ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/06/2012

בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
26/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 289>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ו' בתמוז התשע"ב (26 ביוני 2012), שעה 13:25
סדר היום
<בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – מ"מ היו"ר
נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

אורי אריאל
אכרם חסון
שכיב שנאן
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה הורוביץ-מלרחנה פריידן - מנהלת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

נורית לוי - מבקרת פנים, שירות התעסוקה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<בקשות יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר זאב אלקין
חברים, אחר צהריים טובים. אני פותח את הדיון של ועדת הכנסת בעקבות בקשות שהתקבלו משני ראשי ועדות, מוועדת החוקה ומהוועדה לביקורת המדינה לגבי שני חוקים, בקשה לפטור מחובת הנחה בקריאה שנייה ושלישית. אני אתן לראשי הוועדות לנמק בכמה משפטים את הבקשה שלהם. הראשון הוא חבר הכנסת אברהם מיכאלי, שמייצג פה את יו"ר ועדת חוקה. בבקשה, אברהם. אנחנו לא דנים פה בתוכן כמובן, אלא בצורך בפטור, אז תנמק את הצורך בפטור.
אברהם מיכאלי
מדובר בחוק שהגיע לוועדת חוקה הבוקר לקריאה שנייה ושלישית. אישרנו את החוק, ומסתבר שמדובר פה בהארכת חוק. החוק פג תוקף בשבת. כלומר, ביום ראשון עלול להיווצר מצב - -
היו"ר זאב אלקין
של ואקום משפטי.
אברהם מיכאלי
- - שאותו חוק יוצר ואקום גדול מאוד בשטחי יהודה ושומרון מבחינת שיפוט, עבירות ועזרה משפטית. ולכן אנחנו חושבים שאזרחים רבים יסבלו מכך. ואנחנו מבקשים שהרצף כבר יחול מעכשיו, כמה שאפשר.
היו"ר זאב אלקין
הבנתי. לכן אתם מבקשים פטור מחובת הנחה, כדי להביא את זה עוד השבוע.
אברהם מיכאלי
עוד היום להביא את זה לדיון במליאה.
היו"ר זאב אלקין
הבנתי. תודה רבה. כדי לנהל את הדיון ביחד, חבר הכנסת אורי אריאל, אתה הגשת בקשה לגבי הצעת חוק אחרת, של חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 45). מה כאן הסיבות לבקשת הפטור?
אורי אריאל
תודה היושב-ראש. המבקר הנוכחי עומד לסיים את תפקידו ב-4 ביולי למניינם. היות ומדובר פה בתיקון לחוק שמאפשר לו לאחר סיום כהונתו עוד שלושה חודשים לכתוב חוות דעת, אז אנחנו צריכים את זה כמובן בימים הקרובים. עשינו ישיבה הבוקר ואישרנו את זה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, ואני מבקש לאפשר להעלות את זה בלי חובת הנחה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אני חושב שהנימוקים לפטור ברורים מאוד. אפשר להיות בעד החוק, אפשר להיות נגדו, בכל אחד משני המקרים, אבל זה ברור שאלו סוגיות שעדיף שהכנסת לא תגרור רגליים אלא תכריע לכאן או לכאן מוקדם ככל האפשר. ולכן אני חושב שהבקשה בהחלט סבירה. גם יו"ר ועדת הכנסת סבר כך – הוא לא בבניין, לכן הוא ביקש ממני לנהל את הישיבה. אבל בהחלט, הרצון שהכנסת תכריע בלי שום קשר לעמדה של כל אחד לגבי תוכן החוקים הוא טבעי ביותר. אז אני מביא להצבעה – בנפרד כמובן – כל אחת מהבקשות. הבקשה הראשונה לגבי הארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, יהודה ושומרון. מי בעד הבקשה של ועדת החוקה? מי נגדה? מי נמנע?
הצבעה

בעד מתן פטור מחובת הנחה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה. הבקשה השנייה, בקשת הוועדה לביקורת המדינה לגבי הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 45). מי בעד בקשת הפטור? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
בעד מתן פטור מחובת הנחה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר
היו"ר זאב אלקין
גם הבקשה הזאת אושרה. תודה רבה.
אורי אריאל
תודה רבה.
היו"ר זאב אלקין
הדיון הסתיים.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:40.>

קוד המקור של הנתונים