובד בשנה מאוגוסט ועד יוני – על זה היא מקבלת שכר, הסייעת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה היא מקבלת לשעה?
אתי אלוני
אני לא יודעת לומר. אבל החודשיים האלה, החודשיים הנותרים – הרשות המקומית, שהיא המעסיק שלה, יכולה לפנות אליה וברוב הפעמים זה קורה, והיא מועסקת. עשיתי בדיקה, גם בתל אביב, שהיא עיר גדולה - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תל אביב הוציאו מכתב שהם לא מתכוונים. תביאו לי את המכתב.
אתי אלוני
סוכם עם דפנה לב, שהיא ראש מנהל החינוך בעירית תל אביב – אני קוראת את הסיכום שלכם – כתוב בו: על שילוב הילדים בקייטנות אך ורק של השלטון המקומי ולא אחר. והיא מעסיקה אותן. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שהשטח יודע. אל"ף, בחוזר מנכ"ל זה מגובה ל-10 חודשים. נא לפתוח חוזר מנכ"ל משרד החינוך. בי"ת- העיריות, הרשויות המקומיות, לא ניתן לחייב אותן, אבל הן פונות לסייעות האלה, וסייעת שרוצה מועסקת בזה. מה שאנחנו אומרים: אנחנו קודם כל רואים חשיבות בעניין הזה. התקציב שמועבר ממשרד החינוך, שעומד על גובה של 70% משכרה של הסייעת, ו30% - - -
אורית זוארץ
למשך 10 חודשים.
קריאה
· - -
אתי אלוני
12 חודשים, מספיק ל-10 חודשים - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה? כי אתם לא נותנים את ה – matching?
אתי אלוני
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז למה? מקזזים את ה – matching שלכם.
אתי אלוני
לפי ההסכם הקיבוצי אנחנו צריכים לתת 30%, דרך אגב – בחלוקה בינינו לבין משרד החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ואתם מכסים את זה עם החודשיים הנוספים שמשרד החינוך - - -
אתי אלוני
לא. היא לא מקבלת כסף בחודשיים ה - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל משרד החינוך מעביר לכם עבור 12 חודשים.
אתי אלוני
הטענה הזו היא טענה שצריך - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא, לא. זה לא מקובל עלי. פה אני עוצרת, תודה רבה. אנחנו פה נקבל החלטה. אנחנו דורשים מכם להעביר את הכסף הצבוע הזה שחזר עליו משרד החינוך בדרישה, במכתב חתום אישית, לי, על ידי שר החינוך, מגובה במכתב של המנכ"לית של המשרד, שהוציאה הוראה אליכם, שהכסף הזה יעבור חד משמעית, בלי להשתמע לשני פנים – לסייעות שאמורות ללוות את הילדים האוטיסטיים גם במהלך הקיץ. הם מתקצבים 12 חודשים ומבקשים מכם להפנות את 12 החודשים האלה. היתרות של השנים שעברו, שהשתמשתם בהן – אינני יודעת למה – מצדי, שישמשו לכם. אם השתמשתם בהן בשביל ה – matching, שזה כבר לא חוקי, לשים את זה בצד. אני לא דנה בזה. מפה ואילך, הכספים האלה יעברו כפי שנקבע וכפי שקיבל גיבוי ממשרד החינוך, בדיוק למטרה שלשמה הם נצבעו. מבחינתי שזו לא תהיה אותה סייעת, בשביל הרגע הראשוני הזה, עכשיו. אתם אומרים לי הסכם קיבוצי? אנחנו לא פותחים עכשיו הסכמים קיבוציים. אתם רוצים להציע להם להמשיך - -
אתי אלוני
כתוב אצלי שהיא - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מבחינתי אין לי בעיה.
קריאות
· - -
אתי אלוני
אז העיריה אומרת – אני מיוזמתי פונה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז נהדר, יש את האפשרות. מבחינתי, אם לא תרצה אותה סייעת ספציפית בקיץ ללוות את הילד, תמצאו לו סייעת אחרת. את הכסף הזה אתם תפנו בדיוק למטרה שלשמה הוא צבוע. אני מתפלאת בכלל שהשלטון המקומי פה לא משתף פעולה ולא מגלה איזושהי יצירתיות, מה גם שזה לא כסף שלו.

דבר שני, אני רוצה לברך את משרד הרווחה על כך שהסכימו – אני בטוחה שלא תהיה אמירה אחרת בהמשך – שלפחות את הנושא הזה שהובא לוועדה הזו בנוגע לילדים האוטיסטיים שנמצאים במסגרת הפורמלית, המשולבת הרגילה, למצוא להם את הסידור הזה, ואנחנו דורשים ממשרד הרווחה להעביר לנו גם את הרשימה של כל הקייטנות שאפשר להשתמש בהן כבר בקיץ הזה.

לגבי קבוצות האוכלוסייה האחרות אנחנו נראה, וננסה לדון לגבי ההמשך, לחופשים הבאים ולשנים הבאות. לגבי משרד החינוך – ראשית, אנחנו מודים למשרד על כך שפנה באמירה שלא משתמעת לשני פנים לשלטון המקומי ודרש שהכספים האלה יועברו לסייעות כדי ללוות את הילדים גם בחודשי הקייטנה.
רעיה לוי גודמן
להוסיף משפט – המכתב כולל את כל הלקויות ולא רק את האוטיסטים. כל הילדים המשולבים הזכאים לתמיכה מסוג סייעת במהלך השנה, זכאים לעניין הזה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נהדר, ואני מקווה שזה נכנס לסיכום.

ולכן, גם הקבוצות האחרות יוכלו ליהנות משילוב של סייעות, גם אם הן אינם ברצף האוטיסטי המשולבים במסלול הרגיל, ולכן השלטון המקומי צריך לקחת גם את זאת בחשבון, ואנחנו לא מדברים רק על האלף ילדים שדיברנו בהם קודם. בכל מסגרת שהם יימצאו, השלטון המקומי יצטרך להתאים את הסייעת לילד בעל הזכאות שממומן גם ככה על ידי משרד החינוך.

לגבי משרד החינוך – אנחנו רק נרצה לבדוק את האופציה לגבי ההסעות. נשמח לקבל תשובות בהמשך. לגבי משרד האוצר – נכין תכנית עבודה להמשך. שלא יגידו שלא דרשו. תראו בוועדה הזו ובחברי הכנסת שותפים לכל תהליך שיבוא להיטיב עם האוכלוסיות האלה. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:23.

קוד המקור של הנתונים